Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody

30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody

Jiří Novák Vloženo 9.6.2010
Jiří Novák

Ani my, co stoupáme po Nové duchovní cestě, jsme k novým informacím nedospěli hned. Také my jsme prošli fází hledání a zpočátku jsme používali řadu doporučených metod a pomůcek. I my jsme se učili meditovat na vnitřní duchovní srdce. Tak jak jsme stoupali dál a výš, začínaly přicházet první varovné náznaky, které metody nejsou vhodné, jaké pomůcky brání našemu dalšímu vzestupu. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že napojení na moudrost lidstva přes duchovní srdce nás dlouhodobě duchovně stahuje dolů. Východiskem je napojení na moudrost Přírody. To nám může poskytnout informace, jak se duchovně zvednout. Příroda je spravedlivá a nelze zkorumpovat. Její harmonie je však vysoko mimo dosah Staré duchovní cesty, proto člověk na Staré cestě nemá na moudrost Přírody napojení. Řada metod a technik duchovní práce a kompletně všechny umělé pomůcky pro duchovní vzestup brání člověku napojit se na moudrost Přírody.

Závěr z předchozího článku

    V předchozí části 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu? jsem vysvětlil, že většina veřejně doporučovaných prostředků, návodů, metod, lidem brání v dosažení neomezeného duchovního vzestupu. Jak je to možné? Kdo to takto zařídil? Kdo nemá zájem, aby lidstvo šlo duchovně nahoru? Kdo zařídil, aby tyto prostředky označené jako nejúčinnější metody duchovního vzestupu a dosažení duchovní vyspělosti vedly naopak z dlouhodobého pohledu člověka k poklesu a k pádu? Kdo má zájem, aby lidstvo bylo čím dál více ovládnuté? A aby své ovládnutí vůbec nevnímalo? Aby naopak mělo pocit, že duchovně stoupá a směřuje k vyšší pokročilosti?

    Vzpomínáte si? Všechny metody pocházející z tohoto Vesmíru jsou skrytě ovládány, hlídány, dozorovány temnými systémy. A temní pečlivě vyhodnocují, co by mohlo nejvíce člověku pomoci na světelném duchovním vzestupu. A právě na ovládnutí takových systémů a pomůcek temnými energiemi se nejvíce zaměří.

    Je mi líto, že mám tak nepříznivou zprávu pro všechny vyznavače těchto umělých pomůcek. Ale protože vnímám, jaký skutečný účinek tyto pomůcky a metody na člověka mají, jsem povinen na to upozornit. I když za to nesklidím ocenění od těch, kteří takové pomůcky podporují, rozšiřují nebo dokonce prodávají.

Také my jsme začali svoji duchovní cestu přednáškami a semináři

    Ani my, co stoupáme po Nové duchovní cestě, jsme však k novým informacím nedospěli hned. Také my jsme prošli fází hledání. Svoji duchovní cestu jsme nastartovali tím, že jsme začali v roce 1998 chodit na veřejné přednášky a semináře a naslouchali jsme radám těch v danou chvíli pokročilejších, kteří předávali své znalosti ostatním. V té době jsme nepochybovali, že to, co veřejně doporučují, přece musí být jednoznačně prospěšné. Proto jsme i my zpočátku používali řadu doporučených metod a pomůcek.

    Při používání těchto metod jsme někdy možná cítili drobné výsledky, ale většinou se nic nedělo. Jen jsme měli pocit, že kromě Tibeťanů a zdravé výživy pro sebe děláme další potřebné věci a tím si svoji duchovní cestu ještě více urychlíme a usnadníme.

    Mluvím teď o nejužší skupince lidí, kteří začínali s Novou duchovní cestou jako první již v roce 1999. Poté, co jsem začal veřejně vystupovat na přednáškách a seminářích od roku 2003, se k této cestě přidávali další lidé – někteří z nich začínali svoji duchovní cestu dříve, prakticky hned v prvních letech po revoluci v r. 1989. A činnostmi, které mají určitou souvislost s duchovním pozadím světa, se mnozí z nás zabývali i dříve. Například já jsem se řadu let v období po roce 1968 aktivně zabýval cvičením jógy. A mohu říci, že mi to na fyzické rovině života opravdu pomáhalo.

Také jsme používali řadu doporučovaných umělých pomůcek a metod

    Na doporučení duchovních učitelů jsme po roce 1998 vyzkoušeli mnohé metody. Meditovali na vnitřní duchovní srdce a takto se spojovali s duchovními mistry. Používali jsme Bachovy esence. Na kurzech magie jsme se naučili impregnovat své jídlo a dýchání myšlenkou. Stále jsme si opakovali, že vdechujeme čistotu, zdraví, soulad, vydechujeme nesoulad a nemoci.

    Pomocí šňůrky s navlečenými korálky jsme si třeba stokrát před spaním opakovali určité prohlášení nebo přání. Nosili jsme obrázky Ježíše Krista se zářícím duchovním srdcem a prosili určitou modlitbou o jeho ochranu. Třetím okem jsme posílali do jídla energii, aby bylo výživnější a hodnotnější. Používali jsme duchovní obrázky a poslouchali speciální meditační nahrávky.

    Nechávali jsme si od léčitelů „nabít“ taroty energiemi, podepisovat knihy jejich otiskem čistoty. Učili jsme se vytvářet kolem sebe magické ochrany. Pouštěli jsme si do walkmanů mantru Óm. Používali jsme sugestopedické kazety s podprahově nahranými texty, abychom byli více pozitivní, více vyrovnaní. Někteří přijali ve chvílích nouze léčebnou pomoc Reiki nebo použili magicky ovlivněnou Aura somu.

    To všechno, a mnohé další záležitosti, přece bylo veřejně doporučováno. Chtěli jsme toho dělat co nejvíce stejně tak, jak to dělají další lidé na duchovní cestě. Mysleli jsme, že takovým širokým záběrem svoji cestu urychlíme a další vzestup si usnadníme. Netušili jsme v té době, že hlavní práci pro náš vzestup dělá právě ta obyčejná výživa a to cvičení Pěti Tibeťanů, na kterých jsme začali pracovat dříve a stále jsme v tom pokračovali. Zatímco ty ostatní pomůcky nám v cestě dalšího vyššího vzestupu spíš brání.

První varovné náznaky

    Tak jak jsme stoupali dál a výš, začínaly přicházet první varovné náznaky – silné impulsy, které byly očividné, a které měly jednoznačný význam: Ta a ta metoda není vhodná pro vaši cestu. Ty a ty pomůcky vás brzdí, protože představují nepřirozený způsob práce, zatímco vy potřebujete usilovat o skutečně čistou a přirozenou cestu. Obnažovaly se chyby z minulosti, kdy civilizace byla drcena temnými právě proto, že přirozené metody očisty začala nahrazovat úplně novými vynálezy, které tehdy všichni vítali – například metodami umělé léčby podobajícími se dnešní medicíně, a tak dále.

    Přišlo i období, kdy jsme jasně vnímali, že nemůžeme dál, že prostředí v bytě je nepříznivé, že naše další čištění nefunguje. A tehdy přišel jasný a srozumitelný impuls – pečlivě probrat všechny knihy, texty a umělé pomůcky, které jsme v bytě postupně nahromadili a některé z nich také používali. Každou věc jsme hodnotili z pohledu energie zvlášť. Neodbytné silné vnitřní nutkání nás vedlo k tomu, abychom mnoho věcí okamžitě vyhodili, nebo dokonce předtím i zničili, znehodnotili. Všechny možné pomůcky, o kterých jsem psal výše. Pamatuji si, že na prvním místě byly všechny kazety s podprahově nahranými prohlášeními. Následovaly pyramidy, tatvické hodiny a mnoho závadných knih. Bylo toho několik pytlů, které jsme odvezli do popelnic. A jakoby se nám ulevilo. Jako kdyby z nás něco těžkého spadlo. Najednou jsme se cítili mnohem volněji a vnímali jsme, že náš vzestup může pokračovat dál. Takovouto hloubkovou očistu, i když už v mnohem mírnější formě, jsme později udělali ještě několikrát. Vždy jsme se zbavili toho, co začalo na dané úrovni frekvence bránit dalšímu vzestupu.

