Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?

U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?

Jiří Novák Vloženo 7.1.2013
Jiří Novák

Vstupem každé další bytosti na NDC se totéž stává pro druhé snazší. Možnosti v rámci NDC a její vliv na svět se stále více rozšiřují. Základní minimum pro dosažení vzestupné světelné cesty. Možnost pomoci dalším lidem při vstupu na NDC. Co se stane, když člověk ignoruje náznaky obnaženého bloku karmických vrstev? Co vše by správná karmická očista měla obsahovat? Plně automatická karmická očista a její předpoklady. Poloautomatická karmická očista. V jakých dalších situacích ještě karmická očista neproběhne automaticky? Na čem závisí připravenost člověka pro plně automatickou karmickou očistu? Důvody cyklického opakování očisty určitých událostí. Touha po předčasné samostatnosti obvykle dovede člověka k pádu. Individualismus na temné stezce a naproti tomu principy spolupráce na cestě Světla. Co děláme denně, pokud chceme svůj světelný vzestup prohlubovat?

Samovolný vstup na NDC se protáhne na řadu let soustavné praktické práce

Aby se člověk sám vůbec dokázal dopracovat ke vstupu na Novou duchovní cestu, potřebuje několik let soustavné přípravné práce. A to nikoliv v oblasti studia duchovních metod, učení, pomůcek, jak se mnoho lidí mylně domnívá. Ale naopak v praktické práci na posilování světelných základů své bytosti. Na celkovém vylaďování své bytosti, svého denního režimu, svých postojů, své hmotné výživy, fungování svých čaker co nejblíže k optimu. A k tomu mu stačí pouze základní informace, které se k této praktické činnosti vztahují.

První lidé tedy vstoupili na NDC až na základě několika předcházejících let soustavné práce na posilování světelných základů své bytosti. A v rozhodujících okamžicích tohoto zásadního přerodu jim navíc zřetelně pomohla jejich přirozeně probuzená hadí síla.

Více o hadí síle bylo v článcích 56H. Hadí síla a orgasmus, 56i. Hadí síla na cestě neomezeného světelného vzestupu, ze kterých přebírám část těchto informací.

To platilo pro první jednotlivce, kterým se otevřela Nová duchovní cesta. A to beze změny zatím stále ještě platí i v dnešní době pro každého, kdo bude usilovat o vstup na NDC zcela samostatně. Ovšem předpokladem toho, aby se člověk vůbec dokázal sám na takovou cestu dopracovat, je, že během tohoto svého života nachytal jen minimum temných vlivů (nebo nejlépe vůbec žádné) plynoucích z vazeb na Starou duchovní cestu.


V tomto období je již vstup na NDC zřetelně jednodušší a rychlejší

Svět však neměl po roce 1999 dost času na to, aby další jednotlivci vstupovali jeden po druhém se značnými časovými odstupy na NDC. Protože by hrozilo nebezpečí, že tato cesta se postupně rozpadne.

Aby se nový vývoj stabilizoval, bylo potřeba najít způsob, jak co nejdříve zajistit, aby celkový počet bytostí na NDC překročil určitou kritickou hranici. Pomyslnou hranici počtu jedinců (například 100), jejíž překročení zajistí zásadní vliv takové skupiny na změnu morfických polí Planety a na přenos nových duchovních návyků na další jedince lidského rodu.

Důležitá se v tomto směru ukázala pomoc začínajícím na světelné cestě od těch, co vstoupili na NDC jako první a co přirozeně dosahují na energie nejvyšších možných frekvencí v rámci NDC.


Vstupem každé další bytosti na NDC se totéž stává pro druhé snazší

Pro vstup dalších jedinců na NDC v dnešní době jsou důležité dvě následující okolnosti. Zaprvé, vstupem každé další bytosti na NDC se totéž stává pro další jedince opět o další stupínek snazší. A to tím spíše, že v dnešní době je již Nová duchovní cesta stabilizovaným systémem, viz články A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část IA28. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část VI.

Zadruhé, někteří jedinci, kteří již dříve vstoupili na NDC, mohou pomoci dalším začínajícím lidem a tím jim tento vstup ještě více usnadnit a urychlit.


Možnosti v rámci NDC a její vliv na svět se stále více rozšiřují

Frekvence světelné energie, na kterou dosahuje čelo NDC, je vysoká a překračuje jakékoliv do této doby dostupné představy o hranici harmonie v soustavě světů ve Stvoření. Je proto logické, že dosažení těchto vysokých frekvencí a tím i dosažení doposud nebývalé úrovně harmonie a čistoty, umožňuje celému komplexu NDC stále více zvyšovat svůj vliv na celkový vývoj tohoto světa. Protože čím vyšší úrovně vnitřní čistoty, a tím i frekvence, na kterou jsou naladěni, člověk nebo duchovní instituce dosáhnou, tím větší vliv na vývoj mají.

Je však vůbec možné, aby měl pozemský člověk možnost dosáhnout na tak vysoké frekvence? Ano, rozhodně je! Protože skrytá výbava dnešního člověka 2. typu, konkrétně schopnost vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy, jej k něčemu takovému předurčuje – viz články 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Právě z tohoto důvodu představuje každá nově dosažená úroveň harmonie jen další dílčí hranici, kterou je dnešní člověk 2. typu schopen na vzestupné světelné duchovní cestě dosáhnout a překročit. Pokud vše vezme za správný konec.


Základní minimum pro dosažení vzestupné světelné cesty

Připomeňme si, co patří k tomu základnímu minimu, bez kterého je dosažení stabilního světelného vzestupu v dnešní době prakticky nemožné:

Zaprvé, každodenní cvičení Pěti Tibeťanů v plném rozsahu nejméně 21 opakování každého cviku denně.

