Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Nadřazenost a pýcha člověka ve filmu Avatar

Nadřazenost a pýcha člověka ve filmu Avatar

Hana Nováková Vloženo 15.2.2010
Hana Nováková

Komunikace z 10.2.2010

                   

     Události ve filmu jsou pro lidstvo obrazovou ukázkou cynismu člověka, jeho pýchy, nadřazenosti nad vším, co existuje. Jeho touhy po bohatství, po moci i po ovládání druhých, a to i za cenu hmotného násilí na jiné planetě. Člověk je tu zobrazen jako tvor nerespektující přírodní zákony, v kontrastu s láskou a úctou vůči Přírodě a všemu živému ze strany domorodců. Domorodce člověk dobyvatel ve filmu vnímá jako méněcenné a slabé tvory.

    Film je i ukázkou správné cesty každého tvora na Planetě, ve Vesmíru a kdekoliv je život. Je to cesta úcty, respektu ke všemu, co nás obklopuje. Ale také cesta boje, pokud nás někdo neprávem ohrožuje, napadá. Nebo chce zabrat naše území, zasahovat do nás samotných, do naší existence a bytí vůbec. Nikdo nemá právo pod žádnou záminkou ohrožovat, ubližovat nebo napadat druhé. Kdo nerespektuje pravidla Přírody, Vesmíru, Stvoření, podporuje zlo, kterého je všude kolem spousta. Film také ukazuje hloupost člověka, který ve své pýše a nadřazenosti nepřipouští, že by mohl svoji hru prohrát.

    Je tam náznak toho, že člověk může ve svém životě změnit postoj a své původní rozhodnutí. Pokud se dokáže otevřít vyšším impulsům, bude schopen lépe rozpoznat, na čí straně je právo. A naopak jaká strana v tomto konfliktu zastupuje zlo. A může pak na základě nového pochopení změnit volbu, kde a na jaké straně bude v životě stát. A to bez ohledu na to, odkud pochází a k jaké rase patří.

    Režisér Cameron naznačuje správně malost člověka vůči Přírodě, Vesmíru... A důležitost správného vnímání věcí a souvislostí prostřednictvím něčeho vyššího, moudřejšího, než jsme my sami. Něčeho, co nás může vést správnou cestou v souladu se vším kolem nás. Je pak na každém z nás, pro co se rozhodneme, kudy a jak povede naše cesta životem. Odkaz filmu je jednoznačný a alarmující. Ten, kdo koná ve smyslu dobra, v souladu s Přírodou a s respektem k druhým bytostem, ten získá podporu Přírody a vyšších duchovních sil. A okolnosti se vyvinou tak, aby svůj boj vyhrál.

© Hana Nováková, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz