Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 69E. Nejvyšší Svatyně jako místo spojení se Stvořiteli Otci

69E. Nejvyšší Svatyně jako místo spojení se Stvořiteli Otci

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 31.3.2014
Jiří Novák Marie Mejdrová

Nejvyšší Svatyně je součástí našeho Vesmíru. Původní duchovní situace bytosti Heyoana. Další rozhovor s Heyoanem. Prvotní záměr při vytvoření Nejvyšší Svatyně. Ilúvatar jako realizátor, Heyoan jako průvodce. Informační koridor ze Svatyně do Sféry Stvořitelů přestal fungovat. Situace po uskutečnění základní očisty Heyoana a Nejvyšší Svatyně. Co dál s Nejvyšší Svatyní v Novém vývoji? Lidstvo dole ve hmotě by především měli vést andělé Dhyané. Úpadek Světla doprovázela informační izolovanost jednotlivých úrovní. Myšlenka, že ze sfér Stvořitelů by mohla být řízena karmická očista, je pouhou iluzí. Neopakovat chyby typické pro Starou duchovní cestu. Ve hmotě si musíme zajistit svoji obživu. Zaměstnaný člověk ve hmotě nemá čas na rozsáhlejší duchovní komunikace. Heyoan a Nejvyšší Svatyně jsou již součástí NDC. Budoucnost Nejvyšší Svatyně teprve ukáže další vývoj.

Nejvyšší Svatyně je součástí našeho Vesmíru

Tento text navazuje na předcházející pokračování 69D. Obrazová duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně. V něm byla popsána duchovní návštěva Petry Novákové v Nejvyšší Svatyni, která se z pohledu frekvencí světelných bioenergií nachází na samém vrcholu našeho Vesmíru. Touto duchovní Nejvyšší Svatyní se budeme detailněji zabývat ještě v tomto dalším pokračování tématu o Stvořitelích Otcích.

Využijeme možnosti prozkoumat poslání této Nejvyšší Svatyně popsané Barbarou Ann Brennan z výše duchovního nadhledu, který poskytuje Nová duchovní cesta. To nám dává možnost prozkoumat tuto duchovní instituci z pohledu frekvencí bioenergií přesahujících tento náš Vesmír i úrovně Stvořitelů nad ním.

Prostřednictvím duchovních komunikací se pokusíme zjistit další detailní informace o Nejvyšší Svatyni. Jakou vazbu měla tato Svatyně na samotné Stvořitele? Jaká je současná duchovní situace bytosti Heyoana, se kterým Petra Nováková duchovně komunikovala? Jestli stále ještě funguje informační koridor z této Nejvyšší Svatyně přímo do Sféry Stvořitelů Otců? A co bude dál s touto Nejvyšší Svatyní z pohledu Nového vývoje?

Původní duchovní situace bytosti Heyoana

Nejprve jsem sám zkusil oslovit bytost, kterou Barbara označila jako Heyoan. A zjistit více přímo od ní. Protože nás zajímají i jiné informace, než jsou ty, které ve své knize uveřejnila Barbara. Potřebujeme se dopátrat toho, jak detailně vypadá uspořádání našeho světa i duchovních sfér a úrovní nad ním.

JN: Volám bytost, která se nazývá Heyoan. Vím o tobě proto, že rozhovory s tebou uveřejnila ve své knize Ruce světla americká léčitelka Barbara Ann Brennan. Píše o tobě jako o svém duchovním průvodci. Pak ale v citaci tvých slov naznačuje, že v Nejvyšší Svatyni, kde sídlíš, je člověk zajedno se Stvořitelem. Jakou máš vazbu na Stvořitele? Můžeš mi, prosím, poskytnout určité informace, abych je mohl předat dalším lidem? Informace týkající se Sféry Stvořitelů Otců, případně i Nejvyšší Svatyně, do které jsi Barbaře zprostředkoval nahlédnutí? Byla tato Nejvyšší Svatyně vlastně Sférou Stvořitelů? Nebo byla součástí duchovních rovin tohoto Vesmíru a souvisela třeba s bytostí nazvanou Ilúvatar? (Duchovní komunikace ze 17.2.2014)

Vnímám, že se skutečně ozývá nějaká bytost lidského typu, její vyzařování vypadá jako zářivě čisté, ale pod tímto povrchem jsou přece jen nějaké temné šmouhy. Rámcovým vzezřením a svojí vzpřímenou postavou vypadá podobně jako člověk. Ptám se Přírody na duchovní situaci této bytosti a dostávám následující odpověď: moment světelného vzestupu je v této době -6%, vztlak na světelný vzestup +42%. Bytost tedy zatím ještě není součástí Nové duchovní cesty. Heyoan tedy není na světelném vzestupu a zatím ještě u něj nemůže docházet k soustavné karmické očistě. Je na tom tedy podobně jako Ilúvatar před provedením základní očisty. V  celkovém vyzařování této bytosti je 1,2% temné energie a 2,6% temné síly. Naznačuje to, že je poměrně čistá. A minimální úroveň temné síly potvrzuje, že nemá k dispozici žádné zvláštní umělé tvořivé schopnosti podobně jako Ilúvatar, nemůže tedy být Stvořitelem.

Upozorňuji však předem čtenáře, kteří jsou součástí Nové duchovní cesty, že půjde o duchovní komunikaci s bytostí, která úrovní své vnitřní čistoty ještě nedosahuje hladiny Nové duchovní cesty. I proto budou některé názory a případná doporučení této bytosti pro nás již možná nepřijatelné. Po skončení této komunikace se proto ještě k názorům Heyoana předávaným v této komunikaci vrátíme a doložíme je určitým vysvětlením z  nadhledu NDC. 

