Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A22. Dosavadní situace na planetě Zemi v říjnu 2012

A22. Dosavadní situace na planetě Zemi v říjnu 2012

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 19.10.2012
Jiří Novák Petra Nováková

Řada bytostí prochází v roce 2012 těžkými zkouškami a je nucena pracovat na samotných základech své existence. Každou problematickou záležitost je potřeba zpracovat na duchovní i hmotné rovině. Nesnažte se omezovat vývoj vlastními představami o dokonalosti. Nechte se vést, následujte impulzy a využívejte příležitosti. Nová duchovní cesta dává šanci dotáhnout vývoj ve hmotě do zdárného konce. Problematické návyky a situace jsou doslova vyryté do hmoty. U většiny bytostí ve hmotě stále ještě existuje nebezpečí aktivace a nárůstu zbytků ega. Proto je plná čistá tvořivá síla světelných energií stále ještě blokována. Důležité je nepropadat panice, vydržet stále pokračující karmickou očistu a nechat se vést vyššími světelnými impulsy. Prvořadým záměrem každého v dnešní době by mělo být dostat se na vzestupnou světelnou cestu a dotáhnout svoji karmickou očistu co nejdále.

Jiří Novák

Dvanáct let existence Nové duchovní cesty

Za dosavadních dvanáct let existence Nové duchovní cesty se již podařilo prosadit v duchovním pozadí tohoto světa celou řadu vysoce pozitivních skutečností, viz zejména článek 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost, ale také další texty U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu.

Přes to všechno běží vývoj ve hmotě stále ještě setrvačností dál podle starých not. Jediné, co je zřetelně patrné, je čím dál rozsáhlejší zviditelňování a vyhrocování dříve dobře skrytých rozporů, nešvarů a problémů v rodinách, na pracovištích, v práci politických stran i státních institucí. Například vysávání jednoho člověka druhým, a to i mezi nejbližšími osobami, životními partnery, rodiči a dětmi, nejbližšími spolupracovníky. Další a další případy korupce, zneužívání pravomocí veřejných a politických pracovníků státní správy, sexuální aféry pracovníků církví.

K zásadním změnám ve vývoji hmotného světa však stále ještě nedošlo. Mnozí z nás jsou však nedočkaví. Protože rok 2012 sliboval velké změny. Přitom tento rok se již nachýlil do svého posledního čtvrtletí a vývoj ve hmotě stále ještě běží dál stejným způsobem. Stále ještě k žádnému zásadnímu zlomu nedošlo. Dojde k němu vůbec ještě v tomto roce? Je vůbec náhlý zásadní nekatastrofický zlom podmínek ve hmotě reálný? Nebo se snad máme stále ještě obávat katastrofické formy změny celkové situace?

Jaká je celková situace, okolnosti, předpoklady, další možnosti, na to jsme se zeptali ve dvou rozsáhlejších a navzájem nezávislých duchovních komunikacích, které budou následovat.


Petra Nováková

Mnoho bytostí prochází v roce 2012 těžkými zkouškami

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát nějaké nové informace k současnému vývoji, co teď probíhá, jak se věci mají? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 14.10.2012)

Centrální Karma: „Já ti ráda poskytnu nějaké informace k současnému vývoji. Tento rok, jak už víte, je rokem velkých změn.

 

Každá bytost na vzestupné světelné cestě prochází tvrdými, těžkými zkouškami. Jde většinou o zásadní návyky bytosti, které si s sebou nese už po mnoho životů. Jde o tendence, které bytost na své cestě vzestupu potřebuje zpracovat, aby se mohla konečně znatelně pohnout. Aby se mohly změnit i zásadní podmínky její duchovní i hmotné existence.

 

Každý postupujete svým tempem. Každá bytost plní své úkoly. Doslova se mnohdy musíte přelomit v náročných situacích, které se nastavují tak, aby vás k tomuto přelomu dovedly, aby vám ho umožnily. Postupujete tak, aby váš vývoj mohl plynule běžet vpřed. To znamená, že se vždy konkrétně řeší to, co vás brzdí, co vás blokuje, co je nutné zpracovat, nebo změnit.

Každou problematickou záležitost je potřeba zpracovat na duchovní i hmotné rovině

A vždy jsou to věci, které potřebují zpracovat jak na duchovní rovině, která všemu předchází, tak i na té hmotné, která následuje a která tvoří ve hmotě váš život. Jste duchovně hmotné bytosti, na to nezapomínejte. A vše, co dosud nemáte zpracováno, vás ovlivňuje. Ovlivňuje to podmínky, ve kterých žijete, váš způsob života, to, co k vám přichází, možnosti.

 

Každá bytost je nucena pracovat na samotných základech své existence

Tento rok představuje doslova vykopání základů. Samotných základů, na kterých vaše bytost staví. To, co tvoří její podstatu, nebo naopak co tuto původní přirozenou světelnou podstatu nahradilo. Obnažujete to nejpevnější, na čem stavíte, co je však mnohdy nepevné ve Světle, naopak velmi ovlivněné nečistým způsobem života, doslova temnou minulostí, vlastními chybami, nahromaděnou karmou. Co doslova tvoří váš hmotný život.

 

A proto narážíte v některých oblastech na nevyřešené problémy pramenící z těchto nezpracovaných vrstev, tendencí, postojů. Strachů. To vše vás svazuje. Teď do konce roku jste tlačeni toho co nejvíce zpracovat.

A to samé se týká i Planety, Přírody, všech dalších složek, které tvoří vývoj. Všechny součásti vývoje se postupně propojují do stále většího celku na stále vyšších hladinách energie. Otevírají se tak nové možnosti pro vývoj i pro všechny tyto zapojené složky. Část z toho, co probíhá, jsi měla možnost vnímat při návštěvě Prachovských skal. Popis událostí, které tu proběhly, a následná komunikace hodně říká o tom, co teď vlastně probíhá.

Každý je veden k otevírání své čisté světelné podstaty

Každý jste vedeni k otevírání své čisté světelné podstaty, k otevírání dosud skrytých schopností. K učení se žít podle světelných principů nejen na oko, ale skutečně. Učíte se rozpoznávat, co ve vašich životech je již světelné a co naopak je potřeba ještě upravit. Jak se vyvarovat nepříznivým věcem ve svém životě, jak je rozpoznat. Jak jednat, uchránit sám sebe proti praktikám temných bytostí, ať už jsou ve vaší blízkosti na základě pracovních či příbuzenských vztahů. Světlo tohle nerozlišuje. A to samé se musíte naučit i vy.

