Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III

59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III

Magdaléna Malá Vloženo 10.6.2013
Magdaléna Malá

Tento článek obsahuje další soubor vnímání, která zachycují dávnou minulost a nepříznivé vlivy Temného vědomí na životy bytostí. Planeta Země po katastrofě. Temné bytosti, které likvidovaly vše živé. Temné vědomí likviduje harmonické partnerské vztahy. V důsledku srážky s Nimiru život na Zemi pohasínal. Každá katastrofa přináší bolest, utrpení a zkázu žijícím bytostem. Temné vědomí se dokázalo nalepit na záda člověka, pokud byl i trochu zatemněný. Bytost proměněná vlivem Temného vědomí ve stvůru. Připravenému se dostane pomoc Přírody při odstranění temných nánosů. Každá bolest je výsledkem neharmonií, které by tam neměly být. Očistit je možné vše, co se přirozeně obnaží v rámci karmických vrstev.

Jiří Novák

Uzemnění Temného vědomí ve hmotě

Tento článek volně navazuje na text 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy, ve kterém je popsána historie vzniku vrcholného temného systému, který jsme označili jako Temné vědomí. To se stalo výsledkem činnosti těch nadřazených bytostí, které se svojí magickou silou stavěly nad běžné bytosti.

Také tento rozsáhlý systém Temného vědomí má uzemnění ve hmotě dvojího typu. Jednak v těch bytostech, které vnitřně rezonují s prvotními záměry Temného vědomí. S touhou proniknout energeticky do všeho svými energiemi, svým vlivem. Vše infikovat rozkladnými energiemi. Trousit všude, na každém místě, své nepříznivé energie zkázy a rozkladu. Vysmívat se, znevažovat, zesměšňovat, snažit se nejlépe úplně zničit, nebo alespoň vychýlit, znemožnit, rozložit, zpomalit cokoliv, co by mohlo mít zásadní pozitivní vliv na chod tohoto světa. A také to souvisí s touhou a potřebou zneužívat, manipulovat s druhými pro vlastní účely, ovládnout jiné bytosti, podrobit si je, plně je zotročit. I s dychtivostí po absolutní neomezené moci, někdy i po respektu ze strany druhých bytostí a po slávě.

A druhým typem uzemnění temného vědomí jsou karmické vrstvy uvnitř těch bytostí, které byly tímto temným vědomím v minulosti ovládnuty. Vysoce nepříznivé až drastické zážitky, které mají tito lidé uvnitř sebe v rámci karmických vrstev. A které jsou i v karmických vrstvách nejrůznějších oblastí této Planety.

Další dva texty 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II obsahují soubor vnímání, která zachycují dávnou minulost. Jde o ukázku toho, jakých podob nabývaly životy, které byly přímo ovlivňovány Temným vědomím. Tyto příhody naznačují, že temný systém v podobě Temného vědomí, které si uvědomovalo samo sebe a drtilo vše živé, existoval i dříve ve vyšších světech, v jiných úrovních existence.

Tímto třetím pokračováním příběhů spojených s vlivem Temného vědomí se k tomuto tématu s určitým časovým odstupem znovu vracíme. Na úvod připomínám, že podobné zážitky spojené s karmickou očistou nejsou zcela běžné. Zažívají je pouze vysoce citliví lidé. U mnoha dalších probíhá karmická očista v klidu. A obnažení vysoce nepříznivých karmických vrstev je doprovázeno třeba jen menšími bolestmi hlavy. Někteří lidé však dokážou vnímat minulost z karmických vrstev se vším všudy – i s doprovodnými vysoce nepříjemnými pocity, které tehdy prožívali.


Magdaléna Malá

Nepříznivé vlivy Temného vědomí na životy bytostí

Vnímání během karmické očisty ze dne 11. 4. 2013: Právě probíhalo čištění (léčení) a já zrovna docvičila. Ležela jsem na podložce, měla zavřené oči, když jsem najednou uhnula s obličejem – vnímala jsem, že mi bílý kůň – přesněji bílá klisna olízla obličej. Usmála jsem se, ale zároveň ji poprosila, aby mě už nechala.

Dala mi najevo, že ji mám následovat. Šla jsem tedy za ní. Vnímala jsem, že jsem oděna v lehkých rozevlátých šatech a že jdu těsně vedle ní. Najednou jsme se ocitly na pobřeží – šly jsme po písečné pláži a vedle moře tichounce šumělo a jeho vlny lehce omývaly písečné duny.

Chvíli jsme šly po pláži, ale najednou jsem šla sama, avšak nikoli po té nádherné pláži, nýbrž po rozpraskané půdě. Když jsem se rozhlédla kolem sebe – všude bylo pusto, ohořelá tráva, ohořelé keře, nikde nic, v dáli zněly výbuchy. Jen kolem mne byly lidé. Dva druhy lidí. Jedni sténali a naříkali a byli zmrzačeni. A ti druzí se potutelně a škodolibě chechtali. Jakoby prstíčkem dělali kyš, kyš. Tyto nepřející lidé byli velmi oškliví, dokonce bych ani neřekla, že to lidé byli. Byly to stvůry – nehezké napodobeniny lidí.

Šla jsem dál a vnímala, že Planeta, na které jsem, není celá. Že její kus je odtržen. Nebo lépe řečeno – zničen. Šla jsem stále dál, až jsem najednou stanula před neskutečnou propastí. Stála jsem na okraji zničeného kusu planety. Dívala jsem se dolů a viděla vnitřní část Planety. Planeta v tu dobu velmi trpěla.

Jak jsem se tak dívala, najednou jsem začala padat do té obrovské propasti. Někdo do mě strčil. Padala jsem zády napřed, tudíž jsem viděla, kdo mne shodil dolů. Byl to nějaký muž. Tento muž po chvíli padl na kolena. Chytl si hlavu do svých dlaní a začal plakat. Jeho bolest byla tak veliká. Vnímala jsem, že z jeho zad vystoupila temná bytost, která se potutelně usmívala. Tato temná bytost byla nadmíru šťastná. Zato muž, který zůstal na kolenou a díval se, jak padám dolů, byl jako bez života. To, co prožíval, ani nedokážu popsat. Cítila jsem neskutečnou bolest, trýzeň a beznaděj.

Pak jsem jen cítila, že jsem dopadla na špičatý hrot z kamene, který probodl má záda. (Jak probíhalo čištění, vnímala jsem, že tento hrot mi vylézá ze zad a začíná se rozpouštět. Cítila jsem na zádech bolest. A u tohoto hrotu jsem ještě vnímala, jak jej drží temná hubená a velmi ošklivá smějící se příšera, která nechtěla tento hrot pustit a nechtěla, aby se to pročistilo. Ale pročistilo se to.)

Temné vědomí likviduje harmonické partnerské vztahy

Pak byl střih a já jsem najednou pobíhala ruku v ruce s jiným mužem na kvetoucí louce v krásném horském údolí. Slunce hřálo, my byli oděni v lehkých šatech a byli jsme velmi šťastni. Pak jsem se ale ohlédla a viděla, jak se na nás valí temné mraky a všechno pod sebou ničí. Tyto temné mraky byly velmi rychlé. Dostihly i nás. Všechno na zemi pálily a devastovaly. Mraky byly doprovázeny prudkým větrem. Tento vítr mne oddělil od muže a tohoto muže odnášel s sebou do dáli. Začala jsem plakat. (I ve skutečnosti jsem cítila neskutečnou bolest na hrudi a vhrkly mi do očí slzy.) Natahovala jsem po něm ruce, ale temné bytosti si jej se smíchem odnášely pryč.

Po chvíli jsem opět vzhlédla a uviděla jeho postavu, jak se ke mně přibližuje. Byla jsem tak šťastná, že jej opět vidím. Rozběhla jsem se k němu a silně ho objala. Jeho ruce však stále byly podél jeho těla. On mé objetí neopětoval. Byl jako vyměněný. Byl jako skála. A pak najednou zvedl jednu ruku a bodl mne do břicha nějakým ostrým předmětem (hrotem). Padla jsem k zemi a viděla, jak z jeho těla (zad) vystupuje temná bytost. Muž v tu chvíli padl na kolena a silně mne s pláčem objal. Opět jsem vnímala jeho bolest a utrpení. Bytost se za ním jen chechtala a mnula ruce.

(Při probíhajícím karmickém čištění jsem vzápětí vnímala, jak se čistí i tento hrot. Břicho mne v tom místě opět bolelo, ale hrot se nakonec rozpustil.)

Více jsem už vnímat nemohla. Vlastně ani nechtěla. Všechno bylo tak temné, ošklivé a nepřejícné. Temné bytosti byly tak bezohledné, zlomyslné, hnusné. Jen se chechtaly a byly šťastné, jak se jim vše daří. Bylo to velmi ohavné.


V důsledku srážky s Nimiru život na Zemi pohasínal

Magdaléna Malá: Spojené Síly Světla, prosím Vás o odpověď. Co bych nyní měla vědět? Co je pro mne důležité? Mohla bych také něco vědět o svém vnímání ze dne 11. 4. 2013? Děkuji. (Duchovní komunikace z 28. 4. 2013)

Osobní Karma: „Tvé vnímání z 11. 4. bylo pohledem do minulosti. Jak jsi sama poznala, jednalo se o životy, kdy jste se – ty a tvůj tehdejší partner – setkali s Temným vědomím. První příběh se odehrál v době, kdy došlo ke srážce planety Země s planetou Nimiru, na které bylo uvězněno Temné vědomí. Viděla jsi tak, co taková srážka dvou planet může způsobit. Život na planetě pohasínal. Výbuchy, které jsi slyšela, nebyly výbuchy z bomb nebo zbraní, nýbrž zvuky výbuchů míst, která vybuchnout mohla a to díky dané srážce planet. Byly to tzv. sekundární výbuchy neboli reakce na primární srážku. O tom by ti ale více řekla sama planeta Země.

Co se týče Temného vědomí, tak to likvidovalo vše. Hlavně bytosti (lidi), které se snažily jít cestou Světla. V té době jsi byla na straně Světla a to i tvůj partner. Avšak partner měl v sobě trochu temné energie, na kterou se temné vědomí mohlo uchytit. Temnému vědomí stačilo úplně málo, aby mohlo s člověkem manipulovat. Muži byli v tomto ohledu obvykle více náchylní.

V tobě temné vědomí vidělo hrozbu. Samo tě ovládnout nemohlo, protože jsi byla v té době dostatečně čistá bytost, ale přes tvého partnera se mu to povedlo. Temné vědomí vědělo moc dobře, že láska je největší slabostí lidstva. Dnes tomu tak už není, dnes je to spíše výhrou, pokud se jedná o harmonické partnerství. Tehdy měla láska své trhliny, kterých temné vědomí velice rychle využívalo a pokud v člověku nebylo dost síly se mu vzepřít, děly se potom zrůdné činy – jako to představují tvé dva příběhy.“

Každá katastrofa přináší bolest, utrpení a zkázu žijícím bytostem

Země: „Ráda bych navázala. Dalo by se říci, že po srážce s planetou Nimiru, nastala na Zemi doba Temna. Planeta Nimiru byla a je planetou, na které sídlí Temno. A každá srážka s touto planetou přinesla mně i bytostem zde žijícím a pobývajícím velkou bolest, utrpení a zkázu. Pro Přírodu to bylo zcela zničující, přímo destruktivní. Pro mne samozřejmě taktéž. A trvalo několik tisíc let, než život mohl opět vzplanout. Celá planeta se po velké srážce mění. Otřes je tak veliký, že vznikají četná zemětřesení, tsunami, výbuchy sopek, apod. Neboť daný otřes hne s litosférickými deskami, někdy i s magnetickým polem planety. To, co jsi vnímala ty, nebylo tak zničující. Jednalo se o menší srážku, která sice ve mně zanechala určitý kráter, ale nevyvolala celoplanetární pohromu.“

Temné vědomí se dokázalo nalepit na záda člověka, pokud byl i trochu zatemněný

Magdaléna Malá: Planeto Země, mohla bys mi poskytnout přesnější informace o mém vnímání z 11. 4.2013 a o Temném vědomí? Děkuji. (Duchovní komunikace z 20. 5. 2013)

Planeta Země: „Samozřejmě. A ráda. Je pravdou, že to není zrovna období, na které bych ráda vzpomínala a to platí zrovna tak pro tebe. Ale je třeba, aby se vše objasnilo a aby lidé pochopili, jak bylo temné vědomí zrůdné a ničivé. Tvé vnímání ukazovalo Zemi po další srážce s planetou Nimiru. Jelikož se na planetě určité temné energie v té době vyskytovaly a nebylo jich málo, s přibližující se planetou Nimiru se část temného vědomí úzkými energetickými provazy dostala ven z uvěznění. Došlo ke srážce. Kus planety Země byl zničen. To samozřejmě vyvolalo další nesčetné sekundární přírodní katastrofy, které se projevily po celé Planetě. Viděla jsi zbídačené lidi na jedné straně a chechtající se zrůdné bytosti na straně druhé.

Co se týče tvého vnímání, kdy jsi padala do vzniklého kráteru, je na místě říci, že Temné vědomí se dokázalo doslova nalepit (přisát) na člověka (bytost), který byl, byť jen trochu zatemnělý. Stačilo málo a Temné vědomí toho mála dokázalo využít na maximum. Do propasti jsi byla shozena svým partnerem, na kterém bylo přisáté Temné vědomí. Ty jsi v té době byla Světelnou bytostí, kterou Temné vědomí nemohlo nechat bez povšimnutí, ba naopak. Jakoukoli Světelnou bytost se snažilo zlikvidovat. Většinou se mu to dařilo přes partnerskou lásku, která v té době nebyla plně harmonická. A také většinou nasedalo na muže, neboť muž měl z pohledu toho, jak byla jeho bytost vytvořena, větší sklony k tomu, být, byť jen z malého procenta, zatemněný.

(Poznámka: O energetických rozdílech mezi mužem a ženou, i mezi mužským a ženským principem obecně, je více v textech 56A. Mužský a ženský princip tvoření, 56B. Podoby mužského a ženského principu v historii Země, 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy.)

To, co Temné vědomí provádělo bytostem – všem, bylo opravdu ohavné. A mnohým z vás (lidí na NDC) ještě nějaké ohavnosti vylezou na povrch. Planeta se takových energií potřebuje zbavit, aby se minulost určitým způsobem neopakovala.

Zajisté jsou teď na Zemi daleko odlišnější podmínky. Spojené Síly Světla mohou pracovat. Ale zatím ne všude. A ne všude se tak mohou dostat očistné energie, které jsou pro celkovou očistu a regeneraci Planety potřeba. Ještě nás čeká velký kus cesty. Avšak už nyní cítím veliké odlehčení. Už se toho tolik pročistilo, a jakmile nastane vhodná doba pro plný sestup Karmy do hmoty, začnou se dít věci. Děkuji za tvé spojení.“

Magdaléna Malá: Já také děkuji.


Bytost proměněná vlivem Temného vědomí ve stvůru

Magdaléna Malá: Duchovní komunikace z 29. 4. 2013

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Tvé vnímání se začíná zlepšovat. Věř tomu, co se ti vyjeví – objeví v představách. Sama sis to mohla ověřit při čištění z minulého týdne. Při čištění jsi cítila bolest na pravé straně zad kolem pravé lopatky. Poté jsi vnímala, že ti někdo zabodává nějaký předmět do tohoto místa. Nebyl to ostrý předmět, jak ses domnívala, nýbrž napojení energetického provazu na Temné vědomí, které tě tehdy zcela pohltilo a ovládlo. V daném životě se mu to povedlo.

Pak jsi vnímala, jak ses proměnila v černou okřídlenou stvůru, která nasedala na záda svých obětí. Zcela je tak ovládla a následně dohnala k záhubě. Stvůra, která se z tebe stala, by se dala připodobnit k obrovskému netopýru a zároveň ještěrovi. Z netopýra byla podobná křídla a z ještěra ten zbytek. Z bytostí, které byly ovládnuty temným vědomím, se opravdu stávaly zrůdné nestvůry. Najednou z nich nebyly bytosti, ale něco mezi skřetem, ještěrem, přízrakem. Tato zrůda pak nasedá jako černý bratr na záda svým obětem a zcela je ovládne.

Takto ovládnutou bytost „donutí“ něco provést – nikdy se nejednalo o nic hezkého – připravení druhé osoby o život, zničení určitého území, energetické ovládnutí. Ale nejčastější bylo usmrcení. Temné vědomí, které bylo přisáté na své oběti, usmrtilo jinou bytost pomocí své oběti. Z této oběti následně slezlo, aby mohla procitnout a uvědomit si, co právě učinila.

Nakonec se stávalo, že samotná oběť si také vzala svůj život, protože se nemohla smířit se smrtí druhé bytosti. Jak už bylo řečeno, většinou se jednalo o partnera nebo jinak velmi blízkou bytost. Tato oběť měla najednou na svém kontě několik usmrcení, což rozhodně nevedlo ke Světelné cestě. Temné vědomí tak získávalo další a další bytosti, které nasedaly na, i jen trochu, zatemněné bytosti.

Až bude známo více adres na temné vědomí, které jsou ukryty i v lidech na NDC, bude moci být zcela zničeno. Ale na to je potřeba větší čistota jedinců na NDC, ale také nás ostatních – Spojených Sil Světla. Ve skupině je síla, jednotlivec v tomto „boji“ nic nezmůže.“


Připravenému se dostane pomoc Přírody při odstranění temných nánosů

Vnímání ze dne 26. 5. 2013: Docvičila jsem Pět Tibeťanů. Ležela jsem na podložce a měla jsem bolesti v podbřišku. Najednou jsem svým vnitřním zrakem viděla, jak nějaké světelné ruce vnikají do mého podbřišku, kde se snaží z mých vaječníků – nejdříve z levého, poté z pravého – odstranit černé jakoby pavouky. Tyto temné zrůdy byly zcela přisáté na mých vaječnících. Těmto světelným rukám se však podařilo tyto zrůdy oddělit.

Poté jsem vnímala, že v celé děloze je mnohem větší obdobná zrůda, která však svými chapadly (nohami) sahá mnohem dále. Dvě chapadla sahala až k mým střevům, která mne v tu chvíli bolela. Jedno chapadlo bylo vsáté do tenkého střeva (cca 10 cm směrem nahoru vlevo od pupíku) a to druhé pravděpodobně na tlusté střevo. A dále jsem vnímala, jak další chapadla té samé příšery sahají do bederní oblasti mého těla. V tu chvíli jsem si myslela, že tato chapadla sahají na mé ledviny, ale potom jsem Přírodou byla poupravena, že se nejednalo o ledviny, ale opravdu o bederní oblast a to kolem páteře.

Ve chvíli, kdy se světelné ruce snažily odstranit tuto zrůdu, jsem se dověděla, čí ruce to doopravdy jsou. Neboť se tam objevily další ruce, které byly třeba, aby mi tu zrůdu mohly z dělohy a dalších částí těla zcela vyndat. První ruce patřily samotné Přírodě. Viděla jsem ji docela jasně tak, jak ji ztvárnila obrazem Petra Nováková. Následně jsem tam vnímala Moře – také jako nějakou bytost. A potom tam byli další pomocníci samotné Přírody.

