Pravčická brána

A56. Výzvy jarní očisty a využití energií jara

Kamila Špirková, Petra Nováková Vloženo 16.4.2022

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Kamila Špirková

 

Když se příroda probouzí

Není náhoda, že když se probouzí příroda, probouzí se i vše v nás. Probouzí se naše skryté nedostatky. Všechno, co neřešíme, každá věc, kterou jsme zatlačili, se dere na světlo. Proto bychom měli na jaře věnovat takové úsilí očistě.

Není tím myšlena pouze očista hmotná ve smyslu dobrého stravování tak, aby naše tělo bylo nejen vyživeno, ale také vyčištěno. Ale je tím myšlena i očista naší mysli.

V současné době je toto téma aktuální už jen proto, že tím můžeme přispět k současné situaci ve světě. Přispět tomu, aby se lidstvo umoudřilo a začalo si vážit života.

Zdravotní potíže při očistě

Na jarní očistu bychom se měli vědomě soustředit a uvědomovat si, jak naše tělo funguje. Potíže při očistě mohou mít mnoho různých podob, ale u jarní očisty to většinou bývá něco zdravotního rázu. Pravděpodobně si proděláme v tomto období nějaký zdravotní problém, malý, krátký. Důležité je nepřetahovat se fyzicky a psychicky. Očista může také rozkrýt naši slabou stránku, která už se projevuje v tělesných tkáních – to jsou naše sklony k chronickým potížím.
Například dříve jsme při nemoci neodpočívali, starali jsme se o všechny kolem jako obvykle. Tím se z dané zdravotní komplikace může stát chronická záležitost.
Sice to není jednoduché, ale přesto je zásadní zůstat pozitivní a pečovat o sebe tak, abychom mohli přijímat přicházející impulzy.

Může se nám probudit do různé míry sebelítost a role oběti. Namísto toho potřebujeme ale nepohodu jarní očisty vidět jako obrovský přínos pro sebe a vytěžit z toho maximum. Odpočinout si a nepustit do sebe negaci.

Jarní očista nám může být ku prospěchu. Pokud trávíme několik dní doma, můžeme si uvědomit, na čem máme lépe pracovat. Jestliže se očista vleče a naše potíže mají chronický ráz, je asi něco špatně. Nejen, že bychom měli vyhledat odbornou pomoc, ale měli bychom se zamyslet nad tím, čím sami očistu spouštíme.

Otevřenost tomu, co pro nás má být poselstvím

Měli bychom si uvědomit, že jsme na světě proto, abychom byli bojovníci. Žijeme v civilizovaném světě. Naším úkolem není momentálně obstarávat si stravu těžkou prací v dramatických podmínkách. Většinou pracujeme určitou pracovní dobu a zbytek dne se můžeme věnovat sobě nebo sobě a rodině.
Měli bychom najít dostatek energie soustředit se na to, aby náš den proběhl pozitivně. Neznamená to, že události, které nás potkávají, se změní, ale že my budeme reagovat na události, které nás potkávají s otevřenou myslí. Nebudeme se jich bát, nebudeme se v nich utápět. Podíváme se na událost a zůstaneme otevřeni tomu, co pro nás má být poselstvím.
To je vždy lehké slyšet nebo číst, ale velmi obtížné vykonat. Je to stejně náročná činnost, jako každá jiná sportovní disciplína, kterou se učíme od začátku. Je třeba koncentrace, úsilí, nevzdávat to. Kdyby to bylo tak jednoduché, nebylo by na toto téma napsáno už tolik knih. Už dávno bychom nečetli nevhodnou literaturu, nezabývali bychom se konspirativními teoriemi. Nenechali bychom se zlákat úskočnými lidmi atd.

 

Nakolik jsme schopni překonávat překážky a zůstat pozitivní?

V současnosti by asi každý člověk rád pomohl. Pomohl, aby utrpení, které je mezi námi, skončilo. (Ať už to byla pandemie covid, současná válka na Ukrajině, boje kdekoliv jinde na světě apod.) Můžeme se odhodlat k činům, která nás budou následně destruovat. Můžeme přecenit svoje síly. A to zejména nyní. V období jarní očisty.

Už nemoc sama o sobě je určitá výzva. V nemoci ukážeme, jak jsme stabilní. V nemoci ukážeme, zda jsme zvládli zpracovat svoji negativní stránku, protože v nemoci se necítíme dobře. A právě to je okamžik, kdy můžeme ukázat, nakolik jsme pozitivní. Nakolik jsme schopni překonávat překážky. A nakolik třeba i ve chvílích, kdy nejsme stoprocentní, dokážeme být prospěšní sobě i celku.

Když konáme tam, kde máme, stojí nás to určitou energii. Nezbyde nám čas a myšlenka na to, ještě někde shánět nějaké zbytečné, zatěžující až vyloženě negativní informace. Ani nás to nenapadne.
Pakliže máme pořád tu potřebu, tak nevidíme, co můžeme ve svém okolí udělat pozitivního a co je připraveno právě pro nás.

Využití duchovní komunikace se Sférou Příležitosti

Jednotlivec na NDC může přitom využít duchovní komunikaci se Sférou Příležitosti. Ta se na nás dívá a vidí, co máme připraveno jako čistý cíl. Ví, jak nás k němu dovést. Jaké výzvy a překážky připravit. Jaké odbourat překážky, abychom se k tomu cíli dostali. V situacích, kde se právě nacházíme, rozkrýt náš úkol – mlčet, říci něco, udělat něco…
 

Krátké versus chronické zdravotní potíže

Nedělejte si hlavu, když máte nějaké krátké, malé akutní zdravotní potíže. Jako je rýma, bolest zad, bolest hlavy, zánět středního ucha. Například po dobu týdne. Jde třeba o impuls někam se posunout a pak něco vykonat. Máme za úkol pochopit, co si z toho odnést, kam se posunout a co udělat. A zrealizovat posun i ve hmotě.

Ovšem pokud se potíže vlečou, v řádu i měsíců/jsou časté, a přechází ve chronické, to už je varovnější.
Znamená to, že už souzním s davem, ustupuji davu. Na úkor toho, co jsem si zvolil/a.
Svědčí o naší neflexibilitě, karmické lenosti. Kdy se nám nechce efektivně řešit naše slabé stránky. Nepřepisujeme svoje zlozvyky.


Nenechte se strhnout negacemi

Duchovní komunikace z 20.3.2022: 

Kamila: Přírodo, co je pro nás aktuální v této situaci?

Příroda: „Velmi bych vám doporučila uvědomit si, že se příroda probouzí. Že nejen stromy pučí a kvetou, nejen ptáci zpívají, ale rovněž i vaše těla se probouzejí ze zimního spánku. Toto probuzení je doprovázeno nepříjemnými pocity. Můžete být nějakou dobu upoutáni na lůžko.

Přeji vám, abyste toto období zvládli a nezapomněli, že očista těla je na prvním místě. Až když tuto očistu zvládnete a zůstanete pozitivní, můžete se posunout dál.

Obtížně budete zachraňovat a pomáhat druhým, když přeskočíte sami sebe.“


Kamila: Sféro Dlouhověkosti, máš pro nás nějaké vyjádření?

Sféra Dlouhověkosti: „Apelovala bych, abyste si vážili všeho, co máte. Abyste si vážili každého dne, do kterého se probudíte. Abyste ještě více upevnili svoje pozitivní vnímání života. Abyste se nenechali strhnou negacemi, které se hrnou ze všech stran. Jen tak můžete být jako lidstvo prospěšní.“
 

Neustále se vracet k základům a zdokonalovat se

Tyto komunikace nás vlastně nutí vrátit se k základům. Tak, jako se střídá čtvero ročních období, i my lidé na Nové duchovní cestě, se neustále vracíme k základům. Protože každý návrat k tomu, co už jsem se jednou naučil/a, znamená, že se v tom, co dělám, zdokonalím. Je to méně populární, než bychom si troufli myslet. Když chci celý život jezdit na kole, musím na jaře kolo oprášit a zase vyjet. Nemohu vynechávat sezónu, protože jakmile ji vynechám, moje tělo stárne. A postupně nebudu mít kuráž na kolo nasednout.
S očistou v předjaří je to stejné. Očista v předjaří je zase a znovu dramatická. A tím, že se skupina lidí na Nové duchovní cestě posouvá, je třeba více dbát na očistu v předjaří.

 

Klíčové situace a klíčové osoby

Jestliže jsme pilní a každý den duchovně komunikujeme, naše úsilí se vyplatí. Postupně zjistíme, kdo jsou ony klíčové osoby, které jsou v mém životě. Vím, kdo je mi trnem v oku. A to vlastně znamená, že já jsem ten, který by se měl ve vztahu s danou osobou posunout. A jestliže se jedná o člověka, který je v jistých ohledech pro mě nevyhovující, měl bych konečně dokázat tohoto člověka opustit.

A tak, jak jde čas, tlačí na nás staré závazky. Je jedno, zda jsem člověk pohybující se v kruhu, který je empatický ke všem, ale stále neví, co chce on sám. Anebo jsem tím, který si stále vede svou, ačkoliv jednoznačně nemá pravdu. Jak jde čas, kola se roztáčejí a opratě zkracují. Jsme stále pod větším tlakem. A můžeme být dotlačeni do míry takového chaosu, že už neprohlédneme.

Cesta poznání, vhledu, pravdy

Můžeme také jít cestou poznání. Vybereme si vhled. Vybereme si cestu pravdy. Dozvědět se něco o sobě a svých slabých stránkách. A potom na nich postupně pracovat. Tím se dopracujeme duchovní komunikací s Přírodou a Osobní Karmou ke světelným duchovním Sférám a Institucím, která jsou výše. Jsou jemnější a mají ještě větší nadhled.
Cesta životem se tak stává snadnější. Život už nám nenabízí tolik zápletek, nepotkáváme tolik nesmiřitelných lidí. Nejsme součástí tolika konfliktů. Život plyne. Plyne a my jsme posouváni tam, kde nás chce Příroda mít. My jen musíme věřit, že ona si vybrala ten pravý osud. A že my jsme ti, kteří s ní spolupracujeme, že se jedná o spolupráci v pravém slova smyslu. Spolupráci, kdy jak vy, tak Příroda, můžete říct svůj názor. Nebojíte se odpovědi. Neděsíte se následků. Jednoduše proto, že jste poznali sami sebe.Petra Nováková

 

Zviditelňování slabin a vytahování strachů

Duchovní komunikace z 20.3.2022:

Sféra Příležitosti:Nyní je období vytváření nových příležitostí. Po stránce energetické i po stránce hmotné. Každý tím procházíte. Každý dostáváte příležitost vzít do vlastních rukou své slabiny. Pochopit je, postavit se k nim jinak.

Situace je vyhrocenější a dochází tak i k většímu zviditelnění slabin, slabých míst. Aby bylo jasnější, kde je potřeba se měnit, zabrat, na čem pracovat.“
Pozn.: Nejen u nás jednotlivců, ale i u celých států, kde se například vyjasňuje, co je potřeba změnit v rámci spolupráce světa atd.

„Někdo to bere jako že mu někdo „šlápl na kuří oko“ a rozjíždí kolotoč negací, ega, postoje oběti-ublíženého. Ten udělal toto, tamten tohle, to je hrozné, tamtomu se děje tohle, to je chudák atd.“
 

Potřebujeme si nastavit nový přístup a zeptat se:
- Co to tady probíhá? Co se mi to děje před očima?
- Jak mohu přispět ke zlepšení situace?
- Co to ze mě vytahuje?
- V čem se já mám měnit?
- Co je nutné měnit? (případně ve smyslu nejen u mě, ale i celkových přístupů lidstva)


Světelné energie, které momentálně proudí, i aktuální situace ve hmotě vytahují strachy a další slabiny lidí. Proč?
Protože to je zároveň velice rychlý způsob, jak se měnit. Dotlačí nás to vytáhnout naopak i naše silná místa - vydolovat nové schopnosti, dovednosti, přístupy.“

Pozn.: Nejrychleji se člověk mění pod tlakem. Náročné situace na nás tlačí a nutí nás velmi rychle hledat nové přístupy.

S čím rezonujeme? Jaké energie a informace přijímáme?

„Momentální situace ve světě, kde probíhá velký nečekaný válečný konflikt, je příležitostí ke změně světa i vás samých. Každého jednotlivce. V tomto procesu je zásadní, jaké energie a informace přijímáte. Čemu nasloucháte. Na čí straně stojíte. S čím rezonujete. 

Rezonujete s Temnem? Nastupuje vaše rozhodnutí. Chci to? Nechám se Temnem ovládat? Chytím se toho nepříznivého? Nebo se rozhodnu věci změnit? Vydám to, změním své postoje, kterými jsem si to přitáhl. A jdu vpřed.“


Pozn.: Toto rozhodnutí je naše svobodná volba.
Nejdříve se mi obnaží Temno zevnitř, z mé vlastní minulosti. Podpořené strachy o naplnění mých potřeb. Temno vždy cílí na naše slabiny. (Viz úpisy čertům v pohádkách.) A nastává moje rozhodnutí - buď ho odmítnu nebo mu podlehnu.
Temno nabízí zajištění našich potřeb, a tím zbavení se strachu. Ale za jakou cenu? To už mnohdy nevnímáme. Za ztrátu skutečné vnitřní světelné svobody. Za skryté ovládnutí Temnem. Podsouvání nevhodných myšlenek, názorů, které přijímám za své. Které mě poté udržují v agresi, v negacích. Lidé kolem vnímají, že dotyčný člověk se začíná měnit. Mluví jinak, jedná jinak.
Větší problém s tím může mít například ten, kdo byl v některé své minulé existenci u Vesmírných lidí - vnímá rezonanci pevného řádu, že se o něj někdo postará apod.

