Pravčická brána

A12. Duchovní rozhovor s bytostí Václava Havla

Jiří Novák Vloženo 31.12.2011
Jiří Novák

V čem spočívá důležitost bytosti Václava Havla pro další vývoj? Co dalšího se dělo v pozadí smutečního obřadu? Jaký význam má možnost „opožděné“ karmické očisty bytosti v podobě astrálního ducha? „Opožděná“ karmická očista Václava Havla. Duchovní rozhovor s Václavem Havlem. „Je třeba naplno využít příležitosti, která k člověku přichází.“ Bytost Václava Havla je připravena opustit tento svět.

V čem spočívá důležitost bytosti Václava Havla pro další vývoj?

V předcházejícím textu A11. Jaké výsledky přináší letošní zimní slunovrat?, jsem popsal události, které jsme já a další jednotlivci vnímali v duchovním pozadí probíhajícího smutečního obřadu v Katedrále Svatého Víta na Pražském Hradě. Už vícekrát jsem v tomto životě zažil, že pokud odcházející významná bytost má ještě potřebu ještě něco zásadního předat lidem, světu, nebo ji naopak tíží nedokončený úkol, neuzavřené záležitosti - pak neopouští tento hmotný svět bezprostředně po překročení prahu fyzické smrti. Ale naopak zůstává v tomto světě přítomna ještě i přes období samotného smutečního obřadu. A poté obvykle Síly Světla zprostředkují její kontakt s někým, kdo je schopen informace od tohoto zemřelého člověka převést do hmotné roviny.

V souvislosti s tímto případem jsem opakovaně dostával jasné duchovní impulsy Centrální Karmy nového vývoje, abych situaci s Václavem Havlem opakovaně sledoval a v případě potřeby byl připraven pomoci.

 

Je řada důvodů, proč je bytost Václava Havla v tomto směru tak důležitá pro další vývoj nejen této naší republiky, ale i celého světa. Protože všechny systémy, které na sebe navázal, které jej ovlivnily nebo mnohdy i přímo energeticky napadly, mnohé osoby, se kterými se opakovaně setkával a navazoval s nimi kontakty, duchovní instituce, kterých se při svých jednáních „dotknul“, to vše má celosvětový dosah. A využití kterékoliv z těchto vazeb může být pro další vývoj nesmírně důležité. Tím spíše, že Václav Havel byl bytostí, která měla původně ve svém nitru čisté světelné motivy a impulsy, než došlo k zásadnímu ovlivnění jeho bytosti z titulu státnické funkce, kterou zastával.

 

Tento případ je proto hodně důležitý nejen pro Českou republiku, ale i pro celý svět. Jde o jedinečnou souhru okolností umožňující využít tyto všechny možnosti, skrytá energetická pouta a vazby k celkovému vývoji dnešního světa. Důležité je, že k této příležitosti dochází právě v energeticky silném období zimního slunovratu roku 2011.

Co dalšího se dělo v pozadí smutečního obřadu?

Vzhledem k těmto všem okolnostem mne nepřekvapilo, když jsem v průběhu smutečního obřadu vnímal, že bytost Václava Havla ve formě astrálního ducha je také přítomna a vnímá, co se zde děje. Následující den jsem vnímal tuto schoulenou bytost jakoby svázanou temnými systémy, temnými strukturami, které ji v posledních letech ovládly, a které uspíšily její odchod z tohoto hmotného světa. Rozhodně ne ve stavu připravenosti na udělování audiencí, ale spíše čekající na pomoc, která by ji osvobodila z těchto pout, když už to sám člověk během svého hmotného života nedokázal. Je však vůbec možné člověka po překročení prahu fyzické smrti karmicky vyvázat z určitých pout, která na sebe během života navázal?

Možnost „opožděné“ karmické očisty bytosti v podobě astrálního ducha

Je pravdou, že na našich stránkách opakovaně uvádíme, že karmická očista může probíhat pouze ve hmotné rovině. A že jakmile je člověk transformován do podoby astrálního ducha a přechází do posmrtné dimenze, možnost další karmické očisty tím končí. Je zde však určité přechodné období po fyzické smrti, kdy člověk je sice již ve stádiu astrálního ducha, ale stále ještě neopustil tento hmotný svět. A kdy určitá pouta s hmotnou rovinou stále ještě nejsou rozvázána. Protože k úplnému dokončení jeho pozemské pouti stále ještě něco chybí.

