Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z3. Planeta Země získala nové možnosti napojením dalšího života

Z3. Planeta Země získala nové možnosti napojením dalšího života

Petra Nováková Vloženo 3.6.2012
Petra Nováková

Další setkání s Naharem a zážitek těsného spojení s Přírodou

Výlet na Šumavě a louka s kvetoucími vstavači

5.5.2012 jsem byla na výletě na Šumavě a zcela náhodou jsem potkala známého člověka. Nejprve jsme na sebe dlouze hleděli, nemohli jsme se poznat. Zeptal se nás, zda se také jdeme podívat na vstavače (orchideje), že je jich tam plná louka. Nechali jsme si vysvětlit cestu a rozloučili jsme se.

Louka, kterou lemovaly ze všech stran břízy, byla celá poseta nádhernými žlutými a fialovými květy. Došla jsem nahoru k břízám, kde větve dosahovaly až ke mně a stoupla jsem si mezi ně. Větřík mi je foukal do obličeje tak, že krásně šimraly a já si připadala, jako když stojím v jejich objetí. Jiná osoba mě upozornila, že Nahar stojí vedle mě. Ponořila jsme se do vnímání.

Další duchovní setkání s Naharem a zážitek s energiemi

Nahar mě zdravil a vybídl, abych se s ním projela. Rozjel se po louce, ale běžel těsně nad zemí, aby ty krásné kvítky nepošlapal. Pak mě vzal opět nahoru na louku a tam jsem sesedla. Pokynul, ať se posadím, že mi něco ukáže. Ať se pozorně dívám. Náhle všude po celé louce vytryskly ze země sloupy zářivé až zlaté energie jako sluneční záře. Shora naopak začaly padat bílé kvítky. Jako duchovní impulzy těch nejvyšších duchovních energií, které se zhmotnily při kontaktu se zlatavou energií ze země. Nahoře nad sloupy se vytvořila zlatavá klenba jako duha. Která však zůstala zcela prostupná jako zářivá světelná energie.

Náhle stejný sloup světla vyrazil ze země i pode mnou a celý mě obestoupil. Když jsem do Světla sáhla, vypadalo jako dlouhá vlákna, zlatavé nitky. Jako závěs, který visel z nebe. Náhle i na nás začaly padat bílé kvítky. Nastavila jsme dlaň. Ve chvíli, když se jí dotkly, proměnily se v kapičky rosy. Pak mě Nahar opět vzal na hřbet, na louce se vytvořil světelný koridor, cesta tvořená tím zářivým slunečním světlem. A Nahar mě jím vedl dolů, přes celou louku. Zastavili jsme se.

Zasazení nového života

Na trávě leželo miminko. Jen v bílé plence. Vzala jsem ho do ruky a náhle se proměnilo v semínko. Příroda mi řekla, že ho mám zasadit. Zasadila jsem ho a poodstoupila. Kolem něj se vytvořilo ze země opět Světlo jako ochrana a shora padaly bílé kvítky.

Nahar do mě drknul, že už jsme zpátky. Rozloučili jsme se. Já se vydala podél bříz nazpátek. Náhle vnímám vedle sebe znovu Nahara, doprovází mě. O něčem si povídáme. O předešlých zážitcích. Na konci louky se ještě otáčím a vnímám ostatní koně, kteří běhají po louce a na znamení pozdravu si stoupají na zadní a radostně rží. Z jejich hrudi vnímám bělostné Světlo, jako životní jiskru, která září do okolí jako lucerna.

Zvláštní energie mne doprovázejí i po rozloučení s Naharem

S Naharem se loučíme vzájemným opřením našich čel o sebe. Vnímám to jako druh pozdravu jako je u lidí například podání ruky. Vydávám se na cestu. Dorazím na úzkou, dlouhou pěšinu lemovanou z obou stran stromy. Najednou to zlatavé Světlo vystoupilo opět ze země a proudí v rámci celé cesty. Jen na ní. Pomalu kráčím, vnímám, jak se mi nohy lehce boří do toho Světla jako do měkkého vosku a zanechávají po určitou dobu stopy. Kouknu se nahoru, do korun stromů a vnímám opět bílé padající kvítky. Najednou začalo hmotně lehounce mžít a z nebe padají drobné dešťové kapičky. Po kratičkou dobu, možná dvou minut.

Pocit dokonalého spojení s Přírodou

Mám po celém zážitku neuvěřitelný pocit, jako bych se vznášela, byla naplněna zcela novými energiemi. Jako bych slétla z jiného světa na Zemi z obrovského nadhledu. Který jako bych měla stále. Nejsem součástí toho všeho, ale jakoby nad tím. Než se znovu mé energie, mé vyladění přizpůsobí energiím Planety.

Večer před usnutím vnímám, že mi na nohou, na nehtech vyrůstají sedmikrásky. Postupně mi začínají vyrůstat z těla další květiny a celou mě zahalují. Jako když je Příroda plně mou součástí, vychází ze mě. Mám její energie v sobě.


Mé nové poslání je spojené s fungováním Přírody a Planety

PN: Spojené Síly Světla, prosím o bližší informace k dnešním zážitkům s Naharem. Co to vše znamenalo, prosím podrobnější vysvětlení, kdo mi můžete dát informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 5. 5. 2012)

 

Nahar: „Jsem rád, že se tak brzy ptáš, je důležité informace zaznamenat co nejdříve po zážitku, dokud je máš v sobě co nejlépe, nejdetailněji uložené. Dnes jsem dostal od Přírody další úkol, abych ti zprostředkoval další zážitek, který má velký význam pro celou Planetu a tím i pro nás. Tím myslím tebe i sebe. Já tím již plním své nové poslání ve vývoji, stejně tak i ty to své. Ty máš teď zaznamenávat nové události, které pomůžeš přenést do hmoty tak, aby i další bytosti měly možnost je vnímat, pocítit skrze nejen napsaný text, ale převážně skrze energie, které se tím mají možnost spustit. Tvé nové poslání se tak postupně začíná rozkrývat.

 

Už teď však začínáš tušit, že tvé nové poslání je velmi úzce propojené s fungováním Přírody a Planety a dalších sfér, které mají na vývoj ve hmotě přímý vliv a jejichž energie je nutné přenést. U Planety a Přírody jde doslova o změnu, která působí či spíše bude působit právě na jejich vývoj ve hmotě, který je nutné posunout dál.

 

Správné zachycení impulzu posouvá záležitosti dál

Dnes jsi dokázala zachytit další impulz a tím další kousek úkolu splnit a pomoci posunout věci dál. A ty sama se tím posouváš víc, než můžeš vnímat. I když energie, které po takovémto zážitku vnímáš, tě velmi ovlivňují a cítíš jejich působení i zpětně. Máš pocit, že jsi najednou jiná a máš to potvrzené i od jiných bytostí, které v tu chvíli tuto tvou změnu také cítí.

Jsem rád, že již dopředu dokážeš vycítit, že se takovýto zvláštní okamžik chystá, že energie jsou pro něj připravené a že se od jeho vnímání nenecháš odradit, i přesto, že se zdá, že není dostatek času, či tomu brání jiné okolnosti. Nejdůležitější je zklidnění, kterého dokážeš dosáhnout, nenechat se vykolejit a dát možnost tomuto prožitku, aby vstoupil. Situace se pak sama poskládá tak, aby vše proběhlo bez časové tísně a vše bylo zaznamenáno. O tom už ses přesvědčila, i když to nejprve tak nevypadalo. Teď ale předám slovo Přírodě, ta ti řekne více.“


Naplno otevřené spojení s Přírodou

PN: Děkuji. Přírodo, prosím o informace. Děkuji.

 

Příroda: „ Jsem ráda, že jsi dokázala zachytit další impulz, ke kterému tě Nahar dovedl. A který čekal na své projevení. Zhmotnění. Posílám ti impulzy, které ovlivňují doslova mé nejniternější fungování, mé a Planety. Které ty společně s Naharem můžete ovlivnit díky svému blízkému propojení se mnou. Tobě už se spojení s Přírodou otevřelo téměř naplno. Ty jsi dostala dříve příležitost naše společné propojení obnovit, očistit a pozvednout na vyšší úroveň, proto teď tyto zážitky vnímáš především ty. Protože to bude součástí dalšího úkolu, jak už ti Nahar řekl.