Zadruhé, soustavné zlepšování kvality své stravy směrem k energeticky čistým potravinám s výhradně pravotočivým duchovním obalem. To znamená přijímáním takových potravin, které jsou co nejblíže k Přírodě svým hmotným složením i doprovodnými energiemi. A které byly Přírodou pro člověka původně určeny.

Tam například nepatří maso (a to včetně ryb, protože z nepochopitelných důvodů spousta lidí ryby do masa nepočítá). I kdyby to maso bylo čerstvé a ještě obsahující pravotočivé bioenergie právě zabitého zvířete. Protože v tomto případě vystupuje do popředí zásadní etický problém takového konání a další důležité okolnosti. Například že člověk nebyl Tvůrci koncipován jako masožravec. A pokud už maso jí, má to pro něj nepříznivé zdravotní i hmotné následky, ovlivňuje to i jeho psychiku. Má to zásadní vliv na celkové ekologické a duchovní fungování Přírody a Planety. Zbytečné plýtvání přírodními zdroji. Lány obilí na krmivo hospodářských zvířat, znečištění životního prostředí spojené s velkochovy dobytka, zpracováním masa. Zbytečný nárůst nemocí spojených s konzumací masa. Zbytečná výroba obrovského množství léků. Utrpení zvířat a obrovská karma lidstva za tento přístup k Přírodě a k jiným formám života. Viz články 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II.

A zatřetí, důsledným vyhýbáním se všemu, co světelnou cestu blokuje, deformuje. Žádná polovičatá řešení, žádné kompromisy, žádné dílčí ústupky v oblasti přijetí nebo odvrhnutí zatemněných duchovních systémů, žádné odchylky v oblasti důsledné etické čistoty.

Způsob dosažení vzestupné světelné cesty je do všech detailů popsán v dílčích textech U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?


Proč právě Pět Tibeťanů pomáhá nastoupit světelnou cestu?

A pokud jde o samotné cvičení Pěti Tibeťanů, některé dílčí cviky sice vypadají jako klasické jógové pozice. Takže spojitost s Indií lze u nich těžko popřít. V článcích 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů jsem však detailně objasnil unikátnost působení Pěti Tibeťanů na fungování čaker člověka. A dále jsem vysvětlil, že Pět Tibeťanů nemá žádný společný energetický základ, ani společnou filozofii s jógou. I duchovní původ Pěti Tibeťanů je zcela jiný. Ve skutečnosti šlo o dar čistých duchovních sfér nad naším Vesmírem na počátku období rozhodujícího boje mezi Světlem a Temnotou. Proto jsou zcela jiné i samotné účinky cvičení Pěti Tibeťanů ve srovnání s běžnou jógou.

Pro jógu platí stejný dvojaký vliv jako pro ostatní metody, učení přenesená k nám z oblasti Indie – to znamená čisté světelné vlivy spojené skrytě s mimořádně dokonalými temnými manipulacemi (viz článek 56H. Hadí síla a orgasmus). Takže jóga jako celek člověku na počátku duchovní cesty do jisté míry pomůže. Současně mu však zablokuje cestu k vyšším světelným úrovním a spolehlivě mu zabrání nastoupit cestu neomezeného světelného vzestupu.

Přesně takový je způsob fungování většiny zatemněných systémů – navnadit na počátku, poskytnout určitý dar, získat pozornost člověka hledajícího cestu Světla a současně tohoto člověka skrytě ovládnout a světelnou cestu mu spolehlivě zablokovat.

Naproti tomu soubor cviků Pěti Tibeťanů se z tohoto indického vlivu naprosto vymyká. Tato slova přitom nejsou jen pouhou teorií, ale vycházejí ze zkušeností z karmického čištění celé řady bytostí na vzestupné světelné cestě. A například vlivu jejich příbuzných, kteří se i nadále věnují cvičením jógy. Nebo dokonce jógu veřejně propagují jako její cvičitelé.


Možnost pomoci dalším lidem při vstupu na NDC

Ti lidé na NDC, kteří mají na tuto v této době vrcholnou frekvenci v rámci Nové duchovní cesty dosah, pak mohou zprostředkovat pomoc pro další jednotlivce usilující o dosažení cesty neomezeného světelného vzestupu. A to je výrazná pomoc navíc, která zde na začátku nebyla. Je samozřejmě nezbytné, aby pro takovou pomoc měli oprávnění ze strany Karmy, Přírody a duchovních sfér vedoucích nový vývoj. Prostřednictvím této energie pak mohou pomoci dalším s očistou od stahujících vazeb, které na sebe nachytali v tomto životě. A takto jim pomoci se vzestupem vnitřní harmonie těsně před práh vstupu na NDC.

Více o podmínkách této pomoci bylo v článcích U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?, U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?  Vstup takto očištěného jednotlivce na NDC se tím zásadně usnadní a po získání možnosti této pomoci už není otázkou několika let, ale u pevně a jednoznačně nasměrovaných a dostatečně připravených bytostí i několika týdnů nebo dokonce několika dnů.


Stává se člověk na Nové duchovní cestě plně samostatným?

Každému, kdo se vlastním úsilím dokáže na takto dosažené úrovni těsně pod hranicí Nové duchovní cesty udržet a naopak ještě začne stoupat vlastním úsilím výše, se postupně otevře vstup na NDC. Tímto krokem se teprve člověk stává nedílnou součástí Přírody, jak bylo vysvětleno v článku 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III. A jeho další postup se tím urychlí.

Jednou z rozhodujících záležitostí, ke které se člověk na Nové duchovní cestě dopracuje, je nastartovaná přirozená karmická očista. Někomu pravidelně den za dnem, jinému pouze čas od času, se obnaží nový blok karmických vrstev. A to se obvykle ohlásí více nebo méně nepříznivými pocity, dojmy, náznaky.

