Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Další světelné sféry jsou připravené pomoci vývoji lidstva

Další světelné sféry jsou připravené pomoci vývoji lidstva

Věra Talandová Vloženo 6.11.2011
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 23. a 25.10.2011

Čisté světelné energie jdou naproti připraveným lidem

Síly Světla, co je dobré, abych věděla? (Duchovní komunikace z 23.10.2011)

 

Sféra Harmonického Ticha: „Tady Sféra Harmonického Ticha. Postupně sestupují dolů Světelné Síly, Sféry s vysokými čistými vibracemi. Tyto energie jdou naproti připraveným lidem. Lidem, kteří vzali do svých rukou zodpovědnost za svůj pozemský život. Kteří čistí a harmonizují svoje těla optimální stravou, svůj energetický systém udržují v čistotě a harmonii. A usilují o etické žití. Ti všichni jsou schopni vnímat tyto energie, využívat je k další očistě, ke svému vlastnímu vývoji i k rozvoji celé Planety.

Postupně budou k dispozici i další sféry, světelná seskupení, další Síly Světla. To vše je zapotřebí k dalšímu světelnému vývoji. Budou napomáhat jak osobnímu vývoji bytostí, tak i k očistě a obnově obřích bytostí jako je Příroda, Planeta…

Bytosti na NDC se rozpomínají, odkud přicházejí. Ozývají se jejich domovské sféry. Z těch jsou bytosti schopny čerpat informace. Energie z těchto světelných sfér přechází do jejich životů i do výsledků jejich tvorby. Bytosti jdoucí po NDC jsou schopny tyto impulzy vnímat, využít jejich energie k dalšímu rozvoji. Kontakty s námi a častou komunikací se jejich napojení ještě zlepšuje. Sama vidíš, že komunikovat můžeš prakticky kdekoliv (sedím v přeplněném vlaku).

Odbočení. Tyto dva incidenty, které se právě odehrály, byly výboje negativní energie. Temné síly se snaží využít všechny kanály, kterými mohou svoje působení na Planetě nějak zachránit. Tebe tyto výpady už moc neohrožují. Tento byl sice silný, nerozhodilo to tvé vyladění. Nic se neděje, můžeš pokračovat v komunikaci. (Vlak začal brzdit ve stanici a prudce cukl. Jeden ze stojících mladíků při pádu rozhodil ruce a praštil mě pěstí do nosu, vzápětí mi paní při vystupování dupla na nohu.)

Vrátíme se k původnímu tématu.

Začínají být pro vás k dispozici energie Sféry Prvotní Čistoty. Tato sféra má velmi vysoké, nejčistší vibrace. Jejich čistotu si ani neumíte představit. Na takto čisté a vysoké vibrace už mágové nedosahují. Až tato sféra bude moci na pozemské úrovni více rozvinout činnost, bude to velká pomoc pro světelný vývoj NDC.

Pro bytosti na NDC by bylo vhodné, aby se zkoušely na tuto sféru ladit. Co nejvíce. Energie vysoké čistoty jsou v současné době - v době rozhodující bitvy o čistou světlou budoucnost lidstva - mimořádně důležité. Tato Sféra Prvotní čistoty je připravena pomoci světelnému vývoji.“

Děkuji.


Sféro Prvotní Čistoty, mohu se s tebou spojit?

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Naše spojení je možné a právě se uskutečnilo. Energetické útoky, které jsi před chvílí přestála, nebyly nic jiného než snaha mága rozhodit tvoje vyladění. Stalo se to jen chvíli před tím, než ti měla být oznámena moje existence a možnost napojení na mě. Byla to dobrá volba, že jsi hned poděkovala Sféře Harmonického Ticha za vnitřní klid, mír a harmonii. Tím zmíněné incidenty na tebe neměly dopad, jaký mág plánoval. Tvoje vyladění zůstalo čisté a vysoké, zpráva o mně ti mohla být sdělena. Je ti zároveň umožněno spojení se mnou.

