Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Ve svých životech se vyhýbejte všemu, co vyzařuje temné energie

Ve svých životech se vyhýbejte všemu, co vyzařuje temné energie

Věra Talandová Vloženo 18.1.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 27.11., 3. a 5.12.2011

Zbavujte se všeho přežitého, co brání vašemu dalšímu vývoji

Síly Světla, tuším, že máte pro mě další informace. (Duchovní komunikace z 27.11.2011)

 

Diamantová sféra: „Tady Diamantová sféra. Správně vnímáš, že nadešlo období učinit v některých oblastech tvého života jasný řez. Odstřihnout se od určitých situací, lidí. U osoby, které jsi dala jasně najevo, že veškeré tvoje dobré skutky směrem k ní končí, jsi udělala dobré rozhodnutí. Celá tato životní etapa, která svedla vaše cesty dohromady, naplnila své poslání.

Zhostila ses svého úkolu slušně s občasnými drobnými nedostatky, které ses snažila napravit. Tvoje energie byly vstřícné a pro danou bytost jsi udělala víc, než bylo nutné. Zmíněná bytost je typ parazitující bytosti a má na svém kontě mnoho neodčiněného už jen například z tohoto zrození. Čím méně budeš mít s ní do budoucna společného, tím lépe. Není sice již schopna na tobě parazitovat, ale tvoje vyladění ji ohrožuje a snaží se tě z něj jak vědomě, tak nevědomě vychýlit.

Vazby, které jste byly nuceny sdílet, slábnou. Již není toto pouto žádoucí udržovat, přestože je to člen širší rodiny. Není z tvé strany vůči této bytosti nic, co bys měla napravit. Pokud mě požádáš, pomohu ti z rozvázáním ještě zbývajících vazeb. I když budeš do budoucna občas nucena se s touto bytostí setkat, budeš v bezpečí.

 

Rozvázání i odříznutí zbývajících vazeb bylo provedeno. Pocítilas úlevu. Už není ani zapotřebí reagovat na některé její akce. Je to jedna z nešťastných bytostí, která místo otevření dveří volí tlučení hlavou do zdi, aby získala otvor a tak svobodu. Svobodu žít jinak. Sama se uvěznila do svých předsudků, názorů a svého sobectví.

Přišel čas odhodit dřívější „jistoty“, které vás dnes stahují dolů

V této době k vám postupně přicházejí situace, na kterých vidíte, co už se pro vás stalo přežité, co už není zapotřebí k vašemu dalšímu vzestupu. Mohou to být i věci, které vám celý život sloužily. Ale pro další světelný vývoj je už nepotřebujete. Neváhejte se jich zbavit. Lehčeji se vám půjde dál.

 

Mnohdy vláčíte životem spoustu harampádí. Nejen fyzického, ale hlavně mentálního. Přežité názory, různé víry, různá nesmyslná pravidla. Je čas vše podrobit kontrole, osvítit světelnými paprsky a zbavit se nepotřebného. Byly to pro vás v jisté době pomyslné „jistoty“. Mohli jste se opřít o názory, zvyky své, svých předků, celých skupin. Zařazovalo vás to. Nyní se nacházíte v nové situaci. A většina bývalých „jistot“ vás stahuje dolů. Visí na vás jako závaží. Je čas je odhodit.

 

I toto byl jeden z důvodů mého sestoupení k vašemu dosahu. Naladěním se na moje energie snadněji rozpoznáte, kterou oblast je potřeba zbavit nepotřebného. A samotný akt zbavení se veteše bude díky mým energiím snadnější.

 

Toto odevzdání všeho nepotřebného je pro vás bytosti ve hmotě těžké. Máte spíš tendence hromadit. Ale kde je plno starého, není místo na nové. Jakmile uděláte prostor, můžete přijímat nové. Ale ani to díky rychlému vývoji není na věky. I toto dnes pro vás potřebné bude důležité za čas odložit a přijmout další nové věci. To je vývoj. A vyvíjet se může ten, kdo neustrne, neusne na vavřínech. Ale je stále otevřený, bdělý a vypěstuje si citlivost na příjem světelných impulzů.

