Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Obraty a zlomy v životě jedné rodiny

Obraty a zlomy v životě jedné rodiny

Jiří Novák Vloženo 2.3.2011
Jiří Novák

 

Příběh jedné rodiny

Na tomto případě podrobně ukážu, že životní postoj člověka není obvykle dán tím, jaké informace doposud načerpal, jaké veřejné či duchovní funkce zastává, jakou duchovní mocí disponuje. Ale spíše způsobem a stylem jeho života. Etickou čistotou nebo naopak morální pokleslostí, kterou vnáší do svých činů.

Na popisu konkrétních životních situací je v tomto textu zřetelně patrné, jak člověk, který radikálně změní styl života, změní i celkový náhled na svět i na život, a to naprosto zásadně. Pokud se dostane do světelného pádu a znatelně frekvenčně poklesne, radikálně změní i pohled na to, co dříve respektoval, uznával a přijímal. A samozřejmě to platí také naopak v pozitivním smyslu. Při vzestupu vnitřní čistoty vyvolaném zásadní změnou životního stylu člověk dokázal ty morální prohřešky, kterých se dříve běžně dopouštěl, najednou odhodit jako nepřijatelné. A změní se zásadně i jeho celkový pohled na život a na svět.

To, co popisuji dále, je reálný příběh, který mám podložen řadou přímých a nepřímých důkazů a zápisy z léčitelských setkání s dotyčnými osobami. Jediné, co zde bylo změněno, jsou všechna jména s výjimkou mého jména a jména Luďka Kováče, známého z agresivních neuctivých diskusí, a to jak na našich stránkách, tak i na stránkách www.osud.cz. Který se do tohoto případu zamíchal způsobem, jako když slon šlape v porcelánu.

Aktéry v tomto konkrétním příběhu jsou otec Srbek, matka Srbková, jejich dcery Adéla a Johanka, dále paní Vohnoutová, dřívější sexuální partnerka pana Srbka, a student Bouchal, který vypomáhá panu Srbkovi v jeho soukromé firmě a zároveň byl po určitou dobu nápadníkem jeho dcery Adély. A do případu se ještě zamíchala paní Brouzdalová, matka zmíněného Bouchala.

V tomto textu uvádím i řadu detailů z léčby a kontrol, které běžně nezveřejňuji. Důvodem jsou aktivity překračující zákon, které začaly útočit na moji osobu a zázemí. A do kterých se možná nechtěně zapojil i adept magie LK, protože zřejmě netušil, o co kráčí. Ať už to udělal tak či onak, situace se s jeho vydatným přispěním výrazně vyhrotila. Výhodou však je, že v obdobích nejvyššího vyhrocení se při optimálních reakcích světelné strany posouvá vývoj nejrychleji kupředu. Taková období sice na jedné straně přinášejí mimořádná osobní vypětí a vyhrocené stresové situace. Temná strana však při nich vytahuje své nejsilnější a doposud pečlivě uschované zbraně. A o ty pak v takto vyhroceném konfliktu v souboji s připravenými systémy Světla přichází.

Dvě sestry vstupují na cestu vzestupu

Jak to všechno začalo? V letech 2003 – 2007 jsem měl cykly přednášek týkající se duchovního pozadí světa v Kulturním domě Vltavská v Praze 7. A tam obě sestry začaly chodit na základě zájmu o problematiku duchovního pozadí světa.

V lednu 2007 se ke mně obě postupně přihlásily na konzultaci a požádaly o pomoc při nastartování své duchovní cesty. První Johanka byla mimořádně citlivá a měla výjimečné duchovní vnímání, současně však nevyrovnanou psychiku. Z Adély zase vyzařovala větší pevnost, stabilita a mimořádná vnitřní síla. Obě však měly problémy s partnerskými vztahy, sklony k neurovnaným vztahům, tendence nechat se ovládat a energeticky zneužívat od partnerů. Obě se od začátku ztotožňovaly s cestou vzestupu ve Světle a chtěly po ní jít.

Problematický vztah rodičů

Už tehdy mi obě řekly, že jejich rodiče mají napnutý, vyhrocený vztah. Často se mezi sebou hádali, dělali si naschvály, ubližovali si i psychicky a docházelo k  prudkým konfliktům. Bylo to i z toho důvodu, že otec pracoval v Praze, zatímco matka pracovala a bydlela ve městě vzdáleném zhruba 90 km od Prahy. Již v době docházky na střední školu se obě dívky samy rozhodly jít do Prahy, protože to tak urgentně cítily. O víkendech pak jezdili samy nebo s otcem za matkou.

Na scénu přichází druhá partnerka pana Srbka

Koncem února, 26.2.2007, se ke mně na léčbu poprvé dostala paní Vohnoutová. Vylíčila mi nevyrovnaný vztah s ženatým mužem, otcem výše zmíněných dvou dívek, s panem Srbkem. Dostal jsem od ní informace, jak je jeho manželka po všech stránkách neschopná a na manželovi silně závislá.

Paní Vohnoutové jsem sdělil, že pokud se pan Srbek nerozhodne manželku opustit, měla by s ním sama ukončit partnerský vztah, jinak se na vzestup nemůže dostat.

Zhruba za 2 týdny, 12.3.2007 přišla na kontrolu podruhé. Řekla mi, že od první léčby je jí o 95 % lépe. Partnerovi to řekla a má pocit, že to bude řešit.

Pan Srbek je nadšen z mé přednášky

Týden nato, 19.3.2007, jsem měl další přednášku na Vltavské s tématem „Sluneční soustava v minulosti a dnes“. Od paní Vohnoutové jsem dostal informaci, že na přednášku přijde se svými dcerami i její partner, pan Srbek. A poprosila o můj názor na tohoto muže.

Na přednášce jsem ho okamžitě zaregistroval. Seděl v poslední lavici, vnímal jsem jeho vstřícnost, pozitivní reakce, často souhlasně pokyvoval. Podle paní Vohnoutové jí napsal během přednášky sms – byl z přednášky nadšený, doslova jí napsal, že přednáška „je boží“.

Postupné vyhrocení situace v rodině – vážná nehoda

Počátkem dubna 2007 se situace v rodině pana Srbka začala vyhrocovat. On sám utrpěl dopravní nehodu. Vnímal jsem to jako vážné varování a možná i určitý magický útok na něj, což se později potvrdilo. Paní Vohnoutová mi sdělila další informace o jeho ženě: „Chodí ke kartářce, působí na manžela energeticky. V bytě vytvořila kruh kamenů, doprostřed dala svoji fotografii. Paní Vohnoutová prý z toho cítila děsnou energii. Manžel údajně foto manželky odstranil a dal ho do zásuvky, ale manželka ho tam vrátila. On je teď prý úplně zničený, rozložený.“

První návštěva ovládnutého pana Srbka

Na doporučení paní Vohnoutové mne pan Srbek navštívil 13.4.2007. I když měl až do nehody pocit, že k tomu nemá žádný důvod. Podle jeho vlastních slov (popisoval, co všechno vnímal při přednášce), jsem usuzoval, že má také dobré duchovní vnímání. Při vyšetření jsem zjistil, že na hlavě, přes krk až po srdce má nasazený ovládací pytel, jako ovládání z minulosti od své manželky. A dále přes celá záda napadení od jiné osoby z tohoto života. Energie jeho srdce byla jasně odsávána.

