Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě

34B. Komunikace na Nové duchovní cestě

Jiří Novák Vloženo 26.7.2010
Jiří Novák

Duchovní komunikace nás lidí dole s duchovními světy a bytostmi nahoře je klíčem k nalezení správné cesty a správných metod vzestupu. Získat duchovní komunikaci zpět dá určitou námahu, ale vložené úsilí se vám bohatě vyplatí. Začnete být skutečnými organizátory svého života. Duchovní komunikace není totéž, co běžně používaný channeling. Duchovní komunikací rozumíme navázání takového rozhovoru, který je pro obě zúčastněné strany naprosto rovnoprávný. Člověk na vzestupu se dokáže svojí vnitřní frekvencí vyrovnat zdroji a pak s tímto zdrojem komunikuje „tváří v tvář“, z očí do očí. Jakmile vstoupíme na Novou duchovní cestu a dostaneme se frekvencí výše nad 12. tělo člověka, otevřou se nám po nějaké době postupného vzestupu další příležitosti pro komunikaci. Můžeme mluvit s bytostí Planety, Sluncem, Galaxií, i Vesmírem neboli Kosmickým vědomím. I se stvořiteli, nejvyššími anděly Dhyany, přírodními anděly (duchy), přírodními bytostmi, různými úrovněmi Přírody, s bytostmi či vědomími z vyšších duchovních světů, se sférami.

Duchovní komunikace je klíčem k nalezení správné cesty

V první části tématu o duchovní komunikaci  - 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi - jsem vysvětlil, že člověk zde dole ve hmotě se dnes stal rozhodujícím článkem evoluce. Hrubá hmota mu dává sílu evolučně stoupat, růst a měnit uspořádání tohoto hmotného světa i duchovních světů nad ním. Vznikla tak paradoxní situace. Nahoře v nejvyšších duchovních sférách mají největší rozhled, největší přehled o všem – co se děje teď i co se kdy stalo. Mají informace o nejvyšších úrovní pravdy. Ale nemají už sílu ani dostatečné páky na přímý pozitivní zásah do vývoje ve hmotě. My ve hmotě, pokud najdeme cestu duchovního vzestupu, máme naopak sílu rozhodovat, schopnost měnit vývoj, schopnost bojovat proti temnu a likvidovat temné síly – jak zde ve hmotě, tak i ve vyšších světech. Ale nemáme rozhled, nemáme dostatečný nadhled.

POTŘEBUJEME SE DOSTAT K INFORMACÍM SHORA, ABYCHOM VĚDĚLI, KUDY MÁME JÍT, JAKÁ CESTA JE PRO NÁS OPTIMÁLNÍ. Z TOHOTO DŮVODU JE DUCHOVNÍ KOMUNIKACE NÁS LIDÍ DOLE S DUCHOVNÍMI SVĚTY A BYTOSTMI NAHOŘE, A TAKÉ S PŘÍRODOU KOLEM NÁS I JEJÍMI VYSOKÝMI DUCHOVNÍMI SLOŽKAMI, KLÍČEM K NALEZENÍ SPRÁVNÉ CESTY A SPRÁVNÝCH METOD VZESTUPU.

Čtveřice zásad pro duchovní komunikaci

My lidé 2. typu jsme duchovní komunikaci nedostali automaticky do své počáteční výbavy, se kterou tento život začínáme. U nás už nejde jen o to komunikaci si udržet. U nás jde navíc i o to, dokázat si ji vůbec probudit a poté si ji udržet. Co všechno k tomu potřebujeme dělat?

1) Dostatečná péče o svoji vnitřní čistotu a duchovní vzestup.

2) Probudit si duchovní komunikaci, denně o ni pečovat a používat ji.

3) Důvěra v informace z této komunikace, důvěra v sebe i ve vyšší pravdu.

4) Uvádět informace z komunikace v život.

 

Pokud tyto čtyři body budete den za dnem dodržovat a uvádět do života, pak se vaše komunikace bude zlepšovat, prohlubovat, zdokonalovat. Pokud některý z těchto bodů budete opomíjet, vaše komunikace bude postupně upadat, bude se zeslabovat. Bude se stávat méně přesnou, až ji ztratíte. A začnete pak za vzor nejvyšší pravdy vydávat informace vlastního rozumu.

Pokud nepečujete o čistotu a vzestup a děláte kroky proti tomu, např. drobné lži, kamufláže, podvůdky, zneužívání informací, pak také ztratíte komunikaci nebo se vám nikdy neotevře. Nedůvěřujete-li hluboce, že můžete komunikovat, pak se to skutečně nikdy nenaučíte. Nebudete-li informace vyšší pravdy zjištěné komunikací uvádět do života, do praxe, komunikace se stane zbytečnou. A vše zbytečné zaniká.

A pamatujte si! Je-li člověk v pádu, sám na sobě to obvykle nepozná. Ani si toho nevšimne. Naopak mu může být lépe. Proč? Zaprvé, přestal se karmicky čistit – vrstvy z dávné minulosti vyvolávající při obnažení nepříjemné pocity přestaly vylézat. Zadruhé – pád znamená ztrátu spojení na vyšší světelné instituce. Člověku pak přestanou chodit náznaky a intuice, že dělá chyby. Najednou pak vše vypadá ideálně – má pocit, že chyby přestal dělat, že už je dokonale čistý. A aniž si to uvědomí, za komunikaci a za vyšší pravdu začne vydávat výplody svého vlastního rozumu nebo temné impulsy. A člověk si pak může říci: „Vidíš, sotva jsi se této nepříjemné vzestupné cesty zbavil, hned je ti lépe. A to je přece rozhodující“.

Jako naprosto extrémní příklad takového pádu lze uvést vznik sekt vedených jednotlivci se šílenými myšlenkami. I lidé v nich jsou pak třeba dovedeni k hromadné sebevraždě, protože jim vedoucí namluví, že takto dosáhnou věčného spasení.

Potřebujeme se stát duchovně vyspělými bytostmi

Všude, všemi směry se šířily a šíří temné levotočivé energie zla ve formě temných inspirací, skryté manipulace, ovládání, zneužívání. Neznají překážek ve svém šíření. A podněcují v člověku touhu po pohodlí, po výsledcích bez práce a bez úsilí. Touhu po nalezení jednodušší, méně pracné hmotné i duchovní cesty, vzestupu, očištění, získání komunikace. A toto vše jednou dříve nebo později otevřelo do člověka dveře temným energiím, které se do něj naplno vlomily. Razantním úpisem. Zavázáním se k určité činnosti. Jako protislužby za určité dary, schopnosti, které okamžitě získal, zatímco druzí vyznávající čistou cestu musí o to samé dlouho pracně usilovat.

Drtivá většina z nás lidí na této Planetě má toto temné v nejrůznější podobě v sobě. Každý zatím má šanci se očistit. Musí však nastoupit vzestupnou duchovní cestu a začít se karmicky čistit. Bez toho to nepůjde. A nebojte se na této cestě duchovně komunikovat, na cokoliv se ptát, jakmile na to budete dostatečně připraveni. Buďte ubezpečeni, že když budete své duchovní cestě, svému vzestupu, věnovat v praxi každodenní úsilí, budete-li vše dělat s těmi nejlepšími úmysly a svá rozhodnutí budete konzultovat s duchovními silami nad vámi, nemůžete selhat, nemůžete udělat velký přehmat. A za svými zády budete mít neustále osobní karmu. A ta vás bude krok za krokem učit vyvarovat se i těch drobných přehmatů. Tím, že vás bude na ně upozorňovat. Abyste se poučili a neopakovali stejnou chybu dvakrát, desetkrát, tisíckrát, jako jsme to běžně dělali v minulosti, když jsme dar této osobní karmy neměli. Když jsme nepečovali o svoji vnitřní čistotu a ztratili jsme duchovní komunikaci.

Získat duchovní komunikaci zpět dá určitou námahu. Ale vložené úsilí se vám bohatě vyplatí. Začnete být skutečnými organizátory svého života. Přestanete být chmýřím, kterým osud a kdejaký vánek jakkoliv zamete. Stanete se duchovně dospělými bytostmi. Přestanete být duchovními kojenci a batolaty.

