Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 53A. Temné pilíře křesťanství I

53A. Temné pilíře křesťanství I

Jiří Novák Vloženo 20.4.2012
Jiří Novák

Podařilo se při budování křesťanství naplnit cíle Světla nebo spíše cíle Temnoty? Křesťanství jako stavba stojící na temných pilířích. Celkový charakter systému je určen tím, co bylo vloženo do jeho základů. První temný pilíř křesťanství - zdeformování původních přirozených dějů a postupů: 1A. Nepřirozené oplodnění Duchem Svatým jako znamení vznešenosti. 1B. Vzor nepřirozeného vztahu mezi mužem a ženou. 1C. Prožívání utrpení je vydáváno za vzor a vznešenou činnost. 1D. Nechat se obalamutit zázraky a dělat pak věci proti zdravému rozumu. 1E. Nepřirozené církevní svátky. Druhý temný pilíř křesťanství – církevní magie: 2A. Magická moc tří králů. 2B. Magie církevní mše, církevních pomůcek a svěcených pokrmů. 2C. Magický rituál původního křtu Jana Křtitele. 2D. Magie církevních aktů, kterými si církev postupně připoutává člověka. 2E. Stigmata – systém trýznění sebe i druhých.

Podařilo se při budování křesťanství naplnit cíle Světla nebo spíše cíle Temnoty?

Celá řada jednotlivců, kteří jsou dnes součástí cesty stabilního světelného vzestupu, byla před dvěma tisíci lety velmi těsně spojena s Ježíšem a s počátky budování raného křesťanství. Protože tehdy šlo ze strany světelných institucí o jeden z dalších pokusů, jak zásadně pozdvihnout duchovní vývoj na Zemi a vrátit na světelnou cestu dosavadní vývoj pozemské civilizace. Naopak cílem temné strany bylo vytvořit v novém náboženství systém, jehož prostřednictvím bude možné jednotlivce, skupiny, národy i celý pozemský svět jednoduše ovládat. Který z těchto cílů se podařilo lépe naplnit?

Stalo se křesťanství spíše nástrojem Světla nebo naopak nástrojem Temnoty? Odpověď je naprosto jednoznačná. V tomto článku i následujícím pokračování k tomu předám dostatek průkazných argumentů. Na konci druhého článku se znovu vrátím k závěrečné odpovědi na tuto otázku. Předtím však je ještě potřeba provést rozbor známých faktů a skutečností, které lze doložit zkoumáním dobových dokumentů.

Původní světelné principy se z křesťanství vytratily

Křesťanství bylo nakonec vytvořeno jako stavba, která stojí na temných pilířích. Z původních světelných principů nezbylo v základech křesťanství prakticky nic. Jen prázdná slova a nesplněné sliby, nenaplněné vize budoucnosti. Že se původní světelné cíle nepodařilo naplnit, je důsledkem mnoha zásadních chyb, vážných omylů a obrovských přehmatů, kterých se v té době dopustili ti, kteří si mocensky přivlastnili právo zasahovat do vedení Ježíšovy mise. A byli to zejména Vesmírní lidé, konkrétně Plejáďané a pak některé vysoce postavené bytosti Duchovních hierarchií, které do událostí významně zasahovaly z duchovního pozadí tehdejšího světa.

 

A ti další, kteří se jako pěšáci zrození ve hmotě podíleli na zajištění mise, aniž by měli v rukou zásadní možnost, jak běh událostí změnit? Tyto zrozené bytosti se staly těmi, se kterými bylo hned po Ježíšovi nejvíce manipulováno. Vlastně tvořily „křoví“, které je tak potřebné při veřejném předvádění jakéhokoliv dramatu. Křoví, které tvoří důležitou součást natáčení každého filmu. Vedlejší postavy i další bezejmenní statisté, kteří jen doplňují hlavní téma předváděného děje – samotný Ježíšův život. Téma, které má ve svých rukou režisér celého představení. Tímto režisérem byli v těchto dramatických událostech Vesmírní lidé, nejvyšší bytosti lidských Duchovních hierarchií a skryté temné síly usilující o definitivní zlom vývoje k Temnu.

 

Nejen režiséři tohoto dramatu, ale i ti lidé, kteří tehdy tvořili křoví, se z tohoto období musí opakovaně karmicky čistit. Nejen pro to, jaké masové kamufláže se tehdy zúčastnili, a že výrazné stopy manipulujících energií tak ulpěly i na jejich bytostech. Ale také i z toho, že se vůbec nechali zmanipulovat. Že byli ochotni takový úkol přijmout. Že nedokázali rozpoznat skrytou hru Vesmírných lidí i pozemských mágů, která v tomto období probíhala. Že na tuto hru dobrovolně přistoupili. Že jejich vnitřní čistota nebyla tehdy dostačující na to, aby celou tuto neupřímnou hru dokázali prohlédnout a vnitřně se jí vzepřít.

 

Křesťanství jako stavba stojící na temných pilířích

Pokud se dnes podívám duchovním pohledem na celý kolos křesťanství, křesťanské církve a víry, křesťanských tradic, vnímám doposud pevný a stabilní kolos, obrovskou stavbu stojící na čtyřech temných pilířích. Právě tato čtveřice pilířů ji dokonale uzemňuje do hmoty a dodává jí dostatečnou hmotnou stabilitu. Činí tak celý tento systém velmi pevný, poměrně stabilní a odolávající všem náhlým výkyvům ve vývoji i novým impulsům, které čas od času do hmoty přicházejí.

 

Tyto pilíře a jejich náplň se do jisté míry prolínají a přesto je lze při určitém úhlu pohledu vnímat jako oddělené a samostatné styčné opěrné sloupy celého kolosu křesťanské víry. O tom, na čem byla založena temná síla těchto pilířů, si řekneme více v další části tohoto článku.

Tyto čtyři pilíře vznikly společným úsilím jednak tehdejších již výrazně zatemněných Sil Světla v podobě Vesmírných lidí a lidských Duchovních hierarchií. A dále rodící se nové temné moci v podobě Černého bratrstva.

Celý kolos křesťanství je temný i přesto, že řada dnešních obyvatel Planety, kteří se nechali ideově ovládnout tímto náboženským systémem, představuje bezpochyby slušné, nikomu vědomě neubližující bytosti. I přesto je však celý systém zřetelně a jednoznačně temný. A všichni tito připojení lidé tak nevědomě rozšiřují temné energie s temnými principy, které jsou pro celý tento systém tak typické. Proč?

