Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 83C. Zprostředkování další pomoci Arkturianům

83C. Zprostředkování další pomoci Arkturianům

Petra Nováková, Jiří Novák Vloženo 26.1.2017
Petra Nováková Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Problémy s Přírodou u Arkturianů. Přírodní rezerace na jejich planetě. Podivná stavba na jejich planetě – odkud se vzala? Napojení na záznam z vesmírných bojů v minulosti. Očistná skupinová operace společně s Arkturiany. Očista Arkturianů, jejich planety a přírody. Doprava, komunikace, Rada planety a prezidentská funkce. Další očistná akce s Arkturiany o týden později. Přijatá opatření ve vztahu Arkturianů k Přírodě. Výsledky očistných operací.

Tento článek navazuje na texty  83A. Impulsy k obnovení komunikace s Arkturiany a 83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb


Petra Nováková
 

Problémy s Přírodou u Arkturianů

 

V předchozím textu 83B. Impulsy pro řešení dávných karmických vazeb  jsem se ve svém vnímání setkala s představiteli Arkturianů, nebylo to ovšem v reálném čase. Šlo o jakýsi průmět minulosti kombinovaný s otisky informací v mých karmických vrstvách. Vnímám však, že bude potřeba navázat spojení s Arkturiany i v tomto reálném čase.


Duchovní komunikace z 10.1.2017:

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace ohledně Arkturianů, je důležité další informační spojení, co by bylo důležité ještě vědět, dát do dalšího pokračování tématu o Arkturianech? Nebo se mi můžete ozvat přímo vy Arkturiané? Děkuji.

Prezident Arkturianů: „Ano jsem na rozhovor připraven. Jsem rád, že se znovu ozýváš, protože je ještě mnoho témat, o kterých spolu můžeme mluvit, které můžeme probrat. Myslím, že by bylo vhodné, kdyby Příroda pomohla zprostředkovat tvé vnímání přímo tady od nás z naší Planety. Pokud to bude možné. Abych mohl ukázat náš problém podrobněji. Naše planeta díky našim zásahům a chování prochází různými stadii a výkyvy. Jak vidíš, na mnoha místech se povrch mění.“

Při povídání vnímám, jak se mnou prezident prochází po jejich planetě a ukazuje, jak to u nich vypadá. Někde jsou suchá místa. Vypadají jako lysiny, jako když lidem vypadají vlasy, protože zde není něco v pořádku. Na dalších místech jsou květiny, rostliny, které měly sloužit k obživě atd., jsou sice vyrostlé, ale suché, uvadlé, zchřadlé. Přejdou z růstu rovnou do tohoto stadia, takže přeskočí stadium plození, které právě je pro bytosti důležité, aby mohly být rostliny pro ně potravou.


Přírodní rezervace na planetě

Pak mi ale ukazuje velmi zvláštní silné místo. Jde o jakousi rezervaci. Zde je místo ponecháno Přírodě. Žijí zde nějaké bytosti, které jsou s Přírodou zde velmi propojeny. Připomíná mi to trochu film Avatar. Jsou to Arkturiané, jen žijí jinak. Nešli cestou technického vývoje. Jejich obydlí nejsou téměř stavěna lidskou rukou, žádné chatrčky, ale tvoří je převážně příroda. Jen s jejich nepatrným zásahem. Oni s Přírodou vzájemně spolupracují. Není to tedy stejné, jako tomu bylo v některých dávných civilizacích na Zemi, například v určitých obdobích Atlantidy. Že by si bytost něco pomyslela a Příroda se podle toho přizpůsobila. Bytost sama si tak za pomoci síly svého vědomí vytvářela vše, co potřebovala. Zde v této rezervaci na planetě Arkturianů Příroda i bytost společně vytvoří to, co je z obou pohledů nejoptimálnější a vzájemně se to doplní.

Roste zde bujná vegetace, není zde problém s plodinami, jako na jiné části planety. Je zde klid a hojnost. Naopak na jiných místech vznikají víry, zásahy vody, tvoří se pukliny a průrvy, a to, co dříve tak bylo pomocí a ku prospěchu civilizace, jde najednou proti nim.


PN: Spojené Síly Světla, je toto vnímání současnosti, opravdu tato rezervace existuje, nebo jde jen o nějakou projekci? Nebo něco jiného?

