Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Světelné sféry prosí další bytosti – komunikujte s námi

Světelné sféry prosí další bytosti – komunikujte s námi

Věra Talandová Vloženo 16.4.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace 24. – 26.2.2012

První napojení na novou sféru je vždy nejtěžší

VT:  Síly Světla, jsem připravena zapsat informace. (Duchovní komunikace z 24.2.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Vnímáš sílu místa, ve kterém se nacházíš. Tvoje vyladění, otevřenost ve spojení s touto silou – to je ideální kombinace pro přijetí komunikace (samozřejmě i pro jiné věci).

Vnímáš velmi zvláštní energie a zatím je nemůžeš nikam zařadit, ani nevíš, od koho pocházejí.  Přidávám se já, Slunce, Planeta a podporujeme tě v zachycení této komunikace. Není to sféra, není to bytost, nemůžeš to pojmenovat. Vnímej zatím energie. Je to velmi intenzivní Světlo. Vnímáš ale, že Sféra Prvotního Světla to není. Nejsou to ani paprsky od Slunce, přestože vykoukly skrze husté mraky a zasvitly ti na papír. Toto Světlo pochází z velké dálky. Teď se ti trochu vzdaluje. Něco tě rozptýlilo. Avšak pokoušej se o toto spojení. Je „to“ připravené napojit se na některou bytost NDC. Toto první napojení je vždy důležité. Další kontakty už jsou potom snadnější. Ode mne vše.“

VT: Děkuji.

Každou komunikací získáváte napojení na čisté energie

Sféra Prvotního Světla: „Tady Sféra Prvotního Světla. Vysoké světelné energie už jsou v tvé blízkosti, jsou na dosah. Jdi ještě jednou do Přírody a zkus se znovu vyladit. Potom se ke komunikaci vrať.

VT: Jsem zpět. Je neuvěřitelné, že se tak husté mraky protrhaly a svítí Slunce. Venku mě napadl název Prasvětlo.

 

Sféra Prvotního Světla: „Tady znovu Sféra Prvotního Světla. Může být takovýto název. Pokud bytost přijímá komunikaci, tak vždy tak, jak se sama vyjadřuje, jaká slova používá. Proto i komunikace o stejné záležitosti je různými bytostmi zaznamenána s jinou slovní zásobou. Podstata se nemění.

Jeden z příkladů. Ozvaly se ti například sféry: já, tedy Sféra Prvotního Světla, Sféra Prvotní Čistoty, Sféra Prvotního Tvoření. V době příjmu jsi hledala vhodné slovo, jak impulz převést. Napadlo tě slovo absolutní – Sféra Absolutního Světla, Sféra Absolutní Čistoty a Sféra Absolutního Tvoření. Sama jsi vnímala slovo absolutní jako ne úplně nejvhodnější. Ale jiné tě nenapadlo. Ostatní bytosti NDC vnímaly tento impulz jako prvotní. Což nejlépe odpovídá energiím v těchto sférách. Ty jsi toto slovo neměla ve svém slovníku, tudíž jsi ho nemohla použít.

 

Spolupráce i v oblasti duchovní komunikace je vhodná. Doplňujete se, někdy můžete najít vhodnější pojmenování. Vnímat další impulzy. Informací je mnoho. A čím víc vás bude komunikovat, tím víc informací získáte. To prospěje vašemu vzestupu. Navíc každou komunikací získáváte přímé napojení na čisté energie. A to je pro vaši bytost nesmírně blahodárné.

 

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.

Nejsou-li energie člověka dostatečně stabilní, nemůže vzniknout delší komunikace

VT: Prasvětlo, mohu se s tebou spojit?

 

Prasvětlo: „Jsem v tvé blízkosti. Naše energie se dotýkají, laškují spolu. Dnes ještě tvoje energie nejsou tak stabilní, aby z toho vznikla delší komunikace. Jsou to vzájemné doteky energií.

Podstatné je, že bylo uskutečněno spojení. To usnadní další spojování mezi námi. I s ostatními bytostmi. A může se rozvinout komunikace. I moje energie jsou důležité při světelném vzestupu. Při světelném vzestupu jsou zapotřebí čisté světelné energie různých frekvencí. Doplňují se, umocňují svoje působení.

Vnímáš, že pro tuto chvíli je pro tebe ještě náročné udržet toto spojení. Končíme tedy.

Děkuji za tvoje vyladění, díky němuž došlo ke spojení s NDC."

VT: Také děkuji a těším se na další informace.


