Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z17. Další pohled na návštěvu Osvětimanských skal

Z17. Další pohled na návštěvu Osvětimanských skal

Jan Páník Vloženo 20.9.2013
Jan Páník

Osvobození skal od temného vředu, který ovládal skály i jejich okolí

Setkání větší skupiny bytostí jdoucích po NDC

Jan Páník: Prosím Spojené Síly Světla o aktuální informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 13.8.2013)

Příroda: „Ano, můžeme komunikovat. Je zde hned několik důležitých témat, která si žádají zpracování. Jedním z nich je samozřejmě nedávná návštěva Osvětimanských skal a s ní spojená duchovní vnímání. To by mělo být prvotním úkolem. Měl bys všechno zpracovat ze svého pohledu, tak jak jsi všechno vnímal. Odehrálo se tam více událostí včetně duchovních prožitků. Sešli jste se tam v poměrně velkém počtu a i to mělo svůj význam. Každá bytost měla svůj úkol a společně jste měli dosáhnout určitého výsledku.

Bude určitě vhodné, pokud se pokusíš znovu oživit a popsat svá vnímání. A z nich bys pak měl dál vycházet. Celková atmosféra a energie, které provázely váš sraz, byly na mimořádných úrovních. Proto jsi měl nejprve trochu problém se se vším srovnat. Ale jak se celková situace stabilizovala, mělo to velmi silné a pozitivní účinky na vás všechny. Každý přinesl svůj dílek do mozaiky, každý tak měl velký vliv na vysoce pozitivní vyladění celé skupiny. Dalo by se říci, že to byla určitá kumulace pravotočivých energií, které se navzájem doplňovaly a podporovaly.

Proto by bylo dobré, kdyby všichni zúčastnění zaznamenali své pocity a pokusili se také o komunikace ze svých pohledů. Setkání takto početné skupiny bytostí jdoucí po NDC je na této Planetě ojedinělé. Opět bylo předem složité cokoliv odhadovat nebo předpovídat. Dostali jste však mnoho podpůrných energií, které sehrály důležité role. Šlo také a určitý druh silného hmotného uzemnění, které poskytoval právě váš počet. To je vždy velmi důležité, protože jinak by se jen těžko mohly některé události uskutečnit.

V dnešní době je klíčové hmotné uzemnění duchovních světelných systémů ve hmotě

Setkání proběhlo tak, jak mělo a splnily se i úkoly v souvislosti se skalami. Jedním z důležitých bodů bylo také především ono hmotné uzemnění. Díky tomu mohly podpůrné energie a duchovní sféry působit mnohem účinněji a efektivněji na vás všechny.

Pro každého z vás to znamenalo určitý posun. Navzájem jste se dokázali v mnohém inspirovat a otevírat si nové obzory. Každý to vnímal ze svého pohledu a pro každého to mělo specifický přínos. Všichni máte určitý „volnější“ přístup k jistým druhům energií. A jelikož jste byli takto blízko sebe, mohlo se všechno snadněji přenášet na všechny ostatní. Každý tak mohl mít pocit, že zažívá něco nového, inspirujícího, posilujícího, apod.

Byly to však přitom energie, které máte běžně k dispozici, ovšem ne v takto velké koncentraci. U některých z vás to mohlo vyvolávat stavy až určité euforie a jisté energetické přesycenosti. Svět pak vypadá trochu jinak, barevněji, plněji a více harmonicky. Důležité bylo ty energie vstřebat a uchovat si uvnitř sebe určité otisky těchto situací. To všechno pak ukazuje na to, jakým způsobem mohou věci fungovat, když nastane takto vysoká harmonie.

Vzájemné podporování světelných energií a bytostí

Světelné energie a bytosti mezi sebou nesoupeří o moc či postavení, ale naopak dochází k vzájemnému podporování, respektování, posilování, pozitivnímu ovlivňování a inspiracím. Pro každého to tak může znamenat osobní růst, posun, vylepšení, aniž by to bylo na úkor někoho jiného nebo přivlastněním si něčích energií.

Z našeho „pohledu shora“ všechno vypadalo velmi dobře, vzájemně jste se doplňovali, respektovali jste druhé, nikdo se nesnažil nikoho manipulovat či napadat. Pro nás světelné sféry to byl skutečně mimořádně hezký a pozitivní pohled. Proto jsme se také snažili o to, abyste měli dostatečnou energetickou podporu. Také celý dům a přilehlé pozemky Talandových, kde jsme se setkali, dosáhly velkého posunu a energie jsou zde nyní mnohem čistější a s vyšším frekvenčním dosahem.

Pomůžeš-li druhým, pomůžeš tím i sám sobě

Talandovi díky tomuto setkání otevřeli další energetické kanály. Dali svůj dům k dispozici a tak se jim dostalo dalšího čistého pokroku jejich domova. Navíc vám poskytli opravdu mimořádnou inspiraci a servis, pokud jde o stravování. V tomto ohledu bylo všechno vlastně dokonalé. Takovýmto způsobem si představujeme, že by se lidstvo mělo stravovat. Přirozeně, jednoduše, čistě, zdravě. Každý měl možnost si vybrat to, co mu vyhovovalo. Já Příroda, Planeta Země a Slunce vám dáváme k dispozici takové potraviny, které jsou pro vás, pro lidstvo 2. typu, ideální.

Pouze to opět vyžaduje trochu trpělivosti při hledání a vnímání všech vhodných energií. Také to není úplně zadarmo a samozřejmé, ale pro toho kdo chce, se vždy najde cesta. Také v tomto ohledu tedy bylo setkání velmi pozitivní a inspirující. Každý měl zkrátka svoje „úkoly“ a šlo o to, abyste se naučili také vzájemně jistým způsobem spolupracovat. Sami víte, že to není úplně jednoduchá věc, zvláště pokud se sejde větší počet lidí.

Důležité je vzájemné respektování světelných bytostí

Všichni musí brát ohled na ostatní, respektovat je a jistým způsobem přizpůsobit své osobní zájmy skupině. Přitom si však zachovat nárok na své potřeby a požadavky. Není to úplně jednoduché, ale vy jste dokázali, že to je možné a lze toho dosáhnou bez hádek, manipulací či agrese.

Pokud se sejde větší skupina lidí, je vždycky svým způsobem obtížné sladit potřeby všech. Zvláště v této době, kdy všichni chtějí mít všechno a respekt k ostatním je někde daleko vzadu na žebříčku hodnot. Potom vznikají konflikty a vítězí ten, kdo má větší sílu či schopnost manipulace. Pak dochází k vysávání a podobným nevhodným praktikám.

K tomuto tématu by bylo dobré se ještě někdy vrátit, nyní je však důležité dořešit další věci. Pokus se popsat sled svých vnímání a věnuj se teď tomuto dalšímu tématu. Děkuji. Příroda.“

Jan Páník: Děkuji Ti, Přírodo, za tvoje slova.


 

Osvětimanské skály – popis událostí

V sobotu 10. srpna jsme se vydali ke skalám. Vystoupali jsme k nim lesem a celé mi to přišlo tak, že to místo je „bez života“. Necítil jsem se tam dobře a podobné pocity měli i někteří ostatní. Po společném focení na menší skále jsme začali postupně odcházet k hlavním Osvětimanským skalám.

 


V tu chvíli jsem měl už velmi sklíčený pocit a vůbec se mi tam nechtělo. Věděl jsem, že tam nesmím přijít první a udělal jsem si ještě takové kolečko v okolí skal, cestu jsem si tak záměrně prodloužil. Ke skalám jsem přicházel pomalým krokem jako poslední, těsně přede mnou šla Petra N. a všichni ostatní již byli na místě. Při příchodu jsem vnímal nepříznivé pocity, určitou malátnost a bolest hlavy. Poprosil jsem Spojené Síly Světla o pomoc a podporu. Chodil jsem okolo a dlouho hledal vhodné místo. Inspirace přišla od Petra S. a vylezl jsem na stejné místo, na kterém jsem jej dříve viděl. Usedl jsem do takového výmolu na skále, který vypadal jako sedátko. Vnímal jsem temné provazy, které tryskaly ze země a na jejich konci něco jako špunt, který vytáhly.

 

Další vnímání bylo inspirováno Petrou N., která mě poslala na jedno místo, které vnímala jako vchod. Přišel jsem tam a vnímal jsem zavřené dveře. Opět jsem poprosil světelné síly o pomoc. Dveře se otevřely a začaly z nich vycházet nějaké světelné bytosti. Nic víc jsem v tu chvíli nevnímal.

 

Na skalách jsme strávili delší dobu. Nevím přesně, ale podle mého odhadu to mohla být slabá hodinka. Při odchodu ze skal jsem se ještě několikrát otočil a cítil výrazně příznivější energie, dobrý pocit, odlehčení.

