Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59

Články IV: 50 - 59

50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I

Vysoká vnitřní čistota Ježíše jej předurčovala na rozšiřování a rozmnožování nesmírně čistých energií. Byl vybaven pro nenápadnou duchovní práci, nikoliv však pro zahájení otevřeného boje proti všemu temnému. Nepřirozené postupy, které byly během mise Ježíše naplánovány a propůjčení nejvyšší magie – to vše postupně přitáhlo zlo a temné síly. Dohled nad lidstvem 2. typu přebírají lidské Duchovní hierarchie. Navíc začínají přicházet razantní mimozemské zásahy. Manipulaci s lidmi na Zemi mimozemšťanům usnadňují jejich dokonalé technologie: schopnost projevit se ve hmotné nebo ve světelné zářivé podobě, i se stát neviditelnými, schopnost provádět božská zjevení a jiné zázraky, zesilování duchovní komunikace s nimi. Příprava na zrození Ježíše. Kam směřuje kazatelská činnost Ježíše. Začíná se rýsovat nebezpečí násilné smrti Ježíše. Tehdy vzniká plán, jak přežít veřejnou popravu.


50B. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista II

Příprava Plejáďanů na veřejné ukřižování. Náznaky neobvyklého průběhu ukřižování. Úspěšné zakončení ukřižování podle plánu – žijící Ježíš odnesen v kataleptickém stavu do skalního hrobu. Mimozemšťané zjišťují, že Ježíš z hrobu zmizel. Narychlo připravují náhradní plán. Je potřeba najít pádný důvod, proč se Ježíš nechal ukřižovat. Příprava na vytvoření projekce bytosti Ježíše. Situace se uzavírá předvedením Ježíšova nanebevzetí. Co se skutečně dělo s Ježíšem po ukřižování? Ježíš je temnými bytostmi unesen. Poté je mu vymazána paměť, takže po probuzení nemá tušení, kým je a co dříve dělal. Ve Španělsku se učí novému řemeslu. Začíná pracovat pro skupinu temných mágů. Ježíš pomohl dovést Černé bratrstvo k temné dokonalosti, aniž si byl vědom toho, co vlastně dělá. Co se dělo s Ježíšem po jeho skutečné fyzické smrti a jaká instituce jeho bytost na celé dva tisíce let uvěznila?


50C. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista III

Další informace o minulosti Ježíše, které se odkryly v roce 2011 při pobytu ve Španělsku. Duplikát temné části bytosti Ježíše v karmických vrstvách. Z karmických vrstev se vynořují zachované otisky částí duchovní bytosti Ježíše. I konečná fyzická smrt Ježíše byla neoficiální, tajná, skrytá světu. Zážitek z Madridu – setkání s neznámým člověkem, který věděl, co hledám. Proč je důležité zveřejnit kompletní informace o životě Ježíše? Pochopení a očištění období mise Ježíše je klíčové k rozmotání zauzlovaného vývoje v posledních 2000 letech. Ukřižování bylo pro Ježíše definitivním bodem zvratu. Ježíšova očista při pobytu na poušti. Úloha a postavení temného průvodce Ježíše. Další karmické čištění - Vesmírní lidé a mise Ježíše. Vesmírná manipulace na úrovni civilizací a planet má obrovské karmické dopady. Mnohonásobné vrstvy ovládání z doby života Ježíše překonávají veškeré očekávání.


50D. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista IV

Pojistka proti úplnému a nevratnému zneužití bytosti Ježíše. Výjimečnost bytosti Ježíše byla nakonec jeho zkázou. Konflikt sil, institucí, které usilovaly o duchovní vliv na Ježíše. Odkud pocházela bytost Ježíše? Jaké instituce usilovaly o vliv na bytost Ježíše? Jednoznačně nejsilnějším vlivem bylo působení Vesmírných lidí, kteří převzali řízení mise Ježíše. Horší deformací mise Ježíše to jen těžko mohlo za jiných okolností skončit. Temné síly dlouho neměly nástroje na kompletní ovládnutí celého vývoje. Problémem je i sestup dolů najednou přes mnoho úrovní světů. Jaká byla síla vlivů působících na Ježíše? Nepřirozené urychlování vývoje vychyluje člověka z rovnováhy. Zdroj a původ Ježíšovy magie. Dva oddělené magické systémy pro misi Ježíše - osobní Ježíšova magie a technologická přístrojová magie Vesmírných lidí. Zdrojem nepřiměřeného poklonkování umělým modlám je ideologie Vesmírných lidí.


50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V

Uvolnění Ježíše z duchovního vězení. Přirozené zrození několika částí bytostí Ježíše. Cokoliv bylo v rámci Staré duchovní cesty jménem Ježíše přeneseno do hmotné roviny Země, nebo co bylo jeho jménem předvedeno, schvalováno či prováděno, to vše byla sdělení či projekce pocházející ve skutečnosti od Vesmírných lidí. Nebo od jimi vytvořených a skrytě řízených umělých majestátů – počítačových napodobenin bytosti Ježíše. Jméno Ježíše se stalo zaklínadlem pro všechny. Symbol umučení a popravy nemůže být pro Světlo symbolem vítězství. Pomocí lží a kamufláží nelze budovat světelnou evoluci. Karmické dopady způsobu vedení Ježíšovy mise. Zdeformování původního učení Ježíše. Zdeformování samotného principu Karmy. Karma jako systém začala odporovat intuici i zdravému rozumu. Teze o výjimečnosti a nedotknutelnosti Božího syna umrtvily další evoluci lidstva.


50F. Reakce na diskusi k článku 50A o Ježíšovi

Uzavření diskuse k článku 50A o Ježíšovi a reakce na ni. Největšími argumenty odpůrců našich informací jsou citáty z Evangelií. Je ještě v dnešní době vůbec únosné, aby se jednotlivý člověk pasoval do pozice Karmy? Stálé opakování starého žádnou novou pravdu nepřinese. A přitom dnešní svět tuto novou pravdu potřebuje. Lidstvo se nachází v situaci hluboké duchovní a etické krize. Prožíváme období, pro které byla hrozba další katastrofy reálnou. Vyvést z toho nás může pouze zásadní změna vývoje. A aby k tomu mohlo dojít, potřebujeme nutně nové informace o minulosti i o tom, jak duchovní pozadí světa vlastně funguje. Komu jsou určeny naše webové stránky? Člověk v hlubokém pádu nemá možnost rozpoznat pravdu. Lidé v pádu jsou typičtí vyznáváním starých dogmat. Vědecký a duchovní skepticismus. Význam známkování našich článků - konfrontace vidoucích proti slepým.


