Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?

U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?

Jiří Novák Vloženo 21.8.2012
Jiří Novák

Proč se v rámci rodin setkávají dávní nepřátelé? Slabinou řady dnešních bytostí je neschopnost vyladit se za dlouhé období historie do středu mezi dvěma extrémy - mezi přílišnou podřídivosti a jejím opakem, snahou ovládat druhé. Řešit vysávání v rámci rodin a partnerských vztahů znamená řešit to důkladně ze všech možných poloh. Nejen z té polohy, že ten druhý je agresor. Ale i z té podoby, že já jsem příliš podřídivý a často jsem se nechal od něj zneužívat. Vysávání nepřestane samo od sebe. Bez práce na světelném vzestupu se člověk vysávání nezbaví. Začnete-li posilovat v sobě Světlo, okolnosti vás začnou tlačit k odstraňování všeho, co světelný vzestup brzdí nebo dokonce blokuje. Vysávání se proto začne více zviditelňovat. Jak rozpoznat, že jsem vysáván? Schopnost vysávat a parazitovat vychází z magie. Právě malé děti jsou snadným soustem pro vysávající agresory.

Parazitování v rodinách patří mezi nejobtížněji řešitelné

Ze zkušenosti mohu potvrdit, že problémy parazitování, energetického vysávání v rodinách a mezi partnery patří mezi nejobtížněji řešitelné. Proč k tomu vůbec dochází? Jak je vůbec možné, že blízcí lidé se vysávají? Vysvětlení je poměrně jednoduché, musíme však obvykle překročit rámec tohoto jediného života a podívat se do minulých existencí dotyčných.

Proč se v rámci rodin setkávají dávní nepřátelé?

Lidé se v rámci rodin dostávají do těsného kontaktu nejen s bytostmi, které jim pomáhají procházet životem, a jejichž přítomnost jim usnadňuje řešení obtížných životních situací. Se kterými tedy mají pozitivní karmu, pozitivní vztahy během tisíců let historie existence své bytosti v řadě životů. V současnosti za situace vysokého karmického zatížení prakticky všech zrozených obyvatel Planety je však tento pozitivní případ spíše výjimkou nežli pravidlem.

 

Častěji byly volbou energií nebo duchovních sil vedoucích vývoj dány dohromady naopak bytosti s nevyrovnanými nebo dokonce s velmi vyhrocenými osobními vztahy. Věční nepřátelé, věční soupeři v mnoha životních existencích. A to jednoduše proto, aby tito lidé byly volbou takové rodiny tlačeni k tomu, aby začali řešit své největší slabiny, se kterými sestoupili do tohoto hmotného života.

 

Slabinou řady dnešních bytostí je neschopnost vyladit se do středu mezi extrémy

Tou hlavní slabinou většiny dnes zrozených bytostí je nevyrovnanost, extrémnost ve vztazích, neschopnost vyladit se za dlouhé období historie do středu mezi dvěma extrémy - mezi přílišnou podřídivosti a jejím opakem, snahou ovládat druhé.

 

Například jde o situaci, kdy člověk v celé řadě hmotných životů po sobě podléhal stále jedné a téže bytosti, která jej v různých formách ovládala a energeticky zneužívala. Tato bytost, která jej ovládá i v tomto životě, byla napřed například mágem, který druhého zneužil na posílení svého magického systému. Později zase černým bratrem, který jej opakovaně několik životů po sobě obsazoval. Až teď se zrodili do jedné rodiny jako podřídivá matka a vysávající dcera, nebo naopak despotický agresivní otec a stále podřídivý syn, apod. Nebo je okolnosti svedly dohromady, aby započali společně partnerský vztah.

Jenže při pokračující karmické očistě se ukáže, že v tom člověku, který byl dlouhou dobu opakovaně ovládán, je hluboce uložen současně i druhý extrém – snaha drtit a ovládat druhé. Že v celé historii existence své bytosti často přecházel od jednoho extrému do druhého. Možná také znáte takové bytosti – ve většině situací jsou až přehnaně úslužné a podřídivé vůči druhým, často hrají roli sluhy. Ale čas od času se objeví situace, kdy se druzí nechovají podle jejich představ, a pak z jejich nitra najednou vyšlehne silná tendence a potřeba ovládat druhé a do všech detailů je řídit. Ve smyslu: Já ti obětavě sloužím, takže ty zase budeš dělat přesně to, co já potřebuji a co od tebe očekávám.