 

Přestat se jako první věc koukat na to, co si pomyslí ostatní, když se postavíte za své světelné potřeby a odmítnete na sebe nechat působit Temno v jakékoli podobě. Učíte se chránit sami sebe a svůj světelný vývoj. A je to to nejtěžší, protože právě v tomto jste všichni tolikrát chybovali. Proto vývoj dospěl až sem. A proto se to teď musíte učit mnohdy ve velmi vyhrocených podmínkách těsných příbuzenských či partnerských vztahů. Kdy jde o to nejtěžší, co musíte zvládnout. Ale nejde jen o řešení vztahů. Každý víte nejlépe, co vše vám činí problémy, na čem všem je potřeba pracovat.

Příležitost zhlédnutí filmu Celestýnské proroctví

A není náhodné, že jste teď mnozí zhlédli film Celestýnské proroctví, který ukazuje, jak je podstatné změnit pohled na svět. Dívat se tak, abyste byli schopni porozumět potřebám Přírody. Abyste dokázali využívat její pomoc ve formě energií k posílení sebe samých, ke svému vývoji. Abyste dokázali sledovat impulzy tak, jak přicházejí, nechali se jimi vést a rozhodovali se na základě vlastní intuice a těchto impulzů. Nikoli na základě vlastního rozumu, který má tendence rozhodovat o tom, co je reálné a co není.

Nesnažte se omezovat vývoj vlastními představami o dokonalosti

Vše je reálné, možné, pokud jsou k tomu připraveny energie. A to jste si mnohokrát vyzkoušeli. Jediné mantinely, jediná omezení jsou pouze ta, která si stavíte sami. Ať už na základě vlastní nedůvěry, nebo na základě vlastní nezpracované minulosti. Tak či onak, vždy je to ve vašich rukách. A vše může být daleko dokonalejší, harmoničtější než si dokážete představit. Jen musíte přestat spoutávat budoucnost vlastními představami o tom, co je možné, co není a jak by tato budoucnost měla vypadat podle vašich měřítek dokonalosti.

 

Víte toho tak málo o dokonalosti, že stěží dokážete dokonalost svými představami vytvořit sami. Dokonalost jde daleko za hranice vašeho dosahu. Přichází pouze ve spolupráci se světelnými sférami, když přijímáte jejich energie, pak přichází i dokonalost. V izolovanosti vašich představ nejsou pro dokonalost křídla. A navíc, co je dokonalé? Jde spíše o něco, co svou harmonií přesahuje daleko vaše představy, vaše sny. Proto se to zdá být dokonalé.

Vy však tuto harmonii můžete vnímat, prožívat, cítit. A mnozí z vás ji také pociťují. Vychází z jednoty, ze spolupráce světelných bytostí, energií, z naladění se na Přírodu. Z pocitu, že dokážete vnímat tok energií a událostí, které přináší. Z pocitu, že jste součástí toho všeho. Že vše do sebe zapadá, navazuje, každá událost má svůj smysl a vše je dokonale propojené. A vy jste součástí tohoto propojení.

Nechte se vést, následujte impulzy a využívejte příležitosti

O tom je nový vývoj. O tom všem. Ale hlavně o důvěře. A o přijetí nových možností. O přijetí skutečnosti, že nové možnosti tu jsou a mohou přijít, pokud se jim otevřete a dáte jim šanci. A tím i sobě. Vývoj je tak rozmanitý, že stěží dokážete domyslet všechny varianty, kterými by se mohl ubírat.

 

Přenechte starost o vývoj energiím. Jen sledujte, jaké možnosti se dostaví a pak vybírejte na základě intuice ty pro vás nejlepší. To, co přichází od Světla, je vždy to nejlepší v danou chvíli. A pokud tohle pochopíte a naučíte se nepromarňovat příležitosti svými strachy a následnými chybami, vždy je dokážete využít.

 

Nový vývoj je o vzájemné spolupráci

Nový vývoj je o vás, lidských bytostech a o dalších přírodních bytostech a energiích, které jsou součástí vývoje. Nový vývoj je o vzájemné spolupráci. O dopracování se k co největší čistotě a tím i propojenosti s těmito dalšími jednotlivými složkami. O otevření nových možností, které z této vzájemné spolupráce vycházejí. O naplnění všech potřeb, které jsou ke změně vývoje potřeba. U jednotlivých bytostí i u větších celků, jakými je například Planeta.

 

Jedni pomáhají druhým a tak se vzájemně posouvají. K harmonii, která dokáže tvořit. Tvořit nové a bourat staré. Kdy staré struktury hmoty se začínají nahrazovat novými. Kdy Temno již nebude mít ani ve hmotě své místo, natož pak skrýš. Kdy vše začne fungovat zcela podle světelných principů. I hmota. K tomu směřuje nový vývoj.

Tento rok vytváří předpoklady pro změny uvnitř bytostí i v prostředí

A tento rok utváří všechny možnosti proto, aby se všechno tohle mohlo změnit. Aby každá bytost, která na sobě pracuje, měla možnost se co nejvíce pročistit a změnit samu sebe. Aby tu samou příležitost dostalo i prostředí. A společně jste tak dosáhli takové změny, která dokáže odstartovat i změnu globální. Nastartuje přirozené automatické procesy, které již samy poběží. A které přinesou příležitosti pro další vývoj.

 

Jedna změna tak bude navazovat na druhou. Zcela plynule a přirozeně. A bude dál měnit nejen vás samé, ale také prostředí, kterého jste součástí. Hmotu. To je poslední a zároveň klíčový bod evoluce. A k tomu vývoj směřuje. Ke změně hmoty. Ne však k jejímu zřídnutí či úplnému odstranění, jak se někteří mylně domnívají. Ale naopak k jejímu plnému přijetí jako hlavní složky, ve které se vývoj odehrává a bez které vývoj nemůže jít vpřed.“


Jiří Novák

Nová duchovní cesta dává šanci dotáhnout vývoj ve hmotě do zdárného konce

JN: Spojené Síly Světla, jaká je dnešní celková situace na cestě nového vývoje? Co se očekává, že bude následovat dále? Proč se ve hmotě stále ještě neprojevují zásadní změny ve vývoji? V čem je problém, na čem především je ještě potřeba pracovat? V jakých bodech nejvíce vázne nový vývoj? Prosíme o pomoc, rady, další informace. (Duchovní komunikace z 12. – 18.10.2012)

 

Světelná sféra vedoucí nový vývoj: „Chápeme určitou nespokojenost některých bytostí na Nové duchovní cestě s celkovou situací, přestože mnozí z vás nasazují všechny síly, které mají k dispozici, na to, aby se vývoj ve hmotě jednak u nich jednotlivců a současně i celkový vývoj na Planetě zásadně pohnul dopředu. Aby konečně byly zřetelně viditelné výsledky v celkové změně vývoje ve hmotném světě.

