Na přelomu tisíciletí a věků se pro lidstvo otevírá Nová duchovní cesta (NDC). Podrobnější vysvětlení toho, co je to Nová duchovní cesta, najdete v rubrice 

         Co je to Nová duchovní cesta? 

Mnohé z toho, co budeme postupně předávat na těchto stránkách, jsou nové informace, dosud knižně nepublikované. Informace o tom, co je rozhodující, aby člověk udělal, odhodlá-li se vstoupit na duchovní cestu. Jaké možnosti má k dispozici. Co může očekávat od své budoucnosti.

 

16.11.2015 jsme vložili text se základními informacemi pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

        Hledáte změnu?

 

Přehled adres na nejnovější texty a další příspěvky zveřejněné v posledních měsících najdete v rubrice

        NOVINKY - nové texty


Informace k vydaným a připravovaným knihám jsou uvedeny v rubrice

        Vydané a připravované knihy

 

Na pomoc všem, kteří hledají vlastní cestu světelného duchovního vzestupu, jsme 25.5.2012 otevřeli novou část našich stránek nazvanou

        Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

 

Hlavní informace jsou předávány formou delších textů v rubrikách

         Články I : 1 - 29,  Články II : 30 - 39,

         Články III : 40 - 49, Články IV : 50 - 59,

         Články V : 60 - 69, Články VI : 70 - 79.

V první části jsou články s pořadovými čísly 1 - 29, ve druhé části články 30 - 39, ve třetí články 40 - 49, ve čtvrté články 50 - 59, v páté články 60 - 69, v šesté články 70 - 79.

Ne náhodou jsou články uspořádány právě v tom pořadí, jak jsou očíslovány. Doporučujeme je číst postupně.
Jde o základní abecedu Nové duchovní cesty. Vysvětlení etických principů této cesty. Vysvětlení postojů k duchovnímu pozadí světa i ke hmotné rovině. Vysvětlení filozofie, kterou zastáváme. Vysvětlení toho, co denně ve svých životech děláme. Co se stalo součástí naší každodenní péče o sebe.

 

Dnem 3.9.2011 jsme otevřeli novou rubriku nazvanou

        K aktuálním otázkám nového vývoje

V ní budeme kratšími texty a duchovními komunikacemi reagovat na vybrané události probíhající v dnešním světě. 

 

Další krátké texty uváděné v rubrice

        Duchovní komunikace na NDC

představují úryvky z duchovních komunikací jednotlivých bytostí, které kráčejí po vzestupné duchovní cestě. Impulsy a informace přijaté telepatickým přenosem z duchovních sfér.

 

Další nová rubrika byla otevřena 17.10.2011. Její název je

        Tvůrčí činnost na NDC

V ní budeme uvádět výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých bytostí na Nové duchovní cestě, například energeticky vyzařující obrázky.
 

Na webové adrese

         www.energiezobrazu.webnode.cz

najdou čtenáři další energeticky vyzařující obrázky Petry Novákové a Ivany Zámečníkové i s podrobnějšími informacemi o nich.

 

V následující složce

        Odpovědi na reakce čtenářů

budeme odpovídat na případné připomínky, dotazy či kritiku čtenářů. Budeme však přitom ctít soukromí a nebudeme uvádět údaje týkající se osobní situace těch, kteří se na nás obrátili.

 

Ve složce

        Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty

budeme uveřejňovat informace zjištěné při návštěvě různých duchovních akcí, impulsy z duchovní léčby a karmické očisty jednotlivců na vzestupné cestě.  Zaměříme se přitom na ty aktuální problémy a situace, které jsou pro správné pochopení dnešního vývoje ve světě důležité.

 

Další novou rubriku jsme otevřeli 29.3.2012. Její název je

        Příběhy z dávné minulosti

V této další nově otevřené složce budeme zveřejňovat dávné příběhy, které se nám otevřely napojením na naši vlastní minulost nebo na minulost dalších jednotlivců během karmické očisty.

 

Další rubrika byla otevřena 14.5.2012, a to s názvem

         Zážitky v přírodě

Zde budeme zveřejňovat vnitřní pocity, duchovní zážitky a příběhy navazující na minulost, které se nám otevřely při návštěvě určitých míst v Přírodě.

 

Postupně budeme zpracovávat i fotografie míst s mimořádným energetickým vyzařováním nebo jiných zajímavostí v rubrice

         Galerie fotografií

 


Dne 7.4.2015 byla otevřena další rubrika nazvaná

 Rozhovory pro média

Budeme zde publikovat kopie rozhovorů pro časopisy, webové stránky a další veřejné sdělovací prostředky, které poskytli lidé jdoucí po NDC. Na jakákoli témata související s duchovním pozadím světa, duchovní cestou, energetickou očistou, výživou apod.  

 

To, co sdělujeme ostatním, nejsou pouhé naučené a přečtené informace. Předáváme především to, co vnímáme svojí intuicí, co získáváme při oboustranné komunikaci s vyššími bytostmi – planetou Zemí, Kosmickým vědomím a dalšími vyššími světy a sférami. A co jsme také odhalili pohledem do dávné minulosti nás i celého lidstva při karmické očistě. A co se v našich životech i v životech dalších osob postupně potvrzuje.  

Pokud byste chtěli finančně podpořit projekt těchto webových stránek, způsob, jak to udělat, najdete na stránce

          Jak můžete pomoci tomuto projektu?

 

_________________________________________________________