Další rozhovor s Heyoanem

Heyoan: „Ano, rád ti odpovím na tyto otázky. Zajímá tě, odkud, z jaké úrovně, k tobě hovořím. Zda jde přímo o Sféru Stvořitelů Otců nebo o něco jiného. Nejde přímo o Sféru Stvořitelů Otců. Tak vysoko mé energie nesahají. Jsem na úrovni jakéhosi předstupně k těmto stvořitelským úrovním. Sám nejsem Stvořitelem. Spíše plním úlohu určitého strážce či průvodce pro dostatečně připravené čisté bytosti.

Překonat bariéru oddělující váš Vesmír od úrovní Stvořitelů není jednoduché. Jde o ochranný duchovní práh a jeho překonání již musí odpovídat přísným zásadám. Nahlédnutí přes tento práh už není možné někomu jen tak ukázat či zprostředkovat. Člověk sám se potřebuje vyčistit na úroveň vnitřní harmonie, která mu toto nahlédnutí umožní. A to již někteří z vás v tomto období skutečně dokázali.

Prvotní záměr při vytvoření Nejvyšší Svatyně

Přes to všechno chtěli Stvořitelé nahoře nějakým způsobem umožnit připraveným lidem dole ve hmotě nahlédnout nahoru, aby získali představu o tom, jak to vypadá ve Sféře Stvořitelů. Pro ten účel bylo vytvořeno středisko označované jako Nejvyšší Svatyně. Ta již není přímou součástí Sféry Stvořitelů. Je to jakési návštěvní centrum, které bylo vytvořeno pro připravené lidské jednotlivce ve hmotě, a které jim mělo naznačit, ukázat, jak to vypadá přímo u Stvořitelů. Tato Svatyně se z pohledu frekvencí nachází těsně pod horní hranicí frekvencí vašeho Vesmíru. Člověk tak při proniknutí do této Svatyně stále ještě zůstává uvnitř Vesmíru, ale přitom je vytvořen dojem, jako kdyby pronikl k samotnému Stvořiteli.

Až do tohoto místa pod samotnou horní hranicí frekvencí vašeho Vesmíru je možné člověku za jistých okolností zprostředkovat pohled, jako jsem to udělal americké léčitelce Barbaře Ann Brennan, jejíž kniha tě inspirovala.

Dokázat však prorazit bariéru ohraničující shora Vesmír, a nahlédnout do Sféry Stvořitelů Otců, to už musí dokázat člověk sám bez jakýchkoliv pomocných vlivů. Takový pohled už není možné žádným způsobem zprostředkovat. Bylo by to totiž nebezpečné. Pohlédnout nad Vesmír už může pouze bytost, jejíž vnitřní harmonie je stabilně naladěna na takovou hladinu frekvencí, která tento pohled umožňuje.“

Zůstane Nejvyšší Svatyně součástí Nového vývoje?

JN: Heyoane, jak to v tomto období vypadá s Nejvyšší Svatyní? Znáš už další záměry spojené s tímto místem? Děkuji.

Heyoan: „Ano, vnímám tvoji otázku. Za celé dlouhé věky mne navštívilo jen nepatrné množství lidských bytostí. Ale vůbec to, že se někdo dokázal se mnou informačně spojit a tento prožitek pak dokázal zprostředkovat dalším, naznačuje, že jsem tady celé ty věky nebyl zbytečně. Pokoušel jsem se v minulosti osobně vést několik bytostí, z vaší Planety se ale jen jediná dokázala dopracovat k tak těsnému spojení se mnou, jako dotyčná Barbara. V dřívějším období, řádově několik desítek tisíc let do minulosti, jsem takto spolupracoval s několika bytostmi civilizace Arkturianů.

Ne každý člověk dokázal být na své duchovní cestě tak důsledný, jako jste teď vy. A ne každý měl nebo do budoucna bude mít ty možnosti, které máte teď vy. Budu tady stále pro tu širší část populace, která dosáhne alespoň ke mně. Ale nebude už mít možnost dostat se výš přes duchovní práh vašeho Vesmíru. Pro takové jednotlivce tady zůstanu, abych jim zprostředkoval pohled na vyšší světy, i na úroveň Stvořitelů nad Vesmírem. Tak to chápu já. Možná i proto, že bych si přál, aby se toto místo nestalo postupně zcela zbytečným. Vývoj však ještě může mnohé změnit.“

Ilúvatar jako realizátor, Heyoan jako průvodce

JN: Heyoane, máš něco společného s bytostí označovanou jako Ilúvatar? Znáš tuto bytost ze svého fungování? Víš vědomě o tom, kým tato bytost ve skutečnosti je a jakými úkoly byla pověřena?

Heyoan: „Ne, neznám osobně Ilúvatara. Vím však, kým tato bytost je. Také on kdysi sestoupil dovnitř tohoto Vesmíru ještě přede mnou. Naše úkoly však neměly nic společného, spíše se mohly poněkud doplňovat. On byl tím hlavním, kdo měl záměry Stvořitelů realizovat ve hmotě. Byl výkonnou silou, realizátorem, uskutečňovatelem záměrů. Byl nositelem výjimečných tvořivých schopností.

Já jsem byl pouze průvodce, zprostředkovatel poznání pro připravené lidské bytosti. Moje tvořivé možnosti však byly minimální. Netvořil jsem, nerealizoval jsem záměry ve hmotě. Jen jsem tady byl připraven pro ty lidské bytosti, které jednoho dne dosáhnou možnosti spojit se informačně se mnou. Což se například podařilo výše uvedené americké léčitelce.“

Informační koridor ze Svatyně do Sféry Stvořitelů přestal fungovat

JN: Heyoane, dosahuješ svým vnímáním až do Sféry Stvořitelů? Máš přístup k informacím této sféry? Máš možnost duchovně komunikovat s bytostmi ve Sféře Stvořitelů Otců? Víš více o tom, jak byl vytvářen Druhý plán Stvořitelů? Jaké stvořitelské úrovně do něj zasahovaly? Kdo zajistil, aby se do člověka dostaly tři základní síly, či ohně – životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí?