V životě některých jednotlivců se toho děje velmi mnoho a jejich život se doslova převrací naruby. Jasně lze u nich vnímat jednoznačně pozitivní výsledky nastoupení vzestupné světelné cesty. Situace dalších je však až na určité drobné změny zásadně neměnná, stabilní, a prozatím trvalá. Proč tomu tak je? Proč ještě u nich nedozrál čas k tomu, aby jejich cesta přinesla větší, na první pohled viditelné změny?

 

Úkolem a zároveň mimořádnou šancí vás bytostí na Nové duchovní cestě, a v prvé řadě těch z vás, co jste Novou duchovní cestu začali, a co pomáháte dalším při vstupu na NDC, je dotáhnout vývoj zde ve hmotě do zdárného konce. Ke zlomu zpět na cestu světelné evoluce. Ke zlomu, který bude ve hmotné rovině Planety jasně viditelný a rozpoznatelný.

 

Problematické návyky a situace jsou doslova vyryté do hmoty

Většina problematických záležitostí a procesů ve vašem hmotném světě, a to jak z pohledu celkového vývoje, tak i v životech vás jednotlivců, je však dlouhou minulostí trvající tisíce i desítky či stovky tisíc let pevně stabilizovaná, zpevněná, doslova vyrytá do hmoty. K jejich změně je proto potřeba vynaložit obrovské množství jednoznačně zaměřené energie. To je jedna okolnost, která vše brzdí.

 

Jedná se doslova o zkamenělé, zkostnatělé situace, které se například projevují v pevných zdravotních odchylkách jednotlivců (deformovaná páteř jako odraz dávných zranění ve válkách nebo v mučednických misích, zdeformované a vychýlené palce nohou jako náznak opakované špatné volby směru duchovní cesty v minulosti, atd.). Doslova zkamenělé situace se projevují i v silné deformaci některých institucí ve hmotě (například opakovaná tendence ke korupci v nejvyšších institucích státní správy, celoživotní imunita poslanců, atd.). A nic z toho nelze běžně opravit obvyklým působením světelných energií.

 

V takové situaci už nestačí drobné vnější změny, jednoduché inovace provedené v rámci duchovní i hmotné cesty takového člověka či instituce. Ale vyžaduje to zásadní změny, zásadní zákroky, které zatím nepřicházejí. Nezbytné je totiž provést zásahy do samotných základů činností, metod, principů. Což ve skutečnosti představuje zásahy, které je možné přirovnat ke změně pevných struktur hmoty, tedy k zásahům přímo do nitra hmoty. Zásahy tohoto typu však zatím ještě energie Nové duchovní cesty neprovádějí. Pokud proto u někoho závisí příchod zásadních změn právě na potřebě takového léčebného či očistného zásahu, jejich situace zatím stále ještě zůstává neměnná.“

Proč ještě energie NDC neprovádějí zásahy do samotné struktury hmoty?

JN: Proč systémy Spojených Sil Světla a Nové duchovní cesty stále ještě neprovádějí energetické zásahy přímo do struktury hmoty? Nejsou toho zatím schopny nebo je zde nějaký jiný zásadní důvod?

 

Světelná sféra vedoucí nový vývoj: „Vzestup čela NDC dosáhl již mnohem výše, než byly kdy úrovně, na kterých vznikaly jakékoliv temné systémy a jejich umělé magické systémy tvoření. Logicky by tedy světelné energie z této výšky již měly mít nejméně ty možnosti, jaké má nebo měl každý dostatečně vysoký systém magie. To znamená například mít možnost zasahovat do struktury hmoty a napravit pokažené orgány, které už nelze běžnou pomalou regenerací vrátit do pořádku, pokud by to karmická instituce odsouhlasila. Proč to tedy stále ještě nefunguje?

Problém není v samotném systému. Nejde o neschopnost světelných energií. Světelné energie této úrovně čistoty a výše frekvence by už toto měly zvládnout. Proč to tedy stále ještě nejde? Asi vás příliš nepotěší, když řeknu, že na takové zákroky prozatím nedozrál čas. Že kolektiv jednotlivců na Nové duchovní cestě není v průměru stále ještě dostatečně karmicky vyčištěn. Stále ještě to nestačí na to, abyste vy všichni na NDC, nebo pouze někteří, kteří jsou na světelném vzestupu dále než ostatní, měli možnosti dosahu na takovou úroveň světelných energií, s jejichž pomocí je možné zásahy do nitra hmoty provádět. A doslova jimi měnit chod jednotlivých událostí i celého světa.

Samozřejmě, tvůrčí činnost na vzestupné světelné cestě má zcela jiná pravidla, než magická tvořivá činnost. Mág přímo ovládá události, zadává magické příkazy, spouští a řídí energie, které jsou v pozadí za určitými výkony. Naproti tomu člověk na vzestupné světelné cestě neovládá energie. Jeho postavení je zcela jiné. Od pána a vládce se posouvá do pozice zprostředkovatele. Toho, skrze kterého energie pouze procházejí. Prostřednictvím kterého je možné určitý zásah provést. Vedení takové operace však nemá v rukou samotný člověk, ale vyšší duchovní světelné síly, nebo dokonce samotné světelné energie.

Takový člověk, pokud ještě jeho ego není dostatečně rozpuštěno, je však při každé operaci v určitém pokušení, aby se pokusil úplně sám spouštět zásahy. Aby sám řídil energie a určoval, co se bude dít, na čem se bude pracovat. Mohlo by mu to fungovat i takto? A pokud ano, tak jak dlouho by to trvalo, než by ho něco zastavilo? Je vůbec na nové světelné cestě určitá pojistka, která by něčemu takovému dokázala zabránit?

V novém vývoji je důležitá dobrovolná podřízenost vůči Karmě

Všichni lidé na Nové duchovní cestě se prozatím dobrovolně podřídili nové Karmě a vyššímu světelnému vedení. A respektují své postavení zprostředkovatelů. Toto postavení je dobrovolné a zároveň však také vynucené. Protože jakmile by člověk na vzestupné světelné cestě zkoušel ovládat energie vůlí a vědomím, vlastně by tím hledal cesty k dávné magii a jako automatický výsledek by začal vypadávat ze vzestupné světelné cesty. Je tady však jediná výjimka. Dosažení určité pozice, na které se všechno mění.

Jakmile má člověk dostatečný stupeň vnitřní čistoty a tím i právo, možnost, příležitost, aby skrze jeho bytost byly prováděny zásahy do struktury hmoty, pak mu tato schopnost zároveň poskytuje možnost být mimo působení jakékoliv Karmy. A to i mimo působení speciálního oddělení Karmy pro hmotu, až se tato Karma plně na sto procent ujme ve hmotě své funkce. Toto se přitom týká jak umělých schopností vyplývajících z napojení na určitý magický systém, tak také přirozených schopností daných silou energií čistého světelného vzestupu.