Takovými náznaky jsou například bolesti hlavy, problémy se zažíváním při obnaženém ovládání ze strany jiné bytosti nebo temného systému. Nebo bolest zad, pokud má na sobě člověk oddělený temný klon jiné žijící bytosti. Vůbec jakékoli zdravotní problémy a neobvyklé tělesné pocity. Například zvýšená únava bez hmotného důvodu, pocity úzkosti či agresivity, některé sny, vleklé deprese. Pocit nejasného vědomí – ovládnuté „nefungující“ hlavy, najednou zastřeného, utlumeného duchovního vnímání, ztráta duchovní komunikace.

Nebo třeba i čistě hmotné náznaky – opakované zakopnutí, nebo dokonce pád. Ztráta něčeho, vyražené elektrické jističe, rozbití něčeho, drobná zranění nebo jiné další drobné či větší nehody.

Celkově lze říci, že jakékoli zvláštní události a vjemy představují buď důsledek obnažených karmických vrstev, nebo duchovní náznaky, impulsy, že je potřeba něco udělat nebo něco zásadního ve svém životě změnit.

Sledování náznaků karmické očisty se tak stává jednou ze základních problematických záležitostí, které někteří lidé na počátku podcení. A jejich cesta pak skončí dříve, než se pořádně rozběhla.

 

Co se stane, když člověk ignoruje náznaky obnaženého bloku karmických vrstev?

Pokud si člověk nevšimne náznaků, nebo je sice registruje, ale nedává jim potřebnou důležitost, stane se následující. Obnažený blok karmických vrstev zůstane nezpracován. Nepříznivá energie tohoto bloku neustále na člověka aktivně působí. Případné nepříznivé zdravotní a pocitové náznaky sice po několika hodinách obvykle odezní. Ale s obnaženými vrstvami se přitom nic nestalo. Stále tam jsou a jejich nepříznivá energie stále na člověka působí. Člověk si jenom na ně zvykl. Důsledkem je zpočátku postupné zpomalování rychlosti světelného vzestupu. Až nakonec nastává stagnace a postupný přechod do pádu. Vrstva pak opět zapadne zpět dovnitř do karmické nádrže a člověk je opět mimo světelnou cestu, jako byl na začátku.

To však ještě nemusí být všechno. Pokud se člověku v rámci obnaženého bloku karmických vrstev obnaží i určitá vlastní magická a mocenská výbava z minulosti, může se při podcenění karmické očisty stát následující. Člověk místo toho, aby se z této dávné záležitosti očistil, vyvázal, a vše nepříznivé ze sebe dobrovolně vydal, naopak tuto výbavu na nevědomé úrovni přijme. A začne ji třeba nevědomě používat k ovládání jiných bytostí. Získal tím náhle přenosem z karmických vrstev temné schopnosti, které předtím v tomto životě neměl. A začne škodit svému okolí, třeba i útočit na druhé, snažit se jim krást energii. Jeho původní cesta Světla se pak velmi rychle převrací v hluboký pád k Temnu.

Závěr je tedy následující. Karmická očista člověka na cestě neomezeného světelného vzestupu je jednou z nejdůležitějších záležitostí, které potřebuje věnovat maximální pozornost. A protože na začátku karmická očista ještě nemůže probíhat plně automaticky, bude přitom potřebovat pomoc. A podstatné je, že sám musí o tuto pomoc včas požádat druhého člověka. Který má oprávnění zprostředkovat složitější problémy obnažené v rámci nastartované karmické očisty.

To, jak brzy se člověku nastartují jiné příznivější automatické nebo poloautomatické formy karmické očisty, závisí na jeho osobním každodenním přístupu, na rychlosti jeho světelného vzestupu, kterou si stabilně udržuje a na dosažené úrovni vnitřní harmonie.


Co vše by správná karmická očista měla obsahovat?

Připomínám, že součástí karmické očisty musí být následující prvky:

 1. Naučit se rozpoznat karmický náznak a dokázat na něj včas reagovat. Případně sám duchovní komunikací zjistit, co ten náznak znamená. Nebo požádat o kontrolu a pomoc ze strany jiného člověka, který má oprávnění karmickou očistu i informace z obnažených karmických vrstev zprostředkovat.
   
 2. Pochopení dávné situace ze strany člověka. Tyto informace lze obvykle s pomocí karmické instituce odečíst z obnažených vrstev. A pokud člověka takové schopnosti nemá, potřebuje logicky pomoc někoho jiného.
   
 3. Vlastní omluvy, pokání, odpuštění druhým. Tuto stránku člověk jednoduše zajistí tím, když se bude každý den jako součást svého denního režimu omlouvat za své minulé chyby, přehmaty.
   
 4. Dobrovolné vydání nepříznivé dávné výbavy. Toto se někdy stává vysoce problematickým bodem. Pokud člověk nemá dostatečnou rychlost vzestupu, není-li dostatečně pevný, pak se může stát následující. Jeho světelné nitro má tendence nechat se vychýlit situací z dávné minulosti. A přestože pak člověk na vědomé úrovni odsouhlasí vydání veškeré minulé mocenské a magické výbavy i čehokoliv dalšího, co se vyplaví při karmické očistě, jeho nitro se tomu příčí.  Může jít například o prsten, který mne svazuje s určitou osobou, ukradenou část jiné bytosti, jakoukoliv smlouvu, pověření, úpis přijatý nebo naopak vnucený jiné bytosti, krystaly a jiné neobvyklé předměty přinášející určitou tvořivou magickou moc, sklady dávných zbraní i jiné duchovní výbavy. Jeho nitro naopak vnímá šanci k získání neobvyklé moci nebo k obnovení kontroly nad jinou bytostí, nad světem, nad vývojem. Bytost jako celek pak výbavu nevydává. Rozvázání vrstev se stává problematickým. Tomuto člověku hrozí naprostá ztráta světelné cesty. Pokud v sobě nenajde světelné rezervy. Pokud se nevzpamatuje a veškerou obnaženou výbavu skutečně nevydá.
   
