Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Jak vypadá situace se sestupem Karmy do hmoty?

Jak vypadá situace se sestupem Karmy do hmoty?

Marie Mejdrová Vloženo 18.11.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace ze 13. – 15.11.2011

Nový vývoj přináší podmínky a situace, které v minulosti ještě nikdy nenastaly

Centrální Karmo, prosím o bližší informace o zářící bytosti, která dnes stála na místě střetu dimenzí, a kterou jsme vnímali jako Karmu pro Hmotný Svět.  Děkuji. (Duchovní komunikace ze 13. – 15.11.2011)

 

Centrální Karma: „Sami jste předvídali, že nový karmický systém bude tvořit podle aktuálních potřeb případné další nové karmické složky. Mohlo by se říci, že Karma pro Hmotný Svět je náhražka bývalého oddílu Karmických rytířů. Ale tak jednoduché to není. Styl, kterým pracovali karmičtí rytíři, způsob jakým byli organizováni a nástroje, které používali, to vše je kapitola určitého období v minulosti, kdy panovaly jiné podmínky.

Nový vývoj přináší podmínky nejen nové, ale navíc takové, které v minulosti nenastaly. Jde o záležitosti, které se dějí poprvé, nemají žádný precedens. To je jedna věc. A dále je třeba brát v úvahu tu skutečnost, že nároky na světelnou čistotu jsou dnes také podstatně jiné. Schopnosti, vnímání, zkušenosti, dosažené pozice, informovanost, znalosti, výbava, to vše musí být striktně důsledkem čistého světelného vzestupu. Tedy zvyšování vnitřní čistoty a harmonie ve Světle. Navíc možnosti, jak spolehlivě zjistit, zda je bytost, sféra či instituce napojená na Temné síly, jimi ovládaná, s nimi spolupracující, jsou na zcela jiné úrovni, než tomu bylo po celé věky až do nedávna, do nástupu NDC.“

 

Cílem je zajistit respektování čistého vesmírného řádu ve hmotném světě

Karmo pro Hmotný Svět, můžeš mi sdělit něco bližšího o Tvých úkolech? Děkuji.

 

Karma pro Hmotný Svět: „Moje konkrétní úkoly se teprve rýsují a budu k nim dostávat impulsy postupně, podle aktuální situace. Všeobecným úkolem je samozřejmě pomoci zásadním způsobem k tomu, aby byl spravedlivý a čistý vesmírný řád respektován ve hmotném světě. Všude ve hmotě, bez výjimky. Zajistit, aby se přirozeným způsobem čistily, zpracovávaly karmické vazby všech úrovní života na Zemi, ve hmotě. Nacházet způsoby, jak ukázat lidem i dalším bytostem jejich minulost a dovést je k jejímu správnému pochopení. Upozornit na to, které jejich postoje a rozhodnutí byly chybné a co všechno jimi sami sobě a okolnímu světu způsobili.

Cílem je při tom samozřejmě jasný výsledek – dobrat se ve vymezeném čase k tomu, aby bytost určité podstatné věci hloubkově pochopila tak, aby už je nikdy neopakovala a energeticky byly vyčištěny všechny vazby s těmi přehmaty spojené. Pokud bytost včas nepochopí a nevydá všechny adresy a výbavu z oné minulosti dobrovolně, pak to musí být vyčištěno bez její spolupráce.

 

Vyčištění světa má a musí mí přednost před vyčištěním jediné bytosti. Jinak by se ostatní bytosti s ní karmicky vázané i celkové karmické břímě celého světa nikam nepohnuly. Jedinec nemůže dlouhodobě beztrestně blokovat očistu a duchovní vzestup svého okolí.

 

Každý, kdo ještě zcela nepropadl Temnu, má šanci se vyčistit

Zároveň je ovšem každému ve hmotě, kdo ještě zcela nepropadl Temnu, dána šance se vyčistit. Jsou mu poskytnuty podmínky k tomu, aby to mohl dokázat. Obtížnost překážek, které bude muset na cestě očisty a harmonizace překonat, se odvíjí od toho, jak závažné byly jeho přehmaty a kolikrát již nevyužil příležitost své chyby napravit.

Podléhám samozřejmě Centrální Karmě pro Nový Vývoj. Proč se ukázalo jako potřebné vydělit část karmické instituce specializované na hmotný svět? Karmické čištění a vedení bytostí je v některých oblastech dosti rozdílné v duchovních sférách a v hutné hmotě. Sami například víte, že během očistných operací Spojených Sil Světla jsou ty nehmotné bytosti v řidší hmotě, které sveřepě odmítají vydat starou nebezpečnou výbavu apod., očistnými energiemi doslova rozpuštěny. Kdežto hmotné bytosti v hmotném světě mají v takovém případě obvykle ještě šanci pokračovat do budoucna v očistě dál. Jejich hmotné jádro zůstává zachováno a rozpustí se jen určité energetické uzle a vazby jejich duchovních těl.

Hmota poskytuje nejlepší podmínky pro očistu

Hutná hmota poskytuje bezkonkurenčně nejlepší podmínky pro očistu, vylaďování, harmonizaci bytostí. Díky své různorodosti, jasnějšímu vymezení protikladů, odolnosti a houževnatosti, ale i díky pomalejším procesům (tvoření, projevení čehokoli – idejí, náznaků, změn) a obtížnějšímu probojování se vpřed v jakémkoli směru.