Celkový charakter systému je určen tím, co bylo vloženo do jeho základů

Pro celkový charakter každého nově vytvořeného systému je důležité, jak vznikl, jaké energie byly vloženy do jeho vzniku. Z jakých prvotních záměrů a principů takový systém vycházel. Nakolik byly záměry při jeho vytváření eticky čisté, jasně zřetelné, upřímné a nezakamuflované. Nakolik byly při vzniku takového systému využívány čisté síly Přírody a Planety. A naopak nakolik byly využívány umělé magické síly, které vždy znamenají postupné propadání bytostí i celého systému temnému vlivu.

 

Ve všech těchto směrech systém křesťanství doslova „propadá“.  Ve všech má nedostatečnou, tedy pětku. Byl založen na lžích, na temných rituálech, kamufláži, zastírání, neupřímnostech. Bylo do něj vloženo propagování takových zásad života, které neměly nic společného s Přírodou a skutečnými záměry Tvůrců, se kterými bylo nové lidstvo 2. typu na Zemi vysazeno.

Navíc celý tento systém svůj temný charakter dokonale potvrdil svým postupným vývojem za celé dva tisíce let. Původně měl být odvozen od zrození Ježíše Krista a vyznávání jeho čistého učení. Během několika století se však od učení Ježíše výrazně odklonil. A poté, co podlehl temným následkům původních lží, zcela propadl temnému tlaku a stal se pohodlným nástrojem skryté temné síly ovládající Planetu – Černého bratrstva.

 

Až do konce 20. století byl kolos křesťanství nositelem temného útlaku, vražd, poprav, válek ve jménu Boha. Systém katolické víry navíc svoji temnotu ještě více posiloval tím, že svým pracovníkům toleroval zvrácené neupřímné uspokojování potřeb pro ně zakázané lidské sexuality. Aniž by si toho odpovědné církevní instituce více všímaly, aniž by měly snahu to nějakým způsobem řešit. Právě naopak – všechny sporné záležitosti byly s úspěchem uklízeny do vatikánských trezorů. Všechny přehmaty byly přecházeny, odklízeny pod stůl. Aby celý systém mohl pokračovat bez velkých výkyvů dál.

 

Protestantské (reformované, evangelické) větve církve však odmítly celibát. A tím se dokázaly vyhnout určitým problémům. Faráři v nich mohou mít manželky i rodiny. A dokonce jako farářky mohou být svěceny i ženy.

Karmická zodpovědnost členů hnutí

Každý, kdo se k takto výrazně a jednoznačně zatemněnému systému svojí podporou, přízní, účastí na církevních akcích nebo i částečným přijímáním církevní ideologie dobrovolně připojuje, přebírá část karmické zodpovědnosti za celý tento systém, za jeho zatemněnou historii a za všechna zvěrstva, která tento systém víry během uplynulých dvou tisíc let vykonal.

Některé zdroje hovoří o desítkách milionů zabitých, popravených, umučených, ve jménu Boha a dalšího šíření křesťanství. V tomto směru opravdu není o co stát. A to vůbec není příznivá zpráva pro vyznavače křesťanské víry v mnoha jejích podobách. Od katolicismu, přes pravoslaví, protestantství, evangelismus, jehovistickou víru až třeba k náboženství Vesmírných lidí. Nebo k novodobému náboženství magie, které také plně uznává ukřižování a vzkříšení Ježíše v jeho původní projekcí předváděné podobě – viz text Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství .

 

První temný pilíř křesťanství:

ZDEFORMOVÁNÍ PŮVODNÍCH PŘIROZENÝCH DĚJŮ A POSTUPŮ

 

Prvním pilířem této temné stavby křesťanství je souhrn všech nepřirozených zásahů, kterými byly zdeformovány původní přirozené děje a postupy.

 

Mnoho z toho již bylo probráno v sérii článků o Ježíšovi 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V. Zejména v posledním pokračování, ve kterém jsem se zabýval karmickými následky Ježíšovy mise. A také ve dvojici článků o mučednictví 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II. A ve třech článcích zabývajících se počátkem budování křesťanství 52A. Počátky budování křesťanské církve, 52B. Apoštol Petr se ujímá vedení křesťanského hnutí, 52C. Postupný odklon křesťanství od skutečné duchovnosti.

Jen krátce připomenu tyto zásadní nepřirozené skutečnosti, které tehdy duchovní instituce patřící ještě k Silám Světla dokázaly ve vývoji prosadit:

1A. Nepřirozené oplodnění Duchem Svatým jako znamení vznešenosti a čistoty

Přirozená partnerská sexualita byla některými duchovními silami, které vedly v té době vývoj, považována za „nečistou“ záležitost. Proto se tyto instituce domnívaly, že při zrození veledůležité bytosti bude jistější sexualitu obejít. Protože zrození Božího syna by právě přítomností sexu mohlo být znesvěceno. Tyto myšlenky zřejmě pocházely od Vesmírných lidí, u kterých měla sexualita jiný význam, jinou polohu. Sexualita v jejich pojetí hraje roli pouze povinnosti zplodit potomky, aby lidský rod mohl pokračovat.

 

Sexualita nového lidstva 2. typu však má zcela nový význam. Sexuální aktivity se stávají důležitým tmelícím poutem ve správném partnerském vztahu. Důležitým podpůrným prvkem pro vlastní duchovní cestu a evoluci člověka. Přestávají být pouhou namáhavou povinností. Stávají se něčím úplně jiným v životě člověka. Důležitost této polohy sexuality však Vesmírní lidé nemohou pochopit. Protože to jednoduše nepoznali, neprožili. Nepatří to k jejich výbavě.

 

Na Zemi se během vývoje sexualita postupně stala významnou pro samotnou duchovní cestu. Ale jak to tak bývá, u čehokoliv významného se dříve nebo později objeví snahy, jak toho využít ve prospěch určitého zvratu, ovládnutí, propadnutí temné síle. Proto začala být pozemská sexualita zneužívána ve formě sexuální magie a satanských rituálů. Sex se tak pro člověka stal určitým pokušením a někdy i dokonce prokletím.

Sex sice v běžné eticky čisté situaci pomáhá. Ale jakmile se do toho připletou temné energie a temné záměry, nebo jen určitá neetičnost, nezodpovědnost, neopatrnost, lehkomyslnost, výsledkem může být temné ovládnutí a ztráta evoluce bytosti. Právě toho se tehdejší síly vedoucí vývoj bály. Proto přišlo na řadu umělé oplodnění zprostředkované Plejáďany a jejich dokonalými technologiemi. Které je poté vydáváno za vznešenou formu oplodnění přímo Duchem Svatým.

