Pravčická brána

A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá

Jiří Novák Vloženo 1.12.2011
Jiří Novák

Sestup Karmy do hmoty začal být na podzim 2011 na pořadu dne. Nalezení místa, odkud lze kontrolovat a řídit hmotu a jeho úloha při sestupu nových principů Karmy do hmoty. Postupná očista tohoto místa od temných nároků vlády nad světem. Možnosti zásahů duchovních institucí mimo hmotu do vývoje jsou již značně omezené. Přímo měnit chod událostí ve hmotě dokáže pouze duchovní instituce, která získala pevné uzemnění ve hmotě – v Planetě, Přírodě nebo v bytostech na světelném vzestupu žijících ve hmotě. Proto i Nová Karma potřebovala nejprve získat pevné uzemnění ve hmotě. Nastartování masivní karmické očisty všech osob na NDC. Očista dalších bytostí a částí Přírody. Karma poprvé přebírá klíčové místo světa pod kontrolu. Další kolo přípravy na sestup Karmy do hmoty. Definitivní počátek převzetí vlády nad hmotou Novou Karmou. Jak bude proces sestupu Karmy do hmoty pokračovat dál?

Sestup Karmy do hmoty začal být na pořadu dne

Ano, je to tady. Sestup nové spravedlivé Karmy, která byla postupně vytvořena v rámci systémů Nové duchovní cesty, právě v těchto dnech začal probíhat. Cílem tohoto textu je vysvětlit, co se vlastně děje a jakým způsobem nová Karma hmotu doslova dobývá. A také co všechno tomu předcházelo v uplynulých týdnech, měsících a letech.

Místo, odkud lze kontrolovat a řídit hmotu

Existuje místo styku dimenzí a sfér, odkud je dobrý přístup z duchovních sfér do hmoty a ze kterého lze hmotu také kontrovat, řídit. Toto místo je pevně ukotveno ve hmotě na jednom z míst naší Planety. Jakmile byla poloha tohoto skrytého místa v létě 2010 na hmotné úrovni odhalena, systémy Nové duchovní cesty okamžitě začaly pod vedením Přírody, Karmy a Světelných Sfér vedoucích vývoj s jeho hloubkovou očistou. Naším úkolem bylo pravidelně kontrolovat a zjišťovat, co se na tomto místě děje. Den za dnem se zde vynořovaly karmické vrstvy s nejrůznějšími typy ovládání, které celé věky doslova drtily tvrdým nátlakem toto zvláštní místo ve hmotě a skrze něj i celý tento hmotný svět.

Po prvních několika dnech základní očisty během června 2010 přišla neobvyklá reakce. Každý další den na toto místo začali přicházet přírodní andělé a další přírodní bytosti, aby požádali o očistu sebe a svého domovského území. První den to byly přírodní bytosti nejprve z nejbližšího okolí tohoto místa. Jeden z dalších dnů například několik tisíc běžných přírodních bytostí vedených vysokou postavou anděla Evropského kontinentu. Později i majestátní postava anděla planety Země doprovázená desítkami tisíc drobných přírodních bytostí. Také dokonce obrovitá postava anděla Galaxie následovaná anděly mnoha jednotlivých planet v Galaxii. A takto to pokračovalo několik týdnů.

Jiné dny zase přicházeli temní vládci, temní bojovníci, ochránci temné varianty vývoje, aby dali najevo, že právě oni jsou těmi, kteří ve skutečnosti vedou vývoj jednotlivých světů, kteří mají právo mít pod kontrolou tuto oblast. Je zbytečné podrobně popisovat, co vše se na tomto místě dělo den za dnem, týden za týdnem. Podstatné je, jak vypadala situace po roce pravidelného sledování a opakovaných léčebných zásahů.

Postupná očista tohoto místa od temných nároků vlády nad světem

Během léta 2011 se dlouhé týdny den za dnem obnažovaly další a další vrstvy s jednou jedinou bytostí na tomto místě, která nárokovala vládu nad tímto hmotným světem. Šlo o otisk (duplikát, klon) temné části bytosti téhož mága, o kterém jsem psal v článku  A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi. A který během věků vytvořil rozsáhlý otevřený magický systém doslova drtící ovládáním celou Planetu a lidstvo na ní. Při kontrole tohoto místa den za dnem byly znovu a znovu obnaženy a rozbaleny stále další nové karmické vrstvy se stále tou samou náplní. Kdy dotyčná temná bytost na tomto místě opět nárokuje vládu nad tímto hmotným světem a jeho duchovním pozadím.

Existuje ještě možnost zásahů duchovních institucí dříve vedoucích vývoj do hmoty?

Centrální Karmo nového vývoje, jak je to s možností dalších zásahů andělů, Stvořitelů, přírodních andělů, mistrů lidských Duchovních hierarchií nebo dalších nehmotných duchovních bytostí z duchovních sfér přímo do hmoty. Do jaké míry lze dnes tímto způsobem vývoj ve hmotě ještě ovlivnit? Jaké typy zásahů už naopak nefungují? Děkuji. (Duchovní komunikace z 29.11.2011).

 

Centrální Karma nového vývoje: „Pokud jde o možnost dnešních zásahů jakýchkoliv typů bytostí z nehmotných duchovních sfér přímo do hmoty, situace je již naprosto jednoznačná.

Tento Vesmír a lidské civilizace v něm natolik dospěly, že původní Tvůrci již ztratili možnost hmotný svět a bytosti v něm i nadále řídit, přímo ovlivňovat a doslova měnit magickými zásahy shora jejich životy. Období andělů průvodců či ochránců již také skončilo. Takže příhody popisující setkání člověka s andělem, který přímým zásahem do hmoty dokázal změnit povahu situace ve prospěch tohoto člověka, jsou obvykle datovány do 20. století či dříve a v dnešní době jsou již minulostí.

Jaká duchovní síla vyslala inspiraci k novému principu „vývoje bez magie“?

Co především vyvolalo tuto změnu? Na přelomu tisíciletí se magie dostala na seznam věcí a metod, které musí nutně z tohoto světa pryč, chce-li si lidstvo uchovat reálnou naději na přežití. O tomto už nerozhodovali Stvořitelé či andělé z duchovních sfér, ani mistři lidských Duchovních hierarchií, ani naopak lidé ve hmotě planety Země. Tento nový princip „vývoje bez magie“ se stal jedním z posledních rozhodnutí a zřetelných impulsů těch, kteří zde skrytým způsobem řídili a směrovali vývoj v posledním období a do těchto chvil nebyli veřejně představeni.

 

Právě od těchto doposud skrytých duchovních institucí byly ony skryté impulsy, které vás dovedly k nalezení cesty čistého světelného vzestupu. A které vás na samém počátku nového vývoje, v roce 1999 i v některých letech předtím, vedly k tomu, abyste udělali ve svých životech neobvyklá rozhodnutí. Která z pohledu vašich kolegů, příbuzných, přátel, vypadala jako šílené kroky do neznáma spojené s dobrovolným se vzdáním „hmotných jistot“. Avšak právě tato rozhodnutí byla z pohledu dalšího vývoje nezbytně nutná. Bez nich by cesta čistého vzestupu nebyla nastartována a vývoj by se nedostal do té již poměrně příznivé situace, v jaké jsme dnes.

