Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo

Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo

Marie Mejdrová Vloženo 19.2.2010
Marie Mejdrová

Komunikace ze 14. a 29.6.2009

     Magie bývala hlavním dorozumívacím prostředkem mezi jednotlivými sférami a bytostmi Světla i mezi Silami Světla a Silami Temnoty. Používání magie bylo jako přesilová hra, která nebyla založena u Světla na čistých schopnostech, na tom, čím se Světlo mělo odlišovat, vydělovat od Temnoty. Ale na podvodu, na obcházení řádu Světla, kterým magie je. Trvalo celé věky, než se začalo ve vyšších světelných duchovních sférách tušit a později jasně chápat, že používání magie je bludný kruh, který nikam nevede. Že nejen pokud chceme definitivně zvítězit nad Temnými, ale i pokud chceme vůbec přežít, musíme nalézt radikálně jiné metody.

    Založit svoje trvale úspěšné tažení na nějakých svých vlastnostech, které jsou charakteristické právě a jen pro čisté Světlo. Protože právě v nich je ukryta síla Světla a potenciál vzestupu a rozvoje, zrovna tak jako jeho bezpečí. Světelné struktury lze ochránit jen tak, že budou vytvořeny takovým způsobem, aby se do nich nic temného, vadného, vychýleného, nemohlo nepozorovaně dostat, aniž by to spustilo poplach, imunitní reakci. Používání magie však touto zárukou není…

    Magie bývala po celé věky společnou metodou plnění duchovních úkolů jak z pověření od Sil Světla, tak i z pověření od Sil Temnoty. Proto docházelo k tak snadnému překlopení světelného úkolu do temného. Proto docházelo k tak snadným zradám a přechodům světelných bytostí se speciálními úkoly k Temnu. Při plnění podobných úkolů neměla strana Světla používat nic, co by mohlo být zneužito Temnem. Žádnou společnou metodu, obdobné postupy, tytéž rituály.

    A protože Světlo používalo magii, co se pak stalo? Magie měla uskutečnění světelných úkolů podpořit, posílit. Místo toho je však katastrofálně oslabila. Protože byla prvkem, který současně používaly Temné Síly, a kterým se tak snadno vytvářelo navázání na Temné Síly. Rychlé zkratové propojení vycházející z faktu, že magie je přehmat proti světelnému řádu. Přehmat, který představuje manipulace s energiemi, předbíhání přirozeného procesu, neoprávněný zásah do zákonitostí Přírody a Karmy.

© Marie Mejdrová, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Diskusní téma: Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo

Datum 24.02.2010

Vložil LK

Titulek Bojovníci za "Pravdu a Světlo!?????"