Na řadě konkrétních případů jsem se sám opakovaně přesvědčil o tom, že toto přechodné období může být využito k určité formě karmické očisty člověka, a to pod vedením Sil Světla vedoucích vývoj. Při této formě „opožděné“ karmické očisty dochází k určitému završení nebo dokončení životního poslání zemřelého. A to všechno umožní zemřelému odejít do posmrtné úrovně ve vyšší úrovni harmonie, než byla ta, ve které svůj hmotný život ukončil.

Má-li někdo ze hmoty takovou formu očisty zprostředkovat, obvykle k tomu přichází naprosto jasný impuls. Například - astrální duch zemřelého neodejde bezprostředně za Světlem, ale naváže se na některého z žijících blízkých příbuzných, který pak zřetelně vnímá, že se s ním něco neobvyklého děje. Právě toto bývá nejčastějším impulsem k provedení určitého energetického zásahu. Především je potřeba pomoci žijícímu člověku, který má na svých zádech astrálního ducha, což pro něj představuje vysoce nepříznivý energetický vliv. Zjistit karmický důvod, proč k tomu došlo a zprostředkovat karmické rozvázání této situace. A současně také při té příležitosti umožnit zemřelému „opožděnou“ karmickou očistu, pokud k tomu karmická instituce dává jednoznačný impuls.

Skutečně jsem byl již vícekrát požádán o pomoc pozůstalými, abych zjistil, co nepříznivého na sebe během pohřbu navázali, nebo co se s nimi vlastně děje. Abych při té příležitosti zjistil situaci a případně zprostředkoval zemřelému pomoc, pokud zatím ještě nenašel cestu do sféry, kam po fyzické smrti patří. V žádném případě však takové zásahy nemohou probíhat z pouhé iniciativy někoho z žijících. Ale vždy pouze tehdy, když situace „připravená“ Silami Světla vedoucími vývoj dává jasný impuls k tomu, že je potřeba pomoci.

„Opožděná“ karmická očista Václava Havla

Takže i v tomto případě jsem skutečně vnímal, že bytost Václava Havla zatím nebyla odvedena do oddělené posmrtné sféry. Naopak několik následujících dní po sobě proběhla opakovaná energetická očista jeho bytosti spojená s karmickým vyvazováním z určitých situací a zprostředkovaná Spojenými Silami Světla. Nejde o žádné naprosto výjimečné privilegium. Protože stejnou možnost už dříve dostala řada naprosto běžných osob. Vždy však existoval určitý důvod, proč k tomu došlo.

Proč tedy právě Václav Havel se stal jednou z těch bytostí, kterým byla umožněna tato možnost „opožděné“ karmické očisty? Především proto, že si to sám za svůj život zasloužil. A také proto, že je to nesmírně důležité i pro nás ostatní, co jsme ve hmotě zůstali. Protože jeho cesta, kterou se alespoň v určitých obdobích snažil jít ve hmotě, se zásadně nerozcházela se světelnými postoji jeho duchovní bytosti.

A to je v dnešním světě, zejména v politických kruzích, nepříliš častá výjimka. Když naopak mnohem častěji vnímáme, že mnozí z našich vysoce postavených politiků sice byli původně bytostmi Světla, ale v tomto životě kráčejí svými činy a prosazovanými názory výrazně temnou stezkou.

Centrální Karma navíc dodává informace, že dotažení tohoto ojedinělého případu až do konce může být velmi důležité i pro sestup Karmy a čistých světelných principů do hmoty.

Až po několika dnech očisty, 29.12.2011 ráno, vnímám, že bytost Václava Havla je připravena na rozhovor a čeká na tuto svoji poslední příležitost. Zároveň jsem dostal impuls, abych tento rozhovor s jeho bytostí zprostředkoval.