Byli to právě ty duchovní síly, které dokázaly několikrát vývoj již jednoznačně směřující ke katastrofě ještě zastavit a celé to 20. století spustit doslova znovu se změněnými podmínkami a novými příležitostmi. (Poznámka JN: o této skutečnosti plánuji napsat samostatný text, kde to blíže osvětlím). Z mého pohledu právě teď přišel čas zveřejnit určité skutečnosti, které i vám na Nové duchovní cestě byly doposud ukryty.

Takže kdo, jaké duchovní instituce a síly, skrytě směrovaly vývoj během 20. století, abychom dospěli až tam, kde jsme dnes? Nebyly to obvyklé instituce, o kterých se dlouho předpokládalo, že zde v tomto hmotném světě vedou vývoj. Nebyli to tedy Stvořitelé, Tvůrci vašeho Vesmíru a bytostí v něm. Nebyli to ani andělé považované za prodloužené ruce Stvořitelů. Nebyli to ani Vesmírní lidé, kteří se v minulosti značně vměšovali do vývoje na vaší Planetě. A nebyly to ani lidské Duchovní hierarchie. Už nám toho mnoho nezbývá, kdo by to tedy mohl být?

Prvotní forma života a existence

Vnímám, jak je pro tebe těžké tuto informaci převést do vašich slov a do podoby psaného textu. Je to skutečně obtížně vyjádřitelné běžnými slovy. Jde o jakési prvotní energie či síly v duchovním pozadí celého systému světů ve Stvoření. Nejsou to ty sféry, se kterými v poslední době navazujete informační kontakt. Nejsou to ani instituce nazývané pojmy „Prvotní Stvořitel“, „Stvořitel všeho a všech“, které používá magie a Vesmírní lidé. Lze to popsat jako určitý projev, záblesk něčeho prvotního. Něčeho, co bylo na samém počátku tvorby energií, sfér, světů a bytostí v pradávné minulosti. Běžní lidé by měli tendenci označit to jako Bůh. Ale není to žádný Bůh v té podobě, jak si jej lidstvo představuje. Není to ani samotná Příroda, prostředí, princip života. Nemá to povahu individuální bytosti, ani individuálního vědomí. Je to něco, co bylo v pozadí za vším projeveným ve vašem světě a v jeho duchovních úrovních, ve Sférách Stvořitelů nad vaším světem, i ve vyšších světech výše nad vámi.

Nejvhodnější název z pohledu NDC by byl „Prvotní jsoucno“ nebo „Prvotní forma života a existence“. Jakési prvotní nakupení energie, ze kterého čas od času v kritických okamžicích celkového vývoje vyjde záblesk, který má inspirativní význam a někdy i dokonce přímo tvořivou sílu. Záblesk, který má ohromnou sílu proniknout kamkoliv přesně na místo určení, kterého se právě týká. A to jak k duchovním institucím, tak také k jednotlivým bytostem.

Ve vašem světě byl takový tvořivý záblesk například schopen vývoj doslova vrátit zpět a začít určité období znovu za poněkud odlišných podmínek, s jinou výbavou. V jiných obdobích historie vašeho světa se takový záblesk prvotní energie vícekrát projevil spuštěním významných událostí. Uvedu několik typických příkladů: Inspirování a spuštění Nové duchovní cesty v roce 1999, o něco dříve kolem roku 1950 impuls ke zrození drtivé většiny všech významných bytostí v dnešním světě (bytosti dávných civilizací na Zemi, bytosti z duchovních sfér – Stvořitelé, andělé, mistři Duchovních hierarchií, mimozemské bytosti mnoha dalších vesmírných civilizací, bytosti astrálního světa na Zemi, atd.). Dalším příkladem byl impuls ke zrození čisté bytosti, která má připravit svět na nový vývoj před dvěma tisíci lety.“

 

Mohu s tímto „prvotním jsoucnem“ navázat duchovní komunikaci?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Tak to jednoduše zkus a přesvědčíš se sám, jak to je.“

 

Rozhovor s Prvotní formou života

Prvotní jsoucno, vnímáš mne? Mohu s tebou přímo navázat informační spojení? Pokud ano, můžeš mi osvětlit, čím vlastně jsi, jak jsi vzniklo, co představuješ a jak se budeš dále vyvíjet? Měl bych samozřejmě i mnoho dalších otázek. Děkuji za případnou odpověď.

Vnímám, že se v dálce cosi jakoby pohnulo, probralo z polospánku, z naprostého nevědomí, a snaží se reagovat na můj impuls, ale není to zřejmě snadné. Až po chvíli vnímám paprsek, záblesk energie namířený ke mně, který přináší určitou informaci.

 

Prvotní jsoucno: „Jsi první, kdo se pokouší se mnou hovořit tímto způsobem. To je pro mne zkušenost doposud neznámá. Na některé tvé vyslovené i nevyslovené otázky mohu odpovědět, na jiné však odpověď neznám. Existuji a jsem, ale nevím proč. Dlouhá období odpočívám jakoby v nevědomém spánku, automaticky se probouzím jen v určitých okamžicích. Zřejmě tehdy, kdy je potřeba, aby ze mne vyšel energetický tvořivý impuls.

Vnímám, že jsem jakousi zálohou celkového vývoje všeho a všech. Zálohou pro případ nejvyšší nouze. V takových situacích pak ze mne automaticky vycházejí tvořivé impulsy, které však vědomě neřídím. Jejich úlohou je v obtížných obdobích vývoje inspirovat, postrčit určitým směrem duchovní instituce, jednotlivce, kteří mají možnost a právo zasahovat do vývoje.

Tato možnost existovala celé věky, ale teď už jasně vnímám, že opět na dlouhou dobu a možná i definitivně skončila. Poslední impuls, který jsem vyslalo, byl impuls naznačující, že právě magie je skutečným viníkem všeho nepříznivého a temného ve vašem světě. Impuls, který měl inspirovat Vesmír, planety, hvězdy i individualizované formy života k tomu, aby zásadně odmítly magii, chtějí-li dál pokračovat ve vývoji. Impuls, který měl dovést světy pode mnou k nalezení cesty čistého vývoje bez magie.  A to se podle toho, co vnímám, také skutečně stalo a děje. Vše se radikálně mění, aniž už bych do toho nějak dále zasahovalo. Ozdravný proces byl zahájen. Takže se mohu klidně pohroužit opět do svého nevědomí, ze kterého jsi mne na chvíli probral svým impulsem. Prosím, už mne nevolej. Moje úloha na dlouhý čas skončila. Už mých impulsů není potřeba. A pokud by k potřebě podobného zásahu mělo opět někdy dojít, opět budu automaticky probuzeno. Teď už je však další vývoj na vás tam dole. Nemyslím tím jenom vás, drobné lidské bytosti ve hmotě nebo mimo ni, ale především velké formy života – planety, Přírodu, hvězdné systémy, celý Vesmír, atd.“

Jaké duchovní instituce dnes vedou nový vývoj?