Varování před využitím magie pyramidy

    Samozřejmě, že jsme si koupili také doporučované pyramidy z měděných drátů. Pod tou větší zavěšenou na stropě jsme cvičili a tu menší jsme používali na uchování potravin. A ještě doplním příběh jedné bytosti z nás:

    Pod malou pyramidu vložila na papíru vlastní rukou napsané přání s tím, že do devíti dnů se přání má splnit. Nešlo o nic mimořádného – o touhu být harmonickou, vyrovnanou bytostí, přitahovat do svého života harmonii. V noci se vzbudila a vnímala, jak ji trojice zlatých vláken táhne k pyramidě. Jasně cítila, že nutně musí toto své napsané přání ihned z pod pyramidy vyndat, roztrhat a vhodit do koše. Tenkrát nechápala, proč to bylo špatně. Dnes je nám to jasné.

    Nejde o to, že by pyramidy nefungovaly. Používání pyramid však znamená napojování se na staré praktiky rozkládání a koncentrace živlových energií, tedy na praktiky magie, z období Egypta a Atlantidy. A jak vysvětlím dále, magie na sobě nese zátěž obrovských přehmatů na lidech a na Přírodě s dalekosáhlými důsledky. Takže taková cesta nemůže vést ke skutečnému vyššímu poznání, k souladu s Přírodou.

    Člověk musí dojít k dosažení harmonie čistou cestou, která je současně bezpečná a trvalá. Tyto podmínky však magie nikdy nesplňovala. Od vnitřních neharmonií se člověk musí postupně a přirozeně vyčistit a nikoliv je přebít a zakrýt jinou silnější nepřirozenou energií, kterou magie poskytuje.

Meditace na vnitřní duchovní srdce

    Ve tomto zhodnocení se budu nejprve věnovat metodám duchovní práce a až v další části umělým pomůckám a duchovním učením. Základní metodou, kterou se někteří z nás učili na seminářích, bylo navazování duchovního spojení meditací ve vnitřním duchovním srdci. Takto jsme se začali napojovat na různé bytosti – vnímali jsme, že převážně jde o lidské bytosti Duchovních hierarchií různých úrovní. Někteří se dokonce napojili na své minulé identity v předchozích zrozeních na Planetě. Takto jsme ve svém duchovním srdci s nimi rozmlouvali. Ale čím dál více nám tady něco nehrálo. Střípky detailů se s dalším naším vzestupem postupně skládaly dohromady. Protože jsme začali dostávat duchovní impulsy i zcela jiným způsobem a ty nás před tímto způsobem navozování spojení začaly varovat.

    Vzestup nad hranice dosahu Staré duchovní cesty, tedy nad frekvenční úroveň 11. vnějšího duchovního těla člověka, nám začal přinášet další zcela nové informace o fungování duchovního pozadí světa. Začali jsme více „vidět“ do skutečného fungování duchovního pozadí světa, i do činnosti lidských Duchovních hierarchií. Přinášelo nám to často nové neočekávané objevy, o kterých jsme nikdy předtím neslyšeli.

Umělé modly – majestáty duchovních mistrů

    Postupně jsme z pohledu vyššího nadhledu rozpoznali, že mnozí z těch, se kterými jsme se spojovali, nejsou autentickými bytostmi – ale byli něčím, co jsme začali nazývat umělé majestáty duchovních mistrů. Jakoby umělé živoucí sochy, modly, které se hýbaly, diskutovaly s námi, poskytovaly energie. Byly jakoby „živé“ a přesto „umělé“. Náznaky potvrzovaly, že jde o cosi podobného holografické projekci.

    Pochopili jsme, že vytvořené karty duchovních mistrů a archandělů nevážou hledajícího člověka vždy na skutečné duchovní mistry, ale často, a možná většinou, na uměle vytvořené majestáty těchto mistrů. Utvrdilo nás v tom několik jednotlivých situací. Popíšu alespoň jednu z nich: V té době už jsem věděl, že také já jsem jedním z mistrů Duchovních hierarchií. A že celá část mé bytosti je dnes zde dole ve hmotě, že nahoře nezůstalo nic – žádný kousek, který by mohl s někým diskutovat. Přesto mé duchovní jméno, moje identita, je tady ve hmotě používána jako jedna z karet archandělů. A když jedna spolupracovnice říkala, jak se přes duchovní srdce prostřednictvím karty s tímto archandělem spojovala a dostávala energie, snažil jsem se tomu přijít na kloub. Tehdy jsem dostal jasné odpovědi, jak to vlastně funguje.

    Kdo to takto vytvořil? Příroda potvrdila, že tyto projekty byly vytvářeny ve spolupráci s Duchovními hierarchiemi vyšších typů – z úrovně Galaxie. Potvrdilo se to i ve hmotě, kde mimozemšťané měli k dispozici rozsáhlé zkušenosti s manipulací nás pozemšťanů při provádění zjevení Panny Marie ve formě holografických projekcí (Fatima, Medžugorje a další). To všechno byly scény z dílny Galaktické konfederace, konkrétně Plejáďanů, kteří měli od Rady konfederace pověření zasahovat na planetě Zemi. Podrobněji se k tomuto tématu vrátím v příloze Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup.

    V této době je i většina dalších mistrů Duchovních hierarchií zrozena zde na Zemi – ve hmotě, kde se nyní odehrává hlavní souboj Světla a Temnoty, kde se rozhoduje o dalším vývoji. Mají se čistit, přenášet do hmoty aktuální informace a hledat cestu ven z krize, cestu skutečného stabilního duchovního vzestupu. K tomu přece vždy sloužil naposledy vytvořený svět úplně dole – najít cestu, jak se vzepřít Temnu – viz článek 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů. Pro mnohé z těchto mistrů nahoře zůstaly jen jejich umělé majestáty.

Postoj Přírody k meditaci na duchovní srdce

    Příroda mi na moji otázku týkající se meditace na vnitřní duchovní srdce odpověděla následující (Komunikace z 31.5.2010): „Duchovní srdce je součástí vnitřního ducha, přes kterého je člověk spojen s astrálním světem, posmrtnou dimenzí a vyšší mentální úrovní. To vše ale zůstává v hranicích frekvencí Staré duchovní cesty – to znamená dvanácti vnějších energetických těl člověka. Spojení nad tuto hranici – tedy spojení s nejvyššími anděly Dhyany, s planetou Zemí, s Přírodou s Kosmickým vědomím - však vyžaduje zcela jiný způsob komunikace. Nikoliv meditaci směrem dovnitř přes duchovní srdce a astrálního ducha, ale přímou telepatickou komunikaci směrem ven přes vnější těla.

Cílem lidstva musí být získat přístup k co nejvyšší úrovni pravdy

    Ať má kdokoliv jakékoliv názory na duchovní metody, měli bychom se shodnout alespoň v jednom. Že cílem duchovní cesty jednotlivých lidí i celé civilizace je získat přístup k co nejvyšší úrovni pravdy o tom, jak duchovní pozadí světa skutečně funguje. Dostat se hledáním této pravdy až tak vysoko, aby úroveň shody této pravdy s dnešní realitou nebyla nějakých 10%, 20 %, nebo i 80 %, ale aby přesahovala 95 %. To už je dostatečně přesný soulad.

    A jaký je dnešní stav? Většina knih s duchovní tématikou má z pohledu Přírody pravdivost popisu dnešní situace v duchovním pozadí světa pod 50 %. A některé velmi populární, na duchovních webech doporučované knihy, se pravdivostí dostaly dokonce pod 10 %. Přitom značná část duchovně probuzených lidí bere informace z takových knih za pravdu. Vlivem toho pak lidstvo jako celek, měřeno většinovým názorem, jde naprosto vadným směrem.

    Jen několik existujících knih má pravdivost nad 80 % - například již dříve jmenované knihy Geoff Boltwood: Posel – cesta duchovního učitele, James Redfield: Celestýnské proroctví, Desáté proroctví, John R. R. Tolkien: Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě, Pán prstenů, Michal Burda: Vesmír v nás a některé z knih Ivo Wiesnera, např. Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Atlantida – zapomenutá velmoc starověku, Tajné mocnosti proti stezce draka, Do ráje projdeš peklem. Velmi inspirativní jsou také knihy Louisy L. Hay, i životopisná kniha Shirley MacLaine: Na tenkém ledě, která byla zfilmována do podoby televizního seriálu.