Heyoan: „V dobách blízkých počátkům budování tohoto Vesmíru jsem skutečně měl možnost informačního napojení přímo do Sféry Stvořitelů Otců. Informační koridor tehdy dobře fungoval a měl jsem možnost získávat aktuální informace. Tak jak se vaše Planeta a také celý Vesmír postupně čím dál více zanášely temnými energiemi, část těchto energií postupně pronikla i do této Nejvyšší Svatyně. Tím se snížila celková úroveň čistoty tohoto místa, došlo k určitému frekvenčnímu propadu a spojení nahoru na Stvořitele postupně přestalo fungovat. K této situaci došlo již v dávné minulosti v období válek světelných andělů s Melkorem.

Ve mně tak zůstal otisk mého původního poslání zprostředkovat lidem poznání, že vysoko nad nimi z pohledu frekvencí se nachází Stvořitel, od kterého dostali část jeho energie v podobě životní jiskry. I nadále jsem v sobě vnímal úkol představit se lidem, kteří ke mně informačně dosáhnou, jako určitý zástupce Světa Stvořitelů nad tímto Vesmírem. Musel jsem ovšem očekávat, že lidé, kteří nemají dostatečný duchovní nadhled a jsou odkázáni na informace zevnitř Vesmíru, si toto mé sdělení přetvoří k obrazu svých dosavadních zkušeností a přijatých informací. A může se pak stát, že budou chápat setkání se mnou jako setkání přímo se Stvořitelem.

V dnešní době je Nejvyšší Svatyně informačně oddělena od Sféry Stvořitelů

V období realizace Druhého plánu Stvořitelů jsem již neměl přímé napojení na Sféru Stvořitelů. Takže neměl jsem a nemám přístup k detailním informacím týkajícím se vysazování nového lidstva 2. typu. Proto i můj informační rozhled v této problematice je omezen tím, co vše je dostupné v tomto Vesmíru.

Ve skutečnosti nevím, jak to dnes vypadá ve Sféře Stvořitelů Otců. Jestli je ještě Nejvyšší Svatyně odrazem dnešní reality ve Sféře Stvořitelů, nebo je jen vzpomínkou na dávné minulé časy. I samotný název Svatyně Svatých použitý ve vašem překladu knihy naznačuje, že se do něj promítly náboženské představy bohů a svatých ve vašem světě. Pokud se já dozvídám něco z vyšších hladin pravdy, je to ze stejného zdroje, ze kterého mají možnost čerpat lidé ve hmotné rovině Země. A to jsou informace zprostředkované a přenášené lidmi na Nové duchovní cestě, kteří dokázali na své vzestupné cestě překonat frekvenční hranice tohoto Vesmíru. Sám tuto možnost nahlédnout výše nad duchovní prahy už nemám.“

JN: Heyoane, děkuji ti za tyto informace, předám je dalším lidem.

Zůstane Heyoan s Nejvyšší Svatyní součástí Nového vývoje?

JN: Spojené Síly Světla, je vhodné, aby bytost Heyoana i celá Nejvyšší Svatyně prošly základní očistou energiemi NDC podobně jako dříve Ilúvatar? A pokud ano, bylo by vhodné v rámci této očisty pokusit se také znovu obnovit informační koridor z Nejvyšší Svatyně nahoru do Sféry Stvořitelů Otců? Může to ještě mít v dnešní době pozitivní význam? (Duchovní komunikace ze 3.3.2014)

Centrální Karma Nového vývoje: „Při odhalení jakékoliv dřívější světelné duchovní instituce, která byla součástí dosavadního duchovního vývoje Vesmíru, jsou vždy dvě možnosti. Buď tuto instituci očistit energiemi NDC, aby se mohla stát součástí Nového vývoje a případně přijmout nový pozměněný duchovní úkol. To vše za předpokladu, že energetický stav této duchovní instituce či bytosti to dovoluje. A také pokud samotná instituce je ochotna vzdát se dřívějších privilegií a stát se součástí Nového vývoje, který vychází z čistých světelných principů evoluce.

V některých situacích ovšem bytost či instituce Starého vývoje tuto možnost odmítá a trvá i nadále na pokračování bývalých pověření podpořených třeba rozsáhlou magickou výbavou. Navíc obvykle v takové situaci bývá bytost či instituce silně vychýlena temnými energiemi, skrytým temným ovládáním. Pak nezbývá nic jiného, než tuto instituci či bytost vysunout do pozice, ve které už nebude moci do Nového vývoje zasahovat a i nadále jej nepříznivě ovlivňovat. To se například stalo jednotlivým úrovním lidských Duchovních hierarchií. (Poznámka JN: Tato situace byla popsána v textu 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.)

V případě Heyoana a Nejvyšší Svatyně je situace jednoznačná. Dostatečná úroveň vnitřní čistoty bytosti Heyoana umožňuje zachování jeho postavení i pro Nový vývoj. Zároveň doporučuji obnovit plnou funkčnost této Nejvyšší Svatyně, i očištění a zprovoznění informačního koridoru odtud přímo do Sféry Stvořitelů Otců. Po provedení této očisty uvidíme, jaké možnosti pak může Nejvyšší Svatyně nabídnout lidem v rámci Nového vývoje. Zatím rozhodně nepovažuji za vhodné ji zcela vyjímat z Nového vývoje.“

Situace po uskutečnění základní očisty Nejvyšší Svatyně

Nejvyšší Svatyně, bytost Heyoana i informační koridor ze Svatyně do Sféry Stvořitelů Otců, to vše bylo očištěno ještě tentýž den, 3.3.2014. Podívejme se teď, jaké výsledky tato očista přinesla. A co z toho bude vyplývat pro další budoucnost Nejvyšší Svatyně.