 5. Je také důležité, aby součástí karmické očisty byly bezprostředně navazující změny ve hmotě. Aby člověk přestal dělat ten typ zásadních chyb, které přivodily problematickou situaci v minulosti. Například nechal se opakovaně ovládat, protože byl příliš podřídivý, pasivní, ustupující nátlaku, neschopný si držet své zásady a svoji cestu, případně zbabělý. A obvykle pak při karmické očistě nastává situace, že pokud se čistí od ovládání určitou bytostí, pak tato bytost je v tomto životě přítomná v jeho blízkosti. Může to být rodič, vlastní dítě, životní partner, kolega či vedoucí ze zaměstnání, známý, nebo také skrytě zatemněný duchovní učitel, jehož knihy čte nebo navštěvuje jeho přednášky, apod. Aby se dávný problém kompletně rozvázal, člověk potřebuje pochopení situace doprovodit také zásadní změnou základních návyků, svého chování, jednání vůči bytostem, které jej i v tomto životě chtějí znovu ovládat.
   
 6. Nezbytná je rovněž energetická náprava dávné situace v tom rozsahu, jak je v daném okamžiku aktuální a proveditelné. Například – karmicky jako anděl Dhyan zavinil katastrofu určité Planety a ta dodnes zůstává neobyvatelná s mnoha jedinci zapadlými mimo vývoj jako zajatci této planety. Pak součástí karmického vyvázání musí být i důkladná energetická očista Planety, obnovení základního života na ní, osvobození a očištění zajatců. Umožnění jim zařazení do další evoluce.
   
 7. Dokončit karmické rozvázání, zajistit kompletní rozpuštění karmických vrstev, očistit člověka a nejbližší okolí od energetického vlivu těchto vrstev.

Detailním otázkám týkajícím se přirozené karmické očisty byl věnován článek 39G. Principy přirozené karmické očisty.


Plně automatická karmická očista a její předpoklady

U pokročilejších jedinců již karmická očista probíhá v mnoha jednodušších situacích zcela automaticky. Což znamená, že postupně obnažované karmické vrstvy se během určité doby automaticky zpracují, rozvážou a nepříznivé vlivy z nich plynoucí se rozpustí. Člověk může za takové situace vnímat drobné výchylky v rámci svého zdraví a vnitřních pocitů, které po nějaké době (obvykle jedna až dvě hodiny) odezní a karmický problém je přitom důkladně rozvázán automatickou pomocí energií Spojených Sil Světla, které vedou Novou duchovní cestu.

Předpokladem pro plně automatickou formu karmické očisty jsou následující skutečnosti:

 1. Člověk je stabilně vnitřně naladěn na výši frekvence, na které dokážou přicházející energie automatickou karmickou očistu zajistit.
   
 2. Člověk má plnou důvěru v Karmu, Přírodu i Světelnou sféru vedoucí Nový vývoj. A v každém okamžiku zůstává otevřen čistým světelným energiím přicházejícím zvenčí.
 1. Do svého denního režimu zařadil každodenní omluvy a pokání za nepříznivé skutky vykonané v minulosti. I odpuštění těm, kteří mu v minulosti ublížili.

Toto odpouštění však nelze zaměňovat za tolerování zneužívání ze strany jiných bytostí zde na Zemi v této době. Jak to doporučují různá učení lásky hlásající zásadu nebojovat s Temnem, ale vše řešit vyzařováním lásky (viz článek 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy).  Proti jakýmkoliv snahám o zneužívání své bytosti se naopak člověk potřebuje vzepřít přiměřeně dané situaci.

 1. Do svého denního režimu zařadil kromě omluv ještě průběžné vydávání všeho, co očistné energie obnaží z karmických vrstev a duchovních i hmotných částí bytosti. Pokud je člověk stabilní, pak toto vydávání funguje automaticky na podvědomé úrovni jeho Vnitřního duchovního Já. Pokud si však člověk vyhradí čas na vědomé omluvy, pak je vždy vhodné formulku o tom, že vše vydává dobrovolně, odříkat každý den i na vědomé úrovni.
   
 2. A také je důležité, aby úspěšně procházel karmickými zkouškami, kdy potřebuje dát svými novými postoji najevo, že vychýlené návyky, které způsobily karmické problémy v minulosti, již dokázal překonat a ze svého života vytěsnit.


Poloautomatická karmická očista

Ve složitějších případech zatím ještě energie samy nejsou schopny karmické vyvázání kompletně dokončit a probíhá tzv. poloautomatická očista. Kdy případný obnažený temný klon a další nepříznivé temné vlivy jsou z člověka odděleny mimo jeho bytost. Obnažení karmických vrstev tak člověk snáší mnohem lépe.

Tato forma očisty je podstatně šetrnější. Oddělené klony, černé bratry a další temné vlivy, je však třeba poté odstranit, zpracovat společnou akcí Spojených Sil Světla za pomoci zprostředkovatele – člověka ve hmotě, který má k takové činnosti duchovní oprávnění. V jakých situacích k poloautomatické karmické očistě dochází?

 1. Bývá to v situacích, kdy člověk měl v rámci karmických vrstev na sobě přisedlou temnou bytost – černého bratra, temný klon žijícího člověka, astrální zrůdu.
 1. A také se jedná o situace, kdy ještě není vnitřně naladěn na výši frekvence, na které teprve lze automatickou očistu provést a kompletně dokončit.
 1. Má nedostatečné tempo světelného vzestupu. Což způsobuje, že po automaticky běžícím karmickém rozvázání vždy zůstane určitý zbytek nepříznivých energií na jeho bytosti nebo v nejbližším okolí rodinného prostředí. A ten je potřeba zásahem jiného člověka zpracovat, aby další karmická očista nebyla zablokována nebo extrémně ztížena.
   