Nejdokonalejší formou komunikace je čistá telepatie

V první části tématu jsem vysvětlil, že nejčistší, nejpřirozenější a zároveň nejdokonalejší formou duchovní komunikace je čistá telepatie. Ta přenáší aktuální informace. Není časově zpožděná, nezná jazykové bariéry. Mohu mluvit s kýmkoliv a rozumím. Je nezbytné jen energetické naladění na jeho vysílací frekvenci. Abych takto jako člověk mohl komunikovat, musím být vnitřně velmi čistý a potřebuji se naučit komunikaci co nejméně ovlivňovat, aby pravdivost přenosu přesáhla 95%. Podstatné je, že k tomuto typu komunikace má předpoklady každý po nastoupení cesty stabilního duchovního vzestupu a po dosažení určité hladiny čistoty a harmonie. Dříve jsme jako lidé dávných civilizací na této Planetě takto běžně hovořili. Tyto schopnosti máme v sobě. Existují však i další možnosti, jak duchovně komunikovat.

Jiné formy duchovní komunikace

Obrazová komunikace. Některým lidem nechodí odpovědi na kladené otázky myšlenkou, ale vnímají je jako obrazy, vize, nebo alespoň symboly, náznaky určitých činností. Takto pracovali v minulosti mnozí proroci, když viděli vize budoucích událostí. Takto se mohou některým lidem spustit při návštěvě určitého místa vize minulých dějů, které na tomto místě probíhaly. Léčitelé provádějící karmickou očistu takto mohou „vidět“ dávné děje, při kterých bytost pochybila. Někteří dokonce vnímají obraz vnitřních orgánů pacienta. Viz například léčitelka Barbara Ann Brennan v knize Ruce světla, která takovému způsobu přijímání informací o zdraví pacienta říká „vnitřní vidění“. Na základě vlastních zkušeností mohu potvrdit, že takový způsob vnímání se může posunout i zpětně v čase, hledá-li se příčina vzniku určitého problému, důvod určitých významných zlomů ve vývoji civilizace apod.

Přímá sluchová komunikace se vyskytuje velmi málo. Taková forma komunikace obvykle bývá pozůstatkem dřívějších magických schopností nebo propůjčených mimořádných privilegií. Člověk pak slyší reálně, co ta duchovní bytost říká. Slyší to v jejím jazyce. Sice to nedeformuje vkládáním vlastních impulsů, ale zase tomu často nerozumí.

Mimořádně dokonalá telepatická komunikace. Někteří jakoby slyší zřetelný hlas v hlavě. Hlas, který ovšem mluví vlastním jazykem člověka a nikoliv cizí řečí. To je mimořádný dar, který si tito lidé přenesli z minulosti. Takto zřetelně mezi sebou komunikovaly bytosti dávných civilizací – viz například kniha Rainera Holbeho : My z Atlantidy. Susanne Moserová na str. 57 zde vzpomíná na dávnou Atlantidu: „V nynějším století si vůbec nedokážeme představit, že existovali lidé, kteří byli hlubokým a podivuhodným způsobem spojeni s veškerým životem. Přitom jsme prakticky nepoužívali jazyk v dnešním slova smyslu. Dokázali jsme vyjadřovat vzájemné pocity telepaticky.“ Ingrid Zinnelová, str. 40, uvádí: „Hlas se nepoužíval k tomu, aby se křičelo, diskutovalo nebo někomu vnucoval vlastní názor… Nebyl určen pro komunikaci, která během této doby fungovala na duchovní úrovni… Čím více se rozvinulo jednotlivcovo ego, tím silnější byl jeho hlasový potenciál… člověk používal hlas, aby byl důležitější, lepší, chytřejší. Prostřednictvím hlasu docházelo často i k agresím.“

Komunikace přes médium, knihovnu, sféru. V dřívějších existencích byly vytvářeny i umělé metody komunikace. Byly založeny na magii, přístrojích a nejrůznějších pomůckách (magická koule, karty, atd.). Někteří dnes mají nebo donedávna měli pozůstatky tohoto způsobu komunikace v sobě. Zejména aktivní mágové. Komunikují pak třeba přes akašu nebo jinou duchovní knihovnu. Na jednom ze seminářů v roce 1999 se mne vedoucí zeptal, jestli může jako demonstraci určit stav mých čaker. Souhlasil jsem. A on pak říkal výsledky, o kterých jsem bezpečně věděl, že jsou rok staré. Jak je to možné? Nekomunikoval přímo s mojí bytostí, ale s nějakou knihovnou, do které měl jako aktivní mág přístup. A tam byl zapsán starý, již neaktuální stav.

Perfektní komunikace ještě není dokladem duchovní pokročilosti

To, že člověk má perfektní duchovní komunikaci, slyší jasný hlas v hlavě a navíc třeba vnímá i jasný obraz, ještě automaticky neznamená, že je vysoko ve Světle a na vzestupu. Taková komunikace bývá přenesena z minulých existencí a může být výsledkem dávné magické výbavy, ať už světelné nebo temné propůjčené úpisem. Člověk s takovým vnímáním nemusí ustát vývoj. Dokonalá komunikace může přinášet i problémy. Například: Mluví na něj šéf v zaměstnání a současně anděl z vyššího světa. Oba požadují okamžitě udělat to a to. Člověk pak může dospět do situace, kdy nedokáže ve hmotě normálně fungovat. Bývá zahlcen informacemi, které často ani nepotřebuje, ani není schopen rozpoznat jejich urgentnost. Jednoznačně pak dává přednost hmotným pokynům, které pro něj představují existenční nutnost.

Druhá věc – výborné duchovní vnímání přenesené z minulých existencí podporuje růst ega. Je potřeba se mít hodně na pozoru, když dokonalost duchovního vnímání neodpovídá vnitřní čistotě člověka. Když nepůjdu po duchovní cestě správně a eticky čistě, mohu odpadnout i proto, že duchovní pozadí takto ostře a jasně vnímám. Informace získané duchovním vnímáním si pak mohu i podvědomě zablokovat a dokonce později začít existenci těchto duchovních záležitostí popírat. Následuje pak hluboký pád ve Světle a ztráta zájmu plnit jakýkoliv duchovní úkol. To vše vychází z naší zkušenosti při budování NDC.

Omezená vypovídací schopnost channelingu

Channelingem se obecně rozumí vytvoření umělého komunikačního kanálu, kterým pak shora dolů proudí dávky informací. Při tomto způsobu spojení má bytost nahoře nad člověkem dole převahu ve výšce frekvence. Přitom právě tato převaha je určující pro to, která síla je v dané komunikaci určující, „nadřazená“. Která strana drží informační monopol. V tomto případě to jednoznačně je channelingový zdroj nahoře. Přijímající člověk většinou není schopen rozlišit charakter zdroje, stupeň jeho čistoty a procento zatížení temnými energiemi. Zbývá mu jen spolehnout se na to, co mu zdroj sám o sobě řekne a jakým jménem se představí.

Člověk nemůže informace z channelingu prověřit jinak, než intelektuálním rozborem sdělených slov. Ale to přece není právě ta metoda, která by měla být pro hodnocení pravdivosti přijatých duchovních informací typická. Přesto se ji však celá řada duchovně zaměřených lidí naučila považovat za rozhodující kritérium pravdy. Naše informace pocházející od naprosto jiných zdrojů pak jejich rozum ovlivněný duchovními předsudky odmítá. V tom tkví omezená vypovídací schopnost channelingových sdělení.

Informace přijaté channelingem směrují nebo spíš manipulují lidstvo nevhodným směrem - vytvářejí všeobecně přijímané nesprávné duchovní předsudky, které pak brání člověku přijmout vyšší pravdu. Mnohé z těchto sdělení totiž pocházejí od sil, jejichž nitro je z více než 90 % tvořeno temnými levotočivými energiemi. Skrytým cílem takových sdělení je jednoznačně svést lidstvo na špatnou cestu pro Světlo a na dobrou cestu pro Temno. Do slepé uličky, která nedává žádnou možnost pro skutečnou evoluci a duchovní vzestup. Která se naopak stává pastí, ve které může být lidstvo jako celek snáze chyceno, ovládnuto a definitivně převedeno k Temnu.

Mnoho channelingových sdělení pochází od starověkých duchovních mistrů, učitelů lidstva, příslušníků dávných civilizací. Nebo také od bytostí mimozemských civilizací 1. typu, které záměrně navazují spojení s pozemšťany, aby vývoj na naší Planetě zavedli směrem, který je z jejich pohledu optimální. Svůj postoj k takovým informacím jsem vyjádřil v článku 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva? Informace z channelingu pak logicky propagují především fungování člověka 1. typu. Tedy něco, co bylo vytlačeno z tohoto hmotného světa do propadliště dějin jako koncept, který dlouhodobě neuspěl. Do této kategorie patří mnohá sdělení propagující stará učení, dávné metody, zasvěcování, magii.

      

Z jaké úrovně je channeling prováděn?

Každý, kdo takto přenáší a zveřejňuje informace, je do jisté míry manipulován zdrojem, který při přenosu sleduje své vlastní  cíle. A přes člověka, se kterým navázal spojení, se takto snaží získat přístup do hmoty a opět tak mít podstatný vliv na fungování světa prostřednictvím informací, které předává, a které vývoj ve hmotě začínají ovlivňovat.

Pokud si vzpomeneme na témata zpracovávaná na jednotlivých úrovních duchovního těla člověka, pak je zřejmé, že každý, kdo aktivně provádí channeling, se dobrovolně podřizuje manipulačnímu vlivu určité duchovní bytosti či instituce nad ním. Nemá tedy správně zpracováno téma hranic své bytosti a přenášení těchto vyladěných hranic do praxe, což jsou právě témata odpovídající páté a šesté úrovni vnějších energetických těl – viz článek 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka. Každý, kdo takto z podřízené pozice přenáší do hmoty informace od starověkých učitelů, od bytostí mimozemských civilizací, od duchovních mistrů nebo jejich majestátů, od umělého stvořitele nebo umělého prvotního stvořitele, se nemůže rozsahem svého vědomí nacházet výše než na úrovni 5. či 6. těla.

Duchovní komunikace je něco jiného než channeling

Duchovní komunikací naproti tomu rozumíme navázání takového spojení, rozhovoru, který je pro obě zúčastněné strany naprosto rovnoprávný. Přičemž otěže komunikace drží v rukou spíše člověk. On se musí naladit, zklidnit, nastavit své antény, protože většinu svého života je nucen žít ve hmotě s mnohem nižšími celkovými frekvencemi. On musí plnit své povinnosti ve hmotě v určenou dobu, musí i odpočívat a spát. Rozhodně není vždy na příjmu. Zatímco duchovní strana nahoře je prakticky vždy k dispozici, aby na dotaz mohla okamžitě odpovědět. Aby na pokus člověka navázat spojení odpověděla v jakoukoliv denní i noční dobu vstřícným impulsem.

Duchovní komunikace člověka na vzestupné cestě znamená aktivní rozhovor, aktivní přístup člověka. Při tomto způsobu komunikace nevytváříme žádný kanál. Člověk na vzestupu se dokáže vyrovnat svojí vnitřní frekvencí zdroji a pak s tímto zdrojem komunikuje „tváří v tvář“, z očí do očí. Dokonce se může svým vzestupem dostat i nad zdroj. Proto se také můžeme v komunikaci stát aktivní silou – svým dotazem můžeme určit, s kým budeme komunikovat. Člověk na vzestupu vyzývá, prosí, žádá a dostává pak odpověď výhradně od těch institucí, které oslovil. Nemůže se tedy stát, že prosí o odpověď Síly Světla a odpoví mu Síly Temna. To vše mu zajišťuje síla jeho vzestupu.

Člověk na vzestupu totiž dokáže jasně identifikovat typ energie zdroje – zda patří ke Světlu nebo k Temnotě. Dokáže odhalit i pokusy o případnou kamufláž – například bytost zdola vypadala jako zářivý bílý anděl, když jsme se však frekvencí dostali nad ni, jasně jsme vnímali její temné nitro zakryté zářivým obalem.

Nemůže se tedy stát to, co je v channelingu běžné. Že mnoho jakoby důležitých informací pochází od temných struktur. Že záměrem takových informací je odvést vývoj jednotlivců i civilizace nesprávným směrem do slepé uličky, která nikam nevede, ani z ní není v tomto životě návratu.

Mnozí čtenáři však považují naši formu duchovní komunikace za totéž co channeling. A jak už jsou navyklí, snaží se tyto nové informace posuzovat svým rozumem. Který obvykle za pravdu považuje to, co se ve sděleních vyskytuje nejčastěji. Nebo co bylo dokonce vydáno formou knih – to už je přece něco.

Jak zjišťovat pravdivost informací?

Člověk na vzestupu, který duchovně komunikuje, je schopen od Přírody a sil Světla vedoucích vývoj získat informace o pravdivosti jakéhokoliv sdělení, knihy, učení vůči současnému vývoji a pro dnešního člověka 2. typu. Nebo informace o vhodnosti určité potraviny, metody pro daného jedince. Například porovnání více variant téže potraviny z pohledu vhodnosti. Nebo porovnání potraviny uměle obohacené vitamíny proti potravině bez tohoto obohacení. Právě takový způsob považuji za objektivní hodnocení.

Lidé však obvykle hodnotí jinak. Z pohledu mnoha začátečníků na duchovní cestě i řady lidí s velkým přehledem o duchovních informacích vypadají mnohé channelingové informace jako naprosto unikátní, mimořádné, rozšiřující. Dávají přece člověku neomezené možnosti, v ničem jej neomezují, nebrzdí. Naopak podporují jeho hlad po duchovních informacích. Pro mnohé čtenáře je daleko zajímavější číst o tom, jak se vám přes zasvěcení probudí schopnosti a rázem se stanete léčitelem. Než číst stále totéž – potřebujete na sobě den za dnem pracovat – výživa, cvičení, stále to samé. To je přece nuda. Lidé pak dají rádi přednost určitému dobrodružství a neváhají platit velké peníze za zasvěcování, za přednášky uznávaných zahraničních mistrů, kterým sotva rozumí, za kratičké výlety do duchovních světů pod vlivem drogy apod.

Hledání optimální cesty v životě

Duchovní komunikací nezjišťujeme pouze věci týkající se duchovního pozadí světa. Není to tak, že cokoliv zjištěné duchovní komunikací je odtrženo od praxe a s praktickým životem mi musí poradit rozum, kamarád, nebo třeba určitá hmotná poradenská instituce. Duchovně se ptáme i na běžné situace ve hmotě, v každodenním životě. Co se to najednou děje, že mne vedoucí v zaměstnání stírá? Je to impuls k tomu, abych se mu konečně postavil a začal si chránit svá práva? Nebo je to impuls, abych změnil zaměstnání? Nebo je to karmická reakce, že já sám totéž v nedávné době udělal někomu jinému?

Z duchovního pohledu můžeme řídit své cesty, otázky svého zaměstnání, problémy vztahů mezi lidmi. Znamenají neshody v partnerství, že máme jít od sebe? Nebo se máme naučit řešit situace v životě jiným způsobem? To je přece dost závažné dilema, které musí řada partnerských párů opakovaně řešit. I na takové typy otázek nám duchovní komunikace poskytuje jasné odpovědi.

Pozor na informace podporující duchovní byznys

Duchovní téma se dnes pro mnohé stává velkým a dobře výnosným byznysem, který přináší výdělky několika tisíc za pouhou jednu hodinu práce. Lidé pak navíc získávají dojem, že stačí mít dostatek peněz a mnohé se i v duchovní oblasti dá zaplatit. To už pak přestává jít o opravdové poznávání duchovního pozadí světa, ale začíná jít výhradně a jen o duchovní byznys. Jen zkuste naznačit svůj nesouhlas a reakce na sebe nedá dlouho čekat. Tito manipulátoři si budou tvrdě hájit své pokroucené deformované informace.

Například moje zkušenost. Byl jsem dotázán jednou ze čtenářek a napsal jsem, že orgonity nejsou pro duchovní vzestup dobré. Žádná drtivá kritika. A co jsem později zaregistroval? Jeden z prodejců orgonitů na webu si bez ohledu na autorská práva převzal můj text a podrobil jej slovo po slovu svému důkladnému intelektuálnímu rozboru, aby obhájil svůj byznys. A to ještě nevěděl jednu zásadní věc. Orgonity, které jsem hodnotil, nebyly příznivé, ale zase nebyly úplně temné. Naproti tomu „dokonalé“ profesionální orgonity propagované na jeho webu jsou už zřetelně temné a naprosto jasně člověka manipulují na temnou cestu. Závan energie z jeho webu je totiž jednoznačný. Já však nejsem duchovní soudce. Od toho tady máme instituci karmy, která postupně získává místo a postavení, které jí odjakživa mělo náležet.

