Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z16. Návštěva Osvětimanských skal po roce

Z16. Návštěva Osvětimanských skal po roce

Magdaléna Malá Vloženo 9.9.2013
Magdaléna Malá

Setkání s lesními skřítky a bytostí Přírody

Cesta k Osvětimanským skalám - Vnímání ze dne 10. 8. 2013

Společně se skupinou několika dalších osob, které jsou součástí Nové duchovní cesty, jsem vcházela do lesa, který je nedaleko Osvětimanských skal. Kolem byly buky a břízy. Měla jsem nutkání jednu břízu obejmout, tudíž jsem se oddělila od skupiny a přistoupila k bříze. Potom jsem šla k další bříze a k další.

Ostatní se mezitím ode mne vzdalovali. Já však cestu ke skalám znala. Šla jsem tedy pomaleji a dívala jsem se kolem sebe. Cítila jsem velmi příjemnou a svěží energii. Les byl pročištěn noční bouřkou doprovázenou vydatným deštěm. Po několika metrech cesta nevedla skrz les, ale podél lesa, který byl po levé straně a podél mýtiny, která se rozprostírala po pravé straně. Za mýtinou začínal les, ve kterém jsou skály, u kterých jsme byli minulý rok.

Vítají mne lesní skřítkové

Pojednou jsem začala vnímat, že z toho bukového lesa, kde jsou skály, zpoza stromů vykukují lesní skřítkové. Jsou radostní a veselí a vítají celou naši skupinu. Do mého těla tak přicházely velmi radostné energie. Pak jsem vnímala, jak ke mně dva skřítci přistupují a chytají mne za ruce. Jdou kousek se mnou a u toho vtipně poskakují. Telepaticky mi sdělují, že jsou moc rádi, že jsme sem dnes přišli. Že někteří z nás se sem po roce vrátili.

Skřítkové jdou chvíli se mnou. Společně jsme si užívali našich energií. Také mi vyprávěli o tom, jak se les za poslední rok pročistil. Že občas jim to ztěžovali zatemnění lidé, kteří sem chodí, ale že si s pomocí Přírody vždy nějak poradili.

Setkání s bytostí Přírody

Pak jsem se přiblížila k místu, kde se vstupovalo do lesa. Vnímala jsem bytost Přírody, která mne vítala a zvala dál. (Začala jsem chápat, proč v noci byla bouřka a vydatný déšť – to vše také kvůli tomu, že jsme se chystali ke skalám. Bylo třeba místo očistit od nánosů, což voda dokáže velmi dobře. A to proto, abychom pobyt u skal určitým způsobem všichni zvládli, neboť někteří z nás zde měli něco určitého vykonat. A místu tak opět pomoci v další očistě.)

Šla jsem dál a užívala si krásné energie stromů. Pak jsem došla na místo, kde jsem byla i minulý rok a z toho místa šla určitou cestou ke skále, ze které vytéká duchovní očistný vodopád.

(Poznámka Jiří Novák: Viz energeticky vyzařující obraz Petry Novákové „Duchovní očistný vodopád“ a duchovní komunikace s ním spojená na adrese www.energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/duchovni-ocistny-vodopad/.  A také článek Petry Novákové o první návštěvě Osvětimanských skal  Z10. Otevření dalšího zřídla čistých energií Přírody.)

Očištění stromu zatíženého temnou energií z minulosti

Minulý rok jsem tuto cestu absolvovala opačným směrem. Nyní jsem však vnímala, že to takto musím dokončit a jít od tohoto místa zase zpět ke skále. Poté jsem přišla ke skále a stoupla si pod duchovní očistný vodopád. Cítila jsem jeho energii, i když moc silná nebyla.

V bezprostřední blízkosti tohoto vodopádu stojí mohutný strom, který má na sobě vředy. Cítila jsem, že mám jít k němu a dotknout se jej. Ale šla jsem k němu velmi pomalu a s rozvahou. Poté jsem se ho dotkla a zavřela oči. Najednou jsem vnímala, jakoby z něj vytékala krev. Nakonec jsem v něm viděla světelné žilky, které ho začaly očisťovat. (Minulý rok jsem u tohoto stromu vnímala hodně krveprolití. Že se k němu přivazovali lidé, kteří se potom zabíjeli, buď šípem, nebo jiným ohavným způsobem.)

Zkompletování mého srdce

Poté jsem skály trochu obešla, ale jinak jsem pociťovala, že mám jít k jiným mohutným stromům. Učinila jsem tak. Chvíli jsem se posadila ke kmeni prvního a zavřela oči. Poté jsem vnímala skřítka, který mne tahal za rukáv a prstem mi ukazoval, že jej mám následovat. Příroda stála u druhého stromu a řekla mi, že se jej mám dotknout a vnímat. Šla jsem tedy ke kmeni stromu a opřela se o něj svými zády. Zavřela oči a viděla sebe a svého partnera z minulosti, jak kráčíme světelnou uličkou a láskyplně se držíme za ruce. Jsme veselí a šťastní. Pak byl přechod do přítomnosti a já cítila a vnitřním zrakem viděla, jak se mi navrátil kus mého srdce (v podobě střepu, který vypadal jako sklo) a tak se mé srdce konečně ucelilo.

(Několik desítek dní před tím jsem se dověděla, že se, co se vztahů týče, nemohu pohnout a jít kupředu, dokud nebudu na to připravená i v oblasti hrudníku. Tam u skal, po daném vnímání, jsem pochopila proč. Neměla jsem své srdce celé. Až díky onomu partnerovi, který tu před rokem s námi nebyl, ale dnes již byl také součástí této naší skupiny, se mi kus navrátil.) Vnímala jsem, jak tento střep světelná energie přímo zaceluje do mého srdce. Až se nakonec (po několika hodinách) stal plnou součástí mého srdce, jako kdyby nikdy nechyběl.

Otevření rezervoáru dalších čistých světelných energií

Poté jsem se vrátila ke skalám. Stála jsem před nimi a pozorovala je.

      
 

Všimla jsem si, že na levé straně před stromy je kámen, který má v sobě mělkou prohlubeň – lépe promáčklinu.

Rozpoznávala jsem vnitřní impuls, že mám přistoupit a do té prohlubně dát ruku. Jakmile jsem tak učinila, vnímala jsem, jak má ruka prostupuje kamenem dál a dál, až se dotkla nějakého místa, které způsobilo obrovské vypuštění nahromaděné světelné energie. Vnímala jsem to jako světelný ohňostroj. Potom mé vnímání ustalo.


Duchovní komunikace s bytostí Přírody

Magdaléna Malá: Přírodo, prosím, můžeš doplnit k těmto mým vnímání nějaké další informace? Je třeba ještě něco doplnit? Děkuji. (Duchovní komunikace)

Příroda: „Není toho mnoho, co bych chtěla dodat, ale něco přece jen. Les u Osvětimanských skal se od Vaší poslední návštěvy velmi posunul a pročistil. Začali se do něj navracet skřítkové, kteří se o něj starají, a kteří do něj přinášejí opět ten pravý život a velkou radost. Sama si vnímala, že les opět zase žije.

U samotných skal ses moc nezdržovala. To proto, že skály potřebují delší čas, neboť v nich toho je spousta, co je třeba napravit. Duchovní očistný vodopád se po Vaší návštěvě opět zvětšil a zvýšil tak své očistné působení na dané místo. U mohutného stromu v blízkosti vodopádu jsi správně vnímala vytékající krev. Po Tvém doteku se z něj uvolnila ta ohromná tíha veškerých zmařených lidských životů, veškeré zloby a agrese v podobě krve, která tam byla často prolévána a zcela zbytečně. Samozřejmě s tím vším jsou spojené temné energie.

Každý při této návštěvě skal plnil svůj skrytý duchovní úkol

Kdysi to místo bylo velmi čisté, viz článek Petry Novákové Z11. Příležitost k rozvázání dalšího úseku své minulosti  o druhé návštěvě Osvětimanských skal v loňském roce 2012. Co se týče Tvého vnímání u stromů, není třeba toho moc dodávat. Opět ses posunula dál, vyřešil se kousek Tvé minulosti a nyní jsi připravená i na nový partnerský vztah.

Poslední část vnímání byla o mělké prohlubni v jednom obrovském kameni. Bylo třeba zrovna Tvých energií, aby se tato energie vypustila a mohla pomoci místo pročistit a nadále chránit. Každý z Vás měl u těchto skal určitý úkol, každý z Vás jej splnil. Mnozí tak učinili, aniž by o tom vědomě věděli. Nicméně všem se povedlo to, pro co byli na místo přivedeni. To bylo pro danou chvíli to nejdůležitější. A za to Vám všem velice děkuji.“

 

Magdaléna Malá: Také děkuji.

© Magdaléna Malá, září 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 154
  • 22
  • 22
  • 19
  • 18

Celkový počet hlasů: 235