Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z25. Očista přírody v okolí Dublinu II

Z25. Očista přírody v okolí Dublinu II

Tomáš Havel, Jiří Novák Vloženo 6.4.2014
Tomáš Havel Jiří Novák

Tomáš Havel

Další místa v okolí Dublinu

Při další návštěvě Dublinu v listopadu 2013 jsem dostal impuls vypravit se do Dublin Mountains na jih od Dublinu. Navštívil jsem nejprve velké kameny zvané Three Rock, o jejichž očistu jsem žádal již v létě.

        

                    Jedna ze tří skalek nazývaných Three Rock

       

                     Pohled na Dublin z místa zvaného Three Rock

                      (napravo vzadu je poloostrov Howth Head)

 

Pak jsem se okolo dalších skalek nazývaných tentokrát pro změnu Two Rocks přesunul k nejvyššímu bodu na mé trase – ke keltské hrobce se jménem Fairy Castle (Pohádkový hrad). Tato jedna z nejvýše položených megalitických památek v oblasti se nachází na vrcholu Two Rock Mountain v nadmořské výšce 536 metrů a je viditelná z širokého okolí. Jedná se o uměle navršený několik metrů vysoký pahorek, ve kterém se prý nachází ona hrobka. Dříve popisovaný vchod do hrobky už však není vidět. Na jeho vrchu je hromada kamenů navršená v relativně nedávné době. I na tomto místě jsem požádal o jeho očistu.

          

                                      Keltská hrobka Fairy Castle

 

        

                          Pohled z Fairy Castle směrem na Dublin

 

Poté jsem se vydal k místu, které původně vypadalo, že je hlavním důvodem mé návštěvy v této oblasti. Jednalo se o oblast kolem kamenného kruhu v části zvané Tibradden Mountain.

          

                   Kamenný kruh v oblasti Tibradden Mountain

 

Na místě se nachází kamenný kruh a zvláštní kamenná stavba, cosi jako okrouhlé asi 70 cm do země zapuštěné základy budovy o vnitřním průměru zhruba 2 metry. Na podlaze leží kámen se dvěma vyrytými spirálami.

Po mnoho let se věřilo, že se jedná o keltskou památku (chodbový hrob). Až teprve udržovací práce na tomto místě v roce 1956 naznačily, že tato kruhová stavba zřejmě vznikla až v 19. století při vykopávkách okolo keltského hrobu, který byl v tom místě nalezen. Kdo tam vložil ten kámen se spirálami, jsem se však nikde nedočetl.

          

                    Kamenná stavba v oblasti Tibradden Mountain

        

                            Kámen na dně stavby s dvojicí spirál

                                 Zdroj Wikipedie, autor Joe King

 


Jiří Novák

Význam dvojice pravotočivé a levotočivé spirály

Dvojice pravotočivé a levotočivé spirály vyrytá v kameni je typická pro některé megalitické památky nacházející se na Britských ostrovech. V článku 27. Vitální, životní a informační bioenergie jsem vysvětlil, co tento symbol může naznačovat. Nejprve připomínám, že neorganická sféra Planety (například vrcholy, skalní bloky, atd.) vyzařuje bioenergii přímého vlákna. V článku 27 je dále uvedeno:

V článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly jsem vysvětlil, že pravotočivá a levotočivá bioenergie důležitá pro potřeby organických forem života vznikly určitým typem rozkladu z původní bioenergie přímého vlákna na dvě nové formy točivých bioenergií – pravotočivou a levotočivou. K tomu dodávám, že pravotočivou bioenergii přijímají svými čakrami lidské bytosti i jiné formy života na Světelné duchovní cestě, zatímco levotočivou využívají bytosti na Temné stezce. Více o třech možných duchovních orientacích člověka je v textech 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I67D. Tři možné duchovní orientace člověka IV.

Přirozený přírodní neorganický objekt nemá v sobě schopnost rozdělovat vitální bioenergii na pravotočivou a levotočivou. Historie však naznačuje, že některé lidmi uměle vytvořené stavby, svatyně, s vneseným magickým prvkem, toto rozdělení zajistit dokážou.

Není proto náhodou, že na zdech svatyně Newgrange v Irsku, i v místech dalších uměle vytvořených a magicky ovlivněných staveb, se vedle sebe vyskytují pravotočivé a levotočivé navazující spojené spirály. Takové symboly naznačují, že uměle vytvořená stavba dokáže provést rozklad. V místě jsou pak přítomny obě varianty životní bioenergie – pravotočivá i levotočivá.

Takové místo pak bylo schopno dočasně, na omezenou dobu, posunout člověka ve směru Světla, současně jej však činilo z dlouhodobého pohledu více závislým a dokonaleji podřízeným straně Temna. Vyzařovaná pravotočivá bioenergie jej sice čistila, harmonizovala, a takto jej pomáhala posouvat frekvenčně výše na Světelné cestě. Naproti tomu přítomná temná levotočivá bioenergie jej vychylovala a naopak skrytě tlačila do pádu.

Člověk této temné formě bioenergie otevíral své nitro, jakmile se na daném místě snažil provádět určité rituály a postupy typické pro Starou duchovní cestu, které jsou ve skutečnosti neslučitelné se Světelnou cestou. Nebo i v případě, že na sebe nechal dobrovolně působit celou řadu dalších nepříznivých temných vlivů – nevhodné šatstvo a doplňky oblečení (například magicky ovlivněné zbraně, prsteny, náramky, přívěšky), tetování, piercing, nevhodnou hudbu, nevhodné filmy, zatemněnou literaturu. Nebo tím, že běžnou součástí jeho života se stalo kamuflování, zakrývání pravé podstaty věcí, lži, snaha o manipulování druhých bytostí a jejich ovládání, různé formy násilí na druhých bytostech – fyzické, psychické, sexuální násilí, apod. O tom je více ve výše uvedených článcích tématu 67.

