Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Jiří Novák Vloženo 30.5.2012
Jiří Novák

Dosáhnout světelného vzestupu je dnes obtížné, zatímco dosažení duchovního pádu je naopak velmi snadné. Velkým problémem jsou u některých vlastní webové stránky s problematickým obsahem. Rozšiřovat veřejně vadné informace je totiž karmicky mnohem závažnější, než je pouze číst. K nalezení světelné cesty nestačí být slušným a poctivým. Dva základní kroky, kterými je nezbytné začít při hledání vlastní duchovní cesty: 1. Pochopit, co je to duchovní pozadí světa a jaký má význam. 2. Již od samého počátku začít s posilováním světelných základů své bytosti - Hmotná strava a výživa. Pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů. Vyvážený denní režim. Vyhýbat se záležitostem, které světelný vzestup blokují. Největším problémem je používání magie v otevřené nebo skryté podobě. Doporučujeme nový celoživotní styl, nikoliv krátkodobou sezonní módu. Práce na sobě je důležitější než detailní duchovní informace.

Morální kvality k nalezení světelné duchovní cesty nestačí

Někteří lidé se i v dnešní době domnívají, že nastoupení správné duchovní cesty v životě zajistí určité morální kvality člověka a případně volba témat, záležitostí, kterými se člověk převážně ve svém životě zabývá. To je však jeden ze základních omylů dnešní doby.

 

Například jeden ze čtenářů, kteří se mi ozvali, se aktivně zabývá možnostmi využití volné energie, což je jistě nesmírně důležitá činnost. Detailně se zabývá duchovními informacemi, kriticky je rozebírá, srovnává a hodnotí. Typická je tedy pro něj intelektuální činnost v duchovní oblasti. A přesto, nebo právě proto, je v pádu.

Citaci slov jiného čtenáře uvedu v dalším textu. Zajímá se o význam magických symbolů a po mém sdělení, že tím se na cestu Světla nedostane, a že je naopak v pádu, byl nesmírně překvapen. V čem to tedy je? Co je pro nastoupení správné duchovní cesty v životě člověka rozhodující?

Situace v dnešním světě je z duchovního pohledu vysoce problematická

Jak už jsem uvedl v části  U2. Co udělat, pokud chce člověk pomoci světelnému vývoji na Zemi?, duchovní situace dnešního lidstva je problematická a vysoce nepříznivá.

 

Lidstvo jako celek i drtivá většina jednotlivých lidských bytostí se nacházejí ve vysokém stupni skrytého duchovního ovládnutí. Člověk přitom nemusí nikomu zjevně škodit. Může jít o charakterní osobu s pozitivním přístupem k životu. A přesto může být takový člověk skrytě ovládnut.

 

Jak k tomu mohlo dojít? Z karmického čištění mnoha osob na cestě světelného vzestupu se dozvídáme důležité informace z minulosti. Ty svědčí o tom, že mnoho metod, které původní světelné instituce používaly pro posílení duchovní cesty, bylo ovládnuto temnými energiemi. A místo, aby jejich používání sloužilo pro světelný vzestup, je tomu právě naopak. Tyto metody blokují světelný vzestup a jejich pravidelné využívání vede člověka k pádu směrem k temné straně světa.

 

Proč se tak stalo? Protože samotné bytosti Světla i bývalé světelné instituce, které zde na Zemi tisíce let vedly duchovní vývoj, opakovaně ve svých pozemských životech selhaly. Svými opakovanými přehmaty se stále více zatemňovaly. Stále více propadaly skryté temné síle a temným energiím. Po sestupu do hmoty nechápaly úkoly svých nových zrození. Nebyly schopny si uvědomit zásadní chyby v minulosti. Naopak měly tendence tyto chyby neustále znovu a znovu opakovat. Znovu vytahovaly na svět zázračná stará učení a staré metody duchovní práce, které již tehdy „potopily“ tehdejší svět. Tito pracovníci si to však ze své výše nadhledu nedokázali uvědomit. A z těchto všech důvodů se z mnohých původních pracovníků Světla stali postupně zastánci temných energií, temných cest evoluce.

 

Právě proto dnes mnohé z toho, a možná i většina, co je veřejně vydáváno za prostředky napomáhající světelnému vývoji, naopak vede člověka na temnou stezku. Taková je dnes realita.

 

Dosáhnout duchovního pádu je dnes velmi snadné

K dosažení duchovního pádu dnes u člověka stačí návštěva přednášek s tematikou Staré duchovní cesty, čtení temně vyzařujících webových stránek (což jsou téměř všechny s duchovní problematikou), čtení nevhodných knih (opět téměř všechny s duchovní problematikou), studium nevhodných duchovních učení (prakticky všechna učení pocházející z dávné minulosti) a samozřejmě jakékoliv bližší kontakty s magií. Zájem o magické symboly, atd. Nebo i pouhé následování mnohých všeobecně rozšiřovaných doporučení, co všechno pro svůj vzestup využít, která jsou typická pro Starou duchovní cestu. Například pravidelné cvičení jógy, taiči, bojových umění, zumby. Nebo třeba používání relaxačních nahrávek s podprahově nahranými sděleními. Také však pravidelný poslech hudby, ze které vyzařují temné agresivní energie – hardrock, různé druhy metalu apod. K pádu přispívá také naprosté ignorování duchovní části své bytosti, které je typické pro materialisty.

Cokoliv z toho může člověka zásadně ovládat a směrovat tudy, kudy vlastně ani vědomě jít nechce, viz články 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?

 

Cestu k Temnu si člověk nevědomě buduje a posiluje i tím, že se napojuje vědomě a dobrovolně na systémy, knihy, webové stránky s temným vyzařováním a tím vlastně tyto systémy, knihy či stránky podporuje. Protože čím větší sledovanost a návštěvnost, tím větší vliv takových stránek na celkový vývoj (viz článek 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti).

Velkým problémem jsou u některých vlastní webové stránky

Mnozí lidé se domnívají, že duchovnímu vývoji světa prospějí tím, že budou přebírat informace z mnoha jiných webových stránek, vybírat z nich některé, doplňovat je vlastními komentáři a zveřejňovat je na vlastních stránkách. A považují se za pokročilé, když se dokázali k takové veřejné prezentaci dopracovat. To je další ze zásadních omylů.

 

Jaká je skutečná duchovní pozice těchto osob? Právě taková činnost může být pro toho, kdo to dělá, i pro všechny ostatní obrovským problémem.

Rozšiřovat veřejně vadné informace je karmicky mnohem závažnější, než je pouze číst

Pokud člověk pouze čte vadné informace, obvykle tím ubližuje pouze sám sobě. Pokud však vadné informace veřejně prezentuje a tím je také doporučuje druhým lidem, stává se tím, kdo svádí hledající ze správné cesty. Tím, kdo dobrovolně rozšiřuje temné energie a nepravdivé informace. Není důležité, že o tom sám neví. Podstatná je skutečnost. Takový člověk se tím stal aktivním spolupracovníkem Temna, aniž by něco takového měl v úmyslu. Ano, to vše se dá při hodnocení duchovní situace člověka jednoznačně rozpoznat.

 

A ti druzí, kteří tyto vadné veřejně rozšiřované informace čtou? Pokud tutéž myšlenku najdou na deseti nebo dokonce padesáti různých místech, budou jí věřit více než tezím uveřejněným na jednom jediném místě. Lidé totiž mají ve zvyku nechat se „táhnout“ všeobecným míněním. A protože sami ještě svým vývojem nedospěli k tomu, aby se o skutečné pravdě dokázali přesvědčit sami, věří nejvíce tomu, co se pravidelně opakuje v knihách, ve veřejných sdělovacích prostředcích a na webových stránkách.

Stokrát opakovaná lež se často stala uznávanou pravdou

Zkušenosti z minulosti dokonce prokazují, že právě takto začala být mnohdy stokrát opakovaná lež považována za pravdu. Právě k takové situaci dospěla během posledních dvou tisíc let Stará duchovní cesta a její informace. Dávné lži se postupně staly novými pravdami, které ještě dodnes lidé uznávají. Dávné zásadní omyly se staly novými návrhy, kudy je potřeba vést vývoj dnešního lidstva.

 

Viz například texty 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky.

Zlozvyk anonymity provozovatelů webových stránek

Každý, kdo si troufá veřejně sám sebe prezentovat, by měl v prvé řadě uvést své pravé jméno. A pokud se na to necítí, neměl by se do veřejného publikování pouštět.

 

Webové servery jsou však dnes plné textů anonymně publikujících jedinců. Doufejme, že i toto se jednoho dne srovná zákonem, stejně jako například ukládání a spoření peněz. Každý člověk předtím, než začne radit a předávat duchovní informace druhým, by měl pomoci sám sobě a dostat se na světelnou cestu.

K nalezení světelné cesty nestačí být slušným a poctivým

K tomu, aby se člověk dostal na světelnou cestu, nestačí jen být slušným, vědomě nikomu neubližovat, nesnažit se někoho ovládat. Rozhodující je především aktivní práce na posílení světelných základů své bytosti.

 

Na dotaz jednoho ze čtenářů, který se později přiznal k tomu, že se mi představil falešným jménem, jsem mu sdělil, že je v hlubokém pádu. Jeho překvapení bylo obrovské a reagoval na to následujícími slovy. A přitom jeho počáteční lež jasně naznačovala, že s jeho nitrem není něco v pořádku:

„Co se týče mého vzestupu, neboli pádu, tak tomu opravdu nerozumím. Řekl bych, že z lidského a morálního hlediska nedělám nic špatného, materiálno mě nějak moc nezajímá, žiju skromně, pomáhám okolí dle svých možností atd. Takže netuším, co může být příčinou mého NEUSTÁLÉHO poklesu. Neděláte si doufám legraci, na duchovno věřím, ale sebekriticky uznávám, že pro vzestup nic moc nedělám. Ovšem proč klesám?? Pokud nedělám zlo a ani dobro, pak by měl být snad stav neutrální. A jak poznáte ta procenta, když jste mě ani neviděl?? K léčitelům občas docházím, ale o léčení "na dálku" bych měl vážné pochyby, zda je to bez  fyzického kontaktu možné cokoliv poznat.“

 

Napsal jsem mu následující slova:

„Už víte, kam Vaše „badatelská činnost“ směřuje, jakou duchovní cestou vás vede. Pozice neutrality na duchovní cestě je naprosto nereálná. Tento svět je v energiích dvoubarevný, i když se to všemožní propagátoři „lásky“ snaží všelijak zakrýt. I o tom všem jsem již vícekrát psal. Buď jdete vědomě ke Světlu, nebo Vás všudypřítomné temné energie, systémy, struktury pohodlně dotlačí na temnou stezku. Což je Vaše současná situace. Nemusíte přitom nikomu vědomě škodit. Stačí jen, že se stanete tichým přisluhovačem temných systémů. Už v tomto okamžiku fungujete jako tichý společník temné strany, tichý roznašeč temných energií a impulsů, protože Váš moment světelného vzestupu překročil hranici pádu -100%. Takže Váš pád je již posilován tím, že nevědomě ovlivňujete druhé lidi tím, co vyzařujete a děláte. Pokud s tím nic neuděláte, Váš pád se ještě více zvýrazní a prohloubí. Přečtěte si na našich stránkách diskuse těch, co se již dostali do nevratného pádu k Temnu. Například jejich reakce na články o Ježíšovi. A přitom si tito lidé také jako Vy o sobě myslí, že oni jsou na světelné cestě, zatímco já jsem ten temný, který lže a překrucuje. Nebo dokonce dávají najevo, že oni zde na Zemi dokonce vedou duchovní vývoj. A rozhodně nemám ve zvyku na toto téma s někým žertovat, dělat si z někoho, nebo jmenovitě z Vás, legraci.“

Zásadní kroky, kterými je nezbytné začít při hledání vlastní duchovní cesty

Pro jednotlivce, kteří se chtějí dostat na cestu světelného vzestupu, doporučujeme následující postup, aby věděli čím začít. Protože naše články, duchovní komunikace, příběhy a komentáře na tomto webu už dnes mají přes dva tisíce stran běžného textu. A dnešní doba je natolik zlomová, že není vhodné číst napřed tisíce stran a teprve po jejich přečtení začít uvažovat, co ve svém životě změním, jaké nové činnosti začnu aktivně provádět. Důležité je jít do akce co nejdříve.

