Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z26. Očista přírody v okolí Dublinu III

Z26. Očista přírody v okolí Dublinu III

Tomáš Havel Vloženo 15.4.2014
Tomáš Havel

Výstup na Montpelier Hill

Tuto třetí část příběhů začínám návštěvou zvláštní stavby na vrcholu Montpelier Hill. Jak jsem již uvedl v minulém pokračování, dostal jsem v sobotu 9.10.2013 impuls, abych se následující den vypravil na Montpelier Hill. Cestou na vrchol jsem cítil, že s ním není něco v pořádku. Cestu nahoru lemovaly ve spodní části černé skládky a výše pak ruiny několika neobydlených stavení. Velkou část kopce pak porůstal jistý druh velice trnitého keře (viz následující foto). Místy jsem míjel úplně suchý les. Což byl trochu kontrast vzhledem k okolním kopcům pokrytým mohutnými lesy nebo tradičními vřesovišti.

        

                               Cesta na Montpelier Hill

 

Stavba na samém vrcholu kopce na mne zapůsobila velmi nepříjemným dojmem. A po vstupu dovnitř domu se mé nepříjemné pocity ještě více zvýraznily.

Už sama výstavba onoho domu byla provázena problémy a hned po dostavbě vichřice smetla dřevěnou střechu. Majitel ji tedy nechal opravit a postavil jí z kamenů, podobně jako se stavějí oblouky kamenných mostů. Díky tomu drží střecha dodnes.

Nějaký čas sloužila chata ke svému účelu jako lovecká chata. Po smrti majitele zdejšího panství se však v budově začala scházet dost temná společnost se jménem Hell Fire Club (Klub pekelného ohně).

Z toho, co jsem vyčetl a zjistil v duchovní komunikaci, na místě zemřelo dost lidí a někteří zde byli energeticky chyceni a zneužíváni i po smrti (podle informací získaných dalšími jednotlivci na světelné cestě při napojení se na místo pomoci fotografií). Místo po čase vyhořelo a traduje se, že ho zapálili sami členové onoho klubu.

Více se mi o zvěrstvech páchaných na tomto místě psát nechce. Na internetu lze o tom najít více. Na následující fotografii jsou trosky této chaty zepředu.

  

             Zbytky původní lovecké chaty na Montpelier Hill

 

Je až s podivem, kolik se o víkendu okolo takovéhoto místa motá rodičů s dětmi. I přímo v domě pobíhalo několik dětí, které si tam rodiče nechali klidně hrát.

Co však bylo z mého pohledu zajímavější, na tomto kopci se v těsné blízkosti oné chaty nacházely zbytky megalitického kamenného kruhu. Dnes tam jsou již jen asi 3 viditelné kameny a zbytky valu. Ty jsou vidět na následujících dvou fotografiích. Prý byla část kamenů použita při stavbě oné chaty.

     

                Zbytky kamenného kruhu na Montpelier Hill

                        Zdroj: Wikipedie, autor: Joe King

 

Na další fotografii je silně vyzařující energetické místo za budovou (foceno oknem zevnitř budovy). V pozdější duchovní komunikaci jsem si ověřil, že se jedná o zemskou čakru.

            

    Místo s mimořádně silnou zemskou energií těsně za budovou

 

Ze samotného místa je vidět na Fairy Castle a nebýt kamenné zříceniny lovecké chaty, bylo by vidět i na poloostrov Howth Head. Kromě toho se na severozápad otevírá výhled na další kopce. Tato místa tak tvoří síť vrcholů se zemskými čakrami v okolí Dublinu, ze kterých je na sebe navzájem vidět.

Pro názornost jsem to vyznačil na následujícím obrázku. (O Athgoe Hillu bude řeč ještě později.)

Viditelnost mezi jednotlivými vrcholy byla výhodná v minulosti při rituálních obřadech, kdy se na vrcholech zapalovali ohně. To byl také jeden z důvodů, proč původní obyvatelé taková místa ke svým obřadům vybírali. Nebyl to však hlavní důvod. Tím byla samozřejmě přítomnost zemských čaker.

    

  Schéma spojení energeticky významných míst v oblasti Dublinu


  

Energetické linie v krajině

Poznámka Jiří Novák: Nejde jen o přímou viditelnost mezi vrcholy. Badatelé zabývající se energií v krajině zjistili, že mezi energeticky významnými místy na povrchu planety Země existují přímé energetické linie, tzv. Ley Lines. A jak jsem již uvedl v článku 24. Původ a poslání menhirů a dalších megalitických staveb:

Soustava uměle vztyčených menhirů, kamenných staveb i přirozeně existujících energetických míst, kde vystupuje zemská bioenergie, pak kdysi před tisíci lety vytvářela energeticky působící trojúhelníkovou síť na povrchu planety. Dnes je většina dávných menhirů zničena, zbytky této sítě mezi přirozenými vrcholky kopců však doposud existují, jak dokládá Pavel Kozák ve svých knihách.