51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I

Může smrt mučedníků vykoupit hříchy lidstva? Vznik mučednické legendy. Mučednictví je stále ještě vyzdvihováno jako cesta k vítězství pravdy a k posílení Světla. Mučednické mise ve skutečnosti neposilovaly světelný vývoj. Ani pravda nebyla mučednickou smrtí posílena. Nejznámější příklady mučedníků: Jana z Arku, Jan Hus. Mučednická smrt nikdy nebyla klíčem k dosažení vyšší duchovní čistoty. Skutečné důsledky mučednických misí pro stranu Světla. Drastické následky mučednické smrti pro samotného mučedníka – typické případy. Může být utrpení lékem pro člověka, jak se mnohdy tvrdí? Je šlechetné trpět za druhé? Drastické utrpení by už v duchovních a karmických záležitostech nemělo mít místo. Přebírat karmu nebo úkoly za druhé nevede dlouhodobě k dobrým výsledkům. Jak lze regulérně odpracovat alespoň část kolektivní karmy lidstva?


51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II

Stigmata jako Boží znamení? Energetické prověření dvou případů doložených stigmat. Příčinou stigmat byl přisedlý černý bratr. Příroda naznačuje, že některá první stigmata v historii si dotyčný svoji vysokou temnou magickou silou dokázal přivolat sám. Proč byla stigmata podporována? Novodobé mučednictví Jana Palacha a dalších. V čem je čin Jana Palacha jiný? Ani hmotně laděné mučednictví není vhodnou cestou k posílení pravdy. Takové činy však často výrazně zahýbají veřejným mněním. Z pohledu duchovní evoluce není žádné mučednictví doporučováno. Varianty mučednictví v jiných kulturách: Mučednický terorismus. Svatá válka podporovaná Vesmírnými lidmi. Japonská rituální sebevražda harakiri. Sebevražedné útoky kamikadze. Německé sebevražedné jednotky. Jaké duchovní síly jsou v pozadí drtivé většiny forem mučednictví? Čím byla inspirována sebevražedná upálení?


52A. Počátky budování křesťanské církve

Nové lidstvo zdědilo Planetu zanesenou zlem. Pravda o duchovním pozadí světa byla čím dál víc deformována. Hlavní světová náboženství jako pokusy vytvořit čisté duchovní směry. Čtveřice náboženství masově ovlivňuje žijící lidstvo. Z nich má právě křesťanství největší vliv na žijící populaci na Zemi. Skutečná Máří Magdaléna nebyla nevěstkou, naopak byla jednou z hlavních Ježíšových učednic. Evangelium Máří Magdalény podává nový pohled na apoštoly. Ježíšovo hnutí začíná řídit Máří Magdaléna. Petr se nemůže smířit s tím, že by Ježíš více důvěřoval ženě než apoštolům. Dvě větve raného křesťanství odpovídají dnešní čisté cestě a cestě magie. Z jakých poměrů Petr pocházel? Osobní vlastnosti Petra jej nepředurčovaly do vůdčí role. Důkazy mimořádné spolehlivosti Petra v Evangeliích nejsou. Proč tedy byl nakonec Petr vybrán do role vůdce? Událost, která vše změnila.


52B. Apoštol Petr se ujímá vedení křesťanského hnutí

Událost, která vše změnila. Neobvyklé jevy při oslavě svátku letnic. Božská zjevení a božské manipulace s počasím se opakují vícekrát v historii Země. Zázračné události vyvolaly masový příliv dalších zájemců - vznik nové církve. A tato církev od samého počátku získává i dostatečné finanční zázemí. Další zázračné schopnosti apoštolů. Nechybí ani demonstrativní drtivé potrestání. Stejná forma potrestání při putování Hebrejců pouští. Petr se ujímá role vůdce celého hnutí. Kteří apoštolové byli zpočátku oporou celého hnutí? Vesmírným lidem se však více hodí jako vůdčí bytost hnutí Petr. Vesmírní lidé se soustředí na další vedení Petra. Jak probíhá další život Petra pod vedením Vesmírných lidí? Ukřižování Petra mu dodává posmrtnou slávu – on je 1. papežem nové církve. Význam symbolu kříže Svatého Petra. Symbol každého hnutí může mít výrazný energetický vliv.


52C. Postupný odklon křesťanství od skutečné duchovnosti

Ženy jsou postupně zcela vytlačeny z veřejných funkcí. Naopak Petr se čím dál více vzdaluje původním čistým záměrům hnutí. Nepřirozeností je používání magie a postoj vůči sexualitě. Důsledky potlačení ženské větve křesťanství. Další evoluce Máří Magdalény a Petra. V dnešní době probíhá další karmické očištění z období Ježíše. Likvidace zárodečné buňky Černého bratrstva. Je možné se vrátit ke Světlu, i když člověk dlouho sloužil temné straně? Dnes už rozhodně všechny cesty nevedou ke Světlu. Blíží se čas konečného rozhodnutí pro každou bytost. Dobré úmysly již dnes nestačí na nalezení světelné cesty. Několik příkladů z karmického čištění na konci března 2012. Reinkarnace v křesťanství. Gnóze, kterou zavrhovala katolická církev. Odklon církve od skutečného poznání. Výsledkem odklonu od Ježíšova učení je plné ovládnutí církve temnou mocí.


