Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I

45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I

Jiří Novák Vloženo 2.6.2011
Jiří Novák

Nová duchovní cesta je o základních principech dnešního vývoje. Znamená vybudovat a zpevnit základy bytosti člověka v tomto světě a dostat se na stabilní světelný vzestup. Je jediná cesta, jak zabránit další katastrofě. Navrátit člověka k Přírodě. Obnovit přirozené spojení člověka s Přírodou. Dosáhnout stavu, který další živočišné druhy na Planetě přirozeně mají. Základem bytosti člověka je pevné zdraví, zdravý životní styl, příjem optimální hmotné potravy, dokonalý soulad hmotné a duchovní části jeho bytosti, optimální otevřenost čaker člověka vnějším energiím a informacím Přírody. Výhodou starého ve hmotné i duchovní oblasti je obrovská setrvačnost postojů. Ten, kdo odmítá přijmout myšlenku, že svět se evolučně vyvíjí, nutně jednoho dne ztratí kontakt s realitou, jak se to dnešním mágům i drtivé většině teorií Staré duchovní cesty již skutečně stalo. Jaký člověk je otevřený pro přijímání nové pravdy?

Zkušenosti jednotlivců obvykle nebudou fungovat pro každého

Jednou ze zásadních vad tohoto světa je následující skutečnost. Někdo má pocit, že mu něco funguje. Že jej to někam dovedlo. Ano, může o tom napsat životní příběh, který může být významnou inspirací pro další. Ale není už správné tu metodu propagovat jako něco, co nutně pomůže každému. Typickým případem jsou meditační kazety obsahující speciální hudbu pro určitou jednotlivou čakru – třeba pro čtvrtou srdeční čakru. Jak by toto mohlo fungovat, když každý člověk na Zemi má jiné frekvence, na které jsou jeho čakry naladěny? Souborem frekvencí naladění čaker se jeden člověk od druhého liší stejně jako přes otisky prstů. Každý člověk potřebuje jiné frekvence tónů na probuzení své srdeční čakry. Ta hudba, která jednoho člověka dojme až k slzám, s druhým neudělá vůbec nic. Jiného může dokonce provokovat až k nepříčetnosti.

Celý náš svět je zahlcen podobnými umělými pomůckami, které možná fungují pro 10 % populace nebo dokonce ještě méně a jsou autory vydávány za duchovní zázrak.

Nová duchovní cesta je však něco jiného

Náhodní čtenáři našich webových stránek se snaží argumentovat, že právě v této pozici je Nová duchovní cesta (NDC), která může fungovat pro pár lidí, a to ještě kdoví jestli. Zatímco my ji doporučujeme jako optimální duchovní cestu pro každého. Většina dalších duchovních učitelů tvrdí, že k cíli vede mnoho duchovních cest, a každý si potřebuje vybrat tu svoji individuální.

S těmito slovy přece Nová duchovní cesta není v rozporu. I na NDC půjde každý v jistém slova smyslu individuální cestou. Záleží na jeho celkovém karmickém zatížení, na životních situacích, které jej potkávají a dále na jeho osobní povaze, vlastnostech, zvycích, vnitřní čistotě a naladění. A také na jeho věku, zdravotním stavu, životním úkolu, který pro tento život přijal.

Každý člověk sám v sobě vnímá tuto svoji odlišnost a individualitu. A pokud je mu určitá cesta přiřazována direktivním příkazem, reaguje často odmítavě. Proto tady nemůže existovat jediný pevný a přesný vzor duchovního postupu, vnitřního duchovního čištění a harmonizace.

Nová duchovní cesta je však o nalezení, uvědomění si a respektování základních principů, které odpovídají realitě skutečného fungování dnešního světa. NDC vysvětluje, že na duchovní cestě je nezbytné být v souladu s těmito základními principy, držet si jejich směr, nechat se unášet jejich proudem. Místo aby člověk šel proti principům fungování světa, tedy obrazně „proti proudu“. O tom všem je NDC.

Nová duchovní cesta je o základních principech dnešního vývoje. Je o základních činnostech a metodách, které umožní člověku plynout s proudem nového vývoje Planety a Přírody. Ale pozor, NDC není o tom, jak plynout v proudu všeobecně uznávaného mínění, v proudu většinového duchovního postoje vůči světu, v proudu dávných duchovních směrů a teorií přenášených z dávné minulosti.

Návrat k základům

Pokud chce stavbař postavit vysoký dům, dobře ví, že nejprve potřebuje věnovat velkou pozornost základům. Těmi musí stavbu nutně začít. A udělat je dostatečně pevné a za všech okolností stabilní. Aby byly schopny udržet bez znatelných výchylek a deformací nápor vyšších pater.

U člověka je to stejné. Potřebuje také pevný základ stavby své bytosti. Co je tím myšleno? Základem správné duchovní cesty je to, co člověka spojuje s Přírodou. Ne to, co člověka od Přírody odděluje. Člověk potřebuje pevné spojení s Přírodou a jejími energiemi. Protože Příroda pro nás představuje životodárné prostředí, které nám poskytuje podmínky nezbytné pro život. Příroda je tedy to, čeho si potřebujeme vážit. O spojení s čím musíme pečovat, chceme-li žít plný a harmonický život.

Dnešnímu člověku však nestačí jen hmotné přežití. Potřebuje mít možnost nadstavby, duchovní realizace. Stavba jeho domu je složitější, dosahuje větší výšky a má více pater. Tím spíše je potřeba důsledně dbát na pevnost základů stavby svého života. Jedině pevné základy umožní člověku stavět další a další patra svého života, své duchovní cesty. A stavět je bezpečně, aby jim jakékoliv nepříznivé vlivy plynoucí z nových duchovních pater celou dosavadní stavbu nevylomily ze základů. Aby dům jejich duchovní cesty stál za všech okolností jako pevný monolit odolávající všem náhlým poryvům větru a nepřízním počasí.

Nemá-li člověk pevný základ, jeho duchovní stavba bude vychýlená

Jestliže člověk nemá pevný základ své bytosti, stavba dalších pater duchovní cesty může skončit fiaskem. Například člověk si třeba najde nevhodného partnera, který jej energeticky vysává a doslova jej zdravotně likviduje. Další se zase nechá zasvětit do Reiki a netuší, že takto si na sebe navázal celý systém Reiki, a ten teď bude parazitovat na jeho energiích. Výsledek obojího je stejný.

Oba tyto vlivy dokážou člověka podstatně vychýlit nebo i úplně vyvrátit z nastoupené světelné duchovní cesty. Stavba duchovního domu člověka už za takové situace nestojí rovně, ale je více nebo méně nachýlena, podobně jako šikmá věž v italské Pise. Výsledkem je deformovaná, vychýlená duchovní cesta, která již nevede ke Světlu. Rozuměj přímo vzhůru do pomyslného „nebe“, do prostorů jednoznačně kontrolovaných Silami Světla. Ale vede šikmo kamsi jinam do prostorů ovládaných a řízených temnými silami.