Každé takové spojení s mými čistými energiemi má pozitivní vliv na bytost, která se na mě napojí. Čistota bytosti se dostává na ještě vyšší úroveň. Skrze napojenou bytost mohu vyzařovat čistotu i do jejího okolí. Tyto čisté energie mohou pročistit i velmi temná místa. Mohou ulpět i na temně vyladěných lidech. Jak už si s paprskem čistoty poradí, je na nich. Pro někoho to bude znamenat ohrožení. Tak budou přijímat i člověka, skrze kterého tato čistota září. Pro někoho to může být právě ten impulz, který změní jeho život.

Moje čisté energie mají schopnosti vás ochránit i před energetickými útoky a parazitováním. Musíte si však napojení na mě dokázat udržet. Snažte se proto napojovat se na mé energie co nejčastěji. Děkujte za ochranu, mohu vás chránit. Napojování se na moje energie, to je jeden z vašich úkolů.“

Děkuji.


Každou komunikací se světelnými sférami člověk zvyšuje svoji čistotu

Sféro Prvotní Čistoty, Jaké máš dnes pro mě informace? (Duchovní komunikace z 25.10.2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní čistoty. Dnešek je velmi významný v tom smyslu, že se na mě dokázalo napojit několik jedinců. To samo o sobě nezní nijak objevně. Je to ale neuvěřitelná síla Světla, kterou skrze tyto jedince mohu na Planetu vyzářit. Díky tomuto proudu čistoty se mohou začít měnit situace a skutečnosti o poznání rychleji. Není to zatím proud absolutní čistoty, na to je ještě brzy. Ale jsou to velmi, velmi vysoké a čisté vibrace.

Pokud se na mě napojí jedna bytost, je to síla, pokud dvě bytosti, síla čistých energií se zmnohonásobí. Přibývají-li další a další, mohou se dít věci, měnit věci ve hmotě. Potom nastává šance i pro ty, kteří zatím dlí v opozici a nevěřícně nad informacemi NDC kroutí hlavou. Může se stát, že jim působením energií vysoké čistoty spadnou klapky z očí, rozsvítí se jim (doslova). Jejich přeměna ve světelnou bytost kráčející po NDC je možná. Díky mým čistým energiím, které začínají na Planetu pomalu pronikat, je ještě šance pro mnohé. Avšak už ne pro všechny, někteří svou šanci zahodili.

Mezi úkoly bytostí na NDC patří i přenos vysokých čistých energií, až těch nejčistších. Moje sféra nepochází z tohoto světa, ani z tohoto Vesmíru. A toto je první šance pro pozemské bytosti mých energií využít. Především pro svůj vlastní vývoj. To potom napomůže světelnému vývoji lidstva…

Spolu s ostatními vysokými Světelnými Sférami, které se v poslední době přiblížily vstříc připraveným, můžete dokázat velmi mnoho. Doba je zralá na sestup dalších sfér. Postupně budete vnímat jejich impulzy, zachycovat jejich poselství. Dělejte to co nejčastěji. Každou komunikací, každým vnímáním takových energií zvyšujete svou čistotu. Tyto vysoké čisté energie působí nejen na vaše duchovní těla, už ovlivňují i vaše tělesné buňky. A to se bude ještě zlepšovat. Bude to záviset na tom, kolik takové energie budete schopni přijmout a přenést.

Postupně se stáváte transformátory pro tyto vysoké frekvence. Proto jednou z důležitých věcí na NDC je dodržování optimální stravy. Také udržování energetického rozvodného systému v čistotě a harmonii. Pro přenos takto vysokých frekvencí musí být i fyzické tělo připravené. Musí tyto frekvence zvládnout přijmout a transformovat. Je důležité, aby tělesná schránka byla v optimální formě. Nemocné a unavené tělo není této transformace schopno a vysoké energie by mu mohly ublížit. Je proto důležité znovu zdůraznit, že podmínka zlepšení stravy a cvičení Pěti Tibeťanů před vstupem na Novou Duchovní Cestu je opodstatněná. A velmi důležitá. Bytosti musí pracovat harmonicky jak na tělesné očistě, tak na karmické očistě.

Před bytostmi na NDC se otevírají možnosti přijímat energie vyšší a vyšší frekvence. Musí být na ně připraveny. Pro dnešek ode mne vše. Děkuji za tvoje vyladění.“

Taky děkuji.

© Věra Talandová, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 152
  • 21
  • 18
  • 18
  • 18

Celkový počet hlasů: 227