Marie Mejdrová:

Energetické koule jako bytosti s jemnohmotným tělem

Duchovní komunikace z 12.4.2010                      Vloženo 14.4.2010

                                                                       

________________________________________________________________ 

Nejvyšší Přírodo, prosím o bližší informace o energetických koulích. Děkuji.

_________________________________________________________

Tyto energetické koule jsou individualizovanými duchovními bytostmi, které jsou pevně propojeny s Přírodou. Existují různé druhy těchto koulí a podle toho se odlišují jejich funkce nebo spíš specializace. Připomínají trochu třeba medúzy, jejichž tělo i orgány jsou průhledné. Nicméně, energetická koule není živočich, ale duchovní bytost s jemnohmotným tělem. Ovšem natolik hmotným, že ho lze za určitých podmínek vidět i lidským okem. Některé se mohou v určité chvíli jevit jako duhové bubliny s vnitřním uspořádáním, které připomíná lidské oko.

_________________________________________________________

Proč jsou koule vidět obvykle až na fotografiích, aniž by si jich člověk předtím všiml ?

_________________________________________________________

Spatřit energetickou kouli se poštěstí málokomu. Jednak se vyskytují jen na místech obzvlášť energeticky čistých nebo tam, kde čisté přírodní energie z nějakého důvodu proudí, kam pronikají. Ať už z nějakého bodového zdrojového místa nebo se to týká celé oblasti – třeba určitého jezera, horského vrcholu, části mořského pobřeží, studánky apod. Silné energie tam například vystupují ze zlomu v zemském povrchu nebo se vytvářejí v prostředí starého lesa, málo dotknutého lidskou činností.  A navíc na dané místo často proudí také z duchovních sfér.

Dále, těla těch koulí jsou často vidět pouze v určitých frekvencích světelného spektra. Jen některé z nich jsou lidským okem viditelné, a to ještě jen za určitých světelných podmínek v okolním prostředí. To, jestli je spatříte, závisí také na hustotě, velikosti a druhu koule. Fotoaparát dokáže v některých aspektech postřehnout určité světelné jevy lépe než lidské oko. Proto koule obvykle vidíte až na fotografiích.

Vnímání světelných koulí souvisí také se schopností duchovního vnímání. A tak je můžete vidět vnitřním zrakem, aniž byste je viděli hmotně. A když jsou obecně v dané chvíli viditelné i hmotně, spíše si jich všimne ten, kdo má vyspělejší, citlivější duchovní vnímání.

_________________________________________________________

Jaký mají tyto koule význam, jaké plní úkoly?

_________________________________________________________

Úkolem koulí je jednak komunikace, přenášení duchovních impulsů. Tělo koule do sebe pojme na určitém místě nějakou informaci ve formě energie a přenáší ji jinam. Nejen přírodním prostředím, ale třeba i do lidských obydlí. Tu informaci dostane nejčastěji od nějaké přírodní bytosti, ale může to být i od jiné duchovní bytosti či sféry. Trochu to připomíná úkol poštovního holuba, posla. Vyšlu někam informaci, mohu ji i přesně zacílit, adresovat. A existuje i možnost nechat si donést odpověď nebo alespoň zprávu o reakci dotčeného objektu – u větších, komplexnějších, inteligentnějších koulí. Tady je pochopitelně nutno dát si pozor na to, kde už začíná manipulace, ať už s tím, koho chci informovat, energeticky posílit, nebo se samotnou koulí. Informace a pomoc musí mít vždy nenásilnou formu a musí ponechat všem bytostem možnost svobodného rozhodování.

Tím jsme se dostali ke druhému úkolu koulí – energetické pomoci jiným bytostem, přírodním systémům, formou posílení, očisty. Koule v sobě nese zkoncentrovanou dávku energie. Ta se při dotyku s (určeným) receptorem, např. čakrou, rozbalí a vplyne do energetického systému bytosti. Ať už lidské, přírodní, astrální bytosti nebo živočicha, rostliny. Touto energií vysoké frekvence se energetický systém příjemce nabije, energetizuje. Tím pádem vzniknou výhodnější podmínky k jeho očistě – k obnažení a vyplavení „špíny“ z jeho bytosti, k likvidaci nevhodných energií.

_________________________________________________________

Proč právě tvar koule?

_________________________________________________________

Koule je, jak známo z esoterních učení, dokonalý tvar. V tomto případě vzniká přirozenou cestou jako sbalené klubko energií. Je to nejúspornější a nejbezpečnější forma pro přenos energií na vzdálenosti. A také nejrychlejší v tomto případě, protože jde o nabalení energetického impulsu nebo informace do těla bytosti a její hladký, neinvazivní přesun krajinou. Ona nikam násilně neproniká, nepotřebuje prorážet bariéry. Ani nevzniká nějakým třeskem energií. Od toho jsou jiné typy energií, sloužící jiným účelům, v jiných situacích.

_________________________________________________________

Dají se energetické koule také zneužít? Využívala je i strana Temnoty?

_________________________________________________________

Ano, zneužít jde naneštěstí téměř všechno. Když je někde ovládnutá celá Příroda, překlopená do levotočivých energií, do fungování ve prospěch Temných sil, pak i takovéto přírodní bytosti pracují pro Temné síly. Ať už vědomě nebo nevědomě. To je jedna možnost.

Druhou možností je jejich zneužití Temnými silami a bytostmi v rámci pravotočivého přírodního prostředí. I k tomu v minulosti docházelo. Obvykle šlo o magické ovládnutí určité koule nebo celé skupiny koulí. Nebo byly koule přímo vytvořeny jako levotočivé.

Jako u ostatních duchovních jevů, takové zneužití koulí lze rozeznat tím lépe, čím vyvinutější je duchovní vnímání pozorovatele, jeho vnitřní čistota a praxe v duchovní komunikaci.

_________________________________________________________

Na stránku s fotografiemi koulí se vrátíte zde:

        Světelné energetické koule