Z toho všeho vyplývá, že žádné posuzování situace ovládání jednoho druhým nemůže být černobílé. Že ten jeden byl vždy agresorem a druhý obětí. Karmická očista naopak obvykle naznačí, že během dlouhého vývoje se ovládání čas od času překlápělo z jedné strany na druhou.

Například ten, kdo je teď ovládán druhým, byl v minulosti tím, kdo se zasloužil o zatemnění dnešního agresora, atd. Více o tom bylo v duchovní komunikaci Marie Mejdrové Souvislost nadřazenosti a přílišné podřídivosti a v dalším textu Ivany Zámečníkové Každý nový partnerský vztah potřebuje správný čas a dostatečnou připravenost.

Karmické vyvázání vyžaduje i změnu odpovídajících hmotných postojů a návyků

Takže k umístění osob s vysokou vzájemnou negativní karmou do jedné rodiny došlo proto, aby dávné opakované ovládání znovu vyplulo na povrch. Aby ten obvykle zneužívaný se konečně dokázal vzepřít. Dokázal se otevřeně postavit proti dalšímu zneužívání své bytosti a začal to konečně řešit.

 

Oba nutně ke svému dalšímu duchovnímu vývoji potřebují vzájemně se karmicky vyvázat a všechny společné vrstvy nepříznivé karmy, které je spolu svazují a tíží, postupně obnažit, zpracovat, rozpustit. To je však možné pouze v případě, kdy se oba dostanou na cestu stabilního světelného vzestupu a konečně začnou měnit i svoje vadné vzájemné hmotné postoje vůči sobě.

Vysává-li vás cizí člověk, jednoduše odejdete

Pokud Vás vysává cizí člověk, jednoduše zmizíte z jeho blízkosti a máte šanci, že vysávání za čas ustane. Ale vnitřní tendence vaší bytosti nechat se zneužívat tak zůstane beze změny. Pokud vás však vysává životní partner nebo vlastní otec, matka, dcera, syn, čeká vás doslova zkouška ohněm. Od matky, partnera, dcery, syna není jednoduché odejít a už se nikdy nevidět.

 

Řešit vysávání v rámci rodin a partnerských vztahů znamená řešit to důkladně ze všech možných poloh. Nejen z té polohy, že ten druhý je agresor. Ale i z té podoby, že já jsem příliš podřídivý a již tolikrát jsem se nechal od něj zneužívat. Postavit se otevřeně proti vysávání druhého je mnohem těžší, než se okamžitě rozejít a utéci tak od problému, aniž by příčina toho problému mohla být řešena a definitivně vyřešena. To vše potkává jednotlivce, kteří se rozhodli nastoupit duchovní cestu stabilního světelného vzestupu. A krok za krokem jsou okolnostmi tlačeni k tomu, aby postupně řešili i ty největší slabiny své bytosti.

 

Začnete-li posilovat v sobě Světlo, okolnosti vás začnou tlačit k odstraňování všeho, co světelný vzestup brzdí nebo dokonce blokuje

Už mnohokrát jsem byl požádán o pomoc člověkem, u kterého byly patrné příznaky energetického zneužívání. Poté, co začal důsledně pracovat na posílení světelných základů své bytosti ve smyslu článku U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, jeho duchovní problémy se logicky stále více obnažovaly a fyzické příznaky ovládání a zneužívání se zesilovaly. Proč se to děje? Proč se naopak člověk usilující správným způsobem o světelný vzestup vysávání rychle nezbaví?

 

Pokud se člověk dostane na vzestupnou světelnou cestu, okolnosti a vnější události jej tlačí k tomu, aby se postupně krok za krokem čistým způsobem zbavoval všeho, co jeho světelný vzestup brzdí nebo dokonce zcela blokuje. A tím je například vysávání od jiné osoby.

 

Zbavit se něčeho „čistým způsobem“ znamená najít skutečnou nejhlubší příčinu problému a tu odstranit. Dokázat ze sebe dostat všechny své vadné hmotné i duchovní postoje, návyky a současně také všechny nepříznivé karmické vrstvy z minulosti s podobným obsahem. Protože to vše, pokud to zůstává uvnitř mé bytosti, stále znovu a znovu přitahuje do mého života situace spojené se zneužíváním mé bytosti.