 

Proč tomu tak je? Člověk, který je schopen svým vědomím přímo provádět zásahy do nitra hmoty, nebo i ten, jehož bytost je schopna být prostředníkem takových operací, aniž by je sama řídila, získává určité výjimečné postavení vůči hmotě, hmotnému světu a všem bytostem v něm. Jeho schopnost jej do určité míry staví nad základní principy fungování hmoty. Stává se tím, kdo je schopen hmotu řídit, do jisté míry hmotě diktovat, jak má fungovat. A v tom se skrývá určité nebezpečí. Protože taková možnost je živnou půdou pro nárůst jeho ega. Pro znovuprobuzení jeho ega, i když byly jeho zbytky do té doby pečlivě ukryty v nitru bytosti.

 

Nebezpečí aktivace ega uvnitř bytostí

Jakmile by taková možnost byla předčasně uvolněna pro všechny nebo některé bytosti na NDC, a to i v situaci, že na to ještě nejsou dostatečně vnitřně připraveny, není tady záruka, že byste se i nadále řídili vyššími duchovními impulsy. Teď jsou sice mnozí z vás ve svých postojích naprosto jednoznační, ale představte si následující situaci. Najednou budete mít možnost tvořit u vás ve hmotě jako skutečný všemohoucí Stvořitel.

Můžeš za kohokoliv na NDC dát ruku do ohně za to, že jej tato situace nevychýlí ze současné světelné cesty? Že zbytky ega v něm kdesi ukryté najednou nevybřednou na povrch a nezačnou se důrazně hlásit o svá práva? A že takový člověk bude i nadále za všech okolností dodržovat doposud uznávané principy světelné práce? Že mu náhle se objevivší ego nestoupne do hlavy natolik, že začne směřovat ke kupení zásadních chyb a dopouštění se omylů? Zpočátku třeba chyb z vyššího etického hlediska, které nejsou tak viditelné a později přímo zásadních přehmatů jdoucích proti světelným vesmírným zákonům? A to by samozřejmě mělo určité zásadní následky pro jeho vývoj i vývoj celkový, jak vysvětlím dále.

 

Z našeho pohledu shora tedy stále ještě existuje u většiny z vás ve hmotě určité nebezpečí aktivace a nárůstu zbytků ega, které jste doposud nedokázali plně zpracovat. Takové ego se pak může uvnitř bytosti člověka lehce vymknout kontrole. Navíc ti z vás, co mají v sobě ještě určitý stupeň zahmotnění, ovládnutí hmotou, a když ne oni, tak třeba jejich nejbližší rodinní příslušníci, budou s netrpělivostí žádat další a další okamžité zákroky. Týkající se například možností okamžitého zlepšení bydlení, celkové finanční situace, upravení partnerských vztahů, atd.

 

První cíl karmické očisty - zvýšit připravenost bytostí na vzestupné světelné cestě

Proto je prozatím určitým způsobem blokována a omezována plná čistá tvořivá síla světelných energií. Proto je prozatím pozdržena možnost a schopnost světelných energií zasahovat přímo do struktury hmoty a dokonce ji i měnit. Proto se na druhé straně tak spěchá s další a další karmickou očistou všech bytostí na vzestupné světelné cestě. Doslova se v tomto směru finišuje.

 

Prvním ze zásadních cílů pokračující karmické očisty je podstatně zvýšit připravenost jednotlivých bytostí na vzestupné světelné cestě přijmout vyšší tvořivou sílu a s ní i vyšší zodpovědnost za celkový vývoj.

 

Jak bude na světelné cestě řešena otázka tvořivých schopností do struktur hmoty?

JN: Aby to bylo jednoznačně pochopeno, zeptám se ještě zvlášť. Bude člověk schopný měnit energiemi strukturu hmoty podléhat nuceně Karmě ve hmotě? Nebo ji bude moci obcházet, jak tomu doposud bylo u některých vrcholných mágů?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Ano, je to skutečně tak, že schopnost měnit strukturu hmoty, ať už umělým způsobem pomocí magického systému nebo přirozeným způsobem jako výsledek cesty světelného vzestupu, vyjímá takového člověka z působení Karmy. U mágů to takto skutečně fungovalo a nebylo nic, co by je doposud dovedlo k přijetí zodpovědnosti za své vychýlené tvořivé činy.

 

V případě světelné cesty je však i na tuto možnost účinně pamatováno. Světelná cesta si automaticky buduje zpětné vazby, které by měly zabránit jakémukoliv „zvrhnutí se“ vývoje zpět temným směrem. Které by měly zabránit, aby bytosti, které se odchýlí od světelných principů, mohly i nadále disponovat vysokými tvořivými schopnostmi. Prozatím jedinou možností kontroly je, že se člověk na vzestupné světelné cestě sám podřídí Karmě dobrovolně. Jaké budou v budoucnu ochrany celkového vývoje proti nevhodným zásahům jednotlivců, k tomu se ještě dnes dostaneme.“

 

Druhý cíl karmické očisty – postupně omezovat moc magie nad tímto světem

JN: To ovšem znamená, že mágy ve hmotě nemůže zastavit ani Karma pro hmotný svět, dokud budou mít k dispozici svoji vrcholnou magii. Co tedy s tím?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Klíčem k zásadní změně vývoje je vytrvale postupující karmická očista. Aby se co nejvíce osob na vzestupné světelné cestě karmicky vyvázalo a očistilo z co největšího počtu ovládnutí magickými systémy. Protože každým jednotlivým rozvázáním takových karmických vrstev se zároveň zničí otisk magického systému v karmických vrstvách agresora, který toto ovládnutí způsobil (zatím pouze jeden otisk magie, nikoliv samotný magický systém).

A až se takto karmickou očistou více různých osob, nebo i téže osoby v různých časových obdobích, postupně odebere, zničí určitý kritický počet otisků jednoho magického systému, bude poté možné zlikvidovat i původní magický systém, který je doposud ukryt kdesi v duchovních úrovních. Jedině toto je cesta, jak postupně zbavit pozemský svět magických systémů všech úrovní.

 

Takže tím vyplouvá na povrch druhý ze zásadních důvodů pokračující karmické očisty mnoha bytostí na NDC: Co nejvíce postupně omezovat jakoukoliv magickou moc nad tímto světem a zde žijícími bytostmi.“

 

JN: Není to ale tak, že když magické systémy stále ještě do určité míry existují a fungují, že mágové se zároveň s procesem vymazávání otisků jejich magie napojují na nové bytosti nebo hlouběji na ty stávající již dříve napojené a tím zase své schopnosti zdokonalují? Což by znamenalo, že to, co na jedné straně ubývá, naopak na jiné straně přibývá?

 

Příroda: „Možnost ovládat další nové osoby prostřednictvím magie byla již dříve uzavřena. Jediné, co je mág v dnešní době schopen udělat, je obnovit ovládání a energetické zneužívání někoho z minulosti, pokud dávné karmické vrstvy s tímto ovládnutím se současně vynořily jemu i jeho oběti.