53A. Temné pilíře křesťanství I

Podařilo se při budování křesťanství naplnit cíle Světla nebo spíše cíle Temnoty? Křesťanství jako stavba stojící na temných pilířích. Celkový charakter systému je určen tím, co bylo vloženo do jeho základů. První temný pilíř křesťanství - zdeformování původních přirozených dějů a postupů: 1A. Nepřirozené oplodnění Duchem Svatým jako znamení vznešenosti. 1B. Vzor nepřirozeného vztahu mezi mužem a ženou. 1C. Prožívání utrpení je vydáváno za vzor a vznešenou činnost. 1D. Nechat se obalamutit zázraky a dělat pak věci proti zdravému rozumu. 1E. Nepřirozené církevní svátky. Druhý temný pilíř křesťanství – církevní magie: 2A. Magická moc tří králů. 2B. Magie církevní mše, církevních pomůcek a svěcených pokrmů. 2C. Magický rituál původního křtu Jana Křtitele. 2D. Magie církevních aktů, kterými si církev postupně připoutává člověka. 2E. Stigmata – systém trýznění sebe i druhých.


53B. Temné pilíře křesťanství II

Třetí temný pilíř křesťanství – zásadní lži vložené do základů křesťanství: 3A) Vydání prohry za vítězství. 3B) Tvrzení, že ukřižováním Božské bytosti lze sejmout hříchy z lidstva. 3C) Tvrzení, že mučednickou smrtí mistrů zrozených ve hmotě se posiluje pravda. 3D) Předstírání práva karmicky rozvázat hříchy věřících. Čtvrtý temný pilíř křesťanství – magická síla umělých bytostí Otec, Syn, Duch Svatý a Hospodin. Umělá monstra s rozsáhlou energetickou silou. Služba Vesmírných lidí umělým monstrům. Rozhovor s Duchem svatým. Jaký je současný stav těchto energetických monster? Co všechno určuje celkovou sílu náboženství? V křesťanství lze jen těžko hledat zrníčka čisté pravdy. Lze toto nejrozšířenější světové náboženství obrodit? Lidstvo nutně potřebuje nastoupit skutečnou cestu za Světlem. Názor Planety a Přírody na budoucnost křesťanství. Závěr: Systém s temnými základy lze jedině zbourat.


54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5.dimenze

Knihy Jamese Redfielda mají zásadní přínos, i tento autor však převzal některé nesprávné teze Staré cesty. Myšlenka řídnutí hmoty zvyšováním frekvencí prolíná celou naší historií. Přitom převedení člověka do neviditelné podoby není pouhou fikcí. Cesta ředění hmoty je však cestou magie nebo mimozemské technologické magie. Pro dnešního člověka 2. typu znamená znásilnění jeho duchovní podstaty. Klíčem k odhmotnění je dostatečný stupeň fungování na živlové energie, tím však běžný pozemšťan nedisponuje a ani disponovat nemá. Údajná Kristova cesta, kterou Ježíš ve skutečnosti neprošel. Všeobecně rozšiřovaný pojem Kristovo vědomí je pouhou iluzí. Co říká Stará duchovní cesta o Kristově vědomí? Jaké jsou zásadní omyly podobných propagací Kristova vědomí? Hmotná rovina již v evoluci trvale zůstane. Co přináší zvyšování frekvencí světelných bioenergií hmotnému tělu? A co duchovní stránce člověka?


55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka

Cílem nové série článků je popsat duchovní pozadí fyzické smrti a nového zrození. Dva základní důvody, proč jsou teorie Staré cesty mimo skutečnou realitu. Příklad Hyperborejské civilizace a její selhání v minulosti. Srovnání s dnešní civilizací a snahami řešit naše problémy únikem do nehmotné sféry. Ve smyslu Staré cesty byl astrální duch skutečným středem bytosti člověka. Jeho úlohu však přebírá pro dnešního člověka 2. typu Vnitřní duchovní Já. Dva zásadní rozdíly mezi astrálním duchem a Vnitřním Já. Astrální duch jako záložní forma bytosti člověka 2. typu. Pozemský astrální svět a jeho obyvatelé. Negativní i pozitivní vlivy plynoucí z astrální roviny. Magické možnosti v ovlivnění astrálního světa. Lidské vášně a závislosti. Astrální cestování jako přežitek z minulosti a jeho rizika pro dnešního člověka. Proč živlové prostředí usnadňuje relaxaci? Jak je to s vhodností meditací pro člověka 2. typu?


55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka

Cílem tohoto článku je popsat duchovní procesy, které probíhají v pozadí fyzické smrti člověka. Pro člověka 2. typu je hlavním řídícím centrem jeho bytosti nikoliv astrální duch, ale Vnitřní duchovní Já. Dva zásadní rozdíly mezi astrálním duchem a Vnitřním duchovním Já. Astrální duch jako záložní forma bytosti, analogie s počítačovým programem. Úmrtí ve hmotném světě. Aktualizace astrálního ducha. Přechod do mezidimenzního tunelu. Jaké síly měly možnost zasahovat do procesu úmrtí člověka? Jaký je současný stav řízení procesů úmrtí? Pozemský astrální svět a jeho obyvatelé. Magické možnosti ovlivnění astrálního světa. Astrální cestování jako přežitek z minulosti. Zajatci Planety a jejich nepříznivé energetické působení na žijící bytosti. Orientace evoluce dnešního člověka na astrální svět je přežitkem. Příklad toho, že není radno vyvolávat vlivy z astrálu.


55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji

Dávné řízení vývoje na Zemi anděly Dhyany. Po pádu Atlantidy převzaly duchovní vedení lidstva Duchovní hierarchie. Jejich osudové omyly a nečisté metody duchovní práce. Nepřirozené zvýšení důležitosti astrálního světa. Duchovní centra nad Planetou i uvnitř Planety. Dnešní vývoj již probíhá bez vlivu původních Duchovních hierarchií. Rekapitulace předchozího života a její význam. Jakým způsobem je dnes řízena posmrtná sféra a procesy v ní probíhající? Nadzemský posmrtný svět. Způsob existence v posmrtném světě. Duchovní nadhled a síla tvoření v nadzemské sféře. Ráj posmrtné dimenze má i stinné stránky. Virtuální realita není skutečným životem a už vůbec ne evolucí. V posmrtném světě se evoluce zastavuje. Úkolem lidstva je stát se katalyzátorem evoluce Vesmíru a nikoliv povalovat se na pomyslném obláčku v astrální úrovni a opájet se iluzí vlastní dokonalosti.


