Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 5F. Partnerský vztah a duchovní cesta

5F. Partnerský vztah a duchovní cesta

Jiří Novák Vloženo 27.3.2020
Jiří Novák

Volba duchovní cesty má zásadní vliv na soulad partnerů. Partnerský vztah se nesrovná, nastoupí-li jen jeden z dvojice cestu skutečného světelného vzestupu. Naopak, problémy dříve odklizené pod koberec, se mnohdy začnou zveličovat a vynořovat na povrch. Pokud se jeden z partnerů začne intenzivně zabývat duchovními informacemi typickými pro Starou duchovní cestu, pak se se vztahem nemusí nic dít. Zásadně jiná situace ovšem nastane, pokud člověk začne soustavným správně zaměřeným úsilím usilovat o dosažení světelného vzestupu. V tomto případě pak nejde jen o názorovou toleranci, ale o automaticky působící energie mezi dvojící v trvalém kontaktu. Největším rizikem v takové situaci je „divoká“ karmická očista. Proč by to mělo vadit?

                                               K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

Volba duchovní cesty má zásadní vliv na soulad partnerů

Člověk by si měl uvědomit, že nesourodý partnerský vztah může jednomu z partnerů výrazně znepříjemnit nebo úplně znemožnit dosažení cesty stabilního světelného vzestupu.

Může mít volba duchovní cesty vliv na pevnost partnerského vztahu a soulad v něm? Rozhodně má, a to naprosto zásadní. Pokud jeden z partnerů nastoupí cestu skutečného světelného vzestupu a druhý odmítne, jejich vztah se tím nezačne rovnat. Naopak se nůžky mezi partnery začnou ještě více rozevírat. Jak vysvětlím dále, tady nejde jen o názorovou toleranci, ale jde o automaticky působící energie mezi dvojící v trvalém kontaktu.

Pro dobrý soulad v partnerském vztahu je vhodné řešit otázky své další duchovní orientace společně s partnerem, s manželem, manželkou. Duchovní cesta je zásadní záležitost. Pro další fungování vztahu nebo rodiny je podstatně lepší, když tutéž duchovní cestu nastoupí společně oba.  Na řadě konkrétních situací se nám opakovaně potvrzuje, že je vhodné, když jednotlivci řídí své kroky při volbě své duchovní cesty v souladu s rodinou.

Člověk třeba cvičí Pět Tibeťanů, zatímco zbytek rodiny se nad tím jen pousměje. Nebo se zajímá o duchovní záležitosti a pro další v rodině je to ztráta času, nebo pouhý nesmysl. Nebo manželka je vegetarián, ale vaří maso manželovi a dětem. To vše jsou rozporné nesouladné situace, které do jisté míry brání člověku jít duchovně dále.

Minimálně je vhodné, aby druhý partner s touto světelnou cestou sympatizoval, aby i on pravidelně cvičil Pět Tibeťanů. Ve více konkrétních situacích se již potvrdilo, že vztah člověka na vzestupné světelné cestě s člověkem jiného duchovního nasměrování nemusí po určité době fungovat optimálně. Tím jiným duchovním nasměrováním může být vyhraněná temná duchovní cesta, Stará duchovní cesta směřující do astrálu, aktivní vazba na určité náboženství, případně i materialistický světonázor apod. Pokud nebudou o světelný duchovní vzestup usilovat oba, může se stát, že se jejich případné problémy ve vztahu začnou místo utlumení naopak zvýrazňovat. Taková je realita.

Pokud se mne kdokoliv emailem ptá na cestu světelného vzestupu, jak je na tom, co má dále dělat, aby pokročil, obvykle mu hned zpočátku pošlu předchozí informace jako varování. Vysvětluji mu, že pokud bude v nesourodém vztahu i nadále usilovat o světelný vzestup, dává své duchovní cestě vyšší prioritu než potřebě zachovat vztah a udržet rodinu s malými dětmi pohromadě. Někteří jedinci to přesto neberou vážně, neumí si totiž představit, že by to mohlo vadit.

 

Udržet rodinu nebo usilovat o světelnou cestu?

Pro mne jsou výše uvedené informace zásadním důvodem pro to, abych odmítl pomoci základní očistou dostat se na světelný vzestup člověku, jehož partner/partnerka se aktivně k úsilí o světelnou cestu nepřidají, a přitom mají malé děti. Protože taková situace by mohla vést k zesílení problémů ve vztahu, až případně k rozpadu vztahu. Pokud má on pocit, že vztah nefunguje a chce jej ukončit, odmítnu mu v tom pomáhat.