Vysvětlil jsem mu, že z pohledu cesty čistého vzestupu se potřebuje rozhodnout pro jedinou ženu a vztah s druhou oficiálně ukončit. Jinak se na vzestup nedostane a nebude možné se karmicky čistit. Principy čisté duchovní cesty dva partnerské vztahy naráz nepřipouštějí.

Žádost o rozvod byla podána k soudu

Po jeho energetické očistě se události daly do pohybu. 18.4.2007 byla podána u soudu žádost o rozvod. První kolo soudu týkající se rozdělení následné péče o děti mělo proběhnout 31.5.2007.

Matka Srbková začala pracovat na své duchovní cestě

2.5.2007 mi volala jedna z dcer, že otec oznámil doma podání žádosti o rozvod a začal to s rodinou probírat. Požádala mne, jestli bych přijal jejich mámu na léčbu co nejdříve, že situace je doma vyhrocená. Matka Srbková přišla hned následující den 3.5.2007. Měla na sobě těžké temné vrstvy – vlastní temnou ochranu z minulosti, v další vrstvě ovládnutí z minulosti, těžký úpis (propůjčení temných schopností a úkol rozkládat vše pozitivní kolem sebe).

Z jejích slov i na základě hodnocení obou dívek jsem se dozvěděl, že paní Vohnoutová nemluvila vždy pravdu. Dělala naopak vše pro to, aby intrikami otce od matky oddělila a takto jej získala pro sebe. Lhala, pomlouvala, pronásledovala matku opakovanými provokativními nočními sms zprávami. To bylo pro mne šokující zjištění a navíc jsem jasně viděl, že p. Srbek se fyzicky lépe hodí ke své manželce, než k p. Vohnoutové.

Paní Srbková se vzestupem začala měnit

Události se dále vyvíjely. Důležité bylo, jak se rozhodne p. Srbek. Podstatné je, že paní Srbková začala na sobě soustavně každodenně pracovat a zahájila karmické čištění. A jako člověk se začala během karmické očisty výrazně pozitivně měnit.

První kolo soudu o rozdělení dětí

Události však již byly nastartované a vše běželo setrvačností dál. 14.5.2007 přišel na další kontrolu a léčbu p. Srbek. Už tento den jsem však byl konsternován z jeho rozhodnutí: „Chce se rozvést, ale dál bude žít s manželkou.“

První kolo soudu o rozdělení dětí skutečně proběhlo 31.5.2007 a mělo následovat další kolo o rozdělení majetku. Postoj p. Srbka se v té době zásadně změnil, protože ke skutečnému rozvodu nikdy nedošlo.

Pan Srbek nakonec zůstal s rodinou

Paní Vohnoutová už se nikdy neozvala. Pan Srbek se nakonec rozhodl pro manželku a zůstal se svojí rodinou. Celá rodina pak konečně začala normálně fungovat. To byl úspěch, že se dala do pořádku rodina, která zřejmě měla být spolu, ale nevhodný styl života a okolnosti ji vedly k rozpadu.

Co dokázalo dát rodinu dohromady?

V tuto chvíli je dobré se zamyslet, jaké okolnosti zajistily, že se rodina dala dohromady a konečně začala normálně fungovat. Jednoznačně to byl eticky čistý zdravý životní styl, který nejprve přijaly za svůj obě dcery a postupně i rodiče. A který postupně nastoupila celá rodina. Tento životní styl vedoucí ke vzestupu měl za následek postupné rozběhnutí pokračující karmické očisty. Vztahy v rodině se dále čistily a vyjasňovaly. Rodina byla na duchovním vzestupu a všichni překročili bariéru vstupu na NDC.

Tento pozitivní vývoj stmelené rodiny trval více než rok. Připomínám, že očista nebyla vždy jednoduchá. Bydleli v domě, kde dříve sídlili pracovníci velvyslanectví NDR a možná i pracovníci okupačních vojsk Varšavské smlouvy. Vícekrát jsem v prostředí vnímal zbytky otisků jakýchsi vysílačů či psychotronických systémů kdesi v domě, mimozemských základen, i upoutané lidské duchy mimo život, zajatce daného místa a energií.

K udržení stabilní rodiny stačilo málo, zůstat na vzestupu jako řada dalších lidí, dál se karmicky čistit, pokračovat v pravidelném každodenním cvičení pěti Tibeťanů. Důležitý je však vlastní vnitřní motiv k takové činnosti. Opravdová vnitřní touha změnit svůj způsob života. Pokud to člověk dělá jen pro druhého nebo dokonce proto, že mu to někdo druhý doporučil, pak s tím stejně dříve nebo později skončí.

Neochota přizpůsobit se pevnému řádu

Ale pan Srbek se jen těžko přizpůsoboval pravidelnému řádu. Podle dcer nikdy duchovno a duchovní cestu nebral dost vážně. Vynechával cvičení, měl laxní postoj ke své vlastní duchovní cestě i k cestě celé rodiny. A navíc nerad slyšel informace o svých chybách z minulosti, které se obnažovaly v rámci karmických vrstev. Jeho nesoustavný přístup k duchovní cestě ve hmotných činnostech se začal promítat i do jeho vnitřního duchovního centra. Vnímal jsem, že jeho duchovní já pohodlně odpočívalo, místo aby zajišťovalo čištění bytosti. Rodina ho tlačila, aby dělal, co má, ale nefungovalo to. Jenom to potvrzuje známou pravdu, že na vzestupnou duchovní cestu nelze nikoho dotlačit.

A situace se začala měnit. Pan Srbek se dostával do bodu, kdy mu už nebylo možné pomoci léčbou, protože sám své vnitřní změně už přestal jít vstříc. Výsledky pak bývají jednoznačné – postupný pokles vnitřní frekvence. Přesto jej síla rodiny dokázala ještě po několik týdnů držet na NDC. Začal znovu podléhat ženám, opět navázal další mimomanželský vztah. Situace se postupně začala vyhrocovat, šel otevřeně do pádu, jeho chování se měnilo. Manželce zbývaly dvě možnosti - buď zůstat na vzestupu s dcerami a oddělit se od manžela nebo zůstat s ním za každou cenu.

Udělala to druhé a přizpůsobila se jeho neupřímnému stylu života. Jejich vzestup se postupně zpomaloval. Už neměli dostatek energie, dostatečnou sílu vzestupu na to, aby dokázali ze sebe vydat a dobrovolně se vzdát nepříznivých nástrojů v obnažených karmických vrstvách. Naopak se těchto nástrojů chytali a jejich bytost měla tendence je znovu používat jako jednodušší a rychlejší způsob získání energie než pravidelné cvičení. Oba pak během září a října 2008 vypadli z cesty vzestupu. A navíc postupně obnovili vysávací praktiky z dávné minulosti. A ty dopadly na toho, kdo jim byl nejblíže, což byly obě dcery. Ty začaly postupně cítit čím dál větší energetický nátlak a nepříjemné pocity při pobytu v blízkosti rodičů. Začaly se před nimi zavírat do pokojů. Až jednoho dne došly k poznání, že musí pryč, chtějí-li ve své duchovní cestě pokračovat.

