Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Energie nových sfér umožňují dokončit boj s Temnem

Energie nových sfér umožňují dokončit boj s Temnem

Petra Nováková Vloženo 8.11.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 26. a 29.10.2011

Diamantová sféra zračí naprostou dokonalost, vybroušenou čistotu

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně obrazů, které jsem dnes nakreslila. Co představují? Děkuji. (Duchovní komunikace z 26.10.2011)

 

Labutí sféra: „Obrazy, které jsi přijala, symbolizují další vysoké světelné sféry. První obraz však není Diamantová sféra. Tím je až obraz druhý.

 

Diamantová sféra zračí dokonalost, naprostou, vybroušenou. Jasný, ostrý řez. Ledovost, ostří, nekompromisní řád. Vybroušenost do té nejdokonalejší možné podoby. Její energie odráží přesně to samé. A také proto je to sféra, která bude napomáhat Karmě. Protože přesně její energie jsou k zavedení jasného karmického řádu ve hmotě nezbytné. Sféra vzbuzuje proto úctu, ne však strach.


Energie Diamantové sféry vám pomohou najít klíč k vlastní dokonalosti, neustále na ní pracovat. Abyste i vy byli nositeli nejdokonalejší vybroušené světelné energie a tuto energii umožňovali rozšiřovat do svého okolí. Není pravda, že to není možné. Energie pomáhá zbavit se kompromisů tam, kde je nutný jasný, čistý řez. Pomůže vše vidět v opravdovém světle. Nastavuje zrcadlo. A žádná špína, nedokonalost, vrub, se před ní neschová.

 

                                             

                                                       Diamantová sféra


Z Diamantové sféry může člověk získat energie přesně na míru očisty své bytosti

Prosím Spojené Síly Světla o další informace. Děkuji.

 

Labutí sféra: „Stejně jako nelze nalézt dva stejné diamanty, nelze nalézt ani dvě stejné bytosti. Každá potřebuje jiné energie, jiné náznaky, ze kterých pochopí, co dělá špatně a které ji přimějí k zamyšlení a ke změně sebe samé. Proto i Diamantová sféra všechno tohle v sobě obsahuje.

 

Každý získá, co sám potřebuje. A to i v naprostých detailech. Navíc i tato sféra pochází z přírodní říše, z dílny samotné Přírody, proto je její blízkost k lidským bytostem stálá, přirozená. Proto ve spojení s Karmou může docházet k dokonalé očistě sedící přesně na míru každé bytosti. Diamant představuje nádheru, dokonalost pro ty, kteří jej umí správně využít. Tedy pro bytosti Světla kráčející po NDC, které pokorně, s vděčností přijímají její pomoc.

 

Naopak nekompromisnost, ostrost a chladnost představuje tato sféra pro zástupce temné strany. Diamant jako nejtvrdší nerost zároveň představuje ohromnou sílu, nezdolnost, až dá se říci nezničitelnost, vlastních kvalit. Což jsou i vlastnosti a přednosti Diamantové sféry, které přináší NDC a bytostem, které po ní kráčejí. A tyto schopnosti se tak stávají postupně i výbavou těchto bytostí a všech složek NDC i Karmy.

Protože v minulosti právě Síly Světla měly problém, jak se ve své etice Temnu ubránit. Neznaly jiných způsobů, než použít magii, která však Temnu otevírala dveře. Příliš klidné, mírumilovné sféry se tak stávaly snadným terčem k ovládnutí.

 

Teď Spojené Síly Světla získávají potřebnou sílu, neoblomnost. Naučili jste se proti Temnu bránit a nenechat si nic líbit. Proto je na čase získat další schopnosti a možnosti, které vám v tomto boji pomohou. Které Vám umožní dovést tento boj až do úplného konce. Aniž by mezitím uplynuly celé dlouhé věky.“


Smaragdová sféra vrací bytostem, věcem, událostem, jejich vznešenost

Co představuje obraz zeleného drahokamu, jako smaragdu?

 

Labutí sféra: „Jde o novou sféru, na kterou jsi získala napojení skrze informace o Diamantové sféře. Tento obraz vyjadřuje opět vlastnosti dané sféry, Sféry Smaragdové.

