Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Energie prvotního tvoření a jejich pomoc novému vývoji

Energie prvotního tvoření a jejich pomoc novému vývoji

Věra Talandová Vloženo 25.11.2011
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 8. a 23.11.2011

Jak umožnit tvorbu z duchovních sfér do materiálního světa

Síly Světla, máte pro mě informace? (Duchovní komunikace z 8.11.2011)

 

Andělé Dhyané: „Tady Andělé Dhyané. Sama vnímáš, jak se v poslední době urychlila karmická očista. Jak světelný vývoj nabírá obrátky. Sestupující světelné sféry i další světelné bytosti mohou díky připraveným bytostem vyzářit na planetu svoje čisté světelné vibrace. Každá ze světelných sfér má různou intenzitu vyzařované energie, různé frekvence, další různé jemné i větší odlišnosti nebo jak to nazvat, abys porozuměla. Toto teď ale není předmětem komunikace.

Díky těmto odlišnostem mohou energie sfér sloužit k rozmanitým úkolům. Pomáhat ve vývoji jednotlivým bytostem, sloužit k jejich očistě i vývoji. Napomáhat karmické instituci k uzemňování jejího vlivu na současný pozemský vývoj. Některé energie jsou určené k tomu, aby napomáhaly rozvinout u bytostí jejich další nefyzické smysly. Nebo přivést k životu jejich další čakry, které dosud neměly využití a nacházely se v latentní podobě. Toto všechno se zrychluje.

Předevčírem v noci, kdy ses cítila hodně špatně v důsledku čištění vlastních temných karmických vrstev, jsi pocítila dotek Sféry Prvotního Tvoření. Tato sféra nepochází z tohoto Vesmíru. Její energie jsou nepředstavitelně vysoké a čisté. Nechtěla jsi věřit svému vnímání, protože jsi nebyla ve formě. Ale vysoké vyladění, které jsi přesto v tu chvíli měla, na tento kontakt dosáhlo.

 

Právě spojením s touto sférou bude umožněna tvorba z duchovních sfér do materiálního světa. Zatím se toto vždy dělo pomocí energií a institucí které byly pro tuto Planetu dostupné.

 

Sféra Prvotního Tvoření podpoří světelný vývoj

Tvoření ve spolupráci s touto výjimečnou sférou je možné. Tato sféra sestoupila na základě upřímné touhy bytostí na světelné vzestupné Nové Duchovní Cestě. Touhy dosáhnout na energie, díky kterým je možné tvořit takové čisté věci a prostředky, aby bylo možné světelný vývoj podpořit a upevnit.

Tato sféra má tak čisté vyzařování, že sama nikdy nebyla ušpiněna Temnotou. V době temných období na planetách i vesmírech se stáhla a byla nedostupná. Dokáže tvořit sama ze sebe čisté věci, je to její podstata. Její čisté výtvory si však samy od sebe čistotu udržet nedokázaly. Postupně čistotu ztrácely. A tak sféra tvořila a během věků se z původní čisté tvorby, výtvorů stávaly temné. Sféra se uzavřela.

Teď se přihodilo, že zachytila signál o touze tvořit od čistých bytostí. To ji rozzářilo a výzvu přijala. Nebude zatím tvořit sama, bude tvořit skrze vás. Svou vysokou čistotou bude napomáhat tomu, aby to, co má být takovou cestou stvořeno, bylo co nejčistější.

Sama sféra vás povede a vysvětlí, jak tato spolupráce bude fungovat. My jen zprostředkováváme tyto základní informace. Děkujeme, že jsi je přijala.“

Taky děkuji.


Jak mohou pomoci energie prvotního tvoření?

Sféro Prvotního Tvoření, mám na tebe spojení?

 

Sféra Prvotního Tvoření: „Tady Sféra Prvotního Tvoření. Díváš se na obrázek Diamantové Sféry a jeho energie dokonalosti napomáhají ještě dokonalejšímu spojení. Je správné využívat to dobré, co máte k dispozici.

Jsem Sféra Prvotního Tvoření. Nacházím se ve svém dokonale sebou stvořeném světě, ale jsem uzavřená před ostatní bytím. Ve snaze tento dokonale vytvořený svět ochránit. Je to jednotvárné a nikam se to nevyvíjí. Stagnuji. Proto přijímám výzvu od bytostí, které se vlastním úsilím dostaly tak vysoko, aby na mé energie dosáhly. Moje frekvence jsou zářivé a čisté a naprosto vhodné pro tvoření na podporu světelného vývoje.

 

Bude důležité, abyste se po prvních kontaktech na mě, vy pozemské bytosti, vylaďovaly co nejčastěji. Až dokážete nějakou dobu moje frekvence udržet, je tvorba možná. Na udržení těchto frekvencí je potřeba neustále pracovat. Z chvilkového napojení je možná komunikace. Na tvorbu je zapotřebí napojení delší.

 

Moje energie prvotního tvoření vám mohou velmi pomoci. Například zoptimalizovat tělesnou schránku i svoje životní poměry na Planetě. Mohou přivést váš životní styl do optimální podoby, aby vám čas ušetřený z různých životních peripetií zůstal na světelnou tvorbu. Toto všechno už je pro vás možné. Zasloužili jste si to svým rozhodnutím vést čistý život a podporovat svou prací světelný vývoj.

V průběhu času budeme upřesňovat a vylaďovat spolupráci. Toto je takové malé seznámení s další možností, která se vám na světelném vzestupu nabízí. Tady je – k vašemu využití.

Předej informace ostatním bytostem, které jsou na ně připraveny. A děkuji za tuto výzvu.“

Děkuji.


Naladíte-li se na příjem energií a světelných impulzů, můžete přijímat

Síly Světla, jaké nové informace pro mě dnes máte? (Duchovní komunikace z 23.11.2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Světelná očista bytostí pokračuje. Díky vysokému vyladění bytostí na NDC se mohou jejich karmické vrstvy dostávat i z těch nejhlubších zasutých koutů. Čím větší čistotu bude každá bytost na NDC mít v době sestupu Karmy do hmoty, tím jednodušší pro ni tato situace bude.

 

Toto čištění je mnohdy velmi náročné.  Ale buďte hluboce vděčni, za to, že jste tuto šanci přijali do svého života. Toto je naprosto jedinečná příležitost jak se vypořádat s vlastní, věky nahromaděnou temnotou, svými přehmaty… Dobrovolně odevzdávejte vše, co vás brzdí na světelném vzestupu. Tím se pročistí kanály pro příjem světelných energií a impulzů.

 

Světelné impulzy nepřicházejí samy od sebe. Žádná Síla Světla vám násilím nic necpe. Ale je tu pro vás s otevřenou světelnou náručí. Naladíte-li se na příjem, můžete přijímat. Používejte naše energie, naše impulzy, vše se potom zintenzivní, tzv. rozchodí. Naučíte se přijímat tolik, kolik je právě zapotřebí.

 

Můžeš použít příklad vaší studny.“

 

Obnovili jsme na zahradě velmi starou studnu. Její pramínek byl malinký. Pro život 2 lidí nedostatečný. Bylo nám doporučeno čerpat tuto vodu, používat ji, že se pramínek stane vydatnější. Tím, jak jsme začali vodu používat, pramínek postupně začíná být dostačující našim potřebám.

 

„Vody pro vás bude dostatek. Vždy tolik, kolik budete potřebovat. Vaše spotřeba musí být přiměřená, žádné plýtvání. Všech zdrojů Planety a Přírody je potřeba si vážit. Pro život v souladu s těmito obřími bytostmi se vám dostane vše, co je k životu zapotřebí. Jen se musíte naučit, jak tyto věci správně využívat.

Přijímání impulzů pomůže pozvednout životy na vyšší úroveň

I světelných čistých energií dostanete právě tolik, kolik je v dané chvíli zapotřebí. Pokud se na ně dokážete naladit. Není třeba, aby k vám proudilo velké množství světelných energií, které byste nedokázali přijmout a využít ve svém životě. Vždy je dobré se u všeho dopracovat k optimální spotřebě, optimálnímu využití.

 

Když se například vyladíte a přijmete čisté světelné energie v optimálním množství, je důležité je ještě optimálně využít ve svém hmotném životě. I toto je velké umění. A je potřeba tomu věnovat pozornost. Dostanete-li ve svém vyladění světelný impulz, ještě to neznamená, že bude správně využit.

 

Často se stává, že bytost světelný impulz přijme, ale promrhá ho. Světelné impulzy jsou navíc velmi jemné. Je důležité naučit se je vnímat. A také je tedy potom ve svém životě použít. Tyto impulzy můžete přijímat pro každou oblast vašeho života. Pomohou vám pozvednout vaše životy na vyšší úroveň, budou vašimi rádci v každodenních záležitostech. A pomocníci na vaší vzestupné světelné pouti.

Například přijetím mých zářivě čistých impulzů můžete výrazně napomoci dočištění svých karmických vrstev. Bude při tom záležet na tom, na jak vysokou frekvenci jste schopni se vyladit. Čistota mých energií vás může úplně ohromit, můžete nad ní vydechnout úžasem. Naladění se na ně je pro vás velkou šancí svůj vzestup urychlit i stabilizovat.

Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.

© Věra Talandová, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 154
  • 22
  • 17
  • 14
  • 24

Celkový počet hlasů: 231