Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Za přehnanou službu druhým platíte osobní svobodou

Za přehnanou službu druhým platíte osobní svobodou

Ivana Zámečníková Vloženo 19.8.2011
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace ze 4. a 6.8.2011

Co s ovládáním a zneužíváním ze strany druhého člověka?

Prosím Přírodu o komunikaci a vyjádření k tomu, proč necítím skryté temné energie v lidech – zejména u potencionálních partnerů? Je to pro mě hrozné zjištění, že jsem v tomto směru takto ovlivněná. O co jde, proč to tak mám? (Duchovní komunikace ze 4. 8. 2011)

 

Příroda: „Skutečně jsi v tomto směru stále velmi zdeformovaná – máš deformované vnímání. Máš z minulých zrození velmi hluboko a silně zakořeněné hledání partnera podle jiných hodnot, než je vnitřní čistota člověka. V tomto směru jsi stále ovládnutá (ovlivněná) vazbami z tohoto i minulých životů. Bylo pro tebe příjemné hledat a žít ve stínu dokonalého „úspěšného“ muže, který dokáže ovládat ostatní, kteří ho plně respektují.

Za tuto tvoji „ochranu“ jsi vždy platila jednu z nejvyšších daní – vlastní svobodu. Byla jsi už tolikrát ovládnutá, že to v tobě zanechalo kruté šrámy, drtivé dopady a nepřirozená nastavení ve výběru partnera. Cítíš, jak je důležité najít partnera, který tě bude respektovat takovou, jaká jsi, podporovat, důvěřovat ti. Který bude hledat tak jako ty vzájemné pochopení a spolupráci, harmonii ve vztahu a v Přírodě, který se tě nebude snažit jakkoli využívat a zneužívat.

Když někoho najdeš, toto správné nastavení jde stranou a tyto skutečné hodnoty člověka skoro nevnímáš. Vždy pak u tebe převládnou a přitahují tě jiné typy energií. Jde o silného člověka, který tě dokáže ochránit před hrozbami světa a před tebou samotnou. Netušíš však přitom, že tě zároveň odděluje od pravdivých informací (od toho, co je skutečně důležité). V minulosti jsi nebyla schopná se postavit na vlastní nohy, ostatní tě srazili zpět na kolena, aby ses jim plazila u nohou. Nedokázala sis prosadit a udržet vlastní čisté vnímání, své myšlenky, svoji svobodu. Nevážila sis sama sebe a ostatní si tě pak vážili o to méně.

Je na čase se v tomto směru pohnout dál a zcela změnit tvé nastavení. Tvrdě, bez kompromisu si stát za skutečnou pravdou a nenechat se jakkoli třeba i nenápadně manipulovat v pocitech, rozhodnutích, vnímání. Jsi rozumná, dospělá žena, která je konečně svobodná. Máš právo na řízení sebe samotné. Dokážeš se rozhodovat a prosadit si své postoje s vědomím veškerých vzniklých důsledků. Pracuj na posilnění vlastní sebedůvěry, důvěře ve vlastní vnímání a na přirozeném etickém nastavení své bytosti.

 

Pokud si oba ve vztahu uvědomí jedinečnost a výjimečnost sebe i druhého a začnou druhého podporovat, spíše než zneužívat – PAK JDE ŽÍT VE VZTAHU S DRUHÝM ČLOVĚKEM SKUTEČNĚ BEZ JAKÝCHKOLI MANIPULACÍ! Ovšem ani jeden, ani druhý nesmí sklouznout k vlastnímu sebeobětování (sloužení) druhému.

 

Posouváš se, duchovně čistíš. Tvé duchovní vnímání se zlepšuje. Neblokuj se pochybnými vztahy, které by tě spíše srážely a zpomalovaly ve tvém rozletu, ve tvé duchovní svobodě. Mnohokrát sis to, jaké to je, v tomto životě vyzkoušela. Je na čase, aby ses konečně vzepřela a nenechala se už dál vědomě nebo podvědomě zneužívat a ovládat.

Tvé nynější nastavení, kdy nedokážeš rozpoznat (vycítit) čisté, neovlivněné jádro lidí – jejich vnitřní nastavení, je způsobeno manipulacemi s tvým vnímáním v tvých dřívějších zrozeních. Tímto způsobem si tvůj bývalý zajišťoval snadný a bezpečný přístup k tvým energiím. Utvrzoval tvoje vnitřní napojení na jeho osobu, a to nejenom v tomto životě. Svazoval tě a ovládal svými temnými energiemi a manipulacemi. Bylas jeho loutkou, s kterou si mohl kdykoli a jakkoli pohrávat.

Dokud se nevyvážeš – neosvobodíš – z karmických vazeb na tuto osobu, bude tato deformace u tebe stále živá, bude se neustále obnažovat a dostávat na povrch.