 

Dokud není duchovní pozadí čehokoli  projeveného ve hmotě dostatečně čisté a srovnané, hmota se také nemůže dočistit a srovnat. Ale i obráceně. Je to spojitá nádoba. A podle toho je třeba na sobě pracovat. Každá výchylka od přirozeného čistého světelného standardu (ideálu) se dříve či později někde projeví. Buď nejprve zřetelněji v energetické (duchovní) rovině nebo v té hmotné.“

Karma potřebuje sestoupit do hmoty přirozeným způsobem

Jak pokračuje sestup Karmy do hmoty? Jaký je plán?

 

Karma pro Hmotný Svět: „Princip záměru je jednoduchý.

 

Karma musí sestoupit do hmoty přirozeným způsobem. To znamená, že je třeba docílit stavu, kdy bude naplno fungovat u dostatečně velké skupiny lidí dole ve hmotě. Tak se jí prorazí cesta – kanál. Rozumí se tím automatické fungování podle nových principů NDC. Rychlé srozumitelné reakce - zpětné vazby, bez pardonu, bez výjimek. Každý musí dostávat svoje výchovné lekce (impulsy) včas, jasně a v síle přiměřené situaci.

 

Síla takového impulsu je určována podle globální závažnosti daného vychýlení (z hlediska celého světa) a zároveň dále podle počtu opakování této chyby. A také podle toho, jaký typ výstrahy a náznaku pro daného člověka nejvíc platí – čeho si nejlépe všimne a co nejspíše správným způsobem pochopí. A konečně dle toho, co dokáže psychicky, fyzicky a duchovně unést. Ta hranice je u každého jiná.

Oporou umožňující sestup karmy je skupina lidí na NDC

Onou skupinou lidí jste pochopitelně vy kráčející po Nové duchovní cestě. Z logických důvodů: Protože jste karmicky vysoce nadprůměrně vyčištěni. Plus dokážete nejlépe vnímat a správně chápat karmické náznaky. Pro úspěšné karmické dočištění v dohledné době je nezbytná tato kombinace.

 

Dalším důvodem je, že jste nejvíce otevření energiím a informacím, které s sebou nese cesta čistého světelného vzestupu. Nejen to, dokonce ji sami aktivně pomáháte budovat. Což vede k tomu, že jste z lidí na Planetě i nejvíce vnitřně otevřeni energiím nové karmické instituce, tedy i mým. Chápete totiž, že je to pro vás obrovská výhoda a pomoc. Že se tak můžete rychleji a s menšími újmami, bolestmi zbavit všech vředů z minulosti, které vaše bytosti špiní, zatěžují a ohrožují.

 

Tyto neblahé stopy minulých přehmatů jsou uschovány ve vašich duchovních tělech jako zákeřné viry, které číhají v tichosti na svoji příležitost, aby se opět probrali k životu a rozbalili svůj potenciál. Nedejte jim tu příležitost! Nestaňte se rukojmími své vlastní minulosti. Čím dříve se jich zbavíte, tím lépe pro vás.

Cílem Karmy je zničit vše temné ve hmotě i v duchovním pozadí

Karmických vrstev z předlouhé minulosti vašich existencí jste v sobě měli bezpočet. Nová spravedlivá karmická instituce nepřichází s úmyslem rozdrtit a udolat vás, lidské bytosti ve hmotě planety Země. Ale zlikvidovat vše temné, co je ještě ve vás a všude jinde na Planetě, ve hmotě i v duchovním pozadí, kdekoli.

 

Aby mohla NDC zdárně postupovat, je nutné, aby si udržela svoji jednoznačnou podporu a oporu v lidech ve hmotě. Proto Spojené Síly Světla řídí celkovou situaci tak, aby Karma sestupovala právě takovým tempem, abyste se čistili co nejrychleji a zároveň v míře, kterou jste schopni unést. Kdyby Karma fungovala ve hmotě již plně, a vy jste ještě nebyli očištěni od těžkých přehmatů, které leží až na dně vašich karmických nádrží, její čistící energie by vás automaticky smetly. Proto je třeba postupovat obezřetně, koordinovaně, brát v úvahu všechna hlediska. Nejde o nějaká privilegia. Jde o to, že jinak celý projekt NDC nelze dotáhnout do konce. Tedy prosadit ho plně napříč celým Stvořením – od nejvyšších duchovních sfér až do nejhutnější hmoty.

 

AŽ SE TENTO KROK SESTUPU ČISTÝCH PRINCIPŮ KARMY DO HMOTY DOTÁHNE DO KONCE, PROSADÍ SE JAKO ZÁSADNÍ POZITIVNÍ EVOLUČNÍ ZMĚNA DO VZORŮ V MORFICKÝCH POLÍCH. A TO BUDE PRŮLOM, NA KTERÝ VŠICHNI ČEKÁME. MY V DUCHOVNÍCH SFÉRÁCH I VY VE HMOTĚ.“

© Marie Mejdrová, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 159
  • 20
  • 17
  • 16
  • 20

Celkový počet hlasů: 232