Charakter sdělení z duchovní komunikace

Při duchovní komunikaci je obvyklé, že se nepředávají detailní technické informace, ale spíše zásadní nosné myšlenky dané doby. Ve světě se pro to používá termín paradigma. V tomto smyslu je potřeba každé sdělení přijaté duchovní komunikací chápat a nesnažit se detailně rozebírat jednotlivá slova, či slovní vazby, jak to dělají někteří kritici našich informací. Především se snažit najít v každém sdělení rozhodující myšlenky, které byly touto komunikací předány. Každá komunikace je totiž limitována slovníkem, který dotyčný používá. Nemá-li rád cizí slova, pak je jednoduše nebude v komunikaci používat. Někdo dokáže myšlenky v komunikaci vyjádřit jasně a výstižně, slovník dalšího je naopak krkolomný. Podstatné však zůstává klíčové jádro, nosná myšlenka, kterou tato komunikace přenáší.

Co je potřeba sledovat, aby se moje duchovní cesta nezastavila?

Dejme tomu, že jsem se dostal na cestu stabilního duchovního vzestupu a začal jsem úspěšně duchovně komunikovat. Co je teď pro mne nejdůležitější? Které činnosti, body, je potřeba pravidelně sledovat, aby se moje cesta nezastavila?

1. Udržet si harmonii, vnitřní čistotu a trvalý vzestup za každé situace. I když kolem mne probíhají nepříjemné události. I když se mne další lidé v okolí pokoušejí z mé cesty srazit dolů – svými pochybnostmi, předsudky, kterým bezmezně věří a snaží se mne dostat na tu jejich cestu, která nikam nevede.

2. Udržet si komunikaci s vyššími hladinami pravdy. Každodenní komunikace mi dává šanci volit den za dnem správnou optimální cestu. Umožňuje mi pochopit povahu každé události, která kolem mne probíhá. To mi umožňuje udržet si dostatečný nadhled nad každou situací. Mohu pak být řadu dní v klidu, ale v případě jasného impulsu zase dokážu jednat velice urgentně a třeba i razantně. Nejde tedy o to, zůstávat za každé situace blahosklonně v klidu a myslet si, že „nahoře to nějak zařídí“, nebo „že se to nějak vyřeší samo“, nebo si ten problém jednoduše zase zasunout zpět do mysli a podvědomí, odkud se vynořil.

3. Odstraňovat kritické uzly své bytosti, jakmile se objeví. Když najednou zjistím, že nemohu dál, že vzestup se zastavuje, nade mnou je strop, který nemohu prorazit. Pokud mi náznaky zřetelně naznačují, že něco dělám špatně. Musím se pak vrátit k základům a zjistit, co mně brání jít dál – viz články 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II. Může to být např. přeceňování hmotných činností na úkor duchovních, nebo naopak přeceňování duchovních činností na úkor hmotných. Nechat druhé žít na úkor sebe nebo naopak sám žít na úkor druhých. Pokud sám nejsem schopen svá kritická místa najít, vždy pomůže rozbor fungování mých čaker, který odhalí mé rezervy a kritická místa.

4. Věnovat pravidelně den co den čas duchovní práci na sobě, zejména duchovní komunikaci. My co jsme se dostali na cestu stabilního vzestupu se každý den pravidelně čistíme – vhodná je například prosba o energii, která je uvedena v závěru článku 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já. A kromě toho i pravidelně duchovně komunikujeme.

5. Být v kontaktu s větší skupinou, která jde po správné cestě. To mi dodává jistotu, důvěru a širší obraz duchovní cesty. A navíc mám možnost, kam se obrátit, když nebudu vědět, co dál. Když se kolem mne dějí události, kterým nerozumím. Nebo když potřebuji pomoci s očistou – obnaží-li se mi velmi nepříznivé karmické vrstvy nebo schytám razantní energetický útok a sám už na svoji očistu nestačím.

6. Naučit se postupně vyvarovat všemu, co mne na vzestupu brzdí. Například nevhodná strava, alkohol, drogy, nevhodné knihy, nevhodní lidé, návštěva nevhodných akcí, umělé pomůcky duchovního vzestupu. To vše je na tomto webu v jednotlivých článcích postupně vysvětlováno. Jde jen o to, jestli člověk začne brát informace zde uvedené vážně a začne se podle nich řídit. Nebo jestli raději zvolí vlastní strastiplnou cestu hledání, omylů, chyb a nalézání. Z pohledu dnešní situace ve světě již v tuto chvíli není čas experimentovat. Máme-li k dispozici informace, které vedou k cíli, je potřeba začít se jimi důsledně řídit.

Komunikace na NDC

Někteří lidé se dokážou důkladně krok po kroku zbavovat všeho, co je spojuje se Starou duchovní cestou. Navíc si důsledně hlídají svůj duchovní vzestup a čistotu své duchovní cesty. Takovým se jednoho dne podaří překročit hranici vyladění 95 % příjmu bioenergií a hmotné výživy vůči svému optimu a nad touto hranicí se už trvale držet. Po několika dnech takové stability se jim otevře vstup nad úroveň vlastního 12. těla na Novou duchovní cestu, která je cestou neomezeného duchovního vzestupu.

Jakmile vstoupíme na NDC a dostaneme se frekvencí výše nad 12. tělo člověka, otevřou se nám po nějaké době postupného vzestupu další příležitosti pro komunikaci - viz diagram. Můžeme mluvit s bytostí Planety, Sluncem, Galaxií, i Vesmírem neboli Kosmickým vědomím. I se stvořiteli, nejvyššími anděly Dhyany, přírodními anděly (duchy), přírodními bytostmi, různými úrovněmi Přírody, s bytostmi či vědomími z vyšších duchovních světů, se sférami. Připomínám, že s každou z těchto bytostí mluvíme „tváří v tvář“ po naladění svého nitra na stejnou frekvenci. Pojem Kosmický vír, který je ve schématu použit, byl vysvětlen v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru.

 

Musíme si však udržet trvalý vzestup, který je na NDC nezbytný. Vyladění našeho příjmu potřebných bioenergií a hmotné výživy musí stabilně zůstat nad hranicí 95% vůči osobnímu optimu každého člověka. Pak máme ty nejlepší předpoklady k pravdivé duchovní komunikaci.

Technika komunikace

Na Staré duchovní cestě (SDC) se člověk svojí přijímací anténou nedostane nad úroveň frekvence svého 11. těla. A při komunikaci většinou přestupuje do astrálního světa a posmrtné dimenze, kam jej SDC směruje.  Na SDC řada osob medituje přestupem do duchovního srdce a takto navazuje spojení s duchovními bytostmi. Tato technika je automaticky směruje přes vnitřního ducha do astrální sféry a nadzemské posmrtné dimenze. Nejvyšší andělé Dhyané, jejichž úkolem bylo vést evoluci lidstva, však nesídlí v posmrtné dimenzi. Stejně tak duchovní spojení na Přírodu a Vesmír (Kosmické vědomí) nenajdeme v astrální či posmrtné sféře. Abychom s nimi komunikovali, své přijímací antény potřebujeme nasměrovat jiným směrem – na volné duchovní úrovně Vesmíru.

Na cestě stabilního vzestupu se nezabýváme astrálním duchem a jeho vazbami na jinou formu existence po smrti. Zabýváme se svými vnějšími energetickými těly a fungováním svých čaker. Orientujeme se tak na volné duchovní sféry Vesmíru, do kterých svými dvanácti vnějšími energetickými těly automaticky zasahujeme. Nejde o nic jiného, než o zásadní změnu přístupu k navazování duchovního spojení mimo tento hmotný svět. Jednoduše místo meditace zaměřené na vnitřního ducha duchovně komunikujeme.

Magie tento způsob navazování spojení nezná. Jak by ho také mohla znát, když existenci vnějších energetických těl zásadně odmítá a tvrdí, že to všechno je pouze vyzařováním vnitřního ducha. A založím-li metodu a princip svého poznání na zásadním omylu, je logické, že to, co takto zjistím, nemůže pravdivě popisovat způsob fungování duchovního pozadí světa v dnešní době. Proto je tak důležité se na cestě ke skutečnému pravdivému poznání plně soustředit na pochopení nových principů vývoje, které přináší NDC.