To ovšem znamená, že mágové i ti, co se za mágy nepovažují a přesto parazitují na druhých, již nemají možnost posilovat svoji magickou ovládací sílu. Pouze chybami druhých a obnažováním karmických vrstev jejich obětem a současně i jim samým síla jejich magie kolísá. Jednou je větší, jednou menší v závislosti na tom, jaký otisk jejich magie se v rámci  karmických vrstev právě vynořil.“

Je vůbec reálné, aby lidé na světelném vzestupu získali plnou tvořivou schopnost?

JN: Je tedy vůbec reálné, aby lidé na NDC nacházející se na určité úrovni vnitřní čistoty měli schopnost změny struktury hmoty? Když je pak tato okolnost dává automaticky možnost vyjmout se z působení Karmy?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Ano, je to reálné a v určité fázi vývoje to bude dokonce nezbytné. Už jen proto, aby se vůbec dokázaly vyčistit některé zásadní zdravotní komplikace, které vás na čele a další jednotlivce na NDC za vámi brzdí. Podstatné je, aby jednotlivci, kterým se taková možnost automaticky otevře, byli na tak vysoké úrovni vnitřní čistoty a harmonie, že jejich ego již bude až do určité kritické hladiny, pod kterou stále ještě zůstává skrytou hrozbou, kompletně zpracováno a rozpuštěno.

A taková bytost se pak bude i nadále bez jakýchkoliv pochybností dobrovolně podrobovat Karmě. Protože si bude vědoma toho, že je to pro ni za všech okolností výhodné. Že právě spolupráce s Karmou jí dává možnost vyhýbat se i malým chybám a mít tak možnost bez výkyvů pokračovat na stabilní vzestupné světelné cestě. Taková bytost si je vědoma, že naopak ztráta kontroly a vyššího duchovního hodnocení jejích činů může být počátkem vršení drobných chyb, které pak mohou postupně přejít i ve větší přehmat. Jehož výsledkem by mohl být částečný pád, ztráta stability, ztráta rychlosti vzestupu, atd.“

Dokáže se světelná cesta poučit z nebezpečí, které přináší používání magie?

JN: Ale přece jen by tady i pro tento případ měla existovat nějaká možnost kontroly. Něco, co by zneužití čisté tvořivé síly bytostí na světelném vzestupu zabránilo. Nebo co by na takové zneužití okamžitě reagovalo. Co když se člověk na světelné cestě z nějakých důvodů zřetelně vychýlí a bude mít tendence použít svoji tvořivou sílu nevhodným způsobem?

 

Centrální Karma nového vývoje: „V případě mágů to bylo tak, že když jednou získali možnost používat jakýsi vrcholný magický systém, tuto možnost si dokázali obnovovat i v dalších existencích. A především jim taková možnost zůstala i poté, co případně přešli do hlubokého pádu. Takže své tvořivé schopnosti si podrželi, i když už dávno padali a záměry jejich rozhodování už neměli nic společného se světelnými principy.

 

To bylo nebezpečí každé magie. Možnost opakovaného zneužívání umělých tvořivých schopností mágem poté, co se zřetelně vychýlí ze světelné cesty. Přitom v dosavadním vývoji v duchu Staré duchovní cesty nebylo nic a nikoho, co by mága v pokračující neetické činnosti mohlo zastavit. V případě cesty čistého světelného vzestupu je vše jinak. Určitá kontrola a regulace schopností je věcí automaticky fungujících přírodních procesů.“

 

Jak bude nadále fungovat kontrola pro případ zneužití schopností?

Příroda: „Nemám obavy z otevření plné tvořivé síly těch lidských bytostí ve hmotě, které na to budou dostatečně připraveny. Určité přírodní procesy o tom rozhodnou automaticky. A Přírodě je potřeba důvěřovat. Příroda jako ohromný komplex sama nejlépe pozná, kdy je lidská bytost plnou součástí přírodního celku, a kdy je již připravena. A naopak kdy jí ještě kousek k plné připravenosti chybí. Tyto možnosti vyplynou při postupujícím vývoji zcela automaticky a není se čeho obávat.

Člověk na vzestupné světelné cestě nezískává tvořivé schopnosti umělým propůjčením od jakési duchovní instituce. Ale přenášejí se na něj automaticky po dosažení určité hladiny vnitřní čistoty a stability. Což lze ohodnotit výškou frekvence duchovní energie, na kterou je bytost člověka uvnitř naladěna (to je úroveň jeho vnitřní čistoty) a momentem jeho světelného vzestupu (ten zase vyjadřuje celkovou úroveň vnitřní stability člověka). A jak člověk tvořivé schopnosti automaticky získá, tak je také naopak může automaticky ztratit.

 

Jakmile by se člověk zřetelně vychýlil v jedné z těchto charakteristik, automatické přírodní procesy mu vyšší tvořivou schopnost zpětně odeberou. To je nová výhoda a nová zpětná vazba skutečné vzestupné světelné cesty. Protože nic takového při dosavadní magické formě řízení světa neexistovalo. A i když se dříve také mluvilo o světelné cestě, o zákrocích ve jménu Světla, ve skutečnosti to již dávno světelná cesta nebyla.

 

K tomu, aby člověk přišel o své přirozené tvořivé schopnosti, by měly na vzestupné světelné cestě stačit i vychýlené myšlenky na nevhodné zásahy, nebo jakékoliv plánování neetické činnosti. A jakmile o své schopnosti automatickým zásahem přírodních procesů přijde, od toho okamžiku opět plně nuceně podléhá světelné Karmě.

 

Na vzestupné světelné cestě nelze škodit opakovaně

Možnost, že doposud stabilní člověk na vzestupné světelné cestě najednou z náhlého okamžitého popudu propadne v úrovni své harmonie a okamžitě bez jakéhokoliv plánování vykoná zkratový neetický čin, je nereálná. A i kdyby k tomu došlo, může se to stát jenom jednou.

Zneužívat svých tvořivých schopností a škodit jimi Planetě, Přírodě nebo druhým bytostem však nelze na vzestupné světelné cestě opakovaně. Protože jakmile by člověk jednou zneužil svoji tvořivou sílu, okamžitě by poklesla úroveň jeho vnitřní čistoty a současně i jeho stabilita na světelné cestě vyjádřená momentem světelného vzestupu. A on by svoji vyšší tvořivou sílu automatickým působením přírodních procesů okamžitě ztratil. A současně by již znovu nuceně podléhal Karmě. A od Karmy by začal dostávat okamžité silné náznaky, že udělal zásadní chybu, že s ním něco není v pořádku.