Důležité je, aby člověk šel na duchovní cestu ze svého vnitřního přesvědčení. Proto, že je připraven změnit svůj přístup k životu a ke světu. Chce se dozvědět co nejvyšší pravdu o světě a o sobě. Je odhodlán postupně zjistit, kdo je a proč se tady a teď na Zemi narodil. Jaká je jeho minulost jako věčné bytosti. Z jakých svých dřívějších omylů a přehmatů se potřebuje poučit. Aby už nic z toho znovu neopakoval. A naopak aby své minulé omyly napravil do té míry, jak je to možné. Aby nikomu a ani sám sobě neškodil apod.

Pokud se člověk rozhodne nastoupit duchovní cestu jen proto, aby se zavděčil partnerovi nebo aby jej případně neztratil, za nějaký čas to přestává fungovat. Sliby v této situaci nic neznamenají. Důležitá je realita. Zda pravidelně cvičí Pět Tibeťanů nebo ne. Jestli usiluje o kvalitní stravu nebo ne. Má-li hlubší osobní důvod, proč tu cestu chce nastoupit.
 

Rizika duchovního nesouladu v partnerském vztahu

Problémy ve vztahu bude vyvolávat zejména situace, kdy se jeden z partnerů dopracuje k soustavné vědomé karmické očistě. Zatímco pro druhého to neplatí a jeho karmická očista zůstane i nadále neprobuzena.  Kdy k takové situaci může dojít?

Více detailů o karmické očistě je v textech  39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty,  39G. Principy přirozené karmické očisty.

Podle Přírody se soustavná karmická očista spouští až v situaci, kdy se člověk dostane na dostatečně rychlý a stabilní světelný vzestup. K tomu nemůže dojít u člověka věřícího v určitý náboženský systém, ani u člověka na temné stezce nebo zabývajícího se metodami a technikami Staré duchovní cesty. Protože Stará cesta směřuje do astrálu a je vlastně nižší fází temné stezky. Tito lidé jsou v duchovním pádu, svojí činností vytvářejí další a další nepříznivé karmické vrstvy. Ty se ukládají do karmické nádrže a původní obsah zatlačují stále více do hloubky. Výsledkem logicky nemůže být soustavná karmická očista, ale právě naopak – další nakládka nepříznivých vrstev. Jejich karmická očista tak zůstává i nadále zablokovaná. Rovněž magický zákrok na karmě, který bývá někdy prezentován jako karmická očista, ve skutečnosti karmickou očistou není. Protože při něm nedojde ke skutečnému zpracování a rozvázání karmických vrstev, ale pouze k dočasnému odložení karmy.

Většina jednotlivců s materialistickým světovým názorem také neprochází soustavnou karmickou očistou. Výjimkou mohou být někteří z těch, kteří mají dlouhodobě mimořádně vyváženou kvalitní výživu a žijí eticky čistým způsobem života. O duchovní cestu ani náboženství se nezajímají. A právě proto nestihli přijít do kontaktu s metodami Staré duchovní cesty, které by je stahovaly.

Soužití s partnerem pokročilým na temné stezce bývá často problematické bez ohledu na to, čím se zabývá ten druhý. Do této skupiny pokročilých v temnu patří například někteří aktivní mágové nebo lidé, kteří bez skrupulí podvádějí, manipulují, zneužívají druhé ve svůj prospěch apod. Dříve nebo později začnou tito lidé parazitovat na svých blízkých.

Problém ve vztahu tedy nemusí nastat v partnerství materialisty s nábožensky věřícím. Nebo materialisty s člověkem zabývajícím se metodami Staré duchovní cesty. Nebo mezi dvěma partnery zabývajícími se odlišnými větvemi Staré cesty.

Zásadně jiná situace ovšem nastane, pokud jeden z partnerů začne soustavným správně zaměřeným úsilím usilovat o vstup na Novou duchovní cestu. Jeho nitro se postupně ladí na vyšší a vyšší frekvence světelné energie. Vlivem toho se u něj spouštějí a postupně prohlubují očistné procesy, frekvenční dosah jeho vědomí se posouvá směrem k vyšším frekvencím a tím i hladinám stále vyšší pravdy. Logicky se pro něho stává běžnou vyšší úroveň etiky, etického vnímání a prožívání. A jeho pád ve světle se jednoho dne překlopí ve světelný vzestup. Tuto duchovní energii svého postupně vyššího a vyššího vnitřního naladění vyzařuje i kolem sebe. Vlivem vzájemného soužití pak tato energie logicky působí i na partnera, protože jsou oba navzájem vnitřně otevřeni. Tato energie pak může i u partnera vyvolat obnažení bloku karmických vrstev. A to, aniž by on byl ve stadiu soustavné a vědomé karmické očisty.

