Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Orientace v rizikových situacích partnerských vztahů

Orientace v rizikových situacích partnerských vztahů

Petra Nováková Vloženo 13.11.2017
Petra Nováková

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


O partnerských vztazích už bylo napsáno mnoho. V tomto textu zmíníme několik základních bodů, které každý z nás někdy řešil nebo bude řešit.

(Připomeňme některé z minulých článků na téma partnerství:
Celá řada č. 56, 57A, 57B a článek 70A o mužském a ženském principu tvoření, sexualitě, hadí síle a jejich úlohách, pojetí a manipulacích v minulosti a v současnosti.
Dále
 
57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti, 57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita, 77C. Osobní příběh - partnerské vztahy, 79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru, 83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb, Z38. Poľana – osvobození duchovního srdce Přírody Slovenska, Sdělování duchovních vnímání a snů druhým )


Příležitost ke vztahu nebo jen karmické vyvazování a čištění?

Když se stane, že potkám člověka-případného partnera, se kterým vnímám určitou blízkost, soulad, harmonii, nemusí to ještě zdaleka znamenat, že je zde potenciál pro vznik partnerského vztahu.

Jednotlivé kontakty vznikají z mnoha důvodů:

a)      Je potřeba zpracovat společnou minulost, pročistit se, rozvázat vzájemné vazby.

b)      Je zde magické ovlivnění vztahu, uměle vytvořená přitažlivost. Obvykle z dávné minulosti z karmických vrstev, co je teď rozbaleno a působí. Nebo tam mohou (navíc) být i působení ze současnosti. Ovlivnění od jakékoli strany nebo od někoho zvenčí. V drtivé většině případů vše probíhá na nevědomé úrovni.

c)       Soulad vnímám z důvodu, že bytost pocházela v nějakém bodě v minulých existencích ze stejné sféry, světa, civilizace apod. Byli jsme si blízcí v minulých životech třeba jako partneři, rodinní příslušníci, spolupracovníci.

d)       Máme si v tomto životě v něčem pomoci, máme spolu na něčem spolupracovat.

e)       Máme být prostě jen přátelé.

f)        Možnost vzniku partnerského vztahu.

g)       Forma zkoušky, kdy mám s určitým postojem problém a mám ho zvládnout zpracovat, přepsat, odolat pokušení a udržet si etické a morální chování.


Možností je mnoho. A mohou se kombinovat. Je potřeba nechat nejprve vše rozvinout, aby se ukázal skutečný důvod společného setkání. Nemusí se ukázat hned. A také se může v průběhu měnit.

Proto je lepší nevrhat se po hlavě do partnerského vztahu. Některé bytosti vnímají, že vztah je Přírodou duchovně podporovaný, že jsou si určeny. Vnímají vzájemný soulad a propojenost na energetické úrovni – efekt vzájemné rezonance čaker (viz více např. článek 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy ).

Problém však je, že karmické vazby jsou silné a ze zkušeností mnoha bytostí vyplývá, že ne každý dokáže bezpečně poznat, zda je setkání s určitým člověkem opravdu příležitostí k navázání harmonického vztahu, nebo zda pocit blízkosti, souladu nepochází (jen) z minulosti, z aktuálně obnažených karmických vrstev

Je proto vhodné, aby si bytosti vlastní duchovní komunikací zjistily, zda je správný krok vztah navázat. V případě, že si nejsou zcela jisty, mohou poprosit o ověření další bytost na NDC ve svém okolí nebo jiného člověka, který má vyšší duchovní nadhled a dokáže pravdivost jejich komunikace ověřit. Když bytosti vědí, že je vztah podporovaný Přírodou a je to správný krok ve vývoji obou bytostí, předchází se tak mnoha problémům.

Naopak někdo může mít obavy z toho, co přijde a raději se tomu předem snaží vyhnout. Třeba i jen na podvědomé rovině. Nedá prostor k tomu, aby se vztah mohl přirozeně rozvinout, protože se bojí toho, že mu to ublíží, že bude muset něco řešit, něco překonávat. Co třeba nebude příjemné. A tak si to raději rovnou zablokuje, uzavře. Ale život je přece o tom, že se máme učit, měnit a vyvíjet se pozitivním směrem.

Je potřeba sledovat impulzy, které bytosti vedou k optimálnímu řešení.  Nevynucovat si svou vůlí něco za každou cenu, tzn. společná setkání, doteky, příliš rychle prohlubovat vzájemnou blízkost atd. ani urputně neodmítat nabízenou příležitost. 

Spojené Síly Světla dávají příležitosti ke společným kontaktům tak, jak je to optimální pro obě bytosti z hlediska jejich světelného vývoje. Když se příležitost k setkání naskytne, znamená to, že je to z nějakého důvodu potřeba kvůli dalšímu posunu, obnažení dalších souvislostí třeba z minulosti, rozvázání dalších vazeb ke zpracovávání určitých postojů nebo k prohloubení vzájemného vztahu.

Když je vztah Přírodou duchovně podporovaný, je vše v pořádku.
 

Partnerská přitažlivost jako důsledek minulosti

Pokud ovšem vztah není podporovaný Přírodou, znamená to, že přirozené vzájemné sladění čaker není tak vysoké, aby mohl nyní vzniknout optimální partnerský vztah. V takovém případě vzájemný soulad, který bytosti vnímají, pochází z dávné minulosti, je dán karmicky. A postupně se budou obnažovat souvislosti, karmické vrstvy. Vztah obou bytostí se bude na energetické rovině pročišťovat, rozvazovat, aby se nejprve vyladil do jakési neutrální polohy. Kde nejsou již žádné partnerské vazby z minulosti a nedořešené záležitosti. A pak teprve do polohy přátelské.

