Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | O světelných vzorech čistoty a dokonalosti

O světelných vzorech čistoty a dokonalosti

Marie Mejdrová Vloženo 12.8.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 3. - 8.8.2011

 

Přírodo, prosím o rozvedení k článku 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC – komentář ke STARÉ ZIDEALIZOVANÉ PŘEDSTAVĚ AŽ DOGMATU určitých struktur O TOM, JAK MÁ SVĚTLO JASNOU A GARANTOVANOU PŘEVAHU NAD STRANOU TEMNA. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 3. – 8.8.2011)

 

Světelné struktury se postupně vzdalovaly od reality

Příroda: Tato stará zidealizovaná představa o jasné a garantované převaze Světla je logickým důsledkem toho, jak světelné struktury během věků skrytě, ale i viditelně duchovně upadaly. Jak se postupně vzdalovaly od reality. Jak nedokázaly prohlédnout kamufláže a triky Temných. Jak upadaly do pasivity. Jak se ve své pýše a sebeuspokojení často chvástaly svou mocí, silou a přehledem a přitom už byly v té době třeba plně pod vlivem Temných sil. Inspirovány a řízeny Temnými, využívány skrytě pro jejich účely.

Samozřejmě, nemůžeme mluvit paušálně o všech silách Světla tímto způsobem. Naštěstí. Kdyby to platilo o všech, tak bychom dnes už byli někde úplně jinde. V dokonalém Matrixu, kterému se sice tenhle svět v určitých oblastech a aspektech již přibližuje, ale ještě to nedosáhlo bodu nevratnosti. Nicméně, tento limit již přesáhla řada jednotlivců i celých skupin. Někdy i celé národy a civilizace, stačí se podívat do skutečné historie planety Země.

Stará náboženství typu šamanství měly realističtější náhled na duchovní pozadí světa, protože disponovaly lepším duchovním vnímáním, byly ještě blízce propojeny s přírodním prostředím. I když byl jejich pohled díky silné magii zkreslený. Ta nejmladší současná náboženství se od Přírody už zcela odtrhla a tvořila teorie navázané na představy a cíle umělých struktur jako lidské Duchovní hierarchie a Galaktické konfederace. Tam se řadí všechna dnešní světová náboženství i drtivá většina esoterních hnutí. Jejich představy o Temných silách a o možnostech Světla jsou více nebo méně zkreslené. Pokud vůbec uznávají existenci těchto dvou protikladných mocností jako reálných sil. Obvykle lakují situaci narůžovo, když vyřadíme excesy typu církevní inkvizice, která byla vyloženě projektem Temných sil.

Temné síly byly vždy typické rychlostí, silou, obratností, cílevědomostí

Znepokojujícím náznakem bývaly jisté vlastnosti Temných sil, které vešly v takovou veřejnou známost, že se z nich stala lidová rčení. Což znamená, že se taková zkušenost mnoha lidem dlouhodobě opakovala. Příslovečná ďábelská rychlost, síla, chytrost, lstivost, píle, cílevědomost, houževnatost, neustálá aktivita, pozornost, připravenost využít všechny příležitosti, někdy železná disciplína. O čem to svědčí? O tom, že právě těmito vlastnostmi se Temné síly vyznačují.

V pohádkách lidé ďábla přelstili, zahnali ho pírkem nebo symbolem kříže. Ovšem realita vypadala jinak. Energetické úpisy na podvědomé úrovni, ovládání a zneužívání podstatně více skryté. Čím vyšší Temnota, tím obtížnější je ji rozpoznat, vůbec jasně vnímat, natož s ní úspěšně bojovat, dokázat se jí ubránit.

Lidí, kteří by se díky své čistotě a informačnímu nadhledu dokázali Temným špičkám nejen vyrovnat, ale předčít je, neustále ubývalo. A nejhorší na tom bylo, že takhle situace nevypadala jen u lidí dole ve hmotě, ale i v duchovních sférách hierarchie Sil Světla, které je měly vést.

Dnešním obdivovaným vzorem je temný bojovník

Takže jsme se v tomhle světě dopracovali až k bodu, kdy tím ideálem, hitem, obdivovaným vzorem je temný magnát, temný bojovník, temný mág, mutant, kyborg. Když se chce zvýšit atraktivita jakéhokoli produktu, od filmu počínaje po sportovní boty konče, dá se na to temná nálepka, která přitáhne pozornost. Díky vší téhle publicitě a byznysu bez skrupulí, za kterými stojí snahy a plány Temných sil, se inspirace a obdiv Temnoty dostává postupně z okrajového zájmu do hlavního proudu. Do většinového mínění nebo mínění takové části populace, která má rozhodující slovo a je tak předvojem budoucnosti.