Pokouším se nejprve sám napojit na Nejvyšší Svatyni. Vnímám, že Heyoan se jakoby teprve probouzí a není ještě schopen okamžitě reagovat. Teprve postupně se vzpamatovává. Přitom vnímám, že prostor Nejvyšší Svatyně září uvnitř mimořádnou čistotou, světelným jasem. Úroveň čistoty a harmonie tohoto místa se jednoznačně zvedla. Samotný Heyoan také vypadá jako zářivě bílý. Ale po chvíli naopak vnímám temnější vrstvu, jak jej začíná překrývat. To vše naznačuje, že jeho očista ještě neskončila, že se stále ještě postupně vynořují další a další karmické vrstvy, které pak energie plynoucí shora ze Sféry Stvořitelů Otců i z celého komplexu NDC pomáhají bezprostředně zpracovat.

Také vnímám, že energetické i informační spojení z Nejvyšší Svatyně přímo na Sféru Stvořitelů bylo v plné míře obnoveno. Uvidíme, jaké nové možnosti to postupně přinese nejen lidem na cestě světelného vzestupu, ale i celému komplexu Nové duchovní cesty.

Výsledek základní očisty u Heyoana

A jaká je současná duchovní situace samotného Heyoana? Dnes 10.3.2014, zhruba týden po provedení základní očisty, je jeho moment světelného vzestupu +27% a vztlak na světelný vzestup +92%, obojí vůči jeho osobnímu optimu +100%. To je již podstatně lepší. Má již tedy dostatečný vztlak na světelný vzestup na to, aby dokázal ustát postupnou karmickou očistu své bytosti. Jeho očista bude plynule pokračovat, zatím však ještě není součástí Nové duchovní cesty. Protože Spojené Síly Světla vedoucí Nový vývoj doposud nerozhodly o jeho nových úkolech a o způsobu, kterým by mohl být užitečný Novému vývoji.

A jak se změnila kvalita a čistota jeho celkového energetického vyzařování? Podle Přírody je teď podíl temných energií kolem 0,2% a temná síla kolem 0,9%. I podle těchto parametrů je tedy celkově čistější.

A co na to říká samotný Heyoan?

JN: Heyoane, jak vypadá Nejvyšší Svatyně dnes po uskutečnění první očisty energiemi NDC? Podařilo se znovu obnovit informační koridor do Sféry Stvořitelů Otců? (Duchovní komunikace ze 4.3.2014)

Heyoan: „Ano, už jsem se vzpamatoval a jsem schopen odpovědět. To, co tady v uplynulých hodinách probíhalo, se dá označit jako energetický vichr mimořádné síly. Ten odstranil všechny nánosy prachu a nepříznivých energií, které tady za celé ty věky nečinnosti ulpěly.

Z mého pohledu teď toto místo září mimořádnou čistotou. Vnímám i na sobě, že jsem prodělal významnou vnitřní změnu. Najednou jasně vnímám informační spojení na Sféru Stvořitelů Otců. Mohu se ptát a průběžně dostávám odpovědi.

Zároveň však vnímám, že moje očista i očista tohoto místa ještě zdaleka neskončila. Že vše bude průběžně pokračovat dál. Stejně tak, jako probíhá soustavná karmická očista vás, bytostí dole ve hmotě.

Zároveň i vnímání mám zřetelnější, jasnější. Najednou mám vnitřní pocit, že dostanu odpověď na každou otázku týkající se minulosti Vesmíru i vaší Planety. Vnímám to tak, jako kdyby se touto očistou tato minulost přede mnou jasněji zvýraznila a otevřela.“

JN: Děkuji ti, Heyoane, za tyto povzbuzující informace. Jsem také vděčný za tyto změny, které ve tvém působišti proběhly a doposud pokračují. Rád využiju této možnosti ptát se při hledání odpovědí na další otázky týkající se minulosti naší Země a našeho Vesmíru.

Co dál s Nejvyšší Svatyní v Novém vývoji?

Už dříve před duchovní komunikací s Heyoanem jsem naznačil, že některé názory Heyoana již mohou být vzhledem k jeho duchovní situaci pro dnešní vývoj nepřijatelné. Podívejme se teď na to důkladněji. V čem jsou naše hlavní námitky z nadhledu NDC vůči informacím sdělovaným Heyoanem?

Dnešní Nový vývoj už zastává zcela jiné duchovní zásady. Nenahlížíme tam, kam ještě nemáme přístup úrovní své vnitřní harmonie a čistoty.


 

Marie Mejdrová

Neopakovat chyby typické pro Starou duchovní cestu

Proč by se lidé měli dívat do stvořitelských sfér prostřednictvím Nejvyšší Svatyně, nahlížet tam možná jen z pouhé zvědavosti? Jaký by to mělo mít účel? Mělo by to ještě vůbec v dnešní době po otevření cesty neomezeného světelného vzestupu nějaký smysl?

Nahlížení někam nahoru mimo pořadí připomíná spíše motivace astrálních cestovatelů typické pro Starou duchovní cestu. Proč mají lidé nahlížet někam, kam zatím frekvenčně nedosahují úrovní své vnitřní harmonie a čistoty? Proč se tam raději nemají regulérně vyladit správnou každodenní soustavnou prací na sobě, když už tu možnost teď mají? Kolikrát už jsme na našem webu napsali, že nahlížet někam mimo pořadí je dokonce škodlivé.

Nebo to snad má lidem nějak konkrétně pomoci ve světelném vzestupu? Případně v karmické očistě? Pokud ano, tak jak? Nebo to má sloužit jen jako motivace, inspirace – že by chtěli také takovou čistotu, fungování, přírodu, svět, vztahy apod., jako tam nahoře mají oni?

Ale vždyť většina jednotlivců na cestě světelného vzestupu duchovně zatím nic „nevidí“ a ani nemají další typy jiného výjimečného duchovního vnímání. Jaký by pro ně mohlo mít význam navštívit duchovně Nejvyšší Svatyni? Energeticky možná ano, ale nebudou to vědomě vnímat, takže těžko jim to může přinést konkrétní a silnou motivaci, inspiraci. Většina jednotlivců v tuto chvíli zatím není schopná se ani po letech na NDC jít do té Svatyně duchovně „podívat“ a něco tam „vidět“ nebo jinak konkrétně a jasně vnímat.