 2. Změna jeho návyků poněkud pokulhává za tempem karmické očisty. Něco z toho, co se právě čistí, stále ještě používá v tomto životě. Určité procesy stále ještě probíhají, například určitá závislost na jiném člověku, metodě, učení, předmětu. Například doposud plně vnitřně nepřijal a nezpracoval rozchod s určitým partnerem, který ho ovládal a energeticky zneužíval. Nebo odložil magicky ovlivněný náramek, ale vnitřně pociťuje lítost nad tím, že to musel udělat. Tím svoji očistu komplikuje a naopak usnadňuje svojí dobrovolností druhému člověku, temnému systému v pozadí za hmotou, aby se na obnažené karmické vrstvy napojil a opakovaně se pokoušel dávné ovládání obnovit.

Znovu připomínám, že pokud se zpracování obnaženého bloku karmických vrstev kompletně nedokončí, je tím u tohoto člověka blokována jeho další karmická očista. Neboli další bloky karmických vrstev připravené k obnažení čekají jakoby ve frontě před uzavřeným obchodem na to, až se kompletně dokončí karmické vyvázání předchozího obnaženého bloku.

Člověk začíná stagnovat. A přitom bloky karmických vrstev těsně pod povrchem se hlásí o slovo. A výsledkem mohou být velmi nepříjemné doprovodné zdravotní a pocitové projevy. A pokud to řešit nebude, tyto nepříznivé energie z nezpracovaných vrstev nebo i z vrstev těsně pod povrchem ho dříve nebo později stáhnou do pádu ze Světla.

 

V jakých dalších situacích ještě karmická očista neproběhne automaticky?

Jsou ještě jiné situace, kdy karmická očista neproběhne automaticky:

 1. Jedná se o závažnou karmickou situaci, která se netýká jen toho jediného člověka, ale má význam pro celý nový vývoj. Je pak důležité zjistit co nejvíce informací o dávné situaci a prověřit, co dalšího je důležité udělat. Jaká opatření, nápravy situace je nezbytné zajistit, aby vše mohlo běžet dál. Například jednotlivec se čistí z chyb, které udělal jako významná postava dějin, třeba král – viz například text P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo. Nebo jako jiná významná duchovní postava v rámci našeho světa – člověk na špičce náboženského nebo duchovního hnutí (papež, velmistr zednářské lóže), kazatel (Jan Hus), zakladatel duchovního hnutí nebo tajného řádu, bytost povýšená v minulosti na Boha, na Božího syna, bytost prohlášena později za svatou, duchovní mistr - významný člen lidských Duchovní hierarchií, atd. Nebo například jako anděl Dhyan, který zavinil pád jedné z dávných civilizací na Zemi, apod. Také případy jakýchkoliv temných zásahů do projektu člověka 2. typu. Nebo se naopak člověk čistí z ovládnutí, kterým na něm parazitoval vyspělý vlivný mág, který zde v minulosti vedl vývoj nebo významná temná postava historie (Melkor, Sauron – Satan). Pokud tedy šlo o akt vrcholné manipulace spojené s temnou agresí. Např. příběhy V auře duchovního mistra, Vlastní mučednická mise v 11. století, P1. Každý, kdo chce nést Světlo, se potřebuje zbavit magie z minulosti, P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve, P5. Systém komunismu čerpal svoji sílu z milionů osob, které mu padly za oběť.
   
 2. Jedná se o situaci, která měla v minulosti drtivý karmický vliv na celý vývoj a je důležité se plně soustředit na nápravu vzniklé situace. Viz již dříve uvedený příklad anděla Dhyana, který svým přístupem karmicky zavinil katastrofu určité Planety a ta dodnes zůstává neobyvatelná s mnoha jedinci zapadlými mimo vývoj jako zajatci této planety. Pak součástí karmického vyvázání musí být i důkladná energetická očista Planety, obnovení základního života na ní, osvobození a očištění zajatců. Umožnění jim zařazení do další evoluce. To je potřeba zajistit cílenou kolektivní akcí Spojených Sil Světla. K tomu všemu je stále ještě nezbytná zprostředkující pomoc jiného člověka s vysokým napojením. Který za takové situace funguje jako katalyzátor vývoje a očisty Planety a Přírody. Viz článek 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?
   
 3. Ve všech situacích, kdy člověk na své cestě nedělá vše, co má. A pokulhává v plnění základních každodenních činností. Vynechává cvičení, podceňuje karmické náznaky, nereaguje na přicházející náznaky včas. Eticky ujíždí během dne, překračuje své obvyklé zásady. Například jako vegetarián si na návštěvě dá nabídnuté maso, protože se bojí veřejně odmítnout. Nebo kamufluje a nabídnutý alkohol skrytě kamsi vylije, místo aby jej dokázal přímo odmítnout.
   
 4. Také ve všech situacích, kdy člověk ve svém životě stále znovu opakuje tytéž chyby, ze kterých se karmicky čistí. Nedostatečným způsobem uvádí poznatky z vlastní karmické očisty do současného života. Jen stěží se vyrovnává s vlivy z minulosti i vlastními minulými návyky. Není schopen zásadně změnit své chování ve hmotě. Stále znovu neprochází karmickými zkouškami. Stále znovu potvrzuje, že se ještě k novým návykům nedopracoval.

Například – člověk byl v minulosti opakovaně ovládán jiným člověkem. V tomto životě se opět dostal do jeho blízkosti a opět se nechal ovládat. Aby se karma z minulosti kompletně rozvázala, potřebuje zásadní změnou přístupu k tomuto člověku potvrdit, že pochopil, v čem je problém. Jaké jeho vlastní návyky, tendence jednání, podobné ovládání v minulosti přitáhly. A pokud se mu právě takové osobní návyky nedaří ze současného života vytěsňovat, pak se stále znovu a znovu dokola řeší při karmické očistě ten samý problém. Ovládán, znovu ovládán, opět ovládán, atd.

Je tomu proto, že takové zásadní změny v současném životě, které by jednoznačně zamezily dalšímu ovládání, ještě nedokázal provést. Například se dobrovolně přátelsky stýká s někým, kdo ho i v současném životě opakovaně energeticky napadá, snaží se ho skrytě zneužít a ovládnout. Jezdí s ním na výlety, chodí společně na kulturní akce, zve ho k sobě domů na návštěvu nebo naopak navštíví jeho. A to vše i poté, co ten druhý nereagoval na vysvětlování a výzvy k nastoupení světelné cesty a zastavení všech forem ovládání.

 1. Některé bytosti mají výrazné problémy s dobrovolným se vzdáváním minulé magické výbavy. Na vědomé úrovni jsou sice ochotni výbavu vydat, ale jejich nitro, které je zatemňujícím vlivem z minulosti částečně vychýleno, vidí v dávné výbavě příležitost cesty k moci a k ovládnutí světa. Takže stále u nich existuje možnost, že nepříznivá situace z minulosti se může znovu tady a teď opakovat.

Tyto všechny důvody se vzájemně prolínají, doplňují a posilují. Například o tom, zda vydávání minulé výbavy funguje nebo ne, obvykle rozhoduje jednoznačnost postojů v tomto životě. Každodenní plnění základních duchovních činností posilujících světelnou stránku člověka bez výjimek. Dodržování etičnosti ve všech životních situacích.

Například zda si stáhnu nebo ne z internetu neoprávněně zveřejněný film, který ještě nebyl uveden do kin nebo do volného prodeje. Nebo i v dalších podobných situacích, kdy je zřetelně překračováno autorské právo. Nebo zda při návštěvě příbuzných naoko přijmu od nich například tvrdý alkohol nebo maso a poté to kamsi nepozorovaně vyhodím, nebo to dokonce proti svým zásadám zkonzumuji. Místo abych dokázal otevřeně odmítnout a nekamuflovat tak ve svých postojích.


Na čem závisí připravenost člověka pro plně automatickou karmickou očistu?

Celkově lze tedy říci, že připravenost člověka pro plně automatickou nebo alespoň poloautomatickou karmickou očistu závisí jednak na celkové situaci na Zemi a jednak na něm samotném. Na hloubce jeho karmických přehmatů, na soustavnosti jeho duchovní práce a udržované výši momentu světelného vzestupu. Na ochotě dobrovolně se vzdávat minulé magické výbavy i všeho dalšího z minulosti, co už v novém vývoji nemá místo, co nový vývoj brzdí. Na jeho připravenosti vnitřně přijmout situaci z minulosti a dokázat prosadit žádoucí změny i do svého chování v tomto životě.

 

Důvody cyklického opakování očisty určitých událostí

I když karmická očista probíhá právě tak, jak je to optimální, i za takové situace se někdy opakovaně řeší stále tytéž nebo velmi podobné problémy. Dokonce i ta samá událost se čistí opakovaně v několika kolech po sobě. Proč tomu tak je? Proč očista jedné události nemůže být jednorázová? Proč i lidé, kteří to měli v sobě srovnané, se z určité události čistili v průběhu let opakovaně? Jsou zde dva základní důvody.

Zaprvé, těžká ovládání v minulosti, a to třeba i v rámci jednoho života, probíhala na mnoha frekvenčních úrovních. Při karmické očistě se vždy může vyčistit jen to, na co je právě bytost vnitřně připravena a také jaké frekvence očistných energií jsou v daný okamžik k dispozici. Nelze přitom čekat až na okamžik, kdy bude možné vyčistit všechno kompletně. Protože by se vývoj jednotlivce mohl dostat do patové situace, kdy nelze pokračovat dál. Kdy jedna vrstva, kterou zatím nelze rozvázat, blokuje veškerou další očistu. Takto by se celkový vývoj jednotlivců i vývoj celkový jednoho dne úplně zastavil. Proto je třeba čistit danou minulost alespoň na té úrovni, která se právě obnažuje. To, co právě blokuje další karmické vrstvy. I za toho předpokladu, že se očista k téže události bude muset ještě znovu vracet.

Zadruhé, někdy je zatemněná energetická náplň jednoho bloku vrstev tak vysoce nepříznivá, že obnažení najednou celého bloku, který je seskupen dohromady, by člověk neustál. Doprovodné pocity by byly tak vysoce nepříznivé, že by nemohl jít do práce, nemohl by běžně v tom dni fungovat. Navíc by hrozilo nebezpečí zvratu. Že jeho bytost očistu neustojí, podlehne tlaku temných energií a přejde do pádu. Proto se například obsazení černým bratrem v jednom určitém životě nevyčistí najednou. Ale běžné je rozdělení takové situace do menších bloků, které se obnažují den po dni nebo i s většími intervaly třeba tři až pět dní po sobě, nebo i s určitými intervaly.

A to vše je ještě komplikováno v případě, kdy to člověk ve hmotě nemá srovnané. Když pokulhává za uváděním impulsů z karmické očisty do života. Nebo je nesoustavný v posilování Světla v sobě. Tyto nedostatky pak činí již tak komplikovanou karmickou očistu ještě výrazně těžší, zdlouhavější a plnou opakovaných zkoušek.


Rozpor mezi potřebou samostatnosti a touhou po výjimečnosti

Mnoho lidí si po překročení bariéry vstupu na Novou duchovní cestu namlouvá, že již zvládnou další světelný postup bez pomoci. Podporuje je v tom vlastní ego, ať už hmotné nebo duchovní, které ještě není dostatečně zpracováno. Příliš brzy se pak někteří z nich oddělí od jakékoliv pomoci druhých lidí.

Taková situace obvykle souvisí s problematikou hmotného a duchovního ega. Tedy s tématem, kterému je věnován článek 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

Svoboda ega vyžaduje absolutní právo volit, jednat, vybírat pro sebe cokoliv, co mne zaujalo, a to často bez ohledu na skutečné potřeby mé bytosti. Například být dokonale samostatným. Být tím, kdo vše zvládá bez pomoci.

