Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z23. Nová Karma pro hmotný svět se ukotvuje i v Přírodě

Z23. Nová Karma pro hmotný svět se ukotvuje i v Přírodě

Magdaléna Malá, Tomáš Arnoš Vloženo 30.12.2013
Magdaléna Malá Tomáš Arnoš

Další návštěva Bříz na Šumpersku

Magdaléna Malá

Společná procházka k Břízám 5. 10. 2013

Šli jsme s Tomem na procházku k Břízám, o kterých byly již dříve uveřejněny příběhy Z13. Příležitost k uvolnění čistých energií bříz, Z14. Břízy opět plní svoji ozdravující, čistící a duchovní funkci. Již na poli, ještě před tím, než se nám Břízy zjevily, jsem k Břízám telepaticky promlouvala. Řekla jsem jim, že se k nim s Tomem blížíme. Ony hned odpověděly, že to ví a že už se na nás moc těší. Potom mi Příroda sdělila, že máme jít také k Hlavní Bříze a Dubu. Až u nich budeme, já ať se dotknu jednou rukou Břízy, Tom Dubu a druhou rukou ať se společně chytneme za ruce. Poté se máme i vystřídat.

    

  Pohled na průleh z pole, vpředu jsou čtyřkmenné Břízy (srpen 2013)

 

Scházeli jsme z kopce ruku v ruce k Břízám a přicházeli k nim. Na Břízy byl nádherný pohled. Byl slunečný podzimní den. Měli jsme z kopce nádherný výhled. Před sebou průleh s Břízami. Po levé straně na úrovni Bříz se na protější stráni pásli na ještě zelené louce dva bílí koníci. Ve slunečním svitu tak zářili. Bylo to až neskutečné. (Mnohdy si říkám, jak je Příroda rozmanitá a jak se ji člověk snaží často jen chabě napodobit. Ty barvy! Sami bychom je lépe nevymysleli.)

Další setkání s Březovou vílou

Přišli jsme ke dvěma čtyřkmenným Břízám. Cítila jsem, že mám dát nejdříve prostor Tomovi, aby k nim šel. Učinil tak. Já se k nim otočila zády a pozorovala protilehlou stráň. Dívala jsem se na koně, kteří měli hlavu stále u země. Pak jsem „slyšela“ Břízy, jak mi říkají, že má Tom velmi čisté energie. Usmála jsem se a odpověděla jim, že to vím. Po chvilce jsem vnímala Březovou vílu, která pomáhá Břízám udržovat jejich čistotu, i čistotu okolí. Napomáhá i šířit čisté energie dál.

Počátky ukotvování Nové Karmy ve hmotě na tomto místě

Březová víla se postavila po mé pravici a řekla mi: „Chtěla bych ti něco ukázat.“ Byla z toho tak veselá a šťastná. Chtěla se o to se mnou podělit. „Podívej“ ukázala na první čtyřkmennou Břízu. Podívala jsem se na ni (ve skutečnosti jsem měla svůj zrak stále zanořen do protilehlé stráně) a uviděla něco jako světelné vajíčko a v něm malé miminko. Nechápala jsem, co to má znamenat.

Ptala jsem se Březové víly, co to je. Ta se jen pousmála a řekla:

„Ve vhodnou chvíli se to dozvíš.“

Otočila jsem se směrem k Bříze a podívala se i v reálu na její kmen, ve kterém jsem vajíčko vnímala. Pak ke mně přišla informace od Přírody:

„Toto vajíčko představuje ukotvování Nové Karmy pro hmotný svět na tomto čistém místě. A nyní již i světelném místě. Nová Karma je zatím v podobě malého miminka, což představuje ještě její nezralost, nepřipravenost. Jakmile se změní v dospělého jedince, bude schopna začít fungovat ve hmotě.“

Byla jsem ráda, že Nová Karma se ukotvuje i na tomto místě. (Pozn.: Při další návštěvě Bříz 16. 11. 2013 jsem už Novou Karmu vnímala jako malou asi tříletou holčičku.)


 

Tomáš Arnoš

Přenesení energie svého partnerství na dvojici stromů

Když jsme přišli na místo k první čtyřkmenné bříze, pobídla mě Magda, abych šel blíž. Šel jsem tedy přímo k bříze a dotýkal se jejího kmene. Za nějakou chvíli přišla i Magda. Chytili jsme se za ruce a zavřeli oči. V tom mnou odspodu vystoupal proud energie, měl jsem dojem, že by to mohla být uvolněná hadí síla. Projelo mnou mírné vzrušení, zachvělo to se mnou a potom mě začala bolet hlava. Vnímal jsem to jako čisté a silné energie.