Může se stát, že po pročištění se ukáže, že vztah začíná být Přírodou podporovaný.

Je vhodné zůstat spíše v pozadí, zdrženlivý, pokud bytost jasně nevnímá, nebo nemá třeba od někoho jiného s vyšším duchovním nadhledem ověřené, že vztah je Přírodou podporovaný. Protože vrstvy z minulosti jsou silné a pokud se bytost nechá v tu chvíli tou vrstvou ovlivnit, přijme minulost za svou.

To znamená na základě vlivu z minulosti, který obsahuje v sobě i city, emoce z té doby, bytost vnímá silnou náklonnost, přitažlivost, soulad, který však nepochází ze současné situace. Není jakoby reálný. Ale bytost ho v danou chvíli tak vnímá, protože je vrstvou, obnaženou minulostí, která je v ní obsažena, ovlivněná.

Pokud se však podle obsahu této vrstvy začne chovat, naváže vztah, který Přírodou není v danou chvíli podporovaný, znamená to velkou komplikaci. Protože minulost, která se měla jen pročistit, se stala realitou v současnosti. Což pak znamená karmické znovu propletení. A vše se pak daleko hůře zpracovává nejen na duchovní rovině, ale i na té fyzické, pocitové.

Přináší to pak mnoho šrámů, zklamání, bolesti, které vůbec nemusely vzniknout. Vše mohlo proběhnout v relativním klidu, kdyby bytost byla obezřetná.

Bytosti takové počínání může hodně prodloužit a zkomplikovat cestu ohledně navázání dalšího vztahu. Protože raněné city, nedůvěra, a mnoho dalších nepříznivých emocí, to vše se nějakou dobu zpracovává. 
 

Pročištění vrstev z minulosti

Pokud vztah není aktuálně Přírodou podporovaný a dochází k pročišťování společných vazeb, k obnažování náročných / závažných karmických vrstev z minulosti, je spíše vhodné společné kontakty nevyhledávat. Nechat vše v klidu čistit. Aby se do toho příliš nepletly emoce, které očistu a vztahy pak stěžují. Protože pokud jsou bytosti k sobě citově vázané na základě minulosti, je to těžké zpracovat. O to těžší, pokud díky opakovaným společným kontaktům nechávají na sebe působit emoce z těchto vazeb a tímto setkáváním je doslova oživují, posilují. (Jinak představují jen vzpomínku, i když velmi živou).

Vše se lépe čistí, pokud vzájemný kontakt čištění nekomplikuje. Různé vazby a emoce mohou přirozeně odeznít. Pokud k setkání přijde impulz od Spojených Sil Světla, je v pořádku ho využít k dalšímu posunu.

Je zde na místě pokora, obezřetnost, důvěra ve Spojené Síly Světla, které průběh očisty, rozvazování řeší tím nejoptimálnějším způsobem. Pokud do toho vstupuje naše ego, naše touhy, potřeba dělat si vše po svém, potřeba přílišné samostatnosti, přílišná sebedůvěra, že já to zvládnu atd., očistu to komplikuje. 
 

Vztah jako příležitost k posunu obou bytostí

Pokud dostanu příležitost k partnerskému vztahu, znamená to teprve začátek. Další práci na sobě, na společném vztahu. Ve kterém si oba mají být oporou. Neznamená to ještě zdaleka, že vše musí být stále harmonické, bezproblémové. To bychom se vůbec nevyvíjeli, kdybychom nemuseli nic překonávat, učit se vylaďovat vše do středu mezi extrémy apod. Vztahy se čistí a ladí permanentně, a někdy je to velmi náročné, i když je partnerský vztah Přírodou podporovaný.

Je potřeba, aby oba partneři pracovali každý sám na sobě, aby pracovali oba. Aby postupem doby jeden jen netáhl neustále či po většinu doby toho druhého. Třeba, že jeden se věnuje duchovní komunikaci, čištění, žádá o zprostředkování karmické očisty. A druhý má pocit, že mu to nejde, nebaví ho to, má pocit, že to stačí, když to partner dělá za ně za oba.

Takhle to rozhodně nejde. A bude se to muset řešit. Nemůže jeden neustále táhnout ve vývoji druhého.

Něco jiného je, když si partneři pomáhají, jeden má třeba složitější období, silnější čištění, hodně práce atd. Ale nejde to donekonečna. I pomoc má své limity, hranice.
 

Nepříjemnosti, neharmonie v partnerských vztazích

Pokud ve vztahu vnímám krátkodobě nebo dlouhodobě nějaké nepříznivé pocity, vždy to něco signalizuje. A je potřeba o tom mluvit. Řešit to.

Světlo přináší pocity radosti, štěstí, síly, harmonie… Pokud vnímám jakékoli negativní pocity - smutek, nervozitu, bolest, depresi, negativní myšlenky, vztek, destruktivní sebelítost…, znamená to, že se něco děje. Že na mě něco působí, obnažuje se karmická vrstva atd.

Jak postupovat?

1)       Potřeba uvědomit si, že tyhle pocity nepocházejí od Světla.

2)       Že se tím nechci nechat stahovat, nechci to nechat na sebe působit, přijímat to, rozumovat o tom, zabývat se tím.

3)       První pomoc - zdravé vyvážené a energeticky čisté jídlo, žádost o energie adresovaná Spojeným Silám Světla, zacvičit si Pět Tibeťanů. Může také pomoci se čistým způsobem odreagovat, převést myšlenky pozitivním směrem, ukotvit se ve hmotě - jít si např. zaběhat, manuální práce, pustit se do úklidu, do práce na zahrádce, apod.

4)       Žádost o pomoc dalšího člověka na NDC s vyšším energetickým vyladěním a potřebnými zkušenostmi, který mi může pomoci to zpracovat.


I ve vztahu se mohou tyto situace samozřejmě mezi partnery opakovat. Určité napětí, drobné neshody, nepříjemné pocity vůči sobě navzájem… Znamená to, že je potřeba pročistit další společné vazby z minulosti. Nebo se obnažuje nějaká nepříznivá vrstva u jednoho z partnerů.

Někdy může být problém v okolí. Působí něco nepříznivého. Prostředí, věci, nábytek, zařízení, osoba, se kterou se stýkáme…
 

Dlouhodobé neharmonie v partnerských vztazích

Pokud však neharmonie dlouhodobě nepolevují, ve vztahu to obvykle znamená, že postoj můj nebo partnera není v pořádku a je potřeba to řešit. Nebo postoj obou.

Příklady:

a)       Jeden je ve chvílích obnažení karmických vrstev nadřazený, přijímá obsah vrstev, chová se podle nich, druhý se chová podřízeně a stále ustupuje.

b)       Nebo jeden dělá opakovaně činnosti za druhého, přebírá za něj zodpovědnost za jeho vlastní světelný vývoj. A druhý naopak tuto zodpovědnost za sebe nechává na druhém dobrovolně a sám nedělá to, co by měl.


Řešení potřebuje probíhat na obou rovinách. Duchovní i hmotné. Ve hmotě měnit postoj, duchovně pročišťovat situaci. A může trvat delší dobu, než se to srovná. Je potřeba opakovaná očista.


Vyhrocené situace v partnerských vztazích

Pokud to dospěje tak daleko, že jeden z partnerů začíná vztah vnímat jako přítěž, je z konfliktů doslova vyčerpaný, řešení mu bere mnoho jeho vlastních sil, udržování vztahu začíná jít na jeho úkor, je důležité ověřit si znovu vzájemnou sladěnost čaker. A celkové duchovní pozadí situace, co se děje.

Když dostanu informaci od partnera, že něco v mém postoji není správné, je potřeba na tom začít důsledně pracovat.

Pokud naopak partnera opakovaně informuji, že jeho určité postoje ve mně vyvolávají velmi nepříjemné pocity, že je potřeba to změnit a on nereaguje. Nepracuje dostatečně na svém postoji, situace se nezlepšuje, není možné partnerovi donekonečna stále pomáhat. Pokud se vztah stane dlouhodobě přítěží, bez dobrého výhledu, je potřeba ho ukončit. Doslova neprodlužovat agonii.

Tím, že zbytečně dlouho ve vztahu zůstávám, partnerovi tím už nepomáhám. Člověk ničí více sám sebe a partner také klesá hlouběji. Je potřeba to zastavit. Čím dříve, tím lépe, protože oba pak mají větší šanci na rychlejší stabilizaci své vlastní bytosti ve Světle.
Poznámka Marie Mejdrová:
Partner/ka potřebuje v takové situaci nutně najít pevnou oporu sám v sobě, poznat dobře sám sebe, své reakce, své silné a slabé stránky. Odnaučit se zlozvyky, vadné postoje a naučit se nové, přínosné. Jinak se mu/jí budou dané problémy neustále vracet.

Každá pomoc má své správné hranice. Kdy už nedává smysl a kdy už musím chránit sám/sama sebe, protože to je moje první povinnost, jinak se propadnu i já a už nepomůžu nikomu. Ten druhý je přece dospělý a svéprávný a dostal již mnoho impulsů ke změně.

Je potřeba dát si pozor na variantu, že já nebo partner/ka vidíme toho druhého zkresleně. Když je člověk zrovna hodně vychýlený, pak se může lehce stát, že danou situaci vnímá (hodně) pokřiveně. Nemá dostatečný nadhled, odstup. Není proto od věci se poradit i s přáteli na světelném vzestupu, jak to vnímají oni, jaké mají zkušenosti. 

Impulzy k ukončení partnerského vztahu

Někdy se ukáže, že bylo po určitou dobu důležité a vhodné navázat konkrétní partnerský vztah, který obě bytosti posunul společně i každou zvlášť. Na základě společné karmické očisty i na základě budování vlastních optimálních světelných postojů v rámci daného vztahu. V případě, že se časem ukáže, že daný partnerský vztah naplnil svůj smysl, význam, pro který vznikl a že je pro obě bytosti vhodné pokračovat ve své vlastní karmické očistě již oddělenými cestami, může k tomu dojít z vícero důvodů.

Buďto k takové situaci dojde přirozeně a pozvolně, poklidně, obě bytosti to vnímají podobně, že se vzájemný soulad na čakrách snižuje a v klidu takový vztah ukončí.

V jiných případech taková situace může nastat, pokud jeden z partnerů neprojde těžkými, zásadními zkouškami, nebo přestane pracovat dostatečně na vlastním světelném vzestupu. (Jak bylo popsáno v předchozím úseku.) Pro svého partnera/partnerku se tak stává přítěží, která začíná ohrožovat i jeho/její světelný vzestup. Kdy situace se vyhrotí do takového bodu, že už jsou pouze dvě možnosti. Buď dotyčná bytost musí situaci urychleně řešit, od svého partnera se zavčasu „odříznout“. Jako od člověka visícího za ní na laně, který není schopen, a někdy ani ochoten, se nahoru v danou chvíli vyškrábat sám. A akutně hrozí i její stažení. Anebo tak neučiní a zásadně vychýlený partner/partnerka danou osobu stáhne s sebou.

Impulsů, náznaků dostává člověk mnoho a když nereaguje na ty prvotní, tak se může dostat do situace, že vliv temných systémů, energií, z obnažených karmických vrstev a z okolí je tak silný, že by se musel hodně „přelomit“, aby to ustál. Musel by udělat zásadní změny (hmotné, psychické, duchovní), aby se znovu duchovně stabilizoval ve Světle. A vrátil se k optimálnímu tempu světelného vzestupu. Odkládání řešení situaci progresivně zhoršuje, vyhrocuje. O to razantnější změny pak musí udělat, aby byl schopen očistu zvládnout bez propadu. A někdy lidé nejsou schopni udělat tak ostré náročné řezy ve svém životě. Ve svých postojích, ve svém nitru.

Samozřejmě optimální by bylo, kdyby se vychýlený partner rychle vzpamatoval, udělal náležité kroky vedoucí k nápravě, ke zlepšení, tak aby obě bytosti mohly situaci ustát společně.

Důležité je vědět, že vývoj běží stále vpřed. A pokud se ukáže, ať už z jakéhokoli důvodu výše popsaného, že je optimální vztah ukončit, znamená to, že bytosti se tím otevírají něčemu novému. Protože jak se říká, když něco končí, něco jiného začíná. A pokud se zavřou jedny dveře, otevřou se v pravý čas jiné. A pro obě bytosti, pokud budou dále na sobě pracovat správným způsobem podporujícím světelný vzestup, se najdou v pravý čas vhodnější partneři pro společný život.

Někdy musíme projít složitými peripetiemi, než se dostaneme ke konečnému karmickému rozpletení a nalezení harmonie. Při práci na sobě, na svém vlastním světelném vzestupu, mohou zůstat minulí partneři přáteli a otevřít se příležitosti nového vztahu s jinými bytosti.

Vše se neustále vyvíjí. A nic není známo a zafixováno dopředu. Ve vztahu, stejně jako v čemkoli jiném, záleží na každodenním úsilí obou partnerů, aby se jejich společná harmonie stále zvyšovala. Nikoho si nemůžeme pojistit. Ani by to nebylo správné. A pokud čas a okolnosti ukážou, že je pro oba z pohledu světelného optimálnější společný vztah ukončit, je potřeba dát sobě i druhému svobodu na hmotné i duchovní rovině. A vykročit vpřed k novým obzorům. Vstříc novým příležitostem. Nejen osobním, ale i v oblasti partnerství. Zaměřit se na práci na sobě, na poučení se z minulého vztahu, na zlepšování svých postojů, další karmické vyvazování, rozpouštění vnitřních bloků, změny ve hmotě atd., abych ve chvíli, kdy se objeví příležitost nového vztahu, byl na ni připraven. Protože zároveň tím, že jsem připraven, i když si to v danou chvíli nemusím myslet, tuto novou příležitost mohu přitáhnout.
 

Vlivy minulých partnerských vztahů

Pokud se pročišťuji z bývalého vztahu, kde partner je silně zatemněný a stále na mě nepříznivě energeticky působí, je důležité nepodporovat ničím tyto vazby, které je potřeba přetnout. To znamená např. nenosit od něj oblečení, které mi dal, zbytečně si od něj nenechávat dárky, drobnosti. Společné fotografie. Dopisy. Apod.

Neznamená to, že vyhodím většinu zařízení svého bytu. Ale budu se vyhýbat tomu, co mě s ním/ní jakýmkoli způsobem spojuje, mohlo by spojovat a vazby tak zbytečně udržovat. Vyhýbat se vzájemným kontaktům, pokud je to možné.

Je vhodné jako podpora i v případě, že bývalý partner není silně zatemněný, ale stále mezi námi probíhá čištění, zpracovávání společných vazeb, žádat každý den při očistě Spojené Síly Světla o pomoc se zpracováním společných vazeb, žádat o rozvázání vazeb s touto bytostí. Případně i s plnou rozhodností v případě silně zatemněného bývalého partnera, od sebe tyto vazby s ním odsekávat. Vyjadřovat tím svůj vlastní postoj, že s touto bytostí už nechci mít nic společného a nenechám si od ní nadále ubližovat, parazitovat na sobě, energeticky vysávat atd.
 

Příklady řešení situací v partnerském vztahu

Jak se dají řešit situace ve vztahu. Toto zjednodušené schéma je použitelné pro vytváření a posilování harmonických vztahů, nejen partnerských.

Nejprve je nutné definovat pojem „potřeby“, který tady použijeme. Mohou být totiž také částečně nebo i zcela vychýlené. To, co jeden považuje za podstatné, takové vůbec být nemusí. Nebo je to podstatné z pohledu Temna, nikoliv z pohledu Světla. Takže jde nám o potřeby, které jsou ve shodě se světelným vývojem bytosti. A to objektivně – z vyššího nadhledu Přírody a karmické instituce.

Nezapomínejme také na to, že spousta potřeb, úkolů, přání si člověk plní a má plnit i mimo partnerské vztahy. 

 

1)        Nesprávný způsob řešení

Jeden si trvá na prosazení svých vlastních potřeb, představ a plánů. Jde mu o jeho osobní cíle, ne o budování vztahu. A nehledí přitom na to, co to udělá s kvalitou vztahu, nehledí na naplnění představ partnera. Jde tedy o 100 % spokojenost jednoho a druhý pro zachování vztahu, aby mohl být s tím druhým, se zcela podřídí. Podřídí se ve všech směrech, ohledech. Vlastní představy, přání, potřeby má tedy na 0 %. Jeden je tedy nadřazený a druhý se stále podřizuje. Někdy si to mohou obrátit. Přesto jde o zásadně nevyvážený vztah. Neuspokojení podstatných, důležitých potřeb začne postupně druhému vadit.

2)        Nevhodný způsob řešení

Čistý kompromis – oba spokojeni na 50 %. Každý se vzdá poloviny toho, co chtěl a polovinu si nechá. 50 % potřeb každého je uspokojeno. Což úplně není reálné, jeden chce do kina, druhý do divadla, půjdou tedy na chvíli do kina a pak na chvíli do divadla? Každý je spokojen jen napůl, není to nalezení řešení, které by oběma vyhovovalo. Ani jeden není zcela spokojen. Ale budou alespoň spolu trávit čas. Do určité míry je to podpora vztahu, protože si do určité míry vyjdou vstříc. Pro vztah to také není ideální a dlouhodobě únosné řešení.

3)        Takzvaný útěk

Nebude ani společný výsledek, ani vztah, protože jeden trvá na tom svém, druhý se rozzlobí, chce také to své. Každý si tedy sám půjde tam, kam chtěl. Anebo nepůjdou nikam a budou oba rozhněvaní, uražení, každý sám.

4)        Najít lepší, optimálnější řešení pro oba

Tak, aby oba byli plně spokojeni a zároveň byl plně podpořen vztah. Najít řešení, které vyhovuje oběma.
Oba spokojeni na 100 % a jejich vztah podpořen na 100 %.

Příklad: Jeden chce k moři, druhý do hor. Mohou jet někam, kde bude obojí. Nebo do pralesa. Pojedeme někam k moři a uděláme si tam výlet do hor. Nebo obráceně.

Máme výhodu oproti čistě materiálně zaměřeným lidem. Protože můžeme požádat Spojené Síly Světla, aby nám pomohly to nejlepší možné řešení najít. A vždy se najde. Měli bychom se o to vždy snažit.

Tak se třeba stane, že narazíme najednou na nabídku zájezdu k moři, kde jsou i hory a v rámci zájezdu se pořádá výlet do hor včetně hodin horolezectví. 


Říká se: Když jdeš za Sluncem, nespokoj se s lampou. Někdy však lampa je po určitou dobu důležitá, pomůže nám se ke Slunci přiblížit. Není správné odvrhovat všechno, protože čekám jen na to nejlepší. Ale je potřeba lampu včas odložit a jít dál, nespokojit se s tím, co bylo vhodné pro určitou dobu.

Na tomto místě je potřeba zmínit ještě další stránku věci: Dokud nejsme dostatečně vyladěni ve Světle, dokud máme v sobě ještě silnou karmickou zátěž, tak nemusíme dobře a včas rozpoznat, co je ta lampa a co je to Slunce.
 

Příležitost k navázání partnerského vztahu

Jaké mohou být některé z důvodů, proč bytost dostala či naopak ještě nedostala možnost navázání optimálního partnerského vztahu?

1)       Někteří se správným postojům ve vztahu učí tím, že dostanou příležitost vztahu a učí se to přímo v praxi.
 

2)       Někteří mají vztah jako podporu, protože potřebují zpracovávat jiné problematické věci ve svém životě.
 

3)       Jiní potřebují nejprve do určité míry zpracovat své postoje ohledně partnerských vztahů, aby mohla přijít možnost        navázání optimálního partnerského vztahu.

Potřebují si v sobě správně nastavit, vybudovat určitý vzor světelného vztahu, jeho hlavní principy. Tak aby další vztah nebyl již předem odsouzen ke zbytečné destrukci pro obě strany.

Například když jsou vychýlené etické a morální principy pro vytváření a rozvíjení harmonického vztahu. Silné tendence k nadřazenosti, k přílišné podřízenosti (každý je má, jde o jejich sílu). Hodně vychýlené postoje k partnerským vztahům všeobecně, k sexualitě, na základě nepříznivých prožitků a tendencí v minulosti. (Každý máme trochu vychýlené postoje. Opět jde o to, jak moc. To bychom se nikam nepohnuli čekat na ideál.)

Nadřazování sexuality, nebo naopak nadřazení duchovní roviny, a tím opovrhování sexualitou. Vychýlené postoje přijaté na základě studia učení starých duchovních cest. Například Tantra a jiné.

To všechno je potřeba nejprve do určité míry zpracovat, dostatečně se vyvázat z bývalých vztahů, abych byl energeticky a také emocionálně volný. Teprve pak je možné navázat nový vztah. Pokud se stále objevuje napojení bývalého partnera, bývalé partnerky, vrstvy od nich, nebo nepříznivé vlivy od nich, parazitování na mých energiích.
 

4)       Někdy i přesto, že to výše zmíněné neplatí, bytost dostane příležitost vztahu, protože jí má nový partner/partnerka pomoci se dokázat vzepřít a své vazby dočistit a zpracovat.
 


Neznamená to, že kdo má partnerský vztah, je čistější, vyladěnější než druhý. Může mít lépe zpracované téma partnerství, ale zase potřebuje více pracovat na jiných oblastech.

Nebo jsou pro to nějaké z výše uvedených důvodů. Anebo zcela jiné. Možností existuje mnoho, protože každý jsme jedinečná bytost, a proto potřebujeme také jedinečné podmínky pro svůj vlastní světelný vývoj.

Optimální partnerský vztah je třešinkou na dortu a neznamená to, že bez něj je bytost jen poloviční. Člověk by měl žít plnohodnotný život sám za sebe, plnit své úkoly, které má v rámci svého vývoje i vývoje celku. Ne pouze čekat, až přijde do jeho života partner/ka a teprve pak to bude ten pravý život. To bychom mohli strávit život v čekárně.


Poznámka Marie Mejdrová:
Je to i známá záležitost z psychologie: Kdo není sám v sobě celistvý a hledá druhou polovinu, aby ho doplnila, naplnila, ten nebude nikdy nasycen, zcela uspokojen. Bude mít stále neukojitelný hlad, reálně nesplnitelné nekonečné nároky na toho druhého, a tím ten vztah udusí. Nedá prostor tomu druhému také pro jeho vlastní osobní vývoj a svobodu.

Každý od Spojených Sil Světla dostáváme ty nejoptimálnější podmínky pro celkový rozvoj své vlastní bytosti. Důležité je posilovat každý den svoje světelné základy, vnímat světelné náznaky a včas se podle nich zařídit. Tak bude náš vývoj probíhat rychleji a snáze.O duchovním srdci a propojení s Přírodou

Duchovní komunikace ze 7.6.2017:
 

Petra: Spojené Síly Světla, Přírodo, prosím o informace, jak to vše souvisí, tvé srdce a partnerské vztahy. I ohledně obrázku Přírodní podstata partnerství.

Viz obrázek a duchovní komunikace k němu: https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/obrazy-partnerstvi/

Příroda: „V minulosti jste udělali mnoho chyb, zásahů, které mě poškodily, stejně tak i mé srdce. A tím pádem i celý vývoj. Protože mé srdce vám umožnovalo zachovat se mnou čisté světelné spojení. Ale když srdce nefunguje, je zasažené, těžko se pak hledá ta správná cesta. Když světlo před vámi nesvítí a cesta se zdá být uzavřena. Přestali jste vnímat se mnou spojení. Jak také, když spojení se navazuje přes duchovní srdce. Tím vnímáte, tím prožíváte, to je rovina, která umožnuje převádět impulzy shora k vám dolů do hmoty. Do praxe. A když spojení nefunguje? Jak chcete hlídat správný směr. Jak najít vyladění, souznění, ať už s dalšími světelnými bytostmi z řad Přírody nebo i lidí. Pokud jsou lidská srdce uzavřena, nahrává to individualismu. Každý pak vnímá hlavně to své. A je těžké se pak vžít do potřeb někoho dalšího, vnímat je. Získat napojení, propojení i s dalšími bytostmi. Propojení, které vás pak bezpečně vede tam, kam je potřeba. Abyste lépe drželi hranice mezi sebou a druhými. Lépe vnímali, co pro druhé již není dobré a také co není dobré pro vás. I rovina srdce vám pomáhá i toto lépe zpracovat. Vnímat ty správné hranice.

Mé srdce bylo velmi poškozeno. I vaší vinou. A proto už delší dobu se pracuje na jeho očistě. Protože srdce Přírody vám pak umožní opět vnímat silnější propojení s mou bytostí. A také získat lepší propojení sami se sebou. A to znamená i vyčistit všechny srdeční bariéry, které tomu brání. A pak je dále možné na další rovině lépe vylaďovat i vztahy s dalšími bytostmi. Čemuž opět předchází osvobození srdce od všech nevhodných nánosů, které v sobě, či na sobě, nese.

Proto je tak důležité téma duchovního srdce Přírody. Proto se tolik řeší. A vzájemně si pomáháte vy, kteří jste se Srdcem Přírody velmi propojení, a tím pádem i velmi zasažení jeho poškozením. Které jako by do určité míry bylo i vaším poškozením. I proto je potřeba nejprve očistit Srdce Přírody, navrátit tu původní harmonii a propojenost s lidskými bytostmi i propojenost se vztahy jako takovými. A nakonec to nejsilnější propojení, partnerské. A u vás, u klíčových bytostí, které mají se srdcem Přírody co do činění a měly například dar přístupu k němu, propojení s ním, je pak očista o to těžší. Pokud jste svůj dar zneužili, silně zasáhli do partnerských vztahů a použili toto čisté spojení na pravý opak. Na jeho zanesení. To je velmi silná zátěž, která se pak promítá do vašich karmických očist, do karmické zátěže, kterou v podobě nenaplněných partnerských vztahů nesete.

Proto je to vše tak obtížné, protože jste měli ostatním pomoci. Usnadnit cestu. Vrátit harmonii. Navýšit ji, obnovit ztrácející se spojení se Srdcem Přírody a mezi jednotlivými bytostmi. Pozvednout partnerský vztah opět na vyšší rovinu fungování vzhledem k silnějšímu vyladění a propojení přes srdce Přírody. Přese mě. Ale opak byl pravdou. Sami jste začali svou harmonií upadat, a to, co vám kdysi bylo „svaté“, drahé, na co byste ruku nevztáhli, co mělo být pod vaší neustálou ochranou, stalo se mnohdy dokonce i cílem vašeho zneužití. Vylití si vlastní agresivity. Namísto pokory a řešení vlastních neharmonií, jste se obrátili ve své zlobě proti mně, proti mému srdci. Proto jsou vaše vztahové záležitosti tak složité. I mě vaše zásahy velmi bolely. A jako důsledek jste si mnohdy i vy sami přitáhli veliké srdeční bolesti, ze kterých se teď cíleně čistíte. Každý z vás měl jiné úkoly, jiné možnosti. Přesto ani jeden z vás plně nevyužil možností, které měl, na mou záchranu, na mé očištění.