Pro mě jste v tuto chvíli z pohledu vývoje ve hmotném světě jedny z nejdůležitějších bytostí, protože na základě vaší minulosti, vašich kořenů, máte klíče k mému světelnému vzestupu. Vy mně teď prostřednictvím dalších bytostí můžete nejvíce pomoci. A tím i sobě.

Tvé souznění s Přírodou pochází z dávné minulosti

Právě vy máte ty nejlepší předpoklady zachytit mé impulzy a to zcela detailně a postupovat tak přesně, jak to ke svému vývoji potřebuji. A vše pak předat dál, k dalším bytostem, které zase mají jiné možnosti mi pomoci v dalších oblastech mého fungování. Stejně jako vy potkáváte v určitou dobu konkrétní bytosti, které pro vás a vaši cestu mají další klíče. A bez jejich předání by vše nemohlo běžet dál. Proto je vše zařízeno tak, aby každá bytost potkala ve správný čas bytosti, které ji mají s její cestou v danou chvíli pomoci. Pro mě jste to v tuto chvíli vy.

Duchovní impulzy se díky novým energiím doslova zhmotňují

A hlavním důvodem je naše harmonické vyladění, které nám vzájemně umožňuje se vnímat a reagovat na své nejniternější potřeby. Toto propojení, souznění pochází z dávné minulosti a je proto naší součástí již velmi dlouho. U vás hmotných bytostí však postupně zapadalo podle toho, jakým životem jste zrovna procházeli, čemu jste se věnovali a jak moc na vás působily temné vlivy a vaše osobní i globální přehmaty. To postupně u vás obou zatlačilo naše úzké propojení do pozadí, až mnohdy zůstalo téměř překryté.

Až postupem času, jak jste se věnovali své vlastní očistě, jste dostali možnost odkrýt i toto naše propojení. Které vám přináší lepší vnímání a celkově se nejprve obnovuje vše, co fungovalo kdysi, a poté se vše posouvá ještě na daleko vyšší úroveň, která odpovídá momentálnímu vývoji. Vše je tak ještě daleko vypracovanější, detailnější.

 

Dosažením plného propojení s Přírodou se postupně otevírají i další možnosti, o kterých dříve nebylo vůbec povědomí, které dokonce ani neexistovaly. Tak jste dnes mohli vnímat, jak se energie ze hmoty doslova propojují s energiemi s nejvyšších světelných sfér a jak se tyto duchovní impulzy díky novým energiím, které Planeta i já vyzařujeme, doslova zhmotňují a převádějí do konkrétní hmotné podoby.

 

Hmotný a duchovní svět přestávají být odděleny

Hmotný a duchovní svět už přestávají být odděleny, jak tomu bylo dosud. Kdy se nejprve muselo pracovat na očistě duchovního pozadí, aby se vůbec mohlo pohnout s hmotou. Konečně se vše začíná doslova propojovat a začíná tak postupně nová etapa mého vývoje i vývoje celé Planety a tím i vás, hmotných bytostí, které v rámci našeho prostředí existujete. To dokazuje jak tvé vnímání, tak vnímání dalších bytostí, i situace, které probíhají.

Pomohli jste zasadit nový život Planetě

Dnes jste společně pomohli zasadit nový život Planetě. Stejně jako jste vy lidé před léty vnímali u sebe, že se vám jakoby nastavují vaše pozemské životy, vytváří nová výbava, která měla být původně až pro další život, i Planeta teď něco podobného potřebovala.

 

Dosavadní vývoj Planety byl doslova sešněrován temnými silami. S pomocí bytostí na NDC dosáhla Planeta určitého stupně vyladění, kdy sama mohla na svém vývoji začít pracovat a dávat vám lidským bytostem impulzy, jak jí nejvíce v jejím snažení o vlastní očistu pomoci. Protože pokud se neočistí Planeta, ani vy ve hmotě nedostanete ty správné impulzy, protože k vám jednoduše přes vychýlené prostředí nebudou schopny dolétnout.