Napojení na moudrost lidstva nás duchovně stahuje dolů

    Jak dosáhnout úrovně pravdivosti přesahující 95%? Bude potřeba změnit to, kam se lidé hledající informace napojují, s jakou duchovní silou se spojují. Zkušenosti z karmické očisty i celá dlouhá historie pozemské civilizace naznačují, že k získání této úrovně pravdy nestačí nahromaděná moudrost lidských civilizací a jejich nehmotného duchovního předvoje – lidských Duchovních hierarchií. Protože civilizace na Zemi nenašly z dlouhodobého pohledu klíč a cestu k trvalému duchovnímu vzestupu a k přetnutí kolotoče opakovaných katastrof. Naopak svojí činností přitahovaly další katastrofy, které pak čistily Planetu od lidstva parazitujícího na Přírodě.

    Lidstvo dodnes neví, proč některé z těchto katastrof proběhly. Příkladem je současný stav, kdy na více místech je doporučováno dávné mimozemské učení MCEO jako něco, co nám přináší ten správný směr cesty. Přitom v karmickém čištění se nám u více osob potvrdilo, že toto učení a jemu podobná zavinila postupně již několik katastrof civilizací, které jej používaly, pokud bereme v úvahu i vyšší světy. Jeho podpora dnes je tedy logicky cestou k další katastrofě. A přesto je toto učení znovu vytahováno, oprašováno. A další duchovní byznys přinášející poměrně slušné zisky je na světě.

    Jak je možné, že lidé toto nevnímají? Jednoduše proto, že úroveň pravdy, na kterou je napojena většina duchovně probuzených lidí i většina veřejně působících duchovních učitelů, tyto informace neobsahuje. Zdrojem duchovních informací pro ně zůstává nahromaděná moudrost lidstva - tam však tyto informace nejsou.  Musíme je hledat ve vyšší úrovni pravdy - tam však běžný člověk, ani duchovní mistři na Staré duchovní cestě, nemají dosah.

Východiskem je napojení na moudrost Přírody

    Závěr je následující: Napojení na moudrost lidstva nás na duchovní cestě stahuje dolů do poklesu a duchovního pádu. Naopak na cestu stabilního vzestupu nás může dovést informační napojení na moudrost Přírody. Příroda je přece systém, který je tady mnohem déle než člověk. Moudrost Přírody je tím zdrojem, který obsahuje popisy katastrof i jejich skutečné příčiny. Lidstvo tyto příčiny doposud nedokázalo odhalit. A východisko pak často hledá v náhodách.

    Sama Příroda k tomu dodává (Komunikace z 1.6.2010):

    „Mám dostatek informací a impulsů, co je třeba udělat, aby vývoj šel správným směrem. Ve zlomových obdobích však nemám dostatek síly navést vývoj správným směrem, pokud mi v tom lidstvo jako katalyzátor vývoje nepomáhá. Pokud jde lidstvo proti mně a situace se vyhrocuje, zbývá mi jediné – drastický očistný proces, který dokáže zachovat a prodloužit moji svobodnou existenci. Jakékoliv váhání v takové situaci může přinést nevratný pád Přírody na temnou stranu, jak se mnohokrát v minulosti stalo na jiných místech a v jiných časech (viz karmická očista bytostí, kterou vnímám).

    Takže na pozitivní zvrat ve zlomových obdobích potřebuji výraznou podporu člověka. Nemusí to být celá civilizace. Stačí dostatečně početná skupina, která dosáhla vysokého duchovního vzestupu a je schopna na Planetu a do Přírody přivést dostatečně čisté energie z vyšších světů. Platí přitom jednoduchá nepřímá úměra – čím vyššího vzestupu lidská skupina dosáhne, tím nižší je potřebný kritický počet bytostí, který stačí na potvrzení a stabilizování změny.“

Příroda je spravedlivá a nelze zkorumpovat

    Příroda dokáže řešit zásadní problémy automatickým způsobem za pomoci přírodních pochodů. Důležité přitom je, že Příroda je spravedlivá, není zaujatá, nelze ji zkorumpovat, nemá tendenci zneužívat svých schopností, nenadržuje jedněm na úkor druhých. Pokud má zaujmout určitý postoj, vyhodnocuje alternativy vývoje automaticky na základě evolučních výsledků. Takto například došlo na Planetě k postupné výměně člověka 1. typu s otevřeným duchovním vědomím za zdánlivě duchovně zaostalého člověka 2. typu – viz článek 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. Takto došlo k rozšíření soustavy hlavních čaker dnešního člověka v posledních 60 letech, jak o tom budu psát v dalším článku 31A. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka.

    A srovnáme-li působení lidských Duchovních hierarchií s Přírodou? Lidské působení shora z duchovních sfér bylo obvykle zaujaté, často hájilo zájmy cizích civilizací více než nás pozemšťanů. Lidské Duchovní hierarchie bývaly zkorumpované – pronikly do nich zástupci temných sil a nikdo ze Světla to nepoznal. Byly nespravedlivé – používaly nevhodné způsoby řešení karmy. Například kolektivní pouštění lidstvu žilou uměle magicky vyvolanými katastrofami. Mluvím v minulém čase, protože v tomto období již bývalé lidské Duchovní hierarchie nemají na směr vývoje lidské civilizace vliv. Epocha duchovního vedení lidstva lidskými Duchovními hierarchiemi již definitivně skončila, protože se jako způsob vedení dlouhodobě neosvědčila.

    A mnohé z neetických jevů a záležitostí zde ve hmotě? Často opakované slovo korupce, nespravedlnost, nadřazování jedněch nad dalšími, neoprávněná trestní imunita, zrady, skryté pronikání do tábora protivníka? To všechno k nám bylo přeneseno shora. Ne nadarmo se říká, jak nahoře, tak také dole. To, co se děje dole ve hmotě, je jen odrazem, zesílenou karikaturou, toho, co se již dříve dělo nahoře mezi těmi, co si přivlastnili právo řídit duchovně pozemské lidstvo. Stačí sledovat, jak se někteří z těchto mistrů chovají zde dole ve hmotě. Jejich původní povýšenost a určitá forma nadřazenosti je stále ještě neopustila, i když už na vývoj dnešního lidstva nemají prakticky žádný vliv.

Proč informace Přírody nejsou dosud veřejně známy?

    Když tedy moudrost Přírody obsahuje potřebné informace, jak to, že tyto informace doposud nejsou veřejně známy? Vždyť přece řada lidí píše o tom, jak se napojují na Přírodu a její informace. Naše odpověď je taková, že člověk na Staré duchovní cestě se výší svojí harmonie nemůže na Přírodu napojit. Úroveň vnitřní harmonie Přírody je ještě nad úrovní andělů Dhyanů někde v oblasti frekvence planety Země. A to vše jsou úrovně vysoko nad frekvencí dvanácti úrovní vnějších energetických těl člověka – viz grafické schéma v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

    Takové frekvence jsou pro člověka na Staré duchovní cestě nedostupné. A platí to i pro adepty magie. Ani technika magie nedokázala takové spojení zajistit. Aby člověk takového spojení dosáhl, musí nejprve zásadně změnit styl a metody své duchovní práce. A do toho patří i naprosté vzdání se magie ve všech jejích podobách.

    Mnoho lidí tvrdí, že komunikují s Přírodou, a že dělají to, co Příroda potřebuje. Ve skutečnosti však Přírodu svazují a ovládají. V Praze 3 na Šibeničním vrchu (blízko Olšanského náměstí) byla před několika lety slavnostně postavena stéla – kamenný menhir s kulatým magickým symbolem. Samotný autor, kterého zde nebudu jmenovat, celé síti takto uměle postavených menhirů říká „litopunktura“ a má pocit, že to Planetě prospívá. Kdyby skutečně s Planetou komunikoval, jasně by vnímal totéž co já a co mi Příroda potvrdila – ať to nedělá, protože Planeta se tím cítí jakoby svázána do řetězů. Jedná se o umělé zásahy z nedostatečně vysoké úrovně nadhledu. Magie spojená s těmito zásahy pak vede k přitahování nevhodných energií a naopak blokuje přirozené přírodní očistné procesy.

    Dalším příkladem jsou mnohé schopnosti a rituály označované jako „šamanské“, které jakoby vycházejí ze spojení s Přírodou, ve skutečnosti však na Přírodě parazitují a zneužívají její tvořivé síly (i zde se jedná o určité druhy magie).

Co má člověk pro nový vývoj udělat?

    Závěr je následující. Příroda ví, co je potřeba udělat, ale nemá dost energie na to, aby správný vývoj dokázala dostatečně rychle v kritických okamžicích vývoje zajistit. Pokud lidstvo v takto vyhrocených situacích nepomůže, Přírodě zbývá jediné – dostatečně účinný očistný proces, který zbaví Planetu a Přírodu všech parazitů.

