Pravčická brána
Úvodní stránka | Foto významných energetických míst | Kamenné bytosti - menhiry | Komunikace s menhiry v oblasti Javorníku na Šumavě

Komunikace s menhiry v oblasti Javorníku na Šumavě

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 20.4.2010
Jiří Novák Petra Nováková

Duchovní komunikace z 10.8.2009


Komunikace se Slunečním kamenem

Přistupujeme ke kameni, který vnímáme jako kámen s největší a určitou vůdčí energetickou silou v oblasti Šumavského Javorníku. Ptáme se jej: Jak tě máme nazývat?

    Vždycky mi říkali SLUNEČNÍ KÁMEN, to proto, že má tvář je otočená ke Slunci. Ale teď ze mne zbylo pouze torzo. Na druhé části právě sedíš. Když jsem byl vztyčený, dosahoval jsem výšky kolem 3,5 - 4 m. Nicméně vy jste mne před několika lety probudili. A teď i tak moje část dosahuje podstatně vyšší energetické výkonnosti než moje původní majestátní poloha v dávné minulosti před 7000 lety...

    Dokud stromy byly nižší nebo ještě dříve než vůbec byly, dopadalo sluneční světlo na mě neustále. Mým úkolem bylo ho absorbovat, zpracovávat a v podobě energie pak vysílat dál. Tak, aby duchovně byla síla Slunce lépe zpracovatelná, využitelná. I dnes je Slunce pro mě důležitým prostředníkem. Jeho paprsky, ač méně, stále provází mou cestu.

    Můj úkol je již o něco jiný než dříve. Pomáhám udržovat energetickou síť, která byla zde před 3 roky vybudována. Přispívám k aktivaci celého menhirového pole v této oblasti. Podařilo se mi vytvořit novou strukturu, do které teď spadá zhruba 1000 kamenů. Zároveň bytostem, které mě přicházejí navštívit, posílám duchovní impulzy, které je alespoň částečně otevírají novému poznání, vědění, které Nová duchovní cesta po planetě šíří. 

    Většina kamenů v minulosti upadla do letargie, určitého umělého spánku, kdy nevnímá dění kolem sebe. Pokud nebyly zcela zničeny různými násilnými metodami bytostí temných, které disponovaly silnou magií. Proti tomu jsme byli všichni bezmocní. Teď se situace začíná zlepšovat. Mnoho kamenů však není již schopno plnit svoji původní funkci. Jsou příliš zdestruovány minulostí, rozloženy a poničeny vnitřně natolik, že obnova je složitá, náročná, možná jen velmi silnou oživující energií. Jiné kameny propadly zcela temnu.

    Příroda však byla mocná a dokázala celou planetární síť, která byla všemi kameny tvořena, zrušit, vypnout, vypojit, aby se nemohly dále šířit negativní, temné impulzy. To bylo velmi důležité, jinak by temné ovládnutí přišlo daleko dříve a v daleko větším měřítku. Kdyby pomocí kamenů vznikla temná síť, Planeta by byla bez šance. Temné předivo z přírodní energie by bylo natolik silné, že ani silná Příroda, její největší síla, by to nedokázala zlomit. Teď je však období návratu světla. Vše se navrací k původním čistým ideálům. A proto i kameny mají šanci začít nový život. Jejich poslání však už bude jiné. Ke stejnému už není správné se vracet. To by příliš propojovalo temnou minulost s přítomností.


 

Pro úplnost dodávám, že tento kámen není totožný s kamenem, kterému dal stejný název - „Sluneční kámen“ - Pavel Kozák.


Jiří Novák, Petra Nováková:

Komunikace s Kamenem spojení

 

Přistupujeme ke kameni, kterému jsme dříve říkali Smutný kámen  - to proto, že i když byl prakticky nejvyšším v oblasti Javorníku, vnímali jsme jeho určitou zatuhlost, pocit bezvýchodnosti situace. Jde o tentýž menhir, který Pavel Kozák na mapce javornických menhirů nazval „Mudrc“. Dnes ovšem vnímáme, že je probuzený a jeho energie je zcela jiná.


Zdravíme Tě, jsme rádi, že jsi očištěn a probuzený. Už nejsi Smutný kámen. Jak Ti máme říkat ?

     Jsem moc rád, že jste na mě nezapomněli a dali mi šanci být plnohodnotnou světelnou částí přírody. Teď i já mám své poslání a to díky vaší pomoci v minulých letech. V dávné minulosti mne nazývali SPOJOVACÍ KÁMEN nebo KÁMEN SPOJENÍ, protože jsem zajišťoval spojení s nejvyššími duchovními sférami, na které byl přístup. Teď je situace zcela jiná. Z principu Nové duchovní cesty teď všechny kameny komunikujeme. Každý s tou sférou, kam dosahuje jeho harmonie. Z tohoto pohledu má nejvyšší dosah Sluneční kámen. A já jsem určitý stabilizátor spojení pro ostatní kameny. Netoužím po žádné jiné funkci. Stačí mi pomáhat ostatním navazovat spojení. To je ode mne vše. Děkuji za vaši pomoc.


 

Jiří Novák

Komunikace s Měsíčním kamenem


Oslovuji Tě Měsíční kameni. Prosíme tě o pomoc při očistě planety a světa. Sluneční kámen vybudoval síť menhirů v počtu 1000 bytostí. Vím, že i Ty jsi mezitím vybudoval vlastní menhirovou síť. Nabízíme Ti možnost připojení k této síti Slunečního kamene a propojení obou sítí v jeden celek, jestli s tím ovšem budeš souhlasit. Síla celého pole menhirů by se tím mnohonásobně zvětšila. Jaký je Tvůj názor?

    Doposud jsem měl pocit, že si mám zachovat určitou samostatnost až do doby, kdy Nová duchovní cesta se stane nezvratnou, definitivní. A to vnímám, že už nastalo teď v této době. Proto rád přijímám vaši nabídku. A prosím o očistu mne a celého pole patřícího pod mé vedení a jeho připojení k síti Slunečního kamene. A vyladění celé struktury. Jsem vděčný za tuto příležitost a rád přijímám.

    V minulosti mě nazývali „Kámen předků“, protože jsem byl schopen zajišťovat spojení žijících se zemřelými bytostmi. Od této činnosti jsem však už byl očištěn. Vím, že takové spojení není Novou duchovní cestou podporováno.


Zpět na stránku s fotografiemi se vrátíte zde:

      Kamenné bytosti - menhiry

© Jiří Novák, duben 2010
© Petra Nováková, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz