Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 77B. Osobní příběh - půsty a bretariánství

77B. Osobní příběh - půsty a bretariánství

Ján Pecsök, Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 30.11.2015
Ján Pecsök Jiří Novák Marie Mejdrová

Pokusy o půsty. Výpadek příjmu hmotných živin, energie a bioenergií při hladovění a půstu. Odbourávání svalové hmoty. Soustředit se na prevenci a trvalé změny životosprávy. Léčebné půsty. Naším cílem je hodnotit účinky metod na světelný vzestup. Vhodné alternativy čištění organismu. Léčení pitím vlastní moči a hydro-colon-terapie. Úskalí fyzické, psychické a duchovní detoxikace. Podstatný rozdíl mezi čerstvými a konzervovanými šťávami. Nebezpečí duchovního vychýlení bytosti při půstech.První kontakt s bretariánstvím. Energetické vysávání bytostí a potravin skryté v pozadí. Další kola očist z bretariánství. Souvislost s cukrovkou. Útok od temných systémů za bretariánstvím. Parazitování na mnoha bytostech jako zdroj obrovské magické síly. Souvislost s vadnou tezí starých duchovních cest, že evolučním cílem lidstva je trvalý odchod do nehmotných sfér.

Část textu ve slovenštině nebyla pravopisně opravována.

Tento text je pokračováním první části  77A. Osobní příběh - hledání životní cesty, výzva v podobě cukrovky, popisující životní cestu Jana, kterou se dopracoval až k dosažení světelného vzestupu a výzva, kterou se mu přitom stala diagnóza cukrovky 1. typu. Druhá část je věnována půstům, které ve svém životě zkoušel a bretariánství, u něhož zpočátku cítil spíše pocity obdivu. Aby později zakoušel mimořádně silnou karmickou očistu z kontaktu s tímto směrem. Ve třetím díle bude pojednána návaznost na partnerské vztahy a ve čtvrtém na různé metody a umělé nástroje osobního rozvoje.


Půsty

Ján Pecsők

Pokusy o pôstovanie

 

Ako vitarián som hľadal ďalšie cesty ako sa hmotne čistiť a narazil som na knižky o hladovaní od ruského autora Malachova a ďalších. Knižky ma veľmi zaujaly a určitú dobu som to videl ako svoju cestu. Prepracovať sa cez 1 denné, 3 denné, 7 denné pôsty až po dlhodobé 21 dňové, 40 dňové pôstovanie len o (destilovanej) vode. Našťastie som sa dostal iba k absolvovaniu 3 denného pôstu, predtým než som sa dostal na NDC. Kde som vďaka ďalším pochopil, že kvôli hmotnému zdraviu ani duchovnému rozvoju hladovať nemusím. Naopak, zistil som, že i jednodenný pôst môže byť problém.
Marie Mejdrová

Výpadek příjmu hmotných živin, energie a bioenergií


Tělu se při hladovění, půstu zastaví příjem hmotných látek a energie (ve smyslu kalorií) a také doprovodných bioenergií ze stravy nezbytných pro každodenní optimální fungování těla. Pro jeho výživu, regeneraci a detoxikaci. Což bude vadit zejména, když člověk prochází silnou karmickou očistou, která podstatně zvyšuje nároky na příjem dostatku hmotných živin a čistých bioenergií!

Tělo je při hladovění nuceno zajišťovat svoje potřeby ze svých zásob. Ovšem ne všechny látky je schopno dlouhodoběji skladovat. „Skladovací lhůty“ se liší podle jednotlivých živin a u některých jsou velice krátké. Aby tělo mohlo správně regenerovat, opravovat, zvyšovat svoji obranyschopnost, potřebuje mít den co den k dispozici kvalitní a kompletní stavební materiál.

V kolika textech o půstech najdeme korektní zmínky o čistých bioenergiích a duchovních aspektech? Naše tělo, naše bytost se neskládá jen z hutné hmoty. Pro očistu a regeneraci organismu nejsou důležité jen kvalitní hmotné látky a bezchybné biochemické pochody, ale také druh, objem a kvalita doprovodných bioenergií.

Pokud člověk pouze pije vodu, tak sice násilím donutí tělo, aby urychleně přešlo na výrazně jinou než běžnou provozní variantu metabolismu, která přináší určité možnosti. (Více o tom bude v dalším textu). A také určitá nebezpečí, pokud není tělo ve stavu, aby takové změny zvládlo. (Jak říkají i sami zastánci půstů, kteří jsou zároveň lékaři - léčebné hladovění patří pod kontrolu odborníka. U některých dispozic je půst kontraindikován, zvlášť dlouhodobý.) Ovšem zároveň tím tělo připravujeme o čistící schopnosti a regenerační potenciál látek a bioenergií, které s sebou vhodná strava každodenně přináší.


Odbourávání svalové hmoty

Navíc, jakmile tělu chybí přiměřený příjem energie a živin ze stravy, začne odbourávat svalovou hmotu. Což není příznivý jev. Navíc svalovou hmotu není tak jednoduché znovu nabýt (nutný dostatek kvalitních proteinů a pravidelného pohybu). Uvádí se, že pokud omezujeme náš příjem energie pod hranici, kterou tělo potřebuje, nedochází ke spalování tuků, ale hlavně ke zmenšení svalových buněk, tedy ubývání svalů.