Viz též například informační tabule na adrese https://www.javornik.cz/turistika/mesicni-kamen.php.


 

Tomáš Havel

Očista zemské čakry a okolí domu na Montpelier Hill

 

Zde je komunikace s Karmou pro hmotný svět týkající se tohoto místa, kterou jsem zaznamenal v autobuse cestou tam:

TH: Karmo pro hmotný svět, co mi řekneš k dnešní návštěvě toho podivného kopce?

Karma pro hmotný svět: „Tomáši, ano, samotná stavba je hodně negativní, a to díky tomu, co tam lidé v minulosti páchali. Bezprostředně za touto stavbou je však přiškrcená velmi silná zemská čakra, silou odpovídající té v Čechách na Řípu. V minulosti byla zneužívána. Proto je potřeba to místo očistit.

Požádej tam o základní očistu a nezdržuj se tam příliš dlouho. Místo nafoť a zkonzultuj to s dalšími jednotlivci na NDC, kteří mají dosah na vyšší světelné energie. A kteří poté pomohou se zprostředkováním celkové očisty tohoto místa a zemské čakry.

Je to důležité místo pro očistu Dublinu, hlavně té části, co ke kopci přiléhá. Díky očistě dalších kopců v okolí je teď jednodušší očistit i toto místo. Neboj se, nic vážného ti tam nehrozí. Buď co nejvíce vyladěn než tam dojdeš a neboj se, přes den je to tam méně nebezpečné.“

Děkuji Tomáš.

 

Na samotném místě jsem pak požádal podle instrukcí Karmy pro hmotný svět o očistu čakry i domu. Mimo to jsem vnímal jako vhodné do středu čakry přinést nějaký čistý kámen z okolního lesa, který má místu pomoci.

Při komunikaci s Osobní Karmou jsem se dozvěděl následující:

Osobní Karma: „Tomáši, očista tvá se i zde posunula kupředu. Sám máš s tímto místem spojitost z historie. Používal jsi zde jako přírodní anděl magii. Silná přírodní energie místa napomáhala tomu, aby zde magické zásahy probíhaly snáze, než jinde v okolí. Nebylo to však ku prospěchu Přírody. Postupně se tak místo zaneslo temnými energiemi. To sem přitáhlo lidi, kteří zde postavili megalitický kamenný kruh a místo sami dále zneužívali a zanášeli temnými energiemi.

Konaly se zde například obětní rituály. Tím se místo dokonale zatemnilo a později zde postavený dům pak přitahoval temné síly, zatemněné lidi i bytosti, kteří zde pak páchali skutky podporující výhradně temnou stranu.

Proto bylo důležité, abys místo navštívil ty sám. Ty, který jsi zde s jeho zatemňováním začal.“

Děkuji Tomáš.

 

Příroda k tomu dodala po mých očistných aktivitách na místě:

Příroda: „Místo s čakrou se pročistí alespoň částečně, ale s očistou domu bude potřeba požádat o pomoc na dálku další jednotlivce s vyšším napojením. Pak bude možné také dokončit očistu zemské čakry.

Děkuji Tomáš.

 

O pomoc se zprostředkováním očisty domu a okolí jsem pak skutečně požádal: Tuto očistu bylo potřeba dokonce několikrát zopakovat.

Cestou autobusem zpět do hotelu jsem se dozvěděl od Sféry Nového vývoje následující:

Sféra Nového vývoje: „Toto místo bylo doslova vředem na Přírodě v Dublin Mountains. Celé okolí tím trpělo. Na některých místech v okolí nebylo možné žít. Proto musely být nakonec opuštěny.

Ač to původně nevypadalo, že bylo nutné opět navštívit Dublin, nakonec se ukázalo, že i tato opětovná návštěva měla svůj význam a to jak z hlediska celkového vývoje v této oblasti, tak pro tebe osobně. Dokonce i někteří lidé, které jsi tam dnes potkal, nebyli na místě náhodou. Jejich úlohou bylo svojí přítomností pomoci s rozvázáním některých karmických vrstev tohoto místa.

Tvoje návštěva nakonec pomohla i s tvojí karmickou očistou, která s tímto místem souvisela. Jako přírodní anděl jsi zde používal magii k manipulacím a zásahům v Přírodě. To bylo velmi nevhodné a místo to velmi zatížilo. Je proto důležité, aby ses za to ještě omluvil a vzdal se veškerého používání magie v minulosti. Aby ses dobrovolně vzdával veškeré magie, která se během očist obnažuje v karmických vrstvách z minulosti.

