Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Pohled Přírody a Planety na problematiku parazitů

Pohled Přírody a Planety na problematiku parazitů

Petra Nováková, Marie Mejdrová Vloženo 3.11.2011
Petra Nováková Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 12. a 15.9.2011

Doporučujeme čtenářům, aby si nejprve přečetli text A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života? Následující duchovní komunikace jsou přílohou k tomuto článku.


Petra Nováková

Nejprve je potřeba se zbavit parazitů duchovních

 

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Proč jsou tolik rozmnoženi paraziti všeho druhu? Děkuji. (Duchovní komunikace z 12.9.2011)

 

Příroda: „Tato situace odpovídá stavu a rozšíření temných sil zejména přímo do hmoty. A též odráží úroveň harmonie a způsobu života celého lidstva.

Jak duchovní, tak i hmotný pokrok směřuje zejména k vytváření a používání všemožné techniky. Což samozřejmě zabíjí duchovní přirozenost a tím i světelnou čistotu. Paraziti ukazují na fakt, že Příroda je lidským konáním velmi oslabena, nemá dostatek sil se bránit, nemůže využívat svou přirozenou tvořivou sílu. A navíc lidé dobrovolně přijímají temné vlivy. Čisté podloží hmoty je tak silně narušeno, že v něm vznikly příznivé podmínky pro vznik a růst těchto parazitů.

 

Napadení parazity ve hmotě odráží míru napadení nehmotnými parazity v duchovních úrovních. A to je alarmující. Dokud se lidstvo nezačne zbavovat parazitů duchovních, a to svým přístupem, čistým, etickým, svou prací na sobě, nezbaví se ani parazitů ve hmotě.

 

Vytvářením dokonalejších hubících látek se neděje nic jiného, než že tito paraziti mají možnost se šlechtit a růst v daleko dokonalejší organismy. V nové formy života, vůči kterým je i Příroda krátká. Protože nejde o bytosti vzešlé z Přírody, ale o zmutované jedince, které vytvořila současná civilizace, její způsob života. A tito paraziti neudělali nic jiného, než že se jí plně přizpůsobili. Proto se těchto parazitů mohou zbavit pouze lidé, ale ne způsobem, kdy svými zásahy oslabují Přírodu a její přirozené pochody.

Likvidace na hmotné rovině nepomáhá, pokud je temná duchovní síla silnější a nepracuje se na jejím oslabení a úplném odstranění. Vše, co se na Planetě děje, poukazuje na to, jak moc lidská činnost negativně ovlivňuje celý vývoj a tím i veškerý život kolem sebe.“


Marie Mejdrová

Většina skutečných parazitů patří k levotočivým formám života

 

Přírodo, prosím o vysvětlení, proč je na Zemi tolik parazitujících forem života, živočichů, ale i rostlin. Děkuji. (Duchovní komunikace z 15.9.2011)

 

Příroda: „Odpověď je celkem nasnadě. Ale nejdřív bych chtěla podotknout ještě něco jiného. Totiž, že ne vše, co lidé považují za parazity, paraziti skutečně jsou. Trochu extrémní příklad je třeba mravenec. Na chalupě v cukřence se člověku sice líbit nebude, ale v Přírodě parazitem rozhodně není, naopak plní tam důležitou úlohu. Obdobně taková moucha, má svoje místo v potravním řetězci ve všech stádiích svého vývoje.

 

Parazit nemá v Přírodě své přirozené místo

Jak vlastně tedy definovat parazita? Parazit je forma života, která nemá v Přírodě své přirozené místo. Evidentně nezapadá do její mozaiky. Je to uměle vnesený prvek, který pouze zneužívá vše, na co ve svém životě narazí. Ať už jsou to rostliny, živočichové, člověk nebo samotné přírodní prostředí a jeho ekosystémy. Zneužívá jejich přirozeně a eticky získané výdobytky, jejich životní sílu a schopnosti. Sám nic konstruktivního nevytváří, nepřináší. Nedá se tam tedy najít žádná prvoplánová snaha být někomu nebo něčemu užitečný. Přispívat pozitivním způsobem k fungování celého systému, tedy Přírody a Planety.

To, že se takový parazit nakonec stane příležitostnou potravou jiného druhu, nebo že Příroda vynalezne způsob, jak ho zneškodnit jiným způsobem (třeba během živelné katastrofy), nic nemění na této definici.

 

Logicky z toho vyplývá, že co nebylo vsazeno do Přírody vyšší inteligencí jako užitečný prvek a čím se Příroda neobohatila při svých vlastních tvůrčích procesech, nebude původu světelného, pravotočivého, nýbrž temného.

 

Tady jsme narazili na původ parazitů a jejich cíle. Nebyl tam ovšem vždy na začátku záměr, aby se z určitého tvora, substance, vyklubal parazit. Během vývoje došlo také k mnoha omylům a nechtěným únikům. Pokud se tak stalo světelné straně, snažila se tyto chyby napravit, jakmile se o nich dozvěděla. Samozřejmě do míry, do jaké to ještě bylo možné a do míry svých momentálních schopností.

