Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Impulzy a energie vás navedou ke správnému řešení každé situace

Impulzy a energie vás navedou ke správnému řešení každé situace

Petra Nováková Vloženo 21.2.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z února 2012

Hledejte pozitivní náboj v každé své činnosti

PN: Sféro Čiré Radosti, prosím o informace. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4. 2. 2012)

 

Sféra Čiré Radosti: „Energie se dostanou všude jako voda, i do těch nejmenších skulinek. Prorazí si cestu kamkoli je to potřeba, i do vašeho nitra, pokud jim to dovolíte. To je na vás. Jakýkoli úkol však lze dělat s pozitivním nábojem, vše pak dostává jiný smysl. I přesto, že jsou ve hmotě povinnosti, které vás drtí, zkuste požádat mě, mé energie o pomoc. Ať už přímo nebo skrze obrázek. Uvidíte, že se vám uleví, vše půjde snáze, radostněji.

Každá i sebeotravnější činnost by měla přinášet alespoň něco pozitivního. I když to třeba nevidíte. Mohu vám pomoci spatřit to. Jde to. Jen se zkuste naučit se jinak dívat. Jinak vnímat. Váš život tím bude bohatší. A nebudete přicházet o energie zbytečnými destrukcemi nad činnostmi, které se udělat musí, protože žijete ve hmotě.

I přesto však hmota nabízí daleko více krásného, než jste zatím schopni vnímat. Sami se ochuzujete o přísun pozitivních energií, které vás povznesou, dobijí. Tím, že tuto krásu nevnímáte. Krásné nejsou jen věci mimořádné. Ale krásné mohou být i zcela obyčejné věci, které vás potkávají každý den. Záleží jen, jakým pohledem se na ně díváte. Zkuste to, uvidíte, o kolik budete bohatší.

Pokud budete přehlížet krásu detailů, unikne vám krása celého díla

Krása je v jednotlivých okamžicích, které dohromady sestaví celé dílo. Váš život. Pokud nevnímáte jeho detaily, nevidíte jejich krásu, těžko budete vnímat úžasně celek. Naučte se to. Vše pak bude pro vás snazší, jednodušší.

 

V tuto chvíli vám to může připadat nereálné, ale zkoušejte to. Za zkoušku nic nedáte. Můžete jen získat. Ráda vám ve všem pomohu. Ale ten první krok musí být váš. Lidské bytosti se samy omezují ve všem, co přichází. Svými předsudky, negativními soudy, aniž by nechaly to nové uzrát a otevřít pravou krásu, kterou to s sebou přináší.

 

Krása nepřichází vždy jako rána z čistého nebe, ale často postupně zraje. Sami sobě berete možnosti tím, že nenecháte věci dozrát před tím, než je odsoudíte, na základě vlastního nedostatečného duchovního nadhledu. Dejte sobě i novým věcem šanci. Je to stejné jako ve hmotě.

 

Nesuďte jen podle hmotného obalu, hodnoťte podle vnitřního náboje

Než dokonale zvládnete nějakou činnost, zaměstnání, je nutné se nejprve vypracovat. Jen od života čekáte zázraky. Od vás je však nikdo nežádá. Buďte stejně spravedliví k sobě, k druhým i k příležitostem, které přicházejí. Poznejte jejich pravou podstatu, sílu. Nikdy dopředu nevíte, jak velký význam pro vás budou mít. Nesuďte. Jen se dívejte. Mlčky nechte krásu (možnosti) vyrůst, sledujte ten proces. Proces zrání, vývoje, života. Pak konejte podle svého nejlepšího svědomí, impulzy jsou vždy připravené, aby vás vedly tou nejlepší cestou. Dejte si ten čas rozpoznat, co, jaká perla se skrývá v tom, co právě přichází.

Jako když pomalu rozbalujete dárek, který nevíte, k čemu slouží. On vám své klady sám ukáže. Když mu tu šanci dáte. Proto znovu říkám.

 

Nesuďte. Nejste soudci. Jen vnímejte a vyhodnocujte. Na základě energií, vnitřního náboje. Ne na základě hmotného obalu, do kterého je dárek zabalen. Obal není to nejhlavnější. Pravý poklad se skrývá uvnitř. A vy tento dárek v podobě různých příležitostí, možností, zkoušek často odhodíte, aniž byste poznali jeho pravé bohatství. Ztrácíte tím však jen vy. To si uvědomte.“


Nové energie přinášejí nové příležitosti a možnosti

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Kdo pro mě máte nějaké informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 10.2.2012)

 

Sféra Prvotního Světla: „Dnes se ozývám já. Mám pro tebe nějaké informace, které bych ti ráda předala. Naše propojení probíhá skrze obrázek, jsme tak stále v určitém kontaktu. Při vzájemné komunikaci jsou však energie daleko intenzivnější. Tak tedy.