Jak vychýlené mimo skutečnou realitu jsou pak některé výroky uznávaných knih naznačující naprosté nepochopení významu sexuality pro dnešního člověka 2. typu. A naopak potvrzující určité ovlivnění ideologickými principy, které zde inspirovali Vesmírní lidé a postupně je pak zavedla křesťanská církev.

Například Max Heindel v knize „Rosenkruciánská kosmokoncepce“ píše (strana 301 a dále):

„Okultní věda učí, že pohlavní funkce nemají být nikdy používány za účelem osobního uspokojení, nýbrž pouze k rozmnožování. Proto může adept oprávněně odmítnout návrh na pohlavní styk se svým partnerem v manželství, jestliže nebyl předložen s úmyslem zplodit dítě… Využijeme-li sexuální sílu takto, uskutečníme pohlavní styk pouze několikrát za život a prakticky celou její energii věnujeme na duchovní účely…

Není důvod, aby se někdo zříkal duchovního pokroku s námitkou, že neumí žít v celibátu. Přísný celibát nemusí dodržovat ani nižší zasvěcenci. Přísahu absolutního celibátu skládají pouze zasvěcenci vyšší, a i tehdy je možné připustit její výjimečné porušení jako akt oběti, jako tomu bylo při opatřování těla Kristova.“

 

Ano, je to zde naznačeno naprosto jasně: Oplodnění Panny Marie, jehož výsledkem bylo narození Ježíše, a tedy „opatření těla“ pro Ježíše, byl podle autora knihy akt oběti, výjimečné porušení celibátu vyšším zasvěcencem. Koho asi tím zasvěcencem myslel? A jak asi k tomu oplodnění došlo, když samotná Panna Marie o tom nevěděla? Předcházející citace naznačuje, že k období života Ježíše toho bylo vymyšleno a zkonstruováno rozumem či duchovním rozumem velmi mnoho. Ale řada těch věcí vůbec neodpovídá tehdejší realitě.

1B. Vzor nepřirozeného vztahu mezi mužem a ženou

Vytváření vzoru nepřirozených vztahů mezi mužem a ženou odsouvajících případnou možnost sexuality úplně do pozadí (Ježíš – Máří Magdaléna, Josef – Marie). Toto je jasný otisk mimozemského vlivu. Protože mimozemšťané jsou lidmi 1. typu.

 

Mimozemské civilizace mají jiné hybné síly evoluce, viz články 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce, 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I. Z toho důvodu jsou jim vlastní jiné motivy jak v rámci běžného života, tak i na duchovní cestě.

Sexualita lidstva 1. typu

O tom, že partnerství i na Zemi v období dávných civilizací 1. typu mělo jiné základy, jiný úhel pohledu, svědčí také následující citace z knihy Rainera Holbeho „My z Atlantidy“:

Profesorka Technické univerzity v Berlíně Merete Matternová zde uvádí následující vzpomínky na své minulé životy na Planetě v době Atlantidy. Důležité přitom je, že se na tehdejší minulost dívala prostřednictvím určitých vizí jako dnešní člověk 2. typu:

„Ano, tehdy jsem žila velmi dlouho jako převážně mužská bytost, ale přece jen mírně oboupohlavní. Nebyla jsem však oboupohlavní v našem slova smyslu. Musela to být nějaká přechodná forma: převážně mužská, ale přesto s mnoha ženskými příznaky." (str. 28)

Takové hodnocení vychází z dnešního pohledu na pohlaví. Ve skutečnosti bytosti nebyly oboupohlavní. Stejně jako dnes měla každá bytost jediné pohlaví, ale pohlaví nebylo tak výrazně odlišené, jak jsme zvyklí nyní. Chyběly jim určité druhotné znaky, které dnes pohlaví rozlišují, nebo naopak měli navíc jiné druhotné znaky, které dnes odpovídají pohlaví opačnému. Daleko podstatnější však bylo, že bytosti opačného pohlaví měly identické energetické fungování. Nebyly laděné do opačného energetického pólu, jak jsme zvyklí dnes. Kdy pro muže a ženu je typická opačná polarita v přijímání a vyzařování bioenergie (podrobněji se tomu budu věnovat později v samostatném článku věnovaném lidské sexualitě a partnerským vztahům). Proto mezi nimi nemohla vzniknout energeticky podložená partnerská sexuální přitažlivost.

 „Přišla jsem domů a setkala se s onou pozoruhodnou zdvojenou bytostí, k níž jsem však měla hluboký vztah… Můj partner byl stejně oboupohlavní jako já… Cítila jsem, že jsme dvě milující se bytosti, ale zároveň jsme byli rovněž dva vzájemně si konkurující obyvatelé ostrova". (str. 32)

Rozumový a praktický přístup k partnerskému vztahu a plození dětí

Sexualita v těchto vztazích neměla zvláštní význam. Vytváření partnerských svazků bylo spíše věcí rozumu, vzájemné praktičnosti, rozumné dohody, vzájemného respektování se, důvěry a spolupráce. Na tomto podkladě pak mezi nimi vznikalo a upevňovalo se citové pouto. Partnerská dvojice tvořila určitou organizační jednotku společnosti, z dnešního pohledu se však nechovali typicky jako muž a žena. Samotný pohlavní akt pak byl chápán v prvé řadě jako prostředek pro fyzické rozmnožování a byl regulován rozumem. Mezi partnery neexistovala přirozená partnerská sexuální přitažlivost.

Z pohledu dnešní sexuality mezi mužem a ženou si Merete Matternová při pohledu zpět do dávné minulosti musela v tehdejší identitě připadat jako pohlavně nevyhraněná a dokonce i obojetná. A současně přitom vnímala, že tehdy mezi nimi nefungovala skutečná partnerská přitažlivost poutající dnes k sobě dvojici bytostí opačných pohlaví. Naopak při pohledu mimozemšťanů na nás pozemšťany jim musíme připadat až extrémně sexuálně náruživí. A že mnoho zásadních věcí ve svém životě posuzujeme jen z pozice případného sexu.