MM: Magie bývala hlavním dorozumívacím prostředkem mezi jednotlivými sférami a bytostmi Světla i mezi Silami Světla a Silami Temnoty. Používání magie bylo jako přesilová hra, která nebyla založena u Světla na čistých schopnostech, na tom, čím se Světlo mělo odlišovat, vydělovat od Temnoty. Ale na podvodu, na obcházení řádu Světla, kterým magie je. Trvalo celé věky, než se začalo ve vyšších světelných duchovních sférách tušit a později jasně chápat, že používání magie je bludný kruh, který nikam nevede. Že nejen pokud chceme definitivně zvítězit nad Temnými, ale i pokud chceme vůbec přežít, musíme nalézt radikálně jiné metody.
LK: Magie nikdy nebyla a nebude dorozumívacím prostředkem! Magie je nauka, soubor prostředků, které vedou k možnosti se Vědomě posouvat po žebříku Světel ke Světlu, to je ke Zdroji. Zdroj je zde jednoznačně Stvořitel. Žebřík Světel, je schématicky vyjádřený Strom Života a Světlo/Světla jsou zde Sefiroty. Znalost a používání Magie, dává možnost nestát nahý v trní života a čekat kdo nebo co mne popožene dál, abych se vyvíjel….!!!
Představy autorky vtěchto řádek a nesmyslných výroků, si vůbec nedokáže ani představit o čem hovoří. Všechny hierarchické systémy našeho Univerza……. a i celého 11.Vesmíru, jsou řízeny bytostmi – prainiciátory (mohli bychom to převest na Akademiky) všech možných okultních oborů. Toto jsou opravdoví Strážci Světla!!! Střeží opravdové znalosti před nepovolanými, tj. před těmi co neprošli osobním vývojem do požadované úrovně, aby jim mohli být svěřeny znalosti, které by mohli škodit ve vývoji jednotlivců i celého lidstva.
MM: Založit svoje trvale úspěšné tažení na nějakých svých vlastnostech, které jsou charakteristické právě a jen pro čisté Světlo. Protože právě v nich je ukryta síla Světla a potenciál vzestupu a rozvoje, zrovna tak jako jeho bezpečí. Světelné struktury lze ochránit jen tak, že budou vytvořeny takovým způsobem, aby se do nich nic temného, vadného, vychýleného, nemohlo nepozorovaně dostat, aniž by to spustilo poplach, imunitní reakci. Používání magie však touto zárukou není…
LK: Každá vlastnost je určitou kvalitou- projevem Vědomí, které je tvořeno (ovlivňováno) impregnovanou (naprogramovanou) Kvantitou, což je energie. Pokud nejsme schopni své energie nejen znát, ale i harmonizovat z hlediska vyváženosti, ale i kvality a množství, nejsme nic než stéblo trávy ve větru. Dosažení tzv. „ČISTÉHO SVĚTLA“, znamená především spojit se a identifikovat se především se svým skutečným JÁ, což je tzv. NIJ (Nejvyšší individuální Já) nebo také jinak se svým Božským“ JÁ JSEM“a být pokud možno trvale ve stavu Božské Přítomnosti (BP) v normálním Vědomí ve 3D.
Požadavek vytvářet „světelné struktury“ bez asistence Kristovského a Božího Vědomí v Duchu, je přinejmenším absurdní. Pokud toto Vědomí začnete dosáhovat a nejste schopni TVOŘIT, tak Vás Kristovská úroveň a Boží úroveň začne stejně úkolovat nebo blokovat, aby jste dohnali to co jste promeškali….. , protože Vás dál již nepustí !!!
MM: Magie bývala po celé věky společnou metodou plnění duchovních úkolů jak z pověření od Sil Světla, tak i z pověření od Sil Temnoty. Proto docházelo k tak snadnému překlopení světelného úkolu do temného. Proto docházelo k tak snadným zradám a přechodům světelných bytostí se speciálními úkoly k Temnu. Při plnění podobných úkolů neměla strana Světla používat nic, co by mohlo být zneužito Temnem. Žádnou společnou metodu, obdobné postupy, tytéž rituály.
LK: Být pověřován Silami Světla mohl a může být jen ten, kdo je skutečně připraven pro specifické úkoly a mise. Ten kdo byl a je pověřován, je vždy patřičně vybaven nebo je dodatečně dovybaven pro tu kterou úlohu má plnit! Druhá strana nikdy nikoho nevybavovala, protože ji stačilo a stačí aby lidé svou pokřivenou výbavou svých charakterově-volních vlastností byli snadno ovladatelní a manipulovatelní. To, že za nějaké přísliby rádoby mocí a schopností, krátkodobě byli zálohováni, ještě neznamená, že byli něčím pověřováni. Druhá strana má ráda získané lidské služebníky, kteří jim spadnou po skončení dohodnuté doby snového žití do jejich jurisdikce. Proč? Je to jednoduché, Druhá strana na rozdíl od našich lidských zaslepenců zná potenciál plnohodnotného lidství a ráda jej pak u svých zajatých služebníků využívá pro své účely.
Poslední možnost argumentace je generalizovat! Jinak i Druhá strana má své úkoly od Stvořitele a to je přezkušovat (pevnost, stálost, odolnost, víru, moudrost a atd.). Jsou Ti co přezkušují přímo v praxi, je potřeba je respektovat bez povyšování se nad nimi. Mít vše Stvořené v úctě, jako dílo Boží, je nezbytností a může opět jen ten kdo aktivně stoupá po žebříku Světel a účí se z poznaného….!!! Vymýšlet nové cesty po přesně a jasně nadefinované konstrukci Žebříku, je to vymýšlení NOVÉ VZPOURY proti Božskému Řádu. Pokud polezete nebo budete chtít lézti jinudy než máte možnost výběru, stavíte se na stranu klipotických sil.