Příroda hvězdného systému Arktura: „Toto místo skutečně existuje. Je však jen pouhou vzpomínkou na to, jak dříve probíhal vývoj na této planetě. Toto odráží soulad civilizace s přírodou, nejde však o obraz, který je nyní dále napodobitelný. Technický pokrok je do určité míry důležitý. Nelze ho najednou odstřihnout. Mnohdy, pokud je správně využíván, může pomoci k rozvoji celé civilizaci, ke světelnému vývoji, k pomoci v boji proti Temnu. Tato rezervace je tak odrazem minulosti, vzpomínkou, jak se opět vrátit ke spolupráci s Přírodou, ale musí se najít již jiný stupeň společného fungování člověka s Přírodou, než tento dřívější model.“


Podivná stavba na jejich planetě – odkud se vzala?

Pak mi prezident ukazuje ještě jednu podivnou věc. Vypadá to, jako kdyby někde na otevřeném prostranství, na rovné ploše, najednou vyrostl vrchol, vzedmul se z povrchu do výšky. Oni nechápou, jak se to u nich na planetě vzalo. Na pohled to vypadá jako přirozená hornina, skála s ostrými řezy. Na jejím vrcholu je ostrý hrot. Z povzdálí to vypadá jako černý umělý sloup. Je to snad umělá stavba, jakési zvláštní zařízení postavené někým za určitým účelem? Okamžitě se mi vybavila fotografie podivné černé hory, kterou nám nedávno poslal jeden člověk z NDC, abychom ji prozkoumali. Šlo o horu nazvanou Black Tusk (v překladu černý bodec, špičák) v kanadském Whistleru v provincii British Columbia. Ta nám připadala energeticky velmi silná, ale vnímali jsme spíše temné energie. Její fotografie jsou například na webové stránce https://www.google.sk/search?q=black+tusk+whistler&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO4rCy5YfRAhUGiRoKHY57D7wQ_AUIBigB#imgrc=iFveupN-tHBw7M%3A

Tento monument u Arkturianů vypadá jako nečinný. Nic se s tím neděje. Prezident ukazuje, že to různě zkoumali, snažili se zjistit, odkud se to vzalo, ale zatím na nic nepřišli.

Mně to připadá, jako by to byl protlačený temný vysílač na jejich planetu a čeká se, až se spustí. Zdá se, že to může být pozůstatek vlivů Galaktické konfederace. Která sice nemohla na planetu zasáhnout přímo a civilizaci ovládnout, ale dokázala protlačit, zasadit jakési semínko, které díky poklesu čistoty Arkturianů, bylo obnaženo, probuzeno. Připomíná mi to film Den nezávislosti, kdy vesmírná loď dlouho nečinně odpočívala. Až ji signál z Vesmíru probudil k činnosti.

Myslím, že toto bude další bod, který bude potřeba řešit. Jde o pozůstatek minulosti, ale reaguje to na temnou energii. Tímto způsobem by pak zřejmě bylo možné civilizaci Arkturianů napadnout. Proto je potřeba jednat.

Prezidentovi Arkturianů říkám, že předám zprávu u nás a uděláme, co je v našich silách, abychom jim pomohli. Prezident děkuje, loučí se se mnou. A na dotaz, zda zkoumali, ptali se Spojených Sil Světla, o co jde, odpovídá, že zatím nedostávali žádnou odpověď. Což mi přijde zvláštní.


PN: Spojené Síly Světla, kdo mi může dát k tomu další informace, o co jde?

Příroda: „Arkturiané zatím nemohou dostat informace o této Věži. Protože její historie spadá do mnohem dávnějších dob, a v nejaktuálnějších informačních nosičích o ní nejsou žádné záznamy.“

PN: Přijde mi na mysl řada filmových příběhů Star Wars. Boje ve Vesmíru. Velmi dávná minulost. Napadá mě myšlenka, že ten jakoby vysílač nějak přímo souvisí s problémy, které má samotná hvězda Arkturus. Spojené Síly Světla, kdo mi k tomu může dát více informací a údajů?
 

Napojení na záznam z vesmírných bojů v minulosti

Příroda se zřejmě napojuje na nějakou pradávnou část tehdejší Přírody jako prostředí. A pouští mi záznam:
Vnímám létající vesmírné lodě, střely bombardující jednotlivé planety. Je zde přesně daná posloupnost, která má postupně nastartovat kaskádovitý efekt kolapsu. Tedy že pár dobře zasažených obřích vesmírných bytostí (planet, hvězd) vyvolá postupné zasažení těch v nejbližším okolí, a tak se dominovým efektem rozpoutá totální zkáza.

Hvězda Arkturus měla být jednou z těchto hvězd. Ale její zničení se nepodařilo. Z těch dob však pochází onen problém se sebedestrukčním zařízením uvnitř hvězdy Arkturus, o kterém byla řeč dříve.