Návštěva bývalého zámeckého parku 

Po několika týdnech jsem se do Dublinu opět vrátil. Ozval se mi přírodní duch Montpelier Hillu (Duchovní komunikace ze 4.12.2013):

Přírodní duch Montpelier Hillu: „Tomáši děkuji za pomoc s očistou území, které mám na starosti. Dříve jsi tam působil i ty. Je tam mnoho věcí, které jsem dříve nevnímal a nyní je vnímám.

Součástí očisty tohoto místa byla i má osobní očista a vstup na NDC. Jsem za to rád, i když jsem byl zpočátku trochu nedůvěřivý. Přišlo mi, že bez magie to nejde a dnes vidím, že to jde. Jen se musí vědět jak.

Již se těším na jaro, až budu moci podporovat Přírodu v jejím úsilí vrátit celému místu jeho původní čistotu. Již nyní se celé místo pozvolna probouzí a tryská z něj zemská energie.

 

Další den jsem se v komunikaci dozvěděl, že mám místo ještě jednou navštívit, požádat ještě jednou o dočištění zdejší zemské čakry a poté se přesunout do bývalého zámeckého parku, který je schován za Montepelier Hillem. Cestou dolů jsem narazil na tajemně vypadající stromy, které jsou zřejmě pozůstatkem původního lesa.

                         

          Tajemně vypadající stromy při cestě z Montpelier Hillu

  

Poblíž parku stával zámeček, ten však byl zbořen v polovině 20. století.  Za povšimnutí stojí fakt, že v okolí Montpelier Hillu je hodně zaniklých nebo polozbořených domů. Z čehož je vidět, že to nebylo nejlepší místo k bydlení.

Samotný bývalý zámecký park je zajímavý hlavně mnoha velkými a urostlými stromy z různých částí světa, jako jsou například sekvoje. Celý park působí dost ponuře. Na několika místech jsem požádal o jejich očistu.

V protilehlé části parku jsem pak mimo jiné narazil na megalitickou hrobku (viz foto). O té jsem se v komunikaci s Karmou pro hmotný svět dozvěděl následující (duchovní komunikace ze 7.12.2013):

                 

                    Megalitická hrobka v zámeckém parku

 

Karma pro hmotný svět: „Tato hrobka má pro tebe jistý význam. Byl jsi zde totiž jako přírodní anděl uctíván místním lidem a byly ti zde přinášeny oběti. Za účelem získání přízně tvé bytosti zde byla zabíjena zvířata. A nejhorší je, že ty jsi s tím tehdy souhlasil. Je proto vhodné se zde za to omluvit a požádat o očistu i tohoto místa.

V samotné hrobce pak byl pohřben místní šaman, který zde a i na Montpelier Hillu tyto obětní rituály vykonával.“

 

Na místě jsem se tedy omluvil. Po cestě zpět jsem narazil na kluky, kteří tam jezdili po parku na motorce. Posléze jsem se z duchovní komunikace dozvěděl, že jeden z nich je dnes znovuzrozený tehdejší šaman, v minulosti pohřbený v nedaleké hrobce. A že bylo důležité se s ním potkat a tím nastartovat očistu vzájemných negativních karmických vazeb.

Další energeticky významný vrchol Athgoe Hill

Dále jsem po cestě zpět dostal impuls, abych navštívil další kopec viditelný z Montpelier Hillu a to Athgoe Hill.

Jedná se o pastviny a poli pokrytý o trochu nižší vrch než je Montpelier Hill, ale i přesto je z něj dobře vidět nejen na nedaleký Montpelier Hill, ale i na poloostrov Howth.

Následující fotografie je z Google Maps a ukazuje letecký pohled.

          

              Google maps – Letecký pohled na Athgoe Hill

 

Na vrcholu tohoto kopce jsou opět zbytky kruhového valu s pár kameny. Val je přerušen právě ve směru na Howth a některé další okolní kopce.

         

                    Na vrcholu Athgoe Hill (uvnitř kruhu)

 

Příroda mi přímo na místě po nějaké době od požádání o očistu tohoto místa sdělila následující (duchovní komunikace z 8.12.2013):

Příroda: „Tomáši děkuji, povedlo se Ti zde nastartovat očistu další zemské čakry i tohoto místa. I zde se konaly obřady různým bohům včetně tobě jako přírodnímu andělovi celé oblasti Dublin a Wicklow Mountains. Proto bylo vhodné, abys toto místo navštívil a pomohl s jeho očistou.

Očista tohoto místa pomůže s očistou Montepelier Hillu stejně jako k tomu pomohla očista poloostrova Howth i Fairy Castle.“

 

Pro zajímavost ještě uvedu, že nedaleko tohoto místa se nachází Lyons Hill, na němž králové království Leinster prováděli v období roků 750 - 1050 rituály spojené s jejich korunovací. Donedávna patřil tento kopec jednomu z nejbohatších Irů Thomasovi Antonymu Ryanovi, majiteli irské letecké společnosti Ryanair.  V roce 2007 zemřel tento muž na rakovinu, stejně tak jako jeden z jeho synů, který ho přežil jen o tři měsíce. Dnes se jejich rodina snaží půdu i zámek, který k ní patří již několik let prodat.