Prvotní Karmo nového vývoje, kdo tedy má dnes plné právo vést celkový vývoj a kdo skutečně vývoj v tomto období vede?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Rozhodující pro vývoj v dnešní době je síla prostředí, ve kterém žijete své hmotné životy. A prostředí kolem vás – to je vlastně samotná planeta Země a Příroda na této Planetě. A to je v širším měřítku Slunce, Sluneční soustava, Galaxie, ve které se váš Sluneční systém nachází, a to je i celý Vesmír. A to jsou také inteligentní energie, ze kterých jsou tvořeny duchovní struktury těchto obřích systémů. Všechny tyto obří entity, tělesa či systémy představují živé bytosti, určité roviny živoucího samostatného života. Které mají v dnešní době sílu a právo rozhodovat o to, co se děje a co se bude dít i nadále.

Je to možná překvapivé po informacích o všech možných speciálních duchovních institucích, které zde měly celé věky vést vývoj. Je to však přirozené z pohledu pochopení, že každé dítě, výtvor, tvůrčí čin, jednoho dne dospějí a jejich původní Tvůrce tak již ztratí jakékoliv přirozené eticky čisté možnosti, jak jejich vývoj nadále ovlivňovat. Přirozené ve smyslu „nemagické“. Po nějakou dobu pak Tvůrcům ještě zůstanou k dispozici možnosti nepřirozené, magické, které obvykle znamenají násilný neetický zásah do vývoje druhých bytostí. Možnosti přirozených zásahů do vývoje ztratili Tvůrci již kdysi dávno, čítáno ve vašem měřítku na miliardy nebo spíše desítky miliard let. To se však týkalo pouze vyšších světů nad vaším Vesmírem.

Je důležité si totiž uvědomit, že pokud jde o váš hmotný svět, pak v něm Tvůrci jakoukoliv možnost přirozených zásahů nikdy neměli. Ve vašem světě se už zasahovalo vždy a jedině prostřednictvím umělé tvořivé síly, tedy magie. A tato možnost dalších magických zásahů, které často měly vysloveně destruktivní povahu, teď končí s příchodem nového vývoje.

Jak dlouho obvykle trvá zásadní zlom ve vývoji?

Takováto rozhodující událost však není a nemůže být dílem jednoho zřetelného časového bodu, před kterým to ještě šlo, a za kterým už to nepůjde. Takovéto obrovské zlomy ve vývoji se vždy odehrávají z vašeho lidského pohledu v měřítku let a desetiletí. Což ovšem z pohledu celého Vesmíru znamená pouhé okamžiky ve vývoji. Z vašeho lidského pohledu se tak možnost dalších magických zásahů krok za krokem zpočátku zeslabuje, až jednoho dne úplně zmizí.

 

Naráz by to šlo jedině v situaci, pokud by se všichni mágové magie dobrovolně vzdali. K tomu však nedošlo. Proto se stal odchod magie ze scény nikoliv dobrovolným jednorázovým aktem, ale naopak roky trvajícím soubojem duchovních sil zastávajících čistý vývoj s těmi, kteří si chtěli i nadále magii ponechat jako prostředek nátlaku na ostatní. A tato fáze postupného odchodu magie ze scény v těchto týdnech právě končí. To, co dnes prožíváme, již představuje definitivní soumrak magie.

 

Takže samotná planeta Země, Příroda na Planetě, Slunce, Galaxie, Vesmír (Kosmické vědomí) i automaticky fungující morfická pole Planety a další úrovně Přírody v rámci Vesmíru, vědomé i nevědomé úrovně těchto obřích systémů – odtud k vám v dnešní době plynou impulsy a skryté pokyny, co je nezbytně důležité změnit a provést.“

Úloha člověka v dnešní době

A jaká je úloha člověka v dnešní době?

 

Centrální Karma nového vývoje:  „Lidé, kteří nejsou přirozenou součástí Přírody úrovní své vnitřní harmonie a čistoty, dnes stojí mimo hlavní proud nového vývoje. Mohou se i nadále pokoušet používat nejrůznější páky na to, jak celkový vývoj ovlivnit, ale to se jim v dnešní době již čím dál méně daří. Často se jim nedaří ani zásadně změnit své životy, ve kterých se čím dál více začínají vyskytovat i vysloveně destrukční události. Příkladů ze svého okolí vnímáš jistě dost.

Naopak lidé na cestě čistého stabilního vzestupu se automaticky po určité době stávají přirozenou součástí Přírody a Planety. A jako součásti těchto obřích struktur disponují i určitým množstvím rozhodovacích pravomocí. Takže tito lidé mají možnost i plné právo svými rozhodnutími a tím, co denně dělají, měnit a usměrňovat celkový vývoj v tomto světě správným směrem. K tomu jim slouží duchovní inspirace, které denně prakticky neustále dostávají.“

Kdo rozhoduje o celkovém směru vývoje?

Kdo tedy dnes rozhoduje o celkovém směru vývoje i o určitých dílčích krocích či opatřeních?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Jak sami znáte z komplexu Nové duchovní cesty, jsou tady duchovní instituce, vysoké světelné sféry na čele Nové duchovní cesty, které postupně jako při štafetě přebírají dohled nad celkovým vývojem. Jde však pouze o dohled, o informační vedení. Protože tyto sféry již nemají možnost mocenských zásahů do vašeho světa. A ani tuto možnost nepotřebují. Právo rozhodovat mají ti, kteří jsou přímo součástí vašeho světa. A tak je to přirozené a správné. Abyste si o svém vývoji rozhodovali sami. Aby vám vývoj neřídil nikdo, kdo není mezi vámi, kdo se na vás jen odkudsi shora dívá. To je přesně to, co můžeme označit jako převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní vývoj v období dosažení dospělosti.

 

Takže kdo tedy rozhoduje a kdo má plné právo rozhodovat? Každá bytost, či instituce, která je nedílnou energetickou součástí nového vývoje a zároveň je pevně ukotvena eticky čistým způsobem ve hmotě. A to je samotná planeta Země a pozemská Příroda. To je Slunce, které vysílá na vaši Planetu životodárné parsky energie. To je Vesmír (Kosmické vědomí), v jehož rámci existuje mnoho podobných planetárních soustav. A to jsou také lidé žijící ve hmotné úrovni, kteří se úrovní svého vyladění stali součástí Přírody. To jsou proto i ti Stvořitelé, andělé, přírodní andělé, kteří jsou dnes zrozeni v lidské podobě a dokázali nastoupit cestu stabilního světelného vzestupu.

 

Nejsou to však naopak lidé, kteří i v dnešní době nadále používají, propagují nebo alespoň uznávají magii a doslova tak vyznávají víru v informace Staré duchovní cesty, jejichž průměrná pravdivost je již dnes pod úrovní 20%. Nejsou to ani Stvořitelé, andělé, duchovní mistři a jiné bytosti, které v dnešní době zůstali mimo hmotu. Nejsou to ani duchovní instituce působící z oblasti mimo hmotu, které nemají dostatečné a eticky čisté uzemnění v Přírodě a v lidech na cestě vzestupu.

Informace o novém vývoji jsou dnes k dispozici všem

Svět se zásadně změnil a začínají v něm platit zcela nová pravidla, která jsou lidem vyznávajícím staré duchovní cesty obvykle zcela neznámá. V dnešní době je to však již výhradně jejich chyba. Už se nelze vymlouvat na to, že jsem nedostal příležitost se s novými informacemi seznámit.

 

V období, kdy jste pořádali veřejné přednášky, byly informace o nich k dispozici všem lidem vyznávajících jakoukoliv duchovní cestu, kteří navštěvovali knihkupectví Hledající nebo prodejnu duchovních knih v Celetné ulici v Praze.

Dnes jsou dokonce nové informace veřejně a zdarma přístupné už všem lidem prostřednictvím Internetu. A to doslova na celém světě. Protože Internet dává k dispozici automaticky fungující překladače. A jako si lidé ve vaší republice orientačně překládají texty ze zahraničí, tak i lidé odjinud si mohou překládat vaše texty z češtiny do svého rodného jazyka. Takže orientační informace o Nové duchovní cestě planety Země, pozemské Přírody i dnešního lidstva jsou již dnes k dispozici pro celý svět. Tím spíše, že jste začali pracovat na překladech svých textů, nebo alespoň úvodních shrnutí každého článku, do angličtiny.

A kdo zařídil zrození všech bytostí z různých končin Vesmíru, z duchovních sfér nad Planetou i Vesmírem i z mnoha dávných civilizací na Zemi? Inteligentní energie, které jsou všude kolem vás, které doslova vytvářejí duchovní pozadí nejen vašich bytostí, ale i výše zmíněných obřích bytostí, systémů.

Ptáš se, proč to tedy nešlo dříve, když je to tak jednoduché? Dříve k tomu nebyla vhodná doba, vhodná energie doby, jak ses již v jednom článku zmínil v souvislosti s tématem Platónských roků ve vašem Vesmíru.“ (Poznámka JN: Jedná se o článek 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?).

Možnosti zásahů duchovních institucí mimo hmotu do vývoje jsou značně omezené

Shrnuji informace z předcházející duchovní komunikace:

Celkový vývoj v tomto světě již došel tak daleko, že žádná instituce působící výhradně z duchovních sfér mimo hmotu již nemá dostatečnou sílu a páky na to, aby přímo zasahovala do vývoje ve hmotné rovině planety Země a doslova měnila průběh probíhajících událostí. Tvrdnutí hmoty zde pokročilo do takové úrovně, že všichni původní Stvořitelé, andělé Dhyané i andělé nižších úrovní, stejně tak všichni přírodní andělé - duchové, ztratili jakoukoliv možnost přímého zásahu do hmoty. Mohou již pouze ovlivňovat duchovní struktury, duchovní obaly bytostí, předmětů, institucí, událostí ve hmotě. A to se v samotné hmotě může nebo nemusí projevit viditelnými změnami.

Nastala doba, kdy všechny duchovní instituce působící z oblasti mimo hmotu už mají samy o sobě pouze informační nebo poradní hlas. Mohou vést vývoj, ovšem pouze z informačního pohledu. Mohou radami, informacemi, impulsy usměrňovat vývoj a doufat, že někdo ve hmotě jejich impulsy vyslyší a začne podle nich den za dnem žít.

Na to, aby jejich informace a pokyny byly skutečně promítnuty do života ve hmotě, potřebují tyto instituce shora buď spolupracovat se samotnou Planetou, s Přírodou nebo najít ve hmotném světě zrozené lidské bytosti, které budou ochotné jejich radám naslouchat. A které budou ochotné se jimi bez výjimek řídit a prosazovat je do hmoty svými činy. A potvrzovat a přenášet toto vyšší duchovní vedení energiemi, které do hmoty skrze jejich bytosti proudí.

 

Takže k tomu, aby jakákoliv duchovní instituce shora mohla přímým vlivem řídit nebo alespoň usměrňovat vývoj ve hmotě, potřebuje mít nezbytně dostatečně pevné uzemnění zde ve hmotě - v samotné Planetě a Přírodě nebo v bytostech zde žijících. Teprve až toto uzemnění poskytuje duchovní instituci mimo hmotu přímé nástroje tomu, aby mohla rozhodovat, řídit a případně i měnit chod událostí ve hmotě.

 

Aby však navíc duchovní instituce mimo hmotu mohla zasahovat do volby celkového směru vývoje na Zemi, její uzemnění ve hmotě musí být eticky čisté, zbavené jakéhokoliv náznaku magie, nikoliv násilné, ovládající, a mělo by se týkat výhradně bytostí na světelném vzestupu. Což je samotná Planeta i Příroda a také lidské bytosti ve hmotě, které v sobě probudily schopnost neomezeného duchovního vzestupu.

Temno obvykle pracuje na nevědomé úrovni

Důležitá je následující věc: Temné systémy se uzemňují v rámci hmoty v lidských bytostech i v Přírodě obvykle násilným způsobem. Aniž by lidé nebo části Přírody vlastně vůbec věděli či vnímali nebo alespoň tušili, že jsou uzemněním pro temné systémy. Temno většinou pracuje právě takto na nevědomé úrovni.

 

Skutečnost je proto velmi paradoxní. Mezi nejpevnější a nejstabilnější uzemnění mnohých temných systémů doposud ovlivňujících tuto Planetu a lidstvo na ní patří právě mnozí vedoucí veřejně působící duchovní pracovníci, kteří o sobě tvrdí, že jsou zde za stranu Světla.

 

Dochází pak až k natolik vyhrocené paradoxní situaci, kdy tito duchovní učitelé pořádají veřejnou akci na vytvoření zlomu ve vývoji, na převzetí vývoje stranou Světla. A aniž by vůbec o tom měli vědomé tušení, celá jejich akce je na nevědomé úrovni nasměrována přesně opačným směrem. A ve skutečnosti se taková akce naopak stává snahou temných systémů zvrátit nový světelný vývoj probíhající v dnešní době v duchovním pozadí světa. A pevně zajistit tu správnou temnou duchovní matrici pro pokračování a dokončení temného vývoje na Zemi.

Také Nová Karma potřebuje získat pevné uzemnění ve hmotě

Takže i Nová Karma, pokud chce sestoupit do hmoty, potřebuje mít nutně přímo zde ve hmotě pevné stabilní uzemnění v lidských bytostech, v Přírodě nebo jejích částech. Pokud si tento princip fungování dnešního světa uvědomíme, pak je jasná následující věc.

 

Karma nemůže sestoupit do hmoty tak, že nejprve se nasměruje na ty nejhorší, nejvíce vychýlené temné bytosti či systémy, které doslova drtí tuto hmotu. A že jejím prvním zákrokem tedy bude zastavení toho nejhoršího, nejkřiklavějšího, nejvíce drtícího čistý vývoj z toho všeho, co zde ve hmotě pozorujeme a vnímáme všude kolem nás.