55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy

Astrální duch se potřebuje energeticky vyvázat z právě dokončeného pobytu ve hmotě. Existují však okolnosti, které tomu účinně brání. Zajatci Planety. Bytost člověka zneužitá k posílení síly magického systému. Hromadný odsun civilizace do duchovního depozita. Dobrovolné vzdání se evoluce z důvodu vlastní pomýlenosti. Bytosti ovládané přímo v posmrtné dimenzi svými negativními schématy fungování. Instituce Pekla, Očistce a podsvětí. Očista a transformace čertů a Pekla. Kdo vytvářel instituce Pekla? Dnešní ovládání mezi blízkými osobami má obvykle své kořeny v dávné minulosti. Očistec a jeho původní poslání. Chycení astrálního ducha v podsvětí. A co sebevraždy dříve a v dnešní době? Žijící lidé někdy sami brání zemřelým v odchodu z tohoto světa. Také narušení fyzické smrti vede ke ztížení podmínek dalšího zrození. Co s lidmi, kteří se odmítnou v tomto životě karmicky čistit?


55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození

Dřívější zásadní chyby v plánování zrození nových bytostí: Zrození pouze části bytosti. Zrození kompozitní bytosti složené z několika dílčích částí více bytostí. Tlačení bytostí k mučednickým misím. Nevhodné karmické řešení dalšího vývoje jednotlivců i civilizace. Následky rozdělení bytosti, chycení oslabených zrozených bytostí na temnou stezku. Něco jiného je však vynucené rozdělení bytosti v zájmu další evoluce. Ovlivňování nových zrození mimozemšťany. Zrození mimozemských bytostí na Zemi z karmických důvodů, jejich zneužívání Vesmírnými lidmi. Příklady duchovní tvorby inspirované mimozemšťany. Nebezpečnost praktik parazitujících bytostí na příkladě konkrétního příběhu. Problémy dalších zrozených mimozemských bytostí. Umělá oplodnění prováděná mimozemšťany. Jednoznačně nejvíce zdeformovaly vývoj na Zemi zásahy mimozemských bytostí.


55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes

Příprava na nové zrození. Volba podmínek zrození. Vize zrození a Vize světa. Nové zrození člověka v dnešní době. Přechod k automatickému řízení nových zrození. Do zrození již nebudou mít šanci dostat se bytosti, které by chtěly i nadále prosazovat ve hmotě zvláštní schopnosti, privilegia, řízení dalšího vývoje z pozice magie nebo jiné zásadní okolnosti, které brání vzestupné světelné cestě člověka. V jakém časovém bodě začíná běžet procedura nového zrození? Umělé přerušení těhotenství a jeho možné následky. Jak je řízen růst nové bytosti a její formování? Postupné vytvoření systému vnějších energetických těl. Možnost napojení dalšího života. Které typy bytostí se v této době rodí na Planetě? Přechody mezi zemskou úrovní a posmrtnou dimenzí. Dřívější výjimky v překonávání oddělenosti hmoty a posmrtné dimenze. Spojení s lidskými duchy mimo hmotný život – spiritismus.


55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I

Kdo první uvedl termín indigové děti a kdo je v pozadí za vznikem celosvětového hnutí indigových dětí? Odvážná tvrzení týkajících se indigových dětí: Až 80% dětí se rodí s indigovou aurou. Jsou to nové bytosti pro Věk Vodnáře. Jsou karmicky čisté. Jsou na Zemi poprvé. Přinášejí nám nový vývoj. Jednotlivosti jsou v tomto případě vydávány za obecně platné jevy. Román Midwichské kukačky Johna Wyndhama a jeho poselství pro dnešní dobu. Co vše logicky vyplývá z předkládaných odvážných předpokladů o indigových dětech, kdybychom je přijali jako pravdu? Důsledkem těchto teorií je, že Země bude postupně obsazena jinými bytostmi. Planeta potřebuje pomoc člověka při zvyšování svých vibrací. Člověk je katalyzátorem evoluce Planety, vnější podmínky nejsou všemocné. Člověk, který se nedostal na světelný vzestup, vychází z celé řady zásadních omylů. Význam některých barev v lidské auře.


55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II

Vlna nových zrození po roce 1950 a po roce 2000. Komerční pozadí mnoha duchovních nápadů. Kdy jsou výdělky v duchovní oblasti oprávněné a kdy jde o pouhý byznys? Které typy bytostí se v této době rodí na Planetě? Jakým směrem by měla jít výchova dětí se zvláštními schopnostmi? Optimální pro děti je, když sami rodiče nastoupí vzestupnou světelnou cestu. Kolik nových dětí se vlastně rodí na Zemi? Odhad procentuálního složení nově zrozených dětí. Dva typy bytostí, které se rodí s neobvyklými schopnostmi. Zásadní rozdílnost přehmatů mimozemšťanů a andělů Dhyanů. Co nejvíce narušuje přirozený vývoj člověka v dnešní době: Masivní rozšíření temných energií. Všudypřítomné nepříznivé technické vyzařování. Nepříznivý vliv zatemněných ideových směrů. Rostoucí chemizace našeho života. Očkování. Další rozšiřování geneticky modifikovaných plodin. Volně šířené magické pomůcky a počítačové hry.


56A. Mužský a ženský princip tvoření

Začínáme nové téma: Partnerské vztahy a sexualita. Mužský a ženský princip v dávných textech. Pouze vyváženost mužského a ženského principu zajišťuje harmonii tvoření. V nehmotném světě jsou oba póly tvoření spojeny v jediný nedělitelný celek. Náš hmotný Vesmír jako sféra protikladů. Důležitost hmotné roviny v evoluci. Tři typy protikladů ve hmotné úrovni. Nesprávné pochopení povahy protikladů vede k mylným tezím o vývoji. Protiklad hmotné a duchovní části bytosti člověka ve hmotě. Zásadní rozdíl mezi fungováním bytosti v nehmotné sféře a ve hmotě. Mužský a ženský princip tvoření získal přechodem do hmoty dvojí podobu. Duchovní podoba principů - vnitřní muž a vnitřní žena. Hmotná podoba principů – oddělená pohlaví muže a ženy, potřeba rozmnožování bytostí. Nerovnováha mužského a ženského principu v křesťanské církvi. Nebo jako důsledek prostředí, ve kterém žijeme.