V novém vývoji budou všechny okolnosti cesty hlídány automaticky fungujícími přírodními procesy

Toto je ta kontrola nebo zpětná vazba, která vyloučí možnost opakovaného zneužívání vnitřní tvořivé síly. V případě mágů nic takového nefungovalo. A proto vývoj magicky řízený bývalými duchovními institucemi dospěl až do těch konců, které teď spatřujeme všude kolem nás – hromadně rozšířené ovládání, opakované zneužívání výbavy, pravomocí, pověření. A to nejen v duchovním pozadí světa, ale také přímo ve hmotě. Na skutečné vzestupné světelné cestě už nic takového nebude umožněno.

 

V novém vývoji budou všechny okolnosti světelné cesty pečlivě hlídány automaticky fungujícími přírodními procesy. Už nepůjde o umělé propůjčování hodností, tvořivých schopností, privilegií. Už nepůjde o doživotní nebo dokonce věčnou karmickou imunitu těch, kteří taková umělá privilegia jednou získali (podobně jako je tomu dnes například u poslanců našeho parlamentu).“

 

V dnešní době je důležité zveřejňovat všechny zásadní informace

JN: Je vůbec vhodné takovéto informace volně zveřejňovat v plné podobě, jak jsem je přijal? Nepředstavuje to určité nebezpečí pro světelnou cestu?

 

Světelná sféra vedoucí nový vývoj: „Ano, všechny tyto informace je nezbytné kompletně zveřejnit. Podobné zveřejňování nebylo samozřejmé pro dřívější duchovní systémy či teorie. Takové informace se vždy dříve tajily před běžnými lidmi. Tím se vytvářely podmínky pro vytváření privilegované duchovní kasty bytostí, které mohly všechno a dokonce i věděly mnohem více než ostatní. Zatímco ti druzí nejen že nemohli, ale mnohdy ani neměli tušení, kdo může, proč může a jak se k takovým možnostem dopracoval.

Duchovní pozice, funkce, byly dříve uměle propůjčované, do určité míry dědičné, až věčné. Jejich držitelé byli obvykle neodvolatelní a tyto funkce si přenášeli z jedné existence do dalších. Bez ohledu na to, jak se vyvíjela jejich skutečná vnitřní duchovní čistota. Jestli byli i nadále na cestě Světla nebo zda už dávno přešli do hlubokého pádu směrem k temné straně světa.

Proto se i dnes mnozí z těch, co již dávno spadli o mnoho úrovní dolů, a z cesty Světla se dostali do hlubokého pádu směrem k Temnu, stále ještě halasně hlásí ke svým původním funkcím. Ke svému domnělému právu i nadále z údajné světelné pozice duchovně řídit svět a být nad vším. Ale oni již ve skutečnosti dávno nejsou na cestě Světla. Hrubé chyby napáchané za dlouhé tisíce let převrátily jejich cestu v prudký pád. Starý systém duchovního řízení světa se přitom postupně rozpadl. Takže je nikdo nikdy z jejich funkcí neodvolal – ve skutečnosti byli neodvolatelní.

Až energie NDC jsou schopny zbavovat Staré instituce jejich vlivu na současný vývoj

Až energie Nové duchovní cesty začaly postupně zbavovat takové padlé bytosti veškerého dalšího vlivu na duchovní vývoj Planety a lidstva. A to trpělivou karmickou očistou těch, kteří byli těmito dříve vedoucími bytostmi bývalých světelných duchovních institucí ovládáni a zneužíváni.

 

Takže ještě jednou opakuji. Čím více osob na vzestupné světelné cestě a také různých dílčích úseků Planety a Přírody se karmicky vyvazuje z magických zásahů a ovládání v mnoha různých časových obdobích, tím více mágové, kteří je ovládají nebo ovládali, postupně ztrácejí svoji původní magickou sílu, kterou dokázali přenášet z jedné existence do dalších.

 

Proto se tak spěchá s karmickou očistou osob na NDC. Protože toto je jediná reálná cesta k postupnému omezení magické moci mágů. Tedy k tomu, aby už magie nadále nemohla zasahovat do dalšího vývoje. Aby se nový vývoj kompletně odehrával v režii Spojených Sil Světla, tedy nové Karmické instituce, Přírody, Planety a Kosmického vědomí. A jejich prodloužených rukou, lidských bytostí ve hmotě, které jsou dostatečně vysoko na vzestupné světelné duchovní cestě.

Důležité je nepropadat panice a vydržet stále pokračující karmickou očistu

JN: Jak hodnotí Spojené Síly Světla současnou duchovní situaci ve světě?

 

Světelná sféra vedoucí nový vývoj: „Tento rok má zvláštní podmínky, které jej předurčují k tomu, aby se stal zásadním zlomem ve vývoji. Právě v tomto období je více než kdy jindy potřeba jít nesmlouvavě, rozhodně a vytrvale krok za krokem dál. Vydržet stále pokračující karmickou očistu se všemi jejími nepříjemnými průvodními příznaky. Nepropadat panice, nenechat se zastrašit událostmi nebo zdánlivou neměnností situace v životech některých osob.

 

Do konce roku zbývají necelé tři měsíce. Ty budou i nadále naplněny mimořádně silnou pokračující karmickou očistou těch, co se dostali na vzestupnou světelnou cestu. A zároveň bude čím dál více docházet také k vynucené karmické očistě dalších osob, které na světelné cestě nejsou. A to formou pro ně výrazně nepříznivých událostí. Vztahy v rodinách založené na ovládání jednoho druhým, na parazitování jednoho na druhém, se začnou vyhrocovat. Doposud skryté problémy se začnou více zviditelňovat.

Ke zlomu by mělo dojít v následujících měsících

To vše je důležitou přípravou situace na určitý zlom ve vývoji fungování hmotného světa, ke kterému by mělo dojít během následujících měsíců. V tuto chvíli však nelze zaručit, jestli bude lokalizován přesně v závěru tohoto kalendářního roku, v období kolem Slunovratu, jak je mnohými teoriemi předvídáno. Ani není reálné očekávat, že ke zlomu dojde náhlou, doslova katastrofickou formou v měřítkách celé Planety.

 

Ke katastrofám může docházet v měřítkách jednotlivých bytostí nebo dílčích systémů či institucí. Záměrem však je, aby celková změna vývoje ve hmotné rovině Planety proběhla nenásilnou formou. Přednost je dána tomu, aby spíše než k náhlé okamžité změně lokalizované do jednoho přesného časového bodu došlo k postupné změně rozložené na několik týdnů či měsíců.

Přesný průběh budoucích událostí dnes nikdo nezná

Zatím k tomu nelze říci více, protože přesný průběh budoucích událostí nikdo z nás nezná. Důvody jsou jasné. Znát budoucnost dává člověku i jakýmkoliv jiným bytostem, sférám či institucím možnost taktizovat, snažit se připravit si co nejvýhodnější pozici. Ale nikoliv výhodnější z pozice celkového dlouhodobého vývoje. Ale právě a pouze z pozice vlastního rozumu a ega, jejichž nadhled nad situací je skutečně nedostatečný.