Staré metody poznávání duchovního pozadí světa vás zároveň energeticky svazují a do jisté míry manipulují, ovládají, pohlcují. Jak zabránit tomu, aby mne energetické vlivy těchto metod a postupů vycházejících z magie trvale svázaly a zmanipulovaly k cestě určitým směrem? A tím mi ve skutečnosti znemožnily trvalý a stabilní duchovní vzestup, jako se to stalo mnoha lidem veřejně působícím v duchovní oblasti? Řešením je pouze trvalé odříznutí se od těchto starých metod duchovní práce i od zatemněných starých duchovních struktur, které je prosazovaly.

Orientace na volné duchovní sféry Vesmíru

V článku 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva jsem vysvětlil, že správnou a optimální vazbou pro současného člověka je napojení na volné duchovní sféry Planety a Vesmíru tvořené pravotočivými bioenergiemi. Do těchto sfér přece zasahuje jeho duchovní tělo a proto i pronikání vědomí tamtéž je pro člověka nejpřirozenější a nejlépe odpovídá záměrům jeho evoluce. Na této cestě není člověk vázán na lidské Duchovní hierarchie, ale stává se přirozenou součástí Přírody, Planety a Vesmíru. Tím pádem se stává přirozenou součástí i jejich řídících center, jejich vědomí a také informačních polí. Pokud stále ještě váháte naplno přijmout tyto myšlenky, doporučuji vrátit se k článku 14 a pokusit se znovu sami sobě odpovědět na následující otázky, které jsem uvedl již v textu 14.

„Poskytuje mi snad energii a potravu pro tento život lidská Duchovní hierarchie nebo kdokoliv jiný z posmrtné sféry? Proč bych se tedy měl obracet právě na ně, když můj život probíhá v naprosto odlišné úrovni a přitom nezávisle na nich? Co oni mi mohou poradit, když jejich existence probíhá v naprosto odlišných podmínkách? A proč asi Tvůrci lidstva a Vesmíru uměle oddělili pozemský hmotný svět od astrální nadzemské posmrtné úrovně? Udělali to snad jenom pro to, aby nám zlomyslně ztížili spojení, o které je pro nás důležité usilovat? Nebo nás naopak chtěli ochránit od vlivu toho, co by nás mohlo svádět se správné cesty? Poskytuje mi energii a potravu pro můj život Planeta a Vesmír? Je proto správné obracet se právě na tyto vyšší bytosti? A sídlí snad tyto bytosti v lidské posmrtné dimenzi? Nebo na ně spojení najdu přes volné duchovní sféry Vesmíru?“

Komunikace s velkými přírodními bytostmi

Co se tedy stane, když přeruším všechny vazby na astrální svět a posmrtnou sféru i Duchovní hierarchie v ní, a budu otevřený dalšímu duchovnímu vzestupu ve hmotě? Frekvenční dosah mého vědomí začne stoupat nad jedenáct úrovní mého duchovního těla. Já se tím svojí harmonií začnu blížit k vyšším bytostem existujícím v tomto Vesmíru a postupně začnu mít možnost s nimi komunikovat. Těmi bytostmi jsou planeta Země, naše Slunce, Galaxie. A také Vesmír, který jako bytost míváme ve zvyku skrývat pod pojem Kosmické vědomí (Kosmický počítač).

Jaký význam má komunikace s těmito bytostmi? Jsme přece jejich přirozenou součástí. Oni nám poskytují energii a potravu pro tento život. Oni nejlépe vědí, co ve svém životě potřebujeme. Oni nejlépe vědí, co udělat, když nám není dobře. Oni vědí, jaké energie nám poslat, aby nám bylo lépe. Jak už jsem uvedl, nejsou to mistři Duchovních hierarchií sídlících v posmrtném světě, kteří nás dotují pro život nezbytnými bioenergiemi. Oni nám maximálně posílají informační energetické impulsy. Těmi nám však život nezachrání, když sami neví, kam naše evoluce směřuje a co je optimální pro nás udělat.

Andělské bytosti zrozené v našem světě

Člověk, který přečetl mnoho knih, může namítnout. Vždyť přece celá řada autorů tvrdí, že komunikují s planetou Zemí, se Sluncem, s Kosmickým vědomím, s nejvyššími anděly. A přitom jejich názory a rozšiřované informace více odpovídají Staré duchovní cestě. Jak je to možné? Ano, je to tak, ale v drtivé většině případů nejde o obyčejné pozemšťany. Jde o přírodní anděly, kteří se zrodili v našem světě, aby nám ukázali naše hluboké spojení s Přírodou. Mezi mnohými mohu jmenovat Marka Pogačnika (Elementární bytosti a další knihy) a Pavla Kozáka (Místa působení a další knihy). Proč oni dokážou komunikovat s přírodními bytostmi?

Stejně jako andělé dohlíželi na evoluci lidstva, tak také přírodní andělé měli dohlížet a bdít nad evolucí dalších bytostí, úseků, celků v Přírodě - kamenů, stromů, horských pásem, jezer a dalších vodních ploch, kontinentů, celé planety Země, Přírody na Zemi, Slunce, Galaxie, celého Vesmíru.

V tomto období jsou ve hmotné rovině planety Země zrozeny v lidských tělech tisíce andělů doprovázejících člověka a stejně tak tisíce přírodních andělů doprovázejících evoluci dalších přírodních bytostí. Je logické, že každý takový anděl má mimořádnou schopnost komunikace se sférou, odkud pochází a současně i se sférou, za kterou zodpovídá.

Snadno tak bude komunikovat s andělskými sférami, ale také se stromy, rostlinami, planetou Zemí a dalšími přírodními bytostmi. Například Pavel Kozák (Místa působení) ve své knize popisuje svoji komunikaci s kamennou bytostí, menhirem, na šumavském Javorníku. Marko Pogačnik tvrdí, že komunikuje s planetou Zemí, se skřítky, vílami, stromy. Pokud chce stejnou schopnost získat běžný člověk, jedinou šancí je otevřít se cestě neomezeného duchovního vzestupu, nechce-li používat magii.

Proč se přírodní andělé zrodili jako lidé?

Požádal jsem Přírodu, aby mi poskytla impulsy k tomuto tématu a také vysvětlila, proč se tyto přírodní andělé zrodili v tomto světě jako lidé. Jaký to má pravý důvod (komunikace z 11.7.2010):

„Přírodní bytosti, nazývané také duchové Přírody nebo andělé Přírody, byly odjakživa těmi, kdo se starali o fungování určitých přírodních celků. S takovými duchy odpovídajícími za taková území můžete i dnes navázat komunikaci, pokud dokázali udržet svobodu a relativní čistotu svěřeného území. Například při cestě na nejvyšší vrchol Šumavy Javor v Německu vás oslovil přírodní duch Javoru (viz naše Komunikace s hlavním duchem Velkého Javoru).

Činnost lidských civilizací a temných systémů napojených na lidstvo však způsobovala, že celé přírodní celky byly stále více poškozovány a vážně narušovány. Mnohá z přírodních území byla dokonce plně ovládnuta. A přírodní duchové, kteří se tyto celky snažili do poslední chvíle zachránit, očistit, dopadli stejně – byli plně ovládnuti a jejich vývoj se zastavil. Ti potřebují pomoc člověka nebo lidské skupiny na vzestupu, aby jim svěřené území pomohli očistit a zbavit temných nánosů. A ruku v ruce s tím očistit i přírodní duchy zodpovídající za tato území a vrátit je v plné síle do funkce. Duchové tohoto typu jsou kdesi zapadlí, uvěznění, třeba společně s mnoha dalšími bytostmi, které daný proces vyhodil z vývoje.

Je tady však ještě třetí možnost. Někteří přírodní andělé selhali ve svých funkcích. Prováděli nepřiměřené zásahy. Nechali se inspirovat lidskou civilizací a v mnoha případech dokonce používali magii lidského typu, kterou třeba získali úpisem, aby naplnili svoji touhu po větší moci a slávě. Také jejich území může být ovládnuté, vyhozené z vývoje, pokud je včas někdo jiný ve funkci nenahradil. Oni však dopadli jinak. Dostali šanci zrodit se jako člověk v dnešním světě, aby se duchovně probudili, dostali se na cestu stabilního vzestupu a pochopili, co Příroda dnes skutečně potřebuje. Aby ukázali cestu dalším lidem – jak se chovat k Přírodě, jak s ní spolupracovat. A v tomto směru aby začali Přírodě pomáhat a během svého karmického čištění aby pochopili i své hlavní chyby a snažili se je napravit.