56B. Podoby mužského a ženského principu v historii Země

První varianta muže a ženy ve hmotě - nevýrazně odlišená pohlaví, zdánlivě oboupohlavní bytosti. Nedostačující partnerské pouto bez sexuality. Vzájemná touha po sexuálním spojení neexistovala. Potřeba stabilnějšího pouta mezi mužem a ženou. Vytvoření dokonalých partnerských párů podle dávných legend zdvojením původní bytosti. Jak bylo v minulosti realizováno toto zdvojení bytosti na dokonalý pár? Muž a žena jako opačné doplňující se póly. Posun k výraznému odlišení pohlaví. Dar sexuality jako vzájemné přitažlivosti. Jasnovidec Edgar Cayce o rozdělení pohlaví. Muž a žena, kteří jsou si určeni. Jaká je současná situace s těmito původně dokonalými páry? Setkání se svým protějškem nemusí vždy skončit partnerským vztahem. Pro prožití optimálního vztahu nemusí člověk čekat na svoji polovičku.


56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy

Partnerskou lásku zažehuje hluboký energetický soulad mezi mužem a ženou. V pozadí za sexuální přitažlivostí muže a ženy jsou bioenergie, kterými muž a žena na sebe navzájem působí, a které podněcují vzájemnou touhu. Jsou dva důvody pro přitažlivost muže a ženy: Opačná polarita v přijímání a vyzařování bioenergií, efekt vzájemné rezonance čaker. Sedm úrovní hlavních čaker člověka. Mohou mít dva lidé stejné frekvence odpovídajících čaker? Kdo má právo změnit naladění čaker na určité frekvence? Žena a muž, jejichž čakry vzájemně rezonují na všech sedmi rovinách, mají mimořádné předpoklady pro společný partnerský vztah. Zeslabená přitažlivost běžné dvojice muže a ženy. Jaké důsledky přináší opačná polarita v přijímání a vyzařování partnerů? Vznik uspořádaného silového pole partnerské přitažlivosti a jeho mimořádný vliv. Blahodárný vliv vzájemných tělesných kontaktů partnerů.


56D. Duchovní úloha pozemské sexuality

Tři základní typy bioenergií nezbytné pro fungování člověka – vitální, životní a informační bioenergie. Jiný pohled na bioenergie podle tří úrovní dokonalosti – vitální, životní a sexuální. Sexuální energie člověka doprovází všechny jeho sexuální projevy a prožitky. Rizika umělých oplodnění. Polarity vitální a životní bioenergie. Vícenásobná polarita sexuální energie. Poruchy sexuální orientace. Co všechno vyvolává přitažlivost v rámci partnerského páru muže a ženy. Příklady partnerských dvojic. Základní kvanta a struktury sexuální energie. Sexualita jako prostředek k duchovnímu vzestupu. Co se děje s mužem a ženou při sexuálním kontaktu? Sexualita podle vědců. Sexualita jako samostatná energetická výbava. Pronikání sexuality do duchovní roviny bytí. Kde vzniká sexuální energie a kde se hromadí? Také sexuální energie bývá dobrým soustem pro parazitující bytosti.


56E. Zdeformované postoje k lidské sexualitě dříve i dnes

Člověk jako katalyzátor evoluce Planety a Vesmíru. Probuzení skryté schopnosti neomezeného duchovního vzestupu se stalo základním problémem nového lidstva 2. typu. Sexualita je pro nás mimořádným bonusem navíc. Všeobecně rozšířený konzumní přístup k sexu. Sexistické reklamy. Veřejné propagování sexuality vede k sexuální nevázanosti. Samotný sex není dostačující k dosažení vzestupné světelné cesty. Sexuální věrnost už dávno přestala být v módě. Většina partnerských dvojic na Zemi spolu vůbec nemá být. Sexu příliš neposlouží ani další chemizace v podobě zázračných tabletek. Umělá údržba sexu - hormonální antikoncepce a pilulky pro muže. Tři příklady odmítání sexuality jako důsledek jejího zneužívání: Božské početí Ježíše, odmítnutí sexuality křesťanskou církví, panenská neposkvrněnost Jany z Arku. Vychýlená tvrzení propagující užitečnost celibátu na duchovní cestě.


56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality

Samotný sex k dosažení světelného vzestupu nestačí. Sexualita jen zesiluje tu situaci, ve které se člověk nachází. Sexualita tak může sloužit jako podpora světelné cesty i temné cesty. Tantra a nepřirozené využívání sexuality. Co je podstatou duchovního učení Tantry? Také Tantra představuje určitý druh magie. Deformování původního duchovního učení Tantry v západním světě. I Tantra obsahuje varování, ta jsou však nedostačující, protože neberou v úvahu objektivní existenci temných sil a dvou cest k vyšší duchovní pokročilosti, světelné a temné. Trojí rizika Tantry – je napojena na staré indické tradice hinduismu, nahrazuje přirozené životní pochody uměle vykonstruovanými cvičebními rituály, zesiluje tu situaci, ve které se člověk právě nachází, tedy i pád k temnu. Základním cílem hromadění sexuální energie je zapálit očistný impuls hadí síly.


56G. Sexuální energie a potřeba jejího uvolňování

Potřeba uvolnění sexuální energie v okamžiku jejího nahromadění. Sexuální aktivita působí jako podpora trvalého partnerského vztahu. A co když člověk nemá příležitost k sexu? Jak člověk snáší dlouhotrvající odloučení od stálého partnera? Nevyužívaná sexuální síla se utlumí, jakoby se uloží k zimnímu spánku. Sexuální energie souvisí s tvořivostí člověka. Na světelné vzestupné cestě získává i člověk bez partnera nové možnosti. Dnešnímu člověku nepřísluší ovládat duchovní energie svojí vůlí a vědomím. Uspořádané silové pole lásky účinek orgasmu zvyšuje. Vyjádření odborníků a Přírody k autoerotice. Sexem se člověk zaplétá na nejvyšších úrovních své bytosti. Na vzestupné světelné cestě zůstávejte i bez vztahu v klidu. Sex a hormony lásky, opilost láskou. Skutečná závislost na sexu. Sex a karmická očista. Tři energetické dary Stvořitelů – životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí, jejich zneužívání.