  

      Dvě čtyřkmenné Břízy (vlevo první, vpravo druhá, srpen 2013)

 

Potom jsme přecházeli k bříze a dubu, kde jsme měli duchovní úkol. Přistoupili jsme společně k bříze a dubu. Drželi jsme se za ruce, já jsem položil ruku na dub a Magda na břízu, zavřeli jsme oči a vnímali. Potom jsme se prohodili a udělali to samé. Přitom jsem začal vnímat proud stoupající světelné energie, ve které byly obsažené informace o tom, co tam děláme. Energie vystoupala až do Vesmíru, vysoko nad Zemi, kde se na to z dáli dívalo Slunce. Vnímal jsem, že je rádo a je velice potěšeno naší přítomností. Byl slunečný den.


Magdaléna Malá

Každá duchovní pomoc je důležitá pro obě strany 

Podívala jsem se na Toma. Tom přecházel od druhé čtyřkmenné Břízy k této první Bříze. Chvíli jsem ho tam nechala samotného, ale potom jsem cítila, že mám jít za ním. Že se mám opřít o jeden kmen (o který se vždy opírám), abych tak byla naproti Tomovi. Učinila jsem tak. Opřela jsem se o daný kmen, zavřela oči a cítila proudící energie. Byly celkem silné. O to silnější, když jsem Toma chytla za ruce. Cítila jsem chvění v celém těle. Jakoby se i ve mně probudila malá část hadí síly.

Po nějaké době jsme se přesunuli k Hlavní Bříze a Dubu. Když jsme k nim přicházeli (opět ruku v ruce), vnímala jsem je ten den zase o něco více jako harmonický pár. Tomovi jsem konečně pověděla, co máme udělat. Přišli jsme ke kmenům Břízy a Dubu. Já se dotkla Břízy, Tom Dubu a druhou rukou jsme se dotkli navzájem. Zavřeli jsme oči a nechali proudit energie. Bylo to opět velmi silné. Cítila jsem, jak se společně slaďujeme. Přenesla jsem si i potřebné informace pro nás dva. Tento den byl pro nás velmi důležitý. 

    

   Pohled na Hlavní Břízu, za ní je schován Dub (foceno v říjnu 2013)

 


Tomáš Arnoš

Energie harmonického partnerství posiluje světelný vzestup

Tomáš Arnoš: Přírodo, prosím, můžeš mi vysvětlit, jaký význam měla moje a Magdy společná návštěva bříz? (Duchovní komunikace z 9., 15. a 16.10. 2013)

Příroda: „Ano, mohu. Jsem ráda za kvalitní spojení s Tebou. Chci Ti ještě osobně poděkovat za to, co jste ty a Magda v sobotu udělali. A sice jste svou přítomností a propojením s břízou a dubem významně pomohli posunout čistotu a vzestupnou rychlost těchto partnerů a také samotného místa v přírodě. Zafungovali jste jako dobře vyladěný článek Přírody a udělali to, co bylo potřeba. Děkuji. Cítím a vnímám, že ty a Magda tvoříte harmonický doplňující se pár, ve kterém jeden druhému pomáhá posunovat se výše v evoluci a to samé se děje vlivem vašich energií i kolem vás. Takto vaše vzájemná spolupráce napomáhá i celkovému světelnému vývoji.

Na tomto místě jste byli jako první pár, který je společně na světelném vzestupu. Svou přítomností a dotykem svých partnerských energií jste umožnili také partnerské dvojici břízy a dubu postoupit výše v jejich evoluci. Pomohli jste posílit jejich pozitivní vliv na okolí pramenící z čistých světelných energií partnerství. Pomohli jste tím samozřejmě i mně (Přírodě) jako celku a také celému Vesmíru.

Také čtyřkmenné břízy hrají důležitou roli při celkovém uzdravování světa, protože mají obecně velkou očistnou sílu, která působí na další bytosti jak na světelném vzestupu, tak i mimo něj.

Zajímá tě, jestli to, co jsi vnímal, byla hadí síla. Ano, vnímal jsi správně. Tvá velice častá a hutná karmická čištění v posledním období tě připravila na tento okamžik. Kdy se ti na tomto místě otevřela šance přirozeně poskočit o maličko rychleji. Protože očistná síla u první čtyřkmenné břízy se s Tebou v jednom okamžiku spojila a v tobě se tím přirozeně uvolnila o něco větší část hadí síly, než je běžně obvyklé.“


Magdaléna Malá

Energie harmonického partnerství má v sobě sílu posouvat výše i další bytosti v okolí

Magdaléna Malá: Spojené Síly Světla, máte také pro mne nějaké upřesňující informace k celé vycházce k Břízám? Proč jsme tam měli s Tomem jít? Co jsme tam vykonali? Nebo nevykonali, ale měli vykonat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 15. 10. 2013)

Příroda: „Nejdříve bych s tebou chtěla mluvit já. Nejsem však jediná, neboť se toho u Bříz stalo hodně. Nejen na úrovni hmotné, ale především na úrovni duchovní. Chtěla by s tebou mluvit Nová Karma, Břízy a možná i Sféra harmonického partnerství. Nyní však má slova.

Bylo důležité i pro mne samotnou, abyste toto místo navštívili. A to proto, že oba dva tvoříte vyrovnaný harmonicky fungující světelný pár, který s sebou nese velmi čisté světelné energie partnerství (pokud zrovna nemáte obnažené silně zatemněné karmické vrstvy). Ne nadarmo se říká, že ve dvou (a více) je síla. Ano. Ve vás dvou je skryt potenciál, který jste tento den mohli z části okusit. Bylo důležité i pro vás samotné, abyste na toto místo šli. Neboť i vás tato návštěva posunula dál a výš. Jsem moc ráda, že jste oba dva byli otevřeni a že jste naslouchali impulzům od Spojených Sil Světla. Daný čas, který jste strávili u Bříz, jste byli nedílnou součástí mě samotné, Přírody. Stali jste se jakoby mnou. Oba jste se spojili v jednu bytost nejen mezi sebou, ale i s Břízami a poté i s Dubem.

Břízy ti potom samy sdělí, co se s vámi u nich dělo a co se dělo s Břízami. Já k tomu mohu dodat jediné: Svůj úkol jste splnili. Místo se nyní také svojí harmonií a čistotou posunulo o kus dál a výš. Součástí nového vývoje je již několik měsíců. A nyní má i důležitý úkol. Stalo se místem ukotvení jedné opěrné nožičky Nové Karmy pro hmotný svět. Nové Karmě nyní předávám slovo. Děkuji za spojení.“

Magdaléna Malá: Také ti děkuji.

Každé další čisté místo v Přírodě posiluje stabilitu Nové Karmy pro hmotu

Nová Karma pro hmotný svět: „Jsem ráda, že spolu můžeme komunikovat. Děkuji, že mi dáváš prostor. (MM: Cítila jsem při tomto spojení, jakoby se mi zvětšovala hlava a s ní se rozpínalo i mé vědomí. Nic mne nebolelo, právě naopak. Omývaly mne příjemné energie.) Nejdříve bych ti ráda poděkovala za prvotní a následné možnosti očisty tohoto místa. Každé takové místo mi dává větší sílu a hlavně stabilitu. Je pro mne potěšením vnímat vaše čisté úmysly a vaši následnou radost z vašeho počínání. I prostřednictvím vašich prožitků se ve mně čím dál více upevňuje poznání, jak je tato cesta tou pravou a proč by to již nemělo být jinak. Děkuji všem bytostem jdoucím nyní po Nové duchovní cestě za jejich vytrvalost a hlavně snahu.

Každý z vás mi ukazuje smysluplnost a důležitost této cesty. Každá vaše myšlenka se ve mně promítá a ty silné a hodnotné se ve mne i ukotvují. Jak byste řekli vy, všechno souvisí se vším. Proto je důležité, aby všechny vaše kroky byly učiněny ve správný čas tím správným směrem. Závisí i na vás, jak dlouho potrvá, než budu moci začít fungovat ve hmotě. Nyní jsem již zakotvena jednak ve většině lidí jdoucích v této době po Nové duchovní cestě a současně také na mnohých světelných přírodních místech po České republice. Ale stále nejsem natolik stabilní, abych mohla vstoupit do hmoty naplno, aby se to již projevilo na všech bytostech této Planety.

Děkuji vám však za možnost učit se od vás. Vždy ráda vnímám myšlenky, že byste již nedokázali žít jiným způsobem, takovým, který není součástí vzestupné světelné cesty a Nového vývoje. Planeta Země se již opravdu ubírá zcela jiným, novým a neprobádaným směrem. Žije nový život. Raduje se z postupného vývoje, který je již v duchovním pozadí vaší české kotliny znatelný. A je důležité, že se duchovní energie tohoto Nového vývoje šíří z vaší země i dál. Také já osobně jsem každým dnem silnější a stabilnější. A abych mohla být nakonec i spravedlivá, nesmím sestup uspěchat. Děkuji ti, že jsi při opakovaných návštěvách pomohla přivést místo s Břízami opět ke Světlu. Nyní je toto místo opravdu energeticky silné. Děkuji. Nyní vše.“

Magdaléna Malá: Nová Karmo, děkuji ti za spojení a za dané informace.

Každou podobnou pomocí druhým bytostem se postupně odkrývá potenciál člověka

Magdaléna Malá: Břízy, mohly byste mi k naší návštěvě něco říci? I k mému vnímání? Děkuji. (Duchovní komunikace z 11. 11. 2013)

Hlavní Bříza: „Spojení na nás není v tuto chvíli úplně nejlepší, ale to se po chvíli přenosu informací zlepší. Je pravda, že jsme čekaly, že se ozveš o něco dříve. Mezitím nás navštívily i další bytosti, které jsou součástí Nové duchovní cesty. Je krásné poznávat další bytosti, které vyzařují čistější energie, než je běžný průměr.

Oba dva v sobě máte určitý potenciál, který společnou prací na sobě postupně odkrýváte a zažeháváte. Musím vám poděkovat, že jste vyslyšeli Přírodu a splnili tak váš první společný „úkol“. Váš dotek a společné propojení nám umožnily se posunout zase o něco výš. Mé spojení s Dubem jsi po proběhnutých prvních očistách vnímala jako Přírodní podstatu partnerství. Vnímala jsi u nás obdobu energie, kterou vyzařuje stejnojmenný obraz od Petry Novákové. Vnímala jsi to zcela správně.

Nyní se však naše energie posunuly o něco výš. Bytosti nacházející se na cestě světelného vzestupu z nás již mohou vnímat energie dokonce Harmonického partnerství. A to i díky vám. Od vás jsme si převzali ten správný vzorec, neb z vás dvou v tu chvíli vyzařovala mimořádná vzájemná harmonie. Každého z nás to někam posunulo. I ty ses něčemu přiučila a Tom? Tomovi se začíná v tomto období zlepšovat jeho duchovní komunikace s okolím. Začíná se mu postupně probouzet duchovní vnímání, což bude pro budoucí čas velmi důležité. Však víš, že nic není náhodné. Chtěl by s tebou mluvit také můj partner Dub. Děkuji za tvé vyladění.“

Magdaléna Malá: Děkuji ti za krásná slova.

Partner by měl ochraňovat, být oporou, a nikoliv ovládat, energeticky parazitovat

Dub (partner Hlavní Břízy): „Děkuji. Prvním mým slovem muselo být právě slovo „děkuji“. Neb žádné jiné slovo by nepopsalo můj hluboký vděk. Tobě bych v prvé řadě chtěl poděkovat, že jsi mi poskytla možnost se znovu probudit a najít tak sám sebe a pravou podstatu mé existence. Celé desítky let jsem svoji partnerku dusil, ubližoval jí, ničil ji. Teď, když si to mohu plně uvědomit, se mi po vašem: „svírá hrdlo“. Dělal jsem pravý opak toho, co by partner dělat měl. Místo toho, abych ji ochraňoval, dodával sílu, byl jí oporou, pomáhal, když by bylo třeba, jsem ji kousek po kousku ovládal, vysával z ní její život.

Mohla sis všimnout jiného dubu v průlehu, že je nyní suchý, bez života. To proto, že i on měl vykonávat funkci ochrany namísto funkce „ničení“. Po probuzení mu nezbylo nic jiného, než položit život za obě Břízy, aby ony mohly nyní žít a opět vykonávat to, pro co byly předurčeny.

Co se týče přítomnosti, s Tomem jste ve mně i mé partnerce probudili nové dřímající energie. Museli jste na to být právě vy dva – milující se pár – aby se tak mohlo stát. Proč jsou partnerské energie důležité, na to by ti odpověděla nejlépe Příroda nebo Sféra harmonického partnerství. My dva pouze přijímáme a vysíláme to, čím jsme byli na začátku naší existence pověřeni (to, proč nám bylo dáno začít na tomto místě náš život) Děkuji vám oběma. Tom mi ukázal, jak být oporou, jak ochraňovat a pomáhat. Všechno toto má v sobě zakódováno. Všechno toto a mnohem víc je v něm ukryto a nese si to v sobě stovky životů. Aby tak jako já toho nyní mohl využít tím správným způsobem. Děkuji za přenos mých informací.“

Magdaléna Malá: Velice Ti děkuji za spojení.

 

Sféra harmonického partnerství: „Byla jsem na samotném konci zástupu. Vyčkávala jsem a nyní jsem se konečně dočkala. Děkuji. Chtěla bych jen něco dodat, možná upřesnit. Samotná energie čisté harmonické lásky je pro hmotný svět nezbytná. Aby zde na Zemi ve hmotě fungovalo vše, jak má, je nutné mít všechny kousky skládačky. Jeden jediný chybějící zkazí celkový dojem celého díla a zmaří tak práci těch, kteří se na tom podíleli. Vše má svůj smysl, ať už se jedná o cokoli. Ode mě vše. Děkuji.“

Magdaléna Malá: Také děkuji.

© Magdaléna Malá, prosinec 2014
© Tomáš Arnoš, prosinec 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 162
  • 19
  • 17
  • 17
  • 27

Celkový počet hlasů: 242