1.krok - Pochopit, co je to duchovní pozadí světa a jaký má význam

Každému návštěvníkovi našich stránek, duchovnímu začátečníkovi, hledajícímu i tomu, kdo se považuje za pokročilého, doporučujeme v prvé řadě přečíst si několik úvodních článků: 1. Co je to duchovní rovina života a světa, 2. Proč je důležité zajímat se o duchovní rovinu života a světa, 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa, 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět. V nich si názorně připomene informace o tom, co je to duchovní pozadí světa. Jaký význam má duchovní pozadí světa pro náš život. A proč je důležité se jím zabývat. A naopak kam vede, když lidé toto duchovní pozadí ve svých životech ignorují.

 

Pro člověka, který hledá světelnou duchovní cestu, je nezbytné pochopit, že duchovní pozadí tohoto světa i každé bytosti, je pro vývoj ve hmotné úrovni prvořadé, prioritní. A také to, že z duchovního pozadí světa mohou na člověka působit dva základní druhy energií, bytostí, systémů, které označujeme jako dobro (Světlo) a zlo (Temno). O tom bude více dále.

 

A pokud někdo duchovní pozadí své bytosti odmítá, pak toto duchovní pozadí, a s ním i své duchovní energie, své nitro, vlastně dává k dispozici jiným skrytým silám, aby si s ním dělaly, co chtějí. A kam až to může vést, je v těchto úvodních článcích naznačeno. A podrobněji jsem o tom psal v dalších článcích 40A. Je věda skutečně nástrojem vyššího poznání?, 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života, 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?

2.krok - Již od samého počátku začít s posilováním světelných základů své bytosti

Mnozí intelektuálně zaměření lidé si stále ještě myslí, že duchovní cesta spočívá v tom, co čtou, čím se zabývají, jaké informace studují a dále rozšiřují. To je hrubý omyl. Duchovní cestu neurčuje vaše chtění, ani vaše případné záměry. Ale pouze a jen to, zda budete soustavně den za dnem posilovat světelné základy své bytosti. Nebo zda naopak budete tuto oblast aktivní práce na svém světelném vývoji zanedbávat. Proto ani vy nepřeceňujte jakékoliv informace. Ale rozhodnutí dostat se na světelnou cestu doplňte od samotného začátku každodenní prací na posilování světelných základů své bytosti. Co to v praxi vašich životů ve skutečnosti znamená?

 

Potřebujete získat čtyři základní opory ve svém hmotném životě - čtyři nohy, o které se bude váš světelný vzestup opírat. Protože základem své vlastní duchovní cesty je dostat se na cestu vzestupu měřeno růstem frekvence bioenergie, nikoliv nabytými nebo z minulosti přenesenými duchovními schopnostmi. Abyste dosáhli razantního vzestupu frekvence bioenergie, na kterou jste vnitřně naladěni, potřebujete pozornost věnovat následujícím čtyřem základním oblastem:

2.1 Hmotná strava a výživa

Nejdůležitější je hmotná strava, hmotná výživa. Toto téma je podrobně rozpracováno v článcích 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě. Další detailnější informace pak nejdete v textech 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů, 42B. Přirozená živá strava, 42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla, 42D. Voda - základ života.

Tématu stravování se živými potravinami jsou věnovány články 58A. Rizika vitariánství – část I, 58B. Živá strava a vitariánství, 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?, 58D. Rizika vitariánství – část II, 58E. Rizika vitariánství – část III, 58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení.