Výhoda dalších živočišných druhů

Základem duchovní cesty člověka by mělo být to, co jej pevně spojuje s Přírodou. To, co je přirozené i pro každou další živou bytost. V tomto mají jiné živočišné druhy velkou výhodu. Zvířata jednají instinktivně. Řadu činností dělají naprosto automaticky vedeni svým pudem. Jejich svobodná vůle je omezena. To je určitá výhoda, protože pak nemohou dělat podobné zvrhlosti, které provádí člověk. Pokud zvíře zabíjí, dělá to pro potravu. Jen člověk dokáže zabíjet z pouhé zábavy, žárlivosti, zášti, nebo naopak z potřeby relaxovat, uvolnit se takovou činností.

Zvířata jsou vedena vnitřními impulsy, kterými jim Příroda naznačuje, co je právě potřeba dělat. A zvířata o tom nepřemýšlejí, nerozumují, nemeditují. Jen relaxují a čerpají přirozené energie Přírody. Přitom však stále naslouchají impulsům a jednají podle nich. Přijde-li impuls, jdou do akce a nepotřebují to zdlouhavě rozebírat. Právě tyto přirozené reakce zvířat je udržují ve spojení s Přírodou. Zajišťují, aby zvíře i nadále zůstávalo jako součást Přírody. Když má lev hlad, jde si ulovit zvíře. Když je nasycen, antilopy mohou chodit volně v jeho blízkosti a lev jim přesto neublíží.

Toto vnitřní spojení s Přírodou má obrovskou výhodu. Pokud se v daném místě blíží katastrofa, zvířata vnímají varování Přírody a včas odtáhnou na bezpečné místo, jak bylo naznačeno na videu o Tunguzské katastrofě, viz článek 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky.

Člověk naopak rozumuje a přemýšlí

U člověka je toto prvotní spojení s Přírodou silně narušeno. Člověk se naučil o všem příliš rozumovat, přemýšlet. Navíc má vědomou svobodnou vůli cokoliv udělat, pozměnit. Naučil se Přírodě i jiným formám života vládnout, diktovat svoji vůli. Místo aby s nimi sdílel prostředí Přírody a respektoval jejich právo na život. Tímto vším si člověk podkopal přirozené základy svého života. A protože impulsy Přírody během věků čím dál více podceňoval, nakonec zcela ztratil schopnost takové impulsy přijmout a rozpoznat.

Důležitými pro lidské rozhodování se místo impulsů Přírody staly rozum, věda, umělé duchovní nástroje a techniky. To vše nasměrovalo lidstvo ještě dál od Přírody. Dál od přirozených přírodních pochodů a procesů.

Dávné civilizace si opakovaně podkopávaly základy své existence

Historie dokládá, že každá rozvinutá civilizace na Zemi doposud skončila katastrofou. Protože nedokázala včas zachytit varovné náznaky Přírody a změnit své životní přístupy a způsoby fungování. Období dočasné prosperity pak bylo vždy následováno obdobím postupného úpadku a rozkladu. Nebo přišel dokonce náhlý pád ve formě neočekávané ničivé katastrofy.

Opakované katastrofy lze jednoduše vysvětlit tak, že dávné civilizace si podkopaly základy své existence na této Planetě. Že směřovaly k ještě většímu oddělení od Přírody, místo aby se k Přírodě navracely. Dnešní civilizace je na tom stejně. Opět se odděluje od Přírody. Opět si podkopává větve života pod sebou. Opět jednoznačně směřuje k další katastrofě.

Lidstvo běžně dělá řadu činností, které jej oddělují od Přírody

Lidé většinou svá rozhodnutí nepoměřují tím, jaké impulsy jim dává Příroda. Naopak se naučili posuzovat svá rozhodnutí tím, co o tom řeknou další lidé. Tím, jaké jsou postoje světové vědy, co se o takových situacích učí ve školách. Tím, jak na takovou situaci nahlížejí uznávané kapacity píšící knihy. Nebo jednoduše tím, jaké je převažující veřejné mínění v dané době na daném místě.

Toto vše vede člověka k tomu, aby místo naslouchání Přírodě dělal naopak řadu činností, které jej od Přírody oddělují. Člověk pak například loví zvířata pro zábavu. Chytá ryby jako formu určité relaxace. Zabíjí jen proto, že osobní svoboda jiného člověka mu brání v uskutečnění jeho neetických plánů a cílů. Okrádá druhé lidi o energii, protože jeho pouto s Přírodou a přístup k okolním energiím jsou silně narušeny.

Pro návrat k Přírodě je potřeba mnohé v životě změnit

Za dlouhé věky se člověk svým přístupem zřetelně vydělil z Přírody. A protože dál a dál provádí běžně mnoho činností, které je stále více od Přírody oddělují, jeho návrat k Přírodě není jednoduchý a úplně automatický. Musí toho mnoho ve svém životě změnit. Musí se oprostit od mnoha dosavadních zvyků, které se staly jeho přirozeností. Potřebuje si důsledně vybudovat nové návyky, pomocí kterých se k Přírodě více přiblíží. Potřebuje v sobě vybudovat větší ukázněnost, aby spojení s Přírodou dokázal opět obnovit.

Jakým způsobem je to možné dokázat? Domníváte se, že člověka může více a těsněji spojit s Přírodou tendence přechodu z naší dimenze, kterou označují 3D, do jiné dimenze 5D, která představuje nehmotný astrální svět? Tak jak to propaguje řada duchovních učitelů? Spojuje snad člověka s Přírodou vybudování jakéhosi krystalu merkaby? Spojují člověka s Přírodou umělá privilegia, umělá moc, schopnost vládnout, měnit běh událostí? Spojuje snad člověka s Přírodou magie schopná oživovat mrtvé, ale také ukončovat životy žijících? Magie schopná měnit povahu a strukturu předmětů a událostí? Magie schopná vyvolat na Zemi zemětřesení a další umělé katastrofy? Spojuje snad člověka s Přírodou to, že namaluje mandalu a napojí ji někam do astrální sféry, aby mu předávala jakousi duchovní energii?

Ne, rozhodně ne! Nic z těchto příkladů činností nespojuje člověka s Přírodou. Naopak všechny tyto umělé postupy, metody, privilegia jedněch nad druhými, umělá tvořivá moc a síla, to všechno člověka od Přírody více a více odděluje. Posiluje to jeho oddělenost. Celé věky člověk vykonával činnosti, které jej stále více oddělovaly od Přírody. A dnes v tom nejen pokračuje, ale ještě to dále rozvíjí.

Pokud nic zásadního nezměníme, čeká nás další katastrofa

Tendence dnešního vývoje je zcela jednoznačná. Pokud by nedošlo k zásadní změně směru vývoje nastoupeného lidstvem, čeká nás nutně totéž, co postihlo civilizace před námi. Další drtivá katastrofa, protože postupující duchovní pád už je dnes více než patrný. Otázkou dne za takové situace není, zda katastrofa ANO či NE. Otázkou už pouze zůstává KDY, ZA JAK DLOUHO a JAKÝM ZPŮSOBEM?

Je jediná cesta, jak zabránit další katastrofě. Navrátit člověka k Přírodě. Obnovit přirozené spojení člověka s Přírodou. Dosáhnout toho stavu, který další živočišné druhy na Planetě přirozeně mají. Stav, který si však lidstvo svým intelektuálním fungováním, technikou, ale i duchovní činností narušilo.

