Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 74. Řídící centrum energií pro tento svět

74. Řídící centrum energií pro tento svět

Jiří Novák, Marie Mejdrová, Petra Nováková, Věra Talandová Vloženo 1.7.2015
Jiří Novák Marie Mejdrová Petra Nováková Věra Talandová

Navázání komunikace s řídící světelnou silou v duchovním pozadí. Funkce a úkoly Centrální Karmy, Přírody a Řídícího centra energií pro tento svět. Poslání Řídícího centra energií pro tento svět. Očistné světelné energie z vyšších hladin. Nejsme civilizací na vysoké světelné ani morální úrovni. Vytahování Temnoty na povrch dění. Ten, kdo ve svém životě nenastartuje očistný proces a nevydá se na světelný vzestup, zůstává spoluodpovědný za všechno, co se v rámci současné civilizace děje. Nejsou předem daná pravidla a postupy řešení situací. Aktuální impulzy pro urychlení vývoje. Pomoc s očistou, zkouškami a změnami ve Vašich životech. Poslední kroky ke světelné svobodě bytosti.

Jiří Novák

Navázání komunikace s řídící světelnou silou v duchovním pozadí

Na začátku února 2015 došlo poprvé k navázání vědomé duchovní komunikace s řídící světelnou silou v duchovním pozadí, která sama sebe označila jako Řídící Centrum Energií pro tento svět - dále také jen „ŘCE“.

Jiří Novák: Spojené Síly Světla, jak se stalo, že dotazem na Centrální Karmu jsem dostal odpověď, že určitý krok, který se týkal záměrného setkání s určitým člověkem během školení, zatím dělat nemám. Ale na druhé straně situace nakonec sama vyplynula tak, že ten člověk sám přišel za mnou a začal se mne ptát na moji práci. A to jsem opravdu nečekal. Bylo pak pro mne naprosto přirozené pohovořit i o naší první knize. Kdo to takto zařídil, že události vyšly vstříc určitému dalšímu kroku? (Duchovní komunikace ze 6.2.2015)

Ozývá se jakási světelná síla v pozadí:Já jsem tou silou, která přímo ovlivňuje vaše životy. Staví před vás nové výzvy a další příležitosti. Je na čase, abyste se naučili pracovat také přímo se mnou.

Jsem Řídící světelná energie, jakési řídící centrum pro tento svět a především pro všechny jednotlivce tvořící systém NDC. Já jsem v pozadí za vším, za hmotou, za vám známými tradičními duchovními institucemi, systémy. Což jsou různé úrovně Karmy, přírodního prostředí, andělé Dhyané, přírodní andělé, Ilúvatar, atd.

Ne, nejsem tím, co lidé nazývají Bohem. Jsem inteligentní střed, řídící centrum pro tento svět. Dnes poprvé se ti ozývám přímo, protože čas k tomu nadešel. Postupně se mnou začnou komunikovat i další připravení jednotlivci. Můžete mne označovat jako Řídící Centrum Energií pro tento svět. Takto mne oslovovat a já se vám budu ozývat.

Já jsem tím článkem, který připravuje příchod nových příležitostí pro každého. V obdobích velkých změn se stává, že ty si něco přeneseš v duchovní komunikaci s tradičními Silami Světla a nedlouho poté se stane něco úplně jiného, nečekaného.

Je na čase, abyste byli ve svém vědomí spojeni se mnou. Pomůže vám to lépe řídit a směrovat své životy. Zatím jen několik z vás, co jste na špičce, v dalších měsících postupně i ostatní poté, co projdou určitými zkouškami pevnosti, čistoty a stability.

I na dnešek jsou připraveny další nové příležitosti. Tvá kniha se dostane k dalším lidem. Pokud to vyjde a budeš mít možnost o sobě, o své každodenní práci veřejně pohovořit, mluv především o etice, čistotě, pevnosti, o zbavování se nevhodných návyků.“ 

Marie Mejdrová

Centrální Karma, Příroda a Řídící centrum energií pro tento svět
 

Marie Mejdrová:  Řídící centrum energií pro tento svět, prosím o informace o stávající situaci. (Duchovní komunikace z 26.-27.2.2015)

ŘCE pro tento svět:  „Jsem rádo, že mě konečně oslovuješ. Je potřebné v této době, abyste někteří další, kteří jste již na to připraveni, komunikovali také se mnou. Situace, jak vidíte, je dynamická a odvíjí se na základě toho, co jste už postupně dokázali zrealizovat a co se teprve musí poskládat. Na některé věci nelze čekat roky a desetiletí, protože prostě život ve hmotě má nějaké svoje zákonitosti a ty je potřeba respektovat. Zároveň i celková duchovní situace má určitý svůj moment vzestupu, rozvoje a ten je také potřeba respektovat, aby se nenarušil optimální běh.“

MM:  Jak se tedy přesně liší Tvoje práce od práce Centrální Karmy a Přírody?

ŘCE pro tento svět:  „Příroda zajišťuje a stará se o celkové prostředí, přirozené návaznosti hmotné i energetické. Slaďuje a hlídá, střeží fungování. A zároveň vyhlíží neustále nové trendy, podchycuje ty světelné i ty temné. Ty první zkoumá, podporuje a rozvíjí. Ty druhé se snaží potlačit, vytěsnit a zlikvidovat, také učit se jim předcházet.
Příroda je hmotný i energetický základ celé stavby Stvoření. Je to opora a výchozí bod, ale zároveň i podpora celého průběhu vývoje a také i konec vývoje v koloběhu, který se opět otáčí do nového výchozího bodu.

Karmická instituce pojistí, střeží a koriguje vývoj zase jiným způsobem. Nedá se říci, že by byla nad Přírodou. Ony dvě jsou spolupracující síly v tandemu. Karma se stará o čistotu, očistné procesy, o spravedlnost, o učení v celém systému. Flexibilně neustále nastavuje, seřizuje systém Stvoření tak, aby vyplouvaly na povrch chyby. A zároveň nastavuje podmínky pro krystalizaci příležitostí pro nápravu chyb. Neustále porovnává, sleduje, vyhodnocuje, koriguje podmínky a nastavuje mantinely vývoje. Stará se o rovnováhu komplementárních záležitostí a vlivů. A o vytěsnění vlivů, které vývoj svádějí do záhuby, do slepých uliček, do temných destrukcí.

Při tom všem je potřeba, ať už v rámci Přírody nebo v rámci karmických systémů různé úrovně, aby byly předávány informace a zkušenosti. Co nejefektivněji a nejcíleněji. Ty správné a ve správné míře těm správným bytostem, ve vhodný čas. …

Tak, jak to cítíš, síla tohoto proudu je nyní tak velká, že je v podstatě dost jednoduché vnímat impulsy a dokázat se podle nich zařídit.“…
 

Poslání Řídícího centra energií pro tento svět
 

MM:  ŘCE, co ta událost tento týden, kterou vnímal Jiří Novák, poté co se odhodlal k jistému kroku ve hmotě, na základě duchovních impulsů? Kdy nad tím činem visely určité energie, které se jeho realizací otevřely, jakoby nás pokropily z obláčku a otevřelo se bílé nebe, odkud proudilo velké množství energií. S tím, že přinesou nové příležitosti a jedná se o energie ŘCE pro tento svět. Následně byly včera, po komunikaci s Tebou, přijaty tyto nové energie pro celý systém NDC?

ŘCE pro tento svět:
  „Jak již bylo řečeno, moje energie přinášejí pro vás pro všechny i pro celý vývoj nové příležitosti. Dalo by se to přirovnat k energiím a příležitostem Věku Vodnáře nebo k období, kdy byl shora duchovně podporován rozkvět Hyperboreje, Lemurie, Atlantidy, starověkého Egypta či Řecka. Prostě ještě něco navíc, než jen podpora Přírody a karmických institucí. Energie, které dokážou skutečně prorazit ve hmotě, „zařídit“ viditelný rozdíl.

Zařídit ovšem ve smyslu, že zde dole v hutné hmotě musí být lidé, kteří dokážou takové energie přitáhnout, frekvenčně se na ně naladit a zprostředkovat pak i jejich přenos dál do prostředí a k dalším bytostem kolem, s nimiž jsou propojeny. Jinak samotné duchovní energie nemají možnost něco zásadního zmoci, ovlivnit, změnit.

Koordinace a spouštění takovýchto mimořádných energetických vlivů je náplní mojí práce. Tzn. dokázat posílit to jednoznačně pozitivní pro světelnou evoluci. Urychlit vývoj mimořádnou dávkou čisté světelné energie či specializované energie. Čili působit jako katalyzátor. (Ale vy lidé ve hmotě jste ty spouštěcí impulsy, zprostředkovatelé a zároveň realizátoři. Vy rozhodujete svým přístupem a jednáním o tom, zda vůbec, co a kdy se bude moci uskutečnit.)


Očistné světelné energie z vyšších hladin
 

Neznamená to přebít či vymazat existující karmické vazby nebo přírodní zákonitosti. Ale umožnit očistnou a harmonizující silnou dávkou energií, aby se určité problémy překonaly rychleji a snáze, jsou-li již k tomu vytvořeny vhodné předpoklady. To znamená, není-li to již nebezpečné, jsou-li strategicky důležité záležitosti již pročištěné a určité principy dostatečně jasné a zažité v praxi. Teprve poté se mohou určité zdlouhavé a náročné úseky očisty a podmínek světelné evoluce energeticky urychlit a překlenout. Teprve poté se mohou pospojovat body – energetické impulsy a zdroje, bytosti, sféry a instituce, klíčové přírodní prvky, archivy, klíče, vstupní kódy apod., které odstartují další etapu.

Proč je někdy nutné takto světelný vývoj podpořit a urychlit? Protože jeho aktuální síla a potenciál není dostačující k tomu, aby byl postup, posun optimální. Je příliš zdlouhavý na to, aby bylo možné stihnout včas a ve správné posloupnosti realizaci zásadních a podstatných záležitostí. Nikdy nesmíme zapomínat na to, že ani Temná strana nezahálí. Nikdy ji nesmíme podceňovat, jako se tomu tolikrát stalo v minulosti. Nikdy nesmíme podceňovat její vynalézavost, záludnost a sílu.

S tím souvisí, že nikdy nesmíte zapomínat na to, že nejen vy na NDC, ale i velká část obyvatel tohoto světa má ve svých karmických vrstvách stále uloženy nevyzpytatelné temné vazby, výbavu, pojistky, na jejichž obnažení a případnou aktivaci musíme být všichni dostatečně připraveni. Tak, aby nemohly už zastavit nebo vážně zpomalit nastoupený nový vývoj.

Mám radost z navázání kontaktu s vámi a těším se na další spolupráci, která může předčít moje i Vaše očekávání, představy a vize.“
Jiří Novák

Na hromadném setkání jednotlivců na NDC 15.3.2015 jsem přítomné seznámil s existencí a funkcemi Řídícího centra energií pro tento svět na základě výše uvedené komunikace. S tím, že prozatím se na něj nemají běžně jednotlivci na NDC zkoušet napojovat, protože na něj ještě frekvenčně nedosáhnou.

Ovšem již zhruba týden poté jsem obdržel následující podnětnou komunikaci Věry Talandové s ŘCE s potřebnou úrovní přesnosti přenosu a pravdivosti.
Věra Talandová
 

Nejsme civilizací na vysoké světelné ani morální úrovni
 

Věra Talandová: Řídící centrum energií pro tento svět, dnes brzy ráno jsem vnímala tvoje energie i možnost napojit se již na tebe. Jsem připravená s tebou komunikovat. (Duchovní komunikace z 26.3.2015)

ŘCE pro tento svět: „Tvoje vnímání bylo správné. Ve tvém současném vyladění jsi schopna se na mé frekvence napojit.“

VT: V poslední době mám pocit, že to, co je potřeba vidět a uvědomovat si v rámci lidstva na Planetě se čím dál víc zviditelňuje. To ani nečtu noviny, v televizi nesleduji zprávy. Takže jen občas na mě nějaká hrůza odněkud vypadne nebo ji zaslechnu. Jako že někde týrají a zabíjejí rukojmí, zase se víc zbrojí, jsou nová ohniska válečných konfliktů, jinde má matka v mrazáku své zabité děti, někdo si nechává zase odřezat další zdravé orgány jako prevenci…. Takto se určitě neprezentuje vyspělá civilizace. Vypadá to, že je to čím dál horší.

ŘCE pro tento svět: „Je to správný dojem. Nejste civilizace na vysoké světelné ani morální úrovni, ačkoliv by někteří tuto civilizaci jako na vysoké úrovni rádi prezentovali. Vaše civilizace z hlediska energetického pohledu je na velmi nízké úrovni. Nebýt otevření světelného vzestupu v hodině dvanácté, s touto civilizací by to šlo velmi rychle z kopce.

Všechno to, o čem mluvíš, o těch krutostech, zvěrstvech a můžeš to nazvat desítkami dalších vašich příměrů, se začíná projevovat čím dál víc.
 

Vytahování Temnoty na povrch dění
 

Energie vedoucí Nový vývoj na Planetě, Karma pro hmotný svět, moje energie, to vše začíná vytahovat temnotu na povrch dění. Aby bylo jasno, aby se vědělo, kdo je kdo, aby se odhalovalo, kdo za čím stojí.

A hlavně, aby to osvítilo ostatní, a jim konečně došlo, že s takovými zrůdnostmi nesouhlasí, a svůj nesouhlas s temnými praktikami musí projevit tím, že budou žít jinak, čistěji. Jen tak se mohou vyvázat ze spoluodpovědnosti za to, co lidstvo páchá.
 

Spoluodpovědnost za současnou situaci
 

Pokud lidé na svém životě nic nezmění směrem k vyšší čistotě, zůstávají spoluodpovědní za všechno to, co se v rámci vaší současné civilizace děje. Toto si lidé neuvědomují. Je velmi důležité si to uvědomit, to je zásadní! Ten kdo ve svém životě nenastartuje očistný proces a nevydá se na světelný vzestup, zůstává napojený na lidstvo ve stavu, v jakém se nachází.

Teprve až si člověk tuto skutečnost uvědomí a rozhodne se takového vývoje dál neúčastnit, dostává šanci se vyvázat ze spoluodpovědnosti za tak ubohý stav lidstva. A přebere zodpovědnost za svůj nový život. V tomto bodě se kratičce dotkl Poznání. Svým následným vyladěním na Přírodu a další Spojené Síly Světla a přijímáním vyšší a vyšší úrovně Pravdy, může dojít k opravdovému Poznání. Už před několika lety ses od Země dozvěděla, že Stará duchovní cesta o Poznání mluvila často, ale nikdy tyto záležitosti neměly plně světelný obsah. Na světelném vzestupu Nové duchovní cesty mají.“

VT: ŘCE pro tento svět, uděláme si chvilku pauzu, zdálo se mi, že slábne spojení, nebyla jsem tak koncentrovaná. Půjdu se najíst a budeme pokračovat. Děkuji.
 

Nejsou předem daná pravidla a postupy řešení situací
 

ŘCE pro tento svět: „Ano spojení je silnější. Mé světelné frekvence jsou velmi vysoké.

Karma pro hmotný svět se ujala záležitosti vše důkladně osvítit. Ukazovat konkrétní záležitosti, lidi, kteří nežijí podle čistých principů, ale naopak. V tomto se postupně musí udělat jasno.
V mé kompetenci je začít tyto záležitosti řešit. Jak se bude která situace odkrývat, bude se hledat optimální řešení pro danou situaci v konkrétní chvíli. Nejsou předem daná pravidla nebo postupy. Moje vysoce inteligentní světelné energie vyhodnotí danou situaci a samy zvolí optimální postup, jak celou situaci vyřešit. Toto už se pozvolna zavádí do praxe.

VT: Moc si toho vážím, že mohu u všech těchto změn nového vývoje být přítomná. Vyžaduje to ovšem velkou bdělost a kontrolu vlastního života. To není stížnost, dobrovolně a ráda to dělám.

ŘCE pro tento svět: „Vnímám, že slábne naše spojení. Udržet napojení na mé frekvence není zatím snadné. Děkuji za tvé vyladění a přijetí komunikace.“

VT: Také děkuji.


Jiří Novák

V souvislosti se zpracováváním článků na webové stránky NDC jsme se dostali v chronologické posloupnosti k bodu, kdy jsme začali komunikovat s ŘCE. Zeptal jsem se proto, zda již nadešel čas zmínit Řídící centrum energií pro tento svět veřejně na webu a zda s ním mohou jednotlivci na ŘCE již běžně komunikovat.


Jiří Novák: Řídící Centrum Energií pro tento svět, Centrální Karmo, přišel už čas veřejně na webu vysvětlit, co je to ŘCE, nebo alespoň uveřejnit některé duchovní komunikace s ŘCE? (Duchovní komunikace z 16.6.2015)

Centrální Karma:Z mého pohledu je jednoznačně žádoucí toto vše zveřejnit.“

ŘCE pro tento svět: „Ano, souhlasím, nemám problém s tímto zveřejněním.“
 


Jiří Novák: Je vhodné, aby další lidé na NDC již začali komunikovat s ŘCE pro tento svět?

Centrální Karma: „Toto bych zatím nechala otevřené. Většina jednotlivců nemá na ŘCE napojení. Měli by komunikovat s dalšími institucemi.“

ŘCE pro tento svět:  „Pokud člověk nemá na mne napojení, vzniká tím jakási mezera v duchovní komunikaci a tím příležitost, aby se do duchovní komunikace napojil někdo další, obvykle instituce méně nebo více zatemněná.
Petra Nováková

Aktuální impulzy pro urychlení vývoje


Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace ohledně momentální situace, co se teď děje, co probíhá, zda jsou nějaké důležité informace ohledně komunikací s Řídícím centrem energií pro tento svět, které je vhodné doplnit do připravovaného článku. Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.6.2015)

Řídící centrum energií pro tento svět: „Jsem rádo, potěšeno, že o komunikaci se mnou připravujete článek. Protože přichází čas, aby se mé nové informace a impulzy dostávaly i k dalším lidem. Někteří mohou mé impulzy již začínat vnímat. Protože v některých situacích, a je jich stále více, jsou impulzy k dalším krokům posílány přímo ode mne.

Je dobré, abych se stále více stávalo součástí aktivního vědomého života dalších bytostí, nejen Vás, kteří se mnou již komunikujete. Zatím nebylo toto propojení se mnou vhodné pro další bytosti, protože se nacházím na velmi vysokých úrovních frekvencí. A napojování na mě by proto pro bytosti představovalo zbytečné nebezpečí v tom, že čím výš se bytost snaží napojit a přesto tam její energie frekvenčně nedosahují, tím snáze se na ni mohou napojit jiné struktury, za mě se vydávající. Nebo i vlastní přání, touhy atd. Teď přichází čas, který je vhodný k tomu, aby se se mnou a s mou přítomností seznámily i další připravené bytosti.

Jsem již plně součástí NDC, to znamená, že napojování na mě je pro bytosti na NDC energiemi podporováno. Je tedy snazší. Je to i z toho důvodu, protože tento rok přichází mnoho zcela nových změn, nových impulzů, které doslova mohou měnit životy jednotlivých bytostí. A protože se vývoj takto velmi urychlil, je zapotřebí, aby i impulzy byly stále aktuálnější a přicházely z té nejvyšší možné úrovně frekvencí. Přicházejí většinou těm bytostem, které jsou připravené je nejen vnímat, ale také podle nich jednat.  Protože jde o impulzy přímo související s hmotou. Které mění, mohou měnit dění ve hmotné rovině. Ať už v oblasti vztahů, práce, osobního úkolu atd.

Zatím jsem bylo ve spojení jen s pár bytostmi. Protože ještě nepřišel ten čas, kdy by byla celkově připravená situace, prostředí na masivnější přijímaní impulzů ode mne. Ale vše se rychle posouvá vpřed, prostředí se rychle mění a díky různým hmotným událostem se vše posouvá daleko rychleji. A začíná být důležité, aby se mé impulzy dostávaly k dalším lidem. Aby nebyly jen ojedinělými vlaštovkami pro pár bytostí, které jsou ochotny měnit své životy doslova a do písmene i ve hmotné podobě. A které tak jdou změnám vstříc. Doslova je tvoří tím, že přijaté impulzy uvádějí v život. Realizují je a vytváří tak ve hmotě zcela nové podmínky pro sebe, ale i pro další bytosti a tím i pro celý vývoj.
 

Pomoc s očistou, zkouškami a změnami ve Vašich životech
 

Přichází postupně čas, teď v období Slunovratu, aby mé energie oslovily i další bytosti. A pomohly jim začít postupně měnit i jejich životy. Aby pomáhaly i ve chvílích silných očist projít těmi nejtěžšími životními zkouškami. Aby dokázaly jednotlivé bytosti bezpečně vést, byly jim oporou, vedením, které pomůže vést jejich další kroky tak, aby zdárně prošly všemi nástrahami vlastní nezpracované minulosti a dostaly se ke zdárnému cíli. Ke splnění svého nejtěžšího úkolu zde. Čímž je pro každou jednotlivou bytost dokázat se postavit čelem těm nejvíce vychýleným postojům, které bytost po mnoho životů stále opakovala a které ji dovedly k problémům (psychickým, fyzickým), které teď potřebuje řešit. A konečně je vnitřně plně zpracovat, s tímto svým postojem se rozloučit, definitivně ho přepsat a začít od začátku. Od nového začátku.

Zpracováním těchto nejsilnějších vazeb, postojů z minulosti má bytost konečně možnost být volná. Shodit ze sebe věčné závaží, které na sobě nese. A které jí nedovoluje se plně rozvíjet. Jeho odhozením má bytost možnost se z této zátěže a jejích důsledků pročistit, uvolnit se z tohoto sevření a začít v dané oblasti znovu žít. S novými, správnými, světelnými postoji. Je to jako získat křídla, když bytost byla neustále přikovaná díky této věčné zátěži k zemi. A teď bude mít možnost se znovu rozletět. Do dálek. K novým příležitostem, které ani netušila, že by mohly přijít.

Ale nejprve je nutné tím vším projít. A není to jednoduché. Projít bojem s vlastními vychýlenostmi. Nejprve je velmi těžké vůbec připustit, že takové vychýlenosti, disharmonie v sobě máte. A je ještě náročnější je přepsat. Zpracovat a už nikdy se k nim nevracet. Ale jde to a Spojené Síly Světla jsou Vám v tom nápomocny.
 

Poslední kroky ke světelné svobodě bytosti
 

A v tomto roce uzrává pro mnohé bytosti čas, se těmi nejtěžšími chybami ve své minulosti začít zabývat. Začít je řešit. Ale každá bytost na takový boj samozřejmě musí být připravená. Postupně k němu dozrává tím, jak pracuje sama na sobě, jak buduje pevné světelné základy své bytosti, jak prochází jednotlivými zkouškami. Které ji posilují vnitřně i navenek, aby nakonec dokázala zvládnout i ten konečný, závěrečný boj, který na ni čeká. Ten poslední krůček ke své světelné svobodě.

A proto i já chci co nejvíce pomoci bytostem v jejich vlastním úsilí v boji s těmito vadnými, vychýlenými postoji. Mým přáním je i dalším pomoci je navést na cestu, která pomůže změnit jejich životy i v reálné podobě. Která je pomůže provést cestou zpracování vlastní minulosti, aby jejich přítomnost nebyla dále ovlivňována vlastními chybami z minulosti, ale jejich vlastním úsilím. Tady a teď. To je mé přání, mé poslání zde.

PN: Děkujeme ti za tvou podporu. A tvé vedení.

© Jiří Novák, červenec 2015
© Marie Mejdrová, červenec 2015
© Petra Nováková, červenec 2015
© Věra Talandová, červenec 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 192
  • 26
  • 22
  • 27
  • 29

Celkový počet hlasů: 296