Duchovní rozhovor s bytostí Václava Havla

Václave Havle, moje jméno zde ve hmotě je Jiří Novák. Zároveň Vám přicházející energie naznačují, jaká je moje úloha v současném duchovním vývoji planety Země. Jsem připraven převést Vaše poslední prohlášení nebo poselství lidem této země. Ovšem bude určeno pouze těm, kteří najdou cestu na naše webové stránky. (Duchovní komunikace z 29.12.2011, 11.50)

 

Václav Havel: „Ano, slyším tě a čekám na tento okamžik. Především v prvé řadě děkuji institucím vedoucím duchovní vývoj tohoto světa za možnost očisty, vyladění a sejmutí ze mne nepříznivých nánosů, které jsem během svého života a zejména v jeho poslední fázi na sebe nachytal. Jsem vděčný za tuto možnost ještě jednou říci světu, co jsem chtěl udělat, ale co jsem ve svém životě nestihl nebo nedokázal zařídit, prosadit.

V této své nové podobě jsem si jasně vědom toho, že ne vše, co jsem ve svém životě udělal, navrhl, bylo správné. Po sametové revoluci jsem se mnohdy nechal unášet euforií nově nabyté svobody. A vnitřní pocity úlevy a zadostiučinění mnohdy převládly nad obezřetností, ostražitostí a aktivním přístupem k využití nové příležitosti, která se před naší zemí, před námi všemi naskytla. Dnes s odstupem dvaadvaceti let od sametové revoluce je každému soudnému člověku jasné, že potenciál nové možnosti, která se před námi odkryla, byl využit pouze částečně. Řekl bych tak pouze z 20 %. Naše dnešní společnost a veřejný život nejsou zdaleka takové, jak taková příležitost slibovala. Rozbujelá korupce na nejvyšších místech státního aparátu. Dokonce i na nejvyšších postech ministrů, premiérů, místopředsedů vlád. Kdy hlavním motivem mnohých rozhodnutí se nestal požadavek čistoty a současně výhodnosti pro celý národ, pro naši Přírodu. Ale naopak, kdy kritérii rozhodování se stávaly úzké stranické zájmy toho kterého stranického seskupení, nebo dokonce osobní potřeby jednotlivců.

A pokud se náhle na politickém trhu objevilo další nové politické seskupení slibující vyšší etiku a čistotu, a získalo i významnější postavení ve volbách, během následujících měsíců bylo mašinérií politického ovzduší zkorumpováno, a doslova vystrčeno ze slibované cesty úplně jiným směrem do politického marastu. Navíc za této situace by značná část žijících spoluobčanů dala přednost návratu starých pořádků, které byly pro mne osobně především obdobím nesvobody a útlaku.

Ano, vím, toto jsou pořád pouze obecné formulace. Slova, které jsem vyslovil mnohokrát, a přesto se nic zásadního pro nápravu situace nestalo. Aby vůbec měl tento rozhovor smysl, je potřeba říci něco zásadně nového. Něco nanejvýš aktuálního.

Jsem si vědom toho, že během svého života a zejména ve veřejných funkcích jsem zanedbával duchovní pozadí celkové situace i jednotlivých událostí. Tím ovšem nemyslím víru v Boha, ale navázání skutečného spojení s bytostmi duchovního pozadí světa, které zde vedou nový vývoj. I s bytostmi ve hmotě, které jsou schopné navazování takové formy duchovního spojení. A které dokážou jasně vnímat přicházející duchovní impulsy a neváhají s jejich přenosem do svých osobních životů.

Dnes, když se celý můj život rozkrývá jako na dlani, už jasně vnímám, že ze strany duchovních sil mimo hmotu, i ze strany bytostí ve hmotě, které našly cestu stabilního světelného vzestupu, jsem byl opakovaně kontaktován, doslova vyzýván, abych udělal neobvyklý krok, který by mě dovedl k získání nových informací o tom, kam vývoj tohoto světa směřuje. Jenomže jsem tehdy byl vůči všem podobným výzvám a snahám o kontakt doslova hluchý a slepý. Takže potřebné informace vůbec neměly šanci dostat se do mé blízkosti nebo přímo ke mně. Byl jsem příliš hlídán, obklíčen, doslova zaživa zakonzervován, mašinérií ochrany významné politické osobnosti před všemi podezřelými vlivy. To byl hlavní důvod, proč jsem svůj život zakončil v těsném ovládnutí ze strany temných systémů, které mne v posledních fázích mého hmotného života doslova drtily. Zatímco čisté Světlo a světelné impulsy měly nepatrnou šanci se ke mně dostat. A já jsem tu nepatrnou šanci, která přece jen existovala, nedokázal využít. Byl jsem příliš zahleděn do obvyklých ceremoniálů a běžných povinností, které byly se státnickou funkcí spojeny.