56H. Hadí síla a orgasmus

Indické tradice: přesnější duchovní informace spojené s dokonalými temnými vlivy. Až duchovní nadhled z pozice NDC umožnil rozlišit věci příznivé pro Světlo. I v případě hadí síly potřebujeme odmítnout vše, co odporuje světelným principům. Stále ještě existují dvě cesty k vyšší duchovní pokročilosti. Co je to hadí síla a kde se nachází její řídící centrum? Dvě základní poslání hadí síly. Přirozené uvolňování zlomků hadí síly. Přirozené probuzení centra hadí síly. Nebezpečí předčasného probuzení hadí síly. Příklad nevhodného probuzení hadí síly. Povaha hadí síly podle Staré duchovní cesty. Stará cesta doporučuje umělé probuzení hadí síly, to však ke světelné cestě nevede. Ani aktivace 4. a 7. čakry nezajistí etické využívání metod duchovní práce. Jakým způsobem je vyvoláván sexuální orgasmus? Uvolnění hadí síly při orgasmu. Rozpor mezi užitečností sexu a jeho následky v podobě plození dalších a dalších dětí.


56i. Hadí síla na cestě neomezeného světelného vzestupu

Stará duchovní cesta se zaměřila na umělé nepřirozené metody probuzení hadí síly. Umělé probuzení hadí síly však světelnou cestu nepodporuje. Mé osobní zkušenosti s přirozeným probuzením hadí síly. Zkušenosti dalších jednotlivců na NDC. Předčasné zkoušení zatemněných metod dovede člověka k pádu směrem k Temnu. Co se děje s frekvencí životní jiskry a hadí síly člověka na cestě světelného vzestupu? Na jakou sféru byla hadí síla člověka původně napojena? Samovolný vstup na NDC se protáhne na řadu let soustavné praktické práce. Základní minimum pro dosažení vzestupné světelné cesty. První lidé vstoupili na NDC za pomoci přirozeně probuzené hadí síly. V tomto období je již vstup na NDC zřetelně jednodušší a rychlejší. Výhled do budoucna v otázkách vstupu dalších jedinců na NDC. Dalším lidem na NDC se už hadí síla probouzí obvykle nepozorovaně. Význam hadí síly pro jednotlivce na NDC.


57A. Informace mimozemšťanů o změně plodného cyklu ženy

Proč se znovu vracím k tématu o mimozemšťanech? Knihy Barbary Marciniak: Poslové úsvitu a Země – Klíče k živé knihovně. Vesmírní lidé vytvořili rozsáhlý kolektivní Galaktický systém. Plejáďané přicházející z budoucnosti. Falešná šance možné pomoci od mimozemšťanů. Zničení rozhodující části Černého bratrstva 1.4.1999. Rozporuplné informace přicházející z různých informačních zdrojů. Seminář na konci velikonočního týdne 1999. Jasná vnitřní výzva veřejně vystoupit na semináři. Změna menstruačního cyklu ženy? Ztráta vlivu Duchovních hierarchií na vývoj? Jednoznačné odsouzení mého vystoupení. Galaktické centrum, brána do Vesmíru? Přijmout evakuaci nebo odmítnout? Skutečná pravda o Vesmírných lidech se rozkrývala postupně. Impulsy od mimozemšťanů přestaly přicházet. Cyklus ženy se zatím nemění.


57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená

Rozpor mezi užitečností sexu a jeho důsledky v podobě opakovaného plození potomků. Jak to kdysi Tvůrci se sexualitou původně zamýšleli? Změní se v budoucnu délka menstruačního cyklu ženy? Lidské sexualitě je potřeba zajistit eticky čistější postavení. Jaký byl původně cyklus ženy v dávné minulosti? Kdy došlo k magickému zásahu do cyklu ženy? Délka pozemského dne i roku se během minulosti měnila. Vazba cyklu ženy na Slunce se proto stala nepevnou. Jakým mechanismem ovlivňuje Měsíc fungování člověka? S jakým původním záměrem byl cyklus ženy změněn? Výsledkem změny ženského cyklu bylo podstatné zvýšení porodnosti. Cyklus ženy stále zůstává vázán na Měsíc, přestože tato vazba není přirozená. Tato podoba ženského cyklu vede k narůstajícímu přelidnění Země. K podstatné redukci počtu obyvatel může vývoj dospět přirozeným způsobem.


57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti

Partneři, kteří se potkávají, mají často velmi silné nepříznivé vazby z minulosti. V oblasti partnerských vztahů potřebuje lidstvo překonat zásadní nedostatky. Nepříznivé vazby z minulosti ovlivňují vztahy navazované v dnešní době. Další příběhy: Výměna pozitivního partnerství za slib vyšší hodnosti a vyšší moci. Podlehnutí nabídce Temného vědomí. Partnerská dvojice je spojena na několika úrovních energií. Touha po moci může zlikvidovat harmonický partnerský vztah. Je důležité pochopit pravdu o partnerských vztazích ve svém životě. Příroda může pomoci obnovit násilně přetržené vazby mezi partnery. Vědomá zrada je nejhorším přehmatem v partnerství. Teprve rozvázání kritických karmických vazeb otevírá nové příležitosti. Nejprve se člověk sám potřebuje stát kompletní a úplnou bytostí. Síly Světla nám ukážou optimální cestu, ale jít po ní musíme sami. Příběhy z minulosti obsahují důležitá poselství.


57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita

V tomto životě hledáme partnerství na hmotné rovině. Lidská sexualita extrémně zesiluje ovládání jednoho druhým. Každý člověk má více potenciálních možností k navázání optimálního vztahu. Důležitá je připravenost člověka, úroveň pochopení minulosti i současnosti. Sled zážitků naznačil postup, jakým by se mělo partnerství prohlubovat. Nejprve se potřebuje najít dvojice se vzájemnou rezonancí čaker. Následuje fáze karmického čištění nepříznivých partnerských situací v dávné minulosti. Oficiální potvrzení partnerství by mělo přijít až nakonec. Ve hmotě odpadá proces hledání, duchovní síly vhodná setkání zprostředkují. Ani jednu z popsaných fází navazování partnerství není vhodné přeskočit. Partnerství není vhodné uhánět. Soulad frekvencí na čakrách alespoň z 90%. Důležitost společného duchovního nasměrování. Můžete plánovat společnou budoucnost, ale nepřeskakujte jednotlivé fáze vztahu.