Není tak těžké najít a opravit nebo zlikvidovat to, co je sice mylnou větví vývoje nebo chybou jednotlivce, ale stále to zůstává na bázi pravotočivých bioenergií, jakkoli zašpiněných. K tomu je Příroda přirozeně vybavena mnoha stupni ochrany a obrany, tedy svého imunitního systému.
 

Většina parazitů patří k levotočivým formám života

Mnohem těžší a složitější je ale vystopovat a definitivně zlikvidovat od základu levotočivé formy života. Ty měly jiné možnosti a účinnou podporu od Temných sil v duchovních sférách i ve hmotě. Fungují na odlišných principech a nedodržují žádný řád. Jsou vskutku nepředvídatelné. Řídí se jenom právem silnějšího. Neznají žádné slitování. Zcela jim chybí city, svědomí. Jejich jednání je ryze účelové pod heslem: Urvi, co můžeš, co nejvíc a co nejrychleji. Na důsledky a budoucnost se nebere ohled.

Takové formy života samozřejmě vytvářely Temné síly programově, protože jim pomáhaly v jejich plánech. Drtivá většina parazitů žijících v současné době na Zemi jsou právě tyto druhy. A k nim se druží ty omyly a přehmaty zástupců Sil Světla, které se postupně měly možnost zvrhnout na plně levotočivé.“ 

 

Planeto Země, chceš k tomu něco dodat?
 

Země: „Ano, chtěla bych se vyjádřit k tomu, co s parazity dál. Příroda už se o tom zmínila.

 

Pokud se Přírodě poskytnou dostatečné možnosti, prostor, dokáže se s parazity vypořádat. (Podrobněji to uvádíte ve vašem článku o kácení na Šumavě.)  A v tom je samozřejmě ten zádrhel. Lidská civilizace na Zemi Přírodě neustále tyto možnosti ubírá, oklešťuje je. Příroda nemá možnost, volnost, rozvíjet se plně tak, jak by potřebovala. A zároveň s tím probíhá podpora temných forem života nevhodnými lidskými aktivitami a navíc stále ještě ze strany Temných sil v duchovním pozadí světa.

 

Proto neustále slýcháme o tom, že na nějakém místě přebujeli paraziti. Lidé obvykle ještě zhoršují situaci tím, že s nimi začnou bojovat, aniž by chápali celý kontext a řešili skutečné příčiny. Ba co víc, často ještě přilijí olej do ohně a nekoncepčním zásahem Přírodu v daném místě ještě více ochromí. Paraziti mohou na chvíli zmizet, ale pak se objeví znovu, v ještě dokonalejší formě. Nebo se už neobjeví, ale Příroda a procesy v ní probíhající jsou tak zdevastované, že se již nedokážou samy zregenerovat a plnit své původní funkce.

Pokud se neposkytnou Přírodě a Planetě podmínky k ozdravění a nalezení přirozených možností obrany, nezbývá jim pak nic jiného než přikročit k drastičtějším impulsům.

 

Člověk musí nést zodpovědnost za své činy

To neznamená, že člověk či jiné bytosti a síly mohou omylem nebo záměrně vytvářet parazity či přispívat k jejich rozvoji a pak pasivně čekat, až to Příroda s Planetou za ně vyřeší a vyčistí. Takhle nemůže žádný systém dlouhodobě fungovat. Člověk, zrovna tak jako jiné bytosti, musí nést zodpovědnost za svoje činy. Musí vědět, co které přinášejí a podle toho řídit svoje chování. A když udělá chybu, je potřeba, aby si ji plně uvědomil a hledal možnosti nápravy tak dlouho, dokud je nenajde. To je karmický výchovný proces a nemá smysl se ho snažit zkratkami obcházet. Co si bytost nadrobí, musí si také sníst. Jinak se při příští příležitosti dopustí stejné nebo ještě větší chyby. 

Ovšem k tomu, aby bytost dokázala řešit problém z dostatečného nadhledu, potřebuje nutně informace i z duchovního pozadí světa, od Sil Světla, které vedou vývoj, včetně Přírody a Planety. A to je naprosto zásadní záležitost.

 

Teď když je bytost planety Země duchovně probuzená a na světelném vzestupu a rovněž tak Příroda na Planetě, je položen základní předpoklad pro to, aby si dokázaly svoji svobodu a čistotu postupně plně uhájit a ochránit. Musí se to učit a také v této situaci nejsou samy. Jejich posun závisí i na mnoha dalších okolních faktorech. Všechny z nich jsou přitom spojeny s postoji lidských bytostí na Zemi. A ty by se měly dobře zamyslet nad tím, jestli chtějí plnit svůj úkol katalyzátoru světelné evoluce, který jim byl svěřen, nebo jestli se budou také chovat jako paraziti. Podle toho jejich civilizace dopadne. Příkladů z jiných světů i z minulosti planety Země je na tohle téma bezpočet.“

© Petra Nováková, listopad 2011
© Marie Mejdrová, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 183
  • 18
  • 21
  • 12
  • 20

Celkový počet hlasů: 254