„Láska“ v podání Vesmírných lidí

U mimozemšťanů, kteří jsou lidmi 1. typu, jde o čistě rozumový, naprosto praktický přístup k partnerskému vztahu a zplození dětí. Místo partnerské lásky se vyzdvihuje účelnost. Slovo láska se pak v podání Vesmírných lidí, které zde na Zemi bylo přijato, nepoužívá k označení skutečné lidské partnerské lásky. Místo toho se mluví o jakémsi šíření lásky, o léčení láskou. Když se však podíváte z vyššího nadhledu na to, co skutečně tato energeticky pojatá „láska“ představuje, zjistíte, že její značnou částí jsou temné levotočivé bioenergie, které s sebou přinášejí náboj manipulace, ovládání, neetického ovlivňování apod.

 

Více o tomto „šíření lásky“ bylo v článku 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

1C. Prožívání utrpení je vydáváno za vzor a vznešenou činnost

Pronásledování prvních křesťanů a jejich veřejné popravy zejména ukřižováním na kříži byly vydávány za posílení celého hnutí, za vítězství pravdy. To však byly vynucené popravy. Přesto bylo jistě možné se jim vyhnout. Možná by stačilo méně v té době provokovat neomezenou světskou moc, která měla v rukou všechny trumfy. A když už byl autor či hlasatel nových myšlenek popraven, tato porážka původních idejí měla být jako porážka přijata, i když třeba porážka dočasná.

 

Místo toho byla veřejná poprava označena za vítězství pravdy a čistoty. To je ohromná lež. Naznačuje to výraznou neochotu připustit hrubé vlastní chyby ve vedení Ježíšovy mise. Místo toho byly tyto chyby zastřeny a pozornost odvedena úplně jinam. To vše mělo nedozírné následky na celý další vývoj.

 

Místo vyznávání pravdy Silami Světla byla přijata a celé dva tisíce let se udržela nepravdivá lež, že ukřižováním lze sejmout hříchy z lidstva a posílit tak celý vývoj. Tato teze dala vznik nesmyslnému mučednictví, které mělo tragické duchovní i hmotné následky pro všechny mučedníky.

 

Jenže to ještě nestačilo. Původní instituce Světla, které v dalších stoletích naplno podlehly temným silám, začaly tuto lež dále aktivně rozvíjet. A to tím, že začaly mnoho mistrů Duchovních hierarchií s předem stanovenými plány vysílat dolů do hmoty, aby prošli mučednickou smrtí. Aby se tím prý ještě více posílila pravda a posílil další světelný vývoj. Následky byly pro samotné mučedníky tragické, a pro světový vývoj přímo hrozivé.

Více o tom bylo právě ve dvojici článků o mučednictví 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II. A také v komunikaci Marie Mejdrové Vlastní mučednická mise v 11. století.

1D. Nechat se obalamutit zázraky a dělat pak věci proti zdravému rozumu

Lidé ve hmotě byli vedeni k tomu, aby každou zásadní tezi, kterou řekne světelná zářící bytost, považovali za hlas Boží a okamžitě ji bez rozmýšlení přijali za nejvyšší pravdu. Vlastně byli takto tlačeni dostat se do vleku zázraků magie, které přesvědčí každého, kdo doposud nevěřil. I lidé pak na základě takové manipulace božskými zázraky mohou opakovaně činit rozhodnutí, která jdou za běžných okolností proti jejich přirozenosti. Proti žebříčku hodnot, který doposud zastávali. A v neposlední řadě mnohdy i proti zdravému rozumu.

 

Například si vzít těhotnou ženu v pokročilém stadiu těhotenství a nechat si namluvit zářícím zjevením, že ji oplodnil samotný Duch Svatý. A že tímto sňatkem přispěji ke zdaru dalšího vývoje. Nebo na slovo poslouchat zářící zjevení, přestože je mi v jeho přítomnosti nesmírně špatně, a i když mám pocit, že mě připravuje o duši (viz citace o Mohamedovi v článku 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II). Nebo se nechat dobrovolně popravit navzdory vlastnímu pocitu, že je přece nejdůležitější zachovat si vlastní život. Nebo uvěřit, že to a to násilí je správné, protože ho přece posvětil samotný Bůh. Nebo že toto překročení platných duchovních či hmotných zákonů je důležité, protože to vše je ve jménu Boha.

1E. Nepřirozené církevní svátky

Velikonoce jako svátek ukřižování a vzkříšení Ježíše

Základní informace o svátku Velikonoc jsem uvedl před rokem v článku 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc. Odtud vybírám následující informace, protože je vhodné si je znovu připomenout:

„Velikonoce („Easter“) mají své jméno po Teutonské bohyni jara a svítání Oestre (či Eastre) Moderní pohané se usnesli na tom, že slovo Ostara bude označením jarní rovnodennosti... Když se ale podíváme na některé velikonoční zvyky pozorněji, zjistíme, že původ svátku je ve skutečnosti pohanský, a že s křesťanským svátkem neměl dříve téměř nic společného. Například zvyk barvení a darování velikonočních vajec je ryze pohanský – vejce jsou jasným symbolem plodnosti.“

(Zdroj těchto informací: https://boiohaemum.cz/view.php?cisloclanku=2007040001).

 

Mnoho tradic, které byly dávnými národy provozovány právě v den rovnodennosti, si přivlastnila katolická církev a trochu pozměněné je postrčila právě k oslavám Velikonoc. Dnes tyto dávné tradice označuje jako pohanské a tím jim do jisté míry dodává hanlivý podtext.

Další informace pak pocházejí z duchovní komunikace s Přírodou z 19.4.2011:

Příroda: „Silná očistná energie Velikonoc se postupně vytvořila během věků a vliv na to mělo několik zásadních okolností. Zaprvé očistná síla jara, která se startuje o jarní rovnodennosti. Dále síla plodnosti, která pochází z dávných keltských tradic. Velký vliv na toto období však mají především události života Ježíše Krista. Během jeho života došlo ze strany tehdejších světelných sil k obrovské neupřímnosti, kamufláži, zastírání prohry nesmyslným manévrem, na který těžce doplatil samotný Ježíš a později i celé lidstvo…

Na Velký pátek a následující dva dny poté pak proběhla obrovská lež ve veřejném přenosu. A to ve jménu nikoliv temných sil, ale tentokrát pod vedením Sil Světla. To vybudilo obrovskou reakci, nastartování a uvolnění skrytých sil Planety a Přírody proti tomuto veřejnému pošlapání pravdy. A toto vzedmutí se každoročně opakuje, aby obnažovalo, narušovalo, rozkládalo veškeré zásadní neharmonie, kamufláže, neupřímnosti, které sužují, drtí tento svět.

 

Takže očistná síla Velikonoc je především vzedmutím očistných sil Planety a Přírody proti všemu, co na tuto Planetu nepatří, co narušuje vývoj, co v daném období vyvolává největší rozepře. Nebo co je v dané chvíli tím nejkritičtějším uzlem, který je potřeba rozvázat, aby se vývoj mohl konečně pohnout dopředu. Tato očistná síla Velikonoc výrazně zesílila od okamžiku probuzení planety Země a pozemské Přírody na přelomu tisíciletí právě před dvanácti lety.“

 

Rituál Vánoc spojený s příchodem Ježíška

Také Vánoce bývají obdobím bouřlivé očisty. Období Vánoc vždy přirozeně přinášelo určité vzedmutí přírodních energií v době zimního slunovratu a několik dní po něm. Vánoce byly původně jedním z nejdůležitějších svátků dávných národů. Těch národů, které jsou dnes s poněkud hanlivým podtextem označovány jako pohané (bezvěrci). Tyto národy v období Vánoc oslavovaly slunovrat a další nový návrat Slunce, počátek opětovného prodlužování dne na úkor noci. Začátek další nové přípravy Přírody na následující jaro, které začne nastartováním nových energií za 3 měsíce.

Křesťanství chtělo také tento svátek doslova ukrást dávným tradicím oslavy slunovratu a tak na tuto dobu uměle posunulo zrození Ježíše. Takže i tyto svátky se staly oslavou kamufláže a překrucování reality. Ježíš se však v tu dobu nenarodil. Jsou různé vědecké úvahy o tom, kdy se vlastně narodil. Tyto úvahy vycházejí z toho, v jakém období bylo možné na obloze pozorovat úkaz podobný kometě. Nejčastěji se pak skutečné narození Ježíše posunuje do doby několika let před začátkem letopočtu. Ani to však nemusí být konečná úvaha. Protože pro Plejáďany nebylo v té době nemožné zinscenovat jev na obloze podobající se kometě. Protože již tehdy a potom opět ve 20. století opakovaně předváděli nejrůznější neobvyklé přírodní jevy, například rotující a sršící světelný kotouč.

Situaci, která v poslední době při oslavě Vánoc nastala, dobře vystihuje duchovní komunikace Věry Talandové se Silami Světla ze 14.12.2011 na adrese Energie slunovratu napomáhají světelnému vývoji, ze které vybírám následující slova:

„Na Planetu proudí velké množství čistých energií, které vám mohou pomoci se světelným vývojem. Nemluvíme tu o křesťanských vánocích, které jsou stále více pod vlivem spotřeby a konzumu. Tyto svátky jsou pro Planetu dost zatěžující. A poslední den v roce Planeta i bytosti doslova trpí. Lidské bytosti se přejídají nevhodnou stravou, otupují svoje smysly alkoholem, vytvářejí nadměrné množství hluku, jedů do ovzduší. Potom nemohou vnímat podstatu toho, co to znamená, že staré odchází a nové přichází. V tomto totálním chaosu s rozladěnou bytostí je takovéto vnímání nemožné.“

Takže toto byly hlavní nepřirozené akty, děje, zásahy, které jsou typické pro křesťanství. Našli bychom jistě i další.

 

Druhý temný pilíř křesťanství:

CÍRKEVNÍ MAGIE

 

Církevní magie představuje systém, který byl stejně jako kterákoliv jiná magie udržován při životě nakradenými kousky životních jisker mnoha bytostí.

 

Viz články A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi. Církevní magie má několik zásadních součástí, které si postupně připomeneme. Zmíníme se i o způsobu, jakým si církev člověka již od narození postupně zavazuje a napojuje na své systémy.

2A. Magická moc tří králů

Při přípravě na moji přednášku „Duchovní pozadí křesťanství, buddhismu a islámu“, která se konala 20.3.2006 v Kulturním domě Vltavská v Praze, jsme získali následující informace. Tehdy jsme se prostřednictvím Přírody informačně napojili na určité události v dávné minulosti:

 

Cituji ze zasedání temné rady před sesláním Tří králů na Zemi. Hovoří velitel:

„Svolal jsem vás, protože nás čeká důležitý úkol. Strana Světla společně s Plejáďany chystá zásah do vývoje. Chtějí zkusit zlomit naše skryté působení a vyvést lidi na cestu Světla. Plejáďané se sice více podobají nám, ale v tuto chvíli jsou i oni naši nepřátelé. Ani jedna ze stran o nás neví. V tom máme obrovskou výhodu. Chystají příchod spasitele, o kterém bude vědět celý svět. To nám hraje do not. Proto pošlu tři vybrané mágy, každého do jiného kouta světa.“

Mluví teď k těmto třem mágům:

„Vaše cesty se před příchodem k narozenému dítěti spojí a vy přijdete společně jako cizinci, které svedla dohromady náhoda, když se šli za sebe a svůj národ poklonit tomu, který byl dlouho očekáván a který má změnit svět k lepšímu. Abyste správně rozuměli, chci vyzkoušet něco nového, čím bychom mohli získat nad Světlem většinovou převahu. Jde o skrytý úpis, o kterém nikdo nebude vědět. Podepisování vlastní krví je už mírně zastaralé. My potřebujeme ovlivnit i ty, co s námi na vědomé úrovni nechtějí mít nic společného. Ti, co jsou největšími trumfy Světla. Úpis vlastní krví se změní na úpis kouskem vlastní energie. Jak už jsem řekl, bude to nevědomé. Stačí přijmout dary, které vy přinesete a ve kterých bude úpis schován. Tím, že dary lidé přijmou, úpis vůči jejich bytosti bude zpečetěn. Je to dobrý a zajímavý nápad a teď přišla ta pravá chvíle, abychom ho vyzkoušeli v praxi.“

 

Energetický úpis znamená, že za určitou výhodu, kterou jste jakoby zdarma přijali, ve skutečnosti draze zaplatíte. Dobrovolně jste totiž současně s přijetím daru dali na nevědomé úrovni k dispozici vzorek své energie. A kdykoliv budou potřebovat vaši pomoc síly, které Vám vnutily úpis, dokážou se na vás skrze tento vzorek energie napojit a skrytým ovládáním vás donutit, abyste udělal, co je potřeba. Ať budete v tu chvíli kdekoliv, v jakékoliv hmotné identitě. Vy se pak stanete nevědomým nástrojem těchto sil. Například budete nevědomě útočit třeba i na vlastní manželku nebo dítě a vysávat jim energie. Samozřejmě ne pouze pro sebe. Ale především pro temný systém, jemuž jste se neopatrně zavázali.