Umožněte energiím, aby protékaly vašimi životy

Je pravdivé jedno vaše přísloví  - Voda, která teče, nehnije.

 

Nechejte svými životy protékat světelné energie, rozeznávejte přežité a nepotřebné věci a zbavujte se jich. Rozpoznejte, které vztahy vám neslouží a rozpusťte je. Bude-li druhá bytost stát o tento vztah, bude muset pochopit, že je na řadě ona, která ve svém životě musí provést změnu.

 

Nevracejte se na nižší úroveň svého života ani kvůli vztahu, ani kvůli ničemu jinému. Ale naopak, udělejte všechno pro to, aby váš život nabýval na kvalitě, stoupal ve světle, zvyšoval svou světelnou úroveň.

 

Můžete svoje životy přirovnat k surovému drahému kameni, který má uvnitř nádherné světlo. A poctivou každodenní prací nakonec dosáhnete toho, že dostanete tuto ukrytou záři i na povrch. Do celého svého života.

Lidstvo se od nepaměti zdobí drahými kameny. Ne surovými, ale jemně opracovanými, kdy se světlo uvnitř ukryté dostane ven. A svou září těší, léčí i inspiruje ostatní. Drahé kameny jsou pro vás velkou inspirací. Často však byly i drahé kameny zneužity k magickým praktikám.

Vzpomeň si na svou křišťálovou kouli. Chtěla jsi ji vyhodit, ale dostala jsi impulz, že ji stačí zakopat na rok do země. Planeta si s negativními energiemi poradí, rozpustí je, přetransformuje. U spousty drahých kamenů, které byly vyrobeny buď k magickému využití, nebo k léčení, je možné tento postup využít k jejich vyčištění.

Takže my, Sféry drahých kamenů, jsme vám k dispozici při rozpoznání světlých i temných záležitostí vašeho života. I při vyčištění těch temných.

Děkuji za přijetí informací.“       

VT:  Také děkuji.


Obklopujte se předměty s čistým světelným vyzařováním

Síly Světla, jaké pro mě máte dnes informace? (Duchovní komunikace z 3. a 5.12.2011)

 

Sféra Harmonického Ticha: „Tvoje dnešní vyladění je nejblíže mým energiím. Už tě zase napadají další recepty. Vnímáš moje tvořivé impulzy.

 

Každý z vás na NDC má blíže k takovému druhu tvorby, který je důležitý pro jeho pozemský úkol. Naladěním se na moje tvořivé energie můžete zvládnout v podstatě jakoukoliv tvorbu. V popředí jsou však taková tvůrčí zaměření, která podporují váš úkol. Někdo léčí, další píše, maluje, vytváří energetická klubíčka, někdo vymýšlí recepty na přirozenou stravu, někdo přijímá hudbu z vysokých sfér, další tvoří v úplně jiné oblasti… Tvůrčí činnosti se mohou i vzájemně prolínat.

 

Tvorba, která má čisté pravotočivé vyzařování, vždy předpokládá zachycení impulzů od čistých bytostí Světla, Světelných Sfér. Zachycení těchto impulzů a jejich převedení do hmotné podoby je velmi prospěšné a podporuje světelný vzestup.

Nebudeme rozebírat tvorbu, jejíž energie nejsou čisté. V současném světě je bohužel většina tvorby s nádechem temných energií nebo temná. Buď autor potřeboval vybít svoje deprese, zlobu, utrpení či jinou negativitu, při tvorbě se k těmto energiím přidružily podobné. Nebo se autor napojil na temné energie, ať už vědomě nebo nevědomě.