    Jak může člověk pomoci? První věc je napojit se na moudrost Přírody a zjistit, kudy by měl směřovat další vývoj. A druhá věc – získat přístup k energiím o vyšší úrovni harmonie z oblasti mimo náš Vesmír i jeho stvořitelské úrovně, neboli dostat se informačně i energeticky nad náš Vesmír do vyšších světů. A tyto energie dokázat přivést dolů na Zemi.

    Přitom obojího lze dosáhnout jediným možným způsobem. Dokázat si v sobě otevřít skrytou schopnost neomezeného duchovního vzestupu, prorazit bariéru svého dvanáctého duchovního těla a začít duchovně stoupat do úrovní, kam Stará duchovní cesta nikdy nedosáhla. A ani tam nikdy nedosáhne, protože používá metody, které jí takový dosah znemožňují. Jedinou možnou alternativou duchovní cesty, která takovou možnost potvrdila, je tedy Nová duchovní cesta. Lidmi stále opakovaná myšlenka o možnosti více duchovních cest vedoucích k cíli se tak opět ukazuje jako velmi nepřesná.

Co všechno brání člověku napojit se na moudrost Přírody?

    Pokusím se o podrobnější výčet všeho toho, co člověka váže na Starou duchovní cestu, přes astrálního ducha na moudrost lidstva a co mu současně znemožňuje informačně se napojit na moudrost Přírody. Tato orientace je podporována všemi rituály, které souvisí s magií, s ovládáním energií, s přenášením svého vědomí, s ovládáním druhých bytostí, s jakýmikoliv manipulacemi s energiemi a druhými bytostmi. Do tohoto výčtu patří kromě klasické magie i všechny zasvěcovací systémy.

    Sem patří také všechny duchařské a spiritistické procedury, které se snaží navazovat spojení se zemřelými osobami. Patří sem i další systémy, které usilují o ovlivnění vědomí člověka - například Modrá alfa, Sylvova metoda. Dále pak písmenkování jako jedna z mystických metod, které znamená jakési ztotožňování se s tělem a údělem Ježíše Krista. Také některé formy uměleckých terapií (arteterapie, muzikoterapie), kdy je proces aktivního tvoření i pasivního přijímání v oblasti umění založen na postupech skrytě napojených a energeticky dotovaných přes astrální svět. Rovněž i magické manipulativní zásahy do svého vědomí - umělé odkrývání informací, ke kterým člověk ne náhodou nemá v danou chvíli přístup - těmi jsou všechny formy regresních a hlubinných terapií.

    Dále jakékoliv formy řízených meditací, při kterých svým vědomím vstupuji do svého vnitřního duchovního srdce nebo do jiných míst, případně i do druhých bytostí. A zde vystupuji jako bytost, která odtud hledá snazší spojení s duchovními mistry, se svými duchovními průvodci. Nebo i jiné meditace směrované na manipulující energie lidských Duchovních hierarchií. Jakékoliv formy duchovních akcí vyhledávající mistry Duchovních hierarchií, kteří bývají někdy označováni jako andělé, archandělé, bohové, polobohové, bodhisattvové. A také napojování se na vůdce, představitele náboženských hnutí.

    Také další formy meditací používající přenášení svého vědomí, například na pomeranč. Kdy si představuji, že jsem sám pomerančem nebo jeho květem a vžívám se do těchto pocitů a snažím se takto pomeranč lépe poznat. Stejně tak léčitel mág vstoupí svým vědomím do druhého člověka a takto jej prochází a hledá případné zdravotní nedostatky a neharmonie. A právě tímto způsobem jej chce lépe poznat. Oba tyto rituály jsou prakticky shodné a přesně to se učí každý začínající mág.

    Také představa prodýchávání čaker nebo určitých konkrétních fyzických orgánů je založena na pomyslném přenášení vědomí do určitého místa ve svém těle nebo dokonce v těle jiného člověka. K tomuto výčtu patří i rituály nebo cvičení, které jsou běžně doporučovány v řadě knih, a které zdánlivě s magií nesouvisí. Například jakákoliv vizualizace proudění energií. Představa sloupu světla, kterým do mé hlavy vstupují energie z duchovních sfér.

    Vazbu na astrální rovinu podporují také jakékoliv formy astrálního nebo mentálního cestování. I pouhé neumělé pokusy o toto cestování, tak jak to doporučují mnohé knihy s duchovní tématikou. Na seminářích mi bylo například doporučováno následující. Potřebuješ si přečíst určitou knihu? V noci si představ, že mentálně cestuješ do knihovny a tam si potřebné informace z této knihy přečteš. A budeš je pak mít v hlavě.

    Patří sem i celá řada uměle vytvořených systémů duchovní léčby – Reiki, Šambala, SRT, rodinné konstelace a různé další druhy tzv. ezoterního léčení, přinesené k nám inspirací z dávné minulosti nebo z jiných končin Vesmíru. Mnohé z nich používají k výchově dalších „léčitelů“ formu zasvěcování.

Několik příkladů magické „pomoci“ sobě nebo druhým

    O magii již bylo na našich stránkách napsáno dost, přesto se k ní ještě krátce vrátím. Že by magie měla být východiskem z krize? A víte, s čím vším byla magie jako tvořivý systém v minulosti spojena a co všechno karmicky nese na svých bedrech? Podívejte se kolem, kolik lidí dodnes parazituje na svých blízkých, vysává jim energii, mentálně je ovládá – to všechno jsou pozůstatky magie v nich. Někteří mágové dokázali v minulosti zabít společnou magickou akcí člověka, další přivedli k bankrotu toho, kdo nevyhověl jejich zvráceným požadavkům. Člověk jde po ulici, najednou má závratě, chce se mu zvracet, omdlévá, protože se právě zachtělo jeho životnímu partnerovi a rodinnému příslušníkovi odebrat si kousek energie. Už jste to někdy zažili?

    Navíc – při léčebném zásahu za použití třeba i skrytých magických schopností může dojít k přenosu neoprávněně léčené nemoci na léčitele, jak o tom psal Bedřich Kočí.

    Používání vysoké magie v Atlantidě - souboj mezi bílými mágy (bílými hady) a černými mágy (černými hady) o moc a o nadvládu nad zbytkem světa. Magické zneužívání přirozených sil Přírody gigantických rozměrů – práce s ohromnými několikametrovými hmotnými a duchovními krystaly. Vytváření celoplanetárních temných ovládacích sítí touto technikou. Prostředky hromadného ovládání, zbraně hromadného ničení na bázi bioenergie – viz Ivo Wiesner: Atlantida – zapomenutá velmoc starověku. Území deset tisíc kilometrů čtverečních na Sahaře pokryté vrstvou nataveného písku o tloušťce několika milimetrů (pro představu se jedná o čtverec 300 kilometrů krát 300 kilometrů – to jsou téměř celé Čechy). Dokážete si představit ohromnou ničivost atomové zbraně na bázi bioenergie, která to v dávné minulosti způsobila?

    A co takhle magicky ovlivněná diamantová voda, pocházející z Atlantidy? Pomohla tehdejší civilizaci na dosažení stabilní cesty vzestupu?? Vždyť Atlantida tu dokonce již vůbec není! A proč je nám tedy tato metoda, tento způsob ovlivnění vody předkládán jako něco, co člověka může spasit. A diamantová voda se množí a množí, zbytky se vylévají do odpadu, vlna zmanipulované vody se začíná šířit po celé Planetě.

    Připomíná to geneticky modifikované plodiny dnešní doby. Ty se také začínají nekontrolovaně šířit Přírodou, přestože mnozí odborníci před nimi veřejně varovali„stáváme se kříženci člověka s baktériemi, ovlivňuje to nepříznivě náš genetický program“, atd. - viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě. Takto bych mohl pokračovat výčtem dalších a dalších metod. Už chápete, jak jsou mnohé hmotné nebo duchovní metody, které mají spasit lidstvo, ve skutečnosti nebezpečné?