 

V posledních letech  se stal energetický úpis naprosto běžným. Formou úpisu působily některé televizní reklamy i mnohé dárky rozdávané v rámci „reklamních akcí“ zcela zadarmo. Nebo dokonce i „ochutnávky“ v hypermarketech. Člověk netušil, jaké je skutečné energetické pozadí takových událostí.

Na počátku své duchovní cesty jsem jasně vnímal při určitých reklamách v televizi, jak mi okamžitě sedl temný tlak na břicho. Nebo jsem v nevědomosti přijal tyčinku rozdávanou zdarma v metru a poté, co jsem ji v klidu snědl, jsem opět pocítil výrazný nepříznivý útok na břiše. Pokud na své duchovní cestě dostatečně postoupíte, už budete sami vnímat, čeho se máte jednoznačně vyvarovat. A sami se budete vědomě vyhýbat rizikovým záležitostem. A postupně můžete dosáhnout situace, kdy se stanete vůči některým běžným formám úpisů, například vůči úpisům přenášených reklamami v televizi, imunní.

Stejně tak i Tři králové nutili běžné lidi spolupracovat tím, že jim předali zadarmo určité dary. Háček však byl v tom, že to nebylo zcela zadarmo. Že člověk přijmutím daru dobrovolně na sebe přijal určitý závazek, smlouvu, úpis. Dávejte si pozor na dary takto rozšiřované. Společně s darem vám může být vnucen na nevědomé úrovni závazek, který pak má hodnotu tohoto daru dostatečně nahradit. A nejen spravedlivě vyvážit, ale obvykle i mnohonásobně převýšit.

Novodobá tradice Tří králů

Pokročíme v historii dál do 5. až 6. století našeho letopočtu. V té době už Černé bratrstvo zcela ovládlo církev a získalo velkou moc. Tradice Tří králů byla temnými obnovena a církev v tom pokračuje dodnes. Každý rok se jakoby vracejí. Ten, koho navštíví, toho obdarují štěstím na celý příští rok.

 

A jak to lidé podle ovládnuté církve mají udělat, aby Tři králové navštívili právě je a přinesli jim štěstí? Jednoduše napíšou na zárubeň (futro) nade dveřmi iniciály jejich jmen (Kašpar, Melichar, Baltazar) „…+…+… 1962“ iniciály spojené znaménkem sčítání a následované letopočtem. Záměrně neuvedu skutečný tvar, protože už to spouští určité magické akce. A jaký to má výsledek?

Není to automaticky úpis, ale jakési volání po pevné magické vládě temné moci nad planetou. Jakási energetická zvací podpora, která posilovala toto temné panství - zvací dopis. Spouštělo to a přivolávalo určité akce.

Názor Přírody na tradici Tří králů

JN: Přírodo, prosím, jaké vyzařování měl zapsaný zvací symbol Tří králů doplněný letopočtem, který jsem v dětství tak často sám osobně viděl na zárubni nade dveřmi u své babičky i jinde (…+…+… 1962)? Měl tento zápis v sobě určité stopy magie? Spouštěl takový zápis nějaké magické akce? (Duchovní komunikace ze 3.4.2012)

 

Příroda: "Temné vyzařování takto zapsaného symbolu tehdy obsahovalo 75 % temné energie a mělo to až 99 % temné síly. To jasně naznačuje přítomnost vysoké magie, která nepochází přímo od církevních osob, ale kterou do tohoto symbolu dodaly přímo temné síly na Planetě. Jakékoliv zapsání tohoto symbolu do prostředí vlastního domova pak spouštělo určité manipulativní magické akce ve formě energetického navázání členů domácnosti na temné systémy stojící v pozadí systému křesťanské víry.“

2B. Magie církevní mše, církevních pomůcek a svěcených pokrmů

Také církevní mše představuje určitý magický rituál, při které kněz, biskup, papež, farář a další církevní hodnostáři používají nejrůznější předměty, nástroje a dokonce i svěcené pokrmy: žezlo, kříž, kadidlo, svěcenou vodu, mešní víno, svaté hostie. Zeptal jsem se Přírody na energetické vyzařování těchto pomůcek:

 

Svaté hostie

JN: Přírodo, prosím, jaké energetické vyzařování měly svaté hostie, které vkládal papež do úst věřících (kdysi jsem to viděl v televizi při návštěvě papeže v naší zemi)? (Duchovní komunikace ze 3.4.2012)

 

Příroda: "V tomto vyzařování tvořila temná energie 30% a temná síla byla 85%. To naznačuje přítomnost poměrně vysokého stupně magie. Zhruba magie stejné výše, jakou měl apoštol a první papež katolické církve Petr" (jak bylo naznačeno v článku 52C. Postupný odklon křesťanství od skutečné duchovnosti).

Svěcená voda

V kostelích i na lidových shromážděních používá církev svěcenou vodu, kterou kněz kropí shromážděné věřící. Co to vůbec svěcená voda je a jak vzniká?

 

„Svěcená voda je voda, která prošla rituálem provedeným určeným církevním hodnostářem… V křesťanství se užívá jako připomínky křtu a používá se při požehnáních. Běžnou svěcenou vodu připravuje kněz při rituálu, který je formou exorcismu. Tato svěcená voda se nalézá v kostelech a chrámech při vstupu v malých nádobkách upevněných na stěně či sloupu, kde si příchozí a odchozí smočí prsty a poté se pokřižují. Svěcená voda zde má udržovat vzpomínku na křestní sliby… V katolické liturgii má voda i další použití, například při svátosti křtu.“ (Zdroj: Wikipedie) (O rituálech exorcismu bylo více v článku 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V.)

 

JN: Přírodo, prosím, jaké vyzařování má svěcená voda, kterou kněz kropí shromážděné věřící, a která je k dispozici při vstupu do kostela?

 

Příroda: „U běžné svěcené vody je temné vyzařování 10%, temná síla 25%. To naznačuje, že čistou vodu není jednoduché úplně přetvořit a znatelně ovlivnit. K tomu by musela být použita magie vyšší úrovně. Například magie, která stojí v pozadí za diamantovou vodou z dávné minulosti Atlantidy. U svěcené vody používané při křtu je temné vyzařování 25% a temná síla 55%. Důvodem tohoto zesílení je napojení na temný systém v pozadí za křtem.“

(O diamantové vodě bude více v textu A14. Skryté účinky magicky ovlivněné pitné vody)

Církevní kadidlo a vonné tyčinky

JN: A energetické působení při používání církevního kadidla?