MM: A protože Světlo používalo magii, co se pak stalo? Magie měla uskutečnění světelných úkolů podpořit, posílit. Místo toho je však katastrofálně oslabila. Protože byla prvkem, který současně používaly Temné Síly, a kterým se tak snadno vytvářelo navázání na Temné Síly. Rychlé zkratové propojení vycházející z faktu, že magie je přehmat proti světelnému řádu. Přehmat, který představuje manipulace s energiemi, předbíhání přirozeného procesu, neoprávněný zásah do zákonitostí Přírody a Karmy.
LK: Kdo to říká a z jakého titulu? Má nebo mají Ti kdo to říkají vůbec Právo na tyto Soudy a Hodnocení ? Mohu říci obligátně „Domnívám se , že ne.“, ale Já říkám : „Vím že NE!“ Jsem proto arogantním, prootže jasně a zřetelně říkám co VÍM. Jsem služebníkem „TEMNA“, protože na rozdíl od těch co si jen myslí že vědí to skutečně VÍM? Používám základní znalosti s práce s energiemi, zákony Mikrokosmu a Makrokosmu ve své praxi k vlastnímu zdokonalení, pomoci potřebným jako jsou jednotlivci, ale i některých aspektech celému lidstvu, podle toho co je dovoleno, protože nikdo to za nás neudělá. Buď budeme neustále „tříbeni“ různými kataklizmaty, jako výsledek našeho chování a nebo se budeme Vědomě sami tříbit a růst ! Ti Starší a pověření různými misemi pomáhají zabezpečit hladké tříbení. Někdy jako akt milosrdenství na základě vyprošené Milosti, je umožněno vyčistit od astrálních a mentálních Výpotků lidí životní prostor zde na planetě Zemi, ale nejde to do nekonečna a pokud budete Vy a Vám podobní plodit to co jsem nazval v předešlém , budou muset bez pomoci lidé v tomto marasmu žít a přežívat. Oslabujete koncentraci, respektive snažíte se oslabit koncentraci a Vědomí lidí. Vedete je k pasivitě, protože jim impregnujete do mysli strach z opravdového Vědění. Neoprávněné zásahy děláty Vy a Vám podobní, protože umrtvujete Vědění a tím i Ducha ve všech vyšších aspektech!

Celý článek s komentářem najdete na našich stránkách www.rahunta.cz pod názvem "Neohrožení bojovníci , bez bázně a hany za „skutečnou“ PRAVDU a SVĚTLO"
 

Datum 25.02.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Bojovníci za "Pravdu a Světlo!?????"

Pane Kováči, Příspěvek, na který reagujete, se nachází v rubrice „Duchovní komunikace“. Duchovní komunikace nepředstavuje vlastní názory autorky, ale jde o přenos informací od určitých světelných struktur. V duchovní komunikaci obvykle nejde o popis detailů, ale o přenos důležitých klíčových myšlenek, principů pro dnešní dobu. V tomto smyslu je potřeba sdělení z duchovní komunikace brát. A teď k věci. Tato komunikace přináší tři hlavní nosné myšlenky.
1) Magie je prvek, systém, společný straně Světla a straně Temna. Proto se používají pojmy „bílá magie“ a „černá magie“.
2) Magie byla v minulosti mnohokrát zneužita proti straně Světla.
3) Aby se to neopakovalo, je potřeba, aby strana Světla vytvořila metody fungující jen a jen pro Světlo, kterých nelze proti Světlu zneužít.
Toto jsou nosné myšlenky textu a k těm jste se mohl vyjádřit. Ani jednu z nich jste nedokázal svými „argumenty“ popřít. Chcete snad tvrdit, že magii používá jenom Světlo? Chcete tvrdit, že magie nebyla nikdy zneužita proti Světlu? Chcete tvrdit, že myšlenka najít metodu, kterou nebude možné proti světlu zneužít, je stupidní myšlenka? Místo toho kucháte text, diskutujete k jednotlivým slovům a slovním vazbám. Rozebíráte nepodstatné jednotlivosti a přitom si nevšímáte podstaty klíčových myšlenek. Snažíte se vytvářet dojem, že jednoduchá sdělení jsou složitými, nejasnými, komplikovanými. A navíc vytváříte dojem, že dobrý pracovník Světla nikdy neselhal.
Chcete-li se vyjádřit k takové komunikaci, doporučuji příště pro Vás najít klíčové myšlenky komunikace a k nim vyjádřit zřetelný a jasný postoj. A ne utápění se v detailech, rozborech slovních vazeb, přívlastků, jednotlivostí. Nezaujatý člověk bude to Vaše vnímat jako intelektuální rozbor. A to přece není zrovna metoda typická pro duchovní činnost.
A ještě další věc. Podrobovat drtivé kritice autorku za to, jak napsala přijaté sdělení? Ano, můžete jí vytknout, chcete-li, že její přenos je zkreslený, jestliže se cítíte být nad ní tak vysoko. Nebo že vysoký světelný zdroj, se kterým komunikovala, jste Vy identifikoval jako špatný. Ale vyčítat autorce, že v duchovní komunikaci napsala to a to, jako kdyby si to sama vymyslela? A hodnotit duchovní sdělení intelektuálním rozborem? To jsou přece metody skeptiků. To už opravdu nevím, co dalšího bych k tomu dodal.
Navíc, 16.2. ve Vaší reakci k mé duchovní komunikaci jste přece napsal: "Na Vašich stránkách už nebudu diskutovat nad tím, co napíšete." ???
Jiří Novák