 

Karmické vrstvy se současně uvolňují oběma stranám – vysávanému i agresorovi

Karmická očista od vysávání je však mnohdy značně komplikovaná. Uvědomme si, k čemu všemu dochází, když se člověk začne karmicky čistit v souvislosti s vysáváním od svého životního partnera, který odmítá skutečnost vysávání ze své strany uznat. Vysávaný člověk se dostal na světelný vzestup, přirozeně se mu tedy obnažují karmické vrstvy, jeden blok vrstev za druhým.

 

Pokud se člověku obnaží karmická vrstva z minulosti, ve které jej životní partner ovládal,  obnaží se rezonancí a působením jeho energií i karmická vrstva s ovládací magickou výbavou u druhé strany.

 

Jenže ten druhý třeba odmítl jít s ním na světelnou cestu. Naopak tvrdí, že vysávání je nesmysl. Že přece on o nic takového vědomě neusiluje. Tímto postojem vlastně odmítl možnost společně se se svým partnerem karmicky očistit od své vnitřní tendence vysávat a zneužívat. Tím, že neuzná a nepřijme realitu vysávání ze své strany, nevyvíjí ani vědomé úsilí na to, aby se svého chybného postoje zbavil. A aby se své magické vysávací výbavy dobrovolně zřekl. A z těchto důvodů se tento jeho chybný vnitřní postoj naopak začne v něm ještě více upevňovat a posilovat. Obnažení nepříznivých karmických vrstev s vlastní magickou vysávací výbavou z minulosti u něj způsobí, že jeho vysávání se na nevědomé úrovni naopak zesílí, zdokonalí.

 

Všeobecně platí, že čím vyšší frekvence světelné energie dosáhne na své cestě zneužívaný člověk, tím dokonalejší temná magická ovládací výbava z minulosti se současně obnažuje agresorovi.

 

Prací na posílení světelných základů své bytosti se vysávání začne zviditelňovat

V praxi to proto znamená, že tím, že člověk začne pracovat na posilování světelných základů své bytosti, zneužívání jeho bytosti se začne zesilovat a více zviditelňovat. Také proto, aby si toho konečně všiml a začal pracovat i na změně svých hmotných postojů vůči agresorovi.

 

Protože dostat ze sebe určitou slabinu znamená změnu dlouhodobých duchovní návyků své bytosti a současně také hmotných postojů z tohoto života. Dlouhodobé duchovní návyky ze sebe dostávám prostřednictvím karmické očisty a správného zpracování uvolněných karmických vrstev, viz články 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39G. Principy přirozené karmické očisty.

Aby to člověku přineslo výsledky ve hmotném životě, potřebuje však současně pracovat i na změně hmotných postojů z tohoto života. Protože právě jeho nevyrovnané nevhodné chybné postoje vůči druhému, např. tendence sloužit druhému, tolerovat ubližování a sekýrování z jeho strany, stále znovu otevírají vrátka pro další energetické zneužívání jeho bytosti.

Příznaky vysávání

Jak vůbec rozpoznat, že jsem vysáván? Je důležité vnímat náznaky, impulsy, všímat si vnitřních okamžitých i následných pocitů při setkání s tím druhým, který by vás mohl vysávat.

Sledovat, jestli u mne nedochází k okamžité nebo následné ztrátě energie při kontaktu s tímto člověkem. Typická je i celková skleslost, sklony k depresím, pocitům bezvýchodnosti ze svého života, celkové psychické problémy. Také však problémy na fyzické úrovni: Ztížené dýchání v určitých obdobích, neurčité bolesti a tlaky v oblasti srdce. Nebo problémy v oblasti břicha, zažívání.

U někoho naopak vysávání vybuzuje nečekanou agresivitu v důsledku vnitřního vzteku a bezmoci, že se tomu bytost nedokáže ubránit. Protože jeho bytost na nevědomé úrovni vnímá, že si druhý od něj krade energii. I když na vědomé úrovni vůbec nemusí mít nejmenší tušení o tom, že něco takového je možné. Doplácejí pak na to další bytosti v okolí vysávaného, například vlastní děti.