Sám jsem se Lyons Hill pokoušel navštívit, ale nebylo to možné, protože leží na soukromé půdě a je obehnán kamennou zdí.

Ještě dodám, že jméno nepochází od slova lev, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale od názvu stromu jilm, který se v irštině řekne Liamhan.

Později jsem se v komunikaci dozvěděl, že toto místo již s mojí minulostí v této oblasti příliš nesouvisí a nebylo tedy nezbytně nutné ho navštívit.

Očista místního moře v okolí Dublinu

Naposledy jsem se pak do Dublinu vrátil opět pracovně na konci ledna 2014. Tentokrát to bylo jen na 5 dní a tak nebyl čas na víkendovou návštěvu hor. Ale i tak jsem dostal impuls k návštěvě, tentokrát to bylo místní moře a k němu přilehlý park v Dublinské čtvrti Sandymount.

 

              Dublinský záliv, pohled z Three Rock Mountain

                       Zdroj: Wikipedie, autor Sarah777

 

Jako tradičně jsem po ubytování v hotelu požádal o kontrolu pokoje, ve kterém jsem se ubytoval. Po pročištění jsem se následující den dozvěděl, že se na místě opět nachází nějaký přírodní anděl, čekající na rozhovor. Při rozhovoru s ním jsem se dozvěděl následující (duchovní komunikace z 29. 1. 2014):

Přírodní anděl Atlantického oceánu: „Děkuji za zprostředkování mé očisty.  Rád bych tě poprosil, abys zašel k moři, zde v Sandymountu a požádal o jeho očistu včetně očisty celého Atlantického oceánu, se kterým jsou vody tohoto místního Irského moře propojeny.

Já sám se potýkám s mnoha potížemi, jako jsou např. nákladní lodní doprava, ropné vrty, odpadky v moři, vypouštění znečištěné vody a podobně. Chápu však, že vše se nemůže změnit skokem a musím být trpělivý.

Rád bych Tě také poprosil o očistu zdejšího parku v Sandymountu u moře. Potřebuje to tam pročistit.“

 

Na místo jsem zašel v pátek ráno 31. ledna 2014. Odliv zrovna prošel kulminací a tak to k samotnému moři byl od pobřeží kus cesty. Musel jsem se tak zhruba kilometr prodírat rozlehlou písečnou pláží mezi různě velkými loužemi a jezírky s mořskou vodou. Nakonec jsem k moři dorazil a požádal tam o jeho očistu včetně očisty Atlantického oceánu. Poté jsem se přesunul do přilehlého parku, který byl vytvořen na místech bývalého močálu. I zde jsem požádal o očistu několika kamenů na okraji parku a aleje procházející parkem. Jak jsem se později dozvěděl v komunikaci s Přírodou, i tato očista byla vhodná pro vylepšení situace ve městě Dublin.

Z komunikace s Přírodou vybírám ještě jednu zajímavou pasáž vysvětlující, proč tentokrát bylo vhodné navštívit místo vrchů moře (duchovní komunikace z 31. 1. 2014):

Příroda: „Očista parku, přilehlého moře i Atlantického oceánu byla úspěšně nastartována a bude pokračovat i v dalších dnech a týdnech. Bylo důležité, že jsi to učinil právě ty. Pomohlo to k čištění tvých vazeb a také k očistě území, se kterým jsi měl v minulosti co do činění. Ty jsi obvykle býval andělem různých pohoří. Proto tak rád jezdíš na hory. Naopak tvůj nedávno narozený syn, býval zase andělem různých moří, jezer a toků. Proto bylo důležité pomoci s očistou oceánu. Jelikož tvůj syn zde sám o očistu požádat nemohl vzhledem k jeho věku, bylo vhodné, abys o to požádal ty, jeho otec.

 

Přírodní anděl Atlantického oceánu k tomu dodal následující:

Přírodní anděl Atlantického oceánu: „Důležitý byl tvůj kontakt s mořem. Jako otec svého syna máš i ty v sobě jeho energie, které pomohly tuto očistu nastartovat. Proto stačila tvoje návštěva. Ještě jednou za to děkuji.“

 

A je pravda, že pár dní nato se Atlantikem opravdu prohnalo několik neobvykle velkých očistných bouří. Viz informace například zde: Bouře nad Atlantikem.

© Tomáš Havel, duben 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 122
  • 23
  • 20
  • 16
  • 20

Celkový počet hlasů: 201