 

Příroda: „Temné vyzařování kadidla je 70%, temná síla 99%. To jen potvrzuje skutečnost, že naopak formou výrazné vůně lze prostředí ovlivnit velmi snadno. Opět je přítomna nejvyšší magie, kterou pracovníci církve neměli původně k dispozici. Jde o magii dodanou do církve temnými silami.“

JN: Z mé vlastní osobní zkušenosti mohu potvrdit, že již před léty na počátku své duchovní cesty jsem jasně vnímal nepříznivý účinek všech možných vonných tyčinek, které byly nejen doporučovány, ale i používány v různých čajovnách, kavárnách i na řadě duchovních akcí. Údajně proto, že to čistí vzduch, vytváří duchovně příznivější prostředí. Některá náboženství chápou zapalování vonných tyčinek i jako oběť k uctění Bohů. Pravdou však je, že tímto způsobem se vytváří příznivější prostředí pro působení temných energií, pro nasazování skrytého ovládání temnými systémy.

Mešní víno a svěcené potraviny

V křesťanství také existuje tradice nechávat si posvětit určité sváteční pokrmy knězem. Běžný člověk sice nebude nic zvláštního vnímat, ale bude mít pocit, že ten pokrm je hodnotnější a čistější. Člověk, který je stabilně na cestě světelného vzestupu však může mít na požití takového pokrmu zcela jinou reakci z důvodu přítomnosti magií ovlivněných energií.

 

Příběh jednoho člověka, který je již delší dobu na NDC: Odpoledne velká chuť k jídlu, která vyvrcholila tím, že na návštěvě snědl/a kus tradičního velikonočního pokrmu posvěceného knězem. Druhý den dopoledne problém, bolesti žaludku, naprostá nechuť k jídlu. Při energetickém vyšetření tohoto člověka vnímám dovnitř vedoucí temné provazy napojené na jakýsi temný systém v pozadí. Temným systémům se podařilo vloupat do jeho nitra a pevně se tam zaháknout proto, že ten člověk dobrovolně snědl ovládnutý pokrm, ačkoliv věděl, že to určitě není správné.

 

JN: Přírodo, prosím, jaké vyzařování měl tento svěcený pokrm?

Příroda: Temná energie 25%, temná síla 58%.

 

JN: A jaké je energetické vyzařování běžného mešního vína, které je používáno v kostele?

Příroda: Temná energie 28%, temná síla 50%.

 

Ze zkušenosti řady dalších jednotlivců na NDC mohu potvrdit podobné nepříznivé zkušenosti při konzumaci magicky ovlivněných bylinných čajů, bylinných kapiček, mastí či jiných preparátů od některých léčitelů. To jen potvrzuje skutečnost, že méně je někdy více. Původní relativně čistá bylinná směs poslouží člověku mnohem lépe, než ta samá směs, jejíž účinek byl „posílen“ zásahem magie. Zde však šlo o posílení s úmyslem zvýšit léčivé účinky. Naproti tomu církevní magie byla vytvořena s jiným záměrem.

2C. Magický rituál původního křtu Jana Křtitele

Při karmickém čištění před několika lety vyšly najevo některé neznámé podrobnosti týkající se křtu v podání Jana Křtitele. Tehdy jsme vnímali, že při této formě křtu vodou v řece docházelo v mnohých případech k násilnému ponoření, až k částečnému utopení křtěného člověka. Kdy bytost doslova „polykala andělíčky“. Jako kdyby ten člověk prošel určitou formou klinické smrti.

 

Církevní křest v této drastické podobě má skutečně podobu určitého zasvěcení, během kterého je připravený člověk posunut do vyššího stavu vědomí a navíc tím získá určité magické tvořivé schopnosti.

 

Není náhodou, že se pro topícího člověka používá přirovnání „polyká andělíčky“. Jako kdyby právě toto byl nezbytný způsob získání určitého propojení s „andělskými silami“ nebo s „Božskou silou“ z duchovního pozadí světa. A nebylo to zřejmě výjimečné. Protože nahoře v duchovních sférách jsme v té době vnímali jakousi uzavřenou prostoru, ve které byly nahromaděny stovky či tisíce částí bytostí jedinců v nehmotné astrální podobě. Části, které byly odděleny od lidských bytostí ve hmotě během tohoto poněkud „drsného“ aktu křtu. Aby tyto násilně oddělené části křtěných bytostí posloužily jako nakupená duchovní tvořivá síla, kterou se bude magie církevního křtu postupně stále více posilovat. Právě odtud pramení magická síla, kterou dnes církev běžně používá při křtech novorozenců.  

Průchod klinickou smrtí usnadňuje duchovní spojení s vyššími silami

Proč to všechno? Z mnoha příběhů v tomto světě je známo, že člověk se při průchodu přes práh klinické smrti a následném návratu zpět zásadně změnil. Jednak tím na vlastní kůži získal jednoznačný prožitek duchovního pozadí světa. Navíc mnohdy i vstoupil do osobního kontaktu s určitými nehmotnými silami, které tehdy vedly vývoj. A také často naráz obdržel během tohoto kontaktu určité mimořádné duchovní schopnosti.

 

O takovém osobním zážitku psal Geoff Boltwood ve své knize Posel - Cesta duchovního učitele, o kterém jsem se podrobně zmínil v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru. Autor zde popisuje, jak v dětství, v situaci výrazné zdravotní krize, se jednoho dne stala neočekávaná událost, po které se jeho zdravotní stav definitivně zlomil k lepšímu. Tehdy prošel klinickou smrtí a byl spojen s neobvyklým Zdrojem energie, který mu přinesl nečekané schopnosti, neobvyklé duchovní spojení a přísun informací, které nejsou z tohoto Vesmíru.

Právě v tomto stavu na pomezí mezi životem a smrtí je totiž člověk nejblíže k astrálnímu světu i k duchovnímu pozadí světa všeobecně. Právě za takové situace je usnadněno přenášení určitých dalších úkolů či pověření pro tohoto člověka z duchovního pozadí světa.

Na vzestupné cestě se člověk dopracuje k podobným kontaktům přirozeným způsobem

Nic z toho však není nezbytné. Z pohledu cesty čistého světelného vzestupu není prožitek takové situace vůbec optimální. Protože každá taková událost je drastická a nepřirozená. Na vzestupné světelné cestě je člověk schopen dopracovat se k podobným kontaktům s duchovním pozadí světa naprosto zdráv a dokonce i při plném vědomí. Nepotřebuje proto být jednou nohou mrtvý, aby dostal určité nové informace nebo nové pověření z duchovního pozadí světa.

