Pravčická brána

Brána za poznáním

Na přelomu tisíciletí a věků se pro lidstvo otevřela Nová duchovní cesta (NDC). Úvodní vysvětlení najdete v rubrice: 
         Co je to Nová duchovní cesta? 

Mnohé z toho, co předáváme na těchto stránkách, jsou zcela nové informace. Informace o tom, co vše je rozhodující, aby člověk udělal, odhodlá-li se v dnešní době vstoupit na světelnou duchovní cestu. Jaké možnosti má k dispozici. Co může očekávat. Jaká úskalí bude typicky překonávat…
To, co sdělujeme ostatním, nejsou pouhé naučené a přečtené informace. Ale naše vlastní zkušenosti z již projité cesty. Předáváme především to, co vnímáme svojí intuicí, co získáváme při oboustranné duchovní komunikaci s vyššími bytostmi – planetou Zemí, Přírodou, Kosmickým vědomím a dalšími vyššími světy a sférami. A co jsme také odhalili pohledem do dávné minulosti našich bytostí, celého lidstva i dalších světů při karmické očistě. A co se v našich životech i v životech dalších osob postupně potvrzuje.
  


Postupem času jsme začali vydávat vlastní knihy zaměřené na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.
Přehled knih a objednávkový formulář najdete v rubrice:
        
Vydané KNIHY


Proč jsme tady na Zemi - projekt na Facebooku

Jiří Novák

V lednu 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Měl by jim pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. Zřídil jsem na Facebooku volně přístupnou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače zadejte kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata související s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

Uvádím vždy odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze šest prvních textů v sekci Články hlavní řady. Následující články už zabíhají do podrobností a jiných témat. Hledajícím pomůže vždy jednoduchý úvod do každé další problematiky a až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto jsme základní vysvětlení klíčových témat publikovali jako kratší doplňující texty k těmto prvním šesti článkům.DALŠÍ POLOŽKY V MENU tohoto webu:

Základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci:
         Hledáte změnu? Potřebujete pomoc?

Přehled adres na příspěvky zveřejněné v posledních měsících:
         NOVINKY - nové texty

Jako pomoc všem, kteří hledají vlastní cestu světelného duchovního vzestupu slouží soubor krátkých textů v rubrice:
         Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? 

Hlavní informace jsou předávány formou delších textů v rubrice:
         Články hlavní řady
Jde o základní abecedu Nové duchovní cesty. Kdy a jak vznikla. Vysvětlení etických principů této cesty. Vysvětlení postojů k duchovnímu pozadí světa i ke hmotné rovině. Vysvětlení filozofie, kterou zastáváme. Vysvětlení toho, co denně ve svých životech děláme. Co se stalo součástí naší každodenní péče o sebe.
Duchovní pozadí historie…

Ne náhodou jsou články uspořádány právě v tom pořadí, jak jsou očíslovány. Doporučujeme je číst postupně. 

V rubrice:
         K aktuálním otázkám nového vývoje
kratšími texty a duchovními komunikacemi reagujeme na vybrané události probíhající v dnešním světě. 
 

Texty uváděné v rubrice:
         Duchovní komunikace na NDC
představují úryvky z duchovních komunikací jednotlivých bytostí, které kráčejí po vzestupné světelné duchovní cestě. Impulsy a informace přijaté telepatickým přenosem z čistých světelných duchovních sfér.
 

V rubrice:
         Tvůrčí činnost na NDC
uvádíme výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých bytostí na Nové duchovní cestě, například energeticky vyzařující obrázky.
 

Na webové adrese:
         www.energiezobrazu.webnode.cz
najdou čtenáři další energeticky vyzařující obrázky Petry Novákové a Ivany Zámečníkové i s podrobnějšími informacemi o nich.
 

Ve složce:
         Odpovědi na reakce čtenářů
odpovídáme na vybrané připomínky, dotazy či kritiku čtenářů. Ctíme soukromí a neuvádíme údaje týkající se osobní situace těch, kteří se na nás obrátili.
 

Ve složce:
         Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty
uveřejňujeme impulsy a zkušenosti z karmické očisty a duchovní léčby jednotlivců na vzestupné světelné cestě. A například i informace zjištěné při návštěvě různých duchovních akcí. Zaměříme se přitom na ty problémy a situace, které se v očistách jednotlivců častěji opakují anebo jsou důležité pro správné pochopení dnešního vývoje ve světě. 

V rubrice:
         Příběhy z dávné minulosti
zveřejňujeme příběhy, které se nám otevřely napojením na naši vlastní minulost nebo na minulost dalších jednotlivců během karmické očisty.
 

V rubrice:
         Zážitky v přírodě
zveřejňujeme vnitřní pocity, duchovní zážitky a příběhy navazující na minulost, které se nám otevřely při návštěvě určitých míst v přírodě.
 

Postupně zpracováváme fotografie míst s mimořádným energetickým vyzařováním, nebo jiných duchovních jevů v přírodě, v rubrice: 
         Foto významných energetických míst 

Ve složce:
         Rozhovory pro média
publikujeme kopie rozhovorů pro časopisy, webové stránky a další veřejné sdělovací prostředky, které poskytli lidé jdoucí po NDC. Na jakákoli témata související s duchovním pozadím světa, duchovní cestou, energetickou očistou, výživou apod.  
 

Pokud byste chtěli finančně podpořit projekt těchto webových stránek, způsob, jak to udělat, najdete na stránce:
         Jak můžete pomoci tomuto projektu?