A to je hlavní problém, který prolíná drtivou většinou prostředků, přístrojů, staveb, uměle vytvořených člověkem pro podporu duchovní cesty. Člověk proklamující, že jde cestou Světla, se cítí lépe, může dokonce získat i další duchovní schopnosti navíc. Ale zároveň je více podřízený a zavázaný temné straně světa. Protože používá takové duchovní postupy a metody, které jsou typické pro temnou stranu světa, a které činí jeho nitro přístupné temným energiím. A tím vlastně do svého nitra přitahuje další temné bioenergie z okolí a dobrovolně se vystavuje jejich vlivu.


 

Tomáš Havel

Nicméně na místě jsem požádal o očistu obou částí kruhu i kruhové stavby a hlavně celého hřebenu Tibradden. Později se však nakonec ukázalo, že předchozí očista Fairy Castle byla pro celou oblast důležitější, než očista tohoto místa. A že hlavním důvodem návštěvy tohoto místa s kamenným kruhem bylo cosi jiného. Když jsem vnímal, že můj úkol zde byl splněn, najednou mou pozornost upoutal nedaleký kopec s nějakou budovou na jeho vrcholu. Zároveň jsem dostal impuls, abych se tam druhý den vypravil.

V hotelu jsem si pak na internetu dohledal o tom místě více informací. Jednalo se o Montpelier Hill.

         

              Pohled z pohoří Tibradden směrem na Montpelier Hill

 

Na vrcholu tohoto dalšího kopce stojí kamenná budova bývalé lovecké chaty ze 17. století, která je lidově nazývána Hell Fire Club a celé místo je opředeno mnoha tajemnými legendami. Více o tom bude v následujícím pokračování.


Jiří Novák

Keltský svátek Beltaine a pálení čarodějnic

Irsko, stejně jako další území Britských ostrovů, je zemí mnoha megalitických monumentů. Jejich seznam s vyobrazeními je uveden na webové stránce

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_megalithic_monuments_in_Ireland .

Na ukázku dodáváme fotografii části monumentálního kamenného kruhu Beltany. Jeho vznik je datován do období přibližně 1400 – 800 př. n. l. V současné době tento kruh o průměru téměř 50 metrů (145 stop) obsahuje 64 vztyčených kamenů, mnohé z nich jsou však již značně vychýleny ze svislé polohy. Původně zde mohlo být kolem 80 kamenů.

Stejně jako další dávné megalitické památky, i tento kruh je částečně funkční. Avšak současně je zanesen, vychýlen stopami magických rituálů, které Keltové používali. I toto místo si zasluhuje očistit a navrátit Přírodě, jejím záměrům a energetickým vlivům.

Více o menhirech a dalších megalitických stavbách je v článku 24. Původ a poslání menhirů a dalších megalitických staveb. Obrazovou dokumentaci k tomuto tématu najde čtenář ve fotogalerii Kamenné bytosti - menhiry.
 

     

                         Část kamenného kruhu Beltany, Irsko

                              Zdroj: Wikipedie, autor Edibobb

 

Název tohoto kruhu a zřejmě i jeho dávné využívání je spojeno s keltským svátkem jara Beltaine, slaveného 30. dubna. Tento svátek, stejně jako každý keltský den, začíná večerem. Oslavuje příchod jara a tepla, nového zrození. A lidé se připravují na to, že budou po zimě zase hospodařit na poli… Zapalovaly se velké ohně a oheň symbolicky očistil lidi i zvířata od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období. Ohně na návrších měly také ochranný smysl. Ohně v domácích krbech se uhasily a zapálily se nové. V předvečer Beltainu se milenci vydávali do lesů, květen potom byl svátkem milostných her a z této doby možná také pochází líbání pod rozkvetlým stromem na 1. máje. (Zdroj: Wikipedie)

U nás i v řadě dalších zemí přešla tato původní keltská tradice ve zvyk pálení čarodějnic. Původní smysl očisty od temných vlivů tím však byl poněkud překroucen. Lidé se sice chtěli takto původně chránit před zlými duchy a démony. Až inkviziční procesy církve začaly s bojem proti údajným čarodějnicím. Likvidace čarodějnic a jejich vlivu se tak stala náboženským inkvizičním rituálem, pomocí kterého byli krutě likvidováni odpůrci katolické církve a jejích dogmat. A mezi ně patřili nejen lidoví kazatelé, jako byl Mistr Jan Hus, o jehož vlivu bylo více v článku 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, ale také léčitelé, bylináři, atd.

Pro rituál „upalování čarodějnic“ se tak lidé nechali částečně inspirovat náboženskými vlivy a inkvizičními praktikami. A toto duchovní pozadí tohoto zvyku je pak napojuje na temnou povahu tohoto svátku. Výsledkem toho je, že při rituálu „pálení čarodějnic“ jsou k lidem, kteří se toho zúčastní, přitahovány ve zvýšené míře temné levotočivé bioenergie. Pro toho, kdo usiluje dostat se na světelnou cestu, pak není účast na takové akci dobrým nápadem.

© Tomáš Havel, duben 2014
© Jiří Novák, duben 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 138
  • 27
  • 20
  • 19
  • 22

Celkový počet hlasů: 226