58A. Rizika vitariánství – část I

Vitariáni nekonzumují jen skutečně živé potraviny. Údajná živost potravin by neměla být jediným aspektem rozhodování. Příklad řepného cukru a dalších sladidel. Vitariánství zatím ještě představuje rizikový způsob stravování. Komunita vitariánů je v průměru více zatemněná než běžní lidé. Na Zemi stále ještě existují levotočivé formy života. Křehkou hranici stability Přírody často porušuje právě člověk. Připomenutí, kdy se člověk stává součástí Přírody. Co všechno tvoří nepřijatelné chyby v Přírodě? Nestačí pravidelný pobyt v Přírodě, ani pozitivní vztah ke zvířatům. Důležité je souznít s Přírodou úrovní své vnitřní harmonie. Posilování tří základních nožiček na vzestupné světelné cestě. Strava člověka by měla být co nejblíže Přírodě. Jak působí vitariánství? O směru duchovní cesty člověka rozhodují i jiné aspekty, nejen kvalita stravy.


58B. Živá strava a vitariánství

Co všechno je považováno za vitariánství? Varovný signál při účasti na srazu skupinky vitariánů. Mnozí vitariáni jsou blokováni ve světelné cestě konzumací zatemněných potravin. Další problematické výklady spojené s vitariánským stylem stravování. Nebát se sníst i tepelně zpracovanou potravinu. Nenadřazovat živost potravin nad jejich energetickou čistotu. Nepřijímat další zbytečně omezující pravidla a podmínky. Neodmítat doplnit si jídelníček potravinami z jiného podnebného pásu planety. Neživit se výhradně studenou stravou, ale dopřát si i teplé. Ponechat si otevřenost a nelpět na určitých předsudcích. Zabývat se nejprve zásadními věcmi a až postupně dolaďovat maličkosti. Příčiny problémů při přechodu na syrovou stravu. Přechod na syrovou stravu obvykle vyvolá hmotnou a duchovní detoxikaci. Vitariánství přitahuje původně přírodní bytosti, ale také jednotlivce výrazně zatemněné.


58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?

Která charakteristika je zásadní při posuzování živosti potraviny? Živost potraviny znamená celistvost její hmotné i duchovní složky. To, co je dostačující pro jednoho člověka, nemusí stačit jinému. Situaci s podílem živé stravy je důležité řešit člověk od člověka individuálně. Z jakých důvodů může být pro někoho důležitá také vařená strava? Není tedy pravdou, že vařená nebo tepelně zpracovaná potravina je už automaticky zcela nehodnotná. Ani že syrová strava je z důvodu přítomnosti enzymů vždy snáze stravitelná, že se dokonce zčásti stráví sama. V situaci nejvyšší nouze je zásadní přežít. Také člověk přispívá do připravované stravy určitými energiemi. Orientační rozmezí podílu živé stravy pro běžného člověka na světelné vzestupné cestě. Mnozí vitariáni jsou však na tom mnohem hůře. Rizika při výběru vhodných potravin. Zatemnit lze nejen potraviny, ale také cokoliv dalšího.


58D. Rizika vitariánství – část II

Riziková konzumace exotických plodin. Jaké je místo hub ve stravování? Zanášejí houby organismus člověka těžkými kovy nebo jej spíše čistí? Hladina nepříznivých látek v houbách nepřekračuje povolené normy. Pravotočivé houby jsou prospěšné pro Přírodu i člověka. Konzumace hub přispívá k celkové očistě organismu člověka od nevhodných látek. Výrobky z rostlinných zdrojů nahrazující běžné masové výrobky. A co další neobvyklé příměsi potravin, dochucovadla apod.? Fermentace sóji jako přírodní proces? Fermentace jako proces vnášející temné energie do produktu. Problém mořských a sladkovodních řas. Ještě jednou o sushi. Předsudky ohledně nedostatků určitých složek výživy u vegetariánů, veganů a vitariánů: bílkovinový mýtus, vitamín B12 a železo, vitamín D, nedostatek mastných omega kyselin, údajný nedostatek vápníku. Důležité je hlídat si kyselost organizmu.


58E. Rizika vitariánství – část III

Zhodnocení zkušeností s přechodem na vitariánství. Přechod k vitariánství je zásadní změnou v životě. Podstatně vyšší potřeba živin při stresové situaci a během zásadních životních změn. Příklady problémů při nastoupení cesty vitariánství: Přílišné hubnutí, tloustnutí, ztráta imunity, zvýšená kazivost zubů. Silná detoxikace po okamžitém přechodu na vitariánství může vyvolat dočasné oslabení imunity. Účinky silné detoxikace je důležité zmírnit dalšími podporujícími činnostmi. Proč po přechodu na vitariánství může být důsledkem vyšší kazivost zubů? Hledání vhodného sladidla pro člověka na NDC. Energetické posouzení extraktu ze zeleného ječmene. Dýně Hokkaido. Následky konzumace řady zatemněných potravin a nedostatečného množství potravin. Temno vždy útočí na základní opěrné body člověka. Každý člověk na světelné vzestupné cestě se potřebuje sám naučit kontrolovat čistotu podezřelých potravin.


58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení

Přirozená živá strava nastartovala příznivý zlom v našem životě. Individuální projevy při detoxikaci bytosti. Zpočátku výrazné hubnutí po přechodu na syrovou stravu. Naše překyselená těla se dostala do původní acidobazické rovnováhy. Následoval postupný nárůst vitality. Začaly přicházet impulzy o škodlivosti některých potravin. Pro každého je důležité naučit se rozpoznat čisté potraviny s pravotočivou bioenergií. Nechceme se vzdát živé stravy, ale potřebujeme zlepšit vnímání temných energií. I při volbě živé stravy je důležité vyhýbat se temným energiím. Cesta životem bez hmotné stravy je nepřirozená. Citáty z dalších zdrojů, které mne zaujaly. Každodenní aktivní očista mé bytosti. Správně reagovat na zesílenou karmickou očistu bytosti. Samotná změna stravy nestačí, člověk potřebuje tři opory na nové cestě. Při extrémních projevech detoxikace je vždy možné nový program zpomalit.