Mnohé z těchto přírodních bytostí neztratily po zrození v lidském světě napojení na svoji domovskou oblast. Problémem však je, že místo aby se dostaly na stabilní vzestup a pomohly do svěřeného úseku Přírody navrátit evoluci, získaly napojení na své dávné umělé magické schopnosti. A stejně jako mnozí lidé, vytáhly tyto dávné schopnosti na povrch a začaly je znovu používat a prohlašovat, že toto je cesta pomoci Přírodě. Na podobné vlně dnes fungují mnozí známí duchovní pracovníci v této oblasti. Jejich knihy přinášejí mnohdy cenné informace o Přírodě a přírodních bytostech a jejich fungování. Ale jejich umělé zásahy už Přírodě nepomáhají. Naopak pokračují přesně v tom, v čem jako přírodní andělé selhali a svěřený úsek Přírody poškodili. Místo aby se vzdali minulých umělých zásahů, omluvili se za ně, snažili se Přírodu od nich očistit a situaci napravit, dělají to samé, co tehdy. Dělají tedy přesně to, kvůli čemu museli sestoupit do hmoty, aby pochopili a napravili vývoj.

Je to přesně tak – člověk, který duchovně komunikuje a přitom se nedostal na cestu stabilního vzestupu, obvykle přenáší informace, které nemohou pomoci změnit vývoj. Naopak jím přenesené informace jen upevňují, utvrzují situaci celkového pádu lidstva, Přírody a jejích částí.“

Proč bývá duchovní komunikace někdy nevěrohodná

Jak je možné, že tito „odborníci“ provádějí umělé zásahy, které Přírodě nepomáhají, když podle jejich slov s Přírodou, Planetou a přírodními bytostmi přímo komunikují? Například: Uznávaný znalec přes Přírodu umístil na řadě míst vztyčený kámen s magickým znakem a tvrdí, že tím optimalizuje fungování Planety. Mně však Planeta odpověděla, že síť těchto magicky ovlivněných kamenů nazvanou „litopunktura“ vnímá jako svěrací kazajku, která ji manipuluje směrem pro ni nevhodným. Jak je takový rozpor možný a jak vznikl?

Člověk obvykle není schopen přenést komunikací to, na co není naladěn, co jeho bytost vnitřně odmítá. Obvyklou chybou těchto přírodních andělů v minulosti bylo, že se příliš zhlédli v magických metodách lidstva, přijali lidskou magii a sami začali používat umělé magické zásahy do Přírody. Pokud se však takový anděl zrozený jako člověk od těchto přehmatů doposud karmicky nevyčistil, jeho nitro stále ještě rezonuje s tendencí provádět umělé zásahy. Navíc - protože není na cestě stabilního vzestupu, nemá komunikaci ve svých rukou. Stane se pak, že se ptá Planety, co jí pomáhá, ale místo toho se napojí na svoji domovskou sféru a své dávné učení a přijme návrh metody, která Planetě škodí. Jednoduše proto, že s takovou informací jeho nitro dobře rezonuje, zatímco na příjem informací týkajících se čistého vzestupu a čistých metod práce není naladěno.

Z těchto reálných situací, které se v tomto světě dějí, plyne jedno zásadní ponaučení:

POKUD MÁM V ÚMYSLU PROVÁDĚT ČINNOSTI ZÁSADNĚ OVLIVŇUJÍCÍ SMĚR VÝVOJE PLANETY, PŘÍRODY NEBO LIDSTVA, MĚL BYCH SE V PRVÉ ŘADĚ DOSTAT NA CESTU STABILNÍHO VZESTUPU. ZADRUHÉ BYCH SE MĚL KARMICKY OČISTIT OD SVÝCH DÁVNÝCH PŘEHMATŮ, KVŮLI KTERÝM JSEM SE V TOMTO HMOTNÉM SVĚTĚ OCITL. POKUD TO NEUDĚLÁM, HROZÍ NEBEZPEČÍ, ŽE VE HMOTĚ ZAČNU DNES PROVÁDĚT TOTÉŽ, CO BYLO V MINULOSTI MOJÍ NEJVĚTŠÍ CHYBOU.

Proč komunikovat s karmickou institucí

Každému, kdo začíná komunikovat, doporučuji oslovovat otázkami Přírodu nebo osobní karmu. S Přírodou je vše jasné. Ona nám dává energie a potravu pro život. Ona pro nás připravuje životní prostředí. Ona nám nejlépe odpoví na to, co je pro náš život, naši duchovní cestu, optimální. Proč je však také komunikace s karmickou institucí pro člověka mimořádně důležitá?

Nejvyšší karma nad Novou duchovní cestou mi doporučila předat následující informace týkající se nezbytnosti komunikace s karmickou institucí (komunikace z 11.7.2010):

„Aby se člověk začal karmicky čistit, potřebuje mít zajištěny následující podmínky:

1. Být na cestě stabilního vzestupu, alespoň s rychlostí vzestupu 50 % vůči svému optimu.

2. Potřebuje mít otevřenou duchovní schopnost odečítat z obnažených karmických vrstev, o co v minulosti šlo, co se tehdy stalo, případně jaké to mělo následky a jaký byl osobní podíl dotyčného. Schopnost odečítat z vrstev není nic jiného, než opět určitá forma komunikace s minulostí. Se zápisy v knihovnách, v karmických vrstvách, ve vnějších energetických tělech člověka. Dokázat přečíst tyto zápisy buď mentálně jako informace, nebo obrazově jako náznaky scén, situací a vývoje, který následoval.

3. Potřebuje sám mít komunikační napojení na osobní karmu nebo ještě lépe na vyšší karmickou instituci, která mu pomůže rozvázat obnažený karmický problém. Proč je komunikace s karmou důležitá? Člověk se potřebuje dozvědět, co tehdy v minulosti udělal a proč to nebylo správné. Důležité je plně pochopit tuto situaci, upřímně se omluvit a začít usilovat o nápravu situace s tím, že sám bude hledat na cestě vzestupu způsoby, jak pomoci Přírodě a lidstvu s nalezením nové cesty.

Pokud toto všechno, co je popsáno v bodech 1 – 3 u těžších případů neproběhne, nemůže se zrealizovat karmické vyvázání, vyčištění a rozpuštění obnažených karmických vrstev. Jestliže člověk sám není schopen body 2. a 3. provést, zajistit, potřebuje mít možnost kontaktu na člověka, který podmínky 1. až 3. splňuje.“

V našem světě se hodně mluví o karmě, kárá se karmou, vyhrožuje se karmou. Karmická instituce však zatím nefunguje tak, jak by měla. Proto si můžete všimnout ve svém okolí člověka, který jde zjevně špatnou cestou, žije na úkor druhých, manipuluje, vysává, krade, zneužívá své funkce veřejné i duchovní a přesto se mu daří nad poměry a dožívá se i vysokého věku. Zatímco dalším se za drobné chyby nebo bez zjevných příčin dějí neuvěřitelné destrukce a drtivé nepříznivé změny v jejich životech. Proč tomu tak doposud je, vysvětlím v tématu věnovaném karmické instituci a jejímu postavení v minulosti a v dnešním vývoji.

Komunikace jako prostředek kontaktů s jinými světy

Při zpracování tématu o duchovní komunikaci se ozvala také Příroda jiného světa, se kterým jsme již vícekrát navazovali pracovní kontakty. Konkrétně jde o paralelní svět Erez, jinak druhé místo, ve kterém bylo v minulosti také vysazeno lidstvo 2. typu. Příroda paralelního světa Erez mi sdělila (komunikace z 11.7.2010):

„Doporučuji vám zmínit se také o duchovní komunikaci jako prostředku navázání kontaktů s jinými světy, dimenzemi, sférami. Vím, že jste takto komunikovali s naší nejvyšší lidskou radou na Erezu. Vím, že jste pomáhali lidstvu na Erezu dostat se na NDC. Vím o vašich duchovních návštěvách zde u nás. Tímto způsobem využívám příležitost k tomu, abych poděkovala za vaši pomoc našemu světu. Příroda zde plně obnovila svoji harmonickou evoluci. Také lidstvo se podstatně zvedlo a stupeň ovládnutí temnými systémy je postupně minimalizován. Děkujeme. Naše energie podporují každou akci NDC, která byla z vašeho centra na Zemi spuštěna.“

Kdy se komunikace stává oboustranně rovnoprávnou?