První opatření, zjistím-li vysávání

Pokud zjistím, že mne druhý vysává, je zapotřebí co nejdříve provést základní záchranné kroky. A podnikat prozatím určitá dílčí opatření vůči němu. Hlídat si svoji otevřenost, být vůči němu obezřetný a spíše uzavřený. Vyhýbat se v prvé řadě tělesným dotekům. Přerušit bližší intimně laděné kontakty, pokud vnímám, že po setkáních s tím druhým u mne dochází k úbytku energie, atd. Důležité je také snažit se při kontaktech s druhým důsledně si udržet svoji stabilitu a klid. Nenechat se vykolejit drobnými provokacemi druhé strany.

 

Vysávající totiž někdy není schopen do své oběti zasáhnout a získat z jejího nitra potřebnou energii. Pokouší se pak navodit vhodnou situaci, aniž by vědomě tušil, proč to dělá. Například vyprovokovat druhého k hádce, ke konfliktu. Psychicky jej ranit, ublížit mu, aby jej vychýlil, narušil jeho stabilitu a pevnost. A pak za takové situace udeří a naplní svoji skrytou touhu po vysávání.

 

Proto je tak důležité nenechat se ve vztahu k partnerovi vnitřně rozhodit jeho nepříznivými poznámkami a kritikou. Nenechat se vyprovokovat maličkostmi ke konfliktu, který obvykle přináší závažné narušení vnitřní stability. V důsledku toho pak člověk ztrácí své obvyklé ochrany proti vnějšímu energetickému napadení. A vlastně tak druhému usnadňuje možnost parazitování na jeho energiích.

Vysávání nepřestane samo od sebe

Je důležité si uvědomit, že vysávání a zneužívání druhé bytosti nepřestane samo od sebe. Protože to vysávání se stalo hluboce zažitým vzorem a zvykem jednání a fungování u obou. Jak u agresora, tak i u jeho oběti. Chyba je tedy na obou stranách. Aby tento zvyk byl přerušen, je potřeba provést zásadní změny v životě obou. V rodině je potřeba dát druhému zřetelně najevo, že vím o tom, že mne energeticky zneužívá. A že už nejsem ochoten to nadále tolerovat a dobrovolně přijímat. A poté začít se zásadními změnami v životě obou. Například u partnerů dočasně oddělit od lože, přestat s intimními kontakty.

 

Složitější situace nastává, když člověka vysává například jeho nadřízený. Tomu to těžko můžete otevřeně říci, pokud nemáte v úmyslu z toho zaměstnání okamžitě odejít. Důležité je pak začít měnit své postoje, vzorce hmotného chování, začít se karmicky čistit. A pokud ani to nebude dlouhodobě stačit, snažit se změnit zaměstnání. V tomto směru je důležité vnímat impulsy a přicházející náznaky. Příležitost jiné práce mi naznačuje, že mám již odejít. Naopak absence příležitosti mi dává najevo, že je ještě důležité v práci zůstat a pracovat na změně vztahů a svých postojů. Rozhodně není správný postoj říci furiantsky nadřízenému – vysáváš mne, proto okamžitě odcházím. A pak marně hledat jinou pracovní příležitost. Sledujte náznaky, nechte se v takových situacích vést Silami Světla. Pak budete vždy vědět, co je právě vhodné udělat. A s čím naopak ještě počkat.

Schopnost vysávat a parazitovat vychází z magie

Pokud člověk vysává zbývající členy své rodiny, aniž by o tom na vědomé úrovni věděl, obvykle to znamená, že temnota a magické schopnosti jsou v něm hluboce zakořeněny z předcházejících existencí na Planetě i v jiných světech. Schopnost vysávat, parazitovat na druhém, vychází z magie a základy pro ni si člověk ve většině případů vytvořil v dávné minulosti civilizací 1. typu na Zemi nebo v jiných mimozemských světech.

 

Tato schopnost, jak už jsem vysvětlil v textu U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?, fungovala dříve na Zemi na 9. – 11. duchovní úrovni. A ve vyšších světech dokonce ještě na mnohem vyšších frekvenčních hladinách. Jde tedy o duchovní úrovně, na které nemá běžný současný pozemský člověk frekvenční dosah.