Soustředit se na prevenci a trvalé změny životosprávy

Mnohem větší smysl než provádění jednorázových půstů dává měnit svoji stravu na optimální pozvolna, včas a natrvalo. Odhodlat se ke způsobu stravování, který budeme schopni dodržovat dlouhodobě, bude ladit s naším typem metabolismu a životního stylu. A zároveň s tím, jak nás nastavila Příroda a kam se nás snaží směrovat. V případě potřeby nasadit dny pití čerstvých zeleninových a ovocných šťáv nebo vyváženou veganskou či vitariánskou „dietu“, podpořit očistu a harmonizaci vhodnými bylinami apod. O nezbytnosti pozitivního myšlení a dostatečného pohybu, sportování nemluvě. Další nadstavbou je pak energetická očista.

Namísto spoléhání se na krátkodobé drastické „očisty“, které mají daleko k přirozeným procesům a mohou být nejen značně nepříjemné, stresující, ale někdy i nebezpečné. Takové zkratky nám mohou připravit větší a vleklejší problémy, hmotné i duchovní, než ty, kvůli kterým jsme se rozhodli se do nich pustit.
Jiří Novák

Nepřirozené metody léčby a očisty organismu

Léčebné půsty

V této části nejprve jako podklad pro další komentář přenesu některé informace z knihy MUDr. Vilmy Partykové: Hladovění pro zdraví. Tato autorka vyjadřuje názory některých lékařských odborníků, ovšem zdaleka ne všech. V dalším textu vysvětlím, že tyto postoje jsou vyjádřením určitých lidských tradic. V současném době je však již jejich účinnost posunuta jinam, než jak o tom informují následující řádky.

V knize Hladovění pro zdraví je léčebná varianta hladovění popsána následujícími informacemi:

„Úplné vynechání příjmu potravy z vnějšku, kdy se hladovějící nachází při plném vědomí a organismus je úplně přeorientován na endogenní (vnitřní) výživu. Hladovějící přijímá pouze vodu a vykonává zvýšenou pohybovou činnost. Tato varianta hladovění, kdy se pod kontrolou odborníka hladoví 20 a více dnů, přináší léčebně-profylaktický efekt.

Musíme si uvědomit, že počínaje čtvrtým dnem hladovění dochází v organismu ke značným změnám. Naše tělo se začíná připravovat na zcela odlišný typ výživy – na výživu endogenní (vnitřní), tj. na výživu ze svých zásob tuků, bílkovin, škrobů, vitaminů a minerálů.

Úplný přechod organismu na endogenní výživu nastane pouze tehdy, jestliže se nepřipustí žádný, ani sebemenší příjem potravy a hladovějící je pouze o vodě. Hladovějící nesmí pít ani sladké nápoje a čaje.

Organismus se hladověním zbavuje v prvé řadě tuků, dále různých solí (solí vápníku, kuchyňské soli), starých a nemocných buněk, ohnisek infekce, sklerotických platů. Jsou-li tkáně velmi silně zahleněny, lze očekávat, že organismus nebude schopen hleny vyloučit. Může dojít k zablokování odvodních cest a k následné intoxikaci. Organismus není schopen se přizpůsobit hladovění. Hladovějící přestane hubnout, narůstá slabost, objevuje se nausea, bolesti hlavy, poruchy spánku a další známky intoxikace. Nejčastěji k tomu dochází u lidí obézních, kteří se hladověním zbavují nadváhy.

Principiálně jiný způsob endogenní výživy přináší léčebně-profylaktický efekt. V organismu dochází k unikátní přestavbě enzymatického systému se zaměřením na ničení patologických ložisek, nádorových tkání, jizev a srůstů.

V průběhu léčebného hladovění se projevuje provázanost dvou souběžně působících procesů - procesu rozrušujícího a procesu tvořícího, omlazujícího. Ochrana hmotnosti životně nejdůležitějších orgánů (centrální nervový systém, žlázy s vnitřní sekrecí a srdce) svědčí podle principu priority o tom, že se jich hladovění nedotýká. Je v nich zachována normální látková výměna….

Jak již bylo uvedeno, během hladověni se kromě tuků spotřebovávají i bílkoviny, potřebné pro činnost mozku, srdce a některých žláz s vnitřní sekreci.… Během hladověni se spotřebovávají bílkoviny z tkání rezervních, méně hodnotných.

Léčení hladověním je nazýváno vnitřní operací bez nože. Léčebné hladovění je očišťující léčení všech tkání a šťáv organismu…

Endogenní výživa je schopna obnovit nejen ochranné (bariérové) buňky, ale i buňky orgánů a systémů s prolongovaným efektem.“

Jak krásně a ideálně vypadá informace v předcházejících citacích. Úplné hladovění jako další metoda léčby. Jenže: Až sem má celý přenesený úsek podle Přírody úroveň objektivity a pravdivosti pouze kolem 52 %. Zejména některá tvrzení, například tvrzení o obnovování buněk, když tělu chybí příjem živin, jsou podle Přírody pouhou iluzí.


Naším cílem je hodnotit účinky metod na světelný vzestup

Naším cílem není krok po kroku polemizovat s otázkou popisovaných účinků půstů na hmotné zdraví člověka, jak to naznačují úryvky z této knihy. Na těchto webových stránkách posuzujeme nejrůznější metody a přístroje z oblasti alternativní péče o člověka z pohledu jejich účinků na světelnou duchovní cestu člověka. Na to, zda světelný vzestup člověka podporují, posilují, nebo naopak blokují. Protože bytost člověka není jen to hmotné, co svým zrakem vnímáme.

Člověk představuje hmotně duchovní bytost, která má kromě hmotného těla i dvanáct úrovní vnějších energetických těl. A má-li se lidstvo ve svém vývoji pohnout, pak je důležité, aby nově propagované metody očisty a léčby vedly člověka na cestu Světla a nikoliv na temnou stezku. Jinak se podhoubí pro další bujení terorismu a dalších extrémních výchylek bude v pozemském lidstvu stále více rozšiřovat a posilovat.

K řešení všech těchto nežádoucích jevů v civilizaci nestačí jen hmotná omezení, například uzavírání hranic. Skutečné řešení potřebuje vyjít z toho, že lidstvo bude postupně opouštět všechny metody, které je čím dál více tlačí k Temnu. A že naopak budou veřejně propagovány metody vedoucí jednotlivé hledající i celé lidstvo ke Světlu.

Z tohoto hlediska se pak dostáváme k následujícím otázkám:

  • Podporují léčebné půsty světelný vzestup člověka?
  • Jsou v pozadí za léčebnými půsty a jejich popisovanými příznivými účinky na zdraví člověka světelné energie nebo naopak temné energie a temné systémy?
  • Jsou léčebné půsty metodou a procesem, který je dnes jednoznačně podporován Přírodou, Planetou a Silami Světla vedoucími vývoj?

Přírodo, prosím, můžeš se vyjádřit k takto formulovaným otázkám? (Duchovní komunikace z 22.11.2015)

Příroda: „Kompletní půst spočívající pouze v přechodném pití vody při vynechání jakýchkoliv dalších potravin je odedávna považován za základní léčebný nástroj. Za nástroj, který je dán přímo Přírodou a vychází z přirozených přírodních procesů. Některé živočišné druhy jej skutečně automaticky na základě instinktů použijí, jakmile zvíře vnímá, že s ním není něco v pořádku. Podobně uvažují i lidé. Takto fungovaly půsty dlouhé věky a přinášely převážně pozitivní výsledky pro zvíře i člověka. V té době byly ovšem přijatelnější než dnes, byly jinak nastavené podmínky. Jednalo se o období, kdy zaprvé lidé a prostředí nebyli tolik zatemněni. A zadruhé se neřešilo, jestli to vadí světelné cestě. Mluvilo se o duchovní pokročilosti, ne o skutečném světelném vzestupu. Nevědělo se, že jsou dvě varianty duchovního vzestupu – světelný a temný. V dnešní situaci je to však zásadní otázka, zda určitá metoda podporuje světelný vzestup nebo nás naopak stahuje do pádu.

(Viz např. články U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty,  U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná  a  Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa).

Jak pokračovalo těsnější a úplnější ovládnutí lidské civilizace temnými nánosy, Temné síly se snažily ovládnout jakýkoliv proces, který dával člověku šanci očistit se, dosáhnout vyšší přirozené hladiny čistoty, vyššího světelného naladění měřeno frekvencemi bioenergií.

V současné době i nadále trvá pozitivní působení půstů na hmotné zdraví člověka. Mnohá z uváděných tvrzení jsou skutečně pravdivá. Fungování lidského organismu běžného člověka je však již výrazně vychýleno, působením mnoha vlivů duchovních a hmotných. Takže mnohá z uváděných tvrzení o půstech již naopak pravdivá nejsou. Například tvrzení, že při půstu tělo spotřebovává především tuky, a že naopak chrání svaly. Nebo že půsty se netknou pro život základních a nepostradatelných orgánů, jako je srdce, plíce, atd. Skutečnost je už dnes taková, že lidský organismu už nedokáže ani v situaci tzv. vnitřní výživy využívat pouze převážně škodlivé složky organismu, například zbytečné tuky. Naopak z důvodů vychýlení organismu využije cokoliv, co je snadné zpracovat. Jiné zkušenosti z oblasti medicíny pak naznačují, že nejlépe využitelné jsou v takové situaci svalové tkáně. Takže už není pravda, že při kompletním půstu ztrácí člověk převážně nepotřebné tuky, soli, apod. Ve skutečnosti ztrácí vše a mnohdy dokonce především svaly.

Celková úroveň objektivity a pravdivosti knih propagujících půsty se v dnešní době vůči dnešnímu člověku pohybuje už pouze kolem 50 – 55 %. A to je příliš málo. Mnohá tvrzení jsou jednoznačně neplatná.

A jak je to z pohledu světelné cesty, světelného vzestupu? Pokud by skutečně půsty fungovaly na sto procent tak, jak se píše v těchto knihách, pak by jejich působení na světelný vzestup bylo pro světelný vzestup pozitivní, nebo alespoň energeticky neutrální. Rozhodně tedy ne výrazný propad světelného vzestupu. Skutečnost v dnešní době je však zcela jiná. V pozadí za systémy půstu jsou už jednoznačně parazitující temné systémy. Jejich vlivem je účinek půstů na světelný vzestup jednoznačně negativní. Půsty tlačí člověka do pádu směrem k temné straně světa.

Možná, že půst je pro určitého člověka v kritické zdravotní situaci někdy jednou z mála posledních šancí na to, aby si zachoval život a zastavil nemoc. Současně však přitom přitáhne výrazné ovládnutí temnými bioenergiemi v pozadí za půsty. A výsledek? Působení půstu se dnes dá srovnat s působením zatemněných levotočivých léků. Mohou částečně pomoci k zastavení, zakrytí nemoci. Současně však na člověka nanesou temné ovládající nánosy a natlačí jej do duchovního pádu.


Vhodné alternativy čištění organismu

Pokud chce člověk důkladně vyčistit organismus, pak jednoznačně nejlepší je využití očistné síly energeticky pravotočivých a navíc nejlépe syrových plodin – ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, ořechy, byliny. Případně také ovocné a zeleninové šťávy připravené z čerstvých zdrojů, tedy nikoliv konzervované.

Vhodnou alternativou půstů může být například půldenní nebo jednodenní příjem pouze syrových ovocných a zeleninových šťáv bez pevné stravy, doprovázený dostatkem čisté vody. Hmotné tělo při takové očistné kůře dostává dostatek základních živin. A pokud se taková očistná kůra doplní zvýšením kvalitních proteinů v následujících hodinách a dnech, pak se tělo může nejen čistit, ale také regenerovat a opravovat poškozené buňky, tkáně, orgány.

Běžný člověk však za obvyklých okolností nepotřebuje několikadenní očistné kůry prostřednictvím šťáv. Optimální pro běžného člověka je najít si vyvážený každodenní režim. Ve kterém bude dostatek prostředků obsahujících čisté pravotočivé bioenergie, které přirozeně podporují očistný a následně i regenerační proces. Není potřeba tyto dvě fáze oddělovat. Ideální je, když obě fáze – jak očista organismu, tak i obnova poškozených buněk – probíhají na každodenní bázi. To vytváří nejlepší předpoklady, aby se zdraví člověka postupně zlepšovalo. A aby si pevné zdraví člověk dokázal udržet i do pozdního věku.“


Léčení pitím vlastní moči a hydro-colon-terapie

Doktorka Partyková je také propagátorkou další z našeho pohledu zcela nepřirozené metody lidské léčby, a sice tzv. urinoterapie. Která spočívá v pití vlastní moči pro léčebné účely. Více o tom bylo v předchozím textu 77A. Osobní příběh - hledání životní cesty, výzva v podobě cukrovky.

Připomínám odtud následující údaje. A dodám k nim ještě hodnocení dalších v poslední době často využívaných metod:

Celkové zhodnocení energetického vyzařování a tím i celkového účinku obou metod na člověka hledajícího nejen hmotné zdraví, ale i duchovní cestu ke Světlu, je následující:

Metoda urinoterapie:  temná energie 72 %, temná síla 85 %,
Metoda autopatie:  temná energie 28 %, temná síla 45 %.

Metoda léčebného hladovění: temná energie 62 %, temná síla 79 %

Hydro-colon-terapie (léčebné a očistné klystýry): temná energie 80 %, temná síla 85 %.

Tento přehled naznačuje, že nejsilnější temné vlivy jsou za módní hydro-colon-terapií, což je vznešený název pro klystýr (výplach). Taková terapie je vrcholným bonbonkem pro Temné síly. Terapii vyhledávají běžní lidé, kterým je zatěžko srovnat si stravovací režim. A kteří podlehnou lákavým svodům, že tato metoda zajistí správnou péči o střeva za ně. Jednak je při takovém zákroku z větší části zlikvidováno přirozené prostředí ve střevě, tedy žádoucí střevní mikroflóra. A to dle Přírody z 80 až 90 %. Výsledkem bude nutně určité narušení trávicích, vstřebávacích procesů. Součástí terapie je poté prodej probiotik neboli potravin či doplňků s živými kulturami, které mají příznivě ovlivnit rovnováhu bakterií ve střevě. Uměle dodaná probiotika však nemohou okamžitě plně nahradit původní střevní mikrofloru a navíc nemusejí nést světelné bioenergie.
Dalším zásadním faktem je temný energetický ovládací nános, který je při hydro-colon-terapii člověku nasazen.

Cituji z jednoho webu propagujícího tuto terapii:

„Jak udržet střevo čisté dlouhodobě? Je jen jediná možnost, pečlivě se o něj starat celý život, pravidelné čištění/ hydrocolon/, probiotika, ale nezapomeňte, že správné žvýkání také má výrazný vliv, jak střevo bude čisté… Pro preventivní léčbu v rámci střevní hygieny jsou doporučovány 3 výplachy během jednoho měsíce.“

Podle Přírody je celková objektivita a pravdivost předchozí citace kolem 8 %. Můžeme jen žasnout, jak jednoduše lze překroucením informací vytvořit dobře prosperující módní byznys, který bude vyhledávat celá řada lidí.

Klystýr by měl zůstávat až jako naprosto krajní možností, jejíž využití je na místě například těsně před operací střev. V běžném životě zná lidstvo i jiné mnohem přirozenější, bezpečnější a čistější způsoby každodenního čištění střev. Stačí k tomu přirozená strava zahrnující vysoký podíl syrového ovoce a zeleniny s dostatkem rozpustné i nerozpustné vlákniny.


Marie Mejdrová

Poznámka k detoxikaci

Úskalí fyzické, psychické a duchovní detoxikace
 

Jakmile tělo nemusí zpracovávat neustálý přísun složitě stravitelné běžné stravy nebo začne přijímat stravu vysoce čistou z hlediska bioenergií, automaticky se začne více čistit. Uvolňovat a vylučovat nahromaděný odpad, toxické látky a opravovat to, na co už jindy nezbývá čas, energie a materiál. Postup si přitom organismus volí sám, podle toho, co je právě nejvíce potřeba. Tělo si rozhodne, co se bude řešit jako první a co dál. Na nás je, abychom připravili vhodné podmínky.

Podle stupně zanesení organismu tento proces vyvolá doprovodné jevy detoxikace různého druhu a síly. Nejen detoxikace fyzické, ale i psychické a duchovní. Protože v buňkách a tkáních, v jejich bioenergetických matricích, je uložena spousta prožitků, emocí, energií různého druhu. Tím, jak se bytost fyzicky čistí a duchovně vylaďuje, tedy tím, jak stoupá její frekvence bioenergie, tak se obnažují další záležitosti ze tkání a z duchovních matric a obalů. A na to je potřeba být dobře připraven. Správně odhadnout svoje možnosti a stav svého těla. Co ještě uneseme a co už ne. Znát typické projevy detoxikace. Vědět, na co si dát pozor, jak detoxikaci usnadnit nebo v případě potřeby vhodně zpomalit. Zároveň však nelze průběh nikdy přesně předvídat předem, nedokáže to ani lékař ani léčitel. 

Platí přitom principy uvedené např. již v článku 58B. Živá strava a vitariánstvív úseku „Přechod na syrovou stravu obvykle vyvolá hmotnou a duchovní detoxikaci“.
 

Podstatný rozdíl mezi čerstvými a konzervovanými šťávami

Vzpomínám si na případ před lety, kdy se moji přátelé rozhodli udělat něco pro svoji očistu. Kdesi vyčetli recept založený na pití běžných konzervovaných, tepelně zpracovaných ovocných šťáv z obchodu. Spolu s konzumací zeleninového vývaru, tedy jen té šťávy bez uvařené zeleniny. Šlo o lidi běžně se stravující, kteří nebyli ani vegetariáni, ani neměli ve stravě vysoký podíl syrové rostlinné složky.  Z čehož obecně vyplývá již určité nastavení metabolismu a stupeň pročištění organismu. Výsledkem tedy samozřejmě byla situace, kterou nebyli schopni zvládat. Mimo jiné velká únava, jako důsledek detoxikace, přetížení organismu, nedostatku živin, energie a bioenergií. Není proto divu, že nebyli takto schopni fungovat a tento pokus o očistu záhy ukončili.

Připomínám v této souvislosti, že tepelné zpracování potravin změní do určité míry jejich fyzikální, chemické a bioenergetické vlastnosti. A část bioenergií, vitamínů a dalších látek choulostivých na teplo, jako např. enzymy (nad 42 stupňů Celsia), se vytratí úplně. Ovoce navíc změní svoje působení v těle z alkalického na kyselé.
Je proto zásadní rozdíl pít čerstvě vymačkané šťávy, jíst syrovou zeleninu a ovoce (ovoce pokud možno na prázdný žaludek, bez přidaného cukru) anebo je konzumovat pasterizované, uvařené, pečené, s přidaným cukrem
, konzervované chemickými látkami. Zvlášť u ovoce. Konzervované džusy také často obsahují plísně ze zpracovávaných surovin. Je proto vhodné je pít pouze občas, v menších množstvích, typy bez přidaného cukru, ředěné vodou a ve vhodné kombinaci s dalšími potravinami. Jinak přispívají k překyselení organismu a nežádoucím kvasným procesům v trávicím ústrojí. Což nemůžeme při detoxikaci potřebovat, protože již vyplavované odpadové látky tělo zkyselují a střeva potřebujeme postupně důkladně vyčistit.


