Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z24. Očista přírody v okolí Dublinu I

Z24. Očista přírody v okolí Dublinu I

Tomáš Havel Vloženo 26.3.2014
Tomáš Havel

Očista poloostrova Howth Head

V poslednídobě jsem díky své práci často pobýval v Irsku. Při výletech do okolí jsem pak objevoval různá zajímavá místa. K návštěvě jiných jsem zase dostal impuls v duchovní komunikaci.

Jedno z prvních míst, ke kterému jsem dostal impuls navštívit ho, patří poloostrov Howth Head. Ten se nachází na severovýchodním okraji Dublinu. S pevninou je spojen velmi úzkou šíjí s minimální šířkou nepřevyšující 200m. Poloostrov tvoří několik kopců porostlých vřesem, rododendronová zahrada a na východním pobřeží se nacházející překrásné útesy. Poloostrov je vlastně jednou z několika rekreačních oblastí v okolí Dublinu. Některé části jsou obydleny a na severu je rybářský přístav, do kterého jezdí  z Dublinu příměstský vlak DART.

 
                                 Útesy na poloostrově Howth Head

                                  Zdroj: Wikipedie, autor YvonneM

                           Jihovýchodní konec poloostrova s majákem

                                Zdroj: Wikipedie, autor Jens Bludau

V říjnu 2013 jsem dostal impulz k návštěvě tohoto místa. Před samotnou návštěvou jsem se v komunikaci dozvěděl následující:

TH: Spojené síly Světla, Karmy a Přírody, rozpoznal jsem vnitřní impuls, že mám navštívit poloostrov Howth Head. Z jakých důvodů je to důležité? Jaké je duchovní pozadí tohoto místa? (Duchovní komunikace z 10.10.2013)

Karma pro hmotný svět: "Zde Karma pro hmotný svět. Howth Head je místo, které potřebuje opravdu očistit. Důležité je vyrazit do okolí místa zvaného Muck Rock. (špinavá nebo blátivá skála)

Tam se kdysi nacházelo keltské Sidhe a obětiště."

Poznámka Jiří Novák: Název Sidhe označoval v tradičním keltském pojetí kopce, pahorky, které byly sídlem určitých nadpřirozených mocností. Tato místa byla branami do jiných dimenzí, neznámých říší, časoprostorů. Tyto brány se otevíraly o hlavních keltských svátcích roku. V této době se lidem zjevovaly určité bytosti z jiného světa. Nebo naopak lidé mohli proniknout do neznámých říší za branami. Příkladem takových míst na našem území je Obří hrad na Šumavě nebo Blaník.

Karma pro hmotný svět: "Dnes o tomto místě téměř nikdo neví. Probíhaly tam obřady už jak v době před příchodem Keltů do Irska, tak i po jejich příchodu. V období Keltů tam probíhaly lidské i zvířecí obětní rituály. Místo je tím doslova prosáklé. Je potřeba se tam dostavit a požádat o očistu tohoto místa. Případně místo nafotit a požádat o pomoc s očistou někoho dalšího z NDC.

To se dozvíš po návštěvě místa samotného. Jdi tam sám. Pokud bude potřeba přítomnost dalších osob, budou tam také přivedeny. Nejvhodnější k takové návštěvě je čas okolo poledne. Na místě Tě impulzy povedou dál. Toto je hlavní duchovní důvod, proč jsi tentokrát přijel do Irska."

Anděl poloostrova Howth Head: "Zde Anděl poloostrova Howth Head. Tomáši, děkuji ti, že umožníš zprostředkovat očistu tohoto místa. Do tvé sobotní návštěvy poloostrova se dám do pořádku a budu tě při tvé návštěvě provázet. Vše ti tam ukážu a poradím, kde je potřeba provést očistu.

Místo má dávnou, avšak temnou historii. Nemá teď cenu líčit, jaká zvěrstva se tam odehrávala a kolik zrůd se tam přiživovalo při obětních rituálech. Oběťmi bývali v těch horších případech lidé nebo zvířata. Některé zrůdy, i když hodně oslabené, se tam dodnes nacházejí a bude
potřeba požádat o jejich zničení.

Po očištění a probuzení přirozené síly kopce poblíž Muck Rock by se toto místo mělo stát přirozeným zemským zdrojem bioenergií pro oblast severovýchodní části Dublinu. Na jihu k tomuto účelu slouží některé další kopce v Dublin Mountains.

Ještě jednou děkuji za očistu."

Pak následovala návštěva samotného místa v sobotu 12. října 2013.

Něco po poledni jsem dorazil pod vrchol jednoho z kopců nedaleko Muck Rock. Viz přiložená fotografie. Místo bylo ohořelé od toho, jak někdo na celém kopci vypálil vřes a křoví. Což je tady v Irsku občas vidět. No moc si tu Přírody neváží.

Byla tam taková skalka, na níž jsem vnímal, že se tam v minulosti konaly nějaké obětní obřady.