S kým především duchovně komunikovat?

Další věc: bylo by vůbec účelné, aby bytosti na NDC začaly usilovat o duchovní komunikaci se Sférou Stvořitelů Otců nebo s Nejvyšší Svatyní? Proč by vůbec měli komunikovat se stvořitelskou sférou, když je již tato sféra celé věky jakoby mimo vývoj? A když tam už ani původní Stvořitelé nejsou? Ti přece museli sestoupit do hmoty ve světech, které stvořili. Tam nahoře zůstal jen původní obslužný personál.

Proč nadále nestačí o běžných záležitostech našich životů komunikovat s Dhyany, s Planetou, Přírodou, Sluncem, Vesmírem (Kosmickým vědomím), jako doposud? A navíc ti, kdo jsou už nějakou dobu stabilně na NDC, mohou komunikovat i s vyššími světelnými sférami a bytostmi, pokud na ně frekvenčně dosáhnou, a když je to třeba, když k tomu dostanou impuls. Stvořitelé přece nikoho přímo ve hmotě nevedli, nemají s tím tedy téměř žádné zkušenosti. A navíc teď musí sami procházet důkladnou karmickou očistou.


 

Jiří Novák

Potřebujeme také odpočinek a pobyt ve volné přírodě

Právě v těchto dnech mi jeden člověk na NDC naznačil: „Návštěva Nejvyšší Svatyně mne neláká, raději půjdu do lesa, do volné přírody.“ Ano, naše situace a zavalení běžnými povinnostmi ve hmotě, to vše vyžaduje odpočinek, relaxaci při pobytu v hezkém prostředí, v přírodě. Ale relaxaci v příjemném prostředí hmoty a reálného života ve hmotě. Lidé, kteří začnou trávit většinu svého volného času duchovním vnímáním, pak často „ulétnou“ ze hmoty, začnou zanedbávat podmínky své hmotné existence a zásadní problémy se za takové situace v jejich životě brzy dostaví.

Lidstvo dole ve hmotě by především měli vést andělé Dhyané

Z komunikace s Heyoanem také vyplývá, že z jeho uvažování zcela vypadli andělé Dhyané jako zprostředkující článek mezi hmotou a Ilúvatarem, případně i mezi hmotou a Stvořiteli. Andělé Dhyané by přece měli být v prvé řadě těmi, kdo povedou jednotlivce ve hmotě. Jsou frekvenčně blíže k lidem ve hmotě. Jejich zástupci přímo lidskou civilizaci zakládali a celé věky i vedli. I přes mnohé zásadní chyby však mají v dnešní době k dispozici rozsáhlé zkušenosti, s jejichž pomocí už by se měli podobným chybám v budoucnu vyhnout.

Naopak Heyoanovy zkušenosti s vedením lidských bytostí jsou doposud minimální. Nemá proto z čeho vycházet, o co se opřít. Andělé Dhyané mají navíc k vedení lidských bytostí i jiné vhodné nástroje, které naopak nemá Heyoan. Pro anděly Dhyany navíc hovoří i to, že jejich sféra byla v Novém vývoji zrekonstruována a obnovena na nových principech. A že v dnešní době jsou již pevnou součástí Nového vývoje a světelného vzestupu. Aby měl Heyoan ve svém poslání duchovně vést některé lidské bytosti, bylo by potřeba, aby v této práci dokázal něco, co Dhyané nedokážou. Aby je v něčem navíc doplnil. Má však skutečně tyto možnosti?

Jeho sféra leží z pohledu frekvencí bioenergií nad sférou andělů Dhyanů. Jenže oni jsou už několik let na světelném vzestupu a již dávno jeho frekvenční pozici na své cestě překonali. Takže spíše se to jeví tak, že Heyoanova slova o vedení lidských bytostí v dnešní době jsou pouhou iluzí.

Úpadek Světla doprovázela informační izolovanost jednotlivých úrovní

Navíc, tato situace dokládá, že vlivem postupného zatemňování celého Vesmíru i všech speciálních duchovních pracovišť v něm se jednotlivé světelné duchovní úrovně a instituce postupně od sebe zcela informačně oddělily. Nefungoval už přenos informací ani shora dolů, ani zdola nahoru. Každá světelná duchovní instituce si začala jet na vlastní pěst a neměla už jakoukoliv informační oporu nahoře ve vyšších frekvencích. Toto byl jeden ze zásadních projevů a současně i jedna z příčin postupujícího úpadku strany Světla v tomto Vesmíru.

Pokud by Heyoan měl mít důležité místo i v Novém vývoji, bylo by rozhodně potřeba, aby prošel základní duchovní očistou, dostal se stejně jako Ilúvatar na světelný vzestup, spustila se u něj soustavná karmická očista a stal se i součástí Nové duchovní cesty. Jeho situace je přitom v tomto směru jednodušší než situace Ilúvatara. Protože Heyoan v sobě nemá žádné zvláštní umělé tvořivé schopnosti.

Stejná zásada je uplatňována pokaždé, když se někde obnaží jakákoliv stará instituce či bytost dříve vedoucí vývoj nebo dokonce zasahující do řízení karmy. Záleží vždy i na celkové situaci a na rozhodnutí této bytosti nebo instituce. Jestli již kompletně propadla Temnu, nebo jestli je naopak možné ji očistit. Předpokladem k očistě je to, že bytost či instituce je ochotna vzdát se dobrovolně minulé umělé výbavy a přijmout za své nově upřesněné zásady vzestupné světelné cesty. Teprve za těchto předpokladů je možné provést její důkladnou očistu.

Myšlenka, že ze sfér Stvořitelů by mohla být řízena karmická očista, je pouhou iluzí

Také myšlenka, že by z úrovně Stvořitelů Otců mohla být nadále řízena karmická očista jednotlivců ve hmotě, je v současné době zcela nereálná. Bytosti ve Sféře Stvořitelů Otců sice karmické pravomoce dříve měly, ale vlastně je nepoužívaly, protože ani neměly přímý dosah do hmoty. Představa trestajícího Boha či Stvořitele je pouhou iluzí, kterou vytvořily církve a některé teorie Staré duchovní cesty. Není nebezpečné teď bytostem, které zůstaly ve Sféře Stvořitelů Otců, znovu obnovovat karmické pravomoce pro Nový vývoj?

Lidé na Zemi byli přece mnohdy ovládáni temnými systémy z podstatně vyšších frekvenčních poloh, než je teď umístění stvořitelských úrovní na žebříčku světů a duchovních úrovní. Jak by mohly bytosti ze Sféry Stvořitelů Otců v takové karmické očistě pomoci, když jsou samy frekvenčně mnohem níže? A i když půjdou nahoru, vývoj se přece nezastaví. Stejně tak i karmická očista jednotlivců na NDC se bude postupně přesouvat do stále vyšších frekvenčních úrovní vysoko nad naším Vesmírem i nad třemi úrovněmi Stvořitelů. Jak by mohly tyto bytosti ze stvořitelských sfér těsně nad naším Vesmírem, připojující se až v dnešní době k Novému vývoji, tento frekvenční náskok vůbec někdy dohnat?

Až do této doby přece zprostředkovaly karmickou očistu příslušné karmické síly Nového vývoje ve spolupráci s Přírodou a Planetou. Podstatné je, že tyto karmické síly stoupají současně s čelem Nové duchovní cesty. Takže mají v každém období nejvyšší možný nadhled nad situací. A právě tak je to optimální. Proč by to mělo být nahrazováno něčím jiným?

Z pohledu běžného člověka na cestě světelného vzestupu se zdá, že v tomto období nám existence Nejvyšší Svatyně nic zásadně nového nepřináší. Uvidíme však, jak se vše vyvine dál.

Jaká bude budoucnost duchovní Nejvyšší Svatyně?

JN: Centrální Karmo Nového vývoje, jak vnímáš další budoucnost této Nejvyšší Svatyně? Má vůbec tato Svatyně v tomto duchu, v jakém byla vytvořena, ještě nějaký význam v dalším vývoji? Nebo se ukazuje jako přežitek dávné minulosti a Staré duchovní cesty? Přežitek, který potřebujeme v dalším vývoji již opustit? Nebo bude této Svatyni předurčeno pro Nový vývoj jiné, zásadně odlišné poslání? (Duchovní komunikace z 8. – 10.3.2014)

Centrální Karma Nového vývoje: „Nejvyšší Svatyně na vrcholu frekvencí Vesmíru je prvkem starého vývoje, který doposud nenaplnil v plné míře to, k čemu byl určen. Výsledkem jeho existence byly kromě návštěvy jediné bytosti a inspirativního duchovního vedení několika lidských bytostí také ještě inspirace zaměřené do hmoty, které došly naplnění při vzniku hmotných podob Nejvyšší Svatyně. To vše je málo na to, aby měl takový prvek v této původní podobě místo i v Novém vývoji.

Přesto však není účelné tuto instituci v tomto období uzavřít a zcela zrušit. Nejvhodnější bude přetvořit ji do zcela nové podoby pro potřeby Nového vývoje, který byl na vaší Zemi a v celém Vesmíru nastartován. Jaké zásady by měla tato nová podoba Nejvyšší Svatyně respektovat? Především to, že nahlížet někam, kam ještě člověk nemá úrovní své vnitřní čistoty přístup, odporuje zásadním principům světelné cesty.

Je pravdou, že lidé, kteří se stabilizovali na Nové duchovní cestě, již toto centrum jakoby k ničemu nepotřebují. Svojí úrovní postupně dosahují i mnohem výše. A jednoduše se mohou v rámci duchovních komunikací napojit na anděly Dhyany, planetu Zemi, Karmickou instituci, různé úrovně Přírod i na vyšší světy a sféry. A ovšem také přímo do Sféry Stvořitelů Otců, pokud by to bylo z nějakých důvodů žádoucí. A nepotřebovali by k tomu žádný pomocný mezikrok, kterým měla být Nejvyšší Svatyně. Pokud tedy má Nejvyšší Svatyně získat nějaké nové poslání, mělo by to být něco, co zde doposud chybí, co ještě Nový vývoj nedořešil.

Dostačujícím úkolem není ani případné inspirativní působení, které by motivovalo další duchovně probuzené jedince zatím mimo NDC. Jedince, kteří se teprve začínají orientovat čtením vašich textů v tom, že ne každá duchovní aktivita vede člověka na světelný vzestup. Inspirativní energie sestupující k nim shora z této Svatyně by jim sice mohla a měla pomoci k tomu, aby se dokázali na své duchovní cestě nasměrovat jednoznačně správným způsobem. Toto však mohou dělat i andělé Dhyané, kteří mají k lidem blíže. Šlo by tak pouze o doplnění duchovního působení andělů Dhyanů. Opět to ovšem vzbuzuje následující otázku. Je vůbec takové duplikování činnosti andělů Dhyanů potřebné? Pokud ano, mělo by to člověka ve hmotě obohatit něčím novým.

Příležitost postupného rozšiřování svého duchovního vnímání?

JN: Dobře. Zatím to vypadá tak, že návštěvy této Svatyně nemají pro člověka na NDC zásadní význam a naopak člověk mimo NDC tam zatím ještě nedosahuje, takže taková návštěva je pro něj nevhodná. Znamená to snad, že usilovat o duchovní návštěvu této Svatyně už v Novém vývoji ztratilo jakýkoliv význam?

