Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z13. Příležitost k uvolnění čistých energií bříz

Z13. Příležitost k uvolnění čistých energií bříz

Magdaléna Malá Vloženo 16.1.2013
Magdaléna Malá

Návštěva krajiny v oblasti Šumperské kotliny

Příroda sama poskytne impulsy k tomu, co je potřeba udělat

MM: Na konci roku 2012, přesněji 29.12.2012, jsem zažila neobvyklý zážitek v přírodě nedaleko místa, odkud pocházím. Jedná se o místo mezi Novým Malínem a Hrabišínem v Šumperské kotlině na severu Moravy. Více o tom bude v následující duchovní komunikaci s Přírodou.

 

MM: Spojené Síly Světla, prosím o odpověď. Co bych nyní měla vědět? Máte pro mne nějaké informace? Můžete mi také objasnit, co se stalo 29. 12. 2012 s břízami, na které jsem sáhla, a s místem kde rostou? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 6. 1. 2013)

 

Příroda: „Nyní jsem si vzala slovo já, neboť odpověď na tvou poslední otázku ti mohu poskytnout právě já.

Nejprve ti musím poděkovat, že jsi vnímala a uposlechla impulzy, které jsem k tobě vyslala. A šla jsi tak k jednotlivým břízám a dotkla se jejich kmenu. Tvůj dotek v nich probudil samoléčivou schopnost, kterou odedávna mají. Avšak v době, kdy se více začala angažovat temná strana, v sobě tyto stromy léčivou schopnost ukryly. Celá krajina tak postupně dostala temný ráz a vše začalo chřadnout, tak jako kdekoli jinde.

Naštěstí se Temnota tolik na krajině kolem tvého bydliště nepodepsala, avšak temné síly se ukryly skoro všude. A tudíž ovlivnily další vývoj nejen Přírody, ale i zvířat a lidstva, které tam začalo zakládat osady. Ty jsi v sobotu svým dotekem probudila nejen léčivou schopnost stromů, ale také jsi probudila silné energetické místo. Břízy mají nejen léčivou schopnost, ale také regenerační (omlazující) schopnost a to nejen pro Přírodu, ale také pro zvířectvo a lidstvo, ale jen pro čisté jedince – pro ty, kteří se vyhýbají temnu, jak jen mohou.

Břízy jsou nositelem léčivé a regenerační energie

První bříza, které ses dotkla a kterou jsi svým dotekem probudila z předlouhého spánku, je břízou nejstarší, břízou hlavní. Má ze všech nejsilnější léčivé schopnosti, ale bez ostatních by nezmohla nic. Každá z pěti bříz, která v průlehu roste, má svou určitou roli, určitý úkol, který na daném místě zastává.

(Poznámka: Průleh nebo také protierozní mez, v tomto případě osazená stromy, rozděluje souvislý svah na více částí. Slouží tak k roptýlení souvislého masivního povrchového odtoku vody při silných deštích a zabraňuje odnášení půd. Kromě základního významu protierozního v ochraně půdy má význam i ekologický a estetický.)

U první břízy – nejstarší a nejmoudřejší – jsi správně vnímala, jak se bříza probudila a svými kořeny vpustila do země silnou léčivou světelnou energii, kterou jsi viděla jako oslnivou zlato-bílou zář. Také jsi vnímala stoupající světelný sloup k nebi z kmene stromu. Tento světelný sloup slouží jako výměna energií.

 

Bříza předává své energie Vesmíru a Vesmír zase předává své energie Bříze – Přírodě. Probíhá mezi nimi vzájemná pomoc. Místo okolo bříz se tak začalo čistit – léčit a vydávat tak léčivé a regenerační energie. Sama jsi o dva dny později viděla několik stád srnek, které se k místu – průlehu – přiblížily.

 

Také jsi vnímala u posledních dvou bříz, které rostou blízko sebe a jejichž kmeny ze země vyrůstají jako čtyři kmeny, jak z jejich středu (po tvém pohlazení a následném odchodu) vypluly (z každé břízy jedna) zářivé světelné koule. Tyto koule se nad břízami následně roztříštily a vyšlehly z nich světelné paprsky (jako při výbuchu) na všechny strany.“

Zásahem člověka se čisté světelné energie zasely všude do okolí

Příroda (komunikace ze 7. 1. 2013): Jakmile získáš z komunikace všechny potřebné informace, bude důležité zadat toto místo a přilehlé území do očisty. Aby se z něj stalo opravdu čisté, léčivé a duchovně probuzené místo, ke kterému se bude sbíhat lesní zvěř – především srny. A které také bude vítat ostatní – nejen zvířectvo, nýbrž i lidi.

 

Světelné koule, které se roztříštily nad břízami, v sobě obsahovaly nahuštěnou čistou světelnou energii, kterou v sobě kdysi tyto břízy ukryly. Ukryly tuto energii před Temnotou, aby nebyla zneužita a aby mohla být opět využita ve vhodný čas. Takto čistá energie se mohla stát velmi ničivou, kdyby se dostala do nesprávných rukou.

 

Co už jsi nevnímala, neboť jsi byla od místa daleko, bylo to, že jakmile se koule roztříštily, jemná zrnka zlatavého prachu dopadla na zem, kde se uhnízdila (jakoby se zasadila, aby mohla začít klíčit). Světelná energie tak do země zasela svá semínka, která začínají pomalu klíčit. Tato semínka mají neskutečnou sílu (léčivou – očistnou – regenerující). Jakmile se v zemi jejich kořeny spojí, na místě se probudí omlazující (regenerující) energie, která bude skrz dvě čtyř-kmenné břízy proudit do těla živých tvorů, kteří se bříz dotknou.