Celou tuto proceduru jsem klečela na kolenou a byla schoulená do klubíčka – hlavou jsem se tak dotýkala podložky. Během toho všeho jsem také vnímala, že u mé hlavy se objevila hlava bílého koně – klisny. Klisny, kterou velmi dobře znám. Její jméno je Sunny. Je to klisna, která mne často provázela a objevovala se i v mých jiných vnímáních. V duchovní rovině jsem se jí začala dotýkat. Jakmile jsem se dotkla jejího nosu, začala jsem fyzicky plakat. Cítila jsem její srst i její nozdry, které jsem vnímala velmi jasně. Celou dobu měla Sunny hlavu u mé hlavy. Byla mi oporou při tomto náročném zákroku.

Poté jsem vnímala, jak mi Příroda říká, že si mám lehnout na břicho, že mám ještě něco ve stehnech – obou. A že to také bude třeba vyndat. Ve stehnech jsem opět měla temné zrůdy – jakoby vajíčka zrůd, které jsem měla v děloze a na vaječnících. Avšak temná energie, která obalovala tato vajíčka, sahala dál. Cítila jsem, jak mi temná energie obaluje celé boky. Jakmile se Příroda a Moře pustily i do této „operace“. Znovu jsem hladila Sunny a cítila její silnou oporu. Viděla jsem ji, jak celá září. Zcela se na ni její jméno hodí. Zářila totiž jako Slunce. V jednu chvíli jsem cítila, jak se Moře snaží, abych se cítila jako na vlnách a ulevilo se mi tak od bolesti.

    
(Minulý rok v létě se mi přihodilo, že jsem měla opět tyto bolesti, které občas některou ženu zastihnou v její dny. Byla jsem v Itálii. Stalo se, že mi Příroda naznačila, že mám jít do moře, že se mám překonat a i když mám velké bolesti, tam mám dojít a nechat se omývat mořskými vlnami. Vzala jsem si kruh, vešla jsem do moře, položila se hrudníkem na kruh a nechala se omývat mořskými vlnami. Bolest po chvíli omývání zcela ustoupila. Velmi jsem Moři děkovala a tak i Přírodě a vlastně i sama sobě, že jsem uposlechla.)

Po celém zákroku jsem si potřebovala odskočit na toaletu. Příroda mi sdělila, že budu mít slabé nohy, neboť stehna budou po tomto zákroku bolavá a velmi oslabená. Měla pravdu. Cestou jsem se opírala o všechny možné rohy, futra apod. Za sebou jsem cítila podporu klisny Sunny. Nohy jsem měla velmi slabé a bolavé. Po celý zbytek dne jsem měla stále silné bolesti stehen, boků, podbřišku. Cítila jsem také teplo, které omývalo tyto části mého těla. Cítila jsem a vnímala jsem, jak světelná energie léčí mé tělo uvnitř. Mnohdy jsem cítila jemné šimrání.

Příroda mi ještě řekla, že se jedná o zrůdy Temného vědomí, které pocházely od jedné osoby, v tomto životě mně blízké. Jež byla Temným vědomím zcela ovládnutá nejen tehdy v minulosti, ale toto ovládnutí se v plné míře přeneslo i do jejího současného života.