Naproti tomu duchovní svoboda znamená dokázat si v životě volit takovou cestu, která mne ničím neomezuje v možnosti neomezeného světelného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy, k postupu ke stále vyšší pravdě. Která mne vede k tomu, abych dokázal správně odhadnout své možnosti. A je-li to nutné, abych včas požádal o pomoc druhé.

 

Touha po předčasné samostatnosti obvykle dovede člověka k pádu

U jednotlivců s předčasnou touhou po úplné samostatnosti obvykle dojde k následujícímu. Pokud člověk zůstane osamocen, jeho světelný vzestup se obvykle začne zpomalovat, až se nakonec zcela zastaví nebo dokonce přejde v pád. A jejich cesta tak postupně vyšumí.

Nejčastěji k tomu dochází za situace, kdy se jim jednoho dne obnaží nepříznivé karmické vrstvy, a oni si myslí, že se z toho dostanou sami. Nepříznivé doprovodné náznaky skutečně za čas pominou. Ale nemusí to být proto, že vrstvy byly zpracovány a rozvázány. Protože někteří lidé nemají dostatečnou výši vnitřní frekvence na to, aby energie dokázaly zajistit plně automatické zpracování. Obnažené vrstvy tak zůstanou nezpracovány a další karmická očista toho člověka se zablokuje. Nezpracované zbytky vrstev pak takového člověka postupně stáhnou dolů. Obvykle pak nejen tam, co byl na začátku, ale ještě mnohem níže, a tím i blíže k temné stezce.

Podstatné na tom je, že člověk to pak sám obvykle nevnímá.  Protože sám na sebe v mnoha situacích nevidí. Padá frekvenčně dolů, postupně se snižuje jeho nadhled. Nenápadně se začíná měnit jeho pohled na svět, často se může vracet k původnímu žebříčku hodnot před nástupem světelné cesty, i k původním zlozvykům. Navíc se zastavila karmická očista, nepříznivé náznaky pominuly. Člověk je sice v pádu, ale vnitřně může být uspokojen, že vše je v nejlepším pořádku. Dokonce že na tom začíná být mnohem lépe, že se možná již úplně dočistil. Protože nepříznivé průvodní jevy očisty pominuly.

 

Individualismus na temné stezce

Na temné stezce bývá obvyklý individualismus. Právě ego se stává rozhodujícím vůdcem bytosti na temné cestě. Temná bytost bývá soupeřem všech ostatních temných bytostí.

Všichni jsou proti všem. Každý se navzájem hlídá. Každý si střeží vše nové, čeho dosáhl. Pokud někdo s někým spolupracuje, není to obvykle na základě vzájemné svobody, ale spíše na základě vztahu podřízenosti až zotročení. Protože každý temný chce být tím nejvyšším. Tím, který všemu vládne. Kdo má nejvyšší moc a kdo dokáže udržet všechny ostatní pod sebou. A udělá pro to všechno, čeho je schopen. Výjimkou jsou pouze dočasná spojení temných v bitvě proti určité světelné instituci, ke kterým někdy v minulosti docházelo. Jakmile však byl boj dobojován, vše se okamžitě vrátilo k původnímu boji o moc.

S etikou jednání si přitom temná bytost neláme hlavu. A zároveň ví, že stejný postoj zastávají i její temní soupeři, se kterými se třeba dočasně spojila proti Světlu. Protože každý temný zastává zásadu, že dovoleno je vše, co mu umožní vyniknout nad ostatními. Proto ze své strany temný dodržuje smlouvy jen do doby, dokud to pro sebe vnímá jako výhodné. Jakmile jeho výhoda skončí, smlouvu bez rozpaků poruší.


Principy spolupráce na cestě Světla

Světelná cesta je však založena na jiných principech. Pro světelnou cestu je přímo nezbytná nutnost spolupráce, pomoci, opory, vzájemného předávání si zkušeností. Jinak se těžká karmická očista ani nedá ustát a ty nejtěžší karmické vazby rozvázat. Což není teorie, ale zkušenosti jednotlivců jdoucích roky po Nové duchovní cestě.

Na světelné cestě přece nejde o to, posilovat si ego, pocit nadřazenosti tím, že si budu namlouvat, že všechno zvládnu. Že všechno vyřeším a dokážu pochopit sám. Problémem je, že člověk sám sebe obvykle nevidí dostatečně objektivně. Neuvědomuje si vždy výchylky, které má v sobě zaryté již celé věky. I ten nejlépe motivovaný, relativně vysoce čistý a disciplinovaný člověk potřebuje dostávat impulsy od druhých, kteří mají jiný úhel pohledu a mají za sebou jiné zkušenosti.

Celý systém Nové duchovní cesty je od samého začátku založen na spolupráci řady bytostí ve hmotě a ve světelných duchovních sférách. Bez neustálé výměny energií, informací, zkušeností, impulsů jak na úrovni hmoty, tak i mezi hmotou a duchovními úrovněmi v pozadí, by nebylo možné se posunout ani za první milník této cesty. Oddělený člověk nemá žádnou šanci se na takové cestě trvale udržet a tuto cestu dále rozvíjet. Spolupráce světelných bytostí a sfér na bázi vzájemného respektu, vzájemné spolupráce a oboustranné svobody je jedním ze základních světelných principů a také jedním z pilířů odolnosti vůči temnému nátlaku a temným léčkám.

Naznačeno to bylo například v textu Petry Novákové Z1. Ani zdánlivě dokonalá čistota nemůže bez neustálého růstu ve vývoji obstát.

Vzájemná spolupráce na světelné cestě je vyšší hodnotou než pocit vlastní výjimečnosti. Ve vztahu dvou a více bytostí postupně sílí harmonie, až předčí cokoliv dříve stvořeného. Jejich společné možnosti se nesčítají, ale násobí. A spolupráce navíc otevírá zcela nové možnosti.

 

Co děláme denně, pokud chceme svůj světelný vzestup prohlubovat?

Co děláme my, kteří jsme Novou duchovní cestu začali a další, kteří se k nám přidali v prvních letech nového tisíciletí? Není co skrývat. Zvykli jsme si na nový životní styl a jsme odhodláni v něm pokračovat až do konce svých životů. Víme, že světelná cesta je o neustálé práci na sobě, o každodenním zlepšování a zdokonalování se. Děláme sami to, co doporučujeme druhým lidem. Den za dnem usilujeme o další světelný vzestup. O zrychlení jeho tempa nebo přinejmenším o zachování tempa dosavadního. Naší jedinou výhodou je to, že jsme celkovou situaci pochopili o něco dříve než ostatní, a že jsme na světelných základech své bytosti začali pracovat o pár let dříve.

Jsme připraveni v případě potřeby rázně zakročit proti vnějším pokusům nás energeticky i hmotně napadat, proti snahám nás vychýlit, zastavit, nebo dokonce překlopit do Temna. Také na nás, stejně jako na všechny ostatní přicházejí období těžké karmické očisty.

 

Činnosti, které děláme denně, a které považujeme za důležité jak pro dosažení vzestupné světelné cesty, tak také pro setrvání na ní, jsou následující:

 1. Každodenní cvičení Pěti Tibeťanů v počtu 21 opakování denně. Aby se vynechávání ze závažných důvodů stalo skutečně výjimečným. Někteří v obdobích extrémně silné očisty ještě přidávají.
   
 2. Každodenní péče o kvalitní hmotnou výživu z pohledu hmotného složení i doprovodných bioenergií. Hlídáme si hlavní zásady optimální stravy. To však neznamená, že máme potřebu pitvat se v množství dílčích vitamínů a dalších jednotlivých výživových složek, které do sebe denně dostáváme. Jako to dělají někteří, kteří sice usilují o ovládání detailů svého života, ale přitom jim uniká možnost držet si celkový správný směr ve hmotných i duchovních záležitostech.
   
 3. Vyhýbání se škodlivým záležitostem, které blokují další světelný vzestup, jakmile něco takového impulsy naznačí. Cesta se stále upřesňuje, takže to, co nevadilo na začátku, může najednou začít vadit v určité vyšší pozici. Proto jsme v tomto ohledu neustále ve střehu. Například se snažíme vyhýbat internetu po půlnoci, kdy bývají temné vlivy zesílené. Zbytečně nebrouzdáme bezdůvodně po internetu, například z nedostatku jiných činností, jako to dnes činí mnoho lidí. Vyhýbáme se webovým stránkám, ze kterých vnímáme silně nepříznivé působení. Nekonzumujeme potraviny, o kterých jsme se již jednou přesvědčili, že na nás mají nepříznivý vliv, atd.
   
 4. Sledujeme duchovní i hmotné impulsy, které k nám přicházejí. Každý den nebo dle našich pracovních možností se věnujeme duchovním komunikacím s duchovními institucemi, které vedou Nový vývoj.
   
 5. Prosíme o energie, jak je to naznačeno na adrese Jak požádat o energie z duchovních sfér? a provádíme samoočistu volně přicházejícími energiemi. A to každý den kromě případů, kdy nám zůstal obnažený nezpracovaný blok karmických vrstev, a kdy je důležité požádat o pomoc druhého člověka, který je k tomu oprávněn.  Přitom se automaticky opakovaně omlouváme, prosíme za odpuštění, prosíme za automatické karmické vyvázání všeho, co je v naší pozici možné. A odpouštíme minulé skutky. Neživíme v sobě touhy po pomstě. Tímto vším u sebe podporujeme spuštění plně automatické karmické očisty.
   
 6. Udržujeme pravidelný denní režim. Čas na práci, na odpočinek, sport, cestování, pobyt v Přírodě. I sebevzdělávání sledováním nových filmů, knih, ke kterým nás dovedou impulsy, vracení se k textům na stránkách. Návštěva vhodných kulturních akcí. Nesnažíme se žít jako poustevník oddělený od civilizace. Při tom všem sledujeme impulsy, protože každá cesta, kulturní akce dávají možnost nejen hmotného zážitku, ale mohou mít i hlubší duchovní, energetický význam. Současně vnímáme varování, kterých akcí se naopak zúčastnit nemáme.

A už jen jako informaci dodávám následující, aby lidé pochopili, proč nemohu já ani další kolegové organizující tyto stránky každého na požádání hned zkoumat, setkávat se s ním, odpovídat na řadu otázek třeba několik hodin denně. Pro ty, co vedou, organizují a tvoří tyto webové stránky, přichází ještě řada dalších povinností navíc:

 1. Zpracovávat nové texty, nová témata a kolektivně je recenzovat, upřesňovat detaily, zvyšovat jejich přesnost, pravdivost a celkovou kvalitu.
   
 2. Vkládat texty na stránky, udržovat stránky v provozu.
   
 3. Pomáhat dalším lidem na NDC s jejich každodenními problémy a opakovanou karmickou očistou.
   
 4. Odpovídat na impulsy čtenářů, reagovat na jejich dotazy a připomínky. Přednost mají ti, co jsou součástí Nové duchovní cesty. Těm odpovídám co možná nejdříve. Na další se obvykle dostane až po několika dnech, někdy dokonce i týdnech.
   
 5. Při tom všem většina z nás chodí do běžného zaměstnání a musí si zajišťovat svoji obživu.

Závěrečná doporučení a další impulsy pro čtenáře našich stránek, pro jednotlivce na NDC, i pro další, kteří usilují dostat se na tuto cestu, budou v poslední části této série U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka.

© Jiří Novák, leden 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 274
 • 27
 • 24
 • 26
 • 23

Celkový počet hlasů: 374