Na světelném vzestupu se otevírají stále nové obzory

VT: Prasvětlo, můžeme se spojit? (Duchovní komunikace z 25.2.2012)

 

Prasvětlo: „Ano jsme ve spojení. Ale stále ještě to není stabilní spojení. Je chvályhodné už to, že se lidským bytostem podařilo dosáhnout na moje energie. Už to je velký úspěch. Díky vysokému vyladění celé skupiny bytostí na světelném vzestupu bylo toto umožněno.

Je teď důležité, aby se na moje frekvence vylaďovalo co nejvíce bytostí, a příjem byl silnější a stabilnější. Potom bude možný přenos nových informací. Při těchto počátečních krátkých spojeních je komunikace v obecné rovině. Zatím se tedy vylaďuj alespoň takto. Je důležité každé spojení.  Mám pro vývoj ve světle mnoho co říci. A moje pomoc může být významná.

Děkuji za tvoje vyladění.

VT: Také děkuji.

 

Sféra Prvotního Světla: „I já pocházím z tohoto zdroje, na který se ti podařilo vyladit. Vám bytostem na světelném vzestupu se otevírají stále nové obzory, dosahujete svým čistým vyladěním stále výš. Tím vám přibývají nástroje k vlastní očistě, vyladění i vzestupu.

 

Je na každém z vás, co a v jaké míře využijete. Všechny Síly Světla touží aktivně pomáhat světelnému vzestupu. Ty, které již jsou součástí NDC. I ty, které teprve poznáte a vyladíte se na ně. Často vám připadá neuvěřitelné, že za tak kratičkou dobu trvání NDC (měřeno pozemským vývojem) se už pro vás otevřelo tolik nových možností, vnímáte tolik nových bytostí, sfér… To vše je stále jen začátek.

 

Nepolevujte ve své práci na čistotě a harmonii celého života

Pro vás je teď důležité nepolevit ve své práci na čistotě a harmonii tělesné schránky, energetického systému i celého života. Díky třem jednoduchým pravidlům – přirozená strava, cvičení Pět Tibeťanů a práce na čistotě svých myšlenek, slov a činů. Tato pravidla jsou jednoduchá, logická. Nikomu neubližují. Naopak prospívají všem. Nejen bytosti, která je praktikuje. Užitek z toho mají všichni, celý vývoj.

 

Přesto tuto jednoduchost a logiku pochopilo tak málo jedinců (měřeno lidstvem). A někteří z těch, co to pochopili, nemají dost odvahy, aby podpořili jediný možný vývoj, který může zachránit lidstvo. Vývoj založený na stoupání ve světle. Bez jakékoliv známky manipulace, ovládání, temnoty, magie. Pro ty méně odvážné připomínám, že mohou poprosit Síly Světla o podporu.

Světelné sféry prosí další bytosti – komunikujte s námi

Těm, kteří pochopili nutnost naprosto změnit směr pozemského vývoje, odklonit ho od pádu do temnoty směrem k světelnému vzestupu, bez jakéhokoliv prvku magie, těm Síly Světla děkují.

 

 A každá bytost na NDC vnímá jejich pomoc, podporu a spolupráci. Podmínkou je, aby si vypěstovala na tyto světelné energie vnímavost. A vylaďovala se na Planetu, Přírodu i ostatní Síly Světla, komunikací. Tato vnímavost podpoří u každé bytosti sounáležitost se světelným vzestupem Nové duchovní cesty. A umožní mu vnímat vlastní úkoly, které tomuto vzestupu napomáhají.

Ještě probereme lehkost u komunikací. Sama vnímáš, jak po počáteční ztuhlosti, jsi při komunikaci získala lehkost. A když se například nějaká sféra díky kontaktu s bytostí připojí k energiím NDC, po stabilizaci energií jde komunikace snadno. Je to jako hovořit s přítelem.

Včera a dnes ses přesvědčila, že přihlásí-li se entita s velmi vysokými energiemi, počáteční spojení je těžké udržet. Takto vysoké, čisté energie, které vycházejí třeba z Prasvětla, potřebují trochu delší dobu ke stabilizaci. A je důležité stejně jako u ostatních, aby se k této komunikaci připojily co nejdříve i ostatní bytosti.

My sféry jsme již dostatečně stabilizované. Přesto vnímáme, že by prospělo napojení většího počtu bytostí, aby i naše spojení sílilo. Potom by mohl nastat ten okamžik, že by naše impulzy začaly vnímat i bytosti, které nejsou součástí NDC. Občas se to stane, ale impulzy jsou velmi slabé na to, aby v bytosti zažehly větší touhu po světelném vzestupu.

Toto už se například děje u Přírody. Na tu se vylaďuje dostatek bytostí. A tak to je již umožněno.

 

Prosím další bytosti - komunikujte s námi! Pomáhejte tak zesílit spojení s novým vývojem nejen na Zemi. Je to velmi důležité!!