Další otřesné záležitosti spojené s používáním magie

    A slyšeli jste o Chrámech obětování a krásy v dávné Atlantidě a Egyptě (viz Edgar Cayce: Tajemství Atlantidy)? Nalákaní lidé šli dobrovolně do chrámu, aby podstoupili energetickou léčbu, která z nich učiní lepší a zdravější lidi. A víte, co se s nimi stalo? Ve skutečnosti jim vymyli mozky, zbavili je jejich osobní svéprávnosti a svobodného vědomí. Udělali z nich tiché a poslušné pracovní stroje, které vykonávaly běžné práce na polích a v ulicích. A někdo, kdo seděl v řídícím centru s helmou na hlavě, je všechny z tohoto místa hromadně silou svého vědomí řídil, aby tyto lidské stroje dělaly, co měly. Kolikrát jsem již toto pomáhal karmicky čistit – jak u těch, co byly oběťmi, tak u těch, co ovládali. Takže i toto je minulost a duchovní pozadí magie. Svěřili byste duchovní vedení lidstva takovému systému nebo jedincům s takovou výbavou?

    Ale to zdaleka není konec všech hrůz spojených s používáním magie. Ještě jsou tady magicky uměle vyvolané dílčí katastrofy, např. zemětřesení, na popud lidských Duchovních hierarchií, které mají vybít nahromaděnou negativní karmu lidstva. Jejichž účinek je však zcela opačný - spousta zbytečného utrpení, násilné přetržení nitě vývoje osob, opakovaně těžce poškozená Příroda, těžká karma pro mága, který zásah provedl i pro duchovní bytosti nad ním, které vedou vývoj a ke katastrofě daly pokyn, dalekosáhlé důsledky do budoucna.

Naše účast na dvou ovládacích „kulturních“ akcích

    Uvedu ještě dva osobní zážitky z jasně cílené manipulace. Obě akce měly společné to, že byly zdarma. Kulturní dům Eden v Praze 10, akce „nejvyšší učitelky“ z Taiwanu slibující jako přídavek na závěr zasvěcení. Bylo nás několik – uvnitř až nadbytek organizátorů – 10 lidí nám ukazuje, kudy máme jít k volné židli, kam dokážeme trefit i bez nich. Někteří z nás už při prohlížení materiálů v předsálí vnímali nepřirozenou silnou touhu tam zůstat a puzení koupit si medailon s podobiznou učitelky. Sedli jsme si a čekáme na začátek. Po chvíli se na připraveném pódiu spustila hudba – okamžitě jsem vnímal mimořádně silnou manipulativní energii, útok na břicho. V té době jsme se ještě necítili dost silní na to, abychom vzdorovali. Raději se okamžitě zvedáme a rychle odcházíme.

    Druhá akce – koncert slavného indického mistra Sri Chinmoye v Pražské sportovní hale (asi v roce 2004). S mistrem jsme telepaticky mluvili v předvečer koncertu a očekávali jsme navázání hlubšího spojení na místě. Nevěřili jsme však svým očím a zejména uším. Místo harmonické hudby rozsáhlá disonance, nesoulad tónů, břinkot do kláves a strun. A ještě horší bylo to, co se dělo v plénu. V rozích naplněné haly stály obrovské několikametrové temné bytosti, které hlídkovaly. Shora sestupovaly jakési nehmotné vysávací konzole, a připojovaly se na srdce posluchačů, aby jim odsávaly část životní jiskry. To vše se odehrávalo na velmi vysokých frekvencích, takže člověk na Staré cestě nemohl nic z toho jakkoliv duchovně vnímat. Skutečně se pak z ohlasů potvrdilo, že řadě lidí bylo při koncertu nebo po něm špatně. My jsme celou dobu pracovali a snažili se vysávací systémy ničit. Netvrdím, že to vše vymyslel samotný mistr. Jen tím chci naznačit, jak jsou mnozí světelní pracovníci na Staré cestě skrytě zneužíváni a aniž by si toho byli vědomi, jejich akce jsou zaměřeny na podporu ovládnutí a manipulace. A oni se stávají mlčenlivými spolupracovníky temna.

    Obě akce měly jednu společnou věc. Navštívíte-li program, jehož organizace vyžaduje značné finanční náklady – pronájem zařízení, personál, měli byste logicky něco zaplatit, aby se to pořadatelům vrátilo. Takto přece funguje náš svět. Nezaplatíte-li však penězi, můžete očekávat, že skrytě zaplatíte něčím jiným, pro vás mnohem cennějším, než jsou samotné peníze. Například částí své životní jiskry nebo dobrovolným úpisem spojeným se skrytým ovládnutím. A jakmile se takové temné síle jednou upíšete, budou vás stále vyhledávat a pronásledovat. Přesvědčil jsem se o tom vícekrát – například jsem na ochutnání přijal zdarma rozdávanou tyčinku v metru. A než jsem dorazil domů, už jsem na břiše jasně cítil skrytý úpis, který jsem tím přijal. Proto pozor na přijímání služeb zdarma. Tím však rozhodně nechci naznačit, že každá nezištná a upřímná pomoc je úpisem.

    Znám i případy léčitelů pracujících v Čechách, kteří se na své klienty při návštěvě trvale navázali a roky je pak energeticky zneužívali a odsávali do té míry, že jim bylo špatně. Z pochopitelných důvodů však jejich jména nebudu uveřejňovat. Nejsem jejich soudce, nejsem ani veřejný žalobce. Příroda ví a jednoho dne se začnou všechny podobné případy zneužívání karmicky řešit.

    Ještě jedna poznámka. I když jsme dostali impuls od Sil Světla čistit nějakou podobnou akci, neznamená to ještě automaticky, že je zlikvidováno vše temné v jejím duchovním pozadí a že její neblahé účinky na zúčastněné budou kompletně a u všech smazány. Zaprvé - čistým způsobem se může likvidovat jen to Temno, nad které jsme v dané chvíli schopni frekvenčně vystoupat. Zadruhé - důležitý je fakt, že účastníci akce dobrovolně nechávají energie na sebe působit a někteří tomu dokonce aktivně pomáhají a šíří převzaté energie dál. Z toho se budou muset jednoho dne vyvazovat sami – na základě vlastního vědomého rozhodnutí. Aby mohlo proběhnout karmické vyvázání, budou muset nejprve pochopit, kde je problém. Vzdát se všeho, co jim to přinášelo na úrovni duchovní i hmotné. Omluvit se sobě i druhým a vše duchovně vydat. Ve většině situací bude nezbytná pomoc léčitele, který má k takové činnosti duchovní oprávnění od Sil Světla vedoucích vývoj.

Vazba na astrální rovinu přes uměle vytvořené pomůcky a magické tvary

    Zatím jsme byli u metod duchovní práce. Teď ještě přejdeme na umělé pomůcky a předměty všeho druhu používané na duchovní cestě. Orientace na astrální svět je také podporována všemi uměle vytvořenými pomůckami, které člověka váží na živlové energie, astrální svět a nadzemskou posmrtnou dimenzi. Těmi jsou například živlové tatvické hodiny, většina tarotových karet a karet duchovních mistrů, přestože mohou nést označení karty andělů nebo archandělů, dále poslouchání magicky ovlivněné hudby, práce s mantrami a uměle vytvořenými mandalami.

    Také jakékoliv další pomůcky, které v sobě nesou ovlivnění magickým příkazem nebo i pouhou lidskou myšlenkou. Například všechny ochranné amulety, některé přívěšky, některá kyvadla. Dále pak další pomůcky, které mají v sobě obsažen symbol magického tvaru nebo jsou přímo tímto tvarem, který sám o sobě vykonává určitý skrytý magický příkaz. A těmi jsou mimo jiné pyramida, egyptský kříž anch, templářský kříž, pečetě a odznaky tajných ezoterních společností nové historie, např. pyramida s okem (zednářský symbol), symbol rosenkruciánů, apod. Stejně tak pomůcky vázající člověka na dávné civilizace, které magii v minulosti běžně používaly - například prsten Atlantů a další.

    S astrálním světem člověka spojují i magicky ovlivněné potraviny, například myšlenkou, aby obsahovaly více složek výživy, než skutečně obsahují. Rovněž léky homeopatického typu, které podle Přírody obsahují zvláštní formu skryté magie. Nebo léky ve formě vody či jiné tekutiny, do které byl uměle myšlenkou vložen energetický otisk jiné látky.

Příklad z léčby

    Uvedu krátce jeden z příkladů působení nevhodného přívěšku. Vyšetřoval jsem čakry a poté energií čistil jednu paní. Měla úplně ucpanou krční čakru vpředu. Na tom není nic divného, to je problém řady duchovně se probouzejících lidí. Bylo jí vysvětleno, jaký to má duchovní význam a na změně jakých svých postojů má pracovat. Čakra pak byla terapií vyčištěna a zprovozněna. Když paní přišla na kontrolu asi po třech týdnech, čakra na krku byla opět zcela ucpaná. Tehdy mne napadlo zeptat se, jestli nenosí něco na krku. Vytáhla přívěšek na krátkém řetízku, který byl skryt pod rolákem – egyptský kříž anch. Ten ji spojoval s její dávnou minulostí v Egyptě. Po jeho odstranění a vzdání se služeb tohoto magického symbolu se už situace s čakrou neopakovala.