Kudy vede cesta návratu k Přírodě?

Kdo by měl být první v ražení nové cesty, nového přístupu lidstva k Přírodě? Zloději, násilníci, kriminální živly? Ne! A co takhle vědečtí skeptici, zarytí materialisté neuznávající duchovní pozadí světa? Ti také ne! Nebo duchovně probuzení lidé, kteří uznávají existenci duchovního pozadí světa? Ano, samozřejmě, právě ti by měli jako první prosazovat nový životní styl života. Který dovede lidstvo k jednoznačnému přiblížení se Přírodě.

Jaká je však situace? Jen se rozhlédněte po mnohých webových stránkách a přečtěte si pár knih s duchovní tématikou, co všechno se tam píše a říká:

„Půjdeme do 5D, konečně se toho těžkého závaží hmoty zbavíme. Potřebujeme meditovat, zasvěcovat, budovat své umělé světelné krystaly.

Všechny duchovní vzory postupně sestupují do hmoty

Je snad toto návrat k Přírodě? Nikoliv! Jsou to jen další nevhodné duchovní vzory, jak se od Přírody ještě více oddělit. A co se stává s duchovními vzory na této Planetě, v tomto Vesmíru?

Každý duchovní vzor za určitou dobu sestoupí do hmoty, promítne se do postupů a metod ve hmotě. A lidé začnou dělat totéž, co dříve propagoval tento duchovní vzor. S tím rozdílem, že průměty duchovních vzorů do hmoty se často deformují a ještě více se odchylují od běžné etiky. V minulém článku 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III jsem to naznačil na příkladě schopností oživování a ukončování životů.

Takže přes magii, umělé postupy, umělá privilegia a duchovní hodnosti, nadřazování jedněch nad druhými, cesta k Přírodě rozhodně nevede. K Přírodě se potřebujeme navrátit jiným způsobem. Potřebujeme si zpevnit základy své lidské existence v tomto světě. A to je to, co propaguje Nová duchovní cesta. To je to, co veřejně vysvětlujeme na těchto webových stránkách. A to je to, o čem teď píšu v této další trojici článků, kde opět zdůvodňuji potřebu a nutnost Nové duchovní cesty. Znovu jsem dostal impuls do všech detailů vysvětlit, proč právě Nová duchovní cesta nás dokáže vyvést z lidské duchovní krize. A proč naopak drtivá většina starých metod zde na Zemi propagovaných člověka od Přírody více a více odděluje.

Jednoduchá filozofie Nové duchovní cesty

Filozofie NDC je jednoduchá. Napřed v prvé řadě vystavět, upevnit, stabilizovat a posílit hmotný a energetický základ své bytosti. Dát si do pořádku životní styl a hmotnou výživu, vyladit do optima příjem energií z Přírody. A tímto vším směřovat k pevnému zdraví a dostat se na jednoznačný světelný vzestup. A pak teprve se pídit po dalších detailních informacích týkajících se duchovního pozadí života a světa. Pokud totiž člověk má v pořádku svůj základ, získává postupně schopnost rozpoznávat pravdu. Lépe se orientuje v záplavě informací, z nichž mnohé jsou zásadně vychýlené nebo i zcela vadné.

Ten, kdo naopak začne informacemi bez pevného harmonického základu své bytosti, není schopen rozpoznávat pravdu. Proto je kolem nás tolik duchovních učitelů, u kterých je pravdivostní hodnota jejich sdělení hluboko pod úrovní 50 %. Proč? Protože se včas nepostarali o vybudování pevných základů své bytosti.

Co tvoří pevný základ bytosti člověka?

Základem bytosti člověka je pevné zdraví, zdravý životní styl, příjem optimální hmotné potravy, harmonicky fungující čakry. Základem bytosti není magie, ani přechod do 5D, ani mimozemské učení MCEO, ani podstoupení regrese, zasvěcení. Základem bytosti je naopak dokonalý soulad hmotné a duchovní části jeho bytosti. A dokonalá otevřenost čaker člověka vnějším energiím a informacím Přírody.

Navíc, když posílíte základy své bytosti, dokážete se postupně zbavit temných systémů, které na vás parazitují nebo vás zcela ovládají. A dostanete se na světelný vzestup. Právě světelný vzestup je klíčem ke všemu dalšímu v duchovní oblasti. Začnete jednoznačně vnitřně rezonovat s těmito informacemi na našich webových stránkách. Už nebude potřeba vám nic dalšího vysvětlovat. Sami budete vnitřně vnímat, co vaší cestě prospívá, a čemu se naopak máte vyhnout.

Nová duchovní cesta není žádným diktátem

NDC není o tom, jak diktovat člověku do konce života. NDC je o tom, jak zpevnit základy bytosti člověka a jak se dostat na stabilní světelný vzestup. A také jak se dokázat zbavit parazitujících temných systémů. To ostatní pak už přichází automaticky a samo. Lidé na vzestupu mají jinou vnitřní filozofii, uznávají jiné životní postoje. Mnohem jasněji vnímají vše to, co člověka odděluje od Přírody.

Postoje jedinců na NDC jsou pro ty ostatní mnohdy nepochopitelné a ti neváhají reagovat posměšnými poznámkami. Je to jejich věc. Příroda nehodlá nikoho znásilňovat. Postoj Přírody vůči všem formám života, a tedy i vůči lidem, je však již dnes jednoznačný a kategorický:

Příroda: „Chceš žít ve spojení se mnou? Výborně, dostaneš ode mne vše, co k životu potřebuješ. Nechceš být součástí Přírody, chceš tady i nadále diktovat druhým? Lituji, ale to už nebudu dále tolerovat. Pro takovéto formy života zde už není místo. Budeš proto odsunut mimo tento svět.“

Podstatné pak je, že jakmile si člověk dokáže vybudovat a udržet pevné životní základy, dostane se na stabilní světelný vzestup a zajistí si těsné spojení s Přírodou. A v rámci tohoto vzestupu mu pak zůstává dostatek prostoru pro plné rozvíjení své individuality. Každý pak může volit svoji individuální cestu. Nezbytné však je udržet tuto cestu v mantinelech zajišťujících pokračování trvalého spojení s Planetou a Přírodou.

NDC nepředstavuje na rozdíl od magie žádné pevné uzavřené a neměnné dogma. NDC představuje otevřený systém, který se neustále dolaďuje a upřesňuje na základě konkrétních výsledků v praxi. Protože právě praxe by především měla být potvrzením účinnosti každého typu duchovní cesty.

První závěr:

NOVÁ DUCHOVNÍ CESTA JE O TOM, JAK VYBUDOVAT A ZPEVNIT ZÁKLADY BYTOSTI ČLOVĚKA A JAK SE DOSTAT NA STABILNÍ SVĚTELNÝ VZESTUP.

Může nás spasit pohled zpět do doby „zlatých“ dávných časů?

Dovedla snad některá z dávných cest propagovaných starověkými učiteli lidstva, informačně sem k nám přenášená z dávné Atlantidy či jiných světů, lidstvo k trvalé duchovní prosperitě a světelnému vzestupu? Právě naopak! Všechny dosavadní metody a postupy dovedly minulé civilizace k drtivým katastrofám a náhlým pádů. A i dnešní lidstvo vedou k prohlubujícímu se duchovnímu pádu směrem k další katastrofě. Výsledkem je zřetelná duchovní krize, vyhrocený duchovní úpadek, ve které se dnešní svět nachází.

Kdo za to může? Především nesprávný způsob poznávání duchovního pozadí světa a nevhodné uplatňování takto zjištěných deformovaných poznatků v praxi. Lidé se mylně domnívají, že nápravy situace mohou dosáhnout přenášením dalších a dalších umělých učení, metod, technik, z dávné minulosti. Tento obdivný pohled do zpětného zrcátka starých dávných časů je však pouhým pozlátkem, které nic neřeší.

Nápravu situace nemůžeme najít u civilizací, které selhaly a nedokázaly navíc pochopit, proč k tomu došlo. My sami musíme najít úplně nové přístupy a duchovní postoje, na které dávné civilizace nedokázaly přijít. Potřebujeme přitom využít těch možností, které dávné civilizace před námi neměly. A to je naše možnost neomezeného duchovního vzestupu, kterou jsme jako nové lidstvo 2. typu do své výbavy dostali.

Kde lze najít skutečnou pravdu o tomto světě?

Kde hledat skutečnou pravdu o fungování našeho světa? Není to tak obtížné a rozhodně to není neřešitelné. Skutečná pravda o minulosti i pravda o volbě optimální cesty životem a evolucí je všude kolem nás. Obsahuje ji samotná Planeta a Příroda a jejich informační struktury - morfická pole. Stačí jen stát se přirozenou součástí tohoto komplexu Planety a Přírody a jako jedna z částí se do něj začlenit. A otevřít se energiím a informacím, které odtud ke každému člověku volně plynou.

Základem volby je pochopení, co to je světelný duchovní vzestup

Co to vlastně je duchovní vzestup ve Světle? A které všechny metody duchovní práce na sobě duchovní vzestup aktivně podporují, a které mu naopak brání? Není těžké pochopit, že za duchovní vzestup by měl být považován vzestup vnitřní čistoty, vnitřní harmonie člověka a frekvence bioenergie, na kterou je vnitřně naladěn.

Zatímco nárůst zkušeností, nastudovaných duchovních učení a metod, počet přečtených knih, množství přednášek, seminářů a zasvěcení, kterými člověk prošel – to vše naznačuje pouze stupeň určité pokročilosti v duchovní problematice. Ale samotná duchovní pokročilost nemusí mít se skutečným frekvenčním vzestupem nic společného.

Druhý závěr:

DUCHOVNÍ POKROČILOST JEDNOZNAČNĚ NEZNAMENÁ TOTÉŽ CO SKUTEČNÝ SVĚTELNÝ DUCHOVNÍ VZESTUP.

Důležité je zjistit, co podporuje světelný vzestup a co mu naopak brání

Lidé touží po volnosti. Chtěli by se dostat na vzestup, ale přitom si ponechat k dispozici co nejširší pole možností. V tuto chvíli je však důležité si uvědomit, jestli hledají skutečnou duchovní svobodu, nebo jestli pouze jejich ego touží po uspokojení. Na toto téma jsem již dříve napsal článek 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

V něm jsem vysvětlil, že úplná duchovní svoboda je na dlouhou dobu pouhou iluzí. Protože lidé mají v sobě řadu karmických vrstev z dávné minulosti. A pokud chtějí svobodu, musí se nejprve dostat z obležení všech možných temných systémů, které je v minulosti postupně ovládaly. I těch, které sami vytvářeli a poté jim sloužili.

Takže skutečná vzestupná světelná cesta vyžaduje na dlouhou dobu především přesnost, jednoznačnost a vytrvalost ve svém odhodlání zbavit se nepříznivých nánosů v sobě. Naopak touha poznat co nejširší okruh metod, učení, činností není na místě.

Důležité pro člověka je naopak co nejdříve zjistit, které metody, postupy, duchovní učení světelný vzestup podporují, a které naopak vzestupu ve Světle účinně brání. Tím si totiž mohu odpustit celou řadu slepých cest a neúspěšných pokusů.

Duchovní ego si žádá uspokojení

Lidé v touze po vzestupu začnou na sobě aktivně pracovat v mnoha směrech – meditace, magie, tantra, reiki, hypnóza, rodinné konstelace, orgonity, mandaly a další mnohé umělé pomůcky a metody. Dosáhnou tím plného uspokojení. Navíc si někteří myslí, že čím více činností a záležitostí aktivně vyzkoušejí, tím větší mají šanci na nalezení optimální cesty pro sebe. Veřejně propagovány jsou v tomto směru stovky i tisíce způsobů doporučovaných činností, které mají údajně člověku zajistit duchovní vzestup ve Světle.

Rozhodujícím kritériem účinnosti každé jednotlivé metody by měla být praxe. Skutečný výsledek nárůstu vnitřních frekvencí člověka, když danou metodu po určitou dobu soustavně používá. To je ovšem problém, jak to zjistit, jak to prokazatelně změřit. Žádná taková srovnávací studie, která by dokázala objektivně zhodnotit účinnost doporučovaných metod duchovní práce, však neexistuje. Jednoduše doposud nebyl k dispozici způsob, jak něco takového objektivně vytvořit.

Lidé jsou pak odkázáni na slova, agitace a doporučení autorů či propagátorů těchto metod, případně na osobní zkušenosti jiných lidí s těmito metodami. A co se pak děje? Člověk vyzkouší jednu metodu a téměř nic se neděje. Vyzkouší druhou, zase nic. Zkouší další a další, navštěvuje přednášky a semináře, absolvuje různá zasvěcení. Připadá si duchovně pokročilý, sečtělý, vzdělaný, ale jeho život stále nechce směřovat tam, kam by si přál. Některým se naopak stalo, že takovéto duchovní hledání a zkoušení se velmi negativně projevilo na jejich celkovém zdravotním stavu.

Co je v dnešní době módní?

Takže co je v dnešní době módní, hledá-li člověk duchovní cestu? Navštěvovat co nejvíce akcí – přednášek, seminářů. Přečíst a projít co nejvíce webových stránek zabývajících se duchovní problematikou. A když na akcích nabízejí zasvěcení, rozhodně to absolvovat, abych náhodou o něco nepřišel.

Téměř nikdo neuvažuje tak, jak by uvažovat měl: Je právě toto pro mě bezpečné? Když se nechám zasvětit, nemůže to pak vůči tomu člověku fungovat jako jakýsi úpis, kterým pak bude trvale využívat mé energie? Je bezpečné číst tuto knihu, když z ní mám na první pohled nepříznivý pocit? Je správné vstřebávat tolik dávných učení? Není radno být více obezřetný? Co ty příběhy o návštěvě dávných památek, magii uvnitř působící a následném nepochopitelném úmrtí? Neměl bych být při poznávání duchovního pozadí světa více obezřetný?

Pozor na nebezpečí číhající na hledajícího

Lidé se na seminářích naučí vytvářet si ochranné vajíčko, a mají pak pocit, že jsou tím vůči všem nepříznivým energetickým vlivům ochráněni. Jaká bláhovost. Na více místech těchto stránek jsem uváděl příběhy z léčby o tom, co na člověka v tomto světě působilo a mnohdy i dodnes působí. Temné systémy, jejichž frekvence přesahují tento svět a není proti nim běžné ochrany. Temné klony přisedlé na zádech, se kterými nelze nic udělat žádnou z metod Staré duchovní cesty. Zrůdní leviatani vynořující se z karmických vrstev a doslova mentálně ovládající člověka.

Ano, to všechno jsou nebezpečí, která číhají na člověka, který neopatrně předčasně otevře duchovní pozadí své bytosti a začne do něj jakkoliv nahlížet a zasahovat pomocí nerůznějších doporučovaných metod, jako jsou holotropní dýchání, regresní terapie, rodinné konstelace, SRT, Reiki a další.

Nová duchovní cesta navrhuje zcela jiný a podstatně bezpečnější způsob, jak se dostat na vzestupnou duchovní cestu. Přitom nejde o žádnou teorii. Jde o praxi, kterou jsem si sám osobně ve svém životě potvrdil. A která se potvrdila v životech v této době již stovek dalších bytostí, které následovaly doporučené rady. Žádné umělé pomůcky, metody, učení, rituály, ale jednoduše návrat k základům své bytosti – zajištění optimální hmotné výživy a dosažení optimální otevřenosti svých čaker vůči Přírodě.

Třetí závěr:

MÍSTO SNAHY VSTŘEBAT CO NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ INFORMACÍ, ZASVĚCENÍ A POUŽÍT CO NEJVÍCE UMĚLÝCH DUCHOVNÍCH POMŮCEK, JE MNOHEM BEZPEČNĚJŠÍ A NAVÍC I PODSTATNĚ ÚČINNĚJŠÍ NÁVRAT K ZÁKLADŮM SVÉ BYTOSTI. K TOMU, CO PŘEDEVŠÍM MNE SPOJUJE S PŘÍRODOU. A TO JE OPTIMÁLNÍ HMOTNÁ VÝŽIVA A OPTIMÁLNÍ OTEVŘENOST SVÝCH ČAKER VŮČI PŘÍRODĚ.

Trvalost lidských návyků

Jenže lidské návyky jsou velmi trvalé. Lidé si za dlouhé věky zvykli na určité přístupy a ty se jen těžce mění. Materialisté si zvykli zabývat se hmotnými projevy života. Tím, co lze vidět, slyšet, změřit vědeckými přístroji.

Duchovně probuzení lidé si zase pevně navykli na pocit určité povznesenosti nad hmotou. Zvykli si doslova létat „v oblacích“ a naopak se snažit od té přízemní hmoty a hmotného myšlení co nejvíce odpoutat. Duchovní jevy, aura, duchovní komunikace, to je přece to nejdůležitější pro život.

Proto také mnoho duchovně pokročilých jedinců považuje otázky spadající do čistě hmotné oblasti, a tím však částečně i do základu naší existence v tomto hmotném světě, za druhořadé a nedůležité. A k vlastní smůle pak k těmto okrajovým věcem zařadili mnohdy i oblast vyváženého denního režimu, hmotné výživy, fyzických cvičení i celkového hmotného životního stylu. Pro mnoho lidí na duchovní cestě je typická vychýlenost denního režimu, trávení značné části noci u internetu. A naopak podceňování základních otázek hmotného života. Duchovno to přece podle nich všechno spraví. Nelze se proto divit, že tito lidé s tak velkým zaujetím hlásají myšlenky o směřování lidstva k postupnému opuštění hmoty do 5D.

Co je potřeba udělat, když teorie ztrácí soulad s praxí?

Soubor základních principů, tezí, tvoří základy každé duchovní cesty, stejně tak jako každé vědecké teorie. Jde obvykle o zásadní principy, které jsou jasné, a při zkoumání okolního světa jsou zřetelně viditelné. Navíc jsou doložitelné jednoduchými a dostatečně přesvědčivými argumenty. Například mezi základní principy fungování Přírody na Zemi patří pád tělesa vlivem gravitační přitažlivosti Planety. Nebo naopak vzlínání kapaliny vzhůru úzkými kapilárami, díky kterému čerpají všechny běžné rostliny a stromy vláhu z půdy.

Občas se však stává, že dosavadní varianta teorie či duchovní cesty nebyla vytvořena tak, aby se dostatečně přesně shodovala s realitou. Tvůrce teorie si některých zásadních jevů či vlastností jednoduše doposud nevšiml. Mohlo se stát, že realitu viděl zkresleně, díval se třeba špatným směrem.

Obvykle se na to přijde tak, že rozhodnutí vycházející z takové teorie začnou od jisté doby vyvolávat obrovské problémy. A přesto tato rozhodnutí mohou z pohledu samotné teorie vypadat jako správná a naprosto logická. Nebo se objeví přímé protidůkazy, že teorie je špatná. V takových situacích bychom jednoduše řekli – je na čase teorii konečně změnit a upřesnit nebo nahradit novou, lepší.

Protože z pohledu otevřeného člověka vyskytující se nepříznivé projevy takové teorie v praxi naznačují, že s teorií popisu světa není něco v pořádku. Že ta teorie nepopisuje svět dostatečně přesně. Že je potřeba znovu se podívat na základy této teorie a zjistit, který ze základních principů je vadný, nesprávný. Nebo naopak jaký jiný zásadní princip v té teorii doposud chybí.

Čtvrtý závěr:

POKUD ROZHODNUTÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z URČITÉ TEORIE DÁVAJÍ ŠPATNÉ VÝSLEDKY V PRAXI, JE POTŘEBA ZÁKLADY TAKOVÉ TEORIE REVIDOVAT, ZNOVU PROZKOUMAT. A PŘÍPADNĚ JE ZMĚNIT, ZPŘESNIT, VYNECHAT ŠPATNÉ PRINCIPY, ZAHRNOUT DALŠÍ DOPOSUD CHYBĚJÍCÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY.

Setrvačnost postojů znesnadňuje změnu základů teorie

Změnit základy teorie vypadá na první pohled jednoduše, ale není to vůbec lehké. Protože taková teorie se třeba v tradiční podobě učí již desítky let na školách. Takto je popsaná ve všech učebnicích. Mnoho vysoce postavených osob se celý život zabývá prosazováním tohoto tvaru teorie. Změna takové teorie představuje velký zásah, kterému se budou mnozí bránit, protože nebudou chtít přijít o své postavení, funkci, peníze, prestiž.

Častěji se proto budeme setkávat s tím, že naopak více zřetelná bude snaha zametat pod koberec jasné náznaky, že ta teorie nefunguje. A naopak o revizi základů takové teorie bude jen málokdo mít skutečný zájem. Tomu se jednoduše říká setrvačnost postojů, setrvačnost tradičních vědeckých metod, vědeckých pozic, státních funkcí, učebních řádů, atd.

