Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Tvoja realita závisí na tvojom prístupe v každej chvíli

Tvoja realita závisí na tvojom prístupe v každej chvíli

Martin Skočík Vloženo 18.6.2015
Martin Skočík

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.
Text je ve slovenštině, nebyl proto pravopisně opravován.


Duchovní komunikace z 31.5., 2.6. a 5.6.2015

Prekážky plného využitia čistého tvorivého potenciálu

Martin Skočík: Sféra Tvorenia Novej Reality, vnímam, že má skutočne veľký vplyv spôsob, akým človek pristupuje ku každodenným povinnostiam, čo mu život prináša. Môžeš mi k tomu niečo povedať? (Duchovná komunikácia z 31.5.2015)

Sféra Tvorenia Novej Reality: „Určite. Ste bytosti, ktoré svojím vyladením, svojími životmi podporujú zmenu celého vývoja v Stvorení. Vaše tvorivé schopnosti sa razantne zvýšili a hlavne vplyvom udalostí posledných mesiacov sa výrazne rýchlejšie u vás prejavujú hmotné následky, dopady vašeho tvorenia. Vnímam tu obecne dva problémy, dve prekážky, ktoré vám bránia využiť naplno potenciál, ktorý v sebe nosíte a máte možnosť prebudiť.

Prvou prekážkou plného využitia vášho čistého tvorivého potenciálu je fakt, že nie všetci si plne uvedomujú, čo to znamená, čo si pod tým majú predstaviť. Dalo by sa to prirovnať k nohám. Máte možnosť pohybovať sa rýchlejšie ako chôdzou. Nie vždy vás však napadne, že aj chodiť sa dá rýchlejšie a že je možné ešte aj toto zrýchliť, keď začnete bežať. Beh však vyžaduje zvýšené úsilie, ktoré musí človek vyvinúť. Výsledkom však je kratší čas, ktorý trvá dostať sa do cieľa a zároveň posilnenie fyzického tela primeranou aktivitou.

To však veľmi ilustruje práve druhú prekážku, ktorou ste (často práve) vy sami - vaše myšlienky, vaše postoje. Niekto by odmietol bežať, lebo by sa mohol spotiť, alebo sa mu napríklad jednoducho nechce. Ale len prácou  na sebe je možné posunúť sa ďalej. Ešte nutné doplniť, že vytrvalou prácou. Nie je možné dostať do cieľa omnoho rýchlejšie, ak len zlomok trasy pobežíš. Nasadenie by malo byť po celú dobu maximálne. Nemyslím tým, že je nutné, všade a vždy bežať. Obrazne by ste však mali bežať v ústrety zmene, ktorá je pre vás a váš lepší, harmonickejší život potrebná. Prichádza doba, kedy sa rýchlejšie prejavujú dopady vášho konania. Vaše konanie je ovplyvnené vašimi myšlienkami a tie vychádzajú z vašich vnútorných postojov.

Dôležité je nechať sa viesť impulzami a nebáť sa

Pokiaľ sú vaše správne postoje nepevné, otvára sa priestor temným silám nahlodávať a narúšať tieto postoje a vaše odhodlanie temnými myšlienkami a inšpiráciami. Preto prichádzajú skúšky, aby ste dokázali, že vaše smerovanie je jednoznačné. Všetky strachy, pretrvávajúce pochybnosti o niečom, o čom už viete, že je správne, plynú z karmických vrstiev, nánosov. Uvedomte si to!  Pocítite skutočné prepojenie s prúdom nového vývoja. Dôležité je nechať sa viesť impulzami a nebáť sa. Keby si mal strach 3 roky dozadu, nepustil by si sa do otvorenia vašej reštaurácie živej stravy Kiwi. Strach je limitujúci faktor u mnohých prejaviť sa. Všetko potrebné máte na dosah, aj keď sa to môže javiť ako krok do neznáma. Jedno je však isté. Človek nemôže prešľapovať na mieste celý život. Preto je lepšie vykročiť. S čím väčšou istotou a dôverou v Spojené sily Svetla vykročíte, tým  dôraznejšie a rýchlejšie zmeny zaznamenáte.“

Ak postoje nie sú správne, prichádzajú impulzy na ich prehodnotenie

Martin Skočík: Sféra Tvorenia Novej Reality, ešte mám k minulej konverzácií doplňujúce otázky. A čo vplyv temných síl, ktoré sa snažia útočiť? Ešte stále je všade naokolo dosť silných temných systémov, ktoré sa snažia zvrátiť vývoj, robiť problémy. To predsa nikto z nás nechce, aby nám to škodilo a predsa sa to občas deje. (Duchovná komunikácia z 2.6.2015)

Sféra Tvorenia Novej Reality: „Napriek tomu, že sa ti môže zdať, že nechceš, aby si mal nejaké ťažkosti, v skutočnosti si ich privolávaš. Kebyže máš v danej oblasti správny postoj, nebudeš mať každý deň ťažkosti. Ak však postoje nie sú správne, čisté dosť na to, aby zodpovedali úrovni frekvencie, na ktorú si aktuálne naladený, prichádzajú ti impulzy na prehodnotenie a zmenu svojich postojov. Prvotne si však svoje vychýlenie musíš všimnúť, čo sa obnaží až v konkrétnej situácií. Až keď si priamo konfrontovaný so svojimi postojmi. Preto ti je nastavené zrkadlo.