Pokusy o nepřirozený duchovní vzestup

    Krátkodobé rozšíření vědomí i krátkodobé stavy podobné prožitkům osvícení umožňuje dosáhnout řada podpůrných prostředků. Lidé od nepaměti pro tyto účely používali nejrůznější praktiky. Krátkodobé rozšíření vědomí dokáže zajistit například pojídání určitých hub či bylin obsahujících speciální drogy (viz další odstavec) nebo různé obřady sebetrýznění, dlouhé hladovky, sexuální obřady a rituály spojené s obětováním živého člověka nebo zvířete.

    Podceňovat nelze ani účast na seminářích a rituálech slibujících nepřirozený duchovní vzestup, umělé zvýšení frekvenčního dosahu svého vědomí - sem patří holotropní dýchání, monotónní šamanské bubnování i jiné šamanské techniky využívající přírodní magie. Vazbu na posmrtný svět podporují i návštěvy jiných společných akcí, seminářů, meditací, které vede bytost jednoznačně nasměrovaná na magii a astrální posmrtný svět. Bytost, která pak svým běžným duchovním vyzařováním nebo i záměrným energetickým působením ovlivňuje všechny přítomné. Nebo bytost, která je kanálem, skrze který jsou do tohoto hmotného světa přenášeny určité manipulující energie. Těmi mohou být jak někteří kontaktéři navazující spojení s mimozemskými civilizacemi, tak také někteří z těch, kteří jsou napojeni na mistry Duchovních hierarchií různých úrovní. 

Používání drog a rozpad osobnosti

    Existuje řada drog, které chemicky ovlivňují fungování fyzického těla člověka, zejména jeho mozku, uměle mění frekvenční dosah vědomí a vyvolávají krátkodobé zážitky příjemné extáze. Kromě tvrdých drog vedoucích k okamžité závislosti (kokain, heroin, opium) existují i slabší drogy, které lze do těla dostat konzumací některých hub a bylin  - muchomůrka červená, lysohlávka, ayahuasca, marihuana, LSD a další. Nepodceňoval bych ani alkohol a nikotin. Sami přece vnímáme kolem sebe milióny lidí závislých na "neškodném" nikotinu či alkoholu a nepříjemně obtěžujících své okolí.

    Mnozí "duchovní rádci" tvrdí, že tyto psychotropní látky jsou neškodné a nevytvářejí okamžitou závislost. Argumentují dokonce tím, že tyto slabší drogy jsou dary lidstvu, aby mohlo snáze aktivovat své duchovní energie a dosáhnout tak duchovního vzestupu. Že jsou to hmotné klíče k dosažení vyšších úrovní vědomí.

    V duchovní osvětě může jen stěží někdo způsobit více škody, než právě podobní propagátoři drog. Člověk přece nepotřebuje drogami zastřené vyšší vědomí, které na jedné straně poskytuje neobvyklé a příjemné zážitky, obvykle však nelze v takovém stavu normálně fungovat. Člověk potřebuje vlastní bdělé vědomí, které bude naprosto přirozeně posouvat výše a výše.

    Není těžké pochopit, že používání drog nemá se skutečným růstem vnitřní harmonie člověka a frekvence jeho vědomí nic společného. Drogy naopak mohou člověka úspěšně dovést až do psychiatrických léčeben nebo i k naprostému rozkladu jeho osobnosti. A zmařený život vlivem závislosti na drogách se pak nepříjemně promítá i do dalších zrození. Vede k postupnému duchovnímu pádu člověka a k opakování životů za mnohem obtížnějších podmínek, např. prožitkem úplného tělesného postižení.

Vazba náboženských a filozofických směrů na astrál

    Vazba na posmrtný svět je typická i pro drtivou většinu dnešních náboženských směrů nebo také filozofických směrů, ve kterých se vyskytují alespoň určité prvky náboženské ideologie. Jako příklady lze uvést nejen západní křesťanství, ale i východní směry - buddhismus, hinduismus, taoismus a další. Stejnou uměle vytvořenou magickou energetickou vazbu má i řada dávných textů západních i východních směrů. Magicky ovlivněná jsou některá vydání Bible, také Evangelia různých autorů (nejznámější je dvanáctidílné Evangelium svatého Jana), a například i indické Védy, Mahábharata a další dávné texty. Tutéž uměle magicky vytvořenou energetickou vazbu mají bohužel i některé zcela nové knihy, zdůrazňuji pouze některé, přenášené do našeho světa na základě inspirace mimozemskými civilizacemi.

Léčitelství na magickém podkladě

    Vazbu na astrální svět, posmrtnou dimenzi a magii vyvolávají také jakékoliv jiné formy manipulace buď se sebou samým, nebo s druhým člověkem. Sem patří všechny formy léčitelství, při kterých je proudění energie vyvoláváno nebo podporováno vlastní vůlí a vědomím. A těmi jsou, jak už jsem uvedl, nejen přímé používání magie, ale i jakékoliv formy vizualizace proudění energií, představy proudění energie určitým orgánem, představy léčení určitého orgánu, představa prodýchávání čaker.

    A co takhle vědomé posílání lásky druhému člověku? Když mu chci zdravotně pomoci nebo zlepšit svůj vztah s ním? Pokud někoho miluji, dávám mu to najevo celým svým projevem, svým chováním, svým přístupem k němu. Pokud však mám potřebu někomu vědomě posílat lásku, tedy určitou formu energie, už se jedná o vědomou manipulaci s energií. Chci-li někomu skutečně eticky pomoci, především by on o tom měl vědět a měl by s mou pomocí souhlasit, jinak s ním manipuluji. Výjimkou jsou vlastní nezletilé děti a krizové situace, kdy je člověk v ohrožení života a jeho stav si vyžaduje okamžitou pomoc bez jakéhokoliv přemýšlení. Pak těžko mohu čekat na to, až se probudí, abych se ho mohl zeptat. V takové situaci je nezbytné jednat hned, ovšem naprosto čistě a eticky, a tím i se svolením vyšších duchovních úrovní.

    A zadruhé, zásadně bych měl posílat energie nikoliv na základě úsilí své vlastní vůle a svého vědomí, protože pak jde o skrytou magii. Vždy bych měl působit na základě požádání a poděkování. Tento etický způsob energetické pomoci je vysvětlen na konci článku 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já. Karmické vazby, přehmaty a pocity nevraživosti z minulosti však nelze tímto způsobem skutečně trvale vyřešit. Tady pomůže pouze hloubková karmická očista. K ní však žádnou dospělou bytost nelze přinutit – i kdyby to byl vlastní syn, otec, matka, manžel.

Je možné pomůcky ovlivněné temnem očistit?

    Zaprvé je potřeba si položit otázku, jak by tyto umělé pomůcky pro vzestup fungovaly, kdyby byly úplně očištěny. Umělé pomůcky mohou člověku pomoci pouze na úplném začátku duchovní cesty. Budou-li očištěné, mohou ho posunout z 5. těla řekněme na 7. tělo. Ale s žádnou umělou pomůckou pro vzestup se člověk už nedostane dál přes 8. tělo – tedy přes duchovní práh k Věčnému Já. Takovýto duchovní nadhled, který zůstává v úrovni Vyššího Já, však ke změně vývoje lidstva nestačí.

    Druhou otázkou je, kdo by je čistil a proč? Člověk na Staré cestě nemá na jejich očištění potřebný dosah. A chce-li se dostat výše na Novou cestu, potřebuje jít čistou cestou bez jakýchkoliv umělých pomůcek. A ty pomůcky už vlastně nikdy potřebovat nebude. Proč by je tedy měl čistit a pro koho? Aby si další duchovně se probouzející lidé mohli uspokojovat pocit, že něco navíc pro sebe dělají?

    A pak je tady třetí záležitost - jejich očištění není vůbec jednoduché. Po odstranění hlavního temného nánosu zůstávají jeho otisky v jemnějších vrstvách a po dalším očistném kole otisky otisků – ani jejich očištění ještě nemusí znamenat konečnou. Jiné pomůcky jsou napojeny na centrální temné řídící systémy. Ty jsou uzemněny v tisících a miliónech drobných hmotných předmětů, které jsou falešnými umělými berličkami, a také v osobách, které je vytvářejí, propagují nebo prodávají. Jak byste chtěli celý tento dobře uzemněný kolos najednou očistit? Základní podmínkou pro to by bylo, aby se velké množství lidí, určitý kritický počet, dokázalo vědomě vzdát takové umělé podpory. A to zatím rozhodně není splněno.