Ano, uznávám, nevnímal jsem dostatečně pozorně jemné náznaky a duchovní impulsy, které přicházely. A když už jsem něco z toho přece jen zaregistroval, nereagoval jsem okamžitě a nevěnoval těmto slaboučkým impulsům dostatečnou pozornost. Protože mí rádci, kterým jsem naslouchal, mi vždy cokoliv podobného důkladně rozmluvili. Požadavky na obvyklé každodenní kroky, na dodržování ceremoniálů, a vše další, co je obvykle spojeno s prezidentskou funkcí, vše přehlušily.

Doslova jsem se stal figurkou v jednom z nejvyšších státních úřadů. Figurkou, která už nedokáže za všech okolností a za každé situace jednat vždy v souladu se svými vnitřními principy, svým vlastním žebříčkem hodnot, se svojí vnitřní intuicí. Ale která se naopak stává pouhým nástrojem druhých bytostí, rádců, institucí, které s ní tahají po šachovnici státnické politiky, jak je to v jejich zájmu. A jak to také bývá obvyklé.

 

Je mi líto, že jsem nevyužil plně možností, které mi moje prezidentská funkce poskytovala. Neměl jsem ji přece jako odměnu za svůj dlouholetý boj za svobodu národa a země. Měl jsem ji především proto, abych počátek nové svobody silou své autority, podporován svými vlastními prožitými osobními zkušenostmi, dotáhl ke zjevnému, dostatečně čistému a eticky žádoucímu výsledku. Nestalo se tak.

 

V tom spatřuji svůj hlavní životní nedostatek a omyl. Nedokázat využít tak zásadní příležitost, jaká se nám všem naskytla, pro nalezení eticky čisté cesty vývoje. Na které by jednotlivé kroky nebyly diktovány zájmy kapitálu, stranických zájmů, nebo dokonce osobních potřeb několika jednotlivců. Ale především zájmy lidu, zájmy národa, potřebami našeho státního území i Přírody na tomto území. A také požadavky spravedlnosti a čistoty.

 

Prosím předej lidem toto mé poslední poselství a tuto moji sebekritiku, abych mohl odejít s klidným pocitem, že jsem se alespoň dokázal omluvit. Že jsem si i já vědom toho, v čem jsem nevyužil příležitost, která se před námi v listopadu roku 1989 naskytla. Že jsem ve státní funkci dopustil, aby se v naší zemi rozbujela korupce, podvody, neetické zásahy všeho druhu. Teď už jenom mohu říci, že je mi to nesmírně líto.

 

Kdybych dostal tutéž příležitost znovu, snažil bych se ji využít mnohem lépe do všech důsledků. V té době jsem však netušil, co mám dělat pro to, abych byl lépe vyladěn na přicházející duchovní impulsy. Až teď z informací, které se ke mně dostávají, jasně vnímám, že právě běžný každodenní způsob života rozhoduje o tom, zda člověk je nebo není schopen vnímat čisté duchovní impulsy, zda je nebo není schopen naladit se na potřeby Přírody, zda je nebo není schopen plně uskutečnit a naplnit své životní poslání. To, čemu vy na vzestupné cestě říkáte každodenní posilování světelných základů své bytosti.

Přečetl jsem mnoho knih. Všude se psalo o duchovních tradicích, duchovních školách. Nikdy jsem nenašel rozlišení, co všechno, jaké činnosti, postupy, principy, podporují cestu Světla, a co vše naopak podporuje temnou cestu. Vnímám teď jasně informace o tom, že mnohé z toho, co je tady veřejně označováno jako metoda, pomůcka nebo princip světelné cesty, ve skutečnosti vede člověka k pádu do Temna. Je mi líto, že jsem k těmto informacím nenalezl cestu dříve, ještě za svého života. I když zde byla možnost, aby se tyto informace ke mně dostaly, já jim cestu k sobě neotevřel.

Vím, že přes to všechno byl můj život hodnocen mimořádně pozitivně. Znamená to tedy, že jsem úplně neselhal. Že část svého životního úkolu jsem přece jen dokázal splnit. Ale mohl jsem udělat mnohem, mnohem více. Stačilo být více duchovně otevřeným k impulsům, které nenápadně přicházely a já si jich ve víru událostí dostatečně nevšiml. Nebo jsem si jich i všiml, a nereagoval jsem hned a další hmotné události a povinnosti vše rychle přehlušily.