Stalo se to, co jsem podrobně popisoval v sérii článků o karmě. Jakmile rodiče Srbkovi přestali pravidelně vykonávat činnosti zajišťující vzestup, začali frekvenčně padat a postupně se vrátili ke svému původnímu životnímu stylu záletů manžela a jejich „tolerování“ na hmotné rovině manželkou. Tedy stylu, pro který byly typické lži, předstírání, kamufláže, manželské nevěry, a z toho vyplývající odsávání jednoho druhým, energetický nátlak. Jak jsem se později sám přesvědčil na vlastní kůži.

Jaké byly pocity dcer po tomto zlomu?

Cituji slova obou dívek podle jejich duchovního deníku, s jejichž publikováním touto formou obě souhlasily:

„Rodiče vypadli z NDC v říjnu 2008. Od té doby se zhoršovalo domácí prostředí. První impulzy odstěhovat se od rodičů jsme měly od začátku roku 2009. Čistily jsme se v té době hlavně z minulosti s rodiči a všechna čištění byla doprovázena útoky a vysáváním. (Pravděpodobně v té době docházelo k dalšímu silnému, skrytému ovládání.) Na Johanku jakožto vnímavější to všechno doléhalo silněji, měla často silné nepříznivé pocity, paralyzování, které byly odrazem celé situace. A tak já jsem - spíše rozumově brzdila naše rozhodnutí odstěhovat se - hlavně z hmotných důvodů. A Johanka nebyla natolik silná a iniciativní, aby řekla hele, jdeme…

Byly jsme tehdy asi dva a čtvrt roku na NDC, měly jsme dobré vnímání energií, věděly jsme, co se děje v duchovním pozadí, ale nějak jsme neměly sílu to udělat, jednat okamžitě. Co jsme cítily? Neměly jsme sílu a vůli. Byly jsme paralyzované a zničené. Ráno jsme nemohly vstávat, probouzely jsme se úplně vyčerpané. Měly jsme pocity ztráty vlastní identity. Neschopnost se učit, rozpolcenost, nejistotu, deprese, úzkost, častý pláč bez vnějšího důvodu.

Naše karmické čištění a zároveň vysávání od rodičů pokračovalo dál… Situace se stále vyhrocovala, matka se hádala s Johankou. Nakonec to dospělo až k ignoraci, byli jsme oddělená domácnost, vzájemně jsme špatně komunikovali.

Byly jsme před maturitou, a ač jsme měly vnitřní impulz odstěhovat se a osamostatnit, nedošlo k tomu. Nebylo to samozřejmě z hmotných důvodů možné, neměly jsme ani korunu, práci, potřebovaly jsme se učit. Měly jsme to však udělat hned po maturitě. Chtěly jsme ale jít na vysokou školu, mít normální život, studovat, mít vzdělání… Protahovaly jsme to. Ač jsme se necítily vůbec dobře a byly jsme duchovně zničené. Nakonec jsme se stěhovaly za vyhrocené situace pro nás téměř na poslední chvíli v listopadu 2009 (po půl roce od prvního impulzu), když už jsme vůbec nemohly dál (pocitově). Peníze na kauci a nájemné jsme si musely půjčit od přátel, nastoupily jsme do prvního ročníku VŠ a přivydělávat si chodily na brigádu k rodičům do firmy.

Podle mého názoru, rodiče na hmotné úrovni nevěděli, proč se doma děje to, co se děje. Zavíraly jsme se před nimi do pokojů, vyhýbaly se kontaktu a maximálně se s námi oni hádali o tom, co jsme udělaly špatně nebo neudělaly vůbec. Měly jsme jim říci, co cítíme a vnímáme.

Proč jsme rodičům neřekly, co cítíme? V čem byla chyba? Protože jsme věděly, že to vůbec nepřijmou, nepochopí, řeknou, že jsme zmanipulované, a že děláme jen to, co nám řekl někdo jiný... Nechtěly jsme, aby z toho vznikl konflikt, protože vše, co jsme jim řekli, vždy namířili proti p. Novákovi. Zároveň jsme neměly psychickou sílu jim něco říci.

Snažily jsme se jim celou situaci a naše pocity alespoň nějak lehce říci, ale oni to stejně vždy překroutili, nechápali, sice dělali, že to chtějí pochopit, ale vnitřně to vůbec nepřijímali.

Poté, co jsme se odstěhovaly od rodičů, jsme pořád ještě chodily k nim do práce. Další chyba, neboť to, co se odehrávalo doma, začalo se dít v práci. Duchovní vysávání, útoky, ovládání, konflikty apod.

Celkově chybou bylo to, že jsme nereagovaly a neodstěhovaly se hned. Že jsme to rodičům neřekly hned na plnou pusu. Chybou bylo to, že jsme se jim snažily vše říci jemně, přizpůsobeně k nim a nehleděly při tom na sebe a svůj život. Pravda musí být vyjádřena přece okamžitě a na prvním místě... V květnu jsme jim řekly pravdu naprosto otevřeně a bez zjemňování.

V červnu 2010 jsme musely utéct z domu matky, kam jsme přijely na víkend (především jsme tam vůbec neměly jezdit), protože matka se tam pokusila o naše plné ovládnutí, zase na nás křičela, nabourala éterické tělo, silný agresivní útok a vysávání. O dva dny později jsem jí v práci oznámila, že u nich pracovat nemůžeme a nebudeme. Řekly jsme jí, že je nám zle, vždy když z ní vyleze vrstva, útočí a vysává nás.“

Nevhodný vzor partnerského vztahu

Takto vytvořený vzor rodiny s mimomanželskými zálety, energetickým nátlakem v pozadí, nedává dětem pocházejícím z této rodiny správný obraz partnerských vztahů. Logicky takové děti během dosahování dospělosti budou mít výrazné problémy s navazováním rovnoprávných partnerských vztahů. Budou často vtahovány do vztahů nerovnoprávných, neupřímných, do vztahů spojených s nátlakem a i ovládáním, protože to všechno se u nich doma pravidelně dělo. A tak se také stalo.