Nicméně já na vás nezanevřela a dál vás podporovala a ukazovala, kudy je možné jít, abyste se z této minulosti vyčistili. Protože ta cesta tu je. Záleží jen na vás, zda jste připraveni tudy jít, vydat se vstříc svým dávným chybám, pochybením. Přijďte za mnou, do mého srdce, abyste se stali opět kompletní a shodili ze sebe tíhu minulosti. V mém srdci se můžete plně očistit od dávných přehmatů. A odejít jako znovuzrození, volní od zátěže, kterou nesete. Ale musíte být připraveni ji nejprve přijmout jako svou dřívější součást, pochopit, odhodit a zpracovat. V mém srdci je pro vás připravené místo. A mé energie vám s tím vším pomohou. Budu ráda, když se s vámi opět shledám a společně budeme dál pracovat na nápravě chyb, které se udály v dávné minulosti. Které však ovlivňují nás všechny. A obecně i partnerské vztahy. Pomozte mi, pomozte sobě, a tím i dalším bytostem. Najít ke mně cestu a skrze mě i k sobě navzájem. Pak i cesta ohledně partnerských vztahů se může otevřít i vám.

Toto je první krok. Budou následovat další. Ale je nutné začít. Já vás povedu. I když cesta není někdy lehká, nejste na ni sami. Já jsem s vámi a jsem připravená vám pomoci. Stejně jako i vy jste připraveni si pomoci vzájemně. Protože spolupráce je tím nejcennějším hnacím motorem, který vedle vlastní práce na sobě máte. Dává zcela jiný rozměr. Umožnuje pokročit dál, když vlastní kroky již nestačí. Pomůže vytvořit most tam, kde se zdá, že cesta již končí. Že dál již není možné jít.

(Ano, v hlavě ti zní písnička Like a bridge over troubled water od Simona a Garfunkla, kterou vnímáš jako velmi silnou. https://www.youtube.com/watch?v=jjNgn4r6SOA )

Je důležité najít v sobě schopnost se omluvit, odpustit, a nabídnout možnost pomoci zpracovat dávné chyby, kterých se bytosti, vy samy, dopustily na sobě, i na druhých.

Proto i já vám chci pomoci. Stačí mou pomoc přijmout. A podívat se výš, zvednout hlavu. A náhle uvidíte všechny ty další možnosti, které se kolem vás začínají postupně tvořit. Když s pokorou zpracováváte své chyby, pomáháte sobě, druhým a rozhodnete se jít dál. A já vás vedu. I další světelné síly vás vedou. Cesta to není vždy lehká. Ale když nám důvěřujete, i přes ty močály plné utrpení se dá přejít bezpečně na druhou stranu. Projít očistou, která vám umožní je definitivně nechat za sebou, odhodit a již je dál sebou netáhnout. Nenechat, aby dále zachvacovaly vaše nitro, braly vám sílu. Jen je potřeba je nejprve obnažit, vytáhnout na světlo, pustit a pak vám již bude s jejich zpracováním pomoženo. To nejtěžší je ale sebrat tu odvahu podívat se do svého vlastního srdce, otevřít ho a nechat nejprve všechny ty bolesti, strachy atd. vyplavat. Pojmenovat je. Setkat se s nimi. Někdy je i v určité míře znovu prožít, abyste je dokázali pustit, pochopit, kam vás dostaly. Pochopit jejich vliv na váš současný život. A uvědomit si naplno, že je čas je pustit. Omluvit se, odpustit. A předat vše ke zpracování nám, Spojeným Silám Světla. Již dále nedržet tu bolest a trápení v sobě. To není cesta ven.

Odvažte se vstoupit do svého srdce. Jen vy sami můžete vyčistit ten nepořádek, nánosy, utrpení, nepříznivé vlivy, zásahy.., co tam byly zaneseny. Vámi, vaším přístupem, i prostřednictvím zásahů dalších bytostí, které jste si na sebe v průběhu věků přitáhli.

Buďte stateční. Ta svoboda, kterou můžete získat, za to stojí.“
 

Přírodní podstata partnerství

Petra: Moc ti děkuji, Přírodo, za tvá povzbudivá slova. Dnes se na to znovu důkladně zaměřím.

A co ještě mělo konkrétně znamenat to, že při společném čištění (pozn. s mým nynějším partnerem) spadl obrázek Přírodní podstata partnerství a Partnerství? A co obrázek Přírodní podstata partnerství konkrétně znamená. Proč mám stále potřebu se k němu vracet?

Příroda: „Protože toto spojení bylo díky vám narušené, poškozené. Vy sami jste si dříve v minulosti nevážili daru, který jste dostali. Ale nejen to. Dokázali jste ho postupně i zneužít a tím zanést celkově partnerské vztahy. Bylo mnoho chyb, které byly způsobené i tehdejším vedením strany Světla. Magie byla běžnou součástí života a mnoho chyb se dělalo i z nevědomosti. I z určitého impulzu shora. To však nemění to, jaký karmický dopad měla vaše samostatná rozhodnutí ohledně partnerských vztahů. Proto jste tak zablokovaní. Protože vaše rozhodnutí nejen že zasáhla do vás samých, ale také poškodila jakýsi vzor partnerských vztahů. Ten čistý, který pocházel z mé podstaty. A který tolik ve vašem světě chybí. A proto ho pomáháte znovu získat. Každý jiným způsobem. Někteří tak, že ho již v sobě vnímají, jako ty, ale potřebuješ ho naučit i další bytosti. Pomoci dalším partnerským párům, aby ho dokázaly mezi sebou obnovit. A to pak zase na oplátku pomáhá tobě, vám. Abyste ho mohli postupně začít obnovovat v praxi i sami u sebe.