Každá bolest je výsledkem neharmonií, které by tam neměly být

Magdaléna Malá: Spojené Síly Světla, mohly byste mi k tomu vnímání ještě něco říci? Vnímala jsem skutečnost nebo jsem si jen něco vymyslela? Děkuji. (Duchovní komunikace ze dne 26. 5. 2013)

Příroda: „Vnímala jsi skutečnost. Tento zákrok opravdu proběhl. Již bylo na čase a byla jsi i připravená na to, abychom tuto „operaci“ provedli. Žena by při svých dnech takto trpět neměla. Od dob, kdy se cyklus ženy zkrátil, se celý průběh menstruace značně vychýlil. (Poznámka: Více o umělém magickém zásahu do ženského plodného cyklu v minulosti je v textu 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená). A stávalo se, že mnohdy do samotné ženy vnikly nepříznivé temné vlivy. Sama jsi říkala, že je to pro tebe ta nejhorší bolest, což si temné vědomí dost dobře kdysi uvědomovalo a Temná strana si to dodnes uvědomuje. Temné vědomí si dokázalo najít jakoukoli skulinku, aby proniklo do člověka a svedlo ho ze Světelné cesty. I dnes se tak nitky Temného vědomí snaží člověka vychýlit.

Protože když máš takové bolesti, vidíme, cítíme, a dokonce i slyšíme, co se ti honí hlavou. Mnohdy si říkáš, jak by bylo jednoduché si vzít růžový prášek – bolest by byla pryč (kdybys tak učinila, Temné vědomí by v tu chvíli vyhrálo a ty bys šla do pádu). Ale pak od záměru z této myšlenky upustíš, avšak bolest ještě přitvrdí.

Očistit je možné vše, co se přirozeně obnaží v rámci karmických vrstev

Dnešním dnem se Temné vědomí v tobě v těchto ženských partiích zcela odkrylo, tudíž jsme tento zákrok mohli s Mořem a mými dalšími pomocníky provést. Nebylo to jednoduché. A chvíli ještě potrvá, než se tvé tělo z tohoto zákroku vzpamatuje. Ještě zítra budeš slabá na nohy. Budeš více unavená, tudíž ti doporučuji jíst více ovoce, abys do svého těla dostala více sacharidů, které si tvé tělo přetvoří na potřebnou energii. Také se snaž více pít vodu, která zase pomůže vyplavovat zbytky temných energií, které ve tvém těle ještě mohly zůstat. A také bys mohla přidat několik cviků 5T navíc, aby se ti zhojily čakry 1A i 1B, které byly také určitým způsobem zasaženy. Další měsíc uvidíme, zda jsme vyjmuli všechny zrůdy, nebo se nějaké ještě objeví.

Každopádně žena by neměla mít při menstruaci tyto průvodní bolesti. A pokud je má, jedná se o temné vlivy, které se v ní kdysi uhnízdily a tak jí každý cyklus velmi znepříjemňují. Ale každá musí něco přetrpět, aby se temné vlivy zcela obnažily a mohly se tak odstranit. Je třeba, aby žena prošla tolika bolestmi, aby již bylo jisté, že neudělá krok zpět, že nebude znovu opakovat tytéž chyby. Například že si znovu nevezme prášek proti bolesti namísto toho, aby začala hledat skutečnou příčinu bolesti a snažila se ji odstranit.

Také se někdy při karmické očistě stává, že člověk musí znovu přetrpět veškeré bolesti, na které si v minulosti prášek vzal. V danou chvíli to pro ženu není jednoduché, neboť je to opravdu velmi nepříjemná bolest. Výjimečně se však stává, že člověk i takovouto formou očisty potřebuje projít, aby se v něm přepsaly veškeré chybné kroky z minulosti. Kdyby se tak nestalo v tvém případě, nikdy by k podobnému očistnému zákroku nemohlo dojít, neboť by se Temné vlivy nikdy kompletně neodkryly.

Avšak tato forma karmické očisty (prožití bolesti s následnou speciální očistnou operací) se neděje žádné ženě, která by na to nebyla připravená. Která by to fyzicky i psychicky nezvládla. Ode mne pro tuto chvíli vše.“

Magdaléna Malá: Velmi ti, Přírodo, děkuji za poskytnuté informace.

© Magdaléna Malá, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 190
  • 28
  • 18
  • 18
  • 19

Celkový počet hlasů: 273