Každý ze základní školy ví, co je to zákon setrvačnosti: „Těleso zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není donuceno vnější silou tento svůj stav změnit.“ Stejný princip velmi dobře platí i pro zásadní lidské postoje. Někteří lidé raději předčasně zemřou, než by připustili svůj celoživotní omyl a pod tíhou argumentů dokázali zásadně změnit svůj postoj. Někteří vědci raději zametou pár naprosto přesvědčivých důkazů pod koberec, než by připustili, že to, za co celý život bojují, bylo nesprávné.

Příklady setrvačnosti nesprávných postojů

Také proto všeobecně propagované teorie ještě dlouho přetrvávají ve vědomí vědců i běžných lidí i poté, co už je jednoznačně dokázána jejich neplatnost. Na těchto stránkách jsem již uvedl celou řadu příkladů. Jmenujme alespoň některé:

Případ skryté hmoty ve Vesmíru, který astronom „fantasta“ Fritz Zwicky zveřejnil již v roce 1933. Aby až teprve v 90. letech 20. století, za 60 let od prvního objevu, světová astronomie veřejně přiznala pravdivost této teorie pod tíhou narůstající hromady dalších a dalších pádných důkazů – viz článek 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky. Takže tady se konečně to špatné po šedesáti letech provalilo a nové bylo veřejně uznáno.

Nebo případ dodávání smrtelně jedovatého fluoru a fluoridů do potravin a zubních past, který zřejmě poprvé použil Hitler. Přestože toto bylo již ve 40. letech jednoznačně identifikováno jako nástroj ovládání veřejnosti – viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě. To však oficiální zdravovědě nevadí, protože i nadále tvrdí lež, jak je fluor důležitý pro zastavení či zpomalení růstu zubního kazu. Jak dlouho bude lidstvu trvat, než tuto skutečnost veřejně uzná?

Nebo případ pití kravského mléka. Vědci jednoduše tvrdí: „Mléko obsahuje vápník, proto pijte mléko, když vám chybí vápník v těle.“ A lékaři proto i nadále doporučují kravské mléko v případě zjištění diagnózy odvápňování kostí. Jenže ono to nefunguje. Několika nezávislými vědeckými výzkumy na světě bylo dokázáno, že mléko po průchodu tělem nejen že nedodává vápník navíc, ale dokonce na odbourání své kyselosti spotřebovává skryté vápníkové zásoby těla – viz článek 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I. Budeme na veřejné uznání této skutečnosti čekat sto let?

Nebo příklad Darwinovy evoluční teorie. To je zase dobrý příklad toho, jak jsou protidůkazy zametány pod koberec. Nedávno jsem například viděl v souboru fotografií nazvaném „Utajované fotografie“ rozesílaných po webu mailovou poštou snímky lidských koster, ve kterých jen výška lebky dosahovala odhadem 80 – 100 cm. To ovšem odpovídá celkové výšce takového člověka 5 až 6 metrů. Zajímavé! Kde se asi tady na Zemi takový člověk podle Darwinovy teorie vzal? A co dokonce lidé žijící společně s dinosaury? Existují celé knihy zabývajícími se takovými protidůkazy, které jasně naznačují, že Darwinova teorie evoluce a druhů je vymyšlená pohádka. Například kniha „Zakázaná archeologie“ autorů Klaus Dona, Habeck Reinhard. Nebo též obrazové přílohy řady dalších knih, například: Erich von Däniken: Důkazy z pěti kontinentů, Ivo Wiesner: Gambit mahátmů, Do ráje projdeš peklem, Ivo Farkas: Nevysvětlitelné záhady, Zakázané skutečnosti a další. Dodatečně dodávám webové adresy, kde lze tyto fotografie obřích koster prohlédnout i s úvahami o jejich pravosti:

https://www.exopolitika.cz/news/pohled-exopolitiky-na-nalezy-obrich-koster-exo-archeologie-komu-patri-obri-lebky-zili-na-zemi-obri-/
https://www.astronauti.cz/news/obri-na-zemi-skutecnost-nebo-jen-legenda-/

Je velmi obtížné změnit staré postoje

O tom všem by se dalo říci – jsou snad ti lidé na Zemi nevzdělaní, nedostatečně inteligentní, že nejsou schopni si tak zřejmých věcí všimnout? Nikoliv, vzdělání a inteligence jim většinou nechybí. Chybí jim něco úplně jiného. A navíc zde dobře působí zákon setrvačnosti. To staré se stále udržuje v pohybu. Staré názory a teorie představují ohromný kolos, který je pevně ukotven v principech práce mnoha odborníků, v životních postojích mnoha lidí. A změnit tento kolos starých světových názorů bývá opravdu obtížné. Ani očividné a jasné důkazy nejsou pro mnohé zastánce starého dost přesvědčivé na to, aby svůj názor změnili. Protože síla setrvačnosti tohoto kolosu je ohromná.

Je to jakoby začarovaný kruh. Veřejné mínění říká, že pít mléko je zdravé. Odborná zdravověda říká, že mléko je zdravé. Píše se to v mnoha knihách a článcích. Kdo by měl razit nový trend? Pan Vomáčka z Kočičova? Přece odborníci v praxi by s tím měli začít – lékaři, potravinářští chemici. Ale ti vycházejí z toho, co se učili ve školách. A to bylo to staré. Takže musely by se změnit školní osnovy. Ale nové osnovy vytvářejí lidé, kteří se učili podle starých osnov. A ti nemají k náhlým změnám přílišnou chuť.

Výhodou starého je obrovská setrvačnost postojů

Změnit i prokazatelně vadné staré názory je obtížné. Protože výhodou starého je obrovská setrvačnost postojů. Staré názory naplnily mnoho dnešních knih. V nich byly vychovány lidské generace 20. století. Změnit tento kolos je jako rozmotávat gigantické zašmodrchané klubko starých provázků. Kde začít, aby to co nejrychleji vedlo k cíli?

Zatím jsem uváděl příklady z hmotného života. A co v duchovní oblasti? Tam je to ještě obtížnější, protože duchovní oblast neposkytuje tak zásadně jednoznačné důkazy či protidůkazy jako hmota. Ale je-li potřeba něco zásadního změnit, někdo s tím jednoho dne musí začít.

Také v duchovní oblasti funguje obrovská setrvačnost starých postojů

Ještě dnes si oficiální zdravověda hájí názor, že přidávání fluoru do zubních past a potravin zlepšuje situaci zubů. Světová astronomie si 60 let hájila staré zastaralé informace proti fantastovi Zwickymu. Dodnes si většina vědců hýčká nepravdivou Darwinovu teorii evoluce. A stejně tak si esoterici a duchovní pracovníci na celém světě hájí své teze o tom, že máme napodobovat dávné civilizace, které přece byly dokonalé. Že potřebujeme opustit hmotu do 5D, protože tam teprve bude probíhat vyšší stupeň evoluce. Že hmota je pro nás jen nutné zlo, kterým sice musíme projít, ale už je na čase to konečně ukončit. A tak dále, a tak dále.

Takže stejně jako si vědečtí skeptici hájí platnost starých tradičních, ale již přežitých teorií, tak zase duchovní konzervativci si naopak hájí platnost již překonaných duchovních poznatků – viz články 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?, 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

Pátý závěr:

VÝVOJ LIDSTVA NEJVÍCE DEFORMUJE TO, ŽE NEJEN VE HMOTĚ, ALE DOKONCE I V DUCHOVNÍ OBLASTI DNES EXISTUJE CELÁ ŘADA DOPOSUD UZNÁVANÝCH, ALE PŘITOM PROKAZATELNĚ NEPLATNÝCH TEORIÍ A NESPRÁVNÝCH ZÁVĚRŮ, KTERÉ SOUČASNÁ I MINULÁ PRAXE CIVILIZACE JEDNOZNAČNĚ VYVRACÍ. PŘESTO ZATÍM NEEXISTUJE CELOSPOLEČENSKÁ VŮLE TAKOVÉ POZNATKY REVIDOVAT A NAHRADIT NOVÝMI, SPRÁVNĚJŠÍMI.

Jaký člověk je otevřený pro přijímání nové pravdy?

Co vlastně chybí těm lidem, kteří až do „roztrhání těla“ hájí staré již nepravdivé principy a teorie, když to není vzdělání a inteligence? Jaký typ člověka má šanci prorazit pevný kruh starých již neplatných tezí, názorů, teorií? Jaký člověk je otevřený vnějším impulsům Planety, Přírody a Vesmíru? Jaký člověk je schopen přijímat informace o tom, že staré principy jsou neplatné, a že je nezbytné nahradit je principy novými?

Může to být jedině člověk, který je otevřený nové pravdě. Který je naplno otevřen přicházejícím energiím a informacím Planety, Přírody, Vesmíru a morfických polí. A to je pouze člověk, který má dokonale vyladěn základ svého života. Má v dokonalém pořádku vše to, co jej spojuje s Planetou a Přírodou. Z duchovního pohledu je takový člověk na světelném vzestupu. A jsem u toho samého, čím jsem začal tento článek. Chceme-li změnit svět, je nezbytné, aby se co nejvíce lidí vrátilo ke svým základům - k tomu, co je těsně spojuje s Planetou, Přírodou a morfickými poli. A to je především životní styl, kvalita hmotné výživy a pravidelná péče o optimální fungování svých čaker.

Člověk, který nemá dobře vyladěn základ své bytosti, jednoduše nové myšlenky není schopen pochopit a přijmout. Protože je naladěn na energie starého, přežívajícího, již neplatného. Tomuto tématu byl věnován článek 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace. A jsme u toho samého. Aby lidstvo dokázalo uznat nové postoje, přijmout zásadní změny, musí tady na Planetě být dostatek odborníků ve vědě i v duchovní oblasti, kteří to dokážou z pozice svého postavení správně vyhodnotit, vnitřně přijmout a poté budou mít odvahu to nové i veřejně propagovat.

Potřebujeme tedy nutně, aby si co nejvíce lidí dobře vyladilo základ svého života ve hmotě a dostalo se na světelný duchovní vzestup. Protože odborník či vědec ve frekvenčním pádu bude raději pracovat pro hnutí skeptiků, než by prosazoval nové informace. Než by riskoval svoji kůži, že prosazováním nového bude svými zatuhlými kolegy zesměšněn, ponížen, odříznut od informací a finančních dotací. Stejně tak duchovní konzervativec, který je ve světelném pádu, bude i nadále obhajovat svoji magii, své právo nadřazenosti nad ostatními, své pravomoce touto magií i nadále vést lidstvo. Příkladů z diskusí a polemik na našich stránkách je více než dost, viz například články 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, a další.

Šestý závěr:

ZÁSADNÍ ZMĚNĚ V SITUACI LIDSTVA NEJVÍCE POMŮŽE, KDYŽ SI CO NEJVÍCE LIDÍ VYLADÍ ZÁKLAD SVÉHO ŽIVOTA VE HMOTĚ A DOSTANE SE NA SVĚTELNÝ DUCHOVNÍ VZESTUP.

Kdo by měl prosazovat změnu v duchovní orientaci lidstva?

Nová duchovní cesta má v sobě sílu a schopnost zajistit zásadní změnu vývoje duchovně upadající lidské společnosti. Kdo může prosadit Novou duchovní cestu? Jedině lidé duchovně probuzení. Od materialistických vědců to přece nemůžeme očekávat. Ti duchovní pozadí světa neberou v úvahu, nezabývají se jím a někteří dokonce jeho existenci zásadně odmítají.

Jenže většina těch duchovně probuzených zase křičí: „Nechceme nic nového. Jsou tu přece staré pravdy zaplňující stovky knih, přednášky uznávaných duchovních učitelů, staré školy, kláštery, duchovní centra, komunity. Nenapadejte nám tuto tradiční duchovní pravdu. Která platí odjakživa a bude platit i nadále.“ Mnozí z nich říkají: „Chceme se vrátit nahoru ke Stvořiteli. Chceme konečně opustit hmotu a přejít do nehmotné dimenze 5D.“ Mágové navíc dodávají: „Nerouhejte se, neprovokujte svaté lidské umění magie, které jediné je schopno udržet svět ve správném směru vývoje.“

Právě tento postoj, že poznávání duchovního pozadí světa je ukončené, jsem označil jako jeden ze zásadních bludů většiny veřejně fungujících duchovních pracovníků, viz článek 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.

Z toho všeho je jasně patrné, že pomoci s prosazováním nového mohou pouze dostatečně otevření lidé, kteří jsou duchovně na světelném vzestupu. Takových lidí však zatím ještě není na Planetě mnoho. Jedná se o pouhé zlomky procent vůči sedmi miliardám světové populace.

Staré je potřeba nahrazovat novými principy postupně

Ano, čeká nás mimořádně obtížný úkol. Přes to všechno se my, co tady veřejně prosazujeme cestu nového přístupu k evoluci lidstva, nevzdáme. Je to náš duchovní úkol, o jehož splnění již usilujeme celé věky.

Podstatné je, že konečně poprvé v historii byla cesta trvalého, stabilního a dostatečně rychlého světelného vzestupu nejen proražena, ale také stabilizována a upevněna. Stala se strukturou, která již zásadně ovlivňuje směr vývoje dnešního světa. Stala se součástí této Planety i její Přírody. Čím dál více se stává součástí planetárních morfických polí a nahrazuje tak původní vliv magie na další vývoj světa. Je tedy stabilizujícím faktorem, který začal zásadním způsobem ovlivňovat světový vývoj, i když zatím ještě převážně na skryté duchovní úrovni.

Místo zakonzervování starých principů, které tady na Zemi byly dlouhodobě prosazovány, a které znamenaly cestu vstříc k další katastrofě, do nevratného pádu, dochází k opaku. K obrácení nejprve skrytého duchovního pádu v duchovní vzestup lidstva a následně i k obrácení hmotného vývoje jiným směrem co nejdále od další možné hrozící katastrofy. Více o tom jsem napsal v textu 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost.

To staré špatné je však potřeba odstraňovat a nahrazovat novým jedno po druhém, jednu oblast za druhou. Nelze rázem přijmout radikální změnu všech oblastí života. Vyvolalo by to obrovský chaos, nesoulad ve všech oblastech života. Cílem nového vývoje není radikální očista Planety formou katastrofy, jak to na konci 20. století plánovali Vesmírní lidé (viz článek 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi).