 

Ano, v minulých letech jsme se domnívali, že právě takto by se mohla Nová Karma ujmout své vlády nad hmotou. A sice že zastaví ty nejkřiklavější případy temného ovládání.

Samotný vývoj nás však postupně dovedl k pochopení, že takto to nemůže fungovat. Karma nejprve potřebuje získat ve hmotě pevné uzemnění, doslova pevnou oporu, o kterou se bude moci při řešení nejkřiklavějších případů ovládání na Zemi opřít. A tou oporou se musí nezbytně stát lidské bytosti, které se Nové Karmě a novým etickým principů dobrovolně podřídí. A které budou schopny ve zdraví ustát energetický kontakt s touto Novou Karmou, doslova přímý dotek energií Nové Karmy. Kterým se nestane, že kontaktem s touto energií dokonalé čistoty a spravedlnosti se naráz vyvalí z jejich nitra obrovské množství minulých omylů a přehmatů v podobě karmických vrstev. A to až v takovém množství, že by tito lidé doslova nebyli schopni zdravotně či pocitově ustát tak obrovský nápor temných energií zaplavujících jejich bytost.

Slova Centrální Karmy k sestupu nových principů do hmoty

Připomínám slova Centrální Karmy nového vývoje uvedená v textu  A7: 11.11.2011 - jaký zlom přináší toto datum?:

 

„Celý systém NDC již několik let usiluje o to, aby čisté spravedlivé duchovní principy nového vývoje sestoupily z duchovního pozadí světa i do nejhutnější hmoty na vaší planetě Zemi. Aby konečně ve hmotě planety Země začala být masivně předávána duchovně probuzeným lidem čistá pravda. Zatímco všechny zdroje nekvalitních informací Staré cesty začnou být postupně podle závažnosti jednotlivých případů karmicky zastavovány.

 

Aby k tomuto kroku mohlo dojít, Centrální karmický systém nového vývoje potřebuje mít dostatečnou oporu přímo ve hmotném světě. A je přitom důležité, aby se na této podpoře přímo z nitra hmoty podílely všechny základní formy života.

Tedy zaprvé samotná Planeta, i pozemská Příroda. Zadruhé dostatečný počet zástupců lidského pokolení, kteří se dokázali karmicky vyčistit až do té podoby, ve které již prokazují dostatečnou imunitu vůči temným útokům. A zatřetí i zástupci živočišných druhů na naší Planetě…

Mimořádně silná karmická očista lidských bytostí na NDC

Z těchto všech důvodů bylo potřeba sestup Nové Karmy do hmoty pečlivě připravovat. A zajistit, aby dostatečně početná skupina osob na Nové duchovní cestě prošla razantní karmickou očistou, která jim umožní postavit se tváří v tvář Nové Karmě s čistým štítem, s duchovním pozadím své bytosti vyčištěným na dostatečnou úroveň. A to byl právě důvod masivní karmické očisty, která probíhala prakticky celé léto, viz text A1. Mimořádná očistná síla letošního léta.

Získání napojení na vyšší světelné sféry

Na přelomu srpna a září 2011 přišel další důležitý krok – počátek získání kontaktu na nesmírně čisté vyšší světelné sféry, jak jsem již přehledně připomenul v textu A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie:

Prvním z těchto vyšších kontaktů bylo napojení na Sféru Harmonického ticha, viz komunikace Petry Novákové Snažte se uprostřed vnějšího hluku a chaosu nalézt vnitřní ticho, které doslova zahýbalo dalšími událostmi a tvůrčí činností bytostí na NDC - viz další komunikace Věry Talandové Ze spojení s harmonickým tichem vznikají čisté světelné inspirace, a texty A4. Příležitost příjmu mimořádně čistých světelných energií, A5. Duchovní kresby přibližují dalším bytostem dotek harmonie.

V dalších dnech pak následovalo navázání kontaktu s dalšími čistými světelnými sférami, viz komunikace Petry Novákové Energie nových sfér umožňují dokončit boj s Temnem, Věry Talandové Další světelné sféry jsou připravené pomoci vývoji lidstva,  Energie prvotního tvoření a jejich pomoc novému vývoji. O tom, jaké výsledky tato napojení přinášejí, pak uvedly více komunikace Ivany Zámečníkové Čistým způsobem bouráte to, co je přežité a nepotřebné, Postupné probouzení vyšších regeneračních schopností.

Nastartování masivní karmické očisty všech osob na NDC

Přivedení čistých energií těchto světelných sfér do hmoty planety Země spustilo masivní karmickou světelnou očistu jednotlivců na NDC. K tomu došlo nejprve u prvních několika osob, a od 7.11.2011 se tato automaticky probíhající očista spustila prakticky u všech jednotlivců, kteří jsou součástí NDC. A kteří projevili dostatečnou vůli a pracovitost, ochotu řešit problematické vazby, a kteří se svým úsilím dostali do proudu přicházejících energií a událostí. Při pohledu na tyto bytosti s probíhající masivní automatickou očistou jsem vnímal, jako by v jejich nitru byla pračka, která pere, drtí, rozemílá vše nepříznivé a temné a zbytkové energie jsou pak v podobě mlhy vyzařovány ven.

Už v textu A7: 11.11.2011 - jaký zlom přináší toto datum?  jsem uvedl následující:

Obvyklým průvodním jevem této neobvyklé masivní karmické očisty jednotlivců na cestě světelného vzestupu je rychlé střídání situací, vnitřních stavů, nálad a třeba i drobných zdravotních indispozicí. Je to způsobeno tím, že už ne jednou za den, nebo dokonce ne jednou za týden či měsíc – ale doslova několikrát denně se člověku obnaží karmické vrstvy a průběžně se automaticky přicházejícími energiemi zpracovávají a vyvazují. Současně při tom všem se bytost člověka doslova přebudovává, připravuje se transformace jeho bytosti do nové podoby. Která je nezbytná pro odstartování nové etapy vývoje zde na planetě Zemi.

Očista dalších bytostí a částí Přírody

Potřeba přípravy celé Planety a všech forem života na ní na přijetí nových principů Karmy do hmoty se projevila i v dalších událostech během léta a podzimu 2011. Kdy jsme v duchovních komunikacích přijímali prosby nejrůznějších forem života na Zemi o provedení masivní očisty jejich druhu, či oblasti, ve které žijí. Opakovaná volání Přírody a přírodních bytostí o pomoc při očistě a postupném snímání a rozvazování magických nánosů. O pomoc při zbavování se dosavadních vlivů Temna, které odmítá vydat ze svého vlivu území, sféry, roviny života, i přírodní bytosti, které dříve doslova vlastnilo ve svém vlivu.

Postupně jsme duchovně obdrželi prosby o očistu Jizerských a Krušných hor, Beskyd, oblasti Králického Sněžníku, oblasti Českého ráje, Adršpašských skal, Doupovských vrchů, Brd, oblasti Plešivce. Ale také Boubínský prales na Šumavě, okolí hradu Kašperk a další přírodní oblasti a území u nás i v jiných místech naší Planety.