Někteří ho potřebujete v sobě vybudovat. Doslova přepsat staré chybné vzorce ohledně partnerství a naučit se těm správným, světelným. Abyste pak byli připraveni tento vzor předávat dál. A teprve když vy sami ho máte v sobě, můžete být schopní být vzorem pro druhé a sami žít v partnerství. Které odpovídá světelným principům. Některé postoje se nelze učit až v partnerství. Protože byste jimi to vhodné partnerství mohli zničit. Potřebujete mít určitý základ. Něco, o co se dokážete opřít. A pak může přijít opora a pomoc už v partnerském vztahu. Ve společném, vzájemném přepisování chybných vzorců, ve zpracovávání a přepisování minulých prožitků. A tím i další očista srdce na vyšších úrovních.

Proto je obrázek Přírodní podstata partnerství tak důležitý. Protože tvoří samotný základ partnerských vztahů. Nelze ho obejít, vynechat. Pokud on chybí, i ty další kroky jsou daleko těžší, mohou být nedokonalé. Jak sama vidíš i u dalších párů, které sice mají tu možnost být spolu, ale je to mnohdy těžké. Mají za úkol ladit své postoje a najít mezi sebou tu harmonii. To propojení, které vychází z toho, že otevřou svá srdce, najdou propojení se mnou a pak mohou vnímat i daleko vyšší propojení se sebou navzájem. V tom je ten dar. Ty jim pomáháš se k tomu dopracovat. Aby oni pak zase mohli pomoci tobě. Když je cesta proražena, pro další je již lehčí, snazší, držet se určitého vzoru, který se již tvoří, ke kterému se již více párů svou prací přiblížilo, připojilo. To je tvůj úkol, tvůj přínos. Tvá náprava. V tom pomoci a chránit ten vzácný dar, který společně oni dva střeží. Držet nad nimi jakousi ochrannou ruku. Proto jsi s nimi mnohdy propojena. Jako kamarádka, rodinný příslušník nebo jim pomáháš zprostředkováním karmické očisty. Abys i pomohla rozplést to, co je poškozeno. Aby bylo možné jít zase o kus dál. Poukázala na vlivy Temných, a pomohla je odstranit, zpracovat, eliminovat, aby se již nemohly do žádného světelného vztahu naroubovat. Pomoci těm dvěma najít cestu k sobě navzájem, ke svým srdcím. A ukázat, jak je mají střežit, chránit společně s láskou, kterou mezi sebou mají. 

A teď v neposlední řadě přišel čas rozplést, co vás různě svazuje, deformuje a nedovolí jít dál. Protože to je v určitém slova smyslu určitý počátek všeho. Odtud se potřebujete odrazit, přestat být zde zakotveni, vázáni. Uvolnit ty otěže a opět volně vzlétnout. Vzájemnou pomocí se vrátit ke svobodě.

Pak je možné nadále pracovat na svém vyladění partnerských vztahů. Aby i pro vás nebyla tato oblast uzavřena. Ale konečně se otevřela jako zahrada, která dlouho spala, pod dávným závazkem, tíhou minulosti. Ale teď se temné kouzlo jako jakési prokletí začíná rozpouštět, do zahrady opět začíná svítit Slunce. Prosvěcovat svými jednotlivými paprsky pochmurnou šeď a vracet život na místa, kde se zdálo, že utichl. A tato zahrada je jako vaše srdce. Zarostlá a zpustlá. Ale Příroda vám pomůže ji znovu obnovit do své krásy. A znovu se i sem může vrátit Slunce, déšť, větřík, život. Ve své rozmanité světelné podobě. A v takové zahradě nikdo nezůstane dlouho sám. Protože radost, krása, volnost, harmonie.... jsou od toho, aby se sdílely. Pak je jejich hodnota ještě vyšší.

Pod vlastními deformacemi a nánosy, pod vrstvami z minulosti tak zatím často nejste schopni vnímat, rozpoznat, co je to správné a vhodné, která podoba vztahu a s kterou bytostí. Protože zatím je vše velmi zdeformováno. Proto je nejprve nutné vše vyčistit. A pak budete vnímat lépe. Bez ovlivnění, bez nánosů, kudy dál vede cesta, která je pro každého z vás ta vhodná. Ta nejoptimálnější. Netrapte se jednotlivými předsudky. Strachy. Obavami. To vše se vyladí, když tomu dáte šanci. Přestaňte se bát, nechte vše volně plynout, postupujte podle impulzů, bez předsudků a svazujících tendencí, odhazujte minulost, pracujte na svých postojích a uleví se vám. Nyní nedokážete dohlédnout, co je pro vás správné. Ale včas se to objeví. A všechny proměnné, nedostatečné, které se nachází kolem vás, se vyřeší. Samozřejmě ne samy. Ale s vaším přičiněním. Díky vaší práci na sobě a postupu vpřed.

A jak jsi včera slyšela v pohádce Popelka, buďte odvážní a laskaví. To však zároveň neznamená nechat druhé jít na váš úkor. I laskavost má své meze. A nesmí přejít do přílišné podřídivosti.

Láska si najde cestu k vašemu srdci. Je ale potřeba jí pomoci. Prací na sobě, na otevření se novým příležitostem, aby vůbec mohly do vašeho života přijít.“

Petra: Dobře, moc Ti děkuji, Přírodo.

© Petra Nováková, listopad 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 168
  • 25
  • 28
  • 25
  • 26

Celkový počet hlasů: 272