 

Pro vzestup ve Světle je důležité postupně eliminovat z vašeho života předměty s těmito temnými energiemi. Ty světelnému vývoji neslouží. A v případě potřeby se obklopit něčím, co obsahuje čisté energie. Používejte věci z Přírody (květiny, kameny). Anebo výtvory s čistým vyzařováním. Ať už vlastní, nebo od jiných čistých bytostí. Vibrace z čisté tvorby vám pomáhají dosáhnout vyššího vyladění.“

 

VT: Děkuji.


Čistá světelná tvorba přispívá k harmonizaci bytostí a okolí

Sféro Prvotní Čistoty, děkuji za tvoje čisté energie, které jsou součástí celého mého života. Máš pro mě nějaké informace?

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Ano můžeme pokračovat v tématu čisté harmonické tvorby. Takové tvorby, která pomáhá světelnému vzestupu.

Jste obklopeni hromadou výtvorů. Ať už je vytvořili spisovatelé, básníci, malíři, skladatelé, různí další výtvarníci, vynálezci, stavitelé… Všichni ti, kteří pocítili dotek inspirace, se snažili ostatním toto předat. Ne všechny však inspirovaly čisté bytosti nebo čisté sféry. Protože máloco bylo v této pozemské a nadpozemské sféře dostatečně čisté, ani inspirace k dílům vyšší čistotu mít nemohly.

 

Je mnoho temných děl, některá velmi temná. Žít například v přítomnosti takto temného obrazu, poslouchat hudbu nabitou temnými energiemi atd., dokáže vyvolat chaos ve fyzické oblasti až na buněčnou úroveň. A v jemných tělech člověka způsobit disharmonii.

 

Pokud bytost dosáhne vysokého vnitřního vyladění a čistoty, potom ji například temný obraz či temná hudba nedokáže vychýlit z rovnováhy. Sám ale vnímá, že je zbytečné a nesmyslné pobývat v blízkosti takovéto tvorby. A vynakládat úsilí na udržení harmonie.

 

Je samozřejmě důležité obklopovat se předměty, které mají harmonické energie. I takové mezi pozemskými výtvory jsou. Jsou to ty, při jejichž tvoření umělci dosáhli dobrého vyladění a inspirací jim byly čisté bytosti a sféry. Takováto tvorba pak přispívá k harmonizaci bytostí i okolí, v němž se takový harmonicky vytvořený předmět nachází.

 

V současné době se otevřela nová možnost. Bytosti, které dosáhly vysokého vyladění a vnitřní čistoty, mohou dosáhnout na velmi čisté bytosti a sféry. Díky těmto čistým inspiracím mohou vznikat dílka i díla, která jsou schopna vyzařovat vysoké frekvence Čistoty a Světla. Taková tvorba se potom stává nedílnou součástí světelného vývoje.

Na kvalitě vyladění tvůrce velmi mnoho záleží.  Ať si to uvědomuje nebo ne, nese zodpovědnost za to, co stvořil v hmotné rovině. I za to, jak jeho díla přispívají do vývoje lidstva. Zda škodí, nebo prospívají.

Naučte se vnímat, jak na vás působí předměty, kterými se obklopujete

Celá problematika tvorby je velmi náročná. Je pro vás bytosti ve hmotě těžké se v ní orientovat. Tvořit může bytost z negativních pohnutek, ale také z pozitivních. Ale i dílo vytvořené z pozitivních pohnutek při tvoření, které je poměrně čisté, může svoji čistotu ztrácet přemrštěnou cenou.

 

Krátkou komunikací se nedají vysvětlit všechna úskalí. Proto vy, bytosti na Nové Duchovní Cestě, se naučte vnímat, jak na vás působí předměty, kterými se obklopujete. Zda vás ve vašem vývoji podporují, či vás stahují zpět. Je pro vás důležité být i v této oblasti bdělí.

 

Najděte čistotu a harmonii pro každou oblast vašeho života. Potom nebude váš vzestup nic ohrožovat, zpomalovat, ani blokovat. Potom bude váš vzestup optimální.

 

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.

© Věra Talandová, leden 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 186
  • 24
  • 21
  • 18
  • 23

Celkový počet hlasů: 272