 

Smaragdová sféra představuje nevídanou čistotu, vznešenost, kterou drahokamy mají. Má nesmírnou hloubku, do níž když bytost pohlédne, přináší jí to nebývalý klid. Klid, bezpečí, bohatost. Naplněnost v okamžiku. Smaragdy byly součástí významných pokladů. A tato sféra k nim patří. Přináší nový pohled, nový význam určitých věcí, událostí. Vrací bytostem, věcem, událostem jejich vznešenost. Pomáhá je pozvednout ze špíny a navrátit jim jejich postavení, lesk. Ne však povrchní, ale ten vnitřní, hluboký. Vytahuje ho ze samého nitra bytostí, kam byl zadupán temnou minulostí. Odívá bytosti znovu do jejich nádhery, kterou v průběhu putování jednotlivými životy ztratily v důsledku střetů s Temnem.


Smaragdová sféra pracuje pohromadě s Diamantovou sférou, která nejprve udělá jasné, čisté řezy, oddělí, co má zůstat, co musí pryč a Smaragdová Sféra pomůže vytáhnout na Světlo ty pravé poklady. Navozuje pocit vzácného klenotu, jedinečnosti, kterou každá bytost má. Jen na ni dávno zapomněla. Tato jedinečnost, vzácnost a vznešenost však existuje pouze ve Světle.“

                                    

                                                      Smaragdová sféra


Květinová sféra pomáhá obnovit dávné spojenectví lidstva s Přírodou

Spojené Síly Světla, prosím, co je to za sféru – Květinová sféra? Jaký má význam? Děkuji. (Duchovní komunikace z 29.10.2011)

 

Květinová sféra: „Ano, můj původ i význam se prozatím zdají být zahaleny tajemstvím. A přesto jsem lidstvo provázela jeho vývojem. Jsem částí Přírody. Z ní jsem vzešla. Pomáhala jsem lidem zprostředkovat spojení s Přírodou. Prostřednictvím pozemských květin jsme byly lidstvu stále na blízku. A přinášely harmonii do jeho životů. Říkám my, protože součástí Květinové sféry jsou Květinové víly, které ve květech sídlily. Je o tom i mnoho pohádek.

Květiny se přizpůsobovaly lidem, stejně jako se lidé přizpůsobovali jim. Zkrášlovaly jejich příbytky, mnohdy je však dokonce tvořily. Květy mají velkou moc. Nesou v sobě velkou sílu, jejíž část je možné vnímat hlavně v době květu, na jaře. Tato síla přecházela i na lidské bytosti a umožňovala jim tvořit. Tvořit v souladu s Přírodou. A vznikala pak stejně krásná a harmonická díla, jaké v té nejvyšší dokonalosti můžeme spatřit právě a jedině v přírodě. A aniž si to lidstvo uvědomuje, mnoho moderních vynálezů vzniká právě na základě inspirace z Přírody.

Příroda je velkou matkou, odvěkou učitelkou lidstva. Lidstvo si jen spletlo role. Nechce být již žákem, ale chce diktovat. To, co se naučilo, chce využívat. Zpřetrhalo dávné spojení s Přírodou a mnozí ho teď pracně hledají. Lidstvo chce pouze brát, nikoli dávat. Proto síla Přírody i všech jejích složek, tedy i mě, Květinové sféry a bytostí v ní žijících, zůstala lidstvu na dlouhou dobu odepřena. Příroda místo pomoci naopak dlouhé věky využívala svou sílu na obranu proti lidem. Dávné spojenectví se rozpadlo.


Našim úkolem je všem bytostem, které jsou připravené, opět ukázat, jak vše fungovalo dříve a jak může fungovat dnes. Příroda však už nedává bez zpětné pozitivní vazby. Bez vstřícnosti, která by měla z lidských bytostí vycházet. Bez vzájemné úcty pramenící z nezištné pomoci Přírodě. Bez respektování Přírody a nabídnutí pomocné ruky. Která však netahá, nenutí, nedrtí, pouze kráčí ve věčném, neměnném souladu vedle. Tiše a pokorně připravena pomoci, připravena vyslyšet volání Přírody. A připravena Přírodu následovat.“

                                    

                                                       Květinová sféra

© Petra Nováková, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 161
  • 24
  • 16
  • 16
  • 19

Celkový počet hlasů: 236