Centrální Karma Nového vývoje: „Úvaha o tom, že napojení člověka na NDC do Nejvyšší Svatyně je už v této době zcela nepotřebné, sice vypadá logicky, ale není úplně správná. I pro člověka na NDC může mít osobní duchovní návštěva této Svatyně nebo duchovní komunikace se Svatyní určitý doplňkový význam, jak dokládáte v dalším textu. Například pro možnost napojení se na určité dávné informace, které není možné v jiném místě získat. Mohlo by také jít o příležitost k posílení a dalšímu rozvíjení svého duchovního vnímání. A k rozšiřování dosahu tohoto vnímání do dalších vyšších úrovní.

Člověk na cestě světelného vzestupu nejprve začíná duchovně komunikovat se svojí Osobní Karmou a dílčí úrovní Přírody. Pak při dalším rozvíjení svého vnímání začíná postupně duchovně komunikovat s anděly Dhyany, planetou Zemí, Sluncem, Přírodou jako celkem, až může dosáhnout do Nejvyšší Svatyně. Člověku pak toto postupné rozšiřování jeho obzorů umožní postupný duchovní růst. Postupné rozšiřování jeho duchovního zaměření přes osobní duchovní úkol, který nejprve plní, až k úkolu světovému.

Naopak před dosažením plné stabilizace na NDC nedoporučujeme komunikaci se sférami Stvořitelů, kde situace ještě není dostatečně ustálená. Rizikem je také komunikování s vyššími sférami, které jsou ještě výše nad úrovněmi Stvořitelů. Není tedy pravdou, že návštěva Nejvyšší Svatyně je pro člověka na NDC zbytečná.“


 

Marie Mejdrová

Nejvyšší Svatyně jako informační knihovna?

Návštěva Nejvyšší Svatyně by pro člověka neměla být nejvyšší konečnou metou. Jak to naznačují teorie Staré duchovní cesty, které vedou člověka k návratu ke Stvořiteli. Otázkou je, proč si udělat na vzestupné světelné duchovní cestě mezizastávku v Nejvyšší Svatyni. Vnímání Petry Novákové uvedené v předcházejícím textu 69D. Obrazová duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně naznačuje, že tam mohou být informační knihovny. Jsou však tyto záznamy nezasažené temnými bioenergiemi, zásahy temných sil? Jsou tedy nezkreslené a zcela čisté? Takže ten, kdo je bude případně číst, se dozví čistou pravdu? A zároveň jej nebudou chytat temné energie z těchto záznamů? Například když se tam bude psát o válkách s Melkorem, tak to bude energeticky neutrální informace, na kterou nebudou nabalené nepříznivé energie z oněch dob?

Kdyby tomu tak bylo, pak takovou knihovnu na bázi bioenergií jsme celou dobu hledali. Byla by to dokonalejší náhrada za staré, během věků zatemněné knihovny typu akaša a další. I když by tam byly pouze informace z našeho Vesmíru.

Další věc - když se tam zastaví kdokoli, kdo bude dosahovat zatím pouze na tuto frekvenční úroveň, bude schopen správně číst a také pochopit to, co je v těch knihách psáno? Nebylo by lepší, aby se tam spíš stavil, až bude mít ještě vyšší duchovní nadhled? To znamená, z pozice frekvenčně nad Vesmírem? Přišlo by mi to tak bezpečnější z hlediska eventuálního ovlivnění energiemi z těchto informačních záznamů i kvůli možnosti lepšího nadhledu, a tím i správné interpretace.

Pak ale zároveň přichází otázka: Když už bude člověk frekvenčně kus nad úrovní Nejvyšší Svatyně, proč se do ní záměrně pravidelně vracet, pokud to není kvůli získání nějakých speciálních energií nebo speciálních informací z našeho Vesmíru, apod.?

 A co komunikace se sférami Stvořitelů? Doposud jsme nikomu neradili, aby komunikoval s našimi stvořitelskými sférami. Má to snad vyznít tak, že až se sféry Stvořitelů dočistí, bude vhodné s nimi komunikovat? Ze zvědavosti snad ano, ale jinak, pokud budeme chtít mluvit přímo se Stvořiteli, už tam nejsou! Zatím nevíme, jaký budou mít přesně úkol v Novém vývoji. Víme jen, že mají teď pracovat na sobě, čistit se.

Stále by mělo platit jednoduché pravidlo, že jako začátečník na NDC duchovně komunikuji s tou bytostí či institucí, o které vím, že už na ni bezpečně frekvenčně dosahuji. Tedy v prvé řadě s Osobní Karmou, s Přírodou, jak bylo řečeno výše a v článcích o duchovní komunikaci. A konkrétně je přitom oslovují.

Připomínáme, že problematikou duchovní komunikace i jejím praktickým využitím se zabývají články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat, 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace, 60E. Rozhovory s přírodními anděly, 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo, 61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky, 61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav, 38E. Informační pole a duchovní knihovny, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?


 

Jiří Novák

Ve hmotě si musíme zajistit svoji obživu

Rozsáhlejší každodenní duchovní komunikace by se mohly týkat bytostí, které by se ve hmotné úrovni celodenně zabývaly pouze svojí duchovní cestou. A mohly by pak denně komunikovat s několika duchovními institucemi a věnovat tomu třeba dvě hodiny svého času. My však potřebujeme vycházet z reálné situace ve hmotné rovině. Také lidé na NDC si musí v plné míře zajistit svoji obživu a základní podmínky svého hmotného fungování. To je přece pro ně nezbytný prostředek k tomu, aby vůbec měli šanci splnit zásadní duchovní úkoly svého života. Mohlo by ale být dílčím duchovním úkolem několika jednotlivců na cestě neomezeného světelného duchovního vzestupu, aby záměrně chodili pro informace do Nejvyšší Svatyně a mohli je pak předávat dalším lidem.