V té době byl na planetu dosazen skrytě tento bodec, který měl ve vhodný čas spustit destrukční efekt zvenčí. Jako rozbuška. Tohle všechno je teď potřeba zpracovat. Protože to velmi ohrožuje světelný vývoj. Temné mocnosti, které toto vytvořily, se v tuto chvíli zdají být v hibernaci. Ale jakoby vyčkávají na svou příležitost.
 

PN: Spojené Síly Světla, moc děkuji za všechny informace. Přírodo, Spojené Síly Světla, jak máme v tuto chvíli postupovat?

Centrální Karma: „Zítra při společné operaci budou účastni i zástupci Arkturianů a energiemi také samotná hvězda Arkturus. A bude potřeba tuto situaci společně řešit. Impulzy se ještě odkryjí. Zatím je potřeba v klidu vyčkávat. Spojené Síly Světla vše povedou. Energie jsou již na to připraveny.“

PN: Dobře, moc děkuji.


Jiří Novák
 

Očistná skupinová operace společně s Arkturiany  11.1.2017

V předcházejícím týdnu jsme zprostředkovali očistu destrukčního programu vloženého Temnými silami do jejich hvězdy Arkturus.

Tentokrát vnímám dva Arkturiany, kteří přišli za námi (přiletěli kosmickou lodí), aby se zúčastnili dnešní skupinové operace. Není čas na dlouhé představování se. Vnímám, že zastupují celou planetu, později se zeptám na detaily, až bude operace spuštěna. Stejně jako před léty se nacházejí v nižší hutnosti hmoty a pro nás jsou neviditelní i se svojí kosmickou lodí. Vnímám je pouze duchovně. Nikoliv však detaily jejich podoby.
Vysvětlil jsem jim základní princip zprostředkování energetické očisty, který používáme. A vyzval je, aby se přidali k očistě, v prvé řadě nás všech přítomných, což se bude týkat i jich, a současně i jejich planety.

 

Očista Arkturianů, jejich planety a přírody

Očista bude zaměřena i na černý vrchol s hrotem na jejich planetě. Karmická instituce i samotné energie po zjištění situace samy rozhodnou, co s tím. Předpokládáme, že výsledkem bude přinejmenším energetická očista tohoto útvaru, možná i kompletní energetická likvidace. S tím, že pokud by tam pod ním bylo něco čistého, jakási původní energetická struktura jejich planety nebo Přírody, tak se to zachová a očistí na původní funkčnost…

Před očistou jsme požádali i o očistu těch Arkturianů na jejich planetě, kteří jsou vychýleni a potřebují a zároveň chtějí pomoc od světelných energií.

Do operace je přidána také očista hory Black Tusk v Kanadě.


Po chvíli vnímám, že ten černý hrot na planetě Arkturianů začíná nejprve žhnout do červena, jakoby se rozžhavuje. A postupně začíná měknout podobně jako vosk nebo tavící se železo. Začíná se hroutit, jakoby roztékat. A i ten zbytek se postupně rozpouští ve Světle.

Ptám se přítomných Arkturianů, co vnímají při léčbě. Odpovídají, že působící energie jsou pro ně velmi silné. A že dostávají zprávy, že i lidé na jejich planetě vnímají průběh energetické očisty.

Postupně se dozvídáme, že první z nich je současně prezidentem celé jejich planety. A druhý je vedoucím pro vědu a technologický rozvoj. Venku zaparkovali velkou kosmickou loď a v ní zůstal pilot.

 

Doprava, komunikace, Rada planety a prezidentská funkce

Dozvídáme se dále, že cesta k nám na Zemi trvala s využitím hyperprostoru kolem našich 7 minut. Vzpomínám, že před léty to bylo asi půl hodiny. Podle nich už využívají odlišnou techniku vesmírného cestování.

O hyperprostoru je například následující strana ve Wikipedii:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hyperprostor.
 

Zkoušíme se dozvědět, jak se u nich určuje nebo volí prezident planety. Je-li to funkce volená, nebo zda to je určeno nebo naplánováno podle nějakých schopností. Jak dlouhé je jeho funkční období. Případně co dělá prezident po skončení svého funkčního období.

Arkturiané: „Jeden člen Rady planety se vždy ujme této funkce. Je to přirozený systém výběru. Členové Rady vědí, kdo je nejlepší a ten se funkce ujme. Nemusí ho volit. Funkční období prezidenta je 7 až 8 našich let. Po skončení funkčního období prezident zůstává členem Rady nebo může podle své volby odejít na „odpočinek“. Většinou zůstává členem Rady a pracuje dál. A jeho cenných zkušeností pak Rada využívá i v dalším období.“

Když se zkouším naladit duchovním vnímáním na jejich Planetu, mám znovu pocit, že to, co směrem k nim říkáme, oni na Planetě vnímají podobně jako u nás je v některých městech pouliční rozhlas. Neslyší to však ušima. Vnímají to naprosto zřetelně přímo v hlavě ve vlastním jazyce. Zeptám se, jestli se také mezi sebou běžně domlouvají telepaticky.

Arkturiané: „Nikoliv, telepatie u nás běžným způsobem nefunguje. Máme stejně jako vy normální řeč. Možná některé dvojice zkoušejí telepatii, ale výsledky nejsou stabilní. Obráceně od vás směrem k nám telepatická komunikace funguje velmi dobře, díky převaze hutnosti hmoty.“


Přepisuji část další komunikace s nimi, která probíhala během energetických operací:
 

JN: Dostaly se k Vám články řady 82 o vzpouře Přírody, na které jsem Vás dříve upozornil? (Mám na mysli texty 82A. Poselství z dávné minulosti: Neberte Přírodě právo na život, 82B. Největší hrozby pro evoluci dnešní civilizace.) Zprostředkovali Vám je andělé Dhyané?

Arkturiané: „Ano. Máme automaty, přímo se to natiskne.“

JN: Jak vnímáte vývoj na ostatních planetách? Létáte po okolním Vesmíru? (Pozn: např. Plejády jsou od nás mnohem dále, asi 500 světelných let, zatímco Arkturus necelých 37.)

Arkturiané: „Do Vesmíru létáme jen velmi omezeně, když dostaneme nějaké pozvání, jako třeba teď. Soustředíme se na náš vývoj. Vnímáme, že z některých planet jdou příznivější energie, než tomu bylo před léty. Ale ve spojení s nimi nejsme. Vypadá to, že i další civilizace respektují omezení cestování Vesmírem, které bylo vyhlášeno před několika lety.“

Poznámka JN: Toto omezení nastalo v roce 2004, více o tom je v našem textu 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

JN: A co druhá civilizace ve vašem hvězdném systému? Jak vypadá její vývoj?

Arkturiané: „My jsme ze 3. planety v systému hvězdy Arkturus. Civilizace na 4. planetě se také pozitivně vyvíjí. Zatím za námi zaostává v určitých parametrech. Snažíme se jim pomáhat. Vysíláme tam své odborníky.“

JN: Máte další informace, co se děje na Vaší planetě v této chvíli?

Arkturiané: „Ten původní hrot se skutečně rozpustil. A na chvíli to vypadalo, že je hotovo. Po nějaké době se hrot jakoby obnovil v poloprůhledné podobě. Zřejmě se obnažila další energetická vrstva toho zařízení.“

JN: Sám postupně vnímám, že i druhá průhledná podoba hrotu se postupně hroutí. Poté se vyloupl ze zbytku bílý hrot a po dalším energetickém působení se místo něj objevila bílá koule. Zatím nevíme, co to znamená.

Arkturiané: „Jsme překvapeni. U nás na planetě se likvidují nějaké úschovny. Mysleli jsme si, že je to pro stav nouze. Nějaké prostředky na ovládání, kdysi vytvořené nebo někým ponechané. Nějaká vychýlená výrobní kapacita. Vodí tam někoho v poutech. Děkujeme Vám, že jste nám to pomohli odhalit. Jde o ilegální činnost. Mysleli jsme si, že je vývoj u nás vyřešen. Ale zřejmě nebyl. Stále zde byly nějaké síly s ambicemi vrátit vývoj zpět. Teď ty očistné energie na ně působí a obnažuje se, co vytvořily. Jsme rádi, že jsme dostali tuto příležitost. Nemysleli jsme si, že je to možné.“

JN: V článku 83A jsme psali o tom, že hutnost hmoty se u Vás zvýšila za těch několik let ze 7 na 7,5. Vnímáte nějak tuto změnu? 

Arkturiané: „Ne, nevnímáme to. Nevšimli jsme si toho. Když si to uvědomíme s odstupem času, tak něco se změnilo. Ale nevěnovali jsme tomu pozornost.“

Arkturiané: „Dostáváme teď zprávy, že se u nás na planetě začíná něco dít s Přírodou a jejími energiemi. Náznaky, že se na suchých místech postupně začne obnovovat vegetace.“

JN: My na Zemi máme pocit, že to, co řešíme s Arkturiany, je velmi významné i pro nás.