                První vrchol nedaleko Muck Rock s vypáleným porostem

Zde jsem dostal za úkol vyzvednout klíč, který pomůže otevřít čakru, která se nachází na vrcholu. Fyzicky šlo o malý bílý kamínek. Ve skutečnosti však šlo hlavně o duchovní rozměr tohoto kroku, kdy jsem já, původně přírodní anděl působící v okolí dnešního Dublinu, dorazil na místo, které bylo díky mému používání magie pro ovládání Přírody jistým způsobem zaneseno. A proto pak toto místo později přitáhlo lidi k vykonávání obětních rituálů.

Na samotném místě jsem se v komunikaci s Přírodou dozvěděl následující:

Příroda: "Je vhodné, abys pobyl na tomto místě a pak teprve se přesunul na hlavní vrchol. Ti lidé dole tam nejsou náhodou. Někteří z nich jsou také bývalí přírodní andělé, jiní zas lidé, kteří zde konali obřady. Svojí přítomností pomáhají na nevědomé úrovni s pročištěním tohoto místa.

Začni a vnímej impulsy. A požádej Spojené Síly Světla o očistu tohoto místa. Díky tvé vazbě k tomuto místu máš nejlepší předpoklady pomoci s očistou tohoto místa."

Pak jsem se přesunul na jeden z několika hlavních vrcholů na poloostrově Howth, kde byla jakási čtverhranná prohlubeň o rozměrech zhruba 40 x 60 cm, hluboká okolo 40cm, vyložená kameny, se zbytkem popela na dně. Zřejmě dávné ohniště nebo snad nádržka na vodu? Zde jsem vnímal impuls vložit onen symbolický klíč - bílý kámen do této jámy a požádat i o očistu tohoto místa.

Tím byla nastartována očista tohoto místa spolu se zemskou čakrou, která se zde nachází.

 

                                       Další místo dávných obřadů

O oné prohlubni (viz předchozí foto) jsem se z duchovní komunikace s Karmou pro hmotný svět dozvěděl následující:

Karma pro hmotný svět: "Jednalo se o místo, na kterém se prováděly obřady rozloučení se zemřelým. Obřady, které bývaly v některých obdobích spojovány i s určitou obětí a zapalováním ohňů. Ještě dříve dále do minulosti pak tato uměle vytvořená prohlubeň sloužila jako nádržka na dešťovou vodu při rituálech spojování se s Přírodou. Lidé od dávných dob vnímali místo jako posvátné. Jako místo, ze kterého proudí zemská energie. Mysleli si, že právě na takovém místě se dokážou duchovně spojit s Přírodou, prožít zde mystický zážitek jednoty s Přírodou, planetou Zemí, Vesmírem. Později pak, že pohřbení ostatků na takovém místě urychlí odchod člověka z tohoto světa do záhrobí.

Prakticky však pro ně mělo hlavní význam, že se jim na tomto místě při rituálním obřadu oslavy Přírody nebo pohřbu lépe vnímalo duchovní pozadí světa. A obřad tak mohl proběhnout z jejich pohledu dokonaleji."

                Vrchol s prohlubní a zemskou čakrou (v pozadí Dublin)

Potom jsem se přesunul na Muck Rock na okraj skály, kde jsem vnímal spíš pozitivní energie. Samotná skála vyčnívá ze severozápadní části kopců na Howth Head a je obklopena překrásnou divoce rostoucí  rododendronovou zahradou.

                                        Pohled na skálu Muck Rock

V duchovní komunikaci s Přírodou jsem se tam dozvěděl následující:

Příroda: "Místo, na kterém sedíš, je čisté a pomůže Ti nabrat energii k očistě dalších míst v okolí, jako je plošina nad touto skálou a megalitická hrobka dole v rododendronové zahradě. Zde již to bude jednodušší. Stačí na místo dojít, dotknout se ho a požádat o jeho očistu."

  Pohled z Muck Rock přes rododendr. zahradu v popředí na ostrov Irland Eye


                       Pohled z Muck Rock směrem na vrchol s čakrou

Na skalní plošině Muck Rock jsem tedy požádal o její očistu a posléze sestoupil skrz rododendronovou zahradu dolů k místu, kde se nachází megalitická hrobka.

O jejím vzniku se vypráví následující pověst:

Tato hrobka se jmenuje Aidina hrobka.  Aidin byla manželka mladého prince Oskara, syna krále Oisina. O Oskarovi se vypráví, že byl nejstatečnější ze všech z rodu Fianna, neb ve své první bitvě zabil tři krále. V další bitvě u Gabhra však zemřel. Říká se, že princezna Aidin zemřela v žalu nad jeho ztrátou. Otec Oskara, král Oisin, ji pak pohřbil na Howth a postavil pro ni tuto hrobku obvyklou spíše pro pohřby velkých bojovníků a králů.

Cestou k hrobce jsem požádal o očistu několika stromů na základě impulzů, které jsem dostal. Rododendrony ve vrchní části kopce byly tak husté a vysoké, že cestu z Muck Rock doslova obklopovaly. Dolů jsem tak sestupoval vlastně tunelem tvořeným těmito krásnými keři. Škoda jen, že jsem tady nešel v květnu, kdy by cestu lemovaly tisíce květů.

                    

                    Turistická stezka mizící v rododendronové zahradě

Samotná hrobka je tvořena několika svislými kameny, na kterých původně ležel jeden obrovský plochý balvan. Ten se však časem sesunul a dnes leží šikmo podpírán jen některými ze svislých kamenů a částečně se tak dotýká přímo země.

Na místě jsem požádal o očistu.

                                                    Aidina hrobka

O samotné hrobce jsem se později při dokončování tohoto článku dozvěděl v duchovní komunikaci s Přírodou následující informace: (Duchovní komunikace ze 16.3.2014)

Příroda: "Jedná se opravdu o stavbu postavenou jako hrobka princezny Aidin, která zemřela žalem po smrti svého chotě v bitvě. Přesně tak jak praví pověst. Stavba hrobky je ukázkou stavebního umění tehdejších obyvatel této oblasti. Ani tato stavba se však neobešla bez použití magie. Proto bylo dobře, že jsi požádal o očistu tohoto místa."

Den po návštěvě poloostrova Howth Head jsem se pak v komunikaci s Přírodou dozvěděl následující: (Duchovní komunikace ze 13.10.2013)

Příroda: "Včera se Ti povedlo zprostředkovat očistu několika míst na poloostrově Howth Head, a tím je posunout ke Světlu. Vše neprobíhalo ideálně, obzvláště v době, kdy ses místo pozornosti věnované očistě místa věnoval focení. To jsi měl nechat až na konec.

Ale i tak se nakonec podařilo na skalním ostrohu pročistit čakru Země, která tam byla jistým způsobem uzavřena. Nyní z ní již energie proudí na zhruba 90% optima (den po nastartování očisty), s tím, že zvýšení ještě probíhá a postupně by se vše mělo dostat až k optimu.

Na nižší skále pod čakrou jsi vnímal, že tam docházelo k obětování a že se tam nacházel klíč k očistě celého vrchu s čakrou. Poté, co jsi ho tam vyzvedl a přinesl nahoru na vrchol kopce, došlo k odblokování hlavní čakry.

Po přesunutí se skrze bývalý posvátný háj na Muck Rock se povedlo pročistit i toto místo, které bylo zatíženo mnoha rituály. Nejhůře na tom bylo místo pod obřadní skálou, kde byl buk napadený houbami. I tam se to změnilo po prosbě o očistu k lepšímu.

Očista pak pokračovala i u Aidiny hrobky, kde byly v minulosti rovněž provozovány magické obřady, jedním z těchto obřadů byla i samotná stavba této hrobky. S její stavbou by měli potíže i lidé v dnešní době (80 tun vážící hlavní kámen).

Očista pak byla završena tvojí návštěvou na třetím vrcholu (Shelmartin) a pochodem podél pobřeží až k vrcholu poblíž Čertovy skály (Puck
Rock). (Puck je irsky čert.) Kde jsi opět správně pochopil, že je potřeba požádat o očistu tohoto místa. Očista i na tomto dalším, magií i obětními rituály zatíženém místě, proběhla."

K Čertově skále se váže následující pověst:

Jeden ze synů Nessana, který založil klášter na ostrově Oko Irska, odolal pokušení ďábla a místo toho po něm hodil knihu Garland of Howth. (Křesťanský spis z přelomu 9. a10. století napsaný v tomto  klášteře.) Ďábel však utekl ke skále, kde se propadl do země a vrátil se tak do pekla. Ta rána ve skále je tam vidět
dodnes. 

                                       Další vrchol - Shelmartin

                                          Útesy směrem k majáku

Příroda: "Celá oblast Howth Head tak doslova začala být prosycována čistými přírodními energiemi a ty odtamtud proudí na všechny strany, nejvíce pak směrem k Dublinu. Je to pomoc hlavně pro severní část a centrum města.

Na jihu města již působí energie z probuzených vrcholů Dublin Mountains, které jsi navštívil v létě.

Očista těchto míst a stejně tak i dřívější očista Britských ostrovů dávají nyní šanci, aby se obyvatelé Dublinu postupně začali duchovně probouzet. Což je důležité i pro budoucnost celé Evropy.

Důležité bylo, že jsi tuto oblast navštívil právě ty, který jsi v této oblasti v minulosti pobýval a způsobil zde některé škody používáním magie k ovládání Přírody."

Současnou mapu nebo satelitní mapu poloostrova Howh Head najde čtenář na adrese https://www.google.co.uk/maps/@53.378094,-6.086541,11z?hl=en

Starší mapu z roku 1875 pak na adrese https://en.wikipedia.org/wiki/Howth_Head

Tenkrát jsem ještě netušil, že mě v okolí Dublinu čekají další úkoly. Vyprávění o tom bude v dalších dvou pokračováních.

© Tomáš Havel, březen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 154
  • 24
  • 19
  • 18
  • 19

Celkový počet hlasů: 234