Napojením dalšího života získala Planeta nové možnosti

Dnes stejnou šanci dostala i Planeta. Nastavil se jí její dosavadní život. Získala tak nové možnosti pro svou očistu, pro svůj další vývoj a tím jsou nástroje, které jí umožní nejen hlídat čistotu své duchovní stránky, ale také ji převádět do hmotné podoby. Doslova tak měnit své fyzické tělo. Tak jako se tato možnost postupně otevírá i vám. Protože jedině tak lze dosáhnout možného maxima, které je k dispozici.

 

Jedině postupnou změnou všech složek bytosti lze docílit jejího kompletního vyladění ke Světlu a zajistit tak ten nejdokonalejší způsob světelného vzestupu. Když je vyladěná hmota i duchovní pozadí do vzájemné harmonie a ani jedna složka za tou druhou nezaostává. Mají stejné možnosti, žádná není sešněrována ať už jakýmikoli vlivy.

Dnes už to necháme. Potřebuji ti toho ještě mnoho říci, ale vnímám tvou začínající únavu a tohle jsou tak zásadní věci, že je nutná tvá plná soustředěnost. Teď je právě ten okamžik, kdy je nutné vyladit hmotnou složku. Jakmile bude příležitost, ozvu se. Zkus si najít čas.“

PN: Dobře, děkuji moc.


Den za dnem se stále více s Přírodou k sobě přibližujeme

PN: „Přírodo, prosím můžeš mi dát ještě nějaké informace ke včerejšímu prožitku? Co to vše znamenalo? Děkuji.“ (Duchovní komunikace ze 6. 5. 2012)

 

Příroda: „Jsem ráda, že se znovu dostáváme do kontaktu přes komunikaci, kdy je možné zachytit, předat daleko více informací, než při tvém zaměření pozornosti na další vjemy. Ještě se tedy vrátím ke včerejšku. Postupně se den za dnem stále více k sobě přibližujeme. To je i pro mě nesmírně důležité a také jde o určitou novou zkušenost. Podobná sice již kdysi dávno existovala, naše propojení není něčím novým, ale obnovením, nalezením něčeho, co již kdysi dávno existovalo.

Příchod nových energií umožňuje posunout celý vývoj

Rozdíl je v tom, že energie, které existují dnes, umožňují vše posunout ještě daleko dál. Otevírají možnosti, které kdysi nebyly možné nejen díky celkovému naladění mě i tebe, ale i celkové situace, která zrovna na Planetě panovala. Teď se vše dostává do podoby, která odpovídá NDC, jejím potřebám.

 

Včerejšek znamenal velký posun, hlavně co se týká právě Planety. Nejen jejích energií, které jsi vnímala, ale i energií, které přicházely na Planetu shora, a které tento nový posun vyvolaly, umožnily. Již bylo možné vnímat, jak jsou tyto energie vzájemně vyladěné, jsou v harmonii, doplňují se. To je pro změnu hmoty nezbytné. Protože i Planeta a její hmotná část musí být na změnu ve hmotě připravená a musí být schopná duchovní impulzy ke změně přijmout. Stejně jako je to u vás bytostí. Princip je stejný.

Planeta dostala nový dar – dar možnosti i hmotného posunu

Planeta tak dostala nový dar. Dar možnosti i hmotného posunu, který se prozatím vzhledem k situaci na Planetě co se týká hmotného lidstva a zamoření temnými systémy, zdál vzdálený. Teď je tomu však jinak. Děkuji za tvé vnímání, které Planetě tento krok umožnilo. Vývoj Planety je neodmyslitelně spjat s lidskými bytostmi a tento tvůj zážitek to znovu potvrzuje. Bez vás by tohle možné nebylo.“

 

PN: Já děkuji, Přírodo.

© Petra Nováková, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 170
  • 29
  • 23
  • 25
  • 21

Celkový počet hlasů: 268