 

Vývoj, který dnes probíhá, je zcela nový, originální

Na druhé straně ten vývoj, který právě teď skrytě probíhá v duchovním pozadí vašeho světa, je vývojem zcela novým. Nic takového ještě nikdy v minulosti vaší Planety neproběhlo. Proto žádný pevný vzor výsledku, ke kterému takový vývoj nakonec dojde, doposud neexistuje.

 

Vše se mění za pochodu. V každém okamžiku energie řídící vývoj znovu vyhodnocují aktuální situaci a nacházejí východiska a další pokračování, která jsou v tu chvíli optimální. Ani všemocná magie se proto nemůže podívat do budoucnosti tohoto nového vývoje a zjistit výsledek. Může se podívat jen do budoucnosti starého vývoje za předpokladu, že by cesta lidstva ve hmotě pokračovala neměnným způsobem dál. Protože takové situace se zde na Zemi již vícekrát staly a obvykle se vyhrotily v drtivé katastrofy. Takové vzory již tedy existují.

 

Výhodné je nechat se vést vyššími světelnými impulsy

Takže daleko výhodnější pro celkový výsledek je nechat se i nadále trpělivě vést vyššími světelnými duchovními impulsy s pocitem toho, že určité zásadní změny jsou již na spadnutí. A že k těmto viditelným změnám, jak v osobních životech jednotlivců, tak i v celkovém vývoji Planety a lidstva, dojde v okamžiku pro tyto změny nejpříhodnějším.

 

Podstatné a logicky zřejmé na tom všem je, že čím výše a dále se dostane člověk na světelné cestě, ve své karmické očistě, při zvyšování frekvence bioenergie, na kterou je vnitřně naladěn, tím výhodnější podmínky se v jeho životě budou moci uskutečnit. Zřetelnost tohoto procesu se bude stále více zvýrazňovat s rozšiřováním dosahu nové karmické instituce a s postupným omezováním možností jakékoliv magie.

Na ty, kteří stále čekají, bude nový vývoj působit čím dál většími energetickými tlaky

Zatímco ti, kteří jen čekají, jak někdo za ně změní celkový vývoj, jak se vše vlivem příhodných vnějších podmínek náhle změní, na tom nebudou rozhodně lépe. Naopak, probíhající a završený zvrat ve hmotě z původního dlouhodobého pádu lidstva na cestu vzestupného nového světelného vývoje vyvolá na jejich bytosti obrovské vnější energetické tlaky.

Tentokrát už na zásadní žádoucí změny svých životů, které doposud odmítali uskutečnit, už nebudou mít celé roky, ale v případě některých jednotlivců, jejichž vliv na vývoj byl nebo ještě stále je zásadní, již pouze několik týdnů nebo dokonce řádově jen několik dnů. A nebudou-li v této lhůtě schopni reagovat na obrovský energetický tlak přijetím zásadních změn ve svém životě, budou se tím vystavovat nebezpečí vynuceného zvratu v osobním vývoji cestou nepříznivých událostí, někdy dokonce i osobních katastrof.

Prvořadým záměrem každého by mělo být dostat se na vzestupnou světelnou cestu

Takže v tomto období je rozhodně lepší se dostat na světelnou cestu, setrvat na vzestupné světelné cestě, pevně se na ní stabilizovat a karmicky se vytrvale čistit. Než jen diskutovat, polemizovat - proč, jak, coby, kdyby, proč ne takhle, co říká tato teorie, co říkají jiné teorie, atd., jak to stále ještě dělají mnozí dnešní čtenáři vašich stránek.

 

Jen si uvědom, kolik jednotlivců tebe osobně nebo další kolegy požádalo o osobní pomoc. A poté, co jste jim sdělili zásadní podmínku, že napřed musí oni sami dosáhnout určitých měřitelných výsledků, jak vysoké procento takových se už vůbec nikdy neozvalo. A z těch, co se ozvali a začali na sobě soustavně pracovat, jak nízké procento nakonec přetrvalo těch, kteří skutečně dosáhli dostatečných výsledků při posilování světelných základů svých bytostí a dostali se na NDC.

A to proto, že byli ve svých postojích naprosto jednoznační a rozhodní. Že plně bez výhrad důvěřovali skutečným informacím Přírody, Vesmíru, Nové Karmy a dokázali se beze zbytku vzdát všech původních nesprávných návyků, které na duchovní cestě používali doposud. Zatímco většina ostatních se zastavila na tom, že se nebyla schopna vzdát některých zvyků, návyků, pozůstatků za léta strávená studiem a praktickým zkoušením teorií a návodů Staré duchovní cesty.“

Nebojte se své zodpovědnosti za vývoj

JN: Co vzkážete, Spojené Síly Světla, čtenářům tohoto textu na závěr?

 

Příroda: „Nebojte se, lidé, své odpovědnosti za vývoj. Výše odpovědnosti každého z vás vždy odpovídá úrovni a výši vaší vnitřní čistoty a připravenosti. Nepřipravení nebudou mít v rukou žádnou globální zodpovědnost za celkový vývoj Planety. Budou mít zodpovědnost pouze za sebe samé a případně za další svěřené osoby, například vlastní nedospělé děti. Jen dostatečně připravení jedinci ponesou i určitý díl zodpovědnosti za vývoj světa, Planety, lidstva.

Čistá světelná cesta řeší všechny tyto záležitosti automaticky. Nemůže se stát, aby nositelem zodpovědnosti za vývoj světa a tím, kdo má možnost vývoj světa ovlivňovat, byl i nadále člověk směřující k Temnu, jak to doposud na Zemi celé věky fungovalo.

 

Zodpovědnost za vývoj v globálním měřítku budou automaticky mít pouze lidé, jejichž vnitřní čistota a stabilita na vzestupné světelné cestě překročí určité hranice. A jakmile by naopak z důvodu vnitřní vychýlenosti spadli zpět pod tuto hranici, původní zodpovědnost za nový vývoj i určité možnosti v ovlivňování celkového vývoje automaticky ztratí.“


Jedna z typických emailových zpráv dnešní doby

Dodám ještě na ukázku jeden z posledních typických emailů, které v současnosti vyjadřují postoj většiny osob na duchovní cestě. Naše stránky jsou podle mnohých z nich sice hezké, zajímavé, ale něco ze Staré duchovní cesty si ještě nutně potřebují ponechat.

 

V této souvislosti znovu připomínám, že i pouhá jediná nevhodná záležitost blokující světelný vzestup, které se hledající budou i nadále na své duchovní cestě držet, spolehlivě zajistí, aby se na světelnou vzestupnou cestu nedostali.