 

Jak již vnímáte, toto období přináší mnoho nových energií, zintenzivňuje se jejich působení, rozšiřuje se jejich dosah. To má pro vás velký vliv, protože se tak umožňuje zpracovat to, co dosud muselo zůstat skryté. Protože nebyly energie, které by to dokázaly účinně zpracovat. Teď se v tomto ohledu mnohé mění. Možnosti se zvyšují, což znamená i rychlejší vzestup vzhůru. Mnoho bytostí dostává další šance, jiní je však svým přístupem a nevyužíváním příležitostí ztrácejí.

 

Využívejte mých energií. Pomohou vám posílit v sobě ty pravé, základní, prvotní principy Světla. Pomohou vám se vzepřít a očistit se od temných vlivů, které na vás číhají z vaší minulosti. Někdy bytosti prochází opravdu těžkými zkouškami. Chtějí – li však patřit pouze a jedině ke Světlu bez skrytých zrad, není jiná možnost.

Máte řadu nástrojů, abyste dokázali změnit sebe sama

Některé temné návyky v sobě máte tak silně zakořeněné, že je nutná silná, razantní hmotná změna, jinak není šance to z bytosti vše dostat. Tendence by pak zůstaly a znovu obnovily temné vazby, temná napojení i temnotu uvnitř bytosti. Proto je mnohdy hmotný nátlak ten jediný, který může bytosti pomoci přelomit v sobě temnou inspiraci, temnou část a plně se vrátit ke Světlu.

 

Změnit sebe sama je to nejtěžší. Sám to člověk dokáže jen zřídka. Vy však máte mnoho pomocníků ve formě energií, které vás ke změně tlačí a ve formě „nástrojů“ (očisty, výživy, cvičení 5T, obrázků…), které vám pomáhají tyto změny uskutečnit, provést a hlavně dotáhnout do konce. Který představuje skutečnou změnu bytosti po stránce hmotné i duchovní. Změnu ke Světlu, k čistotě, ke spravedlnosti.“


Nepřestávejte ctít etické principy Světla

PN: Spojené Síly Světla, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 11.2.2012)

 

Sféra Prvotního Světla: „Tvé čištění je teď silnější. Dostala ses k určitému mezníku, odkud je nutné pokročit dál.

 

Je důležité, aby sis uvědomila, jak je důležité ctít etické principy Světla, stále se jich držet a v žádném zájmu, ani v zájmu vlastní ochrany je neporušit. I ochrana by měla být taková, aby zůstala ochranou, ale nepřevedla se do útoku. Je myšleno v tuto chvíli jednání s bytostmi Světla. S těmi temnými je to náročnější. Etické by však vaše chování mělo být vždy. Vycházet ze Světla. Nesnižujte se na úroveň Temnoty. Kterou se již dávno snažíte opustit.

 

Každé vaše chování by naopak mělo být stále více harmonické, na vyšším stupni čistoty. Pomáháte tím sobě i druhým. A vše se pak daleko lépe vyřeší. Impulzy a energie vás vždy navedou. Ukážou, co je správné, co není, která situace je nutná řešit jinak.

Již pouhý úmysl udělat něco, co je chybou, vyvolá světelné impulsy a náznaky

Energie jsou již tak silné a vy už jste tak daleko, že každý náznak případné chyby okamžitě dostáváte v dalším okamžiku ke zpracování, zhodnocení a změně, urovnání. Jste již tak vyladění, že se vám okamžitě vrací vše v dalších situacích, náznacích. Vše vás vede tak, abyste žádné chyby nedělali a okamžitě si uvědomili, pokud se k ní schyluje.

 

Situace se pak poskládá tak, abyste měli okamžitě možnost vše napravit, udělat jinak, aby k chybě nedošlo. To je pro váš vývoj velmi zásadní. Protože tím se vaše očista posouvá daleko rychleji vpřed, vy si vše hned uvědomujete, okamžitě víte, jak není vhodné dané situace řešit a jak naopak ano. To vás i rychle mění uvnitř.

 

Učíte se správným postojům, etickému přístupu v každé situaci, doslova v praxi. Nejprve však bylo nutné, abyste si etické, čisté principy natolik osvojili, že jsou vám vlastní. Teď již lze dolaďovat tyto drobnosti, které ještě potřebují vaši práci. Každá bytost Světla se tak stále více vybrušuje, aby byla co nejdokonalejším diamantem. Kde není ploška, na které by se nepracovalo, která by nebyla pečlivě dolaďována do dokonalé, vyvážené podoby.“

© Petra Nováková, únor 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 170
  • 22
  • 17
  • 15
  • 21

Celkový počet hlasů: 245