Máš pravdu, že stále mnohí čelíte občasným, alebo dlhodobejším tlakom temných, často ako sprievodný prejav očisty. V takýchto prípadoch človek potrebuje ukázať, že je odhodlaný pokračovať ďalej napriek všetkým ťažkostiam, zoceliť sám seba a nájsť v sebe motiváciu pokračovať.

Aj nepriaznivé udalosti v sebe skrývajú možnosti ďalšieho posunu

Môžeš namietnuť, že sú prípady, kde nemôžeš priamo zasiahnuť, ale z celkového pohľadu sa jedná len o ďalšiu očistu väčšieho celku, ktorého si priamou súčasťou. Avšak aj tieto „neovplyvniteľné" udalosti majú pre teba zmysel. Aj ony prinášajú príležitosť ďalšieho posunu, uvedomenie si určitých nedostatkov. Aj nedávne stavebné práce na dome, kde sídli Kiwko a z nich plynúce obnažené vrstvy s dávnym pohrebiskom mali svoj zmysel. Pomohli ti uvedomiť si, že skutočne treba reagovať rýchlo na impulzy a zároveň, že by sa človek nemal spoliehať výhradne na pomoc druhého, ale že by mal v prvom rade on aktívne pracovať na zachovaní čistoty svojho okolia. Takže aj každá nepriaznivá udalosť skrýva v sebe možnosť ďalšieho posunu, len človek musí pripustiť, že je sám zodpovedný za svoju súčasnú situáciu, aj keď to častokrát nie je vôbec ľahké. Čím viac si je ochotný pripustiť to a konať podľa toho, tým rýchlejšie môže stúpať, pretože využíva viac príležitostí, ktoré mu prichádzajú. V náročných chvíľach si môže opakovane pripomínať, že že Spojené sily Svetla vám nehádžu polená pod nohy. To je len nesprávne vysvetlenie prichádzajúcich impulzov a príležitostí.

Tvoja realita závisí na tvojom prístupe v každej chvíli

Takže vidíš, že sme sa opäť dostali k tomu, že tvoja realita závisí len na tebe, na tvojom prístupe v každej chvíli. Čím náročnejšia situácia, tým zásadnejšia zmena je nutná. Samozrejme sa neočakáva nič, čo reálne nemôžete zvládnuť. Len niekedy to môže byť naozaj na doraz, aby ste vy sami načreli až na dno svojich možností, svojho potenciálu, ktorý je omnoho väčší, ako si sami myslíte. Čím menej sa budete podceňovať a čím ochotnejšie sa budete meniť, tým rýchlejšie sa môže meniť aj vaše okolie.

Udržať si pozitívne naladenie a držať sa plánu

Martin Skočík: Centrálna Karma, môžeš mi povedať niečo k návštevnosti minulých dní v našej reštaurácii? Prečo je návštevnosť taká slabá? (Duchovná komunikácia z 5.6.2015)

Centrálna Karma:Vieš sám, že veci nie sú stabilné. Aj rôzne negatívne vplyvy sa menia v priebehu času. Silné temné pôsobenie sa u vás často výrazne prejavuje a nie je tomu inak ani v tomto prípade. Podstatné je, aký postoj zaujmeš. Nemá veľmi cenu trápiť sa, nariekať. Mal by si si udržať pozitívne naladenie, pozitívny postoj, neprepadávať smútku a pocitu beznádeje. Pokračovať vytrvalo v práci na sebe.

Hlavne je však držať sa plánu. Niekedy môžeš robiť činnosti, ktorým sa venovať veľmi nechceš, ale sú potrebné. Preto aj k nim treba pristupovať zodpovedne. Je dobré, že si začal plánovať. To by ti malo pomôcť udržať sa na ceste za predpokladu, že sa tým budeš riadiť dlhodobo.

Vyhodnotiť, čomu skutočne venovať svoju pozornosť

Je taktiež dôležité naučiť sa vyhodnotiť, čo je dôležité, čomu skutočne venovať svoju pozornosť. Pretože nie je dôležité len neúnavne pracovať. Podstatné je pracovať na tých správnych veciach. koľko energie sa (obecne) premrhá na zbytočné veci. Vyvaruj sa toho, drž sa napĺňania cieľov a z nich plynúcich aktivít."
 

© Martin Skočík, červen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 160
  • 22
  • 21
  • 20
  • 22

Celkový počet hlasů: 245