Marie Mejdrová

Nebezpečí duchovního vychýlení bytosti při půstech

Obdiv k půstům a k dalším výše uvedeným metodám může přerůst až k silnému vychýlení bytosti. Ke snaze překonat přirozené přírodní pochody a omezení. Ty přirozené pochody, které vycházejí z moudrosti Přírody a jsou zároveň světelnými pojistkami. Vede ke snaze obejít a násilně přebít pevné a čisté hmotné a duchovní propojení s Přírodou a Planetou Zemí. Přitom kvalita tohoto spojení s Přírodou a Planetou je naprosto klíčová pro trvalý světelný duchovní vzestup a evoluci dnešního člověka! Na rozdíl od toho, co hlásají staré duchovní směry, které předpokládají budoucí odchod lidstva do nehmotných sfér, v podobě vysněné nehmotné 5. dimenze, nirvány apod.

Když odmítnu dary a vedení od Přírody, jdu vlastně proti světelnému nastavení člověka a celkového vývoje. Snažím se o absolutní kontrolu svého vývoje na základě mojí vlastní vůle, z pozice mého omezeného rozumu a nadhledu. A to je jednoznačně nepříznivá tendence vedoucí do propasti. Ten, kdo mne poté bude energeticky dotovat a podporovat, nebude už Příroda, Planeta, Vesmír, ale temné systémy parazitující v pozadí za takovými inspiracemi. Právě ty si mne vyhlédnou jako nadějného sympatizanta, kterého díky slabému hmotnému a duchovnímu spojení s Přírodou a Planetou a případným touhám se „odhmotnit“ mohou snáze vylomit ze světelné cesty a zneužít pro své vlastní cíle.

Jdu tak v důsledku i proti svým vlastním zájmům. Když se svým duchovním vyladěním odříznu od Přírody a postavím se do opozice proti ní, nemohu už využívat výhody spojení s ní, naopak ona je nucena v sebeobraně se vymezit proti mně.

V tom se skrývá nebezpečí duchovních napojení v pozadí za půsty a bretariánstvím – je to dnes jedna ze strategií Temných sil, na kterou se snaží chytit jedince hledající duchovní cestu.

Klíčem pro dnešního člověka je vyladit se co nejvíce duchovně s Přírodou a naučit se využívat všechny možnosti, které mu nabízí v hmotném a duchovním slova smyslu. Teprve v průběhu tohoto procesu člověk zjišťuje, o co se všechno doposud ochuzoval, jaký potenciál přináší optimálně vyladěná výživa a životospráva, různé byliny, harmonické životní prostředí apod.

Tím se dostáváme k dalšímu tématu – bretariánství, jehož popularita také v posledních letech rychle roste.


Bretariánství - výživa pránou

Ján Pecsők

Prvý kontakt s breathariánstvom

 

Po určitom čase, kedy už som bol na NDC, prišiel do Česka prednášať človek o žití bez jedla. Tvrdil, že sám už viac ako 8 rokov žije iba z energií, nemusí jesť a  naučí to i ďalších ľudí. S ním prišla i veľká móda tzv. breathariánstva, žitia len z energií, len z prány. (Poznámka: Vyskytuje se pod názvy breathariánství, brethariánství, bretariánství, pránariánství). I keď som na poslednú chvíľu odolal tomu, aby som sa tejto prednášky zúčastnil, videl som časť záznamu na Internete.

Vtedy sa mi spustila náročná karmická očista, ktorá súvisela s breathariánstvom ako takým i s minulosťou spojenou priamo s týmto človekom.  Prejavy očisty boli skutočne náročné i na hmotnej úrovni. Cítil som sa slabo. Taktiež som cítil veľkú ľútosť nad tým, že som v minulých životoch bol súčasťou skupiny breathariánov, ktorí energeticky vysávali celé milióny ľudí. To nie je minulosť, na ktorú by človek bol hrdý. Plne som vtedy pochopil aká ohavnosť vlastne breathariánstvo je. V článkoch o tom bolo napísané, že takto fungujú vo svete desiatky až stovky tisíc ľudí. 

 

Energetické vysávanie bytostí a potravín skryté v pozadí

Nedávno som sa dostal do rozhovoru s paní, ktorá mi povedala o tom, ako jej známa praktikuje breathariánstvo, výživu pránou. Že ju to naučili nejaký Indovia v priebehu mesiaca a dá sa to naučiť. A dokáže prežiť tak, že skutočne nič neje, len občas, keď má málo energie, tak si dá raz za pár dní oriešky. Berie si energiu zo Zeme, Slnka, z Prírody, ale i z ovocia a zeleniny v obchodoch. A dokonca, čo ma najviac zarazilo, bolo, že sa priznala i k tomu, že keď je unavená berie si energiu i z ľudí. Takže o tom vedome vie. Dokonca sa i tejto pani priznala, že keď bola u nich doma, v jednu chvíľu mala málo energie a tak si ju zobrala od nej. Ďalšia vec je, že bola tehotná a i v tehotenstve nejedla. A narodené dieťa tiež nič nekonzumuje. (Podobný príbeh som našiel i v článku na Internete.) Hovorila i o tom, že už existuje i kaviareň pre breathariánov, kde iba pijú vodu, v ktorej majú pridanú esenciu čaju, kávy atď.

