Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z34. Plechý a Plešné jezero

Z34. Plechý a Plešné jezero

Petra Nováková Vloženo 3.10.2015
Petra Nováková

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Očisty šumavské přírody v létě 2015 – 2. část

1. srpna 2015 jsme na základě impulzů uskutečnili výlet na Plešné jezero s vrcholem Plechý. Ač máme možnost přes léto pobývat na Šumavě, nikdy za celé roky jsme se na toto místo nepodívali. I přesto, že to bylo naše přání. Jednak kvůli většímu počtu kilometrů, které je potřeba ujít, aby se člověk podíval i na vrchol a zase se vrátil do výchozího bodu. A jednat také kvůli dopravě. Kdy bez využití auta není možnost navazujících spojů v rámci veřejné dopravy tak, aby bylo možné výlet uskutečnit v rámci jednoho dne.

Plešné jezero a Plechý jsou velkým lákadlem turistů. V rámci Šumavy jsou významnou lokalitou a určitým symbolem Šumavy. 1378 m vysoký vrchol Plechého je nejvýše položeným bodem české a rakouské Šumavy.

Výhled směrem na Lipno
 

Pohled z vrcholu Plechého
 

Horský prales kolem Trojmezné hory

Podle informací na informačních tabulích se Plešné jezero s vrcholem Plechý nachází v oblasti 1. zóny národního parku nazvané „Trojmezná hora“, která se rozkládá až k vrchu Třístoličník. (Okolí vrcholu Třístoličník prošlo také toto léto energetickou očistou.) Tři kilometry od vrcholu Trojmezná se nachází Trojmezí, kde se stýkající hranice ČR, Rakouska a Německa. Jde o nejrozsáhlejší a nejzachovalejší celek horského smrkového lesa pralesovitého charakteru ve střední Evropě. Je zde praktikována bezzásahovost. Pouze z hlediska bezpečnosti bylo blízké okolí u značené cesty lehce upraveno.

 

Plešné jezero

Plešné jezero je svojí nadmořskou výškou 1090 m druhým nejvýše položeným šumavským jezerem (po jezeře Laka). Rozlohou se řadí na třetí místo (za Černé a Čertovo jezero). Maximální hloubka dosahuje 18,3 m.

Památník Adalberta Stiftera, básníka Šumavy

Těsně pod vrcholem Plechého se nachází monumentální památník Adalberta Stiftera, česko-rakouského spisovatele, básníka, malíře a pedagoga. Narodil se r. 1805 v Horní Plané na Šumavě. V r 1818 začal studovat v Rakousku. V tomto období se v něm zrodil cit pro přírodu, literaturu a umění. Působil převážně v Rakousku, ale často se vracel do svého rodného kraje. Většinu děje svých literárních děl zasadil do šumavské přírody a nezřídka také psal o svém dětství v Horní Plané. Ne nadarmo je přezdíván "básníkem Šumavy“.  Zemřel r. 1868 v Linci. Jeho rodný dům v současnosti slouží jako expozice provázející jeho životem a dílem.

Vzhledem k tomu, že A. Stifter byl vzorovým příkladem kulturního spojení mezi Čechami, Německem a Rakouskem, byl po něm pojmenován spolek založený v r. 1947 umělci a spisovateli z řad Sudetských Němců. Původně za účelem kulturní podpory a zaopatření osob vysídlených ze Sudet. Od r. 1952 se vyvíjí jako kulturní institut podporovaný německou spolkovou vládou a jeho činností je podpora kulturní výměny mezi Německem a Českem.

Více viz  https://www.lipno.cz/osobnosti-regionu/adalbert-stifter/ a https://cs.wikipedia.org/wiki/Adalbert_Stifter

Wikipedie na stránce https://cs.wikipedia.org/wiki/Stifter%C5%AFv_pam%C3%A1tn%C3%ADk uvádí k památníku tyto informace:

Stifterův památník se nachází nad severozápadním břehem Plešného jezera na Šumavě v Jihočeském kraji. Stojí v nadmořské výšce 1311 m, vysoko na boční skalní stěně karu (ledovcový kotel, ve kterém ledovec vzniká) pod vrcholem Plechého. Byl postaven v letech 1876 - 77 ve tvaru štíhlého 14,5 m vysokého obelisku z kvádrů, zhotovených z místní tzv. pleckensteinské žuly.

Slavnostní odhalení se konalo 26. srpna 1877. Kameníci vyryli do bloků pod vyhlídkovou plošinou, ze které je překrásný pohled na jezero, počáteční písmena svých jmen a příjmení. Později, když někdo z nich zemřel, vystupoval Franz Saumer nad jezero a začernil jeho iniciály. Po jeho smrti v roce 1937 zůstaly nakonec iniciály FS jediné nezačerněné.

K památníku vede od Plešného jezera přes vrchol Plechého žlutá turistická značka. Kratší a strmější je pak neznačená zážitková cesta „Duch pralesa“ otevřená roku 2006.
 

Zážitková cesta Duch pralesa

Zážitková cesta „Duch pralesa“ je velice důležitá z hlediska pochopení přirozených přírodních pochodů, které se na území Šumavy odehrávají. Na informačních cedulích je zde popsán vývoj lesa, vysvětlení významu bezzásahových oblastí. Nejen ohledně kácení, ale také odklízení starých stromů. Které se stávají podložím pro vznik života nového.

Citace z informační cedule:

„Na vlastní oči se můžete přesvědčit, že les šedý z dálky, je zelený zblízka.
Že pokud nad hlavami vidíte smrt, pod nohami vám bují život.
Sílu evoluce nelze zastavit a zná pouze jednu cestu: od zeleného lesa k zelenému.“


Duchovní význam vrcholu Plechý a jeho okolí 

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace k naší letní návštěvě Plešného jezera a vrchu Plechý? (Duchovní komunikace z 6. a 7.9.2015)

Příroda: „Jsem ráda, že se k tomuto místu ve vzpomínkách a v komunikaci vracíš. Protože pár slov si toto místo opravdu zaslouží. Bylo velmi důležité přivést sem prostřednictvím vaší návštěvy čisté světelné energie. Protože právě zde byl zásah Temných sil prostřednictvím hmotného parazita kůrovce opravdu velmi silný. I zde je vidět postupná obroda hmotné přírody. Tento proces osvobozování se od temných útoků a vypořádávání se s následky bylo důležité podpořit vaší světelnou pomocí přímo zde.

Navíc, toto místo má velmi silný vliv na celou Šumavu. I zde je určitý průsečík energetických drah s dosahem na další vrcholy Šumavy a též do přilehlé části Rakouska. Důležitost místa dokazuje postavení pomníku Adalberta Stiftera. Téměř pod vrcholem, s výhledem na jezero i vrch Plechý. Pomník působí jako silný zářič, menhir. Pomáhající sem přivádět čisté energie, podporující celou oblast Šumavy. Tento památník jakoby i hmotně měl za cíl podpořit samotný prvotní význam Šumavy, její původní krásu, nedotčenost, divokost. Která je v díle A. Stiftera zachycena.

Tato lokalita byla ponechána divoké přírodě. Člověk zde prochází divokým pralesem. Zde jsou zachovány původní čisté principy ryzí přírody. Bez zásahu lidské ruky, která by přirozené přírodní procesy narušovala a přetvářela k obrazu svému. Podle svých mnohdy vychýlených měřítek, hodnot a představ o pomoci přírodě.

Příroda a Světlo na tomto místě byly velice utiskovány. Jako na každém důležitém výjimečném místě, které se Temní snažili jakkoli narušit, zneškodnit, vylomit světelný pilíř a nahradit ho svým temným nátlakem, manipulací, okupací, ovládáním. Taková místa je potřeba světelně podpořit, pomoci je zbavit této temné zátěže, temných pout, okovů, které místo svazují. Vrátit mu jeho světelnou svobodu.

Samotný vrchol Plechý, ač by se mohl zdát být narušen Temnou silou v podobě obřího vztyčeného kříže, byl jen lehce ovlivněn. Své světelné vyzařování si zachoval, jen jeho síla byla utlumena. Teď opět proudí naplno. Ještě posílena silou světelného vývoje, který se ladí a posouvá na stále vyšší hladiny frekvencí.

Světelné vyzařování jednotlivých vrcholů, míst Šumavy, se tak navzájem propojuje, posiluje a působí společně jako silná energetická síť na celé území Šumavy. Jednotlivé čakry umístěné v různých oblastech, umožňují obnovit přirozený energetický tok celé oblasti. A umožňují Přírodě i Planetě Zemi se zde opět volně nadechnout. Obnovit naplno své regenerační schopnosti a přirozeně působit svou harmonií i na všechny další lidské bytosti, které Šumavu navštěvují.

Přijďte a zkuste vnímat, jak zde Příroda naplno žije, dýchá, jakou obrovskou silou oplývá. A jak vzácné, obohacující a mimořádné je být její součástí. Vnímat to splynutí, soulad, harmonii, úctu, když v tichosti necháte její energie na Vás působit. Když v pokoře vnímáte její sílu, moudrost a podporu. To je nevyčíslitelný dar.“


 

Přivádět čisté světelné energie na místa v Přírodě

Petra Nováková: Spojené Síly světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace, co je ještě důležité zmínit v článku o vrchu Plechý. Děkuji. (Duchovní komunikace z 8. – 14.9.2015)

Řídící centrum energií pro tento svět: „Ještě pár slov je důležité zmínit. Každý rok navštěvujete jiné části Šumavy podle aktuálních impulzů. Tak jsou sem skrze vás přiváděny čisté světelné energie, které dané místo s vaší pomocí pročišťují a zajišťují jeho probuzení, napojení na Spojené Síly Světla a bytost Přírody. Tím se tato místa stávají součástí celku. A začínají plnit svá světelná poslání. Která byla mnohdy překrytá pod temnými nánosy. Také je potřeba tato poslání po čase aktualizovat.
 