Co vše se přitom odehrávalo v duchovním pozadí světa

Jan Páník: O tři dny později, 13.8.2013, jsem poprosil Přírodu a Spojené Síly Světla, jestli by mi mohly ještě jednou přehrát události, které se na skalách odehrály. Vnímal jsem pak následující příběh:

Přicházím ke skalám a vnímám je jako hnusný, tmavě zelený, bublající vřed. Na vrcholu má tento útvar nějakou zrůdu, která z něj po chvílích vystrkuje hlavu. Ostatní z naší hmotné skupiny se snaží ten vřed jakoby vypustit, vyfouknout jako lehátko po koupání. Přijíždí nehmotný Nahar s rytířskou skupinou. Rytíři sesedají, každý z naší hmotné skupiny dostává svého koně, nasedá na něj, já na Nahara. Skupina rytířů zůstává na kopci, připravená pomoci, v záloze. Poté se vydáváme bojovat s tím vředem a příšerou v něm. Pak jezdíme okolo, sekáme a všichni společně se snažíme ten vřed odstranit. Vřed se postupně zmenšuje, ztrácí na síle. Vnímám detaily svého boje.

Jakmile je parazit oslaben, vydávám se s Naharem k té temné hlavě. Něco po mě vystřelilo, přišlo mi to jako ohnivá střela z plamenometu. Ta však naráží na můj štít, rozráží se o něj, já se dostávám blíž a zasazuji té příšeře konečný úder. Bublina konečně splaskává a roztéká se. Jakmile se úplně „vypustí“, opět vnímám ty temné provazy, které pak ze země vytáhly tmavý špunt. Spustil se světelný vodotrysk, který stříká do velké výšky.

Poté vnímám ty světelné bytůstky, které vycházejí ze skály. Přijde mi, že jsou menšího vzrůstu, nám asi do pasu. Zřejmě jsou to přírodní bytosti tohoto místa, které vsákl do sebe a uvěznil ten vřed. Sedíme na koních a jsme seřazeni naproti skále, v místě, odkud jsme přišli. Na jednom konci Petra s Petrem, na druhém já s Veronikou a ostatní mezi námi. Máme velkou radost. Bytosti k nám přicházejí. My sesedáme, poklekáme, abychom k nim měli blíže, a oni procházejí kolem nás. S každým si podají ruku nebo se obejmou a všichni nám moc děkují. Potom se opět volní a svobodní rozcházejí do okolních lesů doprovázeni energiemi světelného vodotrysku. Pak se otáčíme ke koňům a také jim děkujeme. Nahar pak odvádí koně zpět k rytířům čekajícím nahoře na kopci. Rytíři nám poté kynou na pozdrav a odjíždějí. Vnímání končí.   

Příroda potřebovala pomoc s odstraněním temného parazitujícího systému

Jan Páník: Prosím Spojené Síly Světla o doplňující informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 13.8.2013)

Osvětimanské skály: „Ano, vnímáš správně. Ozýváme se přímo my, skalní útvar, který jste navštívili. Chtěli bychom za nás, i za všechnu okolní přírodu a bytosti v ní, oficiálně poděkovat všem, kteří se zúčastnili výše popsané operace. Popis je velmi podrobný a dost přesně odpovídá tomu, co se tam odehrálo. V tomto okamžiku jsme opět všichni zcela volní a svobodní. Ten temný systém na nás již poměrně dlouhou dobu parazitoval a sami jsme se jej nemohli zbavit. Okolní přírodní bytosti se o to pokoušely, ale byly velmi rychle umlčeny a uvězněny.

Veškeré rostliny i živočichové v mém okolí dosti trpěli tímto stavem, a proto mělo mnoho z vás výrazné impulsy k tomu, aby navštívili toto místo. Příroda vás sem záměrně nasměrovala a poslala na pomoc další čisté duchovní bytosti. Tento vřed bylo nutné odstranit, ale bylo k tomu zapotřebí celkové síly větší skupiny světelných bytostí. Temné vlivy zde doslova zašpuntovaly pramen čisté energie, ani očistný duchovní vodopád již neměl svoji sílu. Nyní však již opět naplno tryská.

Ještě jednou tedy děkujeme, další informace bude lépe si převzít od samotné Přírody. Osvětimanské skály.“

Síla skupinky je mnohonásobně větší, než síla jednotlivců

Jan Páník: Prosím Přírodu o doplnění. Děkuji.

Příroda: „Ráda doplním další informace. Nejprve jsem dala prostor tomuto přírodnímu útvaru, aby se vyjádřil, protože to je svým způsobem soběstačný a svobodný přírodní celek. Dostali jste poděkování, kterého je nutné si velmi vážit. Přestože to na hmotné úrovni nebylo viditelné, na té duchovní se toho odehrálo opravdu mnoho. Skutečně nebylo náhodné, že jste se tam sešli v takto vysokém počtu. Ten temný parazit byl skutečně příliš velkým soustem pro čisté přírodní bytosti v okolí, a proto byl nutný zásah ze hmoty.