Další očistná akce s Arkturiany o týden později

O týden později opět vnímám Arkturiany u nás, přišli sami, za oknem je jejich vesmírná loď. Opět dvě osoby, prezident planety doprovázený vedoucím technologického rozvoje.

Arkturiané: „Především bychom Vám chtěli předat oficiální poděkování Rady naší planety za pomoc, kterou jste nám poskytli.
Už teď se dá vnímat výrazné zlepšení. Ještě to není na sto procent v pořádku, tak odhadem na osmdesát. V přírodě jsou viditelné výrazné změny. My sami nechápeme, jak je to možné. Protože to téměř odporuje normálním zákonům růstu. Najednou se začaly znovu zelenat oblasti, které byly vyschlé, bez vegetace. Nechápeme, že je to proveditelné.


Přijatá opatření ve vztahu Arkturianů k Přírodě

Každopádně jsme přijali další opatření ve vztahu k přírodě. Základní pravidla, jak se my lidé budeme nadále k přírodě chovat. Nové principy vytvořené na základě vašich impulsů. Původní princip, že člověk je vládce přírody, že je určen k tomu, aby Přírodu směroval, jsme nahradili novým principem, že člověk je součástí přírody. A měl by se chovat tak, aby pomáhal přírodě normálně fungovat. Že v samotném zájmu našeho lidstva je dosáhnout a trvale udržet soulad lidské civilizace s Přírodou na Planetě.

My se snažíme také provádět určité očistné operace, ale nemá to zdaleka takový efekt jako vaše působení. Což je dané mj. tím, že máte vyšší hladinu hutnosti hmoty.

Uvidíme obráceně, zda naše energie mohou pomoci vám v hutné hmotě. Jsou jiné, obsahují něco jiného.“


Pokračujeme společně v další energetické očistě jejich planety a celého hvězdného systému Arktura. Tentokrát už nic zvláštního nevnímáme. Na výsledek očisty se zeptáme později.


Výsledky očistných operací

Pokusím se spojit s Arkturiany o několik dní později, 21.1.2017:

Volám je duchovně, protože vnímám, že na jejich planetě je výrazná aktivita, není tedy doba odpočinku. Ptám se, jak v tuto chvíli vnímají výsledek předcházejících dvou léčebných operací. Co se děje na jejich planetě. Co už se vyřešilo, posunulo dál.

 

Arkturiané (prezident planety): „Ano, slyšíme tě a děkujeme za tuto výzvu. …  
Zajímá vás, jak vypadá situace na naší planetě. V tuto chvíli už můžeme říci, že energie řady míst s chybějící vegetací byla obnovena. Příroda na nich se opět probudila k životu. To má pro nás všechny nesmírný význam. Důležité také je, že jsme si uvědomili omyly, nesprávné postoje, které jsme dříve vůči Přírodě měli. Jste pro nás velkou inspirací, jak se ve vývoji posouvat dál.
Rádi bychom na oplátku pomohli vám, aby se nové tendence vývoje dokázaly prosadit na celé vaší planetě. Aby duchovní principy nového vývoje začaly fungovat i ve hmotě. Protože tím by se přiblížil čas k tomu, aby naše dvě civilizace začaly spolupracovat i oficiálně na řídících úrovních a vedoucích strukturách našich obou planet.“

JN: A co je s tím pozůstatkem temné stavby, ze které se nakonec stala bílá koule? Rozpoznali jste podstatu tohoto zařízení? Kde to vzniklo a proč to tam je?

Arkturiané (prezident planety): „Nezmínil jsem se o tom sám, protože doposud nevíme, o co se jedná. Vnímáme, že místo je teď relativně čisté. Tušíme, že je tam ukryt odkaz našich předků. Že by mohlo jít o jakési informační centrum našich předků z dávné minulosti. Zatím však nevíme, jak systém otevřít, jak se do něj napojit. Pravděpodobně to znamená, že na přijetí těchto informací ještě nejsme úplně připraveni. A zároveň uvnitř vnímáme, že ani vás nemáme v tomto případě prosit o pomoc. Ať je tam cokoliv, důvěřujeme tomu, že v pravý okamžik najdeme k tomuto systému přístup.“

JN: Ano, takový přístup je naprosto v pořádku. Já také vnímám jakési návěstí pro vás typu: Zatím neotevírat, dokud nepřijde jasný impuls. I my sami už v sobě nemáme zvědavost nahlížet do míst, která ještě nemají být otevřena. Děkuji za spojení a v případě potřeby se opět vzájemně ozveme.
 

© Petra Nováková, leden 2017
© Jiří Novák, leden 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 165
  • 23
  • 24
  • 24
  • 22

Celkový počet hlasů: 258