 

Tak jak to bylo vysvětleno v textech 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace, 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj.

 

„Dobrý den pane Novák,

pročítám si Vaše články na Vašem webu a musím říct, že hodně mi daly a hluboce si vážím Vaší záslužné práce. Ale našel jsem od Vás článek, ve kterém zdůvodňujete, proč systém Reiki nefunguje správně. Ptám se, zkoumal jste, jestli od počátku, tj. od okamžiku kdy ho znovu objevil Usui je tento systém špatný? Zkoumal jste jak je tento systém připojený na zdroj a jak byl v jeho počátcích? Kladu Vám tyto otázky ne proto, že bych o tom věděl něco více, to určitě ne, přes duchovní záležitosti jsem stále jen začátečník, ale když něco pročítám, zaujme mě to nebo mám pochybnosti, ptám se svého vyššího já prostřednictvím kyvadla (LTVJ) na pravdivost těchto informací. Díky Vám a mému VJ mi až včera došlo, jak jsou pro mě a mé nejbližší škodlivé FB hologramy, nicméně dozvěděl jsem se, že jsem potřeboval tuto zkušenost. Co se týče Vašeho článku o Reiki, dostal jsem negativní odpověď. Víte, myslím si, že pustit informaci o tom, že něco je špatně třeba, že na základě konkrétních příkladů, nemusí být ještě stoprocentně pravdivé.

Hezký den Vám přeji …“

 

Co k tomu dodat? Informace „pouštíme“ na veřejnost až po opakovaném nezávislém zhodnocení situace. K rozpoznání nevhodnosti té které metody pro světelný vzestup obvykle stačí dotazem na Přírodu zjistit stav vyzařování dané metody, procenta pravotočivých a nepříznivých levotočivých energií a jejich duchovní sílu. Pro kontrolu to lze provést několika nezávislými jedinci, kteří jsou na stabilním světelném vzestupu, a navíc jsou dostatečně zběhlí v duchovní komunikaci.

 

To je obrovská výhoda, kterou poskytuje výše nadhledu na Nové duchovní cestě. Možnost jednoznačně rozpoznat zatemněnou metodu podle jejího energetického vyzařování, aniž bychom se museli špinit jejím podrobným studiem.

 

Příklady, které uvádíme navíc, jsou pouze dokreslující, aby to snáze přijali ti, kteří mají třeba opačný názor. A ti, co mají opačné zkušenosti, aby o celé situaci přinejmenším začali uvažovat, začali si připouštět pochybnosti, že to, co doposud dělali, nemuselo být správné. V žádném případě není uveřejňování informací v našich textech slepým střílením do neznáma, kdy nemáme jistotu v tom, jestli to, co děláme, je vůbec správné. Jestli trefíme cíl pomyslné pravdy nebo jestli jej úplně mineme a dopouštíme se nesmyslů.

Světelná vzestupná cesta poskytuje člověku dokonalejší nástroje zjišťování informací

Používání kyvadla je jednou z původních metod Staré duchovní cesty. Kyvadlo je však možné lehce podvědomě ovlivnit. Navíc Vyšší Já je průchodné pro vyšší pravdu, aniž by ji zásadně ovlivňovalo a vnitřně cenzurovalo, pouze u člověka na stabilním světelném vzestupu, který se vytrvale karmicky čistí. I při splnění těchto zásadních podmínek však Vyšší Já zůstává pouze první nejnižší instancí, které je možné se ptát. Na všeobecné složitější záležitosti je třeba se ptát podstatně výše – planety Země, Přírody, andělů Dhyanů, Kosmického vědomí, Nové Karmické instituce, Světelné sféry vedoucí vývoj. A k tomu slouží duchovní komunikace, nikoliv však kyvadlo.

 

Viz články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě. I řada jednotlivců na NDC se zasekla v tomto stadiu. Kdy místo rozvíjení duchovní komunikace věří ve sporných záležitostech více svému kyvadlu. Jako podklady pro další rozhodování ve svých životech pak často přijímají zkreslené impulsy.

Bratři Nedvědovi a Spirituál kvintet v Lucerně

V sobotu 13.10.2012 jsem byl po dlouhé době za kulturou v pražské Lucerně na koncertu s podtitulem „Legendy české folkové a trampské scény bratři Honza a František Nedvědovi se vrací po dlouhé době společně do Prahy“. Byl to pro mne opravdu mimořádný zážitek prožívat atmosféru této akce. Jako hosté zde vystupoval Spirituál kvintet. A právě od nich zazněly dvě písně, jejichž slova považuji za aktuální i pro dnešní dobu. A proto zde připomenu úryvky z textů obou písní:

Jednou budem dál

Jednou budem dál, jednou budem dál,

jednou budem dál, já vím,

jen víru mít, doufat a jít,

jednou budem dál, já vím.

 

Cíl je blízko nás, cíl je blízko nás,

cíl je blízko nás, já vím,

jen víru mít, doufat a jít.

cíl je blízko nás, já vím…

Mlýny

Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,

slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,

slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, otáčí, otáčí, otáčí.

 

Ty mlýny melou celou noc a melou celý den,

melou bez výhod a melou stejně všem,

melou doleva jen a melou doprava,

melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává,

melou otrokáře, melou otroky,

melou na minuty, na hodiny, na roky,

melou pomalu a jistě, ale melou včas,

já už slyším jejich hlas…

 

ty mlýny čekají někde za námi,

až zdola zazní naše volání,

až zazní jeden lidský hlas:

no tak už melte, je čas!

Slovo na závěr

Zásadní změna ve fungování našeho hmotného světa je na dosah. Důležité je vydržet, nepovolit, stále pokračovat nastoupenou cestou. Protože jedině tak se nám podaří dotáhnout celou záležitost do konce. A příznivé změny, které dnes zatím ještě nepozorovaně a nenápadně probíhají v duchovním pozadí tohoto světa, přetavit ve skutečné viditelné a prokazatelné pozitivní změny ve fungování hmotného světa.

 

Aby se projevem těchto pozitivních změn stalo nalezení vzestupné světelné evoluce lidstva. Nalezení nového světelného vzestupného a trvale duchovně prosperujícího vývoje. Tedy dosažení toho, o co již dávno před námi usilovaly mnohé civilizace. O co usilovaly celé generace myslitelů v období několika posledních tisíců let pozemského vývoje i mnohem dále do minulosti. Až v dnešní době však nastala celkově příznivá situace na to, aby taková cesta byla nejen teoreticky nalezena, ale aby také byla se vším všudy i prakticky realizována.

© Jiří Novák, říjen 2012
© Petra Nováková, říjen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 184
  • 26
  • 20
  • 19
  • 22

Celkový počet hlasů: 271