Vnímal jsi to jako bobtnající vřed. Ve skutečnosti vypadal ještě mnohem hůře, bylo to opravdu dosti ošklivé stvoření. Také proto se u některých z vás objevily jasné vnitřní signály o tom, že něco není v pořádku. Věřili jsme, že vaše bytosti tu situaci zvládnou, ale pro jistotu jsme nechali v záloze rytířskou skupinu. Mohlo se stát cokoliv, ale dokázali jste svoji sílu. Pokud by tam šla menší skupina, nebo dokonce pouze jeden z vás, mohlo to znamenat mnohem větší komplikace. Takto jste měli dostatečnou sílu a velmi vám také pomohli koně.

Všichni jste skutečně odvedli moc dobrou práci a ukázali jste, jaké jsou možnosti spolupráce vás ve hmotě a nás v duchovních sférách. Důležitá je vzájemná důvěra. Postupně se stále více učíte důvěřovat impulsům z čistých duchovních sfér a dostáváte se tím „do proudu“. Také začíná vzrůstat vaše síla a schopnosti zásahu na různých místech. My jsme vám vždy nablízku a připraveni pomoci.

Spolupráce člověka ve hmotě s duchovními sférami dokáže dát věci do pohybu

Když jsi přicházel ke skalám, vnímal jsi, že něco není v pořádku. Udělal jsi však tu správnou věc, že jsi nás požádal o podporu a pomoc. Tím se daly události do pohybu a mohlo dojít k výrazné očistě tohoto důležitého místa.

Nyní je tato oblast energeticky velmi silná a opět je plná hmotného i duchovního života. Harmonie místa se obnovila, všechno funguje tak jak má, ovšem ještě s daleko větší energetickou silou. Na místo vodopádu je tam nyní dalo by se říci fontána, která prýští energii do všech stran.

Tato vaše akce by se dala také nazvat jistým druhem tréninku, anebo zkoušky vašich možností. Ukázalo se, že pokud dostatečně sledujete duchovní náznaky a jednáte podle nich, události se plynule posouvají a nakonec vás dovedou až tam, kam máte dojít. My vám pak poskytneme prostředky k tomu, aby se věci mohly dořešit na duchovní i hmotné rovině a je tedy pouze důležité, abyste důvěřovali náznakům a postupovali dle impulsů, intuice. Pokud si nevíte se situací rady, pouze požádáte Spojené Síly Světla o pomoc. Všechno ostatní už je na nás. Vy to pak musíte prostřednictvím vnímání a komunikací dostat do hmoty. Tímto způsobem si představujeme vzájemnou spolupráci a pomoc.

Ten temný vřed mohl být odstraněn už dříve při očistách, jimiž sama procházím. Chtěla jsem však poznat, jakým způsobem si se situací poradíte a jestli ji skutečně budete schopni zvládnout. Jsem tedy velmi příjemně překvapena a tím, že se celá akce odehrála za vaší přítomnosti, dostává se zase do jiné roviny.

Podobných zásahů ze hmoty se nekoná mnoho, ale sami vidíte, čeho jste schopni. Máme k dispozici mnoho nástrojů, které jsou připraveny vám pomáhat i v obtížných situacích. Je třeba o ně pouze požádat.

Znovu zopakuji to, co jsem říkala už dříve. Celá tato vaše akce odstartovala mnoho nových možností a posunů vpřed. Pro každého z vás jiným způsobem. Všichni na srazu našli něco, co je posune dopředu, co jim pomůže a mimoto vás to všechny energeticky propojilo. Účinek a efekt byl tedy mimořádně prospěšný pro mnoho bytostí jak ve hmotě, tak mimo ni.

Byla bych velmi ráda, kdyby každý z vás o tomto společném setkání bytostí ve hmotě, které našly vzestupnou světelnou cestu, napsal svoji komunikaci. Ze svého pohledu, tak jak ji vnímal. Odehrávalo se tam mnoho situací a inspirací bylo tedy hodně. Každý si mohl najít nějaké téma. Já a další duchovní světelné síly jsme připraveny vám dát odpovědi na všechny otázky, které nám položíte. Pro tuto chvíli ti děkuji. Příroda.“

Jan Páník: Děkuji Ti, Přírodo, za tyto informace.

© Jan Páník, září 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 140
  • 20
  • 18
  • 17
  • 16

Celkový počet hlasů: 211