Budete-li pravidelně komunikovat, stanete-li se v duchovní komunikaci pokročilými, jednoho dne se dopracujete k situaci, kdy nejen že vy můžete svobodně zahájit komunikaci, ale budete jasně vnímat i impuls druhé strany, že vám potřebuje něco zásadního a urgentního říci. Já osobně vnímám oslovení duchovních bytostí a duchovních sil shora jako náhlý neurčitý pocit, vnitřní tlak, že něco musím hned udělat. Za takové situace se zastavím v denním shonu, zklidním se a zjistím, co se děje. Obvykle pak vnímám, že mne urgentně volá určitá světelná instituce či bytost shora a chce mi sdělit něco podstatného pro vývoj, co nesnese odkladu. Za této situace se pak duchovní komunikace mezi mnou a duchovními silami Světla stává naprosto rovnoprávnou záležitostí. Každá strana může duchovně zavolat a ten druhý ji slyší a připojí se k hovoru.

Další články o duchovní komunikaci

Téma o duchovní komunikaci bylo později doplněno a rozšířeno dalšími články. Ty vycházejí z nových zkušeností, které jsme postupně získali na cestě neomezeného světelného duchovního vzestupu: 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat, 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace. V těchto článcích z dubna 2013 detailně popisujeme, jak má vypadat základní schéma duchovní komunikace, jakým způsobem a kdy je optimální duchovní komunikaci začít.

© Jiří Novák, červenec 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 283
  • 23
  • 21
  • 23
  • 24

Celkový počet hlasů: 374


Diskusní téma: 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě

Datum 28.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek A

Nechápu, že máte takové informace aniž byste postoupili na úroveň ve které byste jim rozuměly. Takhle to neškodí pouze lidem kteří to čtou, ale i vám.
Informace jsou jenom pro vaše vědomí a ego, aby jste věděli že jste na správné cestě, slouží pouze k ověření.
Vědomosti a moudrost jsou dvě odlišné věci.

Datum 28.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek A

Ego je to co vám brání k bohu, pravdě, duchovnímu vývoji.
Školní systém právě operuje s vědomosti aby následně tvořili zisk, peníze - ego energii.
Vědomosti akorát živý ego.
Ego je právě to od čeho je třeba se nejdřív očistit.

Datum 28.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek A

Neni žádný boj mezi dobrem a zlem, protože nic neni náhoda je jen cesta.
Jediný co má potřebu se bránit je zase jen ego. Ten boj o kterém furt píšete probíhá uvnitř vás.
Že jste od ega očistěni? Tak jak se vás potom může někdo dotknout, jak vás může trápit výsměch? Jak by se vám mohl někdo smát kdyby jste neměli ego?
Negativní emoce jednoho dopřává pozitivní emoce druhému
Je to výměna ego energie.
Proto je na duchovní cestě bod kdy se člověk musí očistit od ega. Bohužel ztrácet ego energii je vždy utrpení, proto se tomu říká očistec.

Datum 29.07.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Odpověď "Alter Egu"

To, co píšete o Egu nikdo nepopírá. To jsou klasické univerzálně platné poučky.
Netvrdili jsme, že jsme od Ega již očištěni. To je samozřejmě práce, která ve skutečnosti nikdy nekončí a nikdy se nesmí pustit ze zřetele.
Nicméně ohledně neexistence reálného vnějšího boje mezi Dobrem a Zlem s Vámi souhlasit nemůžeme. Proč, to bylo vysvětleno například v článcích 6 a 9.

S výsměchem, agresivními výpady a ponižováním to je složitější. Zaprvé, vyrovnaný člověk si nenechá na hlavě dřevo štípat. Viz. fungování spodních čaker. Pokud je nespravedlivě napadán, je v pořádku i záhodno se umět korektním způsobem ohradit, bránit. Jinak potvrzujete druhé straně, že takovéto její jednání je správné a přináší jí užitek a splnění jejích plánů. A jsou tu i další negativní důsledky.
Dále, jedna věc je, pokud je argumentace čistě slovní nebo je doprovázena energetickým útokem. To registrujete duchovním vnímáním a ověříte si to pomocí duchovní komunikace. Z ní vyplyne i pravý důvod, včetně případných karmických okolností. V tomto případě je nutné být schopen se energeticky očistit, případně karmicky vyvázat. A k tomu je často třeba i podpora ve hmotě, tzn. odpovídající chování ve hmotné rovině.
Někdy takové odhodlání postavit se někomu, něčemu, dokonce přímo souvisí s životním úkolem daného jednotlivce. Třeba se konečně vzepřít někomu, kdo ho v minulosti opakovaně ovládal. Nebo obhájit cestu, která se mu potvrzuje jako čistá a prospěšná pro něho i okolí.

Datum 29.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek Ego

Duchovním růstem se vám všechno zjednodušuje protože dostáváte určitý nadhled, nakonec nezbyde žádná potřebná informace.
Jakmile jednou přestanete být egem, nebo jenom jím, alespoň na určitou dobu, tak se vám všechny ty složitosti (nabyté vědomostmi) rozplynou a uvidíte čistě jenom nezkreslené základy.
Jediné co vám mohu doporučit je méně si hrát a více vnímat a žít. Bůh už vám ukáže že jste na správné cestě čistým vnímáním nenáhod, tedy vnímáním jeho působením a vedením vašeho života až nezbude žádných pochyb, pak přijde na řadu očištění od ega, které nebudete moci nijak ovlivnit, ono vás to tím provede.
Dobro a zlo rozlišuje pouze ego.

Datum 29.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek Ego

Ono vůbec tím největším paradoxem je jak lidé vnímají pravdu s egem. A ta nejvyšší boží milost pro ně bude peklo(očistec).
Stejně tak jako se vaše ego brání mi "dát za pravdu". Špatný sloh,inteligence,věk,vědomosti.

Protože nakonec pravdu má ten blázen(ve společnosti označení člověka bez ega, nebo chovajícího se proti němu a tedy i logice).
Komu byste dali za pravdu vědci/učiteli/profesorovi nebo žebráku/bezdomovci/bláznovi?

Paradox je v tom jak ego vnímá dobro a zlo.

Datum 29.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek Ego

Člověk neni dobrej nebo zlej to rozlišuje ego podle způsobu jakým získává ego energii, ale v podstatě jsou "špatní" všichni, protože se jí zanášejí. Uznání,peníze,čest,sebevědomí,inteligence...

Všechno co píšu jsou zase jen informace ale vy potřebujete něco jinýho, aby jste to vnímali sami a né jenom věděli.
Jako to bylo ve filmu Pokojný bojovník: "znalost není to samé co moudrost, v čem je rozdíl?,víte jak se mije sklo? Moudrost je udělat to".

Datum 29.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek Ego

Jakákoliv újma na egu vás posouvá k bohu, v duchovním vývoji.(nezaměňovat s ubližováním si: tetování, piercing, alkohol,kulturistika/tělo studování/mozek/logika To je zase ego a většinou to doprovází bolest - peníze¨práce/ego energie).
V podstatě to nemůžete dělat vědomě, nemáte kontrolu, protože vy sami jste egem. Nechte svůj duchovní vývoj na bohu,duši nebo jakkoliv jinak to nazvete.
Všechno ostatní vědomé-umělé, vás akorát "zdržuje".

Ego pracuje se strachem - všechno co ve vás vzbuzuje pochybnost, strach je špatné,lež(boj mezi dobrem a zlem, moderní informační média,manipulace).

Datum 29.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek Ego

Boj - Kdyby bylo nějaké zlo tak by vás nechalo aby jste sami chtěli o ego bojovat, tedy bránit se. Je to v každém filmu knížce apod. že se zlem je potřeba bojovat, ale bojovat o co? O pravdu? Vždyt ta je v tomhle věku vnímána jako uznání a ego, slovo pravda už dávno ztratilo význam teď je pravda 1+1=2.
Ježíš učil nastavit druhou tvář, žádný nenchat na sobě dřevo štípat, to je zase ego a boj, konflikt.
Co je pro ego více bolestné nebránit se, nebo podlehnout a bránit? Přetahovat se o ego energii, bránit si jí?
Stanu se také žralokem aby život mezi jinýma byl lehčí?

Datum 29.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek Ego

Pro ego je pravda to co je pro něj přijatelnější/únosnější, dá za pravdu tomu co se mu líbí. Logice
Že máme duši a bůh existuje? Ale jdi ty jsme jenom opice v džungli bez zodpovědnosti, proč bych měl být hodný - hloupí, co z toho budu mít ? Ostatní mě akorát sežerou...