Datum 25.02.2010

Vložil LK

Titulek Budu o tom co jste napsal přemýšlet :-)

Pokud je to Komunikace s "někým", neměla by být představena druhá strana této vedené komunikace? Nemyslíte pane Nováku, že zde až příliš lidským způsobem probíhá komunikace(jeví se to tedy, že je zde někdo až příliš zaujaty v tomto případě magií?!)?
Opravdu ten-ti, se kterými paní MM komunikuje, je bytostí- autoritou toho čemu říkáte Světla? Moje zkušenost z komunikace s duchovními bytostmi, či autoritami, probíhá podstatně jinak....! Nikdo neříká co je dobré a co není dobré, protože by se protivili zákonům Stvoření a svobodnému vývoji.
Magie není ani bílá a ani černá, jen použití v konečném důsledku může být polaritní, ale to jsem vám říkal už kdysi!!! Pokud pracovník světla dosáhl přímého spojení se svou Božskou podstatou, tak mohu naprosto jistě říci, že NE!!!
Je mi líto , že nechápete základní zákony a zákonitosti 11.Vesmíru a jeho prapodstaty celého Stvoření! Kdyby jste to chápal, tak by jste již dávno z toho co jsem Vám napsal na mnoha místech sám odvodil co vám tzv. vyčítám a co je potřeba pochopit, aby jste nedělal zbytečné chyby!!! Nejsem váš nepřítel jak jste ve svém přesvědčení to pln! Na některé věci musíte dojít sám, mohu vám dát směrníky, značky a lehké návody, ale nemohu vám dát vše polopaticky. Nic by jste z toho neměl a byl by jste postaven před hotovou věc, následně pak před Zákon Musu bez možnosti svobodné vůle a rozhodování. Takže prosím neříkejte když nevíte a nechápete formu a metodu toho co je vám sdělováno, že je to stupidní a rozplizlé(nejasné neurčité , nezformulované atd.). Osobně si myslím, že paní MM hovoří se svou vlastní Myslí a ne z nějakou světelnou bytostí... je to dostatečně jasně vyslovený postoj? Je až tak na tomto postoji ten mnou "zdrcující" kritický článek jako odpověď mimo realitu? Jinak technická poznámka, bylo by asi na místě docela jasně napsat, že dne toho a toho byla přijato toto sdělení od toho a toho tím a tím! Pokud to tak není, bude většina myšlenek považována jako projev lidského autora!
Pokud by toto sdělení bylo od skutečné Duchovní bytosti a ještě k tomu Sil Světla, bylo byto naprosto jasné i beze slov!!!
Cítil by to každý!!! Na to člověk nemusí být speciálně školen aby to vycítil....!!! Toto však není od žádné skutečné duchovní bytosti. Je mi to líto, nejsem skeptik tak jak mne značkujete, jen nejsem naivka, která uvěří každému, protože sama nemá možnosti prověrky a kontroly. To co vám píši zkuste už konečně vzít jako myšlenky a rady jednoho z Bratrů na CESTĚ, budete mít o starost méně, zda je to útok nebo jenn přátelsky vyslovená Pravda, podle které se mužete i nemusíte řídit, protože každý z nás je strůjce svého Osudu a Života.
LK

Datum 26.02.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Budu o tom co jste napsal přemýšlet :-)

