Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI

63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI

Petra Nováková, Petr Svoboda Vloženo 30.7.2013
Petra Nováková Petr Svoboda

Temné energie cíleně vychylují duchovní vnímání člověka, vyvolávají energetické rozladění. Následkem toho pak může dojít k nevhodnému rozhodnutí. Vzájemná podpora je hnacím motorem při společné očistě ve vztahu. Další nevydařené společné životy. Opět útěk před Temným vědomím. Další vztahy končí tragicky. Přijímáme úkol postarat se o likvidaci Temného vědomí. Zveřejnění příběhů pomáhá dalším bytostem osvobozovat se od vlivu Temného vědomí. Temné vědomí nepříznivě zasáhlo většinu tehdejších partnerských vztahů. První proražení cesty otevírá tuto cestu očisty a harmonizace i pro druhé. Odhalení skrytého vlivu Temného vědomí je velkým krokem vpřed. Karmická očista posledních dnů zásadně oslabila vliv Temného vědomí. Energetickou podporu Sil Světla dostává láska budovaná na světelných základech.

Petra Nováková

Tento článek je pokračováním předcházejících textů 63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV, 63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V. Bude zde uvedena další část příběhů, které vyprávějí o pokračující karmické očistě mne a mého současného partnera Petra Svobody. Příběhy naznačují, že naše společná minulost byla opakovaně zasažena Temným vědomím. V tomto životě jsme dostali další novou příležitost k vzájemnému partnerskému vztahu.

Petr Svoboda – Nepříznivé vlivy v obchodě

Událost z 15.6.2013: Ve sportovním obchodě jsem si koupil cyklistické rukavice černobílé barvy. Sám jsem v nich nevnímal nic temného. Když jsem byl se svou partnerkou Petrou, probíhala u nás společná karmická očista ze vzájemného ovládání. Měl jsem krátké vnímání, že jsem v minulosti měl podobné rukavice na sobě a své partnerce jsem skrz ně fyzicky ublížil. Při práci na očistě jsem vnímal impulz tyto rukavice raději hmotně zničit.

Když jsem se o tom zmínil, vzpomněla si Petra na to, že když rukavice viděla poprvé, měla nepříznivý pocit a nechtěla si je zkoušet. Vnímala obraz, jakoby se moje ruce po nasazení rukavic měnily v temné pařáty a já se tak stával nástrojem temných sil.

Kontrola ukázala, že rukavice mají opravdu silné temné vyzařování. Neprodleně na to jsem rukavice rozřízl a vyhodil. Na impulz Petry jsem požádal Přírodu o pročištění. Cítil jsem, že mi do rukou proudí čistá světelná energie, která mi je omývá od temného nánosu.

Teprve teď jsem si uvědomil, že koupi předcházela série nepříznivých vlivů v obchodním domě a to přispělo k nepřesnosti mého vnímání a k energetickému rozladění, po kterém následoval hmotný přehmat (koupě rukavic). Vnímal jsem bytost velitele temného Bratrstva strážců, který byl zmíněn ve vnímání Petry jako temný strážce. Byl naštvaný a hrozil odvetou. Později, když jsem si přečetl vnímání Petry, mi došlo, že se jedná o bytost zrozenou ve hmotě, jejíž současnou identitu znám.


Petra Nováková

Vzájemná podpora je hnacím motorem při společné očistě ve vztahu

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké informace? Děkuji moc. (Duchovní komunikace z 18.6.2013)

Příroda: „Jsem moc ráda, když vnímám, jak se oba s Petrem posouváte, jak na sobě pracujete a výsledkem je pak harmonie, kterou ve vzájemném vztahu máte možnost prožívat. Každý krok je důležitý, každý posun je znát. Krok jednoho pomáhá udělat krok druhému. Ty společné kroky vás pak dovedou na společné cestě ještě mnohem dál. 

Ve vztahu dvou bytostí každá potřebuje pracovat sama na sobě, aby mohla ze sebe poskytnout to nejlepší a mohla pomoci druhému také ze sebe to nejlepší vydat. Nesmírně důležitá je vzájemná opora, pomoc, kdy si oba partneři pomáhají. Podporují se vzájemně v těžkých chvílích očisty, která není mnohdy jednoduchá. A to zvláště v počátcích vztahu, kdy je nejprve nutné vyčistit všechno, co karmicky vztah ovlivňuje.

Vzájemná podpora pomáhá všechna těžká období ustát a překonat. Je pak hnacím motorem, který ve chvílích těžkostí pomáhá oběma partnerům, drží je při sobě a společně je vede bezpečně dál, ke vzájemné jednotě a harmonii.“

Příběh patnáctý – Další nevydařené společné životy

Vnímání z 19.6.2013: Ležím v posteli, prosila jsem Spojené Síly Světla o energie, očistu, postupně usínám. A náhle se mi spustilo vnímání. Vzpomněla jsem si na pocit, který jsem měla s Petrem, když mi jednou vyprávěl o naší budoucnosti. Jaká bude, jak budeme mít děti, budeme staří a já měla takový pocit strachu, co když to nikdy nebude, pocit, že my žádnou společnou budoucnost nemáme.

Pak vnímám, že jsem těhotná, najednou se něco děje. Petr je ve vnímání se mnou, ale já nic nechápu. Vezou mě někam na sál. Vnímám, že je to všechno moderní, jako kdyby z budoucnosti, je chaos, pohyb, pak najednou se všechno uklidnilo. Petr je u mě, v náručí má naši malou, ale něco není v pořádku. Loučím se s nimi a říkám Petrovi: „Postaráš se o ni, viď?“ A umírám, odcházím, on zůstává, nešťastný.

Pak vnímám, že takových životů, které se nám nevydařily, je na sobě naskládáno strašně moc. Jako jedna velká tlustá kniha, jeden list za druhým. Všechno se to pročišťuje. Situace v realitě, kdy jsme spolu dostali možnost budovat harmonický vztah, mi přijde jako první život, ve kterém dostáváme reálnou šanci to změnit. Jinak jsme asi nikdy spolu nemohli šťastně žít.

Vnímám další život, kdy jsme hodně mladí a stojíme spolu na skále. Chceme to ukončit společně. Skočit dolů do náruče dosud krásné Přírody, která je pod námi, voda, louky, zelené pastviny, dosud krásný pohled. Když se podíváme za sebe, černé Temno se rychle přibližuje jako smršť a ničí vše. Nechává za sebou jen temnou prázdnotu. Nechceme čekat, až nás znovu rozdělí a skáčeme společně dolů. Vnímám ale, že se vynořuji, jsem živá, on však ne. Vnímám bytost Přírody, která se z vody vynořila, vzala si ho za sebe, chrání ho. Já se ptám proč, proč jsem přežila, že chci také za ním do jiného světa. A příroda říká: „Ty musíš zůstat a bojovat za vás za oba.“

Pak vnímám další život. Stojíme společně před oltářem, Příroda je oddávající, já Petrovi nasadila prstýnek, pak on mě. Ale v tu chvíli se z něj najednou stal černý dým a zmizel. Já zůstala sama stát. Temno, Temné vědomí si pro něj přišlo.

Opět útěk před Temným vědomím

Pak vnímám, že někam společně utíkáme. Bušíme na nějaké dveře kláštera, kde hledáme pomoc, ale jsou tam samé temné bytosti. Temnota se rychle šíří, vše pohlcuje. Příroda nás rychle odchytila a ukryla někam do nějakého místa pod zemí, kde jsme v bezpečí. Říkala, že je hrozně důležité, aby to dítě přežilo. Vnímám ve svém břiše děťátko, které vypadá jako zářivé Světlo. Nevím, zda jsem byla těhotná už před tím, nebo mi ho v ten okamžik Příroda vložila do břicha.

Dítě, kterému máme pomoci přežít. Já jsem tedy těhotná, žijeme společně pod zemí na místě, kde je voda a je o nás postaráno. Narodila se zřejmě holčička. Vyrůstá. Mezi tím se na Zemi asi vše pročisťovalo, abychom se tam mohli vrátit. Pak už bylo dítěti možná kolem 10 let, možná o něco méně.

Všichni jsme vylezli ze skály a v noci jsme se dívali na hvězdnou zářivou oblohu. Všude byl klid a vše vypadalo harmonicky. V tu chvíli, jako by dítě bylo chlapec. Mysleli jsme si, že vše je v pořádku. Najednou se za námi vyřítil vlk, napadl dítě a rozsápal ho. Zůstalo ležet v kalužích krve. Já jsem u něj zoufale klečela a dívala se, jak je na kusy. Pak se tam objevil temný strážce. A říkal, že nikdy nebude Petrova rodina šťastná, pokud se Petr nevrátí tam, odkud jako bývalý temný strážce utekl.

Temný strážce Petrovi řekl, že od strážců utekl a že ho bude pořád pronásledovat. Petr se ho ptá, co má udělat, aby mě ochránil. Strážce ale říká, že nechce mě, ale jeho. Je hnusný, temný, daleko silnější. Chtěla jsem Petra chránit, stoupnout si před něj. Petr však vezme meč a bojují spolu. Temný strážce ale Petra zabíjí. Pak se tomu strašně směje a má radost.

Další vztah končí tragicky

Já klečím nad nimi oběma, Petrem i dítětem, jak tam vedle sebe leží. Pak přichází Příroda a odvádí mě, říká, že se o ně o oba už postará. Odvádí mě někam do jiného světa také jakoby pod zemí, vše je tam ale zářivé. Neustále o Petra i dítě pečuju, omývám je. Ale Příroda mi říká, abych toho už nechala, že život jim nevrátím. Jsou ale čistí a vcelku, nemají žádné rány. Příroda mě zvedá, za ramena mě odvádí a říká, že na mě čeká jiný úkol. Asi se tam budu muset vrátit. Do té Temnoty.

To světelné místo pod zemí mi přijde jako to místo, kam jsem se vracela v jednom svém vnímání. Kdy jsem zajela pod zem na kopretině, nesla jsem nějakou světelnou kuličku do bezpečí na tohle samé místo a prchala před rozšiřující se Temnotou. Pak se ale vše zasypalo. To místo je stejné a tenhle příběh tomu v minulém článku asi předcházel. Že mě Příroda nejprve vyslala pro to Světlo. Viz Příběh pátý v dřívějším pokračování 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II.

Přijímáme úkol postarat se o likvidaci Temného vědomí

Petra Nováková: Pak ještě znovu žádám Spojené Síly Světla, zda mi mohou zajistit ještě vnímání, mám pocit, že to ještě není všechno.

Vnímám, že mě Příroda vede za ruku a říká, že to nebude příjemné. Ale že je to potřeba.

Stojíme na nějaké skále, pod sebou vidím jen Temnotu. Samou čerň a jakoby temné jezero. Vypadá jako hnusné bláto, nebo ropa, husté, neproniknutelné. Příroda mě do toho světa vzala, já nejsem jeho součástí, ani v něm nežiju. Ale jak jsem pochopila z dalších věcí, hledala jsem Petra.

Příroda mě vzala na místo, kde Petr je, kde ho najdu. Ukazovala, že je na dně toho temného jezera, že není jiná možnost než jít dovnitř. Skočila jsem tedy a nějak se dostala, prohrabala, spíš než doplavala, na dno. Kde byla výpusť a Petr byl jako špunt zaražen v ní. Byl nehybný a síla břečky ho mačkala dovnitř do té výpusti. Nikdy by se odsud sám nedostal.

Strhla jsem ho tedy stranou, abych výpusť uvolnila a vše temné okolo se začalo hrnout do ní. Celý svět okolo se začal prosvětlovat, temný závoj se z něho strhával a mizel v té výpusti. Seděla jsem na dně, v náručí měla Petra, který se rozkašlal. Žil. I z něho se strhávala temná břečka. Před tím byl celý černý, nehybný jako loutka. Nad obzorem vycházelo Slunce a já držela Petra šťastná ve svém náručí. Dívala jsem se nahoru na skálu na Přírodu, která mi mávala, a já jí telepaticky děkovala. Teď si uvědomuju, že i když jsme stály vedle sebe s Přírodou, vždy jsme spolu mluvily telepaticky, neotvíráme pusy.

Pak, když se Petr zotavil, stojíme na té skále před Přírodou a přijímáme úkol, vrátit se společně do reálného světa a postarat se o likvidaci toho Temného vědomí. Tohle nebyl konec. To byl jen začátek, a proto jsme teď společně tady na Zemi. Ve hmotném světě, ve vztahu a máme možnost pomoci svět prostřednictvím našich vazeb od Temného vědomí očistit.

Zveřejnění příběhů pomáhá dalším bytostem osvobozovat se od vlivu Temného vědomí

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, můžete mi dát konkrétnější informace k těmto vnímáním, proč byla důležitá? Děkuju. Jak to souvisí s momentální situací? (Duchovní komunikace z 19.6.2013).

Příroda: „Tato vnímání byla důležitá kvůli obnažení dalších souvislostí, které jsou nezbytné z energetického pohledu k dořešení celé situace a ke zdárné karmické očistě. Temné vědomí je velmi silné a stále s ním bojujete. Stále se obnažuje dalším a dalším bytostem v různých situacích, a stále se objevují další souvislosti, kdy jsou jím další bytosti ovládány. A stále to ještě není všechno.

Bylo proto nutné odhalit další souvislosti, které dopomohou k uvolnění dalších vazeb, dalších napojení, aby mohlo být Temné vědomí co nejvíce oslabováno. A naopak další a další bytosti mohly být z jeho vlivu osvobozovány. Protože čím více se toho obnaží, tím více adres mají Spojené Síly Světla k dispozici. A tím více se může Temné vědomí oslabovat, až se nakonec jeho moc zcela zlomí.

Sami víte, jak se některé věci zdlouhavě čistí, podle toho, jaké jsou dostupné energie. Nejde všechno zmoct najednou. To by bylo i nebezpečné jak pro Spojené Síly Světla, pro celkový vývoj, tak i pro jednotlivé bytosti. Které mají Temné vědomí obsažené ve vrstvách na základě prožitých příběhů z minulosti, jejichž byly součástí.

Příběh vašeho vztahu je zároveň příběhem likvidace Temného vědomí. Proto jsou tyhle příběhy důležité, protože pomáhají váš vztah očistit. Posunout ho dál, k novým rozměrům. A tím pomáhají i prostřednictvím energií a vámi zveřejněných příběhů posunout i životy dalších, které jsou v tuto chvíli působením Temného vědomí blokovány.

Mnoho bytostí má v rámci své minulosti těžké karmické vazby s různými dalšími bytostmi, které dříve představovaly jejich protějšky v partnerském vztahu. Některé z těchto nepříznivých dávných partnerských vazeb nelze rozvázat dříve, než světelné základy obou bytostí budou v tomto životě natolik silné, aby byly schopny úspěšně projít touto fází karmické očisty a dokázat překonat a vyčistit nepříznivou partnerskou minulost. Tedy doslova „ustát“ očistu ve Světle a nepodlehnout přitom vynořujícím se temným energiím z minulosti. Proto je ve většině případů důležité, aby se bytosti karmicky čistily nejprve samy, nikoliv však hned od počátku vzájemnou očistou. Tou prozatím procházíte vy dva a je to hodně náročné.

Temné vědomí nepříznivě zasáhlo většinu partnerských vztahů

Proto je nejprve nutné, aby se z celkového pohledu vše zvládlo dočistit do určitého bodu, aby se z promarněných zničených vztahů ovlivněných Temným vědomím mohli začít čistit i další. A tím aby došlo k postupnému uvolnění a rozpuštění tohoto velkého vředu. Protože i to je jeden z důvodů, proč jsou mnohé dnešní partnerské vztahy tolik zasaženy skrytým temným vlivem. Protože v určité fázi minulosti byl Temným vědomím záměrně likvidován každý nový vztah, který měl šanci vzniknout.

Tím, že byly bytosti samy násilně vedeny k ubližování sobě navzájem, vznikaly právě i mezi partnery těžké karmické situace. Které mnohdy dnes brzdí a ztěžují jakékoli jiné vztahy, protože je nejprve nutné jejich tíhu zpracovat.

Někdy to bude možné jen na energetické rovině, protože některé bytosti nejsou v tomto období zrozené. Ale mnohdy bude nutné pročistit tyto nepříznivé dávné vazby i na hmotné rovině. Ne vždy nutně formou navázání vztahu. Ale třeba jen potkáním. To už Spojené Síly Světla umí zařídit. Ale musí na to být dostatečný prostor, energie a připravenost. Nikdo nestojí o další partnerské komplikace. A dokud bytosti a situace nejsou dostatečně připraveny, energie vás takovému riziku nevystaví.

První proražení cesty otevírá tuto cestu i pro druhé

I proto je váš vztah s Petrem tak důležitý, protože jeho navázání umožnilo rozplést i další vazby s Temným vědomím. Společně překonáváte další překážky ve vztahu a dokážete společně zpracovat další a další vazby i přesto, že jsou velmi silné a jejich vliv je dosti destruktivní. To vše dává možnost i dalším bytostem očistit se od pokažených, nezvládnutých partnerských vztahů, které je neustále brzdí. A které jsou tím, co jim neumožňuje se i v oblasti partnerských vztahů dále rozvíjet.

Vy s Petrem i přes některé chyby ukazujete, že se lze vyčistit i z takto zdeformované minulosti. Že pokud je k tomu příhodná situace a energie, vztah lze navázat i za těchto okolností. Kdy si partneři ubližovali a jejich minulost je velmi drastická. Že i přes to všechno je možné navázat pevný vztah a postupně ho pročistit na harmonickou úroveň. A to i v situaci, kdy jejich společná minulost je plná bolesti a křivd. Pokud oba opravdu chtějí, nechávají se vést světelnými impulzy, energiemi, a plně na sobě s veškerým odhodláním pracují, pak je možné uskutečnit i to, co se mohlo na začátku zdát nemožné.

To znamená dát společně dohromady dvojici bytostí, které Temné vědomí v tolika existencích rozdělilo. A které jsou velmi silně zatíženy touto minulostí i vazbami, které z ní pramení. A v neposlední řadě jsou zatíženy i samotným Temným vědomím, proti němuž tolik bojovaly. Zároveň mu však mnohokrát podlehly a staly se i jeho součástí. Ať už jako temní bojovníci, zrůdy nebo ovládnuté, zcela podrobené bytosti. Tím, že jste nejprve pro sebe prorazili tuto cestu společného vyvázání se z minulých vazeb a navázání nového partnerského vztahu, prorazili jste ji i pro druhé.

Odhalení skrytého vlivu Temného vědomí je velkým krokem vpřed

To všechno je nesmírně důležité, protože právě partnerské vztahy byly touto temnou zátěží v podobě Temného vědomí blokovány. A dlouhou dobu nebylo možné vztahy od této temné zátěže očistit, nepříznivé vazby zdárně dořešit a jít dál za vytvářením harmonických vztahů. Teď se konečně i tento důvod objevil, jak již bylo řečeno v komunikaci Magdy Malé uvedené v článku 59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III.

Neustálá očista od Temného vědomí teď ukázala, jak jeho existence doslova podporovala nežádoucí partnerské vztahy. Ze kterých bylo dosud tak těžké se rozvázat. A naopak jiné vztahy téměř nešly navázat. A pokud ano, jejich průběh byl dosti náročný. Neustále brzděný skrytým temným vlivem a přicházejícími nepříznivými událostmi. Nebo bytosti v důsledku vlastní minulosti průběh vztahu neustály. A tak dále. Teď se konečně tento skrytý vliv Temného vědomí objevil a je možné začít s jeho důsledným odstraňováním. A to je každopádně velký krok vpřed.“


Petr Svoboda

Impulz ke společné očistě mě a psa v přírodě (19.6.2013)

Dostávám impulz jít k břízkám v lese, když jsem komunikoval s Přírodou a díval se na obrázek Petry Novákové Dotek Přírody. Na místě vedle břízek jsem žádal a děkoval za energie na očistu mě i psa, protože jsme oba nepříznivě zasaženi vazbami s Temným vědomím. Začal jsem vnímat bolest na stehně a zjistil, že po mě leze klíště. Sundal jsem ho ze sebe a zneškodnil. Při odchodu jsem se rozloučil s Přírodou a břízkami, poděkoval a na jednu položil dlaně. Vnímal jsem procházející příznivé energie.

Při cestě zpět jsem si všiml, že pejsek začal mírně kulhat na pravou přední tlapku. Všiml jsem si, že po jeho tlapce leze klíště. Sundal jsem ho z něj a také zneškodnil. Najednou jako by se mu ulevilo a kulhat přestal. Zase vedle mne mohl běžet jako před tím.

Tento hmotný útok (napadení klíštětem) jsem vnímal jako symboliku probíhajících duchovních útoků a očisty spojené s ovládáním od Temného vědomí.


Petra Nováková

Karmická očista posledních dnů zásadně oslabila vliv Temného vědomí

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, máte pro mě někdo nějaké informace na závěr tohoto článku, co by bylo ještě důležité doplnit? Děkuji. (Duchovní komunikace z 21.6.2013)

Příroda: „Očisty posledních dní pomohly velmi zásadně oslabit Temné vědomí a podle poslední komunikace znamenají velký posun, co se týká jeho temného vlivu. Dnes už se situace ještě více stabilizovala, ještě se pročistily další vazby a souvislosti, které byly ve vás ukryté a které umožňovaly Temnému vědomí na vás útočit.

Teď se již srovnáváte a regenerujete ze všech útoků, které poslední dny provázely. To je podstatné, protože získáváte zpátky svou harmonii a posouváte se k té ještě vyšší. Váš příběh už nepotřebuje další doplnění. Zvládli jste společně další zkoušku, zase se více pročistili a zítra sama uvidíš, jaké to má všechno výsledky.

Já jsem moc ráda, že se vám společně daří naplňovat úkol, který jste kdysi společně přijali. Temné vědomí ještě není definitivně zlikvidované, ale je velmi oslabené. Dále se však musí pracovat na odstraňování všech vazeb, které v sobě ještě můžete nést. Petr ještě určitě i díky hmotnému tetování. Ale i vliv tetování očividně slábne. Nejen důslednou očistou duchovní, ale i hmotnou.

Také má na to všechno vliv i očista tvá, protože to všechno procházíte společně a vzájemně vás to ovlivňovalo. A v neposlední řadě má i velký vliv očista Petrova pejska, protože i on měl v sobě velmi silné vazby. Ještě jistě budou probíhat další očisty, ale dá se říci, že to nejtěžší už budete mít za sebou. Energie Slunovratu vás zdárně dovedly ke svému vrcholu, který bylo nutné využít, a který vždy představuje velmi silnou očistu pro všechny bytosti jdoucí po NDC.

Tyto příběhy pomáhají čistit i vazby dalších bytostí na Temné vědomí

Všechny vaše příběhy pomáhají čistit i vazby dalších bytostí na Temné vědomí na mnoha úrovních. Nejprve jste očistou od těchto nepříznivých vazeb prošli vy sami, čistili se z nich a museli se vyrovnávat s jejich působením, a to i na hmotnou rovinu vašeho vztahu. Význam těchto očist i pro další bytosti se zesílil tím, že jste je takto sepsali a dali dohromady. Kdy příběh je ucelený a jeho dosažené výsledky mají o to větší sílu, hodnotu, jsou-li takto poskládány a sepsány pospolu v rámci několika navazujících článků. A přínosné, očistné energie těchto jasných, znatelných výsledků se vzájemně posilují.

A jde o výsledky jak vaše osobní, vztahové. Tak také o výsledky globální týkající se celkové očisty a pročištění prostředí. Svůj další smysl a význam příběhy odkryjí ve chvíli, kdy je budou mít možnost přečíst si i ostatní. Protože v tu chvíli nejsou jejich výsledky jen vašimi dosaženými úspěchy, ale jsou úspěchy celého Světla, celé NDC a všech bytostí, které byly Temným vědomím v minulosti ovládnuty.

Přečtením těchto článků dostávají i další bytosti možnost pročistit a uvolnit své nepříznivé vazby na Temné vědomí. A hlavně další bytosti vidí, vnímají, jaký obrovský posun se dá udělat a co všechno se dá zpracovat, je-li k tomu pokora, vůle, dostatečné odhodlání.

Dokázali jste hodně. Važte si toho. Sami nejlépe víte, kolik úsilí za tím stojí a že to není samozřejmostí. Teď ještě předám slovo Sféře harmonického spojení. A mám z vás radost.“

 

Petra Nováková: Přírodo, děkujeme moc za tvá slova. Vážíme si jich a jsou pro nás opravdu cenná. A děkujeme za veškerou tvou pomoc během všech očist.

Podporu dostává láska budovaná na světelných základech

Sféra harmonického spojení: „Vše stále spěje k větší harmonii, z čehož mám i já nesmírnou radost. Tím, jak posouváte možnosti svého harmonického spojení, tím i já zvyšuji své frekvence. Některé bytosti mohou ve vztahu prožívat harmonické spojení, aniž by musely procházet takto složitými cestami. Kdy byly v minulosti opakovaně vzájemně odděleny a musely k sobě znovu hledat cestu přes všechny obtíže a nástrahy své vlastní minulosti i té společné.

Váš příběh je cestou, kterou mohou jít i všichni ostatní s dávnými vazbami na Temné vědomí. Je cestou, která se dá napodobit. Není jen vysněnou pohádkou se šťastným koncem. Ale je skutečností, reálným příběhem, který se opravdu stal.

I proto jsou vaše příběhy tak důležité. Protože jsou svědectvím o odvaze a lásce. V prvé řadě je důležité, aby láska měla ty správné světelné základy. A aby byla podporovaná vlastní prací na sobě, na svém vlastním světelném vzestupu, společnou prací na budování vzájemného vztahu. Taková láska je pak podporovaná také Silami Světla, které jí dali zelenou. A taková láska pak může být obnovena a může dále růst.

Vy jste dokázali své společné šance využít. A tím jste pomohli každý sám sobě, i sobě navzájem a také všem ostatním bytostem. Které mají také možnost se čistit skrze vaše příběhy. A dostali tak šanci začít vytvářet vlastní příběhy.

I proto je vaše společná cesta tak důležitá a já si ji moc vážím i z toho důvodu, že jsem ji šla s vámi. A její kroky jsou zaznamenány v mých energiích. K čemu by byla v tuto chvíli pro ostatní Sféra, která zobrazuje harmonické spojení, pokud by chyběl návod, jak takového spojení společně dosáhnout?

Mé energie teď v sobě obsahují tento postupný růst a budování společného harmonického spojení. Už proto nebudou jen obrazem krásné harmonie, které lze reálně dosáhnout. Navíc budou obsahovat podpůrné energie, které každou bytost povedou. Pomohou jí kráčet po cestě, která umožní bytosti k takové harmonii dojít, této harmonie dosáhnout.

Mé energie tak zobrazují růst, proces, nikoli jen konečný výsledek. Pojďte a vydejte se společně  se mnou po té krásné cestě, která se může otevřít vám všem. Která je již proražena, otevřena, vyzkoušena. Ale každý už se na ní musí dostat sám.  Možnosti jsou otevřeny, rozkryty. Stačí vykročit.“

 

Petra Nováková: I tobě moc děkujeme, Sféro harmonického spojení, za veškerou tvou pomoc a za všechna tvá slova, co nám pomáhala jít dál a nevzdat to.

 

Sféra harmonického spojení je zatím rozkreslena v tužce i s návrhy barevného provedení. To je však ještě potřeba zrealizovat.


Petr Svoboda

 

Hledám tě, lásko

 

V korunách stromů a v náruči větru,

hledám tě ve třpytu nočních hvězd.

Ve vůni květin a blankytu nebe,

nechám se unášet, nechám se vést.

 

Hledám tě v teplé sluneční záři,

v šumění vody a bílých vln.

Hledám tě v tónech žijícího lesa,

hledám tě v růži, i ta má svůj trn.

 

V hlubokém hvozdu a na vršcích hor,

v jemném polibku a vlídném objetí.

Na papíru plném něžných slov,

a doteků letmých, co ve vánku odletí.

 

Hledám tě, Lásko, až na kraji světa,

jediné místo přece jsem přehlédnul.

V mém srdci sídlíš, jsi tam už léta.

S polibkem tvým opět jsem procitnul.

 

Hledám tě lásko... a ty jsi našla mě.


K dosavadním šesti částem o nepříznivém vlivu temného vědomí na životy jednotlivců v minulosti i v tomto životě bylo dodatečně dodáno pozitivní uzavření celého tématu 63D. Postupné hledání společné harmonie v partnerském vztahu. V něm je naznačeno, že po průchodu nepříjemnou a místy i drsnou karmickou očistou je možné dospět také k otevření pozitivních úseků vlastní minulosti. A k obnovení vysoké harmonie z těchto dílčích minulých období i v dnešní době.


Dodatek k aktuální situaci - vloženo 16. 10. 2017

Petra Nováková

Po vzájemných složitých očistách a dospění i k harmonickým okamžikům, se ukázalo, že není pro naše bytosti po dvou letech společného partnerského vztahu ( tedy na konci roku 2015) již dále vhodné pokračovat ve světelném vývoji společně jako partneři.

Naopak, že je vhodné dále pokračovat a pracovat na svém světelném vzestupu každý sám za sebe. A otevřít se tak novým příležitostem, které na každého z nás čekaly, či teprve čekají.

© Petra Nováková, červenec 2013
© Petr Svoboda, červenec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 171
  • 29
  • 22
  • 20
  • 26

Celkový počet hlasů: 268