Mnohem jednodušší je vzdát se všech umělých pomůcek pro vzestup

    Takže co je úplně nejjednodušší? Přestat tyto všechny umělé pomůcky na vzestup používat. Na světelné cestě si potřebujeme vytvořit a plně osvojit nové čisté postoje a metody duchovní práce, které jsou v souladu s Přírodou, se světelným řádem Univerza – viz duchovní komunikace Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.

    Vzdát se konečně všech umělých zkratek. Kráčet po čisté cestě, jejíž metody nelze zneužít. To je ve skutečnosti ta nejkratší a nejsnadnější cesta, i když se to zatím mnoha lidem doposud jevilo a jeví jako zdlouhavé. Jedině čistá cesta bez umělých pomůcek dává možnost postupně osvobodit lidstvo od manipulace a ovládání. Pouze taková cesta má sílu směr vývoje lidstva směřující k Temnu a k další katastrofě nasměrovat zpátky ke Světlu, ke skutečné svobodě. Právě tato cesta čistého vzestupu dokáže zajistit, aby se člověk opět plně stal součástí Přírody.

    V tomto textu jsem nemohl zhodnotit úplně každou pomůcku. Krátké zhodnocení dalších umělých metod a pomůcek, se kterými jsem se v dotazech setkal, najdete v textu: Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, který bude v rubrice Odpovědi na reakce čtenářů. Jedná se o holotropní dýchání, monotónní bubnování, tibetské mísy, psychowalkmeny, MMS, božská zjevení, neoprávněné mimozemské zásahy a manipulace, metoda AIM, umělá mystická smrt.

A co používání kyvadla?

    Kyvadlo je pomůcka jiného typu. Není to pomůcka pro duchovní vzestup, ale pro zjišťování informací. Důležité je, aby nebylo magicky ovlivněno. Dá se s čistým kyvadlem nahlížet mimo pořadí? Nedá! Nemáte-li oprávnění se na danou věc ptát, jednoduše nedostanete žádnou kloudnou odpověď. Z tohoto pohledu je kyvadlo relativně čistým nástrojem.

    Co se stalo mně na duchovní cestě? Jednoho dne jsem dostal výrazný impuls jít si koupit kyvadlo. Vybral jsem si krystal křišťálu a několik let jej používal. Pak se mi opakovaně dvakrát rozvázal závěs a kyvadlo upadlo. Byl to náznak, že už nevyhovuje. Ještě jsem zkusil vyřezat si jiné, lehčí a jemněji fungující, ze dřeva. Dlouho už jsem s ním nepracoval – pochopil jsem, co ten náznak s rozvázáním skutečně znamenal: Přestaň už konečně tu berličku používat a soustřeď se na přímou duchovní komunikaci – na přímý přístup k duchovním informacím. Potvrzuji, že to je mnohem jednodušší a rychlejší. Také zásadám duchovní komunikace budu věnovat speciální pokračování. 

© Jiří Novák, červen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 326
  • 29
  • 26
  • 23
  • 21

Celkový počet hlasů: 425


Diskusní téma: 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody

Datum 13.06.2010

Vložil Klára

Titulek léčba

Dobrý den,se zájmem čtu vaše stránky a v podstatě s váma souhlasím.Jen mám dojem,že opravdu žádná z metod,které jsou dnes k dispozici není v pořádku?Možná by bylo dobré uvést i ty ,které jsou....Co mám dělat v případě,že onemocním já nebo mé dítě?Jak ho mám léčit v případě třeba atopického exemu?Je léčba pomocí bylin v pořádku(myslím třeba pití čajů,mazání bylinnýma mastičkama)?
A co aromaterapie,fytoterapie?Klasickou medicínu zavrhujete,ale co mám dělta,když mám zánět a potřebuju antibiotika?Co koloidní stříbro?A jak se díváte na různé typy masáží?Thajskou,Shiatzu...?A co craniosakrální terapie?Při ní terapeut do klienta nic nevkládá ani nebere,jen se podporuje samoozdravný proces těla?Homeopatii a Bachovky zavrhujete,a já právě homeo použila k léčbě synova exemu.Jak bych měla postupovat příště?Čínská medicína asi taky ne,proč?Vždyť je to léčba stravou, bylinama a masážema?I ta cesta přes tělo(masáže,tygrování,moxování...reflexní terapie a masáže) je tedy špatná?Vdyť při ni nenahlížím mimo pořadí,chápu ,že různé metody psychoterapie,magie,zasvěcení-to není přirozenné,ale toto,jak si stojí?A ještě by mě zajímalo,jak je to s různými druhy cvičení,co cvičení dle Mojžíšové,pilates,SM?A co EFT(tzv.ťukání) a metoda Hoópnopono(to se čistí problém pomocí slov miluji tě a odpouštím ti)?

Jak,poznám,které bylinné kapky ano a které ne?Ano jitrocelový sirup a ne kapky od Herba Vitalis(jsou nízko potencované,vlastě slabé homeo)?Vždyť i spousta bylinkářů používá k léčení kombinaci bylin,čajů,tinktur a potencovaných kapek...Neberte to prosím jako rýpání,jen mě to vše zajímá a chtěla bych mít jasno.Děkuji za odpověď,Klára.