Aké je to neskutočné vychýlenie od Prírody a ako silný musí byť takýto magický systém, aby toto dokázal! Ľudia si nedokážu ani predstaviť, čo je všetko za tým a aké ťažké karmické dôsledky si tým do budúcnosti nesú! Stále prevláda názor, že čo je duchovné to je dobré, ale málokto zvažuje dôsledky svojho jednania. Zákon zachovania energie predsa platí i pre duchovný svet, a pokiaľ potrebujem energiu pre svoje telo, musím ju odniekadiaľ vziať. Človek, ktorý sa postaví nad Prírodu, odmietne prirodzenú hmotnú potravu, ktorú mu Príroda ponúka, odmietne tým i svoju hmotnú stránku, svoje ukotvenie v hmotnom svete, ktoré je zásadne pre človeka 2. typu, jeho karmickú očistu a evolúciu. Taký človek je silne vychýlený, a preto ho Príroda nemôže brať ako svoju súčasť a nebude mu dobrovoľne poskytovať svoje energie. Taký človek si musí energie vziať niekde sám neetickým spôsobom, násilím – za pomoci svojej magickej sily. A to nie len z planéty Zem, Slnka, Prírody, ale tiež z ľudí okolo seba. Niektorí breathariáni to robia i vedome.
 
Ľudia živiaci sa len energiami taktiež hovoria, že im stačí sa prejsť po trhu s ovocím a zeleninou, a “najedia” sa len z tých energií, ktoré obsahujú. Čo však logicky značí, že pokiaľ si ja potom takúto zeleninu kúpim, budem ju mať bez dôležitých sprevádzajúcich bioenergií. Budem tak poškodený kvôli človeku, ktorý bez zaplatenia znehodnotil a doslova vysal tieto jedlá a nechal poctivým kupujúcim len hmotnú šupku!

Verím, že postupujúca globálna očista a presadzovanie spravodlivého karmického poriadku vo svete raz zaistí, aby títo ľudia boli prinášaný k zodpovednosti za svoje prečiny.
 

Ďalšie fázy očisty z breathariánstva

Očista z breathariánstva sa u mňa mnohokrát opakovala a tento proces ešte stále pokračuje. Boli to asi najnáročnejšie čistenia, keď som sa budil v noci so silnými návalmi tepla. Bolo mi tak zle, že som váhal či mám volať pohotovosť. Dostal som i informáciu z karmickej očisty, že to systém breathariánstva sa snaží nastaviť fungovanie môjho tela len na energie. 


Súvislost' s cukrovkou

Teraz vnímam, že moje silné spojenie s breathariánstvom v minulosti je ďalšou príčinou mojich zdravotných problémov. Týmto spôsobom fungovania som vážne narušil moje spojenie s Prírodou, hmotné i duchovné. Táto záťaž sa prejavuje v tomto živote tým, že si musím omnoho viac vážiť hmotnú stravu, mám oslabený organizmus cukrovkou a musím viac ako iní pracovať a vylaďovať svoju hmotnú výživu. Potrebujem si vážiť Prírodu, obnoviť s ňou spojenie, naučiť sa stravovať prirodzeným spôsobom a vážiť si svoje hmotné telo, hmotnú výživu.


Marie Mejdrová

Útok od temných systémů za bretariánstvím

Pro ilustraci skutečnosti, že bretariánství zdaleka neohrožuje jen ty, kteří ho praktikují a obdivují, popíšu jednu situaci vzniklou při práci na tomto článku. Přihlásili jsme se s Janem na základě impulsů na jednu menší dvoudenní akci, které se účastnili i určití známí vitariáni, někteří také s jistou sympatií k půstům a bretariánství. Dále několik lidí z NDC, lidé zajímající se o alternativní způsoby hospodaření, přírodní způsoby zahradničení, duchovní záležitosti apod. Duchovně se tam tedy automaticky obnažovalo a čistilo v pozadí všechno možné. Zároveň jsme s Janem večer chvíli pracovali na tomto článku a Jano měl už několik dnů navíc i vlastní silné karmické čištění. Byl tedy působením souběhu těchto všech vlivů duchovně dosti oslabený.

V noci jsem se najednou bez zjevného důvodu probudila a vnímala vysoce nepříznivé energie kolem spícího Jana. Vzbuzovaly ve mně pocit akutní úzkosti. Měla jsem pocit, že má Jano otevřené oči a upřeně se na mne dívá. Stylem jako člověk ovládnutý cizí temnou silou, který ke mně nechová žádné sympatie ani soucit. Nemohla jsem tomu uvěřit a přemýšlela, co mám dělat. Zda to vnímám správně. Jaká je úroveň nebezpečí pro Jana a pro mne. Zda je případně na místě, abych ho v jeho oslabeném stavu teď budila a stresovala, aby se z toho začal aktivně vědomě čistit. Za chvíli jsem ucítila koncentrovaný silný náraz energií do mého těla (na solar), až jsem s sebou škubla. Šlo o zjevnou snahu se do mé bytosti násilně nabourat a ovládnout mě, zneužít.