Obnažení karmických vrstev vlivem nikoliv vnitřního vyladění člověka, ale vlivem působení vnějších energií, označujeme jako divokou karmickou očistu. Výjimečně může k ní docházet například také při návštěvě čistého místa v Přírodě. Nebo při mimořádném kulturním prožitku – film, hudba, koncert apod. Nejsilnější účinky však má blízkost výše vyladěného partnera. Protože je taková blízkost opakovaná, soustavná, po určitou dobu trvalá.

 

Proč je "divoká"karmická očista problematická?

Lidé, kterým se takto čas od času vynoří karmická vrstva, nikoliv však na základě vlastního úsilí, se často dostanou do problémů. Nejsou na světelném vzestupu. Nemají proto dostatečný nadhled, dostatečnou vnitřní sílu, aby vědomě pochopili problém karmické vrstvy. Aby dokázali získat informaci, co obnažená karmická vrstva obsahuje, co tehdy v minulosti udělali. Aby vůbec pochopili, že se jim obnažila karmická vrstva. A že je potřeba zajistit její zpracování a vyvázání se z dávné nepříznivé vazby. V drtivé většině takových situací pak na ně obnažená vrstva působí pouze na nevědomé úrovni.

Oni však nejsou vzestupem připraveni na to, aby jejich Vnitřní Já správně rozpoznalo situaci a pochopilo, v čem ten člověk v minulosti udělal chybu. Jednoduše na to nemají dostatečně příznivé energetické vnitřní podmínky. A stává se pak následující. Místo aby se s výbavou z obnažené vrstvy rozvázali, dobrovolně se jí vzdali, tak se naopak jejich nitro ztotožňuje s podmínkami této vrstvy i se starou duchovní výbavou uloženou ve vrstvě.

Toto ztotožnění se s vrstvou vede k tomu, že místo aby volili jiné způsoby řešení situace než tehdy v minulosti, tak se naopak rozhodují stejně. Karmický problém tím nebude rozvázán, napraven, ale naopak posílen a vrácen dovnitř jako doposud přetrvávající situace. Místo karmického rozvázání tak vrstvu podpořenou současným jednáním ve hmotě posílí, zatlačí zpět a obnoví ji tak v silnější podobě. Navíc se vychýlená tendence z minulosti přenese i do tohoto jejich života.

Výsledkem dokonce může být ve vztahu až zásadně nepříznivá situace. Partnerovi se v divoké karmické očistě obnaží vrstva se silnou magií z minulosti. A jeho bytost, místo aby tuto magii vydala, dobrovolně se jí vzdala, tak ji naopak začne používat. Aby si zlepšila svoji nepříliš dobrou energetickou situaci. A výsledkem je jakoby z ničeho nic zahájení energetického parazitování na tom z partnerů, který usiluje o světelný vzestup. Uvedu několik situací divoké karmické očisty, které jsem byl nucen řešit.

 

Příklad agrese životního partnera

Partnerka usiluje o světelný vzestup, on ale něco takového odmítá. Nepřijde mu to smysluplné. Vlivem energií partnerky u něj došlo k obnažení bloku karmických vrstev s jeho osobní magií, kterou v minulosti ubližoval mnoha bytostem. On netuší nic o karmické očistě, nepovažuje něco takového za reálné. Jeho bytost na nevědomé úrovni přijímá magii z minulosti. Neboli, on v tomto životě začíná dělat totéž, co dělal kdysi v minulosti v jiné své identitě. A znovu začne bytostem ve svém okolí energeticky ubližovat. Jeho partnerka se v noci budí s pocitem zimnice, obrovského pálení a tlaku zezadu v oblasti hrudi, s dýchacími potížemi. Příčina je jasná – odsávání životní síly v oblasti srdce. Pomoc je jediná – trvale se dostat z jeho dosahu, pokud nejsou úspěšné pokusy o vysvětlení a nápravu situace.