Datum 15.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: léčba

Dobrý den, Kláro. Chceme-li, aby se zásadně změnila situace na této Planetě, a podstatně se snížil stupeň ovládnutí lidstva nejrůznějšími systémy, je potřeba, aby se zásadně změnili jednotliví lidé. Aby se však zásadně změnil člověk, potřebuje se dostat na cestu stabilního vzestupu. Kdy jeho vnitřní čistota a frekvence bioenergie, na kterou je vnitřně naladěn, budou trvale narůstat. Na těchto stránkách jednoznačně doporučujeme cestu stabilního vzestupu a detailně vysvětlujeme, co je optimální pro to udělat. Také však varujeme, co všechno nastoupení této cesty brání. V článku 32 vysvětluji, že dostat se na cestu neomezeného duchovního vzestupu znamená projít úzkým koridorem. Být přesný v tom, co dělám a nedělat nic, co takové cestě brání. Lidé však místo vzestupu volí nejčastěji doporučované metody. Mají pak pocit, že se nemohou splést. Jenže to je právě ten problém veřejného mínění, o kterém jsem psal v článku 30A. Tyto metody je sice baví a po některých je jim dokonce i fyzicky lépe, ale duchovně je to stahuje dolů. Je mi líto, ale drtivá většina metod vytvořených, navržených lidmi v tomto světě s sebou kromě Světla přináší i temné energie. To je realita. Jsou dvě cesty v životě – žádných mnoho cest. První je cesta stabilního duchovního vzestupu, vzdání se všech umělých pomůcek a metod a tím i vzdání se medicíny. Druhá cesta je používat mnohé z doporučených metod a pomůcek, myslet si, jak jsem duchovně pokročilý a přitom potichu svojí vnitřní činností a výší frekvence klesat dolů. Každý se bude muset rozhodnout, kterou možnost zvolí. Vy říkáte: „v podstatě s vámi souhlasím“. To ale znamená, že v něčem souhlasíte a v jiném ne. Úzký koridor pro vstup na cestu stabilního vzestupu pak pro Vás zůstane uzavřen. Nechcete se vzdát medicíny, chcete mít jistotu možnosti použít antibiotika – tím se ale současně vzdáváte stabilního vzestupu. Jeden příklad – atopický ekzém dětí. Můžete jej léčit homeopatií, nebo dokonce mazat mastičkami s kortikoidy. Tím ekzém pěkně na nějaký čas zatlačíte zpět, aby se přestal projevovat. Ale příčina nemoci bude pořád uvnitř těla. Nebo se rozhodnete pro čistý vzestup. Dostanete se na cestu vzestupu a vaše dítě s Vámi. Začnete se čistit. Tělo se bude chtít zbavit nemoci. Nemoc proto z úkrytu, kam byla zahnána léky, vyleze na povrch. A teď máte dvě možnosti. Buď ji zase zaženete léky a zatlačíte - a celé to se může neustále opakovat. Nebo se rozhodnete konečně vyřešit nemoc čistou cestou. Vzestupem, podporou ve výživě, podporou v energiích. Chápete ten rozdíl? Cesta čistého vzestupu řeší nemoc tím, že odstraňuje její příčiny. Drtivá většina dalších způsobů nemoc pouze zatlačuje, aby se neukazovala. Problém z mého pohledu stojí tak – dokázat se jednoznačně rozhodnout. Chcete medicínu? Prosím. Používejte antibiotika a další léky, ale vzestup Vám nebude fungovat. A kdyby to udělal každý, lidstvo na Planetě se nezmění a čekala by nás jen další vyhlazovací katastrofa jako už tolikrát v minulosti. Nebo se chcete dostat na vzestup, aby se skutečně od základu postupně změnily podmínky Vašeho života? Pak se ale potřebujete vzdát umělých metod a postupně sama dospějete k tomu, že nic z toho vlastně nepotřebujete. Dokonce ani medicínu ne. Většinu metod, které tady popisujete, jsem nevyzkoušel, nestudoval. Kdybyste se ptala na jedinou metodu, podíval bych se na ni. Jednoduše však nemám čas studovat celý ten soupis metod. Nepovažuji to za podstatné. Mnoho těch metod má něco společného: přikládání rukou, doteky rukou, a tím i přenášení určité energie. Automaticky se přitom oddáváte určitému člověku, aniž tušíte, co on má v sobě a co vlastně do Vás přenáší. Výcvik je přece obvykle vhodný pro každého, kdo dostatečně zaplatí – vůbec nic se nemluví o požadavku duchovní čistoty a ani by to neuměli změřit. Třeba metoda CST (kraniosakrální terapie) – tři stupně výcviku, cena za první stupeň 10400 Kč – to je opravdu dobrý byznys. Silné prvky magie a napojení se na určitý centrální systém. Jistě – možná to dokáže vyřešit řadu problémů, ale současně to člověka duchovně stahuje dolů. Problém naší civilizace však není najít cestu, jak se mít co nejlépe a co nejvíce si užívat všeho možného, ale najít cestu změny, přerušit celé věky trvající duchovní pád a duchovně zvednout hlavu vzhůru. Rozhodnutí je na každém jednotlivci, kterou ze dvou možností pro sebe zvolí. Zárukou čistoty je Příroda a neovládnuté přírodní produkty. Nejlépe tedy ty, které si připravíte, natrháte a nasušíte sama. Jakýkoliv další přírodní produkt už může být do jisté míry znečištěný temnými energiemi ať už metodou zpracování, osobou toho, kdo to připravil, nebo dokonce zjevným použitím magie. (V tuto chvíli mluvím o léčivých kapkách, výtažcích , o zásazích do vnitřní struktury původního přírodního produktu, plodu – nemluvím o obyčejném trhání ovoce a zeleniny). Jak poznáte, co je čisté? Nejlepší je dostat se na cestu stabilního vzestupu a vaše vnímání se bude postupně zjemňovat a sama začnete cítit, co je vhodné a čemu se máte vyhnout.

Datum 16.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Odpověď agresivnímu diskutujícímu

Diskusní příspěvky na téma "splachování rozumu do záchodu" opravdu budu vymazávat. A mimochodem, duchovní cesta přece není o rozumu. Asi jste si text špatně přečetl, protože v něm nikoho nenabádám, aby se vyhnul léčbě. Jen vysvětluji, že některé věci jdou proti sobě. Dělám-li jedno, nefunguje druhé. Nic víc.
Už vůbec jsem nemluvil o diabeticích závislých na inzulínu nebo nemocných závislých na lécích na srdce. Vnímám však podstatný rozdíl mezi nemocným závislým na inzulínu a malým dítětem, jehož ekzém je léčen mastí s kortikoidy.

Datum 17.06.2010

Vložil Klára

Titulek Re: Odpověď agresivnímu diskutujícímu

Děkuji Vám za odpověď.Chápu,že nemáte čas rozebírat všechny metody a techniky....
Jen pro úplnost,já jsem syna kortikoidama neléčila,vím,že jen potlačují nemoc a zasouvají ji hlouběji do těla.Snažila jsem se jim proto vyhnout a v dobré víře jsme se rozhodli pro homeopatii,což tedy nebylo zase až tak dobře,jak píšete.
Svým dotazem na medicínu jsem měla na mysli právě ty závažné nemoci a akutní úrazy,příhody,né rýmu...Já sama už léky na banální nemoci neberu léta,15 let nejím maso,poslední dobou ani vejce a mléčné výrobky(samo od sebe mi to přestalo chutnat),zařazuji více čerstvého ovoce a zeleniny a začala jsem cvičit 5 Tibeťanů.Snažím se pracovat i na své povaze.Jen jsem v tom prostě měla trochu chaos,proto ty dotazy.Jistě cháptete,že rozhodování sama za sebe je mnohem jednodušší,než,když rozhodujete za malé dítě.
Ještě jednou Vám děkuji za odpověď,pomohl jste mi.A jestli stále platí ta mabídka pomoci ohledně toho reconnection,tak se Vám ráda ozvu.Mějte se hezky,Klára.
 

Datum 17.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Odpověď Kláře

Mast s kortikoidy používá jiná matka pro svého syna. Víte-li, co jsou to kortikoidy, pak chápete, proč takový způsob léčby u malého dítěte lze těžko pochválit. Shodou okolností mi tatáž paní vyprávěla o tom, že podstoupila zasvěcení reconnection. Také u homeopatie jsem se přesvědčil, že ta nemoc, která byla "vyléčena" homeopatií, vylezla na cestě vzestupu po určité době znovu ven a musela být řešena čistou cestou. Potvrzuje to skutečnost, že i homeopatie zastírá, uklízí nemoci. Z toho, co píšete, je zřejmé, že je toho hodně, co děláte správně. A na tom už se dá stavět. Nabídka pro Vás stále platí, můžete se ozvat, ale raději až příští týden.

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Klára

Text příspěvku byl vymazán - viz následující odpověď.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Klára

Odpověď Guyverovi:
Vaše příspěvky jsou plné jedovaté temné agresivní energie. A tento navíc i jmenovitě napadá, zesměšňuje a uráží. A to jsou přesně ty typy příspěvků, které překračují základní meze slušnosti, a které z těchto stránek od jisté doby vymazáváme a budeme v tom pokračovat. Agrese a zesměšňování nepatří do výbavy duchovně pokročilého člověka. Je to spíš doklad omezeného rozhledu, neschopnosti přijímat cokoliv nového, co odporuje někde přečteným a dobře odrecitovaným myšlenkám z minulosti. Sprostý a agresivní však není totéž co nepohodlný (viz dále).
Ve svých příspěvcích dáváte znovu a znovu najevo, že jste nepochopil poselství dnešní doby a situace, do které dnešní svět dospěl. Jestli takový stav je právě to, co považujete za průlom ve vývoji, pak chápu. Na těchto stránkách mluvíme o kritickém počtu k odstartování nového vývoje směrem ke Světlu. Asi jste si nevšiml, že doba Ježíše takový vývoj neodstartovala. Zřejmě jste zapomněl, co se dělo v následujících stoletích. Kolik chyb tenkrát udělali ti, co si říkali Síly Světla. A dnes místo správného pochopení situace takový vývoj glorifikují jako ideální. Miliardy dnešních lidí na Planetě se otevřeně hlásí k církevnímu hnutí, které během dvou tisíc let plošně a záměrně zlikvidovalo, pobilo, zavraždilo, upálilo, milióny osob jiného vyznání, myslitele přinášející nové pokrokovější myšlenky, léčitele, bylinkáře – tedy všechny „nepohodlné“. To je podle vás ideál, který byl před dvěma tisíci lety odstartován? Vinu z církve nesejmou formální omluvy jednoho papeže po druhém. Ani ji nemůže smýt prohlašování upálených a umučených za svaté.
Nemusíte myšlenky na těchto stránkách přijímat. Nemusíte vůbec tyto stránky číst. Jak je zřetelně vidět, nejste ještě na příjem těchto nových informací vnitřně připraven. Pokud však reagujete, je očekávána slušnost, kompetentnost a respektování druhého. Netolerance, slovní i energetická agresivita zde však tolerována nebude. Na to si zřiďte vlastní stránky a tam si dopisujte. Na těchto stránkách nebude podobným typům příspěvků ponecháno místo. Upozorňuji Vás, že Všechny Vaše další příspěvky budou vymazány.