A připomínám, že již v dřívějších letech jsme opakovaně pomáhali při očistě klíčových oblastí České kotliny: Českého Švýcarska, Šumavy, Krkonoš, Českého středohoří a největších vodních toků na území Čech – Vltavy a Labe. Všem těmto z hlediska vývoje zásadním místům jsme věnovali Fotogalerie na našich stránkách:  České Švýcarsko, Šumava, Krkonoše, Hora Říp - památný vrchol našich dějin, Milešovka a České středohoří, Vltava, Labe.

Dostali jsme i neobvyklé žádosti atmosférických bytostí o očistu pozemské atmosféry, také třeba přírodního anděla Severního moře o duchovní očistu tohoto území značně postiženého lidskou těžbou ropy.

Na ukázku uvádím dvě z takových duchovních komunikací Ivany Zámečníkové z 22.7.2011 přijaté přímo od přírodních bytostí:

Královna víl pramenů a studánek: „Zkontaktovali jsme tě, kvůli potřebě pomoci. Prosíme touto cestou o obecné čištění našich bytostí a pramenů, které ochraňujeme. Stále je nás mnoho potemnělých a ovlivněných prostředím, ve kterém žijeme. Uvědomujeme si, jak důležitou úlohu zastáváme. Je potřeba co nejčistší vody plné životodárné energie nejen pro lidské bytosti, zvířata, ale i rostliny a Přírodu celkově. Pokud nebude čistá voda, nebude plně pročištěná Příroda. Děkujeme za pomoc.“ Děkuji.

Král skřítků: „Touto cestou se chci omluvit za sebe a svůj národ za vše, co jsme ve svých životech lidem i ostatním bytostem udělali. Kromě dobrých věcí jsme často prováděli i zákeřnosti a schválnosti, které je měly jiné bytosti zbrzdit v jejich vývoji. Omlouváme se za své nevhodné postoje a činy, kterými jsme negativně ovlivňovali ostatní. Prosíme Spojené Síly Světla o očistu a pomoc s naší očistou v nyní obnažených záležitostech. Abychom se postupně mohli stát přirozenou součástí Přírodní říše a mohli tak podpořit světelný vývoj Planety. Nebudeme už škodit a parazitovat na Přírodě, lidech a ostatních bytostech. Budeme hledat nejvhodnější cestu k vlastní převýchově, harmonizaci, k našim nynějším úkolům, které máme. Nechceme být zapomenuti či odstraněni. Děkujeme moc.“   Děkuji. 

Energie obnažených karmických vrstev i reálná situace v místě se vzájemně ovlivňují

Při karmické očistě posledních týdnů a měsíců jsme dále zjistili následující skutečnosti:

Obnažená a rozvinutá karmická vrstva do jisté míry ovlivňuje nejen průběh událostí v daném místě ale i reakce bytostí, které jsou do této vrstvy zapleteni.

Například mág, který byl v dané vrstvě agresorem, se po obnažení této vrstvy na ni dokáže instinktivně temnou částí své bytosti napojit. A opět dané místo a bytosti v něm začne teď v tomto reálném čase zneužívat a vysávat. Takže obnažená karmická vrstva jej až do té doby, dokud nebude regulérně karmicky odpracována, rozvázána a rozpuštěna, bude vlastně posilovat. A naopak osoba s obnaženou vrstvou bude mít silné pocity zneužívání, vysávání od někoho druhého, například úporné bolesti hlavy, nebo pocit něčeho cizorodého na zádech.

Proto je tak nebezpečná „divoká“ karmická očista, o které jsem se zmínil v článku  39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty. Kdy vlivem silných a čistých energií, které kolem sebe vyzařuje jeden člověk na cestě vzestupu, se obnažují karmické vrstvy i dalším lidem v jeho okolí. Někteří z nich se tím nechají doslova chytit. Místo očisty minulosti a dobrovolného vydání minulé výbavy naopak magii obsaženou ve svých obnažených vrstvách přijmou na nevědomé úrovni za svou, a znovu ji začnou nevědomě využívat. Za takové situace se případné vysávání v rodině tímto způsobem najednou extrémně zesílí, protože rázem přešlo do vyšší dokonalejší podoby – viz článek A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi.

Platí však také naopak, že reakce bytostí při odhalení vrstvy může zpětně ovlivnit obraz situace, která z vrstvy vyzařuje. Mění se však pouze obraz, prožitek minulosti. V žádném případě se tím nemění samotná minulost. Jen se v rámci této bytosti procházející očistným procesem mění prožívání minulosti a postoj k ní.

Takže například v případě ženy ovládané partnerem mohou nastat dva případy: Pokud je tato žena i v tomto dnešním hmotném světě opět v podřízené pozici a tuto pozici dobrovolně přijímá, pak ovládání z vrstvy na ni působí mimořádně silně a vyvolává až zásadní zdravotní problémy. Naopak pokud se tato žena ve hmotě aktivně vzpírá tomuto ovládání a vědomě se z podobného ovládání čistí a zbavuje se jej, pak karmickou očistu téže situace bude vnímat jen jako pouhé bolení hlavy a skutečně lze pak také z obnažené vrstvy někdy vnímat, že její bytost už není podvolena ovládání, ale naopak se začíná aktivně bránit – což lze vnímat jako doslova duchovní odhození vysávajícího partnera od ní.

Karma poprvé přebírá klíčové místo světa pod svou kontrolu

Jak vypadala situace na mimořádně důležitém místě styku dimenzí při karmické očistě uplynulých týdnů? Postupně se obnažují další a další karmické vrstvy s magickým ovládáním našeho hmotného světa a informačně se posouváme do stále starší minulosti až k počátkům vzniku magie působící v tomto světě, jak to bylo popsáno v článku A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie.

Až 11.11.2011 se v tomto místě poprvé objevuje zářivá bytost, kterou identifikuji jako Centrální Karmu nového vývoje. Která obsadila toto místo, aby se pokusila definitivně přebrat kontrolu nad tímto světem. Další den se v místě objevuje také Karma pro hmotný svět, aby začala fungovat.

Pokus o sestup Karmy do hmoty

A poté 12. a 13.11.2011 následuje první pokus o sestup nových principů karmy do hmoty.

Bezprostředně se však ukazuje, že skupina bytostí ve hmotě, která by měla být oporou Karmy, ještě není očistou dostatečně připravena. Místo sestupů principů nového vývoje do hmoty následuje další kolo doslova drtivé karmické očisty, kdy se z bytostí ve hmotě jdoucích po NDC valí karmické vrstvy s tou nejhorší možnou vysoce nepříznivou náplní – zkázy světů, zpronevěření světelného poslání, těžké ovládání magií, kdy lidé byli doslova nástroji, řízenými otroky, kteří na příkaz prováděli operace proti své vůli i proti svým vlastním etickým principům.

A na místě styku dimenzí se opět druhý den 14.11.2011 po dlouhé době znovu objevuje temná část bytosti mága posílená velkým množstvím karmických vrstev, ve kterých byl pro mnoho lidí doslova pánem a bohem. Vnímám jeho slova: „Já se jen tak nevzdám, vy břídilové. Já jsem ten, kdo tady rozhoduje a vládne.“ Tato událost jen potvrzuje, že celková situace ještě nebyla na sestup Karmy do hmoty v tento den dostatečně připravená.