 

Pokud vysávajícímu agresorovi začne taková schopnost přenosem z minulosti v rámci karmických vrstev nebo skrytým napojením na tehdejší domovský svět fungovat, vše bude obvykle probíhat mimo jeho reálný vědomý dosah. Proto nejen že nebude vnímat, že vysává druhé. Ale i pokud by to připustil, obvykle není schopen pouhými slovy, rozhodnutím, či prohlášením zajistit, aby toto vysávání skončilo. Protože tu úroveň své bytosti, která vysávání zprostředkuje, nemá v současné existenci pod svojí kontrolou. Aby získal možnost ovlivnit tuto svoji tendenci vysávat druhé, potřebuje provést ve svém životě zásadní změny.

 

Bez práce na světelném vzestupu se člověk vysávání nezbaví

Aby se člověk dokázal tohoto vysávání a parazitování na druhých zbavit a dokázal v sobě tento ošklivý návyk překonat, potřebuje se dostat na stabilní světelný duchovní vzestup. Potřebuje začít postupně zvyšovat vnitřní frekvenci své bytosti, na kterou je naladěn. A dokázat stoupat až nad úrovně temných frekvencí, na kterých kdy vysávání druhých prováděl a na kterých v minulosti provozoval své magické systémy. Jedině tak dokáže při obnažení karmických vrstev z dávné minulosti pochopit tehdejší situaci a být schopen měnit nejen své vnitřní postoje a žebříčky hodnot, ale doprovodit to i změnou hmotných postojů v tomto životě. Pokud bude cokoliv z toho chybět, nedokáže tendence k vysávání v sobě trvale zlomit.

 

Jak už víme z části U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, předpokladem pro dosažení stabilního světelného vzestupu je důsledná a rozhodná práce na každodenním posilování světelných základů své bytosti. Pokud kterýkoliv ze zásadních bodů uvedených v části U3 vysávající partner odmítne, vysávání nelze za dané situace z dvojice sejmout, odebrat. A zbývá pak jediná další možnost – rozchod, rozvod se vším všudy. Více o tom, jak se situace vysávání v rodině může vyvinout, bude v následujícím pokračování  U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách.

Co s dětmi ve vztahu, kde funguje vysávání?

Mnozí z těch, kteří jsou v rodinách vysáváni a nenalezli odvahu začít takovou situaci řešit, se často vymlouvají tím, že kvůli dětem musí udržet pohromadě rodinu. Že to kvůli dětem rádi vydrží. Právě v této souvislosti se naskýtá otázka, zda taková oběť toho, kdo trpí vysáváním, je správná? Jestli je právě z pohledu výchovy a zdraví dětí důležité zůstávat kvůli nim ve svazku, ve kterém jsem trvale zneužíván? Jestli takové rodinné zázemí je vůbec vhodné pro výchovu dětí? Jedním z poznatků vyplývajících z podrobného vyšetření řady vysávacích situací je následující informace.

Je obvyklé a skutečně jsem to také zaznamenal ve většině případů, se kterými jsem se setkal, že pokud člověk vysává partnera a v rodině jsou i malé děti, pak se vysávání obvykle týkalo i těchto dětí. A možná to právě vysáváním malých dětí začalo. I když by vysávající člověk vědomě nic takového neudělal, jeho parazitování probíhá na vyšší frekvenční úrovni, na kterou on nemá vědomý přístup, takže on o tom nemá tušení.

Právě malé děti jsou snadným soustem pro vysávající agresory

Právě malé děti jsou totiž velmi snadným soustem pro vysávající agresory. Na hmotné úrovni jsou nemohoucí, nemohou se vzepřít, nemohou protestovat. To, že často zoufale brečí, bývá přece u nich normální. A ani jejich duchovní síla není ještě v raném věku plně rozvinuta.

 

To ovšem naznačuje, že pokud se jeden z partnerů nechá dobrovolně vysávat, pak ve skutečnosti dává souhlas i s vysáváním svých dětí. Protože právě on je tím jediným, kdo by mohl a také měl vysávání dětí ze strany partnera znemožnit. Musel by se však proti tomuto vysávání vědomě postavit na hmotné úrovni.

