Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?

Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?

Marie Mejdrová Vloženo 21.12.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace ze 13.12.2011

Frekvenční dosah Staré cesty neumožňoval dosáhnout na vyšší sféry

Sféro odpovědná za nový vývoj, prosím o informace ohledně komunikace s duchy zemřelých, jak to dělávaly např. spiritismus, některá přírodní náboženství včetně šamanismu, některé praktiky magie a také jak se o tom mluví v poslední knize Jamese Redfielda - Dvanáctý vhled. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 13.12.2011)

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Všechny tyto lidské snahy vycházely přirozeně z možností, které nabízela Stará duchovní cesta. Frekvenční dosah lidí po ní jdoucích nebyl a není dostatečný na to, aby bylo možné dosáhnout na vyšší duchovní sféry nad Vesmírem, v rámci Vesmíru a Kosmické vědomí. Ani na místní stvořitelské sféry, vyšší anděle, Přírodu, bytost planety Země. Proto o nich z vlastní zkušenosti lidé nic nevěděli a za vrchol duchovní komunikace považovali komunikaci s posmrtnou sférou, mistry lidských Duchovních hierarchií, astrálními bytostmi, umělými majestáty apod.

Duchové zemřelých byli člověku frekvenčně nejblíže

Člověk v sobě měl odjakživa touhu dozvědět se víc, než bylo možné pouhým studiem hmoty. Znát informace z duchovního pozadí světa. A posmrtná sféra mu byla relativně frekvenčně nejblíže. Kromě nově vytvořených bytostí do ní každý někdy nahlédl, někdy pobytem v ní prošel. Dokonce se mu to mohlo stát i během aktuálního života, v rámci tzv. klinické smrti.

Navíc, v duchovním pozadí Země žila spousta uvězněných duchů zemřelých - tzv. zajatců planety, kteří se prozatím nebyli schopni z nějakého důvodu odpoutat od hmoty a odejít do posmrtné dimenze. Tito zajatci se dožadovali pozornosti, snažili se aktivně navázat komunikaci s žijícími lidmi, protože je potřebovali požádat o pomoc, o vysvobození z jejich bezútěšného stavu na hranici dvou existencí. Kromě toho na živých lidech také energeticky parazitovali, protože sami neměli schopnost získávat přirozeným způsobem energii pro svoje přežití.

Kontakt s duchy byl mnohdy doprovázen nepříznivými fyzickými i psychickými pocity

Při nečistých praktikách typu věštectví, šamanismus, spiritismus byli duchové přímo vyvoláváni. Někdy se ozvali duchové zemřelých, jindy různé astrální bytosti, parazitující duchovní larvy, přírodní duchové a třeba i temné bytosti z vyšších duchovních sfér. Osoba s nimi ve hmotě komunikující však nebyla schopna ze své frekvenční pozice spolehlivě rozpoznat, s kým to vlastně komunikuje, nakolik je ta bytost čistá, pro koho pracuje, jaké má skutečné úmysly, ani jaká je pravdivost od ní získané informace.

 

Není proto divu, že mnohým lidem bylo během a po takovém kontaktu fyzicky a psychicky zle. A je také jasné, proč se při těchto rituálech často přinášely krvavé oběti, zvířecí a někdy dokonce lidské. Energiemi vyprodukovanými těmito násilnými činy se pak určité negativní bytosti živily a poskytovaly za ně informace nebo jiné služby. 

Také astrální cestování je nebezpečná praktika

Dále zde existovalo ještě astrální cestování. Nebezpečná praktika, která umožňovala člověku neoprávněným způsobem ze své vlastní vůle nahlížet tam, kam by za běžných okolností jeho vědomí dosah zatím nemělo. Z čehož vyplývá, že k tomu nebyl dobrý důvod. Že tyto informace v danou chvíli ke svému zdárnému vývoji nepotřeboval. Nebo že mu tyto informace dokonce mohly takový vývoj zhatit. Kromě toho při každém vymístění astrálního ducha z fyzického těla riskoval, že již nebude schopen se do něj navrátit, znovunavázat a pokračovat ve svém životě ve hmotě. Což by znamenalo vážnou nehodu v karmickém plánu, který pro něj byl vyššími duchovními silami Světla sestaven. Vlastně se to rovná sebevraždě.