Další kolo přípravy na sestup Karmy do hmoty

Den za dnem proto pokračuje další drtivá očista tohoto místa a všech bytostí na NDC. Po odstranění temného klonu mága se zde v dalších dnech objevují bytosti strážců odpovědných za toto místo, kteří byli magickými zásahy v minulosti postaveni mimo vývoj a mimo možnost plnit své úkoly v tomto místě. Světelní strážci jsou Spojenými Silami Světla očištěni (15. a 16.11.2011), naopak temní strážci tohoto místa jsou likvidováni (17.11.) Spojenými Silami Světla.

Další den 18.11.2011 se v místě opět po týdnu dalšího mimořádného a těžkého čištění objevuje Centrální Karma nového vývoje. Den poté vnímám jinou zářivou bytost obklopenou kruhem menších bytostí či systémů představující automaticky fungující přírodní zákon karmy.

A od  21.11.2011 se v místě začíná opět zabydlovat Karma pro hmotný svět, aby se připravila na postupné přebírání kontroly nad hmotným světem. Po několik následujících dnů se místo masivně čistí. Vnímám doslova jen stěží průhlednou mlhu, jak v daném místě postupně vystupuje ven vše nepříznivé, aby se to prostřednictvím zásahů čistých energií doslova rozpustilo.

Definitivní počátek převzetí vlády nad hmotou Novou Karmou

Ve dnech 24. a 25.11.2011 pak dochází k rozhodující události. Prvních několik desítek lidských bytostí na NDC přijímá přímý kontakt s energiemi Karmy pro hmotný svět, aniž by se s nimi již cokoliv nepříznivého stalo. První skupina bytostí na planetě Zemi tak ustála dotek Nové Karmy a je připravena na přijetí dalších změn.

 

Uzemnění Karmy se tím stává dostatečně silným na to, aby se Karma pro hmotný svět již dokázala na tomto místě stabilně udržet. Sestup karmy do hmoty v těchto dnech doslova začal. A v příštích dnech se bude prohlubovat dalšími následnými kroky.

 

Jak bude proces sestupu Karmy do hmoty pokračovat dál?

Karmo pro hmotný svět, jaký se předpokládá další postup při pronikání etických principů karmy do hrubé hmoty našeho světa? Jak vypadá situace v této chvíli a na čem se právě pracuje? Jaké informace je vhodné v tomto období předat lidem? Děkuji za informace. (Duchovní komunikace z 27.11.2011)

 

Karma pro hmotný svět:  „Ano slyším tě a vnímám tvé otázky. Ráda odpovím nejprve na to, co je v dnešní době zásadní a důležité, aby všichni jednotlivci na NDC věděli. Před několika dny došlo konečně ke kroku, který již byl očekáván dlouhé roky po nástupu NDC. Nová Karma se uzemnila v první skupině lidských bytostí ve hmotném světě a tím byl splněn základní předpoklad, základní východisko pro to, aby mohla Karma ve hmotě v budoucnu fungovat. Situace však není jednoduchá a tímto prvním krokem ještě vše nekončí. K tomu, aby Karma měla dostatečnou sílu a páky na to, aby dokázala okamžitě zastavit mnohé z neetických činností ve vašem světě, musí proběhnout ještě dalších několik kroků.

Zaprvé, důležité je teď ještě uzemnit Karmu v Přírodě, protože k tomu zatím v plné míře nedošlo. Uzemnění v Přírodě předpokládá vytvořit energetické kanály, kterými se Karma napojí na rozsáhlé oblasti čisté Přírody na Zemi. Problémem je, že takových oblastí existuje velmi málo. Navíc opět platí, že napojení Karmy na nedostatečně očištěná území by mohlo vyvolat nežádoucí nepříznivé jevy, doslova až místní drobné či větší katastrofy.

 

Takže teď se budou v rámci každodenních energetických očistných operací vyhledávat taková území na Planetě, která již dotek energií Nové Karmy bez velkých bouřlivých reakcí unesou. To je první z dalších kroků, jeho trvání odhadujeme na několik dnů, jeden až dva týdny.

 

Zadruhé, další důležitou záležitostí bude přesné vyladění Nové karmy na stav energií ve vašem hmotném světě a na celkovou situaci v něm. Můžeme to chápat jako vytvoření a dokonalé vyladění základního měřítka etického posuzování činů. Mimo hmotu je to mnohem jednodušší, zde stačí dostatečně rozlišovat světelné pravotočivé a temné levotočivé energie. Ve hmotném světě jsou však duchovní projevy do jisté míry zahaleny hmotou, která funguje jako tlustý filtr, neprůhledné sklo, a to vnímání duchovních energií deformuje a znesnadňuje. Proto je složitější posoudit, co je čistý aktuální projev toho člověka teď a do jaké míry je tento aktuální reálný čin deformován vlivem nepříznivých energií ve hmotě uložených uvnitř bytosti člověka nebo v jejím okolí.

Zatřetí, Karma se bude při sestupu do hmoty zaměřovat při posuzování etiky činů postupně na následující skupiny:

1. Posuzování bytostí na NDC, tedy bytostí, které se Nové Karmě dobrovolně podřizují. To už v tomto období plně funguje, jak jste si sami na sobě měli možnost vícekrát vyzkoušet.

2. Posuzování aktuálních činů bytostí, které se veřejně svými projevy hlásí ke straně Světla, ale principy NDC neuznávají nebo neznají. A přitom konají veřejné akce, přednášky, semináře, společné meditace apod.

3. Posuzování aktuálních činů ostatních bytostí.

4. Až teprve poté přijde na řadu postupné karmické vyrovnání za minulost.

 

Rozhodující zásadou tedy zpočátku bude neposuzování minulosti, ale soustředění se v prvé řadě na zastavování neetických činů. A to v prvé řadě těch činů, které jsou veřejně proklamovány pod hlavičkou Světla.

 

Neznamená to však, že minulost bude kompletně zapomenuta a karmicky bez přispění jednotlivců hromadně vyvázána. To by v žádném případě nový čistý vývoj nepodpořilo. Bytosti se potřebují očistit z určitých opakovaných tendencí konat neetické činy. A to nejde jinak, než rozpoznáním své minulosti v rámci karmického čištění, jejím pochopením a regulérním karmickým rozvázáním obvyklým způsobem, který jste popsali v článcích o karmě.

 (Poznámka: jde o články 39A. Karma jako duchovní a etický princip, 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39G. Principy přirozené karmické očisty, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj, 39J. Principy nového karmického pořádku, 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.)