O jejich problémech s navazováním vztahů jsem se zmínil již v článku 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, kde jsem uvedl příběh jedné z nich:

Příklad karmické zkoušky 2: Mladá dívka na vzestupné duchovní cestě měla problémy s partnerskými vztahy. Příliš se hned zpočátku otevřela druhému a oni ji zneužívali, vloupali se do ní, energeticky pak na ní parazitovali. Vnímala to velmi silně a za určitou dobu byla nucena vztah ukončit. Přitahovala stále stejný typ partnerů. Každý nový vztah znamenal nakládání dalších a dalších nepříznivých vrstev, ze kterých se pak týdny nebo dokonce i měsíce čistila. Ještě než zpracovala jeden vztah, navazovala se stejnými chybami vztah další. Partneři přicházeli sami a ona je otevřeně přijímala, k některým byla vysloveně přitahována…

Potřebuje nejprve vyčistit karmické vrstvy z předchozích vztahů, přitom pochopit chyby, kterých se dopouští a vzít si z nich poučení. Vrhání se do nových vztahů, není-li ten předchozí energeticky uzavřen, není to pravé. Důležité je vnitřně pochopit, proč stále přetrvává problém, s kým navazuje vztahy. Proč přitahuje stejné typy partnerů, kteří pak na ni vyvíjejí energetické násilí. Je to přenos z minulosti, který prosakuje z mnoha karmických vrstev, které doposud nevyčistila? Nebo je příčinou spíše nevhodný rodičovský příklad z tohoto života? Pouze rozpoznáním a vnitřním pochopením situace se celá záležitost může posunout dál a získat tak odpověď na obě otázky. Bezhlavé zkoušky dalších a dalších nových vztahů nikam nevedou.

Jeden z dalších vztahů, který se vyhrotil

Další nový vztah Adély přivádí na scénu studenta Bouchala, o kterém byla řeč v úvodu. Opět cituji jejich slova z vlastních deníků:

„S Bouchalem jsem byla od června 2009 po naší maturitě do února 2010. Asi v září se ho rodiče zeptali, jestli nechce pracovat u nich v práci. Nabídku přijal. Také když hledal bydlení, nabídli mu rodiče, aby bydlel u nich ve volném pokoji. Takže se k nim nastěhoval. Po rozchodu s ním jsme se všichni, až do našeho odchodu z práce v práci potkávali. V tomto období se na mne neustále upínal, pořád mě do něčeho tlačil, abychom spolu někam šli, nerespektoval, že už spolu nejsme, že jsem se s ním rozešla a pořád se o něco pokoušel. Ze vztahu mě nechtěl pustit, přesvědčoval mě a neustále ukecával, že mu můžu pomoci, že cítí, že jsem pro něj důležitá, že spolu můžeme všechno zvládnout… Snažil se mě za každou cenu držet… Proto, aby mě získal zpět, se potom dostal k p. Novákovi (což jsme netušily).

Zpočátku jsem byla zaslepená a myslela jsem si, že se s ním mám dobře, rozumíme si a máme se rádi. Své opravdové podprahové pocity jsem také zaznamenávala, ale nazývala jsem to jen svými nejistotami. Balamutila jsem sama sebe. Měla jsem mnoho podezření, pocitů a mám i záznamy z deníku, že jsem se s ním cítila unavená a vyčerpaná, často mě chytaly křeče do žaludku a byl mi nepříjemný, ukecával mě, měla jsem pocit, že mě naleptává svou energií, vadil mi, vadilo mi jeho chování… Mou celoživotně největší chybou bylo přehlížení opravdových pocitů. Protože jsem vždy jakoby chtěla mít život, rodinu a vztahy v pořádku. Už od malička, kdy jsem viděla konflikty mezi matkou a sestrou, hádky, nátlaky, jsem chtěla, aby všechno bylo harmonické, chtěla jsem normální harmonický život. Nikdy takový nebyl. A čím více jsem vnímala, že to tak není a je to v nepořádku, tím více jsem se snažila, aby to tak bylo. Byla jsem nárazník mezi matkou a sestrou – obě jsem usměrňovala. Sama jsem se nechala ovládat, sestra víc bojovala. A naučila jsem se idealizovat skutečnost, protože jsem ji nechtěla takovou vidět. A toto balamutění sebe sama jsem praktikovala i v partnerských vztazích, přehlížela jsem své vnitřní pocity. Nechtěla jsem si připustit pravdu.“

Student Bouchal mne požádal o pomoc

Během léta jsem dostal následující prosbu o pomoc: „Píši Vám s prosbou o pomoc, jelikož mám již několik let problém s úbytkem energie (možná způsobený špatným fungováním čaker) a často mívám zvláštní pocity, které se mi nedaří úplně přesně vysvětlit. Tento problém se snažím vyřešit již několik let, ale zatím mi nikdo nijak výrazně nepomohl. Klasické medicíně moc nevěřím, kór v tomto případě a mám i strach se svěřit do rukou nějakému léčiteli, který Vám často spíše ublíží než pomůže. Proto se obracím na Vás, jelikož se s Vašimi názory uváděné na Vašich stránkách ztotožňuji a ještě jsem nikoho kdo by šel touto cestou nepoznal, díky tomu doufám, že by jste mi samozřejmě ne zadarmo mohl pomoci.
Závěrem chci říci, že s Vámi souhlasím v tom, že lidé dnes chtějí hlavně rychle pomoci, ale co nejméně se sami přičinit. Já jsem již několik let vegetarián a na své stravě stále pracuji, nejméně rok cvičím 5 tybeťanů a dalším věcem ku prospěchu věci se rozhodně nebráním.

Až později jsem se dozvěděl, že už tehdy lhal v mailu v tom, že nikoho nezná, kdo jde touto cestou, že je několik let vegetariánem, že nejméně rok cvičí Pět Tibeťanů. A dokonce se ozval s prosbou o pomoc pod falešným jménem. 24.9.2010 jsem ho poprvé přijal osobně na kontrolu. I tehdy stále ještě vystupoval pod falešným jménem. Varovaly mne jeho divné nepříjemně působící oči, což mívají buď lidé vnitřně ovládnutí, nebo naopak jednotlivci na temné cestě. Slovy se však stavěl do pozice snaživého člověka, který je pro vzestup ochoten udělat vše potřebné. Vyšetřením jsem zjistil, že není na vzestupu, že vůbec nemá vnitřní duchovní Já své bytosti. Tam, kde má sídlit jeho vnitřní Já, v něm místo toho seděla jiná nehmotná bytost mimozemského původu, která jeho nitro okupovala. Byl tedy zevnitř zcela ovládnut a jeho původní Já bylo kamsi odklizeno, zahozeno. Sdělil mi, že má přítelkyni, která se zajímá o duchovno, má s ní normální vztah. Pořád jsem nic netušil. Opakovaně jsem mu naznačoval, že je duchovně značně nestabilní, že jeho karmická očista bude obtížná, protože má v sobě velmi mnoho temnoty. Že pokud nebude naprosto důsledný v základních činnostech, nemůže to ustát vzhledem k situaci, ve které se nachází. Přesto mne přesvědčoval, že je odhodlán do toho jít. Lhal v tom, co všechno již pro vzestup dělá. Až později jsem pochopil, že vše byla pouhá póza neodpovídající realitě.