Místu je ještě potřeba pomoci cílenou očistou

Nyní se semínka svými kořeny ještě nespojila, neboť místo ještě není zcela připraveno. Proto jsem ti na začátku řekla, že je důležité pomoci tomuto místu očistou. A také je vhodné, abys toto místo vyfotila. Aby tyto informace i s fotografiemi mohly být případně publikovány na webových stránkách Nové duchovní cesty. Ostatní břízy (břízy uprostřed – mezi břízou hlavní a břízami čtyř-kmennými) také mají svoji důležitou úlohu.

Každá bříza v průlehu zastupuje určitou roli. Vnímala jsi, jak energie, která se skrze kořeny jednotlivých bříz rozlévala po zemi, sílí, když se energie z jedné břízy spojila s energií od další břízy.

 

Než bude místo připraveno vykonávat své poslání – léčit, duchovně posilovat, regenerovat – bude třeba jej očistit od temných nánosů a nemocných míst.

Temno vyvolává parazitování, Světlo naopak směřuje k oboustranné spolupráci

A ještě ke stromu, který je přirostlý k hlavní bříze. Jedná se o tmavý strom – o dub. Byl to záměr temných sil. Tmavý strom měl čerpat (a také tak činil) z hlavní břízy čisté energie a přetvářet je ku obrazu svému a tak toto místo oslabovat. Aby nebylo tak čisté a nezmařilo temným silám jejich plán.

Čisté energie mají totiž ohromnou sílu, čehož si byla temná strana vědoma. Snažila se tak přijít na to, jak by mohla zneužít čisté energie břízy. Tmavý strom tak přetvářel čisté energie tak, aby je temná strana mohla využít pro své potřeby. Břízu vysával a zcela ji ovládl. Ale jelikož ses dotkla i tohoto stromu, probudila jsi v něm samotný přírodní základ – neboli čistý základ, a proto jsi mohla vnímat zlatavé žilky energie proudící skrz celý strom. Bude ještě chvíli trvat, než se strom zcela vyléčí a navrátí do rukou Přírody.“

Břízy zůstávají spojeny s Vesmírem prostřednictvím světelného sloupu

Příroda (komunikace z 13. 1. 2013): „I dnes mám pro tebe další informace o Břízách a místu, kde rostou. Včera (12. 1. 2013) jsi místo znovu navštívila, abys mohla udělat fotografie jednotlivých stromů. Opět jsi vnímala, že máš k jednotlivým stromům znovu přistoupit a dotknout se jich. Jsem ráda, že jsi tak učinila. Jako první ses dotkla hlavní Břízy (ale nejdříve se jí dotkla tvá sestra, které jsi řekla, aby se dotkla i stromu tmavého). Hlavní Bříza již není otrokem tmavého stromu, i když ji zcela „ovládl“ svými kořeny, což se dá pozorovat i fyzicky. Ale nyní se pomalu začínají stávat rovnocennými partnery. Samotný dub má totiž také výjimečné a důležité schopnosti pro nový vývoj.

 

U hlavní Břízy jsi stále vnímala, že je spojena světelným sloupem s Vesmírem. Potřebné energie tak proudí do tohoto místa, aby se mohlo vyléčit. U Tmavého stromu jsi zase vnímala (po doteku), jak se světelné žilky proměnily v pramínky a následně v proudy energie, která skrz jeho silnou kůru začala prostupovat ven.

 

Prostřední břízy jsou zatím ještě v polospánku a mladší z nich – tebou nazvaný benjamínek – dokonce velmi nemocná. Je potřeba očistného zásahu, aby mladá bříza netrpěla a mohla v sobě probudit samo-očistnou energii. (MM: Když jsem ji objala, vnímala jsem, jak uvnitř pláče a že má velké bolesti.)

Místo začíná být mnohem více vyhledáváno zvířectvem

 

Samotné místo získává nový háv. Čistý světelný háv, který vítá ve své náruči tamější zvířectvo. (MM: Kolem celého průlehu bylo neskutečné množství zaječích a srnčích stop. Jelikož napadl sníh, bylo to lehce pozorovatelné. A i přesto, že opodál malé děti sjížděly kopec a přitom svojí neskrývanou radostí dávaly široko daleko znát, že právě jedou, jsem mohla opět zahlédnout srnky, které se k místu přibližovaly.

 

Dříve jsem málokdy nějakou srnku zahlédla a nyní – jakoby se s nimi roztrhl pytel. I moje máma, která denně chodí do lesa na procházku s naším pejskem, říkala, že od nového roku snad každý den vidí na polích srnky, které jsou nyní mnohem blíže, než bývaly.)


Jiří Novák:

Očistu tohoto území doporučovanou Přírodou jsme provedli v podvečer 15.1.2013 ve spolupráci skupiny lidských bytostí na Nové duchovní cestě s Planetou, Přírodou a karmickou institucí.


 

Fotogalerie:

            
                                                 Hlavní Bříza

                

                                  Bříza uprostřed průlehu

                

                                    Nejmladší Bříza a Dub

                                             Dvě čtyřkmenné Břízy

 

                   

                               Koruna jedné ze čtyřkmenných Bříz

 

   Průleh (nejblíže k nám – čtyřkmenné Břízy, nejdále Hlavní Bříza)

© Magdaléna Malá, leden 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 178
  • 24
  • 17
  • 16
  • 19

Celkový počet hlasů: 254