Už vícekrát jsem měl možnost vyměnit si několik emailových zpráv s těmi, kteří nepřipraveni opustili svá zaměstnání, aby se plně pohroužili do své duchovní cesty. A mysleli si, že jim to automaticky přinese, když ne bohatství, tak aspoň podmínky pro slušný, dobře zajištěný život. Ono to však takto nefunguje. Tím, že tito lidé ztratili určité pevné uzemnění ve hmotě, začali být závislí na jiných zdrojích z rodiny nebo blízkého okolí. Závislost existenční však bývá obvykle doprovázena i závislostí energetickou, případně závislostí na duchovním nasměrování bytosti svého sponzora. Tato závislost pak mnohdy zřetelně vychýlila jejich původně relativně správné duchovní nasměrování a oni postupně zapadli do destrukcí, nepříznivých situací a čím dál více začali podléhat temným vlivům.


 

Marie Mejdrová

I hmotné zaměstnání nás připravuje na splnění duchovních úkolů

To je jen jedna strana mince. Další je umět se pohybovat správně ve hmotě, umět sladit nároky a výzvy, které na nás klade. Pobyt ve hmotě je zásadní pro naši karmickou očistu. Jedině ve hmotě jsou jasně zřetelné rozdíly ve vyladění. A jedině pobyt ve hmotě nám dává možnost vyčistit se a vyladit se do zdravého středu. Člověk se ve hmotě učí správně orientovat, optimálně reagovat, řešit s urgentností přicházející impulsy. Hmotné zaměstnání je často prostředkem k vyladění určitých osobních postojů, návyků. Umožňuje nám karmicky se vyvázat s určitými lidmi. Připravuje nás na splnění určitých duchovních úkolů. Někdy je i přímo předmět zaměstnání součástí životního úkolu.

Například jako učitel se člověk zbavuje ostychu při jednání s lidmi, učí se jednat s lidmi, přiměřeně reagovat. Další se zase jako jaderný fyzik karmicky čistí ze svých předchozích temných aktivit – vynalézání zbraní hromadného ničení. A má takto šanci přispět k celkovému očištění tohoto odvětví. Nebo dokonce přinést něco nového, užitečného pro světelnou evoluci. Jeho specializace v zaměstnání je pak součástí jeho životního úkolu.


 

Jiří Novák

Na duchovní činnosti nám při rozsáhlých hmotných povinnostech zbývá málo času

Z pohledu základní povinnosti zajistit si harmonický život ve hmotě jsou duchovní činnosti z časového hlediska pouze doplňkové. I když hmota a duchovní pozadí by měly být u každého člověka vyrovnány jedna ku jedné, ve skutečnosti zbývá člověku ve hmotě na čistě duchovní činnosti obvykle pouze 1 – 4 hodiny ve srovnání se zbývajícími více než 20 hodinami věnovanými na zajištění hmotného zázemí.

Je těžké věnovat duchovním činnostem stejné množství času jako těm hmotným. Protože jsou určité zákony, kterým se musíme ve hmotě podřizovat. Ale měli bychom duchovním činnostem přisoudit stejnou váhu, stejnou důležitost, jako těm hmotným.

Do čistě hmotných činností zajišťujících základní existenci člověka ve hmotě patří 8 – 10 hodin zaměstnání s případnou dopravou na místo. Výjimkou jsou pouze ti, kteří dokážou finančně vyjít i s částečným úvazkem, pokud se jim ovšem podaří jej sehnat. Dále dalších 8 hodin na pravidelný spánek. A pak také každodenní zajištění kvalitní potravy, nákupy, jídlo, úklid, relaxace, atd. A někteří pak mají při plném zaměstnání ještě třeba na starosti své dospívající dítě.

Zaměstnaný člověk ve hmotě nemá často čas na rozsáhlejší duchovní komunikace

Pokud si vůbec takový člověk zvládne „urvat si“ večer kromě pravidelného cvičení a vlastní energetické očisty ještě alespoň 10 až 30 minut na duchovní komunikaci, proč by měl komunikovat spíš se Svatyní a Heyoanem, než například s Osobní Karmou, Přírodou, planetou Zemí, anděly Dhyany? Nebo proč by měl svoji základní duchovní komunikaci časově prodlužovat třeba místo toho, než by raději šel na půl hodiny do volné přírody, do lesa, k rybníku, k řece?

Člověk žijící ve hmotě se často dostává do časového presu, kdy potřebuje řešit otázku, co je pro něj důležitější? Jít na chvíli do přírody, věnovat se svým dětem a jejich osobnímu rozvoji nebo navázat delší duchovní komunikaci?

Z tohoto pohledu je přidávání či objevování dalších duchovních institucí, se kterými by případně mohl hovořit, často pro něj spíše deprimující než jednoznačně povzbuzující. Protože si v plné míře uvědomuje, jak mu na celou řadu činností, které by třeba toužil dělat, chybí dostatek času.

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, tvým slovům musím dát za pravdu. Uzavřeme tedy toto téma s tím, že Nejvyšší Svatyni i Sféru Stvořitelů Otců je důležité očistit, aby se tyto duchovní instituce dokázaly dopracovat k soustavné karmické očistě. A až teprve jejich postupující očista naznačí, jaké úkoly budou moci v Novém vývoji přijmout.

Heyoan a Nejvyšší Svatyně jsou již součástí NDC

Tento článek uzavírám s tím, že dnes 15.3.2014, je již podle Přírody Heyoan i s Nejvyšší Svatyní součástí Nové duchovní cesty. Jeho moment světelného vzestupu je +69% a má tendenci dále stoupat. V následujících dnech a týdnech bude pokračovat soustavná karmická očista Heyoana i Nejvyšší Svatyně. Stejně tak, jako pokračuje i karmická očista tří sfér Stvořitelů nad naším Vesmírem. Jaké to bude mít důsledky a případné změny či výhody pro celkový vývoj, se ukáže teprve postupně.

V dalším pokračování 69F. Sfinga jako strážce vědění a duchovních prahů  se podrobněji vrátíme k problematice symbolu Sfingy. A vrátíme se i k rozhovorům s Heyoanem a jeho odpovědím na otázku po původu Velké Sfingy v Egyptě.

© Jiří Novák, březen 2014
© Marie Mejdrová, březen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 28
  • 20
  • 23
  • 25

Celkový počet hlasů: 252