Po dokončení první očisty, odstranění těch vrstev, které byly obnaženy a vystavení pokladního bloku na nepravé jméno, se teprve přiznal, kdo vlastně je. Už prakticky na odchodu mi sdělil své pravé jméno. Okamžitě jsem pochopil, že jde o téhož, kdo neustále obtěžoval nátlakem, sledováním, vnucováním své osoby, bombardováním sms zprávami dívku Adélu, která se od pozůstatků jeho energetického ovládání opakovaně karmicky čistila. Až v tu chvíli mi řekl, že přišel za mnou proto, že za každou cenu potřebuje s Adélou obnovit vztah, protože to je pro něj to pravé. Přitom však v té době měl sexuální vztah s jinou dívkou, jak sám přiznal. Prohlásil, že se s ní okamžitě rozejde, aby měl znovu šanci získat Adélu.

Ano, tehdy jsem udělal chybu – měl jsem jej okamžitě vyhodit a jakékoliv další kontakty s ním přerušit. Jako s člověkem, který začal svůj pokus o „čistou cestu“ lhaním, což nikdy nevěstí nic dobrého. Neudělal jsem to a řekl jsem si, ať dostane šanci, ať se ukáže. Byl ovládán mimozemšťanem, třeba jeho nitro nebude tak temné. V tom jsem se však mýlil. Navíc jsem v té době nevěděl, že lhal i v případě vegetariánství a cvičení.

Následující měsíc jsem jej sedmkrát karmicky čistil. Očista byla krkolomná, ve vrstvách byl sám agresorem, nebo jej naopak ovládala jiná bytost. Jeho minulost byla velmi nepříznivá. Podle výsledků jsem však jasně vnímal, že nedělá pro vzestup dostatek. Nedokázal se držet na stabilním vzestupu. Situace se vyhrotila počátkem prosince. Neměl dostatečný vzestup a jeho energie už nestačila na to, aby se vlastní magie a ovládacích systémů obnažených ve vrstvách dokázal vzdát. Rozhodilo jej zřejmě i to, že se domníval, že po několika léčbách u mne mu Adéla padne s jásotem do náruče. A zřejmě těžce nesl skutečnost, že ona jeho výzvy o kontakt i nadále odmítala. 7.12.2010 jsem Bouchala naposledy na dálku karmicky čistil poté, co požádal o pomoc.

Telefonický kontakt s panem Srbkem

Mezitím, 3.12.2010, přišla sms od pana Srbka: „Dobrý den, pane doktore, chtěl bych se objednat k Vám na konzultaci, mám vážné problémy s dcerami. Prosím nabídněte termín, nejlépe čtvrtek a pátek příští týden. Přizpůsobím se, nepotřebuji terapii.“

Spojil jsem se s ním telefonem, mluvili jsme asi půl hodiny. Snažil se mne obviňovat, že jsem mu svojí cestou rozložil rodinu. Zřejmě už zapomněl, jak to bylo původně. Vysvětlil jsem, že problém je v jejich vztahu k dětem a v energiích, kterými na své dcery nátlakově působí. Namítal, že se mu vyhýbají, neberou telefony. Že má upřímnou starost, jak žijí, že vypadají podvyživeně, neupraveně, zanedbaně. Že asi nemají peníze na jídlo. Že by jim rádi finančně pomohli, ale dcery peníze od nich odmítají.

Jediné, co jsem slíbil, bylo, že s nimi na toto téma promluvím a doporučím jim, aby rodičům vše otevřeně vysvětlily, proč se odstěhovaly. Vysvětlil jsem mu, že samy mají dost dobré vnímání a jednají na základě svých vlastních impulsů, a ne z nějakých mých příkazů, jak naznačoval.

Peníze používané jako nástroj donucení?

Když jsem se poté spojil s dcerami, zjistil jsem, že pan Srbek neříká úplnou pravdu. Rodiče měli kdykoliv možnost poslat jim peníze na účet, to však odmítali udělat. Nabídku peněz vždy doprovázeli dalšími dodatečnými podmínkami, co dcery mají nebo musí udělat. Jinými slovy, chtěli peníze používat jako určitou formu nátlaku. Jako zneužívání finanční nouze obou dívek k určité formě nepřímého ovládání.

První agrese Bouchala

9.12.2010 večer v 19 hodin, v době, kdy jsem se věnoval jiným lidem, kdosi zvonil na zvonek. Přes dveře jsem se dozvěděl, že to je Bouchal a potřebuje se mnou mluvit. Odmítl jsem s tím, že právě probíhá seminář, kterým jsem vázán. Že jsme přece v pravidelném kontaktu, že má na mne telefon a mohl se ozvat, co potřebuje. Poté zmáčkl zvonek a hlasitě na něj nepřetržitě zvonil více než 5 minut. To už ovšem vysloveně šlo o agresi a nátlak. Ještě ten večer od něj přišla ultimativní sms: „Pane Novák, u dveří jsem Vám říkal, že s vámi musím mluvit. Sdělte mi termín a místo schůzky, váš návrh očekávám nejpozději do 3 dnů, opravdu s vámi nutně potřebuji mluvit a vše prodiskutovat.“

Nepatřím k lidem, kteří se nechají vydírat nátlakovými akcemi, a reagoval jsem jednoznačně: „Pane Bouchale, není to poprvé, co nevolíte vhodné způsoby jednání a spolupráce. Napřed lži a teď dokonce tvrdý agresivní nátlak a pokus o energetický útok. Nejsem nikoho poskokem, ani zaměstnancem. Podobné způsoby jednání netoleruji. Proto spolupracuji pouze s lidmi, kteří ctí etické způsoby jednání. Naše spolupráce skončila. Už mi nevolejte.“

Poté mi odepsal toto: „Pane Nováku, byl jsem u vás jako u podnikatele a léčitele, který poskytuje službu, zaplatil jsem si ji, protože jsem potřeboval pomoci. Protože léčba neprobíhá dle dohody, chtěl jsem o ní mluvit a reklamovat ji. Peníze jste opakovaně převzal. Pokud se nesejdeme a nenapravíte, co jste způsobil, budu vaši službu reklamovat u české obchodní inspekce, finančního úřadu a domáhat se svých práv u soudu. Vaší sms nic nekončí, ale začíná.“

Ano, skutečně nedosáhl toho, kvůli čemu především ke mně přišel. Vůbec mu nešlo o vlastní duchovní cestu. Ale především získat „lásku“ Adély poté, co ukáže dobrou vůli a začne se trochu zajímat o duchovní cestu. Ve skutečnosti však pro vzestup mnoho nedělal, jak po celou dobu potvrzovaly jeho silně kolísavé výsledky. A to chtěl u mne reklamovat? A finanční náležitosti? Za více než dvouhodinovou konzultaci s karmickou očistou v září zaplatil 600 Kč. Za 7 karmických léčeb na dálku v říjnu zaplatil na účet 850 Kč (dostal ode mne studentskou slevu – až později jsem se dozvěděl, že i v tom lhal, protože v prosinci 2009 byl již z VŠ vyhozen). Za dalších 8 léčeb v listopadu a na počátku prosince už nezaplatil.

Další agresivní výpad

6.1.2011 se situace opakovala jako podle kopíráku. Opět kolem 19. hodiny večer kdosi zvoní. Znovu jsem měl v tu dobu neveřejný seminář. Za dveřmi byla tentokrát matka děvčat, paní Srbková. Opět, že se mnou potřebuje mluvit. Znovu jsem vysvětlil, že mám právě seminář, a že obvyklý postup je ten, že člověk nejprve zavolá a domluví se, o co jde. Stejně jako Bouchal, začala i ona poté agresivně zvonit na zvonek 5 - 10 minut až do té doby, kdy jsem zvonek demontoval. Měl jsem pocit, že u mne hledala své dcery, které tam ovšem nebyly. Ozvala se poté telefonem asi za týden s ultimativním požadavkem, ať jí sdělím termín schůzky. Chtěl jsem nejprve vědět, co chce se mnou projednávat, což mi odmítla říci. Za těchto okolností jsem schůzku odmítl, protože jsem celou situaci vnímal jako nátlakovou.

Sdělení dcer rodičům

Někdy v té době pak dcery napsaly rodičům toto vysvětlující sdělení:

„Zdravíme,
# > > chtěly jsme vám napsat, abyste nás nehledali u Nováka, nejsme v jeho
# > semináři, vidíme se s ním max. 1 až 2 krát do roka. Jeho neobtěžujte, není příčinou
# > našich rozhodnutí ani problémů. Žijeme si samy, nejsme pod žádným jeho vlivem,
# samy se rozhodujeme a jsme samostatné a zodpovědné za vše co děláme.
# > > Odstěhovaly jsme se z důvodů, které jsme vám řekly tehdy v práci, to je
# > > pravda. Chybu jsme udělaly, tím že jsme vám pravdu neřekly hned. Vzpomeňte si,
# > > půl roku jsme se před vámi zavíraly do pokojů, už tehdy se to dělo, ale neřešily
# > > jsme to. Není možné to neřešit a nechat si to líbit. Pocity, které člověk z
# > > ovládání má, jsou jasné. Tíseň, deprese, ztráta sám sebe, úzkost, mentální
# > > vyčerpání, pocit, že už dál nemůžu. To, že jsme se karmicky čistily a vy už jste
# > > na NDC nebyli a každý den jsme kdykoliv při kontaktu od vás - hlavně od matky,
# > > otec nebyl agresivní; vlivy od něj nebyly tak silné a časté – cítily nepříjemné
# > > vlivy a energetické útoky, energetický nátlak, duchovní agresivitu z matčiny
# > > strany. Děje se to na duchovní rovině, kterou vy teď už neuznáváte rozumem,
# > > přesto je cítit. To vše vnímáme i při současných setkáních. A takhle to pro nás
# > > nebylo a ani teď není možné. Půl roku jsme se místo toho v pokojích před vámi samy zavíraly.  Nemůžeme a nechceme se s vámi vidět a stýkat právě z těchto důvodů, které vám byly už
# > > mnohokrát řečeny...  
# > > Tohle všechno ale všichni víme, jen vám to opakujeme, kdybyste chtěli "rozumět"
# > > tomu, co se děje... Chceme žít samy. Zkuste se s tím vyrovnat.
# > > Jsme svobodné bytosti, jsme v pořádku, nemusíte o nás mít starost...

Propad ve frekvencích vyvolává zásadní změnu životního postoje

Člověk, který se vstupem na vzestupnou cestu skutečně a doslova na čas duchovně probudil, začal chápat skutečné hodnoty života, rodiny a partnerství. Jakoby mávnutím kouzelného proutku se však z tohoto člověka stává po pádu dolů agresor, který ztratil reálný pohled na svět, jak naznačím při popisu událostí, které později následovaly. Který bílé vydává za černé a černé za bílé. A zdravý životní styl, který sám dříve dokázal po dobu jednoho roku vést, dnes označuje za naplnění podstaty sekty.

Příprava podvodu

3.2.2011 se mailem ozvala paní Brouzdalová, aniž bych tušil, že jde o matku pana Bouchala: „Dobrý den pane Novák, našla jsem na Vás kontakt na internetových stránkách Osud.cz, kde byl odkaz na Vaše stránky novaduchovnicesta.cz, přečetla jsem si tam několik Vašich velice zajímavých článků na základě kterých jsem se rozhodla Vám napsat.

Před několika měsíci, jsem se mimo jiné rozvedla s manželem kvůli energetickým problémům spočívajících zejména v tom, že jsem měla pocit, že ze mě manžel někdy skoro až "vysával" energii. On si samozřejmě nic nepřipouštěl, myslel si, že jsem blázen a tyto problémy nechtěl řešit. Tento problém se stále zhoršoval a došlo to až k rozvodu. Myslela jsem si, že rozvodem a tím, že se nebudeme vídat, se situace vyřeší, ale i když se teď vídáme spíše sporadicky, tento pocit mám stále. Těmto problémům předcházela moje několika měsíční snaha o duchovní vzestup. Snažila jsem se především jíst zdravě (především ovoce, zeleninu, syrovou stravu) a cvičit ( 5 tybeťanů, jógu), nevím jestli to s tím mohlo mít něco společného, ale poté jsem tyto i ostatní vlivy daleko více vnímala.

Chci se zeptat jestli i léčíte a s něčím podobným jste se již někdy setkal a uměl byste mi pomoci?

Navštívila jsem již několik léčitelů, ale nikdo mi nedokázal opravdu pomoci a jsem z toho už zoufalá a tak hledám dál. Pokud byste mi dokázal pomoci, prosím Vás o odpověď na tento email, byla bych Vám velice vděčná.“

Odpověděl jsem následující: „Udělala jste první důležité zásadní rozhodnutí. Odpoutala jste se od člověka, který Vás energeticky zneužíval. To je to nejtěžší, co mnozí nejsou schopni udělat. Vy to již máte za sebou a to je velký úspěch. Teď je potřeba to ještě dotáhnout do konce. Protože rozvodem vše nekončí. Jeho ovládání máte ještě v karmických vrstvách uvnitř sebe. To, co na Vás den za dnem nakládal. A to vše musí ven. Jakmile provedete zásadní změnu, což je také nastoupení duchovní cesty, situace se obvykle zakutní, problémy se více vyhrotí. To je naprosto běžné. Navíc se zlepšuje Vaše vnímavost a totéž cítíte silněji, jasněji. Takže nic neobvyklého na tom není…“

Poté jsme se spojili telefonicky a protože jsem její slova vnímal jako naprosto upřímná, objednal jsem ji na 14.2.2011 ve 13,30. Nebyl zde žádný důvod k pochybování o jejích slovech.

Agresivní vniknutí do domu

14.2. ve 13.35 vnímám ženskou postavu za dveřmi, otevřu dveře a uvolním vchod, aby mohla vstoupit. Ona však ustoupila do pozadí, zpoza rohu neočekávaně vystoupily a do domu neoprávněně a bez pozvání vnikly dvě mužské postavy. Se slovy, že toto je pravý důvod, proč jsem byl kontaktován. V prvním okamžiku jsem je nepoznal. Byli to Srbek a Bouchal. Okamžitě jsem hlasitě zavolal o pomoc. Takže jsme byli proti nim naštěstí tři. Možná i proto se oba vetřelci omezili na vyhrožování, nátlak, zastrašování. Jeden reklamoval, že jsem mu cosi slíbil, druhý reklamoval léčby, za které mi z větší části nezaplatil.

Žádal jsem je o odchod po jejich agresivním vniknutí tam, kam nebyli pozváni, nejprve po dobrém, i jsem na ně křičel. My v domě jsme jasně vnímali, že v pozadí za jejich nečestnou agresivní akcí je silný energetický útok. V té chvíli jsme ovšem netušili, že do této akce je již zapojena i další v té chvíli fyzicky nepřítomná osoba známého adepta magie. Po půl hodině provokací z jejich strany jsem se pokusil mladšího Bouchala vystrčit z domu. Dopadlo to tak, že mne chytil za krk a naznačil pokus o škrcení. Bezprostředně poté ostatní v domě okamžitě volali 158. Naše hovory o pomoc při násilném vniknutí dvou cizích mužů do domu jsou samozřejmě zaznamenány, jako každý jiný hovor na tato čísla. Byli jsme ubezpečeni a zpětně kontaktováni, že policejní hlídka je na cestě. Do pěti minut po sdělení, že hlídka je na cestě, oba vetřelci v tichosti opustili dům. Jejich provokativní akce se protáhla na 35 – 40 minut v době 13.35 – 14.10. Po jejich odchodu jsme hlídku odvolali s tím, že situace je již v pořádku a nikomu se nic vážného nestalo.

Otevřená lež Srbka dcerám

Informoval jsem samozřejmě obě dívky o tom, co dělá jejich otec. On však na jejich výtku, proč tohle dělá, odpověděl následující zprávou, ve které jsem pouze nahradil jména i všechny další názvy třemi křížky:

# Předmět: Re: ahoj
# Datum: 14.2.2011 22:44:42
# ----------------------------------------
# Adélo ja jsem Novaka viděl naposled před třemi roky.Dnes jsem byl v ráno v
# kancelari, potom s panem xxx na obědě od 12.00 do 13.30 v xxx na
# Praze xxx potom jsem jel za panem xxx  na xxx a spolu sme jeli
# do xxxBANky na 15 hodinu na xxx a odtamtud za panem xxx.
# nemam čas se starat o Novaka, co bych z toho měl, byl jsem rad, že si pišeme a
# mně fakt nějaky novak ted je , promin, ukradený.
# Telefonicky jsem s nim mluvil v Listopadu slibil mi, že s Váma promluví aby jste
# se mnou komunikovali a nic vic. FAKT NIC VIC. Už ani nevím jak vypadá
# jestli tímto zpusobem chce nas rozeštvat tak se mu to daří.
# otec

Tomu se říká prokazování falešného alibi. Tato mailová zpráva jasně prokazuje, že p. Srbek neváhá při komunikaci se svými dcerami otevřeně lhát. Že pravda a čest jsou pro něj prázdnými slovy.

Do útoku se zapojil i LK

Až teprve druhý den jsem zjistil, že ten samý den 14.2., ráno v 7.45, uveřejnil LK útočný text proti mně na Rahuntě, který se zjevně týká tohoto případu. Jak vzácné načasování obou akcí! Pochopil jsem, že násilné energie, které jsme při útoku v domě vnímali, pocházely i od pana LK. Následující dny potvrdily, že se skutečně do této akce aktivně zapojil.

Omluva matky p. Bouchala

Ve čtvrtek 17.2.2011 mi znovu zavolala paní Brouzdalová, ukázalo se. že jde o matku Bouchala. A upřímně se mi omluvila, poprosila za odpuštění. Se slovy, že byla pod nátlakem, že od počátku do toho nechtěla jít. Ale je na svého syna vázána a nakonec to proto udělala. Řekla, že tím od počátku velmi trpěla a celou dobu prosí mne i Vesmír o odpuštění za to, co udělala, k čemu se nechala propůjčit. Její slova, která mi tehdy o sobě řekla, byla zřejmě pravdivá. Místo pomoci sobě se však nechala zatáhnout do nátlakové akce.

Odpustil jsem jí. Pochopil jsem jediné. Že ovládání ze strany manžela nahradila ovládáním od syna. Její omluva byla velmi důležitá, protože pomohla narušit a uvolnit určité vrstvy, které byly pondělním útokem 14.2. i v předcházejících dnech nasazeny.

Čištění obou dívek od útoku mága

Tři dny po sobě 17. – 19.2.2011 jsem identifikoval těžké karmické čištění obou dívek. Cituji jejich slova ze 17.2.: „Máme silné bolesti hlavy, mám pocit, že se něco děje… cítím obalenou, něčím ucpanou páteř, pocit zalepené aury, hlavně hlavy, tíhu na bedrech, něco usazeného na kostrči, píchání, tlaky… Divná je i silná únava.“ Z 19.2.: „Cítíme se pořád hodně špatně, bez síly a energie. Pořád silně ovládlé. Silné bolesti hlavy, ucpání, silnou tíhu. Necítím sebe sama, pocit nebytí, smutku a agresivity…“

V těchto třech dnech se obnažily vrstvy z nedávné minulosti, z uplynulého týdne. Agresivní napadení extrémně silnou magií, které okamžitě zapadlo dovnitř jejich bytosti. Podle přicházejících informací karmická instituce rozdělila čištění do tří následujících dnů. Ne proto, že by to najednou nešlo vyčistit. Ale z důvodu, aby obě dcery čištění ustály a mohly přitom běžně fungovat a chodit do práce. Přesto jejich pocity byly mimořádně nepříznivé.

U obou identifikuji na zádech od 1. až do 7. čakry černého bratra. A teď to mé překvapení – nebyl to otec, ani matka, ani zhrzený nápadník Bouchal, ale oddělená temná část mága, který se do celé akce zamíchal. V pozadí přitom vnímám následující podtext: Energetickou smlouvu, úpis mezi Srbkem a tímto mágem, který zřejmě mezi nimi proběhl na nevědomé úrovni. Smlouvu, kterou dal Srbek mágovi k dispozici vše, co souvisí s duchovními složkami obou dcer. A to za slib, že zase mág nechá otci právo je využívat hmotně a nátlakem je donutí k poslušnosti.

Opravdu nejsprostší forma úpisu, kterou jsem kdy během léčby našel. A to prakticky v přímém přenosu z těchto dnů a od člověka, který se tváří, že snad by tady na Zemi měl ještě teď vést vývoj. Otec jakoby prodal duši vlastních dětí, aby s nimi mohl i nadále manipulovat a brát si z nich energii, kdykoliv potřebuje. Není omluvou, že to vše mezi nimi proběhlo zřejmě na nevědomé úrovni. Protože duchovní část bytosti obvykle dělá to, k čemu dává zelenou člověk svojí vědomou činností ve hmotě.