 

Právě situace dětí by se měla stát pro vysávaného partnera náznakem, že něco není v rodině v pořádku. Děti jsou totiž na vysávání mnohem citlivější než dospělý člověk. Na opakované vysávání reagují zřetelně viditelnými náznaky. Často brečí, dokonce i v noci, těžko usínají, mají neklidný spánek, opakovaně se budí, stěžují si na bolesti bříška i jiných částí těla, apod.

Postupným výsledkem vysávání jsou pak u nich dlouhodobé problémy v oblasti dýchání, časté nemoce, opakovaně zvýšená teplota, snížená celková imunita, vznik nejrůznějších alergií. A to i přesto, že třeba ještě nebyly v dětském kolektivu. Lékaři obvykle takovou situaci identifikují jako virózu nebo jinou běžně známou nemoc. A obvykle nasadí léky, od těch základních, přes antibiotika až třeba po kortikoidy. Organismus dítěte pak postupně ztrácí schopnost fungovat bez těchto léků a stává se na nich životně závislým. Skutečnou příčinou však mnohdy bývá skryté vysávání jednoho z partnerů nebo ze strany jiné blízké osoby. A to rozhodně medicínský přístup neřeší.

Po nějaké době se příznaky zesilují a nabývají podoby astmatu, dušení, náhlých akutních nepříznivých změn zdravotní situace, zejména v nočních hodinách. Výsledkem pak mohou být až opakované noční převozy dusícího se dítěte do nemocnice. To vše mohou být zřetelné náznaky, že někdo z blízkého okolí na dětech parazituje. Co teď?

A proč se příznaky vysávání často zesilují právě během noci? Protože právě v noci jsou temné bytosti a temné systémy nejsilnější. V noci se nacházejí oba, jak ten vysávající, tak i vysávaný, v situaci odpojeného vědomí. Ve fungování člověka pak jednoznačně převažují podvědomé tendence, které jsou v něm ukryty. A to u obou dvou. Tedy tendence ovládat a zneužívat ze strany prvního a naopak tendence nechat se zneužívat ze strany druhého. To vše je posíleno tím, že vysávající má v noci větší temnou sílu, navíc vysávání bývá usnadněno pobytem partnera na společné posteli v duchovním obalu vysávajícího. Naopak vysávaný je v noci ještě více bezbranný a poddajný než ve vědomém denním stavu.

Vysávání bezbranných dětí je nezbytné znemožnit

Když už člověk není ochoten vzepřít se vůči vysávání kvůli sobě, tak by to měl udělat alespoň kvůli těm vysávaným dětem. A za každou cenu podniknout opatření, aby jejich další vysávání znemožnil. A to třeba i za cenu partnerského rozchodu, pokud ten druhý nechce přijmout pádné argumenty o tom, že se stal agresorem ve vlastní rodině.

 

Jaké další pádné argumenty by měly pohnout s člověkem, který do té doby nechal vysávat sebe a případně i své děti? Člověk tím, že se nechá vysávat, maří svůj duchovní úkol. Když nezvládne zbavit se vysávání teď v tomto životě, příště to bude zase o stupeň těžší. Pokud se člověk nechává ovládat a zneužívat, podporuje tím vlastně temné bytosti a systémy na Planetě. Tím, že člověk škodí sobě, škodí tím vždy i svému okolí. Především v prvé řadě svým vlastním dětem, kterým dává zcela nevhodný příklad do života.

Více o tom bude v příloze Marie Mejdrové za tímto článkem.


Tato první část zabývající se problematikou vysávání mezi blízkými osobami bude pokračovat druhou částí 

U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách

V ní podrobněji rozeberu, jak se případ vysávání může dále vyvíjet, jaké jsou možnosti jeho řešení a důsledky vyplývající z těchto pokusů.


Příloha:


Marie Mejdrová

Nechat se vysávat není v pořádku z řady důvodů

Spousta lidí se domnívá, že to je jen jejich věc, když se nechávají zneužívat. To je hluboký omyl. Není v pořádku neposouvat se, a to hned z několika důvodů:

 1. Maří tím svůj duchovní úkol, tedy jeden z důvodů, proč se tady a teď narodili. Opakují opět svoje staré nevhodné vzorce chování. Nejsou ochotni vynaložit extra energii na to, aby se naučili, jak se zneužívání účinně postavit a ubránit se, jak se mají vyrovnaně chovat v jakýchkoli typech vztahů. To znamená hledat vyvážený střed - ani se nenechat ovládat a zneužívat, příliš se podřizovat, ani na druhou stranu ovládat a zneužívat druhé, manipulovat s nimi, nadřazovat se nad nimi.