Ovlivnění tvého vnímání se dá přirovnat k závoji, který je přes tebe přehozen. Propouští jen určité (povolené) životní a informační bioenergie. Ostatní účelově zastiňuje (nepropouští) tak, aby k tobě nepřišly nebo abys je nevnímala jako podstatné, důležité.

 

Bojuj duchovně za sebe a svoji svobodu! Strhni ze sebe tento závoj už provždycky a žij sama za sebe, bez skrytého ovládání. Roztrhni tento neustálý kolotoč tvého ovládání a vydrž v tomto svém úsilí. V pravý čas se vše zlomí. Naděje a skutečná ryzí pravda vyjdou najevo a ty je začneš vnímat. Sama prohlédneš a poznáš, co je v lidech důležité.

 

Věř sama sobě, že se konečně dokážeš dostat z opakovaného ovládání a otroctví tohoto člověka. Stále platí, že dokud se budeš karmicky čistit z tohoto minulého vztahu, není vhodné, aby ses na kohokoli dalšího vázala. Buď si vědoma tohoto doporučení. Stále nejsi schopna spolehlivě rozeznat důležité hodnoty tvého potencionálního partnera. Buď tedy opatrná a nevzdávej se naděje, že to někdy dokážeš rozpoznat. Nepřestávej věřit tomu, že ve správný čas prohlédneš.“    Děkuji.


Nenechte se využívat a zneužívat na svůj úkor 

Prosím Přírodu o informace, co je teď aktuálně důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 6. 8. 2011)

 

Příroda: „Neustále dochází k dalším posunům a pročišťování dalších karmických vrstev vás i Přírody. Základním problémem lidí, v této době, je nevhodné nastavení vlastních priorit a nevhodné nastavení vůči sobě a druhým. Vnímejte, zda se ostatním skutečně nepodřizujete, zda jim nesloužíte. Ovlivněný člověk často vůbec necítí, že něco není v pořádku. Přitom je často někým nevědomě využíván a nechá se někým využívat. Vnímá to, že pro někoho něco rád udělá nebo že je potřeba něco udělat. Často to pak udělá za druhého. Vůbec nevnímá, že by mohl být problém v tomto jednání a myšlení. Situace je ale ve skutečnosti jiná. Každým takovýmto ústupkem – službou druhému – se ještě více a hlouběji nechává zneužívat.

Každý člen domácnosti by se měl podílet na práci v domácnosti podobným množstvím odpracované práce a stráveného času touto prací. Většinou tomu tak není. Jeden často pracuje mnohem více, a je tak v područí druhého. „Dobrovolně“ se nechává využívat a zneužívat k práci nebo například k milování ve „prospěch“ druhého. Pracuje na úkor sebe, pro blaho ostatních členů rodiny. Člověk tak přichází o vlastní možnost posunu. Čas, který stráví touto prací, která je mimo rámec jeho povinností, nemůže využít pro práci na sobě. Je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Každý má své povinnosti. Všude, i v domácnosti, v práci, ve společnosti.

 

Nebojte se naznačit blízkým nesouhlas s nynějším nastavením fungování v rodině nebo ve vztahu. Projevte své potřeby. Sdělte druhým, že potřebujete více času pro sebe, předejte jim zpět jejich práci, úkoly, které jste za ně do této chvíle dělali vy. V tomto směru je právo na vaší straně. Nenechte se využívat a zneužívat na svůj úkor, na úkor vaší energie a vašeho času.

 

Model ženy, která pracovala a dělala vše v domácnosti, který byl typický pro minulé generace, je od doby prosazení žen ve společnosti a získání běžného zaměstnání naprosto nefunkční. V nynějším nastavení této společnosti se má každý člen domácnosti podílet na běhu domácnosti jemu přiměřenou prací, nejlépe podobným dílem. U malých dětí jde samozřejmě o jinou situaci. Ty by měly být zapojovány do pomoci s přípravou jídla formou her a úklidu vlastních věcí, včetně přijímání zodpovědnosti za tyto své věci.

Pokud se druhému nechce něco dělat, o to víc je důležité, aby tento blok v sobě překonal a udělal to. Nikoli s myšlenkami, jak je to pro člověka únavné, že ho to nebaví, že ho to vyčerpává, nechce se mu to dělat. Ale s vědomím, že je to potřeba udělat (bez skrytých pocitů a myšlenek), a že tím pomůže sám sobě. Jedině tak se postupně může zbavit tohoto nepřirozeného vnitřního nastavení a žití na úkor druhých svým nicneděláním.

 

Vnímejte, kolik času se věnujete fyzické práci za (pro) druhé a kolik času věnujete sami sobě. A naopak, co dělají oni a jak často. Pokud tento čas práce ostatních a vaší není relativně podobný – něco není v pořádku. Pak je potřeba i přes počáteční komplikace a možné vzniklé problémy s tím něco udělat, a to na obou stranách.“

 Děkuji.

© Ivana Zámečníková, srpen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 178
  • 19
  • 17
  • 18
  • 19

Celkový počet hlasů: 251