Až sem dospěl případ jedné rodiny, která se nejprve rozpadala a poté se dala dohromady nastoupením cesty stabilního duchovního vzestupu. A poté definitivně rozdělila osobním selháním rodičů. Jistě, pro otce to bylo výhodné zaměstnávat ve své firmě obě dcery. Nemusel by platit další zaměstnance, a odvádět za ně pojištění. A dcerám by stejně peníze musel dávat – vždyť je uplatňoval na slevách z daně a musel je nějak podporovat ve studiu. Navíc mohl takto nad nimi mít každodenní pocit plné kontroly a moci.

Násilné akce překračující zákon

V čem spočívá moje práce? Vedu člověka ke zdravému životnímu stylu a k duchovnímu vzestupu ve Světle. Přitom jednoduše doporučuji lidem to, co den za dnem dělám sám – cvičení pěti Tibeťanů, zdravou výživu, karmickou očistu, vyhýbání se škodlivým věcem. Moje činnost je však trnem v oku mnoha jedincům, kteří ovládali, zneužívali, vysávali své partnery, děti, další členy rodiny. Protože tím, že takové osoby postižené vysáváním a zneužíváním dovedu na cestu vzestupu, tím jim napomáhám zvednout konečně hlavu a začít řešit to, co dlouhou dobu řešit nedokázaly.

Často se pak stává, jako v případě Bouchala a Srbka, že druhá strana agresivně reaguje na ztrátu svého „dlouholetého otroka“. Tito dva, podporovaní z pozadí panem LK, se dokázali snížit až k nátlaku, nepřiměřenému sledování, špehování i vyhrožování. A dostávají se až do sporu s novým Trestním zákoníkem.

V tomto případě jde o paragrafy „Porušování domovní svobody, § 178 Trestního zákoníku, (kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta).

A také „Nebezpečné pronásledování (Stalking), § 354 Trestního zákoníku (Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že… vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,... omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života... a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti).

Činnost pana Bouchala vůči Adéle, i obou pánů vůči mně, má všechny prvky začínajícího stalkingu. Navíc, pokud se takové akce dopustí skupina alespoň tří osob, což v tomto případě bylo splněno, trestní sazba se zvyšuje na 3 roky.

Zdravý životní styl prý naplňuje podstatu sekty?

Podle Luďka Kováče, mága s širokým rozhledem a podle pana Srbka, přednášejícího na jedné soukromé vysoké škole, je tím, že vedu člověka ke zdravému životnímu stylu, ke cvičení Pěti Tibeťanů, k vegetariánství, ke karmické očistě, naplněna skutková podstata sekty. Takže podle lidí usilujících o moc a nadvládu nad ostatními vzniká nová sekta zabývající se zdravým životním stylem.

A představte si, že všem lidem této „nové sekty“ takový životní styl postupně přináší svobodu a odolnost vůči cizímu nátlaku, snahám o energetické vysávání. Tak jak to doložil příklad rodiny pana Srbka. Než do této údajné „sekty“ vstoupili, v rodině byl obvyklý nátlak, vysávání, konflikty, mimomanželské zálety. Pokud po dobu jednoho roku do této naší „sekty“ patřili, rodina fungovala, nikdo nikoho nevysával. Když poté z této „sekty“ rodiče vystoupili, oba začali opět ovládat a vysávat – své vlastní dcery, i jeden druhého navzájem.

Zázrak se nakonec nekonal

Ano, tehdy v roce 2007 jsem byl prostředníkem k tomu, aby se na čas dala dohromady rodina rozpadávající se v důsledku nevěry manžela a jeho neupřímnosti. Dnes o mně tito lidé, kteří před svými dcerami selhali, říkají, že svým přístupem tvořím sektu. Směšné, takže už i vegetariáni, nebo cvičící Pěti Tibeťanů, nebo lidé usilující o zdravý životní styl budou podle „rádoby“ odborníků p. Srbka a pana Luďka Kováče označováni jako sekta.

Znám jiný případ opravdové sekty. Biotronik při vystoupení na ČT1 v pořadu Karla Šípa 18.2.2011 zmínil jako svůj vzor Rona Hubbarda, zakladatele scientologie. Právě scientologie - to je nejen z mého pohledu, ale i objektivně sekta, která manipuluje lidi, drží je, brání jim vystoupit a osvobodit se z ovládacích vztahů a pout všeho druhu. V tisku již vyšlo mnoho příběhů těch, co si to vyzkoušeli.

K osobě Luďka Kováče, který mne v souvislosti s případem této rodiny veřejně napadl na základě značně neúplných a deformovaných informací, a navíc se svým způsobem zapojil do nátlakové akce, se vyjádřím v samostatném textu „Otevřená odpověď na pomluvy Luďka Kováče“. Oba tyto texty poslouží jako přílohy k článkům 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?.

Shrnutí a poučení

Pro celý tento případ jsou typické lži, intriky, podvody, nátlakové akce jednotlivých aktérů. Další neoprávněné skryté energetické vlivy pak celý případ doprovázely z nehmotného duchovního pozadí – energetické parazitování, vysávání, nátlak. Některé z těchto skutečností vyplynuly průběžně, další až po ukončení celého případu.

Lží se prokazatelně dopouštěli Srbek, Vohnoutová, Bouchal, někteří opakovaně. Intriky vůči soupeřce v boji o partnera spřádala Vohnoutová. Podvodu se dopustila Brouzdalová, když se přihlásila na kontrolu a dopustila, aby byla tato její návštěva zneužita k  neoprávněnému vniknutí do domu jiných osob. Dále následovala akce mimo zákon, vyhrožování, neoprávněné vniknutí do domu, Srbka a Bouchala. A nakonec nevhodný nátlakový zásah pana LK do celé akce, který mne v souvislosti s tímto případem veřejně pranýřoval a dal tak naopak veřejně za pravdu všem těmto podvádějícím a intrikujícím lidem. Naopak poškozeny byly v této akci obě dcery Adéla a Johanka a také já, protože jsem se jim snažil v jejich problému pomoci.

Pro mne z toho rozhodně vyplývá důležité poučení. Okamžitě ukončit jakoukoliv spolupráci, a ještě lépe vůbec žádnou spolupráci nezačínat, s člověkem, který se sice slovně naoko hlásí k cestě čistého vzestupu, ale přitom vyšly najevo jeho lži, intriky nebo dokonce podvody a nátlakové akce vůči druhým osobám. Zkušenosti potvrzují, že osoby pod temným vlivem jsou schopny dopustit se čehokoliv, aby si udržely a prosadily, i proti vůli a svobodě druhých, ten nevyrovnaný vztah, na kterém energeticky profitují. A na kterém jsou vlastně energeticky závislé. Sílu této temné nepřirozené energetické závislosti, která především ubližuje druhému, lze mnohdy přirovnat k závislosti na drogách či psychotropních látkách.

© Jiří Novák, březen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 306
  • 30
  • 26
  • 25
  • 33

Celkový počet hlasů: 420