  Na této nově nalezené či znovunalezené úrovni harmonie je pak možné stavět dál. Snaha o nalezení optimální vyváženosti ve vztazích je nedílnou součástí prvního stavebního stupně duchovního úkolu všech lidí. Toto vylaďování patří mezi ty kroky, které je nutné podniknout, aby se vůbec mohl ukázat a rozvinout specifický duchovní úkol jedince. Nejdříve je potřeba se dostatečně vnitřně zharmonizovat, vyčistit od stahujících vazeb z minulosti i současnosti, vnímat realitu takovou, jaká je a teprve poté se postupně vyjeví, na co že to máme specifický talent ve Světle. Teprve poté se můžeme plně světelně rozvíjet po všech stránkách. Být šťastnými, zdravými a vyrovnanými lidmi a zároveň platnými dílky v mozaice tohoto světa.

 

 1. Když to nezvládnou teď, příště to bude zase o stupeň těžší. Protože chybný vzorec chování v nich bude ještě hlouběji vryt, naloží si na sebe další nepříznivou a více zauzlovanou karmu atd. Ten úkol nikam sám nezmizí. Ani nemůže, vždyť pokud ho neřeší, nemohou se vnitřně zharmonizovat a vyčistit a vykořenit tak příčiny dalších útrap v budoucnosti, pro sebe i svoje okolí. To je smysl, princip vesmírných zákonů.

 

 1. Když se lidé nechávají ovládat a zneužívat, podporují tím vlastně temné bytosti a systémy. Jednak je energeticky posilují. A dále jim nedávají potřebný impuls, že to parazitování, které provozují, je absolutně nepřijatelné a škodlivé, vede to do pádu obě strany. Ten, kdo zneužívá, nedostává šanci se změnit, naučit se získávat energii přirozeným etickým způsobem. To znamená spolupracovat s Přírodou tak, aby veškeré energie, které potřebuje, dostával od ní. Pochopit, že pokud žije plně v souladu s Vesmírným řádem, zákonem, může si být jistý tím, že od Přírody, od Vesmíru, dostane vše, co ke svému optimálnímu světelnému vývoji potřebuje. To znamená duchovní a hmotné podmínky všeho druhu, bioenergie, informace.

 

 1. Tím, že člověk škodí sobě, škodí vždy i svému okolí. Například ve smyslu, že dopustí vysávání svých nezletilých dětí, za které má zodpovědnost, hmotnou i duchovní. To znamená zodpovědnost za jejich celkový hmotný i duchovní vývoj. A to až do doby, kdy děti dosáhnou dospělosti a budou mít možnosti si svůj život řídit samy a být tak za něj samy zodpovědny. Nejde přitom jen o zdraví dětí. Vysávaným dětem bude chybět životní energie, přirozená tvůrčí energie. Budou mít ztíženou možnost dostat se samy na světelný vzestup. Může jít až o jejich postupné zatemnění – tím, že budou ovládané, mohou se naučit získávat chybějící energii vysáváním druhých. Což ostatně vše platí pro každého, kdo je energeticky vysáván.

  Navíc, když škodím sobě, škodím každopádně vždy i celé společnosti a prostředí, v němž žiji, ve všeobecném smyslu.


  Každá bytost, která se neposouvá ve Světle, čili karmicky se nečistí a neharmonizuje, tím brzdí světelnou evoluci celé Planety, Vesmíru, Stvoření. A nejen to, kdo ve Světle nestoupá, ten ve Světle padá, takže zůstává v Temnotě nebo se k ní přibližuje. Nelze stát duchovně na místě.

  Záleží na každém jednom z nás! Všechno souvisí se vším, všichni žijeme na jedné lodi. Uvědomme si tuto naši zodpovědnost a zároveň hodnotu, kterou můžeme mít pro světelnou evoluci! Zvlášť v této zlomové době.

© Marie Mejdrová, srpen 2012

© Jiří Novák, srpen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 346
 • 30
 • 27
 • 20
 • 27

Celkový počet hlasů: 450