V tomto období je nejdůležitějším úkolem dovést do jasného a jednoznačného konce soupeření čistého vzestupu s magií a magickými principy. Jednoznačné prokázat, že čistá síla Planety, Přírody, Vesmíru a všech lidských bytostí na světelném vzestupu dokáže zajistit naprosté a kompletní vytlačení magie z tohoto světa.

Každá teorie vycházející z mylných předpokladů se jednoho dne zhroutí

Jak už jsem uvedl, každá teorie, učení, cesta, vychází z uznání určité skupiny základních principů. Důležité přitom je, aby takové principy co nejvíce kopírovaly fungování okolního světa. Každý vědec ví, že pokud vyjdeme z nesprávných předpokladů, z nevhodných základních principů, pak je celá teorie, kterou takto vytvoříme, pouhou skládankou, která jednoho dne vyústí do obrovského rozporu a zhroutí se pak jako domeček z karet.

Jsou čistě teoretické vědy, jejichž principy se během vývoje prakticky nemění. Typickým příkladem je matematika, jejímž využíváním v praxi jsem se vědecky zabýval po dobu dvaceti let svého života. V jiné situaci jsou již další vědy, které se zabývají především vývojem světa, detailním popisem reality kolem nás. Do této skupiny patří například hmotná fyzika, i její dílčí odvětví, třeba astronomie. A tam také patří veškeré duchovní nauky.

Tak jak vývoj světa pokračuje, mění se postupně i základní principy tohoto vývoje. A správná teorie by na to samozřejmě měla včas reagovat. A pokud to neudělá dobrovolně, je k tomu postupně dotlačena pod tíhou dalších a dalších rozporů, které původní věda nedokáže vysvětlit.

Jak již jsem uvedl, například světová astronomie podlehla tlaku rozporů v 90. letech 20. století, když konečně připustila existenci neviditelné tmavé hmoty a tmavé energie. Další odvětví světové vědy takový zlom teprve čeká.

Nelze se dostat dál bez uznání evolučních změn v tomto světě

Také duchovní nauky se nemohou dostat dál, dokud nepřijmou skutečnost, že poznání duchovního pozadí světa není ukončené, jak to tvrdí dnešní mágové – viz článek 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou. Název tohoto článku říká vše.

Ten, kdo odmítá přijmout myšlenku, že svět se neustále evolučně vyvíjí a místo toho prohlašuje, že má hotovo, že duchovní vývoj je ukončen a rozhodnut, nutně jednoho dne ztratí kontakt s realitou, jak se to dnešním mágům již skutečně stalo.

Evolucí však myslím skutečný světelný vývoj znamenající trvalé hledání optimálního vzoru fungování života a světů z dlouhodobého pohledu. Což bude nutně čas od času přinášet i skutečně náhlé a revoluční změny. Je to o vývoji, který předem nemá žádné omezení, žádný pevný strop.

Zatímco dosavadní teorie hovoří o vývoji v rámci cyklů, které se opakují. Automaticky navíc do takového vývoje zařazují strop nejvyšší možné dosažitelné dokonalosti. Nejvyšší bytost či bytosti, které jsou absolutním vrcholem všeho. Tím se pak automaticky pohybují v kruhu uzavřeného systému, který není možné zlepšit, který je podle nich již sám o sobě dostatečně dokonalým. Takže z jejich pohledu vlastně opakované katastrofy nevadí. Tak to bylo a bude i nadále. A jsou to podle nich jen příležitosti k dalším novým začátkům.

Skutečná evoluce však znamená zlepšování, hledání nových východisek, nových principů. Které umožňují překonat staré nedostatky. Překonat, nikoliv zakonzervovat a odsoudit k trvalému opakování.

Více o tom bude v dalším pokračování, až se znovu vrátím ke knize Geoffa Boltwooda: Posel – Cesta duchovního učitele.

Drtivá většina teorií Staré duchovní cesty ztrácí kontakt s realitou

Pro dostatečně otevřeného člověka nacházejícího se na světelném vzestupu není těžké pochopit a všimnout si, že právě v takové situaci ztráty kontaktu s realitou se nachází drtivá většina teorií Staré duchovní cesty. A to z více důvodů.

Zaprvé, samotný vývoj lidské společnosti naznačuje hluboký a stále se zvýrazňující úpadek etických principů. Obrovský nárůst manipulace a ovládání po celém světě. To je ta nejprůkaznější zkušenost praxí. Která jednoznačně dokládá, že to staré funguje velmi špatně. Že svět a lidská civilizace se pod těmito starými duchovními principy doslova hroutí.

Zadruhé, nastala už doba zveřejňování nových informací. Jednoznačně vychází najevo, že mnohé veřejně přijímané informace jsou nesprávné, neodpovídající dnešní realitě vývoje. A to jak ve hmotné, tak i v duchovní oblasti.

Zatřetí, mnozí z duchovních pracovníků, kteří se tváří jako ti, co tady mají vést vývoj, upadají do stále větší agresivity, arogance, nadřazenosti. A v tomto hrají jednoznačně prim aktivní mágové a jejich pevní přívrženci.  

Sedmý závěr:

NEJPRŮKAZNĚJŠÍ JE VŽDY POTVRZENÍ JAKÉKOLIV SKUTEČNOSTI PRAXÍ. A PRÁVĚ PRAXE DNES JEDNOZNAČNĚ NAZNAČUJE, V JAK HLUBOKÉM DUCHOVNÍM ÚPADKU SE DNEŠNÍ LIDSTVO NACHÁZÍ.

Naším cílem je informovat o tom, jak tento svět skutečně funguje

Téměř ve všech ve hmotě přístupných zdrojích duchovních poznatků jsou přítomné nesprávné zásadní informace - o způsobu fungování čaker, o tom, co je to vlastně vzestup, o povaze dobra a zla, o tom, co se děje s civilizací po katastrofě, o užitečnosti informací starověkých učitelů lidstva, o cílech a principech evoluce, o důležitosti hmotné roviny ve vývoji člověka, o pomyslném stropu duchovního vývoje, atd. To vše se snažíme na těchto stránkách uvádět na pravou míru.

V dalších pokračováních tohoto tématu připomenu, jaké jsou základní prvky, základní principy Nové duchovní cesty, která představuje zcela nový pohled na problematiku duchovního pozadí světa. Co považujeme za pevné základní stavební kameny, ze kterých tato cesta čistého světelného vzestupu vychází. A jaké vyplývají výhody z toho, když člověk přijme principy NDC za své. Nepíšu o tom poprvé. Mnohé z těchto dílčích záležitostí jsem detailně rozebíral v řadě článků na našich stránkách.

Následuje pokračování 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II, ve kterém popíšu, jak já jsem se dostal na Novou duchovní cestu. Jaká postupná rozhodnutí jsem ve svém životě potřeboval provést, abych se dostal tam, kde jsem dnes. 

© Jiří Novák, červen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 228
  • 33
  • 22
  • 19
  • 21

Celkový počet hlasů: 323