Zatím se např. ještě obvykle na školách v tzv. demokratických zemích učí principy z většiny světelné. Jenže věda, politika, veřejné mínění neustále ovlivňují a formují i zásady výuky, učební osnovy, obsah učebnic. Školství jde s dobou, musí s ní jít. Odráží celkovou situaci a atmosféru ve společnosti a je formováno jejími tlaky. Navíc platí často i to, že co vypadá z nízkého nadhledu jako čisté, prospěšné a pokrokové, to je z vyššího pohledu o něčem jiném.

Svět obvykle postupuje tam, kam postupuje rozhodující většina jeho obyvatel. Ať už tam směřuje vědomě nebo nevědomě, skrytě. Tak jako při volbách v politice, platí, že lidé si zvolí takovou vládu, kterou si zaslouží. Když nejsou příčiny svého osudu schopni ovlivnit sami skrz karmické čištění, nechají se vláčet těmi, kdo jim naslibují bezpracné hory doly.

Stačilo zhruba jedno století a z oficiálně všeobecně přijímaných světelných vzorů chování pro život se už stal téměř opak. Jmenujme třeba podvádění, lhaní, kamuflování, partnerskou nevěru, násilí. Změny se dějí postupně, nenápadně, ale jistě. Kolik lidí na planetě si je schopno uvědomit, co je za tím a kam to vede?“

Staré světelné vzory během vývoje selhaly

Co udělat pro to, aby se světelné vzory a principy staly opět motivací a inspirací pro drtivou většinu lidstva na Planetě?

 

Příroda: „Za světelné vzory je dnes obvykle považován, podle inklinace daného člověka, třeba svatý, papež, duchovní mistr z lidských Duchovních hierarchií nebo právě žijící ve hmotě, bílý mág, duchovní učitel, mnich. Další kategorií, mimo lidskou linii, jsou nejčastěji andělé.

Proč tyhle světelné vzory tolik upadly v povědomí lidstva? Proč je vnitřně uznává, respektuje a upíná se k nim dnes tak málo lidí? Proč mají tak nízký kredit oproti temným vzorům?

To je jednoduché – tyto vzory prostě selhaly. Neplnily dobře úlohy, které jako světelné bytosti měly. Nedokázaly reálně vítězit nad Temnými. Byly s nimi zapleteni skrz úpisy, špiony, zakamuflované mise. Používaly nečisté, násilné, nečestné metody, částečně nebo úplně shodné s metodami Temných sil. Vývoj směřoval pod jejich vedením jednoznačně k úpadku. A i když se jim jejich světelné záměry někdy z krátkodobého hlediska vydařily, z dlouhodobého pohledu vykazovaly jasný neúspěch. Vycházelo najevo, že nemají potřebný přehled o skutečném aktuálním stavu věcí a poměru sil. Někdy dokonce provozovaly vědomé kamufláže a lži.

Zatímco Temní získávali jeden bod za druhým. I oficiálně, viditelně a veřejně si Temní vydobyli místa těch, kdo jsou „v kursu“, obdivovaní a neustále napodobovaní dalšími a dalšími masami lidí. Padaly zábrany a začalo se postupovat bez skrupulí podle temných návodů ve všech oblastech života.

Světlo musí trpělivou cílevědomou prací postupně dobývat ztracené pozice

Světlo teď musí pilnou, houževnatou, trpělivou a cílevědomou prací na bázi jasné koncepce a nově definovaných principů čistého Světla postupně dobývat zpět všechny oblasti života, civilizace, Planety, Vesmíru i Přírody, které si Temní zabrali a podrobili.

V minulosti jsme dospěli do situace, kdy se rozdíly mezi Silami Světla a Temnoty postupně smazávaly. Světlo přecházelo z bílé přes stále tmavší šedou až ke splynutí s černou. Není divu, že se čistý člověk neměl k čemu vztáhnout, když skutečně čisté duchovní bytosti a sféry bylo tak těžké najít. Ten zcela čistý světelný protipól Temna postupně slábl až zmizel. Tady na planetě a v okolí ho bylo možné najít prakticky jen na určitých místech v přírodě. Světlo tak nemělo dostatečnou oporu, zázemí, vedení, pevnou a spolehlivou síť vzájemné komunikace a spolupráce, a proto ani sílu, průraznost, přehled a rychlou odezvu.

 

Aby Světlo mohlo přežít, musí se nově vydefinovat a čistit tak dlouho, dokud nezíská zase běloskvoucí čistotu, kterou mělo kdysi na samém počátku. Ruku v ruce s tím jde proces nabírání síly a dosahování lepšího informačního nadhledu. To znamená získávání možností a schopností pramenících z vysoké světelné čistoty a moudrosti. Jedině tímto způsobem si může Strana Světla zase vydobýt hromadný respekt i obdiv. Tak se může stát opět vzorem pro lidi i další bytosti. Vzorem, který má všechny kvality dobrého vůdce, vychovatele a rádce.

  

© Marie Mejdrová, srpen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 182
  • 23
  • 18
  • 20
  • 19

Celkový počet hlasů: 262