 

Příklad manipulace ve školce 

Žena, která je součástí cesty neomezeného světelného vzestupu, pracuje ve školce. Její vnitřní energie logicky působí na některé spolupracovnice a vyvolá u nich divokou karmickou očistu. Jiná učitelka „posílená“ obnažením skrytých ovládacích schopností nutí nevhodným způsobem děti do jídla. Žena, která je na světelném vzestupu, vnímá při její přítomnosti silný tlak na solar. Některé děti se tomuto nátlaku brání zoufalým pláčem, ale není jim to nic platné. Jedno dítě se zcela nepřítomným pohledem, zjevně zmanipulované a skrytě ovládnuté jako loutka, nechává do sebe jídlo doslova nasoukat, nacpat. Poté, co na něj tato učitelka přestane „tlačit“, dochází k částečnému uvolnění a dítě okamžitě vyzvrátilo vše, co bylo násilím donuceno přijmout. Jiný den se některé děti doslova dusí pod tvrdým násilím vnucovaného jídla.

 

Příklad vysávání vlastním dítětem 

Malé dítě se vlivem obnažení vrstvy z dávné minulosti, ve které jako čaroděj či šaman ovládalo mnoho bytostí, cítí najednou vnitřně silné a dovoluje si otevřenou hmotnou agresi vůči druhým dětem a alespoň slovně odporuje dospělým. V noci energeticky odsává svoji matku a ta se pak vždy vzbudí s nepříjemným pocitem úzkosti a neurčitého strachu. Pohled tohoto dítěte v takové situaci, jakoby sršící nenávistné blesky na všechny strany, jsou jasným dokladem toho, co v jeho nitru probíhá.

Podobné případy, kdy mírný člověk se z minuty na minutu stává agresivním útočníkem, jsem vícekrát zažil při řešení situací v partnerských vztazích. A dokonce i na vlastní kůži, když se skrytá agrese obrátila proti mně jako tomu, kdo se snažil napadeného člověka z takového vztahu energeticky vyvázat. 

Každá taková energetická či slovní agrese je dokladem toho, co s člověkem dokáže udělat obnažená karmická vrstva, pokud on není svým způsobem života připraven na její pochopení a optimální zpracování. Proto od jisté doby odmítám léčebné energetické zásahy, i pouhé vyšetřování energetického stavu u jednotlivců, kteří po určitou dobu soustavně nevyvíjejí správné úsilí na nastartování světelného vzestupu.

Závěr

Partnerský vztah se nesrovná, nastoupí-li jen jeden z dvojice cestu světelného vzestupu. Máte-li neurovnaný partnerský vztah a rozhodnete-li se nastoupit cestu skutečného světelného vzestupu a druhý partner to odmítne, ve vašem vztahu se začnou množit problémy. Jakoby se začnou rozevírat mezi vámi nůžky a problémy dříve odklizené pod koberec, se začnou zveličovat a vynořovat na povrch. Je to i proto, že člověk na světelném vzestupu je okolnostmi a náznaky tlačen k tomu, aby ve svém životě začal řešit jedno po druhém všechno, co mu brání v pokračování vzestupné cesty a v dalším vnitřním čištění. Co blokuje jeho další karmickou očistu, případně co mu otevřeně či skrytě ubližuje.

Člověk nespraví problémy v partnerském vztahu ani tím, že se potají pokusí dostat na cestu vzestupu a druhému partnerovi raději nebude nic říkat. Je to přesně naopak. Chcete-li udržet, srovnat vztah, je potřeba, abyste oba zvolili stejnou duchovní cestu. Aby ten, kdo chápe dosažení světelného vzestupu jako základní cíl ve svém životě, začal co nejdříve o svém přesvědčení s partnerem hovořit. Aby se pokusil získat jej na podporu nové cesty. Jinak se problémy mezi nimi nevyřeší, ale naopak jednoho dne vyhrotí až třeba do neudržitelné situace. Získat partnera pro duchovní cestu ale nemůžeme násilím, emocionálním nátlakem apod. Je velmi zásadní, aby to z jeho strany bylo dobrovolné, jinak by to nefungovalo. Ten druhý si potřebuje sám najít svoji trvalou motivaci, důvod, proč jít na světelnou duchovní cestu.
 


 

Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek 5F. Partnerský vztah a duchovní cesta  je osmým z nich. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, březen 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Oznámkujte prosím jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

  • 109
  • 6
  • 7
  • 6
  • 9

Celkový počet hlasů: 137