Podařilo se mi ale zachovat klid a důvěru v Jana. Vzápětí jsem vnímala doprovodnou informaci, že to je útok temných systémů v pozadí za bretariánstvím, který jde přes Jana. Použil ho jako prostředníka, bez jeho vědomí. Mohl ho poměrně snadno pro tento účel zneužít, protože je na Jana napojen z karmických důvodů z minulosti. Využil příležitost, kdy byla Janova bytost duchovně oslabena a nedokázala se tomu plně vzepřít, ubránit. (To je situace, která se obecně při očistách někdy stává.) A toto se také posléze při duchovní očistě a odečtení informací z karmických vrstev potvrdilo.
Poprosila jsem Spojené Síly Světla o krátkou předběžnou očistu. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem zase usnula, útok už se neopakoval.Jiří Novák

Parazitování na mnoha bytostech jako zdroj obrovské magické síly

Při globálních očistách bretariánství vyplynulo, že se jedná o jednu z nejdokonalejších forem parazitování. Vyšlo najevo, že bretariánství má za sebou rozsáhlý a velmi odolný temný systém, který si bere energii z určité hvězdy. A navíc vysává lidi nejen zde během života ve hmotě, ale také po smrti v astrální posmrtné sféře. Vnímali jsme tam uvězněné bytosti nebo i spíše trosky bytostí, kterým chyběly části těla (doslova rozežrané). Poškozené do takové míry, že nebylo jasné, zda se to dá ještě napravit, zda je mohou světelné energie vůbec ještě dát do pořádku tak, aby mohly pokračovat na další cestě, reinkarnovat se. Byly tam také jiné druhy bytostí a přírodních bytostí. Z tohoto energetického zneužívání pramení obrovská magická síla za bretariánstvím, která takto se živícím lidem umožňuje přežít ve hmotném světě bez běžné fyzické potravy.
 

Souvislost s tezí SDC, že evolučním cílem je odchod do nehmotných sfér

Přírodo, jaký je tvůj postoj k bretariánství jako variantě evoluce lidstva? Kam by taková varianta vývoje lidstvo postupně dovedla? (Duchovní komunikace z 26.11.2015)

Příroda: „Bretariánství jako směr vývoje vzniklo jako přímý následek mimozemské teorie o potřebě odchodu hmotného lidstva do nehmotné páté dimenze. A aby lidé začali být lépe připraveni pro takovou transformaci, obhájci těchto teorií jim začali předkládat pohádky o tom, že když se naučí žít zde ve hmotě bez pevné stravy, pak tento „vyšší evoluční krok“ u nich proběhne dříve a hlavně snáze.

Nic z toho se v praxi nepotvrdilo. Lidé neodešli ze hmoty, nestali se postupně neviditelnými, jak to hlásali Vesmírní lidé. Ve skutečnosti se jejich hmotný život stal jedním velkým parazitováním na mnoha dalších bytostech, které se tohoto způsobu života třeba jen dotkly. Stačilo navštívit přednášku o tomto tématu. Nebo dokonce jen projevit obdiv vůči takové formě existence. Už to automaticky stačilo k tomu, aby si je systém bretariánství zavázal, zaháčkoval a přiřadil takovou bytost ke zdroji, ze kterého bretariáni žijí, který bretariánství dotuje energií.

Chceme-li, aby se lidstvo postupně dostalo na cestu vzestupné světelné evoluce, jedním ze zásadních předpokladů bude důsledně se rozloučit se všemi metodami duchovní práce a duchovní cesty, které v sobě obsahují magické prvky. A sem patří i bretariánství.

Typické pro jakékoliv používání magie je ovládání energií vědomím a vůlí. Fungování magických systémů bylo vždy podpořeno rozsáhlými rezervoáry energie v pozadí, které vznikly uvězněním, ovládnutím a zneužíváním velkého počtu bytostí nejrůznějšího typu.
(Viz například články
A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie,  A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi,  16. Magie z pohledu historie).

Dnešní vývoj se nepohne kupředu ke Světlu, dokud Strana Světla nepřestane používat metody duchovní práce, které používá i Temno. Dokud si Strana Světla nedokáže vypracovat své vlastní metody duchovní práce, které už budou typické pouze a výhradně pro Světlo.“
(Viz například duchovní komunikace  Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo,  Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu  nebo článek 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie).

Závěr: Bretariánství představuje další vychýlenou variantu evoluce související s vadnou tezí starých duchovních cest, že evolučním cílem lidstva je trvalý odchod do nehmotných sfér.

Téma odchodu lidstva ze hmoty jsme podrobně rozebírali například v článcích:  
47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti,  48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?,  48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?,  48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty,  48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I,  48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?,  48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II,  48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III,  54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze.
 


V súčasnosti ponúkam konzultácie v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať na emailovej adrese:  jan.pecsok@gmail.com

© Ján Pecsök, listopad 2015
© Marie Mejdrová, listopad 2015
© Jiří Novák, listopad 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 195
  • 28
  • 26
  • 24
  • 27

Celkový počet hlasů: 300