Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 19A. Tradiční a nové pojetí termínu osvícení

19A. Tradiční a nové pojetí termínu osvícení

Marie Mejdrová Vloženo 28.3.2010
Marie Mejdrová

Stav osvícení je v tradičním pojetí popisován v superlativech. Jako absolutní dokonalost a harmonie, naprostá vnitřní čistota, karmické dočištění na 100 %, poznání všeho. Za maximum, čeho lze dosáhnout. A tak tomu i bylo u lidstva 1. typu. Od té doby, co se otevřela Nová duchovní cesta, se naše obzory rozšířily. Nyní víme, že nad tím, co jsme doposud považovali za vrchol dokonalosti a poznání, je nespočet dalších úrovní vhledu, poznání, čistoty, harmonie, pravdy. Proto, pokud použijeme v tuto chvíli slovo „osvícení“, jeho význam musí být nutně posunutý od významu, ve kterém bylo doposud používáno.

Termín „osvícení“ příliš nezapadá do termínů používaných Novou duchovní cestou. Jeho používání je problematické. Snoubí se se starou cestou ve východním pojetí a tam už zřejmě zůstane. Za ty věky je tam v povědomí lidstva pevně zafixován.

Prostý význam slova je přiléhavý. Znamená, že člověka něco – světlo – osvítí. Že se mu rozsvítí v hlavě, v srdci. Nejasné věci a stezky před ním a v něm jsou najednou osvětlené, zmizí temnota, šero, i poslední stín, a s nimi i nevědomost, zaslepenost. Vše je jasně vidět, na všech stranách a úrovních, uvnitř i vně objektů, v pozadí. V minulosti, přítomnosti i (blízké) budoucnosti. A tak je i jasné, co jednotlivé záležitosti znamenají, s čím jsou spojené, odkud pocházejí a kam vedou.

Přeneseně to lze aplikovat na definitivní konec vlivu (strany) Temnoty a nástup stoprocentní vlády (strany) Světla uvnitř bytosti. A s ní vlády plné pravdy, čistoty, harmonie, transparentnosti.

Bod osvícení byl chápán jako třešnička na dortu předchozí usilovné a vytrvalé práce. Jako poslední a konečný vrchol mnoha úrovní vhledů do podstaty vlastního Já, světa, věcí, jevů, prostě reality vůbec.

Stav osvícení (přesněji řečeno jeho poslední fáze) je v tradičním pojetí popisován v superlativech. Jako absolutní dokonalost a harmonie, naprostá vnitřní čistota, karmické dočištění na 100 %, poznání všeho. To je přirozeně svázáno s tím, že cesty, které o tomto osvícení mluví, považují jistou úroveň za nejvyšší. Za maximum, čeho lze dosáhnout. A tak tomu i bylo u lidstva 1.typu a navíc z několika důvodů chyběla i informace, že něco vyššího existuje.

Od té doby, co se otevřela Nová duchovní cesta, se naše obzory rozšířily. Nyní víme, že nad tím, co jsme doposud považovali za vrchol dokonalosti a poznání, je nespočet dalších úrovní vhledu, poznání, čistoty, harmonie, pravdy. Proto, pokud použijeme v tuto chvíli slovo „osvícení“, jeho význam musí být nutně posunutý od významu, ve kterém bylo doposud používáno. Mluvíme teď o fázi, kdy vědomí člověka zasahuje do sféry Věčného Já své bytosti. Nic víc a nic míň. To ještě zdaleka neznamená, že duchovní cesta dotyčného člověka skončila nebo vbrzku skončí. Je to pouze začátek další fáze, přechod přes důležitý předěl. Tak, jako člověk předtím úspěšně prošel prahem duchovního probuzení, teď překonal další práh k vyššímu poznání. Ale nikde už tam nad ním není strop. Stav, kdy už by skutečně nemohl jít výše, jako tomu bylo u člověka 1. typu.  

 

V této souvislosti je potřeba dotknout se ještě jednoho tématu. A to rozporu, patrného dříve nebo později, který shledáte, mezi člověkem na Nové duchovní cestě a Ideálem. Tedy tím, jak byl doposud popisován „osvícený“ člověk. Přitom Nová duchovní cesta začíná až nad bariérou nového 12. duchovního těla a „osvícení“ lidé, ve starém pojetí, se dostali maximálně na 11. tělo. Jak si to poskládat dohromady?  

Vidím zhruba pět hlavních důvodů tohoto rozporu:

 • Na Nové duchovní cestě máme možnost kráčet výš, dál se čistíme a vylaďujeme. Procházíme dalšími zkouškami. Odkrývají se nám další - závažnější, starší a hlouběji uložené - karmické vrstvy. Různými způsoby nás mohou vychýlit, zapříčinit problémy. Dokud se neobnaží, nikdo nemá tušení, co se v nich skrývá. Nikdo nemůže s naprostou jistotou předvídat, co to s daným člověkem udělá, až se mu určitá vrstva obnaží a začnou z ní proudit opět zaktivované energie související s daným přehmatem, s tehdejší situací. 

 • Vysoce nadprůměrně čistý a zharmonizovaný člověk se lehce stal pro druhé zidealizovanou legendou. Zvlášť s odstupem času. Navíc, pokud byl veřejně známým, nebo dokonce vůdcem nějakého duchovního hnutí, vznikala potřeba až nutnost ho prezentovat, popisovat, jako ideální vzor. Vzor, který by vzbuzoval naprostou důvěru a lidé k němu mohli vzhlížet a následovat ho.
   

 • Záležitost se dále komplikuje tím, že tito lidé ve skutečnosti často používali magii. Ať už vědomě nebo podvědomě. Pak zvláštní schopnosti, kterými disponovali a pro které byli obdivováni, neměly přímou souvislost s jejich vnitřní čistotou. Nebyly odrazem dosažené čistoty a moudrosti, ale výsledkem napojení na nějaký magický systém. To znamená místo přirozených schopností, propůjčení schopností umělých. A všechna úskalí, která z toho vyplývají.

 • Tím, jak stoupáme výš, naše měřítka a vhled se posouvají. To, co se nám dříve zdálo jako ideál, můžeme začít za určitou úrovní nadhledu vnímat trochu, nebo i podstatně, odlišně. 

 • Zmizela horní bariéra, kam až můžeme dojít, a ani už tam nikdy nebude. Přirozeně proto už nemůžeme mluvit v termínech absolutní dokonalosti. Ať se to týká kohokoli a čehokoli. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Marie Mejdrová, březen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 228
 • 31
 • 25
 • 19
 • 27

Celkový počet hlasů: 330


Diskusní téma: 19A. Tradiční a nové pojetí termínu osvícení

Datum 28.03.2010

Vložil samotář

Titulek téma 19 A

Ano, termín "osvícení" je zneužívám různými duchovními mistry+ já to zažil cca v r.2003 na reiki I , kdy hned druhý den byli všichni podrobeni "úspěšnému" osvícení, z čehož po určitém zmátožení se, mi pak nebylo moc dobře. Proto i v čl.19 od J.N. je tento rozpor významu termínu osvícení srozumitelně vyložen a děkuji Vám za ještě podrobnější popsání původu a jeho významu v minulosti.

Datum 17.04.2010

Vložil Martin

Titulek zasvěcení...

Taky jsem na sobě pozoroval,že když jsem používal Shamballu na léčení spíš Přírody,bylo to v pořádku ......ale většinou s využitím na sobě při čištění, jakoby nastaly problémy s hlavou,takže zasvěcené energie nemusí každému vyhovovat.Je to opravdu individuální..... a spíš věřit vlastním pocitům a energiím,které jím procházejí.