Tedy žádná kompletní karmická amnestie za minulost. Nic takového, co přenášely komunikace s údajným Ježíšem Kristem uveřejňované na jiných webových stránkách o tom, že veškeré minulé karmické zatížení bude milostí někoho, jakési dřívější umělé instituce, očištěno, zrušeno. Pokud by v samém zárodku nového vývoje stál podobný ničím nezdůvodnitelný čin, nový vývoj by nikdy nebylo možné stabilizovat. Protože je dobře známo, že každá stavba s nekvalitními základy se jednoho dne kompletně zhroutí.“

 

Co se bude dít s těmi, kteří nebudou ochotni dostat se na cestu světelného vzestupu a začít se přirozeně karmicky čistit? Mám obavy, že takových lidí bude na Zemi drtivá většina.

 

Karma pro hmotný svět: „Impulsy, které jsi již dříve dostával, jsou zcela reálné. V tomto životě bude dáno každému právo dožít jej za předpokladu, že se nebude dopouštět neetických činností. Zastavováni Karmou budou v prvé řadě ti, co budou aktuálně škodit druhým lidem, Přírodě, Planetě. Po skončení života budou energie situaci každého člověka automaticky hodnotit a přijímat opatření. Logicky se dá očekávat, že do dalšího kola osobního vývoje v tomto světě nebude vpuštěn ten, jehož karmické vrstvy budou napěchovány adresami na magické systémy, temnými klony a jinými formami temného útlaku a nátlaku. Protože to všechno musí z vývoje definitivně pryč. Proto to musí definitivně pryč i z karmických vrstev všech bytostí, které získají právo dalšího vývoje v tomto světě.

Míra celkového zatížení karmy každého člověka Temnem se dá jednoduše zjistit z celkového vyzařování karmických vrstev. To sice nejde dost přesně zjistit ve vašem hmotném světě, protože hmota celou situaci zahaluje a do jisté míry činí nečitelnou. Po odchodu ze hmoty je však situace naprosto průzračná.

A co bude s lidmi, kteří v sobě doslova přenášejí temný arzenál, a nebyli ochotni to vše přirozenou očistou své karmy vydat? Ponechme tuto situaci automatickému fungování systému Karmy. Karma postupně najde způsoby, jak tuto situaci v budoucnu řešit.“

 

A co například hromadná akce na údajnou záchranu světa, která včera probíhala v Kongresovém centru zde v Praze pod vedením bytostí, které nejsou na světelném vzestupu? Mělo to určitý vliv na celkovou situaci ve světě?

 

Karma pro hmotný svět: „Sám jsi dostatečně jasně vnímal, že se vlastně z pohledu celkového vývoje nic neděje. Že nepříznivé energie této akce zůstávají uzavřené a odstíněné v místě, kde se setkání konalo. Lidé se tam doslova pařili v „očistné lázni s vysokým procentem temných energií“, kterou připravili vedoucí akce a ke které lidé sami svými energiemi přispěli. Příroda a tento svět se v této době již dokážou účinně bránit podobným akcím narušujícím dnešní nový vývoj. Také magie přestává mít sílu i nadále ovlivňovat celkové fungování tohoto světa. Ve hmotě i v duchovním pozadí lze jasně vnímat celkové zklidnění situace po drtivé očistě předcházejících týdnů a měsíců.“

 

Jaké rady a pokyny máš v této době pro všechny bytosti pokračující ve světelném vzestupu na NDC?

 

Karma pro hmotný svět: „Nemám nic jiného nového než to, co je už dávno známo z textů na vašich stránkách: I nadále pokračovat v aktivních každodenních duchovních i hmotných činnostech podporujících jednoznačně světelný duchovní vzestup. Tedy pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, péče o optimální stravu z pohledu bioenergií, každodenní duchovní komunikace, každodenní prosba o osobní energetickou očistu, vyvážený denní režim, dostatek času na odpočinek a regeneraci, pravidelný pobyt ve volné Přírodě.

Dále sledovat duchovní i hmotné impulsy, náznaky a naučit se na ně včas reagovat. V případě nutnosti včas požádat o kontrolu situace z vašeho centra. Protože obnažená karmická vrstva, která není včas a odpovídajícím způsobem karmicky rozvázána, může člověka strhnout během několika dnů zpátky do pádu. Znovu zdůrazňuji, že bez kvalitní duchovní komunikace, bez zvládnutí správného rozpoznávání poselství duchovních impulsů, se člověk nemůže stát na duchovní cestě samostatným a pořád bude odkázán na někoho druhého.

A dále důsledné vyhýbání se všemu škodlivému, co vzestupu brání. Zejména toto je bod, který bývá mnohými jednotlivci podceňován. Takoví jedinci si pak musí na vlastní kůži prožít trpkou zkušenost, co dokáže způsobit a jaké zdravotní a pocitové problémy při karmickém čištění vyvolat například ponechání si společných fotografií s temnou osobou nebo dárků od temné osoby, která má sklony k vysávání. Nebo dobrovolné osobní kontakty s temnou osobou. Návštěva nevhodných akcí. Slavení svátků, které jsou ve své podstatě založeny na kamufláži a překrucování reality – což je například typické pro Vánoce v křesťanském pojetí. Zhlédnutí nevhodných filmů vyvolávajících chaos a stres nebo šířící všude kolem temné energie. Nebo ponechání si nevhodných knih, umělých pomůcek pro duchovní cestu.

 

Takže z tohoto pohledu je nesmírně důležité opakovaně z pohledu dosažených vyšších úrovní harmonie provádět očistu svých bytů a prostředí, ve kterém žiji, od všeho nepříznivého a z pohledu světelného vzestupu nevhodného. A dobrovolně, bez jakékoliv známky lítosti, se všeho nepříznivého včas zbavovat.

 

A jakou radu máš pro ty čtenáře, kteří se zatím na NDC nedostali. Kteří hlavně, čtou, diskutují, rozebírají situaci, ale praktická osobní soustavná práce směřující ke vzestupu u nich zatím chybí?

 

Karma pro hmotný svět: „Doporučuji, abyste o tom sestavili speciální samostatný text, kde znovu připomenete zkušenosti, které jste doposud na cestě světelného vzestupu získali. V tuto chvíli pouze připomínám, že pouhé studium a vstřebávání duchovních informací ještě nikoho na světelný vzestup neposunulo.

 

Hlavním posláním vašich stránek je předávat lidem impulsy ke změně jejich životů. Impulsy k tomu, aby sami začali krok za krokem správným způsobem pracovat na posilování světelných základů svých bytostí. Kdo si toto poznání z vašich stránek doposud neodnesl, ten se postupně začíná dostávat do situace nevyužité příležitosti, kterou ve svém životě potkal a nedokázal ji přijmout a využít. A jak se někdy říká – nevyužiješ-li příležitost, musíš často čekat až na další sezónu. Což z pohledu duchovního vývoje planet a civilizací mnohdy znamená až za další dlouhé tisíce, desítky tisíc nebo dokonce miliony let.“


Následující text 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, bude oslovením pro všechny jednotlivce, kteří se sice považují za příznivce našich textů a zpravidla naše texty také pozitivně hodnotí, přitom však ještě nepřikročili k aktivní práci na své vlastní duchovní cestě podle informací na našich stránkách. A stále ještě váhají udělat ve svých životech zásadní změny.

© Jiří Novák, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 204
  • 24
  • 20
  • 20
  • 30

Celkový počet hlasů: 298