 

Bytost naplněná čistou energií je připravena na další vzestup

Sama vnímáš, jak při a po komunikaci je v tvém životě dostatek světelných energií. To potom má vliv i na větší vnímání každodenních drobností. Zda jsou etické, jaké energie obsahují. Co si s nimi počít, jak zareagovat. Prostě bytost vyladěná a naplněná čistou energií má všechny prostředky na to, aby mohla pokračovat ještě výš.

 

Tento vzestup ve světle není však o tom, co je dnes hojně rozšířené. Že bytost je naplněna láskou, na všechny ji vyzařuje - ( i na toho, kdo jí ubližuje), všude lásku posílá. To je pouhá manipulace s energií, násilí.

Pokud nám někdo ubližuje, je potřeba se eticky čistě bránit

Bytost naplněná čistou světelnou energií nebude milovat toho, kdo jí ubližuje. Bude se bránit etickým způsobem. Nebude násilím posílat svému nepříteli lásku (násilně, protože o ni nepožádal), nebude mu brát jeho úkoly. Nebude se s ním, pokud je to možné vůbec spojovat, ani energeticky.

 

Ani Příroda nestojí o to, aby jí bytosti skupinově, nebo jednotlivě posílaly lásku. Mnoho z těchto bytostí ani není v souladu s Přírodou. Nežijí tak, aby jí odlehčily, prospěly, aby jí pomohly očistit se. Nestravují se ani přirozenou stravou, ale využívají takovou životosprávu, která Přírodu naopak zatěžuje. A devastuje.

 

Přírodě nepomáhá umělá manipulace s energiemi při posílání „lásky“

Přírodě pomohou činy směřující k její očistě. Ne manipulace s energiemi při posílání lásky, ochrany a podobně. Tady bytosti páchají víc škody jak užitku.

 

Vnímám, že se chystáš do Přírody a to chválím. Tam je bytostem nejlépe. Pokud se bytost dokáže na energie Přírody vyladit, je tam doma. A tento domov jí poskytne vše důležité.

Tvoje včerejší a dnešní spojení s Prasvětlem posílilo i komunikaci se mnou. Spojuj se s Prasvětlem i v Přírodě, i když to nebude psanou formou.

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.


Prapůvodní světelné impulsy jsou z doby, kdy se Světlo rodilo

VT: Síly Světla máte pro mě informace? (Duchovní komunikace z 26.2.2012)

 

Prasvětlo: „Tady Prasvětlo. Spojení se podařilo navázat snadněji. Jakmile se na mé energie napojí více bytostí, mohu začít vyzařovat prapůvodní světelné impulzy na podporu světelného vzestupu. Tyto impulzy doplní a podpoří světelné energie tohoto vzestupu.

Tyto prapůvodní světelné impulzy jsou z doby, kdy se Světlo rodilo, vznikalo. Proto není jednoduché udržet spojení pozemské bytosti a tohoto Prasvětla. Zároveň z toho vyplývá, že úroveň světelného vzestupu Nové duchovní cesty je dost vysoká, když dosáhla na mé energie. A otevírá se pro vás mnoho dalších možností.

Teď vnímáš, že naše spojení zesláblo. Pro dnešek tedy ukončíme. Poděl se o tyto informace s ostatními bytostmi na NDC. Ať se toto spojení upevní. A může nastat delší komunikace. A mohu začít s podporou NDC svými energiemi.

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji. A moc si vážím spojení s tebou.

Některá sdělení vnímáte pocitově, ale nelze je převést do slov

Sféra Prvotního Světla: „Tady Sféra Prvotního Světla. Při spojení s Prasvětlem jsem vždy někde na dosah. I moje energie obsahují částečky Prasvětla. Já jsem jako sféra vznikla inspirací tímto Prasvětlem. Moje světelné energie jsou čisté a velmi silné. Jsi teď tak vyladěná, že bych ti mohla předat složení všech mých světelných frekvencí. I to, jak jsem na základě inspirace z Prasvětla vznikla.

Vše to jistým způsobem vnímáš, ale nejsi schopna to převést do slov. To se ti čas od času může stát. Budeš vnímat impulzy a nebudeš mít pro ně slova. Tím se netrap. Na některé informace ještě nedozrála doba, vše přijde časem. Něco budou schopny „přeložit“ ostatní bytosti. Daří se ti zachycovat signály různých nových sfér, entit. I to je velmi důležité a přínosné.

Pro dnešek děkuji za tvoje vyladění:

VT: Také děkuji.

© Věra Talandová, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 29
  • 18
  • 11
  • 19

Celkový počet hlasů: 233