Vědomí vlastní síly versus podřídivost Temnu

Zároveň potřebujeme přijmout vědomí vlastní síly – JÁ potřebuju něco změnit, ne čekat stále, že někdo to za mě udělá. Mít sílu ve vlastních rukách, nebýt stále podřídivý vůči Temnu.

A také nenechat se ovládnout dezinformacemi – koluje jich v současnosti spousta, manipulují a tlačí lidi ke strachu, frustraci, nenávisti, závisti apod.
 

Momentální energetická situace?

„Energie podporují pozitivní změny…

Sami můžete pozorovat tlak na pozitivní schopnosti, motivaci, dovednosti.

Je to proces spouštění rezonancí toho dobrého, čistého, silného uvnitř každé bytosti. Když má v sobě bytost hodně nepříznivých temných energetických nánosů, Temno se jí pak zkrátka dere ve zkouškách na povrch. A je potřeba, aby ho dobrovolně odložila. Odmítla ho a kompletně vydala Spojeným Silám Světla k očistě. Pokud to dobrovolně neudělá, tak se prozatím rozhodla se jím nechat stahovat. A nelze jít vpřed. Nejde se od toho temného očistit, když si to bytost nechává, svými názory to podporuje, rezonuje s tím apod. A přitom nechápe, nevnímá, že tyto myšlenky jsou ve skutečnosti nepříznivé. Pro ni samotnou i okolí. Namísto toho se jich chytí a nechá se jimi opět ovlivnit až ovládnout …

Navrácení se k planetě, k přírodě, k přirozenosti, spolupráci, zodpovědnosti, přijetí vlastní síly, konání rozhodnutí. To je nový směr vývoje. Nikoli podřízenost Temnu. A je to proces. Buďte jeho součástí. Každý sám za sebe i celý kolektiv NDC. Kdo není připraven, sám se ohlásí a půjde dál svým vlastním směrem.“

Zbavit se nepotřebných a nevhodných věcí, postojů, kontaktů

Jarní očista je očistou sama sebe uvnitř a prací na zlepšování svých postojů.

Na jaře se doporučuje vyklidit skříně, vyházet „kostlivce“. To, co už nepoužíváme poslat dál. Nebo vyhodit. Zkrátka provětrat, aby byl všude svěží vítr, nová energie. Stejně tak z lednice. A to samé i ohledně své hlavy, myšlenek, postojů. Nenechávat je zahnívat. Zbavit se nepotřebného.
Zbavit se nepotřebných věcí, které vytvářejí chaos, nám může pomoci, abychom lépe vyházeli i vnitřní bloky.

V souvislosti s tím můžeme poprosit Spojené Síly Světla o impulzy, co je vhodné dát pryč. Jaké věci vytřídit. S čím/kým se mentálně, emocionálně a duchovně dovyvázat, dočistit a jak. Na mnohé takto vypadnou staré vizitky s Reiki, nevhodné knihy, fotky, pomůcky, dárky atd.

To, že si uděláme pořádek a čisto kolem sebe, nám pomůže lépe vydat i staré psychické a duchovní bloky. Píše o tom ve svých knihách např. Louise Hay.Jiří Novák

 

Využijte energie jara

pro sebe, pro očistu, pro dotažení nezpracovaných záležitostí všeho druhu ze své minulosti.

Pomozte si na hmotné rovině - vylepšete ještě dále výživu a pitný režim. Zkontrolujte si, jestli máte denně pro Vás optimální množství, poměr a paletu makroživin a mikroživin (bílkovin, vlákniny, Omega-3 tuků, čerstvé zeleniny atd.)
 

Zeptejte se v duchovní komunikaci:

 • Proč se neposouvám?

 • Co po mně Spojené Síly Světla chtějí změnit?

 • Co mám změnit?

 • Co mám u sebe posílit?

 • Jak to mám udělat?

 • V čem mám přidat?

 • Co ještě nedělám a měl/a bych přidat navíc? ……. abych se stal lepším člověkem

Jinak jsme slepí, bez kvalitních informací. Pak na nás útočí dezinformační weby a příspěvky na sociálních sítích apod.

Když toto zlepším, pomáhám tím celému světu.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


© Kamila Špirková, duben 2022
© Petra Nováková, duben 2022
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 144
 • 3
 • 4
 • 2
 • 3

Celkový počet hlasů: 156