 

Snad tento můj dnešní postoj bude ponaučením pro další lidi, kteří mi důvěřovali. Kteří stejně jako já usilují o nový lepší svět. Je třeba naplno využít příležitosti, která k člověku přichází. Po smrti je již pozdě bycha honit. Nová další podobná příležitost už vůbec nemusí přijít. Příležitost trvá, pouze pokud jste ve hmotě. Po překročení prahu smrti už nemáte možnost nic napravit. Už nemůžete změnit vaše vadná životní rozhodnutí ve hmotě. Po odchodu ze hmoty jste již mimo vývoj událostí. Prostě jste vypadli a nevíte, jestli ještě vůbec dostanete další šanci nového návratu.

 

To je ode mne všechno. Už nemám co víc dodat. Jen ještě jednou děkuji, že mi byla v tuto chvíli umožněna tato možnost duchovního rozhovoru. Chápu, že se tím už nic zpětně nenapraví. Ale budu alespoň odcházet ve stavu klidnějšího rozpoložení.“


Co ještě poutá bytost Václava Havla k tomuto světu?

Centrální Karmo nového vývoje, proč ještě nebyl Václav Havel odveden z tohoto světa? Na co se stále ještě čeká. Co ještě musí proběhnout a z jakého důvodu? (Duchovní komunikace z 31.12.2011)

 

Centrální Karma nového vývoje: „Ano, skutečně se ještě čeká na určité završení situace a událostí spojených s odchodem tohoto bývalého státníka z tohoto hmotného světa. Nejde tedy pouze o něj jako o bytost, ale o celkovou situaci spojenou s funkcí, kterou dříve zastával, a kterou dnes zastává někdo jiný. Přechod astrálních duchů zemřelých bytostí je dnes již ve většině případů záležitostí automatického působení a automatického fungování duchovních energií. Energie proto samy rozhodnou, kdy je celá záležitost uzavřena a kdy nastane optimální chvíle pro odvedení této bytosti do oddělené posmrtné dimenze. To je vše, co k tomu mohu říci.“

 

Může mi někdo další sdělit ještě jiné informace týkající se této záležitosti?

 

Příroda planety Země: „Z mého pohledu je patrné, že bytost Václava Havla je stále ještě vázána určitými pouty k tomuto hmotnému světu, zejména k prezidentské funkci a ke všemu, co je s tím spojeno. Netýká se to ani tak současného prezidenta, jako spíše samotného institutu prezidentské funkce a nových možností, které se v této době otevírají. Zejména pokud jde o rýsující se možnost přímé volby prezidenta hlasováním občanů.

Tato pouta Václava Havla jsou stále ještě živá, nedořešená, nedotažená do konce. Vnímám, že energie vyčkávají na určité uvolnění těchto pout. Které by mělo nastat v období přechodu k novému kalendářnímu roku.“

Bytost Václava Havla je připravena opustit tento svět

Závěr: Podstatné na tom všem je, že právě teď 31.12.2011 ve 14.20, při dokončování přípravy tohoto textu k publikování, vnímám, že dochází ke změně. Bytost Václava Havla se jakoby zvedá, vstává, a tím dává najevo, že jeho připravenost k odchodu souvisí s veřejným publikováním tohoto duchovního rozhovoru na našich webových stránkách. To je pro mne jasný impuls, abych to udělal ještě dnes, v závěrečném dnu tohoto kalendářního roku 2011. Aby v následujících hodinách ještě před koncem roku 2011 mohla bytost Václava Havla opustit tento svět. A nový rok 2012 aby mohl začít s čistým stolem, i pokud jde o definitivní dořešení této situace s bytostí Václava Havla.

Dodatečně vložený závěr: Ještě tentýž den, 31.12.2011 kolem 18. hodiny, vnímám, jak se kolem bytosti Václava Havla začíná vytvářet energetický vír. V následujících zhruba 15 minutách tento vír postupně sílí. Až nakonec energie doslova „uchopí a vyzvednou“ bytost Václava Havla a odnášejí ji do oddělené posmrtné dimenze. Tímto okamžikem je mise Václava Havla v našem hmotném světě definitivně uzavřena.

© Jiří Novák, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 312
  • 33
  • 21
  • 21
  • 59

Celkový počet hlasů: 446