Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Pro celý světelný vývoj je důležité zbavovat se všeho temného

Pro celý světelný vývoj je důležité zbavovat se všeho temného

Věra Talandová Vloženo 13.9.2013
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 26.7.2013

Nebezpečí různých vzývání, magických zaklínadel, nevhodných modliteb

Věra Talandová: Přečetla jsem si svoji komunikaci Slova, která používáte, energeticky zasahují do vašich životů, která právě vyšla na webových stránkách NDC. A vnímám Sféru čistých světelných zásad, že pro nás má ještě nějaké doplnění. (Duchovní komunikace z 26.7.2013) 

Sféra čistých světelných zásad: „Tady Sféra čistých světelných zásad. Jde o drobné doplnění toho, jak určitá slova, lépe řečeno energie za nimi, zasahují do vašich životů. Jak to funguje.

Stane se a vy použijete nevhodné slovo s hrubší nebo hrubou vibrací. Pokud jeho nevhodnost vnímáte a neztotožňujete se s ním, když to bylo například jen takové vypuštění páry z přetlaku, a víte, že se takto vyjadřovat nechcete, pak nevhodné energie neškodí tolik. Nemají se jak uchytit. Ale pokud nevhodné slovo používáte a plně se s jeho obsahem ztotožníte, jako by byl vaší součástí, je situace horší. Tak je to například s naším modelovým slovem „nestíhám“. Tam jeho energie dobrovolně přijímáte do svého života. Ztotožňujete se s nimi. 

Řeknete-li například slovo „sakra“ (a podobné) při momentálním přetlaku, nenapáchá to tolik škody, jako budete-li se opakovaně ztotožňovat s energiemi slova „nestíhám“.

 

Bytosti jdoucí po světelném vzestupu NDC už jasně vnímají nebezpečí všelijakých magických zaklínadel, nevhodných modliteb, různých vzývání, formulací nařizující energiím co mají dělat. Některá tato spojení slov jsou napojena na astrální egregory s výrazně temným nábojem.

 

(Poznámka Jiří Novák: Speciálně slovo „sakra“ není zase tak neškodné a neutrální, jak by se mohlo zdát. Jeho výrazně zatemněný podtext je vyvolán následujícím spojením. Toto slovo je jazykově odvozeno od příbuzného slova „sakrální“, jehož jedním z významů je podle slovníku cizích slov – bohoslužebný, svatý. Jinak řečeno, slovem „sakra“, kterým naznačujeme, že se nám něco nepovedlo, že nastal problém, vlastně vzýváme všechny svaté, aby nám pomohli. A nevědomě se tím napojujeme na zatemněné náboženské systémy, zejména na temné systémy za světovým křesťanstvím. Používání slova „sakra“ má proto podobný význam a napojuje nás na tytéž energie, jako zvolání Ježíši Kriste, Kriste Pane, Panno Maria, Proboha, Bože pomoz mi. A další podobná rčení, před jejichž používáním jsem již dříve varoval v textu 53A. Temné pilíře křesťanství I, v části nazvané Magie církevních aktů, kterými si církev postupně připoutává člověka“.)

Usilujte o vnášení čistých světelných zásad do všech úrovní vašeho života

Ve vašich životech se otevírají prostory pro to, abyste si napřed vnitřně uvědomovali a poté začali vytvářet čisté světelné zásady na všech úrovních svého života, na které dosáhnete. A abyste je svým každodenním chováním upevňovali. I v samotném hmotném světě je tolik oblastí, kde je co zlepšovat. Kde můžete zvyšovat etiku a čistotu svých projevů ve hmotě. A zároveň se umět čistě a eticky bránit, bude-li to zapotřebí.

 

Na světelném vzestupu se nic neděje mávnutím kouzelného proutku. Situace je potřeba pochopit, zpracovat, očistit. To vše pod vedením Spojených Sil Světla vedoucích vývoj na Planetě. A vaší spoluprácí s nimi. Ve svých životech potřebujete pochopit, co už vám škodí, co neprospívá. A zbavit se toho. Přehodnotit své zásady, své návyky. Těch škodlivých se zbavit. A vypěstovat si nové, etické, čisté, světelné. Těším se na spolupráci s vámi při této změně.“

 

Věra Talandová: Děkuji, Sféro čistých světelných zásad.


 

Očista letošního léta někdy probíhá až na hraně únosnosti

Věra Talandová: Spojené Síly Světla, v poslední době je naše karmické čištění opravdu náročné. Už se docela těším, až bude zase šetrnější poloautomatické nebo občas proložené automatickou očistou.

Centrální Karma vedoucí Nový vývoj: „Náročné čištění probíhá u mnoha jedinců na NDC. Uvolnila se nová témata ke zpracování (například Temné vědomí). Zvýšily se frekvence na Planetě a temné záležitosti z minulosti mohou být znovu zpracovány a vyčištěny na těchto vyšších frekvencích.

 

Pro celý světelný vývoj je důležité se všeho temného zbavovat, jak nejrychleji to jde. Někdy taková očista probíhá až na hraně únosnosti. Máte však podporu v energiích celé skupiny bytostí stoupajících po cestě neomezeného světelného vzestupu. Tato intenzivní očista má svůj význam.

 

U mnohých z vás se v tomto období zpracovává a čistí současná existence na Zemi. Do hloubky. Aby vás co nejméně zatěžovala při světelném vzestupu. A abyste pochopili nutnost změnit některé svoje návyky. Zároveň s tím se postupně zpracovávají i karmické vrstvy z minulosti. Celá očista je náročná zvlášť pro ty citlivější. Znovu však připomínám, že je to důležité pro další vývoj.

 

Spojené Síly Světla si této vaší intenzivní práce velmi váží. Obracejte se na nás pro podporu, pomoc i povzbuzení.“ 

 

Věra Talandová: Děkuji za informace.

© Věra Talandová, září 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 167
  • 14
  • 14
  • 14
  • 17

Celkový počet hlasů: 226