O první restauraci s živou stravou v České republice v Brně a jejích majitelích, se dozvíte více v článcích 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo, 61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky, 61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav.

 

2.2 Pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů

Dalším důležitým okruhem je pravidelná péče o fungování svých čaker. Pravidelná každodenní očista svých čaker a celého energetického systému své bytosti. To však neznamená používání technik Staré cesty na „otevírání čaker“ nebo „probouzení čaker“.

 

Nejúčinnější je v tomto směru naopak každodenní cvičení souboru cviků Pět Tibeťanů. Cviků, které lidstvo dostalo jako jeden z darů, který automaticky napomáhá duchovnímu probuzení člověka.

 

Více o tom najdete v článcích 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů. V nich je detailně popisem i obrázky rozfázovaných úseků každého cviku vysvětleno, jak správně cvičit. Jsou zde uvedeny a vysvětleny i důvody, proč jiné cvičební systémy, například jóga, nemají na čakry stejné nebo alespoň podobné účinky.

2.3 Vyvážený denní režim

Třetím důležitým bodem je přijmout vyvážený denní režim – práce, studium, čas na duchovní činnosti, dostatek přiměřeného pohybu a fyzických aktivit, odpočinek, spánek. Například neponocovat, netrávit noci u internetu, u televize. Vyhýbat se chaosu a stresu v životě. Naopak se snažit do svého života zavést přiměřený řád, stabilitu a dostatek klidu. Důležité je například uvědomit si, že světelné bytosti pracují především ve dne. Ve dne a večer se pak zabývají i dalšími aktivitami. Zatímco doba po půlnoci vždy byla určena pro reje temných sil. Právě fungování a působení temných bytostí se obvykle zvyšuje a usnadňuje pod pláštíkem tmy příchodem půlnoci bez ohledu na to, zda je zimní nebo letní čas (v době letního času se sice okamžik 24:00 přesouvá na 1:00, ale rozhodující je naladění lidstva na okamžik půlnoci v daném místě a časovém pásmu). Proto i vysedávání u počítačů a knih v noci není zrovna tím, co by světelný vzestup podporovalo. Jsem proto doslova konsternován, když mi někdo napíše email ve 3 hodiny ráno.

2.4 Vyhýbat se záležitostem, které světelný vzestup blokují

A čtvrtou nožičkou je začít ze svého života vědomě a s naprostou rozhodností a důsledností, a navíc bez jakýchkoliv pocitů ztráty, vytěsňovat dosavadní duchovní návyky, odstraňovat problematické knihy a předměty, o kterých jedinci na světelné cestě zjistili, že světelný vzestup nepodporují, ale naopak blokují. Například mandaly, orgonity, tibetské mísy i jakékoliv další uměle vytvořené pomůcky s duchovním zaměřením. Světelný vzestup blokuje také jakékoliv zasvěcení, účast na hromadných meditacích, náboženská víra. Silně rizikovou je v tomto směru i účast na přednáškách či seminářích s duchovním zaměřením, které se zabývají informacemi Staré cesty. A stejně tak četba knih, časopisů, webových stránek zabývajících se informacemi Staré cesty.

Více o tom, co všechno na světelné cestě škodí, bylo v článcích 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne? A také v dalších textech Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky. A v duchovních komunikacích Minulost přináší poučení, nikoli nové způsoby vývoje, Postoj planety Země k učení MCEO, Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas).

Největším problémem je používání magie v otevřené nebo skryté podobě

Největším problémem je ovšem používání otevřené nebo i skryté magie. Tomu budeme věnovat samostatný oddíl v dalším textu. Protože například i jakákoliv forma běžně doporučované vizualizace představuje skrytou magii. Rizikové jsou v tomto směru i návštěvy léčitelů, kteří ve své práci používají otevřenou či skrytou magii, nebo připravují a prodávají magicky ovlivněné bylinné kapky, čaje apod.

Problémem je také prohledávání internetu a četba mnohých webových stránek, které mají výrazně temné vyzařování. I některé nové počítačové vymoženosti jsou nástrojem Temna (mají temné duchovní pozadí), například facebook. Pád může vyvolat i účast v určitých počítačových diskusích, například oblíbené chatování apod. Nebo závislost na televizi, počítačových hrách, viz duchovní komunikace Zdrojem temných energií jsou i mnohé počítačové hry.

Doporučujeme nový celoživotní styl, nikoliv krátkodobou sezonní módu

Toto, co doporučujeme, by nemělo být pro člověka pouhou sezónní módou. Myslet si, že to chvíli budu dělat a až se uspokojím nebo dosáhnu nějakých výsledků, tak s tím zase přestanu. Pokud člověk není ochoten toto vše přijmout jako nový životní styl, ve kterém už bude vytrvale a neustále pokračovat ve svém dalším životě, nemá cenu se do toho pouštět.

 

Na druhou stranu je lepší se vůbec nějak pohnout a začít něco soustavně zkoušet, než raději stát celý život na jednom místě a myslet si, že tak jsem v pohodě a bezpečí. Pak už je na člověku, aby sledoval náznaky. Protože jakmile se duchovně určitým směrem pohne, takové náznaky začnou přicházet ve větší míře. A pokud jde špatnou cestou, má šanci to podle přicházejících náznaků poznat. Důležité je ovšem dokázat podle povahy náznaků rozpoznat, zda nastoupená cesta je správná, nebo naopak zda je potřeba svoji duchovní cestu opravit nebo dokonce zásadně změnit.

 

3.krok – Teprve poté pokračovat v detailním studiu informací na našich stránkách

Tím, že budu číst další informace na těchto webových stránkách www.novaduchovnicesta.cz , budu postupně zjišťovat další a další důvody, proč právě tato cesta aktivní práce na sobě vede k cíli. A proč naopak jiné cesty, i když jsou třeba tisíckrát veřejně propagovány, k nalezení světelné cesty nefungují.

 

Další duchovní učitelé mají ve zvyku tvrdit, že mnoho cest vede k témuž pozitivnímu cíli. My však naopak považujeme za jedinou správnou cestu, která skutečně vede ke světelnému vzestupu, právě cestu posilování světelných základů své bytosti, kterou doporučujeme na těchto webových stránkách.

 

Tato cesta zde byla připravena čistými duchovními Silami Světla pro člověka 2. typu již dávno. Ale na základě mnoha nepříznivých okolností byla rozpoznána a skutečně otevřena až teprve v době blížícího se zlomu, tedy na konci 20. století. Více o tom bude v samostatné části U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?

Tato jediná správná cesta spočívá v tom, že člověk nejprve získá na rozjezd určitý základní okruh zásadních informací. A hned poté přejde ke každodenní aktivní práci na sobě – na posilování světelných základů své bytosti. Změnou stravy směrem k optimální výživě z pohledu bioenergií, pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů, stabilizováním svého denního režimu a také důsledným vyhýbáním se všem záležitostem, které působí proti světelnému vzestupu. A to i přesto, že jsou tyto záležitosti v dnešní době přímo masově doporučovány. Právě v tom však spočívá záludnost dnešního světa a celkové situace, do které se lidstvo během uplynulých věků dostalo.

Práce na sobě je důležitější než detailní duchovní informace

Chceme-li se z tohoto duchovního a mnohdy i hmotného propadu konečně dostat, každý člověk potřebuje v prvé řadě začít sám na sobě aktivně pracovat tak, jak zde doporučujeme. Protože jedině takovým způsobem se dokáže dopracovat k tomu, aby dokázal sám rozpoznat, co je pravda a co už je stará neplatná informace, kterou potřebujeme ve vývoji překonat. Až teprve poté má význam studium dalších informací z našich webových stránek.

 

Další pokračování

To, jaké jsou zásadní rozdíly mezi principy Nové duchovní cesty a doposud po celém světě uznávanými principy a informacemi Staré duchovní cesty, se čtenář dozví v následující části

U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty

© Jiří Novák, květen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 316
  • 37
  • 27
  • 24
  • 32

Celkový počet hlasů: 436