 

Dnešní jednoduchá forma církevního křtu

A jak funguje dnešní jednoduchá forma církevního křtu novorozenců? I v tomto případě se jedná o určitý energetický zákrok, který využívá tvořivou sílu nakupenou původními drastickými křty. Manipulující energie tohoto církevního zákroku má připravit člověka co nejdříve po narození na přijímání církevní ideologie. A to ještě v té době, kdy sám nemá právo za sebe rozhodovat. Kdy za něj v plné míře rozhodují jiní – rodiče, patroni, církevní pracovníci, atd.

 

Tento zákrok proto má do jisté míry ovládací charakter. Má tendenci vzít člověku možnost svobodné volby duchovní cesty, ještě než se v tomto světě po narození pořádně rozkouká. Je to velmi záludné a nečestné vůči těmto dětem. Vzít jim možnost vlastní duchovní volby. Možnost dopracovat se sám svým vlastním úsilím na světelnou vzestupnou cestu.

 

Podstatné je, že toto ovlivnění nemusí trvat až do konce života. Jakmile člověk provede ve svém životě zásadní rozhodnutí a den za dnem začne vytrvale pracovat na posílení světelných základů své bytosti, pak je možné za pomoci Spojených Sil Světla vlivy církevního křtu, stejně tak jako vlivy každého jiného zasvěcení, z člověka sejmout.

2D. Magie církevních aktů, kterými si církev postupně připoutává člověka

Církev si důkladně zaháčkuje, označkuje a napojí na své magické církevní systémy každého čerstvě narozeného člověka, jehož rodiče jsou ochotni svěřit církvi duchovní péči nad svým dítětem. A tento církevní vliv se v podobě neustálého tlaku opakovaně obnovuje a zesiluje po celý život.

 

Není jednoduché se z tohoto církevního neustálého tlaku vymknout, jak naznačují mnohé případy, se kterými jsem se ve své praxi setkal. Takoví lidé jsou přímo nasáklí církevní ideologií, kterou berou jako nejvyšší pravdu. Nejsou otevřeni přijímání nových informací, protože vše poměřují tím, co jim dala církev. I když se správně a jednoznačně rozhodnou začít vytrvale posilovat světelné základy své bytosti, jejich karmické čištění je pak zdlouhavé a problematické. Církevní tlaky se jim v podobě postupně obnažovaných karmických vrstev neustále vracejí.

 

Jednotlivé kroky, kterými např. katolická církev uplatňuje svůj vliv na dospívajícího člověka, jsou následující:

 

 1. Křest: Nejprve je na dětech prováděna nižší forma církevního křtu. Která není skutečným zasvěcením. Je však prvotním napojením dítěte na magii církevních systémů.
 2. Následuje opakovaný rituál zpovědi, při kterém se člověku slibuje odpuštění a sejmutí hříchů, pokud se k nim přizná.
 3. Další je svaté přijímání, které člověk podstupuje opakovaně. Při něm dostává přímo do úst magicky ovlivněnou hostii.
 4. U mládeže pak biřmování spojené s přijetím Ducha svatého. A také přijetím dalšího jména po vhodném patronovi.
 5. V dospělosti následuje církevní sňatek. Který spojil Bůh prostřednictvím církevní magie.
 6. A pokud člověk během celého života nevěřil, ještě těsně před smrtí se může obrátit a přijmout křesťanskou víru během aktu posledního pomazání.
 7. K tomu všemu navíc je ještě potřeba připojit obvyklý a běžný rituál pokřižování se. Kterým člověk okamžitě vzývá svatou trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. Prosí tyto církevní síly a tím i samotnou církev s její magií o pomoc, o pozornost, o výhody pro věrného věřícího. Stačí sledovat různá veřejná vystoupení, sportovní zápasy, apod. A člověk vnímá, kdo všichni jsou ochotni se před důležitou událostí svého života pokřižovat.
 8. A ještě rozšířený zvyk klení v okamžicích nepohody, údivu nebo dokonce zděšení. Kdy člověk místo obvyklých nadávek či sprostých slov používá zvolání: Ježíši Kriste, Kriste Pane, Panno Maria, Ježíši Maria, apod. I tím se v těchto vyhrocených životních okamžicích napojuje na církevní magii. Církev však tyto situace nevítá, naopak to označuje jako hřích – „brát boží jméno nadarmo“.

 

Další zmínka o těchto církevních rituálech od dětství až do smrti bude v duchovní komunikaci Marie Mejdrové, která teprve bude zveřejněna. Tyto všechny kroky, rituály i každodenní zvyklosti způsobují, že člověk je v kontaktu s církevní magií prakticky ve všech okamžicích svého života.

2E. Stigmata – systém trýznění sebe i druhých

Některým lidem se z nepochopitelných důvodů začala opakovaně objevovat zranění na rukou, nohou i dalších částech těla, ze kterých tekla krev. Obvykle se jednalo o ta samá zranění, která utrpěl Ježíš při svém ukřižování. Problematiku stigmat jsem již podrobně analyzoval v článku 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II. Kde jsem naznačil, že stigmata jsou výsledkem působení temné magické síly.

 

Závěr o příčině opakovaných stigmat je následující. Stigmata vyvolával přisedlý černý bratr sedící na zádech bytosti. Opakování stigmat bylo umožněno hlubokou vírou pozemského člověka v nepravdivou legendu o ukřižování Ježíše Krista, jeho následném vzkříšení, nanebevzetí a sejmutí hříchů z pozemského lidstva touto obětí. Příroda naznačuje, že některá první stigmata v historii si dotyčný svojí vysokou temnou magickou silou dokázal přivolat sám.

 

Důvod, proč to černý bratr dělal, je nasnadě. Co nejdéle udržet nepravdivou legendu o ukřižování Ježíše Krista, jeho následném vzkříšení a sejmutí hříchů z lidstva svojí obětí. Občas to lidem připomenout ve formě stigmat, aby nezapomněli. Aby nepřestali ve své pevné víře. Protože udržení této víry bylo předpokladem pro pokračování temné moci Černého bratrstva nad touto Planetou a pozemskou civilizací.

 

Toto téma pokračuje popisem zbývajících dvou pilířů křesťanství v článku 53B. Temné pilíře křesťanství II. Zde bude zároveň uvedeno celkové zhodnocení budoucnosti křesťanství z pohledu Planety a Přírody.

© Jiří Novák, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 224
 • 28
 • 23
 • 23
 • 26

Celkový počet hlasů: 324