59A. Odkaz magie pro dnešní dobu

Temné vlivy, se kterými je nuceno zápolit lidstvo. Karmické čištění od vlivů magie. Podstata magie zůstává stejná. Používání magie světelnými bytostmi vedlo k jejich postupnému zatemnění. Magie jako tvořivý systém měla jednu zásadní nevýhodu. Pracovala na principu živlů, manipulovala s živlovými energiemi. To se sice ukázalo jako vhodný klíč k ovládnutí, nahrazení, suplování sil Přírody. Ale nestalo se to klíčem k dosažení úplné kontroly nad vývojem na Zemi a k získání trvalé převahy nad temnými silami. Magie přitáhla do každého pokusu o světelnou evoluci katastrofy a zkázu. Zajistit světelné duchovní vedení světa je možné pouze na bázi bioenergií. Historie prokazuje, že dobré úmysly k dosažení světelné evoluce nestačí. Magie je dnes především ovládání jednoho druhým. Vědeckotechnický pokrok ještě není světelnou evolucí. Cesta každého člověka ke Světlu vede přes rozloučení se s magií.


59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi

Právě magie otevřela cestu k moci Černému bratrstvu. Nová schopnost dnešního lidstva 2. typu. Úroveň ovládnutí člověka se pozná podle stavu jeho Vnitřního duchovního Já. Rozdíly mezi astrálním duchem a Vnitřním duchovním Já. Co se dále děje s původně světelnou bytostí pod temným ovládáním? Základní informace o Černém bratrstvu. I při obsazení černým bratrem si některé bytosti zachovaly světelné jádro. Jiné bytosti byly černým bratrem plně ovládnuty a zlomeny. Od magie až k Černému bratrstvu. Vliv Černého bratrstva se dostal nad magii. Jak se rozšiřovala moc Černého bratrstva. Posmrtná linka Černého bratrstva. Příběh konkrétního člověka – od papeže a zakladatele křesťanství až k černému bratru. Postup na žebříčku funkcí v rámci Černého bratrstva. Uzemnění temných systémů ve hmotné rovině Planety. Je jediná cesta, jak zlomit přetrvávající temnou moc nad lidmi a světem.


59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy

Další temná síla nad magií a černými bratry. Kdy a jakým způsobem dala tato temná vrcholná moc o sobě poprvé vědět? Bytosti, které jsou uzemněním vrcholných magických systémů ve hmotě. Lidé ve hmotě reprezentující moc Černého bratrstva. Uzemnění vrcholného temného systému ve hmotě. Historie vzniku temného vědomí – výsledek činnosti těch, kteří se svojí magickou silou stavěli nad běžné lidi. Počátek oddělování kousků temného vědomí. Katastrofa, která zabrzdila rozšiřování moci temného vědomí. Další informace o planetě Nimiru. 19 planetárních katastrof vyvolaných planetou Nimiru. Na Nimiru zůstává i nadále uvězněno temné vědomí. Zrození bytostí reprezentujících toto temné vědomí. Je jediná cesta, jak rozsáhlé temné systémy postupně zbavovat jejich temné moci. Energie Velikonoc napomáhají tomuto čištění od temných systémů.


59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I

Tento a následující článek obsahují soubor vnímání, která zachycují dávnou minulost. Minulost, která se odehrávala ve světě, který byl ponurý, temný. Kde atmosféra zmaru a zkázy byla běžnou součástí života. Kdy prostředí bylo tvořeno nikoli vlídnou čistou milující Přírodou, ale vše tvořilo jakési Temné vědomí. Veškerý prostor jím byl prosycen, vše jím bylo ovládnuto. Nebylo úniku. Sebemenší naděje na Světlo byla ničena. Tyto příhody naznačují, že temný systém v podobě Temného vědomí, které si uvědomovalo samo sebe a drtilo vše živé, existoval i dříve ve vyšších světech, v jiných úrovních existence. Jednotlivá vnímání jsou doplněna básněmi, které dokreslují celkovou atmosféru této dávné minulosti a příběhů, které se v jejím rámci odehrávaly. Tyto příběhy zároveň naznačují, že vše z minulosti se dá vyčistit, pokud se bytost dostane na stabilní světelný vzestup a cíleně na sobě pracuje.


59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II

Tento a předcházející článek obsahují soubor vnímání, která zachycují dávnou minulost. Minulost, která se odehrávala ve světě, který byl ponurý, temný. Kde atmosféra zmaru a zkázy byla běžnou součástí života. Kdy prostředí bylo tvořeno nikoli vlídnou čistou milující Přírodou, ale vše tvořilo jakési Temné vědomí. Jde tak o konkrétní ukázku toho, jakých podob nabývaly životy, které byly přímo ovlivňovány Temným vědomím. Tyto příhody naznačují, že temný systém v podobě Temného vědomí, které si uvědomovalo samo sebe a drtilo vše živé, existoval i dříve ve vyšších světech, v jiných úrovních existence. Jednotlivá vnímání jsou doplněna básněmi, které dokreslují celkovou atmosféru této dávné minulosti a příběhů, které se v jejím rámci odehrávaly. Tyto příběhy zároveň naznačují, že vše z minulosti se dá vyčistit, pokud se bytost dostane na stabilní světelný vzestup a cíleně na sobě pracuje.


59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III

Tento článek obsahuje další soubor vnímání, která zachycují dávnou minulost a nepříznivé vlivy Temného vědomí na životy bytostí. Planeta Země po katastrofě. Temné bytosti, které likvidovaly vše živé. Temné vědomí likviduje harmonické partnerské vztahy. V důsledku srážky s Nimiru život na Zemi pohasínal. Každá katastrofa přináší bolest, utrpení a zkázu žijícím bytostem. Temné vědomí se dokázalo nalepit na záda člověka, pokud byl i trochu zatemněný. Bytost proměněná vlivem Temného vědomí ve stvůru. Připravenému se dostane pomoc Přírody při odstranění temných nánosů. Každá bolest je výsledkem neharmonií, které by tam neměly být. Očistit je možné vše, co se přirozeně obnaží v rámci karmických vrstev.