Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P7. Obelisk Kleopatřina jehla v Londýně

P7. Obelisk Kleopatřina jehla v Londýně

Marie Mejdrová Vloženo 4.9.2012
Marie Mejdrová

Příběh o magickém ovlivnění obelisku pocházejícího z Egypta

    Příběh o magickém ovlivnění obelisku pocházejícího z Egypta

                                                                          


Kamenný obelisk dovezený z Egypta

Během letošní dovolené ve Velké Británii jsem po mnoha letech strávila také den v Londýně. Při pravidelné očistě toho dne vyšlo najevo, že vedle mne stojí nějaká BYTOST Z EGYPTA, KTERÁ ŽÁDÁ O SLYŠENÍ. Její temná energie byla 29 % a temná síla 70 %.

Předpokládala jsem, že to souvisí s kamenným obeliskem z Egypta nazvaným Kleopatřina jehla (Cleopatra’s Needle), stojícím na nábřeží Temže v centru Londýna, protože jsem předtím prosila o pročištění jeho působení a působení jemu podobných kdekoli v jiných místech. Nemohla jsem si ho nevšimnout - právě u něho jsme měli se zájezdem večerní sraz. Je to vysoký čtyřboký jehlan s přídavnou špičkou na vrcholu, po stranách jsou umístěny dvě černé sfingy. Na obelisku i sfingách jsou vytesány hieroglyfy a magické symboly ze starověkého Egypta. Na podstavci sloupu jsou desky s informacemi o původu sloupu a historii, jak se na toto místě v Londýně dostal.

    

                             Obelisk na nábřeží Temže v Londýně

 

MM: Centrální Karmo, prosím o informaci, kdo je ta bytost, která mne žádá o rozhovor? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 16. – 18.7.2012)
 

Centrální Karma NDC: „Přírodní bytost to není. Je to bývalý světelný mistr, kněz, případně později zednář, který se zasloužil o to, že projekt osazení obelisku z Egypta v Londýně byl realizován a vybral či pomohl vybrat toto konkrétní místo.

 

               

              Kleopatřina jehla se sfingami na obou stranách


                                                                                   

                                   Detail Kleopatřiny jehly

 

       

                                     Detail sfingy vpravo

 

Komunikace s bytostí žádající o rozhovor

MM: Prosím, ozvi se mi.
 

Bytost: „Ano, jsem skutečně bytost, která toho má ve své minulosti hodně společného s Egyptem, s kulturou a náboženstvím starověkého Egypta. Nyní jsem v období mezi zrozeními a doufám, že brzy dostanu příležitost pokračovat ve svém vývoji ve hmotném světě. Byl jsem opakovaně zrozený v období starého Egypta a měl jsem tam významné funkce. Například jako vysoký kněz, poradce faraona a pak také jako faraon. Patřil jsem také mezi členy světelných Duchovních hierarchií nad hmotou.

Celou tu dobu jsem si myslel, že egyptská kultura a duchovní vědy byly pozemským ideálem. Měli jsme určité pojetí světa a domnívali jsme se, že právě takto to má fungovat, a že máme přístup k tomu nejvyššímu vědění. Ovšem stále se opakovaly katastrofy nejrůznějšího druhu, osobní i v celkovém vývoji. Dlouhodobější pohled na vývoj našeho národa a civilizace nenasvědčoval tomu, že jde o vzestup. Jakoby se nám stále něco vymykalo, nějaké vědění nám evidentně muselo unikat. Mysleli jsme, že jsme se svými znalostmi pány nad životem a smrtí. Že známe celý ten koloběh života a smrti, že dokážeme mít pod kontrolou všechny jeho fáze, že známe všechny jeho zákonitosti. Viděli jsme však, že celkově společnost upadá a čím dál tím méně jedinců je schopno podstoupit obtížné rituály zasvěcování a přijmout tak to nejvyšší vědění a zvláštní schopnosti s ním spojené.

Pochopení omylů egyptské civilizace i tehdejšího duchovního vedení lidstva

Teď, když jsem již delší dobu v posmrtné dimenzi, měl jsem možnost zde pochopit některé své omyly z předchozích existencí. Dnes jsem byl vyššími duchovními silami, které mají na starost hlídání hranic posmrtné dimenze, doveden k tobě. Dostala se i ke mně tvoje žádost ohledně pročištění působení obelisku „Kleopatřina jehla“. Mám s ním hodně společného, proto mi byl dovolen náhled na současnou situaci u vás ve hmotě a zprostředkován tento krátký kontakt.

Bylo mi řečeno, že dnes máte úplně jiné možnosti, o nichž my jsme neměli tenkrát ani tušení. A ani jsme ještě na ně neměli možnost dosáhnout, tedy ta vrstva obyvatel Egypta, která až do konce období jeho mocných dynastií měla v rukou moc a veškeré rozhodovací pravomoci.“

Pomoc dnešnímu vývoji rozvázáním magických příkazů z minulosti

MM: Co mi chceš sdělit?

 

Bytost: „Pochopil jsem následující. Dostal jsem možnost odčinit část své těžké karmy, možná tu nejtěžší. A to mimo pořadí, protože jinak se zde v posmrtné dimenzi nelze karmicky čistit. Tuto mimořádnou možnost zpracování části své těžké karmy jsem dostal z důvodu, protože je tato očista důležitá pro celkový vývoj. Jde o propojení s tím obeliskem. On teď vlastně již dlouho plní v Londýně roli vysokého menhiru, který je ale nabitý magií. Nejen napojeními na magické systémy skrz svůj původ ve starém Egyptě, spoustu hieroglyfických nápisů a magických symbolů. Ale také přes cílené magické příkazy, které jsem tam zadával (spolu s dalšími bytostmi, lidmi). Jsem tedy zodpovědný za působení tohoto obelisku a zároveň také nejlépe vím, jak funguje.

Obelisk působí v několika ohledech: Jako anténa, která komunikuje například s dalšími aktivovanými body v Londýně, ale i dál. Novodobé naprogramování sloupu je tajným dílem skupiny zednářů. Ti se také zasadili o to, že byly přidány po jeho levém a pravém boku sfingy, které ho jakoby dozorují, hlídají a ochraňují. A navíc zvyšují jeho účinnost.

Starý původní program, prvotní zasvěcení sloupu, proběhlo v době, kdy byl poprvé opracován a vytesán. Poté bylo ještě toto zaměření měněno za dalších egyptských panovníků, v epochách, kdy se o něm vědělo a byl na očích. To byla práce kněží nebo dalších zasvěcených jedinců. Já jsem figuroval mezi těmi, kdo obelisk (navrhl a) a naprogramoval jednak v dávných dobách v Egyptě a současně i v jiném svém zrození v nové době po přemístění obelisku do Londýna.“

Jaké byly záměry instalování obelisků v důležitých světových centrech?

MM: Co bylo předmětem a účelem působení obelisku?

 

Bytost: „Teď naposledy to bylo směrování určitých aktivit v důležitých světových centrech, jako byl a je třeba právě Londýn. Podobné obelisky jsou i v jiných městech, místech. Někde to nejsou obelisky, ale jiné objekty z Egypta, které plní úlohu magických přijímačů a vysílačů. Podle toho, co bylo pro dané místo a účel vhodnější a také co bylo vůbec možné instalovat.

Jednalo se například o ovlivňování finančnictví, finančních toků, duchovních preferencí obyvatelstva, školství, atd. V podstatě všeho zásadního ve vývoji společnosti.

 

Dalším záměrem bylo udržet cílené určené obyvatelstvo pod kontrolou, pod dozorem bytostí a institucí, které toto „zařízení“ provozují. Nebo také ještě těch vyšších kruhů nad nimi, pro které pracují. Někdy aniž by to tušili.

 

Příležitost zneškodnit další magické zásahy, které doposud negativně ovlivňují vývoj

Mně bylo nyní umožněno nahlédnout na aktuální situaci dole ve hmotě, kudy se momentálně vývoj ubírá. Jaká zásadní poznání byla konečně vynesena na povrch, veřejně vysvětlena a vyčištěna, karmicky rozvázána. Včetně toho, co způsobovala magie, jaký je vlastně její princip. Bylo mi řečeno, že mi nyní je poskytnuta výjimečná příležitost k vyvázání se z této série přehmatů s egyptskou magií. Takže já bych v této chvíli chtěl požádat, poprosit Síly Světla, které vedou současný vývoj, aby mi pomohly se vyvázat ze všeho, co souvisí s obeliskem Kleopatřina jehla. Tedy o zadání očistné operace ze hmoty tvým prostřednictvím.

Jsem připraven vydat všechny adresy a klíče k magickým systémům, příkazům, ke všem pojistkám a skrýším. Tak, aby vše, co negativně ovlivňuje vývoj, mohlo být zneškodněno a zlikvidováno. Pochopil jsem, že z tohoto mého díla se stalo místo pomoci těžké břímě. Omlouvám se za to, jednal jsem v zaslepenosti, pod vlivem tehdejších poznatků, které jsem měl k dispozici. Vyšší pravda nám unikala, zůstali jsme v bludném kruhu.“

 

**************************************************************

Výtah z nápisů na čtyřech deskách na podstavci sloupu:

  • Tento obelisk pochází z dolů v Syene a byl vztyčen na Heliopolis faraónem Thothmesem III okolo 1500 př.n.l. Postranní nápisy byly přidány o téměř dvě století později Ramesem Velkým. Během dynastie Creek byl přesunut do Alexandrie, královského města Kleopatřina. Tam byl vztyčen v 18. roce vlády císaře Augusta Césara roku 12 př.n.l.
  • Roku 1819 byl darován britskému národu tehdejším místokrálem Egypta, Mohammedem Alim, jako památník význačným Britům Nelsonovi a Abercrombymu.
  • Jmenováno šest mužů, kteří zahynuli při odvážnému pokusu zachránit posádku lodi „Cleopatra“ převážející obelisk, během bouře 14.10.1877.
  • Díky vlasteneckému zápalu Erasma Wilsona F.R.S. byl tento obelisk transportován z Alexandrie, uzavřený v železném cylindru. V důsledku bouře skončil ale v Biskajském zálivu. Nakonec byl vyzvednut a vztyčen na tomto místě Johnem Dixonem C.E. ve 42. roce vlády královny Victorie, roku 1878.

© Marie Mejdrová, září 2012

   www.novaduchovnicesta.cz

© Marie Mejdrová, září 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 184
  • 28
  • 24
  • 19
  • 23

Celkový počet hlasů: 278