Úskalí získávání informací od astrálních duchů

Duchové zemřelých jsou astrálním duchem člověka, který byl oproštěn od své poslední hmotné schránky. Mají proto jasnější vnímání než člověk 2. typu ve hmotě, mají v této podobě otevřené vědomí. Ze vzájemných kontaktů proto lidé pochopili, že mohou od nich získat informace z duchovního pozadí světa, které jim nejsou běžně k dispozici. A takové propojení se jim proto zdálo výhodné. Chtěli se tímto způsobem dostávat k informacím, jejichž znalost by jim přinesla nějakou výhodu ve hmotě. Ovšem, málokdo z nich si uvědomoval, že takto získané informace měly mnohá úskalí:

 

Astrální duchové v posmrtné dimenzi jsou karmicky vyčištění a zharmonizovaní pouze do bodu, do jakého se dokázali dostat ve svém posledním životě. Ani se zde dál čistit nemohou. Jejich frekvenční dosah, tedy informační nadhled, je proto omezen vnitřní čistotou a ani se zde nemůže dále zásadním způsobem vyvíjet!

Posmrtná sféra neslouží ke karmické očistě, není pro ni vybavená. Je zařízená pro úschovu a regeneraci, odpočinek. Můžete si to představit jako noclehárnu a čekárnu. Karmická očista a světelný vzestup probíhají bezkonkurenčně nejlépe v podmínkách života v hutné hmotě.

Duchům se v posmrtné sféře dostane pouze určité omezené možnosti přijmout informace, kam má jejich vývoj obecně směřovat a jakých chyb se dopustili ve svých předchozích existencích, zvláště té poslední. Pokud však celková vnitřní harmonie a čistota ducha není dostatečná, člověk ty informace stejně není schopen vnitřně přijmout a plně pochopit a po sestupu do hmoty navíc vše zapomíná. Takže jediný zásadní význam má příprava podmínek dalšího hmotného života, aby jej okolnosti co nejvíce tlačily k duchovnímu probuzení.

Je dobrý důvod pro důkladné oddělení posmrtné sféry od hmotné roviny

Posmrtná dimenze je jasně oddělená od světa, ve kterém žijeme. Není to náhoda, je pro to dobrý důvod. Za běžných okolností s ní kontakt udržovat nemáme, protože se tím narušuje optimální plánovaný běh událostí, světelná evoluce. Způsobují se energetické a informační nežádoucí stavy. Průsak informací, které nemají být k dispozici v daném čase, dané osobě nebo obojí. Nebo nejsou dostatečně pravdivé. 

 

Navíc při pokusech o komunikaci s duchy zemřelých vznikají nebezpečí, která jsou již naznačena výše. Napojení se na jiné entity, často zakamuflované. Skryté i otevřené úpisy, nedobrovolné poskytování vlastních energií k účelům, o nichž vysávaný člověk nemá ani tušení. A konečně i případné výsledné započetí aktivní spolupráce s Temnými silami.

Člověk 2. typu na vzestupu má jiné možnosti pro získání kvalitních informací

Pro získávání kvalitních a aktuálních informací má člověk 2. typu jedinečné předpoklady, které se mu otevírají na světelném vzestupu, zvlášť pokud je tento vzestup stabilní a dostatečně rychlý. Za takových podmínek Spojené Síly Světla vedoucí nyní vývoj zařídí, aby dostal formou duchovní komunikace i nejrůznějších hmotných impulsů vždy včas právě ty informace, které ke svému optimálnímu světelnému vývoji potřebuje. Na to se může spolehnout.

 

Tyto čisté síly Světla jsou totiž nejen eticky na výši, mají patřičný nadhled, ale je přirozeně i v jejich zájmu, aby každý dostal ve správnou chvíli potřebné pravdivé informace. A to jsou právě zásadní rozdíly oproti obvyklé praxi v minulosti.

Pro úplnost je nutno dodat, že zcela výjimečně, a pouze pokud to tak zařídí oprávněné Síly Světla vedoucí vývoj, se určité užitečné informace z posmrtné roviny dostat mají a mohou k někomu ve hmotě i dnes. Typicky pro rodinného příslušníka (relativně) nedlouho zesnulého člověka. Stává se to v okamžicích, kdy je taková informace nutná pro rozuzlení a pochopení určité situace a jinými způsoby by se k danému člověku ve hmotě dostala příliš pozdě nebo by jí z úst někoho jiného neuvěřil. 

© Marie Mejdrová, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 230
  • 28
  • 18
  • 20
  • 36

Celkový počet hlasů: 332