Víte co? My budeme pokračovat v tom, co děláme a co dobře funguje. Až asi tak v 16. - 18. článku vysvětlím, v čem je pohled Staré duchovní cesty na strukturu Stvoření nesprávný. Pak budete mít větší šanci pochopit, o čem to vlastně mluvíme. A možná pochopíte, že se pohybujeme nad tím Vaším 11. Vesmírem. Z našeho pohledu je zbytečné uvádět jakési lidské označení sfér Světla, se kterými komunikujeme. Nebo dokonce číslo, kolikátá je to sféra nad naším Vesmírem. Pohybujeme se totiž úplně jinde, než jsou prostory a dosahy Staré duchovní cesty. Nepotřebuji od Vás žádné směrníky. Máme dost dobrých impulsů, kterými se řídíme, ale ty Vaše k nim rozhodně nepatří.
Z toho, co píšete, jak vystupujete, a jaké energie tyto Vaše výtky doprovázejí, dokážu jednoznačně rozpoznat, zda jde o útok nebo "jen přátelsky vyslovenou Pravdu". A pokud jde o magii, napsal jsem přece v 10. či 11. článku, že o ní napíšu text. Takže Vaše upozornění je zbytečné.

Datum 28.02.2010

Vložil LK

Titulek Re: Re: Budu o tom co jste napsal přemýšlet :-)

Vážený pane Nováku, ještě do této doby jsem vás měl snahu brát vážněji než jste si zasluhoval, díky tomu co jste plodil za pokřivenosti, ale po tomto vašem expose Vás nyní beru za duchovního slepce,(bez urážky), protože je vidět, že vaše touha být výše a dále než Vám přísluší, je nezměřitelná. No co se dá dělat, když nechápete ani základy Bytí , kde jeden Krystal = jeden směr a tedy jeden Vesmír a těch směrů je 12(ani o jeden více a ani o jeden méně). Každý Energetický Krystal prvního projevu Prvotního Stvořitele= Stvořitel Všech Stvořitelů začátkem i koncem Projeveného, pak je "jen" Neprojevené. Není nic kromě 12-ti Vesmírů v Projeveném! Všechny ostatní Vesmíry a Stvořitelé se učí z 11.Vesmíru a od 11. Stvořitele, který byl ustanoven jako Nejvyšší autorita nad ostatními před Stvořitelem Všech Stvořitelů. Takže opravdu je jasné, že nemám ani potuchy s kým by jste se mohl spojovat nad tím co je Jediným, Vším a Absolutním....!!! Takže právě proto jste pro mne duchovní Slepec bez bílé hole, který ale říká že vidí. Věřím , že vidíte, ale jen vlastní bludy generované vaší Myslí, které vydáváte za Nové Světlo. Kéž by Vás toto vaše NS přivedlo bez zbytečných duchovních zranění ke SKUTEČNÉMU!!!
Je mi Vás opravdu líto, ale každý si vybírá svou cestu a Vy jste si vybral, takže to budeme respektovat, jen si pak nestěžujte, že jste nebyl upozorněn, protože jsem to udělal několikrát. Byl bych nerad, kdyby se něco "náhodou stalo" a vymýšleli by jste , že to bylo příčinou černomagických útoků!!! Nikdo ze strany skutečného Duchovna po Vás ani nehlesne nežádoucím způsobem. Já osobně se budu modlit a prosit za Vaše skutečné osvícení a prohlédnutí. Kdyby jste mne požádal dříve než po tomto vašem prokazatelném pěstovaném Slepectví, byl bych schopen LK cestou skutečné "abisheky", vám poskytnout opravdové pochopení o co ve skutečnosti jde, ale nyní už je tato cesta prozření z mé strany zavřena. LK

Datum 25.02.2010

Vložil LK

Titulek Magie

Můžu vás požádat pane Nováku o váš osobní názor a definici co je Magie v krátkém a jasně strukturovaném článku? Bylo by jistě přínosné pro všechny strany a možná by pak bylo vše lehčí jak pro nás , tak i pro vás vědět v čem jsme za jedno a včem se rozcházíme.....
Snad vás tím až tak neodvedu od vašeho záměru a práce na něm. Předem děkuji. LK

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Re:Magie

Obávám se že budete čekat marně. Magie je podle pana Nováka účinný strašák, jímž manipuluje mysli svých následovníků. Pokud čtete jeho texty pozorně a máte o magii jakés-takés ponětí, poznáte že ji využívá velice často, jenže jí tak neříká. Odvolávat se na Světlo je sice pěkně znějící fráze, ale za tím světlem může být schován i Luci-Fer.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Re:Magie

Na rozdíl od vás doporučuji zásadně druhým to, co sám dělám. Rozpor je však jasně patrný mezi vašimi slovy a tím, jak se sám chováte. Takže opět – hledáte chybu někde jinde, než ve skutečnosti je. Co kdybyste začal u sebe?