Každá přírodní lokalita má svou nezaměnitelnou funkci

Každá přírodní lokalita má svou nezaměnitelnou funkci. Některé potřebují cíleně pročistit, potřebují pomoci. Jiné se pročistí a aktivují samy na základě vyzařovaných světelných energií z již pročištěných míst. Pomoc je vzájemná. Čistá, posílená příroda, které lidské bytosti pomohly navrátit její přirozenost, její sílu a harmonii, dokáže zároveň lépe reagovat na aktuální dění. Dokáže být větší oporou. A vytváří pro světelné bytosti lepší, kvalitnější prostředí, ve kterém se zase ony mohou lépe vyvíjet. Plnit zase své úkoly. Stále je to o principu spolupráce. Který je jedním z hlavních opěrných pilířů světelné evoluce.
 

Zodpovědnost pečovat o klenot Přírody

Úkolem lidských bytostí je střežit klenot Přírody, který dostaly darem, který jim zajišťuje život, je prostředím, ve kterém se mohou vyvíjet. A o tento dar, klenot mají pečovat. Mnozí jej považují za samozřejmost. Trvalou součást svých životů. Ale nic není trvalé, pokud o to není dostatečně pečováno. Mnoho lidí si stěžuje, v jaké špíně žijí. Jak vše upadá. Jak se vše zhoršuje. I prostředí. Ano, pokud si lidské bytosti své prostředí samy zanášejí, jeho kvalita se snižuje.

O všechno, co má růst, vyvíjet se, zlepšovat, je potřeba pečovat. Není to automatický proces. Aby Příroda zůstala čistá a harmonická, je potřeba jí k tomu dát podmínky. A prací na sobě tyto podmínky vylepšovat. Pak stejnou kvalitu jako dáváte vy Přírodě, může ona dávat vám. A funguje to i obráceně. A to co sami nabízíte, se vám pak vrací.

Příroda je trpělivá a dává lidským bytostem mnoho. Ale není nevyčerpatelná. Jak bude vypadat, co vám bude nabízet a jak se v ní budete cítit, záleží na vás. Stejně jako vy potřebujete její pomoc, stejně tak ona potřebuje tu vaši. Záleží na každém, jak se k této zodpovědnosti postaví. To, že existují místa, která jsou téměř nedotčená, kde můžete být součástí čisté, divoké zachovalé přírody je zásluha lidí, kteří ochranu přírody a péči o ni přijali jako svůj úkol.
 

Vychýlení do extrémů a odtržení od Přírody otvírá dveře Temným silám

Z žádného poslání se však nesmí stát fanatismus. Ten otevírá dveře Temným silám a i z původně čistého záměru se pak může stát nástroj Temných sil. Zásadní je přirozenost a propojení s Přírodou. Protože ta nejlépe ví, co je pro ni správné. Stačí dobře naslouchat.

Důležitá je vyváženost. Vyladěnost. Spolupráce. Nesledování pouze jednoho určitého konkrétního záměru a díky upřednostňování jeho důležitosti zapomenout na další důležité aspekty, faktory, které by měly být brány v potaz. Které by se měly podílet a svým přispěním vést ke konečné podobě jednání člověka, podílet se na závěrečném vyhodnocení.

A to platí i v dalších oblastech. Vždy je potřeba sledovat nejen hmotnou, ale také duchovní složku celé situace. Zároveň tu duchovní korigovat rozumem, aby se z ní nestala vychýlená vize ohrožující bytost samotnou nebo i další bytosti, kterých se dotýká. Na které bude mít dopad.

Jakmile se bytost svým jednáním odtrhne od Přírody, ztrácí soudnost a zachází do extrémů, měl by to být varující moment.

Přírodu nelze ochránit před násilím jednáním, které může ohrožovat dokonce i životy druhých.

Vše, co ztrácí přirozenost a soudnost, rovnováhu, se stává pro Temné snáze napadnutelným. Ať už jde o jakoukoli bytost, instituci, systém. Když se začíná vychylovat do extrému, stává se snadno napadnutelná/ý pro Temné síly.“

Pohled z vrcholu Plechého na rakouskou stranu

© Petra Nováková, říjen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 136
  • 28
  • 25
  • 23
  • 24

Celkový počet hlasů: 236