Datum 29.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek Ego

A co já vám tu mám co vyprávět, vy toho víte víc, máte větší vědomosti, zkušenosti atd. atd.
To je všechno ego, které jak už jsem psal brání k pravdě k bohu.

Datum 29.07.2010

Vložil Alter Ego

Titulek A

Já se omlouvám prostě jsem se někde musel vyblít, jak je mi zle.

Datum 03.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: A

Je to hezké, že se čistíte a jdou z Vás nepříznivé energie. Zle je Vám proto, že se nečistíte vlastním vědomým úsilím a vlastním vzestupem, jak na těchto stránkách doporučujeme. Čistíte se nedobrovolně působením čistých energií z Vašeho okolí, například čtením našich článků. Proto je to pro Vaši bytost tak bolestné, protože se nechce mnohého z toho, co z Vás plyne ven, dobrovolně vzdát. Měl byste se však mírnit ve svých veřejných reakcích. Tyty stránky přece nejsou Vaším splachovacím záchodem.

Datum 01.08.2010

Vložil Dino

Titulek k Alter Ego

Neomlouvejte se, napsal jste to pekne. Informace na teto strance malokomu pomohou, spis uskodi. Panu Novakovi snad pomohly. Ve spiritualite neplati pravidla, spis rady cemu se radeji vyhnout, ale i kdyz projdete tim nejhorsim, porad jsou to zkusenosti a UVEDOMENI si - to vytvari moudrost, ne vedomosti. Mozna ale pisu o necem jinem nez Vy.

Datum 02.08.2010

Vložil Dino

Titulek obecne, moje poznatky a vysvetleni

Ukvapil jsem se s tim, ze informace na teto strance malokomu pomohou, samotne informace asi ne, ale alespon se zvysuje povedomi o tom, ze nejsme jen maso a kosti. Pozor vsak na prejimani cizich vedomosti(myslim jako radu). Nejlepsim zpusobem jak se stat vice a vice vedomym si toho, co se kolem deje a tim i umet lepe pomahat ostatnim je sledovat se uvnitr sebe sama, kazdou myslenku - vlastne EGO, nejlepe se ega zbavit. Zpetne prozkoumat vsechny mozne deje co se staly a snazit se je pochopit, pochopit situace, pochopit svoje chovani a emoce, ze zacatku to jde pomalu, protoze mysl je hodne tekava, ale az se zklidni, jde vse lepe. Zaroven s tim, jak kladete cim dal vetsi pozadavky na svoje vedomi, tak se Vam ho dostava stale vic a vic a vy budete stale vic a vic chapat co delat, co prave ted chcete, co je ted nejlepsi udelat, jak nejlepe pomoci, zivot zacne byt hodne zabavny. Na konec bych dodal, je je potreba opravdova prace a vule, vule - sila vedomi zacne casem taky silit(nepujde Vas lehce zmanipulovat, doslova budete svym vlastnim panem, nikdo Vas nevykoleji, vudcem). Nejsou zadna pravidla, jedine co je potreba je snazit se rozumet sam sobe. Co prave ted chcete, to udelejte, ale pak nebo primo pritom, co se vam zrodi myslenka - okamzite ji zacnete sledovat odkud prisla. Asi takto se da zbavit EGA, reverznim inzenyrstvim sebe sama(nektere problemy mohou byt ukryte hodne v minulosti).

Po zbaveni se EGA tu na Zemi budete zit jako cista duse, onen pozorovatel, kterym doopravdy jste a zacnete delat veci, ktere doopravdy Vy SAM chcete delat, vsechno ostatni je totiz naucene systemem, ve kterem zijeme.

Tolik asi k duchovnu, New Age a podobne veci, ktere maji pravidla jsou na zmateni, maji pravidla, kterymi se my jakoze mame ridit - kdykoliv Vas zacne kdokoliv omezovat ihned zpozornete, je to zacatek manipulace(zase dobra rada).

Nakonec(snad, pisu to jak mi myslenky proudi hlavou), poslouchejte jen sami sebe(neznamena nenaslouchejte ostatnim), mejte se radi, nebojte se, jste vedomi, ktere obrovskym zpusobem dokonale, kdyz pujdete cestou uvedomeni, sami sebe uvidite jako dokonalou bytost, spojeni hmoty a vedomi a jako vedomi dokazete neuveritelne veci.

Datum 03.08.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Odpověď Dinovi

Tady si dovolím uvést jednu draze vydobytou zkušenost z mojí karmické očisty, kterou si už doufám budu konečně navždycky pamatovat: Kdo chce být na straně Světla, a tedy žít v pravdě, na svobodě, ve spravedlivém systému, který podporuje harmonický rozvoj a spolupráci všech svých součástí, ten musí dodržovat světelný řád. Řád, který moudře řídí běh všech věcí tak, aby se vzájemně doplňovaly, podporovaly v životě a evoluci. Pokud jeho pravidla následovat nechce, přesouvá se automaticky na druhou stranu. A tam ho nečeká vytoužená „svoboda“, ale dříve nebo později, zato zcela jistě, chaos, problémy, nevědomost a otroctví. Pokud nezmění včas svůj postoj a nevymaní se z pout vlastního ega a vnějších ovládacích pout, pak ho čeká i spousta utrpení. Které nejenže okusí sám, ale navíc ho bude působit ještě mnoha dalším (bytostem, sférám, Přírodě). Ať už vědomě nebo nevědomě.

Způsob, který popisujete, sám o sobě zdaleka nestačí na skutečné odbourávání ega. Spíš je tu nebezpečí přešlapování v bludném kruhu nebo i pádu do hlubšího područí Ega. Pokud nepracujeme účinně na svém vyladění, a tedy nejsme na světelném vzestupu, to, co si jsme schopni uvědomit, nepostihuje dostatečně reálný stav věcí. Chybné předpoklady pak plodí vychýlené výstupy. A navíc neprobíhá hloubková karmická očista, při které se čistí to, co všechno si naše ego v minulosti vybudovalo, nashromáždilo, o co se opíralo, co ovládlo. To všechno v nás zůstává uloženo a za vhodných podmínek začne opět vylézat ven…..
 

Datum 03.08.2010

Vložil Dino

Titulek Re: Odpověď Dinovi

Nemusí se dodržovat vůbec nic. Pokud něčemu nerozumíte a dodržujete to, ať je to jak chce moudré, Vy sama tím nezmoudříte. A když už tomu rozumíte, tak na co pravidla?

Doopravdy si myslíte, že to co děláte/píšete pomůže lidem? Spiritualita je velmi jednoduchá záležitost. Nevyžaduje nic slěpě oddaného naopak, všechno zkoumat a čemu zrovna nerozumíte, tak to hodit za klobouk a za čas se k tomu můžete zase vrátit.

Učíte se chybami, to co víte/chápete, to se už neučíte.

Karma je vina, to za co se každý cití vinen, jeho přehmaty, ale jediným pomyšlením je může každy smazat, protože tyhle pravidla jsme si tu na sebe dali každý sám. Nikdo je nikomu ani nutit nemůže, už z toho důvodu že jsme si všichni rovni a neexistuje nikdo lepší ani horší. Každý je jenom někde jinde.

Datum 04.08.2010

Vložil Alter Ego

Titulek :(

Ono jestli vám ego jenom nenamlouvá to co chcete slyšet, že jste ti "hodní" z vašich reakcí se mi až svírá hrdlo.
Založit si stránku s názvem nová duchovní cesta chce už řádně nabušené ego kvalitně vyživováno informacema, které k vám asi také neproudí bez vašeho(vědomého,umělého,ego) přičinění. Jako kdyby bylo více cest než ta, kterou vás vede vyšší já, duše, bůh nebo jak tomu chcete říkat, a tím je život.
Copak se člověk nerodí holý? Potřebuje snad nějaké informace aby mohl duševně růst? Člověk se už narodí se vším co k duchovnímu růstu,životu potřebuje.
Třeba jak můžete(Marie, druhý odstavec) pracovat se strachem, šířit ho? Strach je nástroj ega("zla").
Vědomosti klamou, ale z reakcí lze poznat moudrost.
Pokuď jsem doteď neměl jasno tak teď už ano.
Nejvíce přínosné mi zde přišli reakce Dina.
Neberte to nijak útočně, rozhodně jsem sem nepřišel škodit.
Nepochybuji, že se ego zase